∆ηµοτική Κίνηση

∆ηµοτική
Κίνηση
http://xanthicity.gr
Την Κυριακή 27/4/2014 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η
δήλωση υποψηφιότητας της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την
ΞΑΝΘΗ. Πρόκειται για ένα πραγματικά νέο ψηφοδέλτιο με την
παρουσία ανθρώπων γνωστών για τη δράση τους και την προσφορά
τους στους χώρους εργασίας, στους κοινωνικούς χώρους αλλά και στην
καθημερινότητα του Δήμου μας. Συμμετέχουν (και δεν συμπληρώνουν
απλά) στο ψηφοδέλτιο, πολίτες, άντρες και γυναίκες, με άποψη, με
ξεκάθαρη και αγωνιστική στάση για τα μεγάλα ζητήματα του Δήμου
μας και της χώρας. Στο ψηφοδέλτιο που κατατέθηκε δεν συμμετέχει
ούτε ένας εκπρόσωπος του πολιτικού κατεστημένου του Δήμου Ξάνθης
και των επαγγελματιών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήταν συνειδητή
επιλογή μας. Πρόκειται για ψηφοδέλτιο ΕΛΠΙΔΑΣ και ΝΙΚΗΣ και έχει ως
εξής:
Υ̟οψήφιος ∆ήµαρχος Ξάνθης
ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
Εκλογική Περιφέρεια Ξάνθης
1. ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ του Αχµέτ (υ̟οψήφιος δηµοτικός
σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
2. ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου (υ̟οψήφιος
δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου (υ̟οψήφιος δηµοτικός
σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
1
4. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
του
Ευσταθίου
(υ̟οψήφια
δηµοτική σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
5. ΓΚΑΛΙ∆ΟΥ∆ΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
του
Κυριάκου
(υ̟οψήφιος δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας
Ξάνθης)
6. ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ του Παναγιώτη (υ̟οψήφιος
δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
7. ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ) του Εµµανουήλ (υ̟οψήφια
δηµοτική σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
8. ΕΞΙΟΓΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
Μενελάου
(υ̟οψήφιος
δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
9. ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΟΥ ΑΝΝΑ του Ιορδάνη (υ̟οψήφια δηµοτική
σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
10. ΚΑΡΑ∆Ε∆ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
του
Ιωσήφ
(υ̟οψήφιος
δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
11. ΚΑΡΑΜΑΝΙ∆ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΑΡΗΣ) του Α̟οστόλου
(υ̟οψήφιος δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας
Ξάνθης)
12. ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ – ΜΠΑΤΖΑΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του
Εµµανουήλ
(υ̟οψήφια
δηµοτική
σύµβουλος
εκλογικής
̟εριφέρειας Ξάνθης)
13. ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Γαβριήλ (υ̟οψήφια δηµοτική
σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
14. ΚΟΛΩΝΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
του
Αθανασίου
(υ̟οψήφιος
δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
15. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ιαµαντή (υ̟οψήφιος
δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
2
16. ΚΟΥΡΟΥ ΓΚΙΟΥΡΣΕΛ του Σαµή (υ̟οψήφιος δηµοτικός
σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
17. ΛΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου (υ̟οψήφιος δηµοτικός
σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
18. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
Νικολάου
(υ̟οψήφια
δηµοτική σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
19. ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη (υ̟οψήφιος
δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
20. ΜΑΪΤΟΓΛΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
του
Αναστασίου
(υ̟οψήφια
δηµοτική σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
21. ΜΑΛΚΟΤΣ ΧΑΣΑΝ του Χαλήλ (υ̟οψήφιος δηµοτικός
σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
22. ΜΕΡΤΖΙΑΝΙ∆ΟΥ – ΜΟΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του ∆ηµητρίου
(υ̟οψήφια
δηµοτική
σύµβουλος
εκλογικής
̟εριφέρειας
∆ηµητρίου
(υ̟οψήφιος
Ξάνθης)
23. ΝΤΑΡΑΜΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
24. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Α̟οστόλου (υ̟οψήφιος
δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
25. ΠΕΤΑΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΠΑΤΡΑ) του Ζαχαρία (υ̟οψήφια
δηµοτική σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
26. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου (υ̟οψήφιος
δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
27. ΣΑΜΑΚΩΒΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παντελή (υ̟οψήφιος
δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
28. ΣΙΟΥΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ
του
Ιωάννη
(υ̟οψήφια
σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
3
δηµοτική
29. ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Ιωάννη (υ̟οψήφιος δηµοτικός
σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
30. ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου (υ̟οψήφιος
δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
31. ΣΚΟΥΡΤΟΥ ΣΟΝΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ του Μιχάι (υ̟οψήφια
δηµοτική σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
32. ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του Ιωάννη (υ̟οψήφιος
δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
33. ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (∆ΗΜΟΣ) ΜΑΡΙΝΟΣ του
Παναγιώτη
(υ̟οψήφιος
δηµοτικός
σύµβουλος
εκλογικής
̟εριφέρειας Ξάνθης)
34. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
του
Κωνσταντίνου
(υ̟οψήφιος δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας
Ξάνθης)
35. ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη (υ̟οψήφιος δηµοτικός
σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
36. ΤΣΑΤΣΑΡΙ∆ΟΥ ΘΕΟΝΗ του Οδυσσέα (υ̟οψήφια δηµοτική
σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
37. ΦΥΣΕΚΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
Περικλή
(υ̟οψήφιος
δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
38. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Φανουρίου (υ̟οψήφιος
δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
39. ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του
Θεοδώρου
(υ̟οψήφιος δηµοτικός σύµβουλος εκλογικής ̟εριφέρειας
Ξάνθης)
40. ΧΟΥΧΟΥ ΕΡΣΗ του Χρήστου (υ̟οψήφια δηµοτική σύµβουλος
εκλογικής ̟εριφέρειας Ξάνθης)
4
Εκλογική Περιφέρεια Σταυρού̟ολης
1. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ - ΚΑΝ∆ΥΛΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ∆ηµητρίου
(υ̟οψήφια
δηµοτική
σύµβουλος
εκλογικής
̟εριφέρειας
Σταυρού̟ολης)
∆ηµοτική Κοινότητα Ευµοίρου
1. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
Παύλου
(υ̟οψήφιος
σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας Ευµοίρου)
2. ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
Γεωργίου
(υ̟οψήφιος
σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας Ευµοίρου)
3. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
του
Γεωργίου
(υ̟οψήφια
σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας Ευµοίρου)
∆ηµοτική Κοινότητα Κιµµερίων
1. ΖΙΜΝΑΚ ΧΑΣΑΝ του Χουσεΐν (υ̟οψήφιος σύµβουλος δηµοτικής
κοινότητας Κιµµερίων)
2. ΙΜΠΡΑΗΜ ΖΟΥΛΕΪΧΑ του Μεµέτ Εµίν (υ̟οψήφια σύµβουλος
δηµοτικής κοινότητας Κιµµερίων)
3. ΚΑΡΑ ΟΣΜΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ του Ραµαδάν (υ̟οψήφιος σύµβουλος
δηµοτικής κοινότητας Κιµµερίων)
∆ηµοτική Κοινότητα Ξάνθης
1. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
του
Κωνσταντίνου
(υ̟οψήφιος
σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας Ξάνθης)
2. ∆ΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου (υ̟οψήφιος σύµβουλος
δηµοτικής κοινότητας Ξάνθης)
3. Ι∆ΡΙΖ ΟΓΛΟΥ ΝΕΜΑΑΤ του Νασούφ (υ̟οψήφια σύµβουλος
δηµοτικής κοινότητας Ξάνθης)
5
4. ΙΣΜΑΗΛ
ΟΓΛΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡ
του
Ισµαήλ
(υ̟οψήφιος
σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας Ξάνθης)
5. ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου (υ̟οψήφιος
σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας Ξάνθης)
6. ΜΑΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Νικολάου (υ̟οψήφια σύµβουλος
δηµοτικής κοινότητας Ξάνθης)
7. ΜΟΛΑ ΙΡΦΑΝ του Ριτβάν (υ̟οψήφιος σύµβουλος δηµοτικής
κοινότητας Ξάνθης)
8. ΣΕΧ ΦΑΪΚ του Μεµέτ (υ̟οψήφιος σύµβουλος δηµοτικής
κοινότητας Ξάνθης)
9. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΡΑΚΙΝΑ
του
Μιχαήλ
(υ̟οψήφια
σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας Ξάνθης)
10. ΨΑΘΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ηµητρίου (υ̟οψήφια σύµβουλος
δηµοτικής κοινότητας Ξάνθης)
Το̟ική Κοινότητα Νεοχωρίου
1. ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Χρήστου (υ̟οψήφια
σύµβουλος το̟ικής κοινότητας Νεοχωρίου)
Το̟ική Κοινότητα Σταυρού̟ολης
1. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σολοµώντος (υ̟οψήφιος
σύµβουλος το̟ικής κοινότητας Σταυρού̟ολης)
Το̟ική Κοινότητα Γέρακα
1. ΟΜΠΑΣΗ ΡΑΪΦ του Μουµίν (υ̟οψήφιος εκ̟ρόσω̟ος
το̟ικής κοινότητας Γέρακα)
6