υδραυλις Ε.Π.Ε

υδραυλις
Ε.Π.Ε
Τιμοκατάλογος 2014
Οίκος GUTERMANN ΕΛΒΕΤΙΑΣ: Διατάξεις Εντοπισμού Διαρροών
Ακουστικά Μικρόφωνα Εντοπισμού Διαρροών
ΕΙΚΟΝΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
TIMH
AQUASCOPE 3: Βασικός Ακουστικός Εντοπιστής Διαρροών
AQUASCOPE-3-PM
Κατόπιν
Αιτήματος
Μικρόφωνο Τσέπης
Μικρόφωνο Τσέπης
AQUASCOPE-3-PMF
Περιλαμβάνει ράβδους επέκτασης, μαγνητικό σύνδεσμο
και δίσκο εδάφους
Κατόπιν
Αιτήματος
AQUASCOPE-3-L
Ακουστικός Εντοπιστής Διαρροών με Ακουστική
Ράβδο και Τρίποδα
Κατόπιν
Αιτήματος
AQUASCOPE-3-G
Ακουστικός Εντοπιστής Διαρροών με Μικρόφωνο
Εδάφους
Κατόπιν
Αιτήματος
AQUASCOPE-3-C
Πλήρες Κιτ Ακουστικού Εντοπισμού Διαρροών με
Μικρόφωνο Εδάφους, Ακουστική Ράβδο και
Τρίποδα
Κατόπιν
Αιτήματος
AQUASCOPE 550: Προηγμένος Ακουστικός Εντοπιστής Διαρροών
Ισχυρότερος ενισχυτής, μεγαλύτερη οθόνη, frequency shifting για καλύτερο εντοπισμό διαρροών σε πλαστικούς
αγωγούς και αγωγούς μεγάλης διαμέτρου.
AQUASCOPE-550-L
Προηγμένος Ακουστικός Εντοπιστής Διαρροών με
Ακουστική Ράβδο και Τρίποδα
Κατόπιν
Αιτήματος
AQUASCOPE-550-G
Προηγμένος Ακουστικός Εντοπιστής Διαρροών με
Μικρόφωνο Εδάφους
Κατόπιν
Αιτήματος
AQUASCOPE-550-C
Πλήρες Προηγμένο Κιτ Ακουστικού Εντοπισμού
Διαρροών με Μικρόφωνο Εδάφους, Ακουστική
Ράβδο και Τρίποδα
Κατόπιν
Αιτήματος
Συνοδευτικά
Τσάντα Μεταφοράς για τα
AQUASCOPE-3-G, και
AQUASCOPE-C, AQUASCOPE-550-L, AQUASCOPE-550G, AQUASCOPE-550-C
Κατόπιν
Αιτήματος
Τσάντα Μεταφοράς για τα
AQUASCOPE-3-L, και
AQUASCOPE-3-PM
Κατόπιν
Αιτήματος
Αναβάθμιση
Ακουστικών
σε
Αεροπορικής
Ποιότητας με προστασία ενάντια στο θόρυβο
Κατόπιν
Αιτήματος
Οικονομικά Ακουστικά
Κατόπιν
Αιτήματος
Ακουστικά Πολυτελείας Αεροπορικής Ποιότητας
David Clarke
Κατόπιν
Αιτήματος
76
υδραυλις
Ε.Π.Ε
Τιμοκατάλογος 2014
Συσχετιστές Θορύβου για τον Εντοπισμό Διαρροών
ΕΙΚΟΝΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
TIMH
AQUASCAN-610
Πλήρως
ασύρματος.
Περιλαμβάνει
διάταξη
συσχέτισης, πομπούς, ακουστικά, λογισμικό Η/Υ.
Κατόπιν
Αιτήματος
AQUASCAN-610L
Συσχετιστής για χρήση σε Laptop. Δεν περιλαμβάνεται
το Laptop.
Κατόπιν
Αιτήματος
AQUASCOPE-610 με
SmartGIS+GPS
Επαγγελματικό Σύστημα Εντοπισμού Διαρροών με
Smart GIS και GPS. Δεν περιλαμβάνεται το PC.
Κατόπιν
Αιτήματος
AQUASCAN-TM
Προηγμένο
Σύστημα
Εντοπισμού
Δύσκολα
Ανιχνεύσιμων Διαρροών. Περιλαμβάνει laptop με
οθόνη αφής και ανθεκτικό περίβλημα για χρήση σε
εξωτερικό χώρο. Περιλαμβάνει επίσης stands για την
ύψωση των κεραιών, υδρόφωνα, επιταχυνσιόμετρα
χαμηλών συχνοτήτων, φορτιστές, τσάντα μεταφοράς.
Κατόπιν
Αιτήματος
AQUASCAN-605L
Αποτελείται από το λογισμικό, τα αισθητήρια, τα
καλώδια και το λογισμικό.
Κατόπιν
Αιτήματος
Τσάντα Μεταφοράς
Κατόπιν
Αιτήματος
Κιτ 2 Υδροφώνων για χρήση με μη μεταλλικούς
σωλήνες
Κατόπιν
Αιτήματος
Συσχετιστές AQUASCAN
Συνοδευτικά
Στερεοφωνικά Ακουστικά με Bluetooth
Επέλταση Μνήμης 1GB
Κατόπιν
Αιτήματος
Κατόπιν
Αιτήματος
Μικρόφωνο Εδάφους AQUASCOPE για χρήση με
το συσχετιστή (δεν περιλαμβάνει ακουστικά και
ενισχυτή)
Κατόπιν
Αιτήματος
Ακουστική Ράβδος και Τρίποδας AQUASCOPE για
χρήση με το συσχετιστή (δεν περιλαμβάνει
ακουστικά και ενισχυτή)
Κατόπιν
Αιτήματος
Μικρόφωνο Τσέπης AQUASCOPE για χρήση με το
συσχετιστή (δεν περιλαμβάνει ακουστικά και
ενισχυτή)
Κατόπιν
Αιτήματος
Ανθεκτικό Laptop με οθόνη αφής για χρήση σε
εξωτερικό χώρο, με εγκατεστημένο το λογισμικό
του AQUASCAN
Κατόπιν
Αιτήματος
Ανθεκτικό Laptop με οθόνη αφής για χρήση σε
εξωτερικό χώρο, με εγκατεστημένο το λογισμικό
του AQUASCAN και με GPS
Κατόπιν
Αιτήματος
Επιταχυνσιόμετρο για το AQUASCAN-610
Επιταχυνσιόμετρο για το AQUASCAN-ΤΜ
77
Κατόπιν
Αιτήματος
Κατόπιν
Αιτήματος
υδραυλις
Ε.Π.Ε
Τιμοκατάλογος 2014
Καταγραφικά Διαρροών & Παρακολούθηση Δικτύου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Κατόπιν Αιτήματος
Καταγραφικό Διαρροών ZONESCAN-820
με
δυνατότητα
Ραδιοεπικοινωνίας και
Λειτουργία Συσχέτισης
Κατόπιν Αιτήματος
Κατόπιν Αιτήματος
Βαλίτσα Μεταφοράς Καταγραφικών
Κατόπιν Αιτήματος
Σύστημα (Hardware και Software) για την
επικοινωνία με τα καταγραφικά
Κατόπιν Αιτήματος
Πλήρες
Πακέτο
ZONESCAN-820
(περιλαμβάνει
καταγραφικά,
λογισμικό,
κεραία για το όχημα, καλώδια σύνδεσης)
Κατόπιν Αιτήματος
Κατόπιν Αιτήματος
Κατόπιν Αιτήματος
Κατόπιν Αιτήματος
Επαναλήπτης Ραδιοσήματος
Κατόπιν Αιτήματος
Κατόπιν Αιτήματος
Μονάδα
ZONESCAN
επικοινωνία με το κέντρο
ALPHA
για
Κατόπιν Αιτήματος
Κατόπιν Αιτήματος
Σημείο Μέτρησης ZONESCAN ALPHA
Κατόπιν Αιτήματος
Λογισμικό, Άδεια Χρήσης Λογισμικού,
Εγκατάσταση,
Προγραμματισμός
και
Ρύθμιση Λογισμικού
Κατόπιν Αιτήματος
για αγορά 1-25
Καταγραφικών
για αγορά 26-100
Καταγραφικών
για αγορά 101+
Καταγραφικών
40 Καταγραφικά
20 Καταγραφικά
10 Καταγραφικά
8 Καταγραφικά
GPRS με
μπαταρία
Ethernet
GPRS με
φωτοφολταϊκό
Περιλαμβάνεται η
υποδομή για
ραδιοεπικοινωνία
Εντοπιστές Καλωδίων, Βανών, Φρεατίων
ΕΙΚΟΝΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
TIMH
MAGSCAN 100
Εντοπιστής Μεταλλικών Σωλήνων, Βαλβίδων
και Καλυμμάτων Φρεατίων
Κατόπιν
Αιτήματος
Εντοπιστής Καλωδίων & εταλλικών Σωλήνων
με τσάντα μεταφοράς και Γεννήτρια 1 W
Κατόπιν
Αιτήματος
Εντοπιστής Καλωδίων & εταλλικών Σωλήνων
με τσάντα μεταφοράς και Γεννήτρια 5 W
Κατόπιν
Αιτήματος
AQUATRACER 200
78