ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ &
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
ΕΥΡΩ, Ε200
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
∆υνατότητα αναγνώρισης από οποιαδήποτε πλευρά ή
κατεύθυνση τοποθετηθεί το χαρτονόµισµα του EURO, εύκολο
στη χρήση του.
∆ιαφορετικοί τρόποι ανίχνευσης ;
Existence and location of magnetic marks
Infra-red inK
Security thread
Length of note
Ταχύτητα ανίχνευσης < 0.5 δευτερόλεπτα /χαρτονόµισµα
∆υνατότητα ανίχνευσης χαρτονοµισµάτων :
Euro, Swiss Franc, GBP
Απεικόνιση αξίας του χαρτονοµίσµατος του συνόλου της αξίας
και του αριθµού των χαρτονοµισµάτων.
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία για χρήσεις σε µέρη χωρίς
ηλεκτρικό ρεύµα ,
Κανένας περιορισµός ως προς τον τρόπο εισαγωγής των
χαρτονοµισµάτων.
Με update port, για αναβάθµιση software από κάθε χρήστη.
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
ΕΥΡΩ, Ε201
•
•
•
•
•
•
Φωτεινή & ηχητική ένδειξη ανίχνευσης πλαστών
χαρτονοµισµάτων
Είσοδος χαρτονοµισµάτων µε οποιαδήποτε διεύθυνση
Μέθοδοι ελέγχου :INFRARED, Magnetic Ink,
Metallic Thread, Format Detection ΤΙΜΗ
Tαχύτητα ανίχνευσης 0,5 sec / χαρτονόµισµα
∆υνατότητα αναγνώρισης της αξίας των χαρτονοµισµάτων που
ελέγχονται όπως και της συνολικής αξίας αυτών που έχουν
ελεγχθεί
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, Ε202
•
•
•
•
•
•
4 διαφορετικοί τρόποι αναγνώρισης:
Υπέρυθρες “IR”
Υπεριώδης “UV”
Μαγνητικό πεδίο
Έλεγχος ταινίας ασφαλείας
∆ιατήρηση µνήµης συνολικής µέτρησης.
ΠΛ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ 12 – ΒΕΡΟΙΑ – ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2331029908
Web: http://www.gramiltd.net e-mail: [email protected]
ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ &
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, Ε203
•
•
•
•
•
•
•
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
4 ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ “IR ΤΙΜΗ
ΥΠΕΡΙΩ∆ΗΣ «UV» ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩ,
Ε204
•
•
•
•
•
ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ 12 €
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ (ΟΜΙΛΙΑ)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩ, Ε205
•
•
•
•
•
ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ 13 €
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ (ΟΜΙΛΙΑ)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΡΟΛΟΙ- ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΕΡΜΑΤΩΝ, Ε206
•
•
•
∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΩΣ 30 ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 60 €
ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΣΕ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΛ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ 12 – ΒΕΡΟΙΑ – ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2331029908
Web: http://www.gramiltd.net e-mail: [email protected]
ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ &
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ , ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ,
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΕΡΜΑΤΩΝ, Ε207
•
•
•
•
•
∆ΕΧΕΤΑΙ 500 ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΌΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΙ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ 160 €
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ADD & BATCH
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ , ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ,
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΕΡΜΑΤΩΝ
•
•
•
•
•
•
∆ΕΧΕΤΑΙ ΕΩΣ 500 ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΌΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΙ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ 210 €
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ADD & BATCH
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ , ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ,
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΕΡΜΑΤΩΝ
•
•
•
•
•
•
∆ΕΧΕΤΑΙ ΕΩΣ 500 ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΌΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΙ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ 210 €
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ADD & BATCH
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ – ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ
ΚΕΡΜΑΤΟΣ
ΟΘΟΝΗ 6 ΨΗΦΙΩΝ
ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΑΞΙΑΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΕΡΜΑΤΩΝ,ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣ 300 ΚΕΡΜΑΤΩΝ
ταχύτητα καταµέτρησης: 600 coins / min
τροφοδοσία : 12V DC (AC adaptor)
διαστάσεις : 255(D)X238(W)X160(H)mm
ΠΛ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ 12 – ΒΕΡΟΙΑ – ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2331029908
Web: http://www.gramiltd.net e-mail: [email protected]
ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ &
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ 19%
ΠΛ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ 12 – ΒΕΡΟΙΑ – ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2331029908
Web: http://www.gramiltd.net e-mail: [email protected]