close

Enter

Log in using OpenID

7θυ1ω9ω-γγν

embedDownload
: 719INFORMATIC
S
DEVELOPME
NT AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.06.16 12:22:00
EEST
Reason:
Location: Athens
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός, 16/06/2014
Α.Π.:
15.456/2014
Δ/νση
: Σταυρός
Ταχ. Κώδ. : 570 14
Τηλ.
: 23973-30221
Φαξ.
: 23970-65600
Πληροφορίες : Κούρτη Ευτυχία
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ (ΟΚΠΑΠ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒ
Ο Δήμαρχος Βόλβης προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων, για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ: Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας
Δήμου Βόλβης (ΟΚΠΑΠ) και της ΔΕΥΑΒ συνολικού προϋπολογισμού 67.651,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% για τα δύο τελευταία είδη της Α5 κατηγορίας και
13% για τα υπόλοιπα είδη για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα
με την αρ. 1/2014 συνταχθείσα μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Βόλβης.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά είδος ή ενιαίο στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου και τουρισμού
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του
Ν.3438/2006.Για τα υπόλοιπα είδη που δεν περιλαμβάνονται στο δελτίο το ποσοστό
έκπτωσης κριτήριο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στην ενδεικτική τιμή κάθε είδους. Η προμήθεια των ειδών θα είναι τμηματική ανάλογα με τις αληθινές ανάγκες
των φορέων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού, Δήμου Βόλβης,
στο Τμήμα Προμηθειών , την 24/06/2014 , ημέρα Τρίτη και ώρα από 10 π.μ. μέχρι 11
π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ποσού 5% της ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε κατηγορίας ή ομάδας με το Φ.Π.Α., σύμφωνα
με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Για συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για παραπάνω
από μία ομάδα ή κατηγορία, η εγγύηση που θα πρέπει να προσκομιστεί θα είναι το
άθροισμα των επιμέρους ομάδων ή κατηγοριών. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
απευθύνεται προς το Δήμο Βόλβης, ο οποίος διενεργεί το διαγωνισμό για τα νομικά
του πρόσωπα.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των
νόμιμων παραστατικών (παρ. 3, αρ. 4, Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.
46 του Ν. 3801/2009).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για
: 719-
μία ή περισσότερες κατηγορίες ή ομάδες αλλά για το σύνολο των ειδών της ομάδας ή
κατηγορίας και όχι για μέρος αυτής.
Πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τους όρους και τις προϋποθέσεις θα είναι στη
διάθεση των ενδιαφερομένων στο γραφείο του τμήματος προμηθειών του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Κ.Α.Α ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔ 5/2014
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
98 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content