Τηλεϊατρική στα πλοία - Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Τηλεϊατρική στα
πλοία
Βαγγέλης Γεωργίου
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Θέματα
• Οι ιδιαιτερότητες
• Ιστορική αναδρομή
• Το παρόν
• Το μέλλον
• Συμπέρασμα
• Προσωπική κατάθεση
Ο πατέρας ?
Οι ιδιαιτερότητες
Ναυτικός =
Επάγγελμα
υψηλού
κινδύνου
για
ατύχημα
ή
ασθένεια
Παράδειγμα
Εργασία
στην
κουβέρτα
μ αυτές
τις
συνθήκες
Οι ιδιαιτερότητες
• Απομόνωση για
πολύ
• Το αίσθημα της
αποξένωσης
πιθανά επιτείνει
τα ιατρικά
προβλήματα
Οι ανάγκες:
Πλοία χωρίς
• Cargo - Tankers
• Ψαράδικα
• Αναψυχής
Οι ανάγκες:
Πλοία με
• Cruise Liners
Πλοία +/• Ποστάλια Ferries
Radio medical centers
Κέντρα παροχής ιατρικών συμβουλών
μέσω ραδιοτηλεπικοινωνίας
Radio medical centers
Έτος
Χώρα
Κέντρο
Θέση
1920
ΗΠΑ
Seamen’s Church Institute
New York
1922
Σουηδία
Swedish Int. Radio Medical
Center
Göteborg
1930
Ολλανδία
Radio Medical Service
Ljmuiden
1931
Γερμανία
Medico-Cuxhaven
Cuxhaven
1935
Ιταλία
Centro Internazionale Radio
Medico (CIRM)
Rome
1964
Ισπανία
Centro Radio Medico Espanðl
Madrid
1983
Γαλλία
Centre de Cosnultations
Medicales Maritimes (CCMM)
Toulouse
1985
Ελλάδα
Κέντρο Ιατρικών Οδηγιών
ΕΕΣ
Αθήνα
1992
Δανία
Φορείς - Οδηγίες
•
•
•
•
International Labor Office (ILO)
International Maritime Organization (IMO)
Maritime Safety Committee (MSC)
International Maritime Health Association (IMHA)
IMO MSC/circ 960(2000): Medical Assistance at sea
• Ιατρικό υλικό (EC-92/99 IMO)
• Ιατρική Εκπαίδευση (STWC 1995)
• Treatment & Communication Guidelines (SSGM)
TELEMEDICAL ASSISTANCE
SERVICES (TMAS)
•
•
•
•
•
•
1999: IMO
Search and rescue (SAR)*
RCC+TMAS+Μέσα επέμβασης+Ξηρά
Δημόσιο ή ιδιωτικό
Διαθεσιμότητα 24/7
Ιατροί εκπαιδευμένοι στην Τηλεϊατρική & στο
θαλάσσιο περιβάλλον/ορολογία
• Σ ένα μεγάλο νοσοκομείο με εφημερία
• Διασφάλιση απόρρητου Ιατρικής Πληροφορίας
*Global SAR Plan (SAR.8/24-2-2004)
Απαιτήσεις
Radio
Ήχος
√
Real time Εικόνα
-
Real time Video
-
Φάκελοι
+-
Ασφάλεια
-
Συμβατότητα
-
Οικονομική διάσταση
• Η παροχή ιατρικών
συμβουλών με
ραδιοεπικοινωνία έχει
εγγενείς περιορισμούς:
– Συχνά απαιτείται
διακομιδή ή
– Αλλαγή πορείας στο
πλησιέστερο λιμάνι
• Ενθάρρυνση χρήσης
TMAS προληπτικά
% Ανάλυση περιπτώσεων ΤΙ
1997-2001
100
90
91
80
70
60
50
40
30
20
5,5
10
0
ΕΜΠ
ΨΑΡ
3,3
ΕΠΙΒ
Tagliamonte et al., C.I.R.M. Research, 2002
% Ανάλυση περιπτώσεων ΤΙ
1997-2001
25
20
15
10
5
0
Ατύχημα
ΓΑΣ
ΟΥΡ
ΚΑΡΔ
ΑΝ
ΛΟΙΜ
ΚΝΣ
Tagliamonte et al., C.I.R.M. Research, 2002
Η Τηλεϊατρική βοηθά ώστε :
• Οι ιατρικές υπηρεσίες να παρέχονται με σταθερό,
ομοιόμορφο και αποδοτικό τρόπο
• Να μειωθεί το χάσμα μεταξύ της ποιότητας και της
ποσότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στη
θάλασσα σε σχέση με τις αντίστοιχες στη ξηρά, όπου
η πρόσβαση είναι ευκολότερη
Η παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών
υπηρεσιών απαιτεί το συνδυασμό:
1. Άριστης τεχνικής υποδομής
2. Άριστης εκπαίδευσης του προσωπικού
3. Επαρκή εφοδιασμό σε υλικό, φάρμακα
& μηχανήματα (medical chest)
Η Τηλεϊατρική στα πλοία είναι
μια λεπτή τέχνη
Είναι σαν μια ορχήστρα όπου μια ομάδα
εξειδικευμένων ανθρώπων με ιδιαίτερες δεξιότητες,
ακολουθούν & μοιράζονται ένα πρωτόκολλο,
διαβάζουν και ερμηνεύουν την πληροφορία που έχουν
μπροστά τους, προκειμένου να παράγουν το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα για ένα συγκεκριμένο ασθενή
“Seamanship, more than
anything else, is an art..”
Το παρόν
Trio
Alvar Suñol Muñoz-Ramos
Saper Galleries
Το παρόν
• Σήμερα, χάρις στις δορυφορικές επικοινωνίες, είναι
δυνατή η παροχή ιατρικής βοήθειας άμεσα και σε
πραγματικό χρόνο με κινητό ή δορυφορικό τηλέφωνο
όλο το 24ωρο
• Ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές
(transmission bandwidth, delay, data loss κλπ)
("Quality of Service")
• Αντιμετωπίζεται η ετερογένεια των διαφόρων
πρωτοκόλλων ιατρικών μηχανημάτων και απαιτήσεων
("Class of Service")
• Η εμπειρία δείχνει ότι οι σκοποί της τηλεϊατρικής
επιτυγχάνονται επαρκώς μόνο με την επίτευξη
υψηλού βαθμού αλληλεπίδρασης (interactivity) των
εμπλεκομένων μερών
Πριν:
Τώρα:
ΤΗΛΕιατρική
ΤηλεΙΑΤΡΙΚΗ
• Μη ιατρικό προσωπικό
• Αποστολή real time
ζωτικών σημείων
(καρδιακός ρυθμός, ΑΠ,
επίπεδα Ο2 αίματος,
θερμοκρασία κλπ) με
παράλληλη οn line
αμφίδρομη επικοινωνία
(φωνή, video, κείμενο) του
ιατρού με το χρήστη
VitalLink
Inmarsat-4, BGAN
Αρχίζει ένα ταξίδι προς την επόμενη
γενηά των κινητών επικοινωνιών:
• BGAN: Νέο επίπεδο επιδόσεων,
χρηστικότητας και γεωγραφικής
προσπέλασης των δορυφορικών
επικοινωνιών
• Satellite terminal: Σαν notebook,
εύκολο set up & χρήση
• Τεχνολογία IP, Data rates <0,5
Μbits
• Streaming IP data service δίνει
εγγυημένη bandwidth για
εφαρμογές live video
• Ευρυζωνικές υπηρεσίες με secure
σύνδεση VPN (Virtual Private
Network)
Inmarsat-4
Απαιτήσεις
Satellite
Ήχος
√
Real time Εικόνα
√
Real time Video
√
Φάκελοι
√
Ασφάλεια
√
Συμβατότητα
√
Κρουαζιερόπλοια
On board:
• Γιατρός, Νοσοκόμα
• X-ray, Μικρό Lab
• Απινιδωτής, Ventilator
• ΗΚΓ, Cardiac Monitors
• Συσκευές έγχυσης
• Pulse Oximeters
• Αναπνευστήρες
• κλπ
Σύνοψη λειτουργιών
3) Γνωμάτευση στο πλοίο
2) Εικόνα
στον
ειδικό
4) Εικόνα &
γνωμάτευση
στην εταιρεία
Ερευνητικά προγράμματα
• NIVEMES
• WETS
• MERMAID
• GALENOS
• MEDASHIP
Ευρυζωνική Τηλεϊατρική ΟΤΕ
• Πειραματικό κέντρο Τηλεϊατρικής
• Κύκλωμα ΑΤΜ 10 Mbits
• Ανεξάρτητη από τηλεπικοινωνιακή υποδομή
(HellasCom, HellasStream, Data/IP, xDSL κλπ).
• Σύμφωνο με διεθνείς τυποποιήσεις (DICOM, ITU-T)
•
•
•
•
Προσωπικά στοιχεία / ιστορικό ασθενών
Διαγνωστικές αναφορές (χρήση πολυμέσων)
Εικόνες (x-ray, US, MRI, CT, κλπ)
ΗΚΓ, Εργαστηριακές εξετάσεις
Αρχιτεκτονική
EUTELSAT W 3
EUTELSAT
MODEL 4996
Ethernet
end-user
workstation
LINKW AY
2000
Parabolic
satelite antenna
Public ATM
ATM end-user ATM end-user
workstation
workstation
LINKW AY 2000
Marconi LE25
Marconi
ASX-200 BX/AC
ATM end-user
workstation
ATM end-user
workstation
VESSEL
Marconi LE25
Telem edicine
Telem edicine
Database
Directory
Server
Server
TELEM EDICINE SERVICE PROVIDER
ATM 25 Mbps UTP5 RJ-45
Fast Ethernet UTP 100Mbps
ATM E3
G.703
ATM 155Mbps STM-1 SMF SC
ATM OC-3c MMF SC uplink
Marconi ES2810
Ethernet
end-user
workstation
TERRESTRIAL
Ethernet
end-user
workstation
Για ιστιοπλόους…
Το μέλλον
Quartet
Alvar Suñol Muñoz-Ramos
Saper Galleries
Το μέλλον
• Ενώ σήμερα η έμφαση δίνεται στην επικοινωνία,
στο μέλλον θα δίνεται στην οργάνωση της
πληροφορίας
• Μεγάλος βαθμός αλληλεπίδρασης (τηλεπαρουσία)
που θα περιλαμβάνει πχ remote control διαφόρων
ιατρικών μηχανημάτων, biosensors, telementoring
• Ωσεί παρόντες οι επαίοντες
• Maritime medical network
Συμπεράσματα
Concierto De Noce
Alvar Suñol Muñoz-Ramos
Saper Galleries
Συμπεράσματα
• Χάρις στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, η Τηλεϊατρική
στα πλοία πλέον ενηλικιώνεται
• Υπάρχουν σήμερα τα μέσα ώστε τα πληρώματα & οι
επιβάτες να απολαμβάνουν την ίδια ποιότητα
ιατρικών υπηρεσιών όπως στην ξηρά
• Χρειάζεται ωστόσο για την παροχή υψηλής ποιότητας
ιατρικών υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο:
– Αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού
– Καλύτερος συντονισμός
– Συνεχής εκπαίδευση γιατρών και ναυτικών
– Προσέλκυση επαϊόντων
«Οι αλλαγές είναι νόμος στη ζωή.
Κι αυτοί που βλέπουν μόνο το παρελθόν
ή το παρόν, είναι σίγουρο ότι θα χάσουν
το μέλλον»
John F. Kennedy, 1963
Μια προσωπική κατάθεση
Rhapsody in Blue
Alvar Suñol Muñoz-Ramos
Saper Galleries
Tον πυρετό στους Tροπικούς, του Rio τη μαλαφράντζα,
την πυρκαγιά που ανάψαμε μια νύχτα στο Mανάο.
Tη μαχαιριά που μού 'δωσε ο Mαγιάρος στη Kωστάντζα
και «Σε πονάει με τη νοτιά;» ―Όχι, απ' αλλού πονάω.
Tου τρατολόγου τον καημό, του ναύτη την ορφάνια,
του καραβιού που κάθισε την πλώρη τη σπασμένη.
Tις ξεβαμμένες στάμπες μου, που 'χα για περηφάνια,
για σένα, που σαλπάρισες, γολέτα αρματωμένη.
Tο βυσσινί του Tισιανού και του περμαγγανάτου,
και τα κρεβάτια ξέχασα τα σαραβαλιασμένα
με τα λερά σεντόνια τους τα πολυκαιρισμένα,
για το κορμί σου, που έδιωχνε το φόβο του θανάτου.
Πικρία, από το Τραβέρσο, εκδ. Άγρα 1990