υδραυλις Ε.Π.Ε

υδραυλις
Ε.Π.Ε
Τιμοκατάλογος 2014
Οίκος Pradinsa Ισπανίας, χυτοσιδηρά εξαρτήματα ΡN16 για εφαρμογές σε δίκτυα
άρδευσης και ύδρευσης
Ανοξείδωτες σέλλες επισκευής πλάτους 80mm για σωλήνες πλαστικούς, μεταλλικούς ή
αμιάντου
EYΡΟΣ ΕΞΩΤ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
TIMH
mm
21-25
26-30
29-33
33-37
38-42
EΥΡΩ
EYΡΟΣ ΕΞΩΤ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
mm
EΥΡΩ
19,75
20,34
23,24
24,03
22,58
42-45
44-48
48-51
50-54
55-60
21,39
24,79
23,83
24,30
24,76
TIMH
Σέλλες παροχής με ζωστήρα για σωλήνες χαλύβδινους και αμιαντοσωλήνες ΡΝ 16
Α. Σώμα με εποξειδική βαφή
50-200

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (mm)
150-400
100-300
(2 ζωστήρες)
ΠΑΡΟΧΗ
¾”,1”,11/4” ,1 ½”

1”, 11/4” ,1 ½”,2”

2”, 2 ½”, 3”
TIMH
EΥΡΩ
23,5
25,6
59,8
B. Ζωστήρες σελλών από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατευτικό μανδύα από ΕPDM
ΕΥΡΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
ΜΗΚΟΣ
ΖΩΣΤΗΡΑ
TIMH
ΕΥΡΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
mm
mm
EΥΡΩ
mm
60-77
77-105
160
200
22,00
23,80
230-250
250-280
610
675
35,40
36,80
105-125
125-140
240
295
24,00
25,40
285-315
315-340
770
860
40,6
42,5
139-160
150-180
170-195
368
392
450
28,70
28,90
30
355-380
385-410
965
1060
45,45
49,8
410-435
1135
52,00
200-230
530
34,00
ΜΗΚΟΣ
ΖΩΣΤΗΡΑ
TIMH
EΥΡΩ
Διατρητικός μηχανισμός για διάτρηση υπό πίεση, ΡΕ, PVC, αμιάντου και σιδηροσωλήνων
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΟΠΗΣ
3/4"-1”
3/4"-2”
TIMH
EΥΡΩ
1250,00
2200,00
40
υδραυλις
Ε.Π.Ε
Τιμοκατάλογος 2014
Σέλλες παροχής για σωλήνες ΡΕ, ΡVC με εποξειδική βαφή και ελαστικό μανδύα ΕPDM ΡΝ 16
TIMH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
TIMH
EΥΡΩ
Φ50Χ¾”, 1”, 1 ¼”
Φ140Χ¾”,1”,1 ¼”,1 ½”,2”
58,00
29,00
27,00
36,00
42,00
46,00
Φ160Χ¾”,1”, 1 ¼”,1
½”,2”,3”
Φ200Χ¾”,1”, 1 ¼”,1 ½”,2”
Φ200Χ2 ½”, 3”
Φ250Χ2”, 3”
Φ315Χ2”, 3”
64,00
79,00
82,4
146
168
Φ63Χ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”
Φ75Χ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”
Φ90Χ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”
Φ110Χ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”
Φ125Χ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”
EΥΡΩ
25
Φλαντζοκεφαλή με σύστημα αγκύρωσης για σωλήνες ΡΕ/PVC, με εποξειδική βαφή ΡΝ 16
TIMH
ΦΛΑΝΤΖΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΣΩΛΗΝΑ
DN
mm
EΥΡΩ
50
60/65
80
100
125
150
200
250
300
63
75
90
110
125
160
200
250
315
46,00
52
60
70
98
128
160
360
428
Βάνες ελαστικής έμφραξης F4, PN16 με εποξειδική βαφή 250mic, σώμα GGG40, για πόσιμο νερό
ONOMAΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
TIMH
ONOMAΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
TIMH
DN
EΥΡΩ
DN
EΥΡΩ
50
65
80
100
125
100,00
125,00
145,00
170,00
240,00
150
200
250
300
490,00
720,00
300
995,00
Τιμόνια βαλβίδων ΣΧΕΤΑ
ONOMAΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
DN
EΥΡΩ
50/65
80
100/125/150
200/250
300
26,00
28,00
34,00
48,00
90,00
TIMH
ΦΡΕΑΤΙΟ
ΒΑΛΒΙΔΩΝ
TIMH
EΥΡΩ
28,00
41