close

Enter

Log in using OpenID

4.ai 4.b - Strukovna škola Virovitica

embedDownload
Strukovna škola Virovitica
Klasa: 602-01/14-01/87-88
Ur. br.: 2189-34-04/22-23-14-1
Raspored polaganja završnih ispita za EKONOMISTE (4.a i 4.b)
Red.
br.
Učenik
Raz.
Naziv završnog rada
Predmet
Mentor
Članovi
povjerenstva
Vrijeme
obrane
11. lipnja 2014.
1.
2.
3.
Tomislava
Knežević
Danijela Koren
Matea Pasarić
4.
Lucija Stanić
5.
6.
7.
Danijela Vajda
Marija Živković
Dora Cicvarić
8.
Mihaela Ivanac
9.
10.
Kristina
Majstorović
Nikolina Matić
11.
Marijana Oršulić
Fiskalna politika
Pravni i gospodarski ciklusi
4.b
Bankarstvo kao biznis
Gospodarstvo/
Marketing
Snježana
Cah
1. I.Kućam
2. S. Cah
3. M. Olić
13.30
Utjecaj robne marke na
prodaju
Državni proračun
Narudžba - isporuka
4.a
Protekcionizam nasuprot
slobodnoj trgovini
Psihologija ponašanja
potrošača
Proizvodni resursi,
proizvodnja i tehnološki
razvoj
Nezaposlenost kao problem
suvremenih zemalja
Inflacija i antiinflacijska
politika
Gospodarstvo/
Marketing
Snježana
Cah
1. Lj.Despotović
2. S. Cah
3. M. Ivanušić
15.30
12. lipnja 2014.
1.
2.
Maja Ferić
Mato Iličić
3.
Martina Šimunija
4.
5.
Valentina Jugović
Antonija
Krpeljević
Luka Blatančić
Ivan Đakić
Šimun Ivanac
Tomislava
Lukačević
Mateo Nikšić
Dario Prebeg
Vinko Rajnović
Valentina
Tovarović
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Plaće
4.b
Knjigovodstveno praćenje
trgovačke robe
Porez na dodanu vrijednost
Narudžba – isporuka
4.a
Upit - ponuda
1. Lj. Despotović
2. N. Cabunac
3. M. Ivanušić
13.30
13.30
1.Lj. Despotović
2. J. Krmpotić
3. M. Ivanušić
Bilanca
Inventura
4.a
Knjigovodstveni računi
Knjigovodstvo s
bilanciranjem
Jadranka
Krmpotić
14.30
Poslovne knjige
Račun dobiti i gubitka
15.
Franko Aničić
Popis stanovništva 2011. u
RH
16.
Petar Krešimir
Bišćan
17.
Ivan Bartolić
Poduzetnički pothvat-biznis
plan
18.
Martina Mikolčić
Poduzetnička ideja,
prikupljanje, stvaranje i an.
Petar Spajić
Nevenka
Cabunac
Novčana imovina
Troškovi prema prirodnim
vrstama
20.
1. I. Kućan
2. J. Krmpotić
3. S. Cah
Amortizacija
Dijana Novoselac
Sandra Rukavina
Poslovne
komunikacije
Jadranka
Krmpotić
Blagajnički izvještaj
14.
19.
Knjigovodstvo s
bilanciranjem
4.b
4.b
Turizam u RH 2011. ili 2012.
Ulaganje iz tuđih izvora
Utjecaj robne marke na
prodaju
Statistika
Antonio
Risović
Poduzetništvo
Igor
Kekez
1. I. Kućan
2. A. Risović
3. S. Cah
1. I. Kućan
2. I. Kekez
3. S.Cah
14.30
15.30
13. lipnja 2014.
1.
Viktorija Ditrih
2.
3
4.
Marina Poljak
Iva Tršek
Suzana Horvat
5.
6.
Tea Horvat
Viktorija Kovačić
7.
Andrea NikolićKajić
Ivana Peradinović
8.
9.
10.
11.
Ivona-Vladimira
Župan
Nives Gloc
Ana Grlica
12.
13.
Katica Jelenčić
Matija Kovač
14.
15.
16.
Stela Očuršćak
Mirela Sabadjija
Karolina Tunić
17.
18.
Kristina Kršić
Vesna Mikolčić
19.
Sanela Novosel
20.
21.
Maja Begović
Marijana
Čordašev
4.a
Novčani sustav i institucije
novčanog sustava
Teorije novca
Novčarstvo
Duško
Mandić
1. Lj. Despotović
2.D. Mandić
3. M. Ivanušić
15.00
Poduzetništvo/
Dioničarsko
gospodarstvo
Silvija
Kekez
1. Lj. Despotović
2.S. Kekez
3. M. Ivanušić
16.00
Gospodarsko
pravo
/Dioničarstvo
Boris
Kugler
1. I. Kućan
2. B. Kugler
3. S. Cah
13.30
Poduzetništvo
Katarina
Kolar
1. I. Kućan
2. K.Kolar
3. S. Cah
15.30
Novac kroz povijest i danas
Poduzeća koja motiviraju
zaposlenike
Mobing
4.a
Sindikati i sindikalno
upravljanje
Burze i burzovno poslovanje
Motivacija zaposlenika i
tehnike motivacija
Upravljanje ljudskim
potencijalima
Pravne norme
Vrijednosni papiri na tržištu
kapitala
Posjed
4.b
Povijesni razvoj dioničarstva
u svijetu i RH
Vlasništvo
Javno trgovačko društvo
Poslovanje na tržištu
vrijednosnih papira
Pojam i vrste troškova
4.b
Menadžment i upravljanje
ljudskim potencijalima
Unutarnje komunikacije i
odnosi
Osobni razvoj i karijera
Planiranje ljudskih
potencijala
Predsjednici Ispitnog povjerenstva:
________________________________
________________________________
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
225 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content