close

Enter

Log in using OpenID

bodovna lista

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADONAČELNIK
Povjerenstvo za dodjelu stanova u najam
KLASA: 370-01/13-01/22
URBROJ:2133/04-04/05-13-3
Na temelju članka 19. Odluke o uvjetima i mjerilima za davanja stanova u najam ("Glasnik Karlovačke županije" 40/11),
Povjerenstvo za dodjelu stanova u najam na sjednici, 11. prosinca 2013. godine utvrdilo je
PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA 2013.-2015.
LEGENDA:
1. PREBIVANJE NA PODRUČJU GRADA SLUNJA
2. BROJ ČLANOVA OBITELJI
3. SUDJELOVANJE U DOMOVINSKOM RATU
5. PRIHODI PO ČLANU DOMAĆINSTVA
6. UVJETI STANOVANJA
7. ČEKANJE NA LISTI
4. INVALIDNOST
R.br.
PREZIME
1
HOLJEVAC
2
PAP
3
POTNAR
4
MOĆAN
5
KOVAČEVIĆ
6
BIŠĆANIĆ
7
MEDVED
8 BRKANOVIĆ ŠOJAT
IME
ANKA
ANA
MILE
SANJA
MARIO
DAVOR
IGOR
MARIANA
ADRESA
PODMELNICA 43
CVITOVIĆ 81
JAME 54 A
RAKOVAČKA 4
KRALJA ZVONIMIRA 21
EUGENA KVATERNIKA 32
GORNJI LAĐEVAC 19 A
I POLJSKI PUT 3
1
117
84
75
78
60
60
45
45
2
6
9
12
3
15
3
9
9
3
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
1
1
1
1
-1
1
1
6
0
4
0
0
2
0
4
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
UKUPNO
124
98
88
82
78
62
59
55
Prijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam objavit će se dana 13. prosinca 2013. godine na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Slunja, te na WEB
stranici Grada Slunja.
Podnositelj zahtjeva može podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku Grada Slunja na utvrđeni redoslijed Prijedloga Liste reda Prvenstva, odnosno zbog neuvrštavanja
na prijedlog liste, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste na oglasnoj ploči.
U Slunju, 13. prosinca 2013. godine
PREDSJEDNIK
Povjerenstva za dodjelu stanova u najam
Dražen Paulić
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
142 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content