close

Enter

Log in using OpenID

3η 6μηνιαία Περιβαλλοντική Έκθεση Ε65

embedDownload
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Πίνακας Περιεχοµένων
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................................................... 2
1.1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .......................................................................... 3
2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ .............................................................................................. 5
2.1
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ......................................................................... 5
2.1.1 Εκκρεµότητες........................................................................................... 5
2.1.2 Επισκόπηση Περιόδου Αναφοράς ........................................................... 5
2.1.3 Προβλήµατα και πιθανοί κίνδυνοι ............................................................ 8
2.2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ........................................................... 11
3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ................................................ 12
3.1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
12
3.2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (CHECK LISTS) .................................... 12
3.3
ΜΗΝΙΑΙΑΕΣ, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ........................................................ 13
4. ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ................................................. 15
4.1
Α∆ΕΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ............................................................ 15
4.1.1 Άδειες και εγκρίσεις σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους του
έργου. 15
4.1.2 Μελέτες του έργου ................................................................................. 30
4.1.3 Ειδικές µελέτες....................................................................................... 33
4.2
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ......................................................................................... 33
4.3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ................................................. 36
4.3.1 ∆ιαχείριση αποβλήτων ........................................................................... 36
4.3.2 Αέρια ρύπανση ...................................................................................... 39
4.3.3 ∆ονήσεις ................................................................................................ 40
4.3.4 Θόρυβος ................................................................................................ 41
4.3.5 Υδάτινοι πόροι ....................................................................................... 52
4.3.6 Φυσικό περιβάλλον................................................................................ 55
4.4
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ................................................................ 56
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 1/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης αποτελεί τη τρίτη
προσέγγιση των ∆ιεργασιών Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Κ/Ξ
Κατασκευής και συντάσσεται στα πλαίσια της Συµβατικής της υποχρέωσης
που απορρέει από το άρθρο 13.3 σηµείο (γ) της Σύµβασης Μελέτηςκαι
Κατασκευής του έργου (11.2.2. σηµείο (iii) της Σύµβασης Παραχώρησης Ν.
3597/20.07.2007 - ΦΕΚ 3445Α/25-07-2007).
Τα στοιχεία κάθε εξαµηνιαίας έκθεσης περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελεί
µέρος της Ετήσιας Έκθεσης, η οποία υποβάλλεται στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε
έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και καθόλη τη διάρκεια της Περιόδου
Μελετών – Κατασκευών και Λειτουργίας, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους
Περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
Η πρώτη εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης επεβλήθη από την
Κ/Ξ κατασκευής στον Παραχωρησιούχο στις 31/10/2008 και αφορούσε την
περίοδο 4ος 2008 έως 9ος 2008, δηλαδή το 1ο εξάµηνο από την ηµεροµηνία
έναρξης της Σύµβασης Παραχώρησης. Στη συνέχεια για λόγους
λειτουργικούς, η Κ/Ξ κατασκευής του έργου αιτήθηκε για την αλλαγή των
ηµεροµηνιών υποβολής των εξαµηνιαίων, ώστε αυτές να υποβάλλονται ανά
ηµερολογιακό εξάµηνο. Από την υποβολή της 1ης Εξαµηνιαίας Έκθεσης µέχρι
σήµερα, µεσολάβησε η 1η Ετήσια Έκθεση (υποβολή 31/01/2009). Έτσι,
σύµφωνα µε τα παραπάνω, η 2η εξαµηνιαία έκθεση αφορούσε στην περίοδο
από 1ος 2009 µέχρι 6ος 2009 και υποβλήθηκε στον Παραχωρησιούχο στις
03/08/2009. Έκτοτε στις 19/02/2010 υποβλήθηκε η 2η Ετήσια Έκθεση και σε
συνέχεια των παραπάνω η Κ/Ξ κατασκευής υποβάλει την παρούσα 3η
εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης για την περίοδο 1ος 2010 έως
6ος 2010.
Επίσης, σηµειώνεται ότι η παρούσα έκθεση αποτελεί εξέλιξη/βελτίωση της
δοµής της προηγούµενης έκθεσης και είναι σαφές πως σκοπός αυτής της
εξέλιξης/βελτίωσης, είναι η βελτίωση της παρουσίασης των περιβαλλοντικών
θεµάτων. Σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη έχει το υπό σύνταξη Σχέδιο
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης του έργου το οποίο χαρακτηρίζεται από τη
συνεχή βελτίωσή του.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 2/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
1.1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κράτος: Ελληνική ∆ηµοκρατία
Παραχωρησιούχος: Ο∆ΟΣ KENΤΡΙΚΗΣ EΛΛΑ∆ΑΣ A.E.
Κατασκευαστής: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ E65 J.V
Ανεξάρτητος Μηχανικός: SCOTT WILSON- OMEK
ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ:
I.
II.
Αυτοκινητόδροµου «Κεντρικής Ελλάδος» µήκους περίπου 174 χλµ.
Τµήµατος Σκάρφεια – Ράχες του αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ µήκους
περίπου 57 χλµ.
Το έργο χαρακτηρίζεται ως τµήµα τού ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών
(TEN).
Εξυπηρετεί τις διεθνής κυκλοφοριακές πύλες στην Ηγουµενίτσα και
Κρυσταλλοπηγή όπως και την διαπεριφερειακή κυκλοφορία.
Ο Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 ξεκινάει από την χιλιοµετρική
θέση 203+000 του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ και ολοκληρώνεται στην Εγνατία
Οδό στη θέση Παναγιά, διασχίζοντας τους Νοµούς Φθιώτιδας, Καρδίτσας και
Τρικάλων.
Αποτελείται από δύο λωρίδες ανά ρεύµα κυκλοφορίας καθώς και από λωρίδα
έκτακτης ανάγκης. Το πλάτος του αυτοκινητόδροµου στα πεδινά είναι 24.5 m
µε µέγιστο όριο ταχύτητας στα 120 χλµ/ώρα και στα ορεινά έχει πλάτος 21.0
m µε µέγιστο όριο ταχύτητας στα 110 χλµ/ώρα.
Περιλαµβάνει:
15
7
6
3
5
Ανισόπεδους Κόµβους
Σταθµούς ∆ιοδίων
Χώρους Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών
Κέντρα Εκµετάλλευσης και Συντήρησης
Σήραγγες
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 3/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Όπως επίσης και Γέφυρες, Άνω ∆ιαβάσεις, Κάτω ∆ιαβάσεις, Τοίχους
Αντιστήριξης, Οχετούς ∆ιευθέτησης, κλπ.
Σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, ο Αυτοκινητόδροµος
Κεντρικής Ελλάδας Ε65 διαιρείται σε τρία τµήµατα όπως παρακάτω:
Τµήµα
Τµήµα 1ο
Τµήµα 2ο
Τµήµα 3ο
Από Χ.Θ.
0+000
85+800
137+550
Έως Χ.Θ.
85+800
137+550
175+000
Απόφαση Ε.Π.Ο.*
ΚΥΑ 144504/18.11.2005
ΚΥΑ 145521/18.11.2005
ΚΥΑ 147014/18.11.2005
Τα τµήµατα του Έργου της Σύµβασης Παραχώρησης, διαιρούνται σε ένδεκα
(11) Γεωγραφικές Ενότητες (ΓΕ). Για κάθε Γεωγραφική Ενότητα το φυσικό
αντικείµενο αναλύεται σε Οµάδες οµοειδών εργασιών κατ’ αντιστοιχία στο
Μερικό Τίµηµα Μελετών – Κατασκευών Βi.
Τα Νέα Τµήµατα ∆ηµοσίου που ήδη κατασκευάζονται από το ∆ηµόσιο και
µετά την ολοκλήρωση τους θα ενταχθούν στο Έργο Παραχώρησης είναι τα
ακόλουθα:
N/∆
ΤΜΗΜΑ
12 N/∆
Τµήµα Σκάρφεια - Θερµοπύλες
13 N/∆
Τµήµα Θερµοπύλες – Σπερχειός (εκτός
από την υπό κατασκευή γέφυρα από την
ΕΡΓΟΣΕ)
Χλµ.
17,320
8,5
Γέφυρα υπό κατασκευή από την ΕΡΓΟΣΕ
στο τµήµα Θερµοπύλες - Σπερχειός
14 N/∆
Τµήµα Σπερχειός – Α/Κ Αγ. Παρασκευής
3,5
15 Ν/∆
Τµήµα Α/Κ Αγ. Παρασκευής – Α/Κ Αγ.
Μαρίνας
8,5
16 Ν/∆
Τµήµα Α/Κ Αγ. Μαρίνας – Ράχες
19,200
Τεχνικά έργα στο τµήµα ΠΑΘΕ –
Λιανοκλάδι υπό κατασκευή από την
ΕΡΓΟΣΕ
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 4/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
2.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.1
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
2.1.1
Εκκρεµότητες
a. Αναφορικά µε τα δίκτυα ΟΚΩ που σχετίζονται µε τον Ε-65, µέχρι
στιγµής σχετικές αιτήσεις που έχουν πληρωθεί έως 25/6/10
(αφορώντας κυρίως δίκτυα ηλεκτρισµού). Η εµπλεκόµενη
υπηρεσία –∆ΕΗ- έχει ξεκινήσει τις εργασίες στις ΓΕ 1N.2, 4N,
5N, 6N, 7N & 9Ν αλλά η όλη διαδικασία έχει ήδη καθυστερήσει
και θα πρέπει να επισπευστεί δεδοµένου ότι προκαλεί
αποδιοργάνωση των εργασιών (βλ. επίσης 1.1.2-a & b).
b. Σε πολλές περιπτώσεις τα παραληφθέντα τµήµατα δεν είναι
συνεχή περιλαµβάνοντας µη απαλλοτριωθέντα αγροτεµάχια και
δεν επιτρέπουν την κατάληψη γης σε όλο το εύρος της
απαλλοτριωµένης ζώνης σε επαρκές µήκος µε προφανείς
επιπτώσεις στην κατασκευή.
2.1.2
Επισκόπηση Περιόδου Αναφοράς
a. Έως την ηµέρα αναφοράς της παρούσας (25/6/10) τα κύρια θέµατα των
εµπλεκοµένων µε το έργο ΟΚΩ είναι τα ακόλουθα:
∆ΕΗ:
Γ.Ε. 1N.1: Στην περιοχή που οι κλάδοι ΑΒ1 & ΑΒ2 διασχίζουν την
Παλαιά Εθνική Οδό, η ∆ΕΗ οργανώνει τις σχετικές
µετεγκαταστάσεις. Η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε θα πρέπει να καταβάλλει το
σχετικό κόστος.
Γ.Ε. 1N.2: Η µετατόπιση εγκαταστάσεων ∆ΕΗ στον Α/Κ
Καρπενησίου ολοκληρώθηκε. Οι εργασίες µετατόπιση Υψηλής
Τάσης στα ΣΕΑ Λιανοκλαδίου έχουν διακοπεί. Η τοπική Υπηρεσία
∆ΕΗ δεν έχει ανταποκριθεί µέχρι στιγµής σχετικά µε την µετατόπιση
διαφόρων δικτύων κατά µήκος του άξονα. Τέλος, το θέµα διακοπής
της ηλεκτροδότησης & µετατόπισης των γεωτρήσεων θα πρέπει να
επιλυθεί.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 5/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Γ.Ε. 5N, 6N.1: Υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω µη έγκαιρης
µετατόπισης δικτύων. Στις 19/01/2010 ξεκίνησαν εργασίες
µετατόπισης δικτύου περί τη Χ.Θ. 67+400 – Χ.Θ.: 76+400 αλλά η
ΕΟΑΕ δεν έχει πληρώσει την δαπάνη για την µετατόπιση των
δικτύων της ∆ΕΗ από Χ.Θ.: 78+000 – Χ.Θ.: 90+500 (Α/Κ Καρδίτσας
είναι κρίσιµος). Έχουν διακοπεί τα δίκτυα ηλεκτροδότησης των
επιταχθέντων ιδιωτικών γεωτρήσεων στο τµήµα από Χ.Θ.: 60+000 –
Χ.Θ.: 77+000. ∆εν έχουν διακοπεί τα δίκτυα ηλεκτροδότησης των
γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ. Ένα από τα προβλήµατα που
παρουσιάζονται καθυστερήσεις στις µετατοπίσεις των δικτύων της
∆ΕΗ είναι η έλλειψη υλικών.
Γ.Ε. 6N.2: Έχουν εντοπιστεί όλα τα δίκτυα ΟΚΩ εντός της ζώνης
απαλλοτρίωσης του έργου και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες
ενέργειες για την µετατόπισή τους.
Γ.Ε. 7N.1: Έχουν εντοπιστεί όλα τα δίκτυα ΟΚΩ εντός της ζώνης
απαλλοτρίωσης του έργου, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες
για την µετατόπισή τους. Από Χ.Θ.106+000 έως Χ.Θ.109+500 η
∆ΕΗ Τρικάλων προχώρησε τελικώς στην µετατόπιση.
Γ.Ε. 7N.2 & 8N: Συντάχθηκε και υποβλήθηκε η µελέτη µετατόπισης
του δικτύου της ∆.Ε.Η. Αναµένεται η πληρωµής της δαπάνης
µετατόπισης του δικτύου ∆.Ε.Η. από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
Γ.Ε. 9N: Ολοκλήρωση εργασιών αποξήλωσης και µετατόπισης του
δικτύου Χ.Θ. 124+000 ~ Χ.Θ. 131+000 στις 15/06/2010.
Γ.Ε.10N: Επαφές µε ∆.Ε.Η. και παροχή πρόσθετων πληροφοριών
και διευκρινίσεων προκειµένου να συνταχθεί η σχετική µελέτη
µετατόπισης του δικτύου.
Γ.Ε. 11N.1: Όλες οι απαραίτητες ενέργειες έχουν γίνει για την
µετατόπιση δικτύων στην περιοχή από Χ.Θ. 144+000 έως Χ.Θ.
149+500. Παρά την πληρωµή της η ∆ΕΗ δεν έχει ξεκινήσει εργασίες
µετατόπισης του δικτύου της.
ΠΑΘΕ: Έχει γίνει γράµµα στην παραχώρηση για αιτήσεις µόνιµων
παροχών ∆ΕΗ για τα διόδια της Αγ. Τριάδας, Α/Κ Μώλου και Α/Κ
Θερµοπυλών (5552/18-01-2010, χωρίς να έχει γίνει περαιτέρω
ενέργεια. ∆εν έχει πραγµατοποιηθεί η µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ στην
περιοχή διοδίων Μαυροµαντήλας.
∆ΕΠΑ:
Γ.Ε. 1N.1: Η κατασκευή τεχνικού προστασίας σε σωλήνα της
∆ΕΣΦΑ στην Χ.Θ. 3+896 βρίσκεται σε εξέλιξη.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 6/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Γ.Ε. 6N: Στις 10/6/10 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του τεχνικού
προστασίας αγωγού φυσικού αερίου περί την Χ.Θ. 81+715
Γ.Ε. 7N.1: Η ∆ΕΠΑ συνεχίζει τις εργασίες της ώστε να ολοκληρώσει
την προστασία του αγωγού στην Χ.Θ. 99+450 & και ολοκλήρωσε
στην Χ.Θ.104+027.
OTE:
Γ.Ε. 1N.1: Ο ΟΤΕ οργανώνει τη µεταφορά του δικτύου στην περιοχή
όπου οι κλάδοι ΑΒ1 και ΑΒ2 διασταυρώνονται µε την παλιά Εθνική
Οδό.
ΠΑΘΕ: Υπεβλήθησαν σε όλους τους οργανισµούς τηλεπικοινωνιών
οριζοντιογραφίες όλων των σταθµών διοδίων για πιθανά υπόγεια
δίκτυα τους και µετατοπίσεις αυτών. Έως σήµερα έχουν απαντήσει
αρνητικά η εταιρεία WIND & COSMOTE.
TOEB:
Γ.Ε. 1Ν.1: Συνεχίζονται οι εργασίες για το αρδευτικό κανάλι Ανθήλης
καθώς και για το σχετικό αντλιοστάσιο.
Γ.Ε. 6N.1: Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης των δικτύων
άρδευσης από Χ.Θ. 60+500 – Χ.Θ. 76+700 (κατασκευή
σωληνωτών). Έως και σήµερα δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες
µετατόπισης των γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ.
Γ.Ε. 9N: Ολοκληρώθηκε η σύνταξη µελετών µετατόπισης δικτύων
και γεωτρήσεων (όπου απαιτείται) µε το ΤΟΕΒ Θεόπετρας και ΤΟΕΒ
Βασιλικής. Αναµένεται η δηµοπράτηση των δύο αυτών εργολαβιών
από την Υ.Ε.Β. Καµία πρόοδος σχετικά µε τη µετατόπιση του
αρδευτικού δικτύου Ράξας.
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ:
Γ.Ε. 1N.2: Στη Λαµία η µερική µετατόπιση αγωγού ύδρευσης κοντά
στην Α∆ ΤΕ40 θα πρέπει να διευθετηθεί
ΠΑΘΕ: Έχει γίνει γράµµα στην παραχώρηση για υδροδότηση
διοδίων (CC/X/CO/GE000/PRO05392/CM/nm/7-1-2010, χωρίς να
έχει γίνει περαιτέρω ενέργεια.
b. Η σύνταξη και υποβολή µελετών εξελίσσεται.
c. Εξελίσσεται η διαδικασία απόκτησης αδειών για λατοµεία, χώρους
απόρριψης, εξοπλισµό και δανειοθάλαµους για τις ανάγκες του έργου. Ο
αιτήσεις για τις άδειες έχουν ήδη σταλεί στις αρµόδιες υπηρεσίες. Αρκετές
περιοχές έχουν απορριφθεί από τις εµπλεκόµενες Αρχαιολογικές
Υπηρεσίες, ∆ασαρχεία και σε κάποιες περιπτώσεις φορείς έκδοσης
άδειας εκµετάλλευσης αποφάσισαν αρνητικά. Ειδικότερα για την περιοχή
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 7/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
της Λαµίας από τους 4 περιβαλλοντικά εγκεκριµένους δανειοθαλάµους
µόνο ένας βρίσκεται σε κανονική λειτουργία και αυτός µετά από µεγάλο
χρονικό διάστηµα. Οι φορείς έκδοσης άδειας εκµετάλλευσης εξέδωσαν
αρνητικές αποφάσεις µε αποτέλεσµα τα επιχώµατα στην περιοχή να
κατασκευάζονται µε σοβαρή καθυστέρηση. Το όλο θέµα είναι κρίσιµο.
d. Η εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης του έργου
συνεχίζεται κανονικά.
e. Βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας
του Έργου.
f. Το Συ∆ιΑ.του ΕΡΓΟΥ αναθεωρείται στη βάση της πρότασης της Κ/Ξ και
της συµφωνίας µε τον ΑΜ.
2.1.3
•
•
•
Προβλήµατα και πιθανοί κίνδυνοι
Καθυστερήσεις στην διαδικασία επίταξης, µε συνέπεια τον χαµηλό ρυθµό
παράδοσης χώρων µε επακόλουθες καθυστερήσεις σε διάφορα τµήµατα
του έργου, όπως στις ΓΕ 1N.1 & 1N.2 (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 14+500) όπου
η 2n Αποκλειστική Προθεσµία µε τη οποία σχετίζονται οι συγκεκριµένες
Γ.Ε. δεν επετεύχθη. Επίσης καθυστερήσεις εµφανίζονται στις ΓΕ 11Ν.1,
11Ν.2, 11Ν.3.
Καθυστερήσεις στην εκτέλεση των δοκιµαστικών αρχαιολογικών τοµών
λόγω µη παράδοσης χώρων και επίσης λόγω ανεπάρκειας προσωπικού
από τις εµπλεκόµενες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες για την παρακολούθηση
των εργασιών όπως στις ΓΕ 2N, 4Ν, 5Ν, 6Ν, 9N & 10N. Οι συνεχιζόµενες
καθυστερήσεις σε σχέση µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα (όπου οι
περισσότερες από αυτές τις εργασίες ήταν να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο
2009) εµφανίζονται στο χρονοδιάγραµµα της παρούσας αναφοράς.
Σηµαντική αποδιοργάνωση των εργασιών λόγω δεσµευµένων χώρων
εύρεσης αρχαιολογικών ευρηµάτων σε µεγάλη κλίµακα κατά µήκος της
χάραξης του αυτοκινητοδρόµου στην Γ.Ε. 5Ν (64+112-68+623 & 78+21076+444). Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη της Γ.Γ. Πολιτισµού στις
15.03.2010 στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών µε σκοπό την επιτάχυνση
των διαδικασιών απελευθέρωσης χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος,
εντούτοις παρατηρείται εντονότερη καθυστέρηση από πλευράς της
Αρχαιολογικής Εφορείας (βλ. επίσης 1.3). ∆εσµευµένες περιοχές λόγω
αρχαιολογικών ευρηµάτων υπάρχουν επίσης στις Γ.Ε.1N.2 (14+200),
2N.1 (25+954-26+250), 6N.2-7N.1 (95+457-99+371,105+220), 8N
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 8/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
•
•
•
•
•
•
(116+660~117+260 περιοχή Ράξας)
Καθυστερήσεις λόγω µη έγκαιρης µετατόπισης Ο.Κ.Ω. στις ΓΕ 1Ν.2, 5N,
6N, 7N & τµήµατα ΠΑΘΕ. (Κυρίως δίκτυα ∆ΕΗ).
Καθυστερήσεις λόγω µη εύρεσης ή απόρριψης κατάλληλων χώρων
δανειοθαλάµων/λατοµείων καθώς έως σήµερα πολλοί τέτοιοι χώροι έχουν
απορριφθεί από τις εµπλεκόµενες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες & ∆ασαρχεία,
συν την καθυστέρηση απόκρισης των αρµοδίων Υπηρεσιών στις
υποβολές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έως και σήµερα από τους τέσσερεις
(4 ) δανειοθαλάµους προς έγκριση στην περιοχή της Λαµίας, µόνον ένας
(Καλαµάκι Βρύση) αδειοδοτήθηκε τον Απρίλιο 2010 – δεκατρείς (13)
µήνες µετά την υποβολή της σχετικής αίτησης – επηρεάζοντας σοβαρά
την πρόοδο των επιχωµάτων στην ΓΕ 1Ν. Επιπλέον, εδόθη άδεια
επέµβασης από την Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Καρδίτσας για απόληψη
υλικών και διευθέτηση της κοίτης του ποταµού Ονόχωνου σύµφωνα µε
την εγκεκριµένη Ε.Τ.Μ.Ε. και κατά την πρόοδο των εργασιών
εµφανίστηκαν κάτοικοι οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι κατέχουν ιδιοκτησίες
χωρίς τίτλους κυριότητας στην περιοχή των έργων, µε αποτέλεσµα την
διακοπή των εργασιών.
Επιστολή του Νοµάρχη Καρδίτσας µε την οποία ζητά τροποποίηση των
εγκεκριµένων µελετών του Ε65 και πρόσθετες διαβάσεις, θέµατα τα οποία
επιφέρουν καθυστερήσεις και επιπλέον κόστος.
Καθυστέρηση στις εργασίες καθαίρεσης και µετατόπισης του αρδευτικού
δικτύου Ταυρωπού που βρίσκεται στο τµήµα Γ.Ε. 6Ν1 µεταξύ Χ.Θ.
81+000 – Χ.Θ. 90+500 λόγω µη παράδοσης της γης δεδοµένου του
γεγονότος ότι από την 1/9/2009 έληξε η αρδευτική περίοδος.
Καθυστέρηση λόγω µη επίτευξης της αναθεωρηµένης ηµεροµηνίας
παράδοσης του χώρου για τα τµήµατα (12Ν∆-13Ν∆-14Ν∆) στις
25/6/2009, 10/9/2009 και 11/9/2009 αντίστοιχα. Καθυστέρηση στην
αποπεράτωση διοδίων Α/Κ Μώλου λόγω πρόσθετης απαλλοτρίωσης.
Καθυστέρηση λόγω ύπαρξης εργοταξιακών εγκαταστάσεων τρίτων εντός
του εύρους κατάληψης έργων (διόδια Α/Κ Μώλου και Αγ. Τριάδας) στο
τµήµα 12N∆- Νέο Τµήµα ∆ηµοσίου δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα
στις εργασίες έως ότου απελευθερωθεί πλήρως η περιοχή. Η
συνεχιζόµενη καθυστέρηση σε σχέση µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
εµφανίζεται στο χρονοδιάγραµµα της παρούσας. Επιπλέον, καθυστέρηση
υπάρχει στην κατασκευή δικτύου ITS στον A/K Ροδίτσας (14Ν∆) λόγω
ανολοκλήρωτων εργασιών στον ΠΑΘΕ.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 9/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
•
•
Προβλήµατα παρατηρούνται από τις υπερβολικές απαιτήσεις των ∆ήµων
για την απόληψη υλικών και την εγκατάσταση εργοταξίων. Σε κάποιες
περιπτώσεις όπως την εγκατάσταση εργοταξίου στην περιοχή της Ράξας –
Χαϊδεµένης οι ∆ήµοι παρουσιάζονται αντίθετοι (γενική αντιµετώπιση για το
έργο του Ε65). Επίσης, στην περίπτωση αµµοληψίας (Γερακάρης) στην
περιοχή ∆.Υπάτης, ∆.Λαµιέων, η ΚΕ∆ απέρριψε την αίτηση της Κ/Ξ µε
ασαφή αιτιολόγηση που στηριζόταν σε παρατηρήσεις επί της εγκεκριµένης
ΕΤΜΕ από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε (καθ ύλην αρµόδια υπηρεσία), κατόπιν
υποδείξεων της τοπικής αυτοδιοίκησης και δηµοτών. Σχετικά µε το
δανειοθαλάµο στην περιοχή «Αεροδρόµιο» του ∆.Φαλώριας, Ν. Τρικάλων,
ζητήθηκε από τη Ν.Α. Τρικάλων (αρµόδιος φορέας για την έκδοση άδειας
λειτουργίας) τροποποίηση της εγκεκριµένης ΕΤΜΕ από την
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η τροποποίηση αφορά στον προϋπολογισµό των
έργων αποκατάστασης βάσει του οποίου εκδίδεται και σχετική εγγυητική
επιστολή. Το ύψος της εγγυητική επιστολής θα µπορούσε να καθορισθεί
(αυξηθεί) από τη Ν.Α. Τρικάλων, χωρίς την τροποποίηση της ΕΤΜΕ. Η
ενέργεια αυτή (τροποποίηση ΕΤΜΕ) κρίνεται περιττή και οδηγεί σε
καθυστέρηση της έκδοσης άδειας λειτουργίας. Παρόλα αυτά η Κ/Ξ
αναγκάστηκε να προχωρήσει στη διαδικασία αυτή.
Πιθανός κίνδυνος για την καθυστέρηση ή την ακύρωση της κατασκευής
του τµήµατος του έργου από τη Χ.Θ. 137+550 έως τη Σύνδεση µε την
Εγνατία Οδό προκύπτει από τις υποβληθείσες Αιτήσεις Αναστολής και
Ακύρωσης Ενωπιον του Συβµουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), για την
αναστολή των εργασιών και την ακύρωση της υπ’ αριθµ
147014/18.11.2005 ΚΥΑ έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων του έργου
«Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), τµήµα Καλαµπάκα – Εγνατία
οδός και ανισόπεδος κόµβος Αγ. Παρασκευής για την σύνδεσή του µε την
Εγνατία οδό» (Χ.Θ. 137+550 – Εγνατία). Η αίτηση υποβλήθηκε από τους:
• Σωµατείο «Κυνηγετικός Σύλλογος Γρεβενών»
• Σωµατείο «Ιππικός Πολιτιστικός Σύλλογος Γρεβενών “Η
Βασιλίτσα”»
• Σωµατείο «Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος ∆εσκάτης»
• ΟΤΑ ∆ήµος ∆εσκάτης, Ν. Γρεβενών
• ΟΤΑ ∆ήµος Χασίων, Ν. Τρικάλων
Μέχρι την ηµέρα αναφοράς καµία απόφαση του ΣτΕ δεν έχει εκδοθεί.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 10/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
2.2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η λειτουργία του έργου είναι σε πλήρη
συµµόρφωση των Εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και µε όλες
τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη Σύµβαση Παραχώρησης (Σ.Π.) και τα
συνηµµένα συµβατικά τεύχη της (Σύµβαση Μελέτης και Κατασκευής, Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.),
τον Κανονισµό Μελετών Έργων (Κ.Μ.Ε.)), καθώς και την ισχύουσα
νοµοθεσία.
Βασική απαίτηση για την κατασκευή του έργου αποτελεί ο Νόµος υπ’ αριθµ.
3597/20.07.2007 (ΦΕΚ 3445Α/25.07.2007), ο οποίος περιλαµβάνει τα
συµβατικά τεύχη, η ισχύουσα νοµοθεσία, όπως περιγράφονται αναλυτικά και
στην προηγούµενη εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, καθώς
επίσης και οι όροι και περιορισµοί που προκύπτουν από τις επιµέρους
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, όπως οι ΕΤΜΕ των διαφόρων συνοδών έργων, οι
εγκρίσεις των τροποποιήσεων του κυρίως οδικού έργου, κλπ, για τις οποίες
είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος του έργου.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 11/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
3.
3.1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Το “Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου” (ΠΠΠΕ),
βασίζεται στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και όρους της σύµβασης,
και περιλαµβάνει :
• Ιεράρχηση ενεργειών - δράσεων προστασίας που πρέπει να γίνουν
κατ΄ εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων και των λοιπών
συµβατικών υποχρεώσεων από την κ/ξία κατασκευής.
• Οι µελέτες – οι έρευνες και οι τεχνικές εκθέσεις, που πρέπει να
εκπονηθούν στα πλαίσια κατασκευής και λειτουργίας του έργου και
αφορούν περιβαλλοντικά θέµατα.
• Η διαδικασία ελέγχου εφαρµογής των αναφερόµενων στους Όρους και
των δράσεων από τους υπεύθυνους περιβάλλοντος.
Σκοπός του Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου είναι
ο σαφής προσδιορισµός των ενεργειών και των δράσεων που απαιτούνται για
την περιβαλλοντική διαχείριση της φάσης κατασκευής του έργου και που
προκύπτουν σύµφωνα µε την καταγραφή και αξιολόγηση των
περιβαλλοντικών όρων του έργου, τις λοιπές υποχρεώσεις, ή οδηγίες, που
απορρέουν από τα συµβατικά τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία.
Το ΠΠΠΕ έχει υποβληθεί στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε.
3.2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (CHECK LISTS)
Με βάση το Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου και
το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης καταρτίζονται οι “Πίνακες Ελέγχου
Τήρησης Περιβαλλοντικών Ορών”, στους οποίους αναφέρεται ο τρόπος και η
µεθοδολογία των αναγκαίων δράσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η
εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων, σε ότι αφορά το χρονοδιάγραµµά τους
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 12/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
καθώς και τον συσχετισµό τους µε το χρονοδιάγραµµά του έργου. Για τον
έλεγχο του προγράµµατος εφαρµογής καταρτίζονται αντίστοιχοι πίνακες.
Οι υπεύθυνοι περιβάλλοντος σε συνεργασία µε τους µηχανικούς έργου,
διενεργούν τακτικούς ελέγχους και συµπληρώνουν τους πίνακες ελέγχου,
δηλαδή την εφαρµογή του “Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης
και Ελέγχου”, και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος που αναφέρεται σε
αυτό. Επίσης, δίνουν τις αναγκαίες οδηγίες ή κατευθύνσεις που βασίζονται
στο Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου, για κάθε
περιβαλλοντικό ζήτηµα που προκύπτει.
Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) το οποίο εφαρµόζεται από
την Κ/Ξ, έχει καταρτιστεί βάσει του Προτύπου ISO 14001:2004 και αποτελείται
από το Εγχειρίδιο, τις ∆ιαδικασίες, τις Οδηγίες και τα Έντυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης πλευρών, θεµάτων και εργασιών που σχετίζονται µε το
περιβάλλον και την τήρηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων του έργου. Το
εγχειρίδιο, οι διαδικασίες και οδηγίες περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρµόζεται
ενιαία σε ολόκληρο το έργο και βρίσκονται στη φάση της πρώτης
αναθεώρησης. Το ΣΠ∆ βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη για την ικανοποίηση των
αναγκών του έργου.
3.3
ΜΗΝΙΑΙΑΕΣ, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Παράλληλα για την παρακολούθηση του Προγράµµατος και για την πλήρη
ενηµέρωση του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Ανεξάρτητου Μηχανικού σε
µηνιαία βάση, ο υπεύθυνος του τµήµατος Περιβάλλοντος της Κ/Ξ συντάσσει
µηνιαίες, εξαµηνιαίες και ετήσιες Εκθέσεις Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Στις
µηνιαίες εκθέσεις περιλαµβάνονται:
• Έργα ή µελέτες που έγιναν και που αφορούν την εφαρµογή των Π.Ο.
αλλά και παρεκκλίσεις από τα αναφερόµενα στο Πρόγραµµα
Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου.
• Oι σχετικές ενέργειες των υπεύθυνων περιβάλλοντος (έλεγχοι, ειδικές
εκθέσεις, κλπ).
• Πλήρης φωτογραφική παρουσίαση των περιβαλλοντικών θεµάτων που
εντοπίζονται
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 13/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Στο τέλος, κάθε εξαµήνου συντάσσεται Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 11.2.2. σηµείο (iii) της Σύµβασης
Παραχώρησης.
Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσεται η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 11.2.2. σηµείο (iii) της Σύµβασης
Παραχώρησης, η οποία περιλαµβάνει την ετήσια ανασκόπηση, των όσων
περιγράφονται στις επιµέρους περιοδικές εκθέσεις.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 14/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
4.
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Η πρόοδος των εργασιών κατασκευής του Έργου, υποβάλλεται από την
κατασκευαστική Κ/Ξ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
προς τον Παραχωρησιούχο µέσω των µηνιαίων εκθέσεων προόδου µελετών
– κατασκευών.
Οι παρακάτω παράγραφοι αποτελούν την τεκµηρίωση τήρησης των
περιβαλλοντικών δεσµεύσεων σε σχέση µε την πρόοδο των εργασιών
κατασκευής.
4.1
Α∆ΕΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από
την Κ/Ξ Κατασκευής, για την λήψη των κατάλληλων αδειών στα πλαίσια
υλοποίησης του έργου. Επίσης, παρουσιάζονται και οι σχετικές µελέτες που
προκύπτουν από την υποχρέωση εφαρµογής των συµβατικών απαιτήσεων
και των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
4.1.1
Άδειες και εγκρίσεις σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς
όρους του έργου.
Στα πλαίσια της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των λοιπών
απαιτήσεων βάση της κείµενης νοµοθεσίας, εκπονούνται και υποβάλλονται
Ειδικές Τεχνικές Μελέτες Εφαρµογής (ΕΤΜΕ) συνοδών έργων προς έγκριση
και αδειοδότηση. Αρµόδια υπηρεσία για την έγκριση των ΕΤΜΕ είναι η
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4.1.1-1) παρουσιάζονται όλες οι σχετικές
πληροφορίες για τις υποβολές που έγιναν προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 15/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Πίνακας 4.1.1-1
Συνοδά έργα για περιβαλλοντική αδειοδότηση
Α/Α
Συνοδό έργο
Περιοχή
Υποβολή προς
ΕΥΠΕ (αριθµός
πρωτ. ΕΥΠΕ)
Απόφαση
ΕΥΠΕ
Απόληψη υλικών από
τον ποταµό Ονόχωνο
(BP5N1)
∆ανειοθάλαµος
Αγ.Παρασκευής
"Καλαµάκι Βρ."
(BP1N3)
∆ήµος Σοφάδων, Ν.
Καρδίτσας
141388/25.06.20
2009
141388/04.
08.2009
Παρατηρήσεις
(έγκριση/επανυπ
οβολή/απόρριψη,
κλπ)
Έγκριση της
ΕΤΜΕ
«Καλαµάκι Βρ.»,
∆.∆.Αγ.Παρασκευής,
∆ήµου Λαµιέων,
Ν.Φθιώτιδας.
136998/05.03.20
09
136998/28.
07.2009
Έγκριση της
ΕΤΜΕ
3.
Εργοτάξιο Λαµίας
(ΣΕΑ 12+000)
(IS1N1)
«Αγ. Τρίφωνας»,
∆.∆. Σταυρού,
∆.Λαµιέων, Ν.
Φθιώτιδας.
136998/05.03.20
09
136998/28.
07.2009
Έγκριση της
ΕΤΜΕ
4.
∆ανειοθάλαµος/
Αποθεσιοθάλαµος
«Πυργάκι Κοφινάς»
(BP/DS1N1)
∆ανειοθάλαµος
«Πλατάνα Ρέµα»
(BP1N2)
«Πυργάκι», ∆.∆.
136998/05.03.20
Σταυρού, ∆.Λαµιέων, 09
Ν. Φθιώτιδας.
136998/28.
07.2009
Έγκριση της
ΕΤΜΕ
«Πλατάνα Ρέµα»,
∆.∆. Λυγαριάς,
∆.Λαµιέων,
Ν.Φθιώτιδας.
«Μαγούλα», στα
όρια των ∆ήµων
Υπάτης και
Λειανοκλαδίου,
Ν.Φθιώτιδας.
«Ασπρόκαµπος»,
∆.∆. Κοµποτάδων,
∆.Υπάτης,
Ν.Φθιώτιδας.
136998/05.03.20
09
136998/28.
07.2009
Έγκριση της
ΕΤΜΕ
136998/05.03.20
09
136998/28.
07.2009
Η θέση
απορρίφθηκε από
την ΕΥΠΕ.
136998/05.03.20
09
136998/28.
07.2009
Έγκριση της
ΕΤΜΕ
140546/04.06.20
09
140546/29.
07.2009
Έγκριση της
ΕΤΜΕ
148761/18.12.20
09
121188/29.
01.2010
Έγκριση της
αναθεωρηµένης
ΕΤΜΕ
143395/10-082009
143395/0209-2009
Έγκριση της
ΕΤΜΕ
145522/16-10-
145522/17-
Έγκριση της
1.
2.
5.
6.
∆ανειοθάλαµος
Σπερχειού Ποταµού
(BP1N4)
7.
∆ανειοθάλαµος
Ρέµατος Γερακάρη
(BP1N5)
8.
∆ανειοθάλαµος
"Αεροδρόµιο",
(BP6N1)
Αναθεώρηση της
ΕΤΜΕ
∆ανειοθάλαµος
"Αεροδρόµιο",
(BP6N1)
∆ανειοθάλαµος
'Κιόσκια' (BP4N1)
9.
10.
11.
∆ανειοθάλαµος
∆.∆.Κεφαλόβυσο,
∆.Φαλώρειας,
Ν.Τρικάλων
∆ήµος Ταµασίου,
∆.∆. Ανάβρας, Ν.
Καρδίτσας
∆ήµος Ταµασίου,
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 16/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Α/Α
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Συνοδό έργο
Περιοχή
Υποβολή προς
ΕΥΠΕ (αριθµός
πρωτ. ΕΥΠΕ)
'Γελαδαριά' (BP4N2)
∆.∆. Ανάβρας, Ν.
Καρδίτσας
∆ήµος Ταµασίου,
∆.∆. Ανάβρας, Ν.
Καρδίτσας
∆ήµος Κάµπου, ∆.∆.
Αγ. Θεόδωρος, Ν.
Καρδίτσας
2009
Εργοτάξιο Ανάβρας
θέση 'Κεδράκος'
(IS4N1)
Εργοτάξιο Αγ.
Θεόδωρος θέση
'Βουλγαρόλακκας'
(IS5N1)
Εργοτάξιο στην θέση
‘ΓΚΟΛΝΑ’ (BP5N4)
∆ανειοθάλαµος στην
θέση ‘Μαυρόγειες’
(BP5N4)
∆/Θ στη θέση
"Βροντάρια" (BP6N2)
Σπαστηροτριβείο
εντός του λατοµικού
χώρου –
δανειοθαλάµου στη
θέση «Πυργάκι»
(IS1N2)
Σπαστηροτριβείο
εντός του λατοµικού
χώρου –
δανειοθαλάµου στη
θέση «Καλαµάκι Βρ.»
(IS1N3)
Σπαστηροτριβείο
εντός του χώρου
εργοταξιακών
εγκαταστάσεων
Λαµίας (IS1N4)
Πλυντήριο αδρανών
υλικών µε κόσκινο,
εντός του
δανειοθαλάµου
αµµοληψιών στο ρ.
Γερακάρης (IS1N5)
Εργοτάξιο στη θέση
των ΣΕΑ
Καλαµπάκας (Χ.Θ.
132+000) (IS9N1)
Εργοτάξιο στην
περιοχή "Λάµπες"
11-2009
Παρατηρήσεις
(έγκριση/επανυπ
οβολή/απόρριψη,
κλπ)
ΕΤΜΕ
143394/10-082009
143394/0209-2009
Έγκριση της
ΕΤΜΕ
143394/10-082009
143394/0209-2009
Έγκριση της
ΕΤΜΕ
121768/10-22010
121768/10.02.20
10
---
Αναµένεται να
εγκριθεί
Αναµένεται να
εγκριθεί
7489/21.04.2010
127798/08.
07.2010
Έγκριση της
ΕΤΜΕ
144259/11.09.20
09
144259/17.
11.2009
Έγκριση της
ΕΤΜΕ
«Καλαµάκι Βρ.»,
∆.∆.Αγ.Παρασκευής,
∆ήµου Λαµιέων,
Ν.Φθιώτιδας.
144259/11.09.20
09
144259/17.
11.2009
Έγκριση της
ΕΤΜΕ
«Αγ. Τρίφωνας»,
∆.∆. Σταυρού,
∆.Λαµιέων, Ν.
Φθιώτιδας.
144259/11.09.20
09
144259/17.
11.2009
Έγκριση της
ΕΤΜΕ
«Ασπρόκαµπος»,
∆.∆. Κοµποτάδων,
∆.Υπάτης,
Ν.Φθιώτιδας.
144259/11.09.20
09
144259/17.
11.2009
∆.Καλαµπάκας,
Ν.Τρικάλων
125561/17.05.20
10
---
Απορρίφθηκε λόγω
απόρριψης της
αίτησης µίσθωσης
από Κτηµατική
Υπηρεσία
Ν.Φθιώτιδας.
Αναµένεται να
εγκριθεί
∆.∆. Προαστίου, ∆.
Σελλάνων,
126671/11.06.20
10
---
∆ήµος Γόριανης
Νοµός Γρεβενών
∆.∆. Συκεώνας,
∆ήµος Φύλου, Ν.
Καρδίτσας
∆.∆. Φήκης,
∆.Πιαλείων, Ν.
Τρικάλων
«Πυργάκι», ∆.∆.
Σταυρού, ∆.Λαµιέων,
Ν. Φθιώτιδας.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Απόφαση
ΕΥΠΕ
---
Αναµένεται να
εγκριθεί
Σελίδα 17/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Α/Α
23.
Συνοδό έργο
Περιοχή
(IS6N1)
Εργοτάξιο στη θέση
"Σαµόλακα" (IS2N1)
Ν.Καρδίτσας.
∆.∆. Στύρφακα
∆.Λιανοκλαδίου,
Ν.Φθιώτιδας
Υποβολή προς
ΕΥΠΕ (αριθµός
πρωτ. ΕΥΠΕ)
126332/04.06.20
10
Απόφαση
ΕΥΠΕ
---
Παρατηρήσεις
(έγκριση/επανυπ
οβολή/απόρριψη,
κλπ)
Αναµένεται να
εγκριθεί
Εντός του Β΄ εξαµήνου του 2010 θα υποβληθούν επιπλέον σχετικές µελέτες
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση επιπλέον συνοδών έργων, όπως
αποθεσιοθάλαµοι, εργοτάξια, δανειοθάλαµοι, κλπ..
Επίσης, βάσει των περιβαλλοντικών όρων του έργου θα πρέπει να ληφθούν
οι αντίστοιχες άδειες από τις αρµόδιες υπηρεσίες, όπως ∆ασαρχεία,
αρχαιολογικές υπηρεσίες, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, κλπ. Η µέχρι στιγµής
συνεργασία µε τις δηµόσιες υπηρεσίες κρίνεται ως αγαστή και απολύτως
θετική και επιτυχηµένη.
Η Κ/Ξ κατασκευής υποβάλλει τις απαραίτητες αιτήσεις για την έκδοση
σχετικών αδειών. Οι κυριότερες αρµόδιες υπηρεσίες, οι οποίες εµπλέκονται
στο έργο είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
∆ασαρχείο Λαµίας
∆ασαρχείο Καρδίτσας
∆ασαρχείο Τρικάλων
∆ασαρχείο Καλαµπάκας
∆/νση ∆ασών Γρεβενών
Ι∆' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Λ∆' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Λ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
17η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Οι κατά τόπους ∆ήµοι
Υ.Π.Ε.Κ.Α.
κλπ
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 18/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Στον πίνακα 4.1.1-2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται όλες οι αιτήσεις που
υπεβλήθηκαν από την Κ/Ξ κατασκευής όπως και οι σχετικές
άδειες/γνωµοδοτήσεις που εξεδόθησαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες στο
πλαίσιο του έργου.
Πίνακας 4.1.1-2
Αιτήσεις για λήψη αδειών από σχετικές αρµόδιες υπηρεσίες
Α/Α
1.
2.
3.
4.
Υπηρεσία
Υπουργείο
Ανάπτυξης
∆/νση Λατοµείων
Μαρµάρων
&
Αδρανών Υλικών
Ν.Α. Καρδίτσας
∆/νση
Ανάπτυξης
Υπουργείο
Ανάπτυξης
∆/νση Λατοµείων
Μαρµάρων
&
Αδρανών Υλικών
∆/νση
∆ασών
Ν.Α. Καρδίτσας
5.
∆/νση
∆ασών
Ν.Α. Καρδίτσας
6.
∆ασαρχείο
Καρδίτσας
7.
∆ασαρχείο
Καρδίτσας
Θέµα
Αίτηµα
Αρ.πρ. Κ/Ξ
Απάντηση
Αρ.πρ. Κ/Ξ
Υποβολή ΤΜΕ του
δανειοθαλάµου
στην
θέση ‘’ΚΙΟΣΚΙΑ’’ ∆.∆.
Ανάβρας ∆. Ταµασίου
3324/05.08.2009
6031/16.12.2010
Υποβολή
συµπληρωµατικών
εγγράφων
για
την
έκδοση
άδειας
εκµετάλλευσης
του
λατοµικού χώρου –
δανειοθαλάµου
στην
θέση ‘’ΚΙΟΣΚΙΑ’’ ∆.∆.
Ανάβρας ∆. Ταµασίου
Υποβολή ΤΜΕ του
δανειοθαλάµου
στην
θέση
‘ΓΕΛΑ∆ΑΡΙΑ’
∆.∆.
Ανάβρας
∆.
Ταµασίου
Υποβολή εγκεκριµένης
ΕΤΜΕ & ΤΜΕ του
δανειοθαλάµου
στην
θέση
‘ΓΕΛΑ∆ΑΡΙΑ’
∆.∆.
Ανάβρας
∆.
Ταµασίου
για
την
έκδοση
άδειας
µίσθωσης & άδειας
επέµβασης
Υποβολή εγκεκριµένης
ΕΤΜΕ & ΤΜΕ του
δανειοθαλάµου
στην
θέση
‘ΓΕΛΑ∆ΑΡΙΑ’
∆.∆.
Ανάβρας
∆.
Ταµασίου
για
την
έκδοση
άδειας
µίσθωσης & άδειας
επέµβασης
Υποβολή
µελέτης
δρόµου
πρόσβασης
για
τον
∆/Θ
‘ΓΕΛΑ∆ΑΡΙΑ’
∆.∆.
Ανάβρας ∆. Ταµασίου
Πρωτόκολλο
εγκατάστασης για τον
δανειοθαλάµο
στην
θέση
‘ΓΕΛΑ∆ΑΡΙΑ’
7826/17.5.2010
4147/14.10.2009
Παρατηρήσεις
Αρ.πρ.
Υπηρεσίας
∆10.Β/Φ.25.9/2527
4/4531ΠΕ/05.02.20
10
Έγκριση ΤΜΕ
8798/5.07.2010
Φ26/516/17.06.201
0
Χορήγηση άδειας
εκµετάλλευσης
6031/16.02.2010
∆10.Β/Φ.25.10/261
63/4615ΠΕ/05.02.2
010
Έγκριση ΤΜΕ
1226/33810/15.03.
2010
Έγκριση µίσθωσης
5973/09.02.2010
5973/09.02.2010
6365/04.03.2010
620/32290/02.03.2
010
Έγκριση
επέµβασης
6647/18.03.2010
9416/16.06.2010
2651/89237/11.06.
2010
Έγκριση µελέτης
8095/01.06.2010
8144/02.06.2010
01.06.2010
Έγκριση
πρωτοκόλλου
εγκατάστασης
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 19/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Α/Α
Υπηρεσία
8.
Ν.Α. Καρδίτσας
∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών
9.
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Γενική
∆/νση
∆ηµοσίων
Έργων
Τµήµα
Υδρ. Έργων
Κτηµατική
Υπηρεσία
∆ηµοσίου
Καρδίτσας
10.
11.
Κτηµατική
Υπηρεσία
∆ηµοσίου
Καρδίτσας
12.
∆/νση
Ανάπτυξης Ν.Α.
Καρδίτσας
13.
∆/νση
Ανάπτυξης Ν.Α.
Καρδίτσας
14.
∆/νση
Ανάπτυξης Ν.Α.
Καρδίτσας
Θέµα
Αίτηµα
Αρ.πρ. Κ/Ξ
Απάντηση
Αρ.πρ. Κ/Ξ
4329/29.10.2009
5679/26.01.2010
∆155/20.01.2010
Υποβολή προς έγκριση
µελέτης
οριοθέτησης
ποταµού Ονόχωνου
3055/17.07.2010
6032/16.02.2010
376/15215/Τυ/01.0
2.2010
Απευθείας
µίσθωση
του
χώρου
αµµοχαλικοληψίας
στην
θέση
‘ΟΝΟΧΩΝΟΣ’ ∆ήµου
Σοφάδων
6099/18.02.2010
8448/17.06.2010
1335/14.06.2010
Έναρξη εργασιών του
έργου
‘’Απόληψη
υλικών
και
αποκατάσταση κοίτης
στον
ποταµό
Ονόχωνο’’
Έκδοση
άδειας
εκµετάλλευσης
λατοµείου
χαλαρών
υλικών
(χωρίς
την
χρήση
εκρηκτικών
υλικών)
στο
∆.∆.
Συκεώνας
του
∆.
Φύλλου
Έκδοση
άδειας
εκµετάλλευσης
λατοµείου
χαλαρών
υλικών
(χωρίς
την
χρήση
εκρηκτικών
υλικών)
στο
∆.∆.
Συκεώνας
του
∆.
Φύλλου
8096/01.06.2010
8192/07.06.2010
1183/03.06.2010
∆.∆.
Ανάβρας
∆.
Ταµασίου
Υποβολή προς έγκριση
µελέτης
οριοθέτησης
ποταµού Ονόχωνου
Έκδοση
άδειας
εκµετάλλευσης
λατοµείου
χαλαρών
υλικών
(χωρίς
την
χρήση
εκρηκτικών
υλικών)
στο
∆.∆.
Συκεώνας
του
∆.
2063/27.04.2009
Παρατηρήσεις
Αρ.πρ.
Υπηρεσίας
1.
Απόφαση
Επιτροπής
Αµµοληψίας
για
την
θέση
αµµοληψίας στον
π. Ονόχωνο,
2. Απόφαση της
Γ.Γ.
Περιφέρειας
Θεσσαλίας για την
δωρεάν
παραχώρηση
δικαιώµατος
αµµοχαλικοληψίας
Θετική απάντηση
2069πε/22.03.2010
(α..π. 19η ΕΒΑ)
Θετική απάντηση
για την έκδοση
άδειας
εκµετάλλευσης
η
από την 19 ΕΒΑ
Αρνητική
γνωµοδότηση της
∆/νσης
Προϊστορικών και
Κλασικών
Αρχαιοτήτων του
ΥΠΠΟ για την
έκδοση
άδειας
εκµετάλλευσης
Θετική απάντηση
για την έκδοση
άδειας
εκµετάλλευσης
από
την
Επιθεώρηση
Μεταλλείων Νοτίου
2063/27.04.2009
8297/10.06.2010
Τ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/
Φ34/46449/2011/3
1.05.2010
2063/27.04.2009
6455/09.03.2010
ΕΜΝΕ/Φ23.16/416
πε/01.03.2010
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Έλεγχος µελέτης
από την ∆/νση
Τεχνικών
Υπηρεσιών
Ν.Α.
Καρδίτσας
για
καθορισµό
γραµµών
οριοθέτησης
Επικύρωση
µελέτης από την
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Σελίδα 20/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Α/Α
Υπηρεσία
15.
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
Ενέργειας
και
Κλιµατικής
Αλλαγής – ΕΥΠΕ
16.
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
Ενέργειας
και
Κλιµατικής
Αλλαγής – ∆/νση
Λατοµείων
Μαρµάρων
&
Αδρανών Υλικών
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
Ενέργειας
και
Κλιµατικής
Αλλαγής – ΕΥΠΕ
17.
18.
∆ασαρχείο
Καλαµπάκας
19.
Λ∆ ΕΠΚΑ
20.
19 ΕΒΑ
21.
∆ασαρχείο
Καρδίτσας
22.
Λ∆ ΕΠΚΑ
23.
19η ΕΒΑ
η
Θέµα
Φύλλου
Υποβολή προς έγκριση
ΕΤΜΕ
για
τον
δανειοθάλαµο
στην
θέση ‘Μαυρόγειες’ του
∆.∆. Συκεώνας ∆ήµου
Φύλου
Υποβολή προς έγκριση
ΤΜΕ
για
τον
δανειοθάλαµο
στην
θέση ‘Μαυρόγειες’ του
∆.∆. Συκεώνας ∆ήµου
Φύλου
Υποβολή προς έγκριση
ΕΤΜΕ
για
τον
εργοταξιακό χώρο στην
θέση ‘ΓΚΟΛΝΑ’ ∆ήµου
Γόριανης
Νοµού
Γρεβενών
Έγκριση εγκατάστασης
δανειοθαλάµου
στην
θέση
‘Γκαβοδήµου
Τρύπα’
στο
∆.∆.
Αχλαδέας του ∆ήµου
Χασίων Ν. Τρικάλων
Έγκριση εγκατάστασης
δανειοθαλάµου
στην
θέση
‘Γκαβοδήµου
Τρύπα’
στο
∆.∆.
Αχλαδέας του ∆ήµου
Χασίων Ν. Τρικάλων
Έγκριση εγκατάστασης
δανειοθαλάµου
στην
θέση
‘Γκαβοδήµου
Τρύπα’
στο
∆.∆.
Αχλαδέας του ∆ήµου
Χασίων Ν. Τρικάλων
Έγκριση εγκατάστασης
εγκαταστάσεων
παραγωγής
ασφαλτοµίγµατος και
αναµεικτήρα 3Α στην
θέση ‘ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ’ ∆.∆.
Ανάβρας ∆. Ταµασίου
Έγκριση εγκατάστασης
εγκαταστάσεων
παραγωγής
ασφαλτοµίγµατος και
αναµεικτήρα 3Α στην
θέση ‘ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ’ ∆.∆.
Ανάβρας ∆. Ταµασίου
Έγκριση εγκατάστασης
εγκαταστάσεων
παραγωγής
ασφαλτοµίγµατος και
αναµεικτήρα 3Α στην
Αίτηµα
Αρ.πρ. Κ/Ξ
Απάντηση
Αρ.πρ. Κ/Ξ
Παρατηρήσεις
Αρ.πρ.
Υπηρεσίας
Ελλάδος
Αναµένεται
εγκριθεί
5935/09.02.2009
να
5934/09.02.2009
Αναµένεται
εγκριθεί
να
7434/27.04.2010
Αναµένεται
εγκριθεί
να
5530/15.01.2010
Εκκρεµεί
γνωµοδότηση
Η
Λ∆
ΕΠΚΑ
έστειλε το αίτηµα
της εγκατάστασης
στο
Τοπικό
Συµβούλιο
Μνηµείων
Θεσσαλίας
Θετική
γνωµοδότηση
5530/15.01.2010
8379/22.06.2010
2661/18.06.2010
5530/15.01.2010
8497/18.06.2010
243/09.06.2010
7887/19.05.2010
8091/01.06.2010
2331/76835/25.05.
2010
Θετική
γνωµοδότηση
7887/19.05.2010
8674/29.06.2010
2102/15.06.2010
Θετική
γνωµοδότηση
7887/19.05.2010
8216/08.06.2010
2328/01.06.2010
Θετική
γνωµοδότηση
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
η
Σελίδα 21/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Α/Α
Υπηρεσία
24.
∆/νση
Πολεοδοµίας,
Πολεοδοµικών
εφαρµογών και
Περιβάλλοντος,
Ν.Α. Καρδίτσας
25.
∆ήµος Χασίων
26.
∆ασαρχείο
Καρδίτσας
27.
Λ∆ ΕΠΚΑ
28.
19η ΕΒΑ
29.
Ν.Α. Καρδίτσας
∆/νση
Ανάπτυξης
30.
∆ασαρχείο
Καρδίτσας
31.
Λ∆ ΕΠΚΑ
32.
19 ΕΒΑ
η
Θέµα
θέση ‘ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ’ ∆.∆.
Ανάβρας ∆. Ταµασίου
Ηλεκτροδότηση
Συγκροτήµατος
παραγωγής
ασφαλτοµίγµατος και
αναµεικτήρα 3Α στην
θέση ‘ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ’ ∆.∆.
Ανάβρας ∆. Ταµασίου
Έγκριση εγκατάστασης
δανειοθαλάµου
στην
θέση ‘Βουλγάρα’ στο
∆.∆.
Οξύνειας
του
∆ήµου
Χασίων
Ν.
Τρικάλων
Έγκριση εγκατάστασης
δανειοθαλάµου
στην
θέση ‘Αµµούδες’ στο
∆.∆. Φίλιας του ∆ήµου
Σοφάδων
Ν.
Καρδίτσας
Έγκριση εγκατάστασης
δανειοθαλάµου
στην
θέση ‘Αµµούδες’ στο
∆.∆. Φίλιας του ∆ήµου
Σοφάδων
Ν.
Καρδίτσας
Έγκριση εγκατάστασης
δανειοθαλάµου
στην
θέση ‘Αµµούδες’ στο
∆.∆. Φίλιας του ∆ήµου
Σοφάδων
Ν.
Καρδίτσας
Αίτηση για έκδοση
άδειας εκµετάλλευσης
του
δανειοθαλάµου
στην θέση ‘Αµµούδες’
στο ∆.∆. Φίλιας του
∆ήµου Σοφάδων Ν.
Καρδίτσας
Έγκριση εγκατάστασης
δανειοθαλάµου
στην
θέση ‘Χαλιάδες’ στο
∆.∆.
Μελισσοχωρίου
του ∆ήµου Σοφάδων
Ν. Καρδίτσας
Έγκριση εγκατάστασης
δανειοθαλάµου
στην
θέση ‘Χαλιάδες’ στο
∆.∆.
Μελισσοχωρίου
του ∆ήµου Σοφάδων
Ν. Καρδίτσας
Έγκριση εγκατάστασης
δανειοθαλάµου
στην
θέση ‘Χαλιάδες’ στο
∆.∆.
Μελισσοχωρίου
του ∆ήµου Σοφάδων
Ν. Καρδίτσας
Αίτηµα
Αρ.πρ. Κ/Ξ
Απάντηση
Αρ.πρ. Κ/Ξ
7860/18.05.2010
Παρατηρήσεις
Αρ.πρ.
Υπηρεσίας
2200/15.06.2010
Θετική
γνωµοδότηση
Εκκρεµεί
γνωµοδότηση
6074/17.02.2010
η
8049/28.05.2010
8215/08.06.2010
2468/81958/01.06.
2010
Θετική
γνωµοδότηση
8049/28.05.2010
8677/29.06.2010
2325/15.06.2010
Θετική
γνωµοδότηση
8049/28.05.2010
8374/14.06.2010
2422/04.06.2010
Θετική
γνωµοδότηση
8495/18.06.2010
8797/05.07.2010
Φ26/667/22.06.201
0
8442/16.06.2010
8631/25.06.2010
2758/93518/21.06.
2010
Η
∆/νση
Ανάπτυξης έστειλε
αίτηση
σε
13
Υπηρεσίες
για
γνωµοδότηση
προκειµένου
έκδοσης
άδειας
εκµετάλλευσης
Θετική
γνωµοδότηση
8442/16.06.2010
8675/25.6.2010
2609/21.06.2010
8442/16.06.2010
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Θετική
γνωµοδότηση
Εκκρεµεί
γνωµοδότηση
Σελίδα 22/56
η
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Α/Α
Υπηρεσία
33.
∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών Ν.Α.
Καρδίτσας
34.
∆ηµοτική
επιχείρηση
Ύδρευσης
Αποχέτευσης
Καρδίτσας
Αστυνοµικό
Τµήµα Σοφάδων
35.
36.
Αστυνοµικό
Τµήµα Σοφάδων
37.
Αστυνοµικό
Τµήµα Σοφάδων
38.
Αστυνοµικό
Τµήµα Σοφάδων
39.
Αστυνοµικό
Τµήµα Σοφάδων
40.
Τροχαία
Θερµοπυλών
Θέµα
Ρύθµιση
τοπικής
κυκλοφορίας
των
επαρχιακών οδών 21
(Σοφάδες
–
Φίλια
Κέδρος)
και
22
(Κέδρος – Ανάβρα) Ν.
Καρδίτσας
Αστικά
λύµατα
γραφείων εργοταξίου
Ανάβρας
και
εργοταξίου
Αγίου
Θεοδώρου
Εφαρµογή
κυκλοφοριακής
ρύθµισης επαρχιακών
οδών 21 (Σοφάδες –
Φίλια Κέδρος) και 22
(Κέδρος – Ανάβρα) Ν.
Καρδίτσας
Τοποθέτηση πινακίδων
σήµανσης επί των
επαρχιακών
οδών
Σοφάδες – Άµπελος,
Σοφάδες – Ανώγειο,
Σοφάδες – Καρποχώρι,
Σοφάδες – Ανάβρα και
του ισόπεδου κόµβου
Φίλιας - Ανάβρας
Τοποθέτηση πινακίδων
σήµανσης επί των
επαρχιακών
οδών
Σοφάδες – Άµπελος,
Σοφάδες – Ανώγειο,
Σοφάδες – Καρποχώρι,
Σοφάδες – Ανάβρα και
του ισόπεδου κόµβου
Φίλιας - Ανάβρας
Τοποθέτηση πινακίδων
σήµανσης επί των
επαρχιακών
οδών
Σοφάδες – Άµπελος,
Σοφάδες – Ανώγειο,
Σοφάδες – Καρποχώρι,
Σοφάδες – Ανάβρα και
του ισόπεδου κόµβου
Φίλιας - Ανάβρας
Τοποθέτηση πινακίδων
σήµανσης επί των
επαρχιακών
οδών
Σοφάδες – Άµπελος,
Σοφάδες – Ανώγειο,
Σοφάδες – Καρποχώρι,
Σοφάδες – Ανάβρα και
του ισόπεδου κόµβου
Φίλιας - Ανάβρας
Έναρξη
εργασιών
κατασκευής
διοδίων
στην ΠΑΘΕ (περιοχή
Αίτηµα
Αρ.πρ. Κ/Ξ
Απάντηση
Αρ.πρ. Κ/Ξ
7914/01.12.2009
5524/14.01.2010
Παρατηρήσεις
Αρ.πρ.
Υπηρεσίας
4084/12.01.2010
Θετική απάντηση
1408/6.5.2010
Θετική απάντηση
6155/23.02.2010
5795/01.02.2010
6987/01.04.2010
2501/3/51.στ/24.03
.2010
Θετική απάντηση
για
την
τοποθέτηση
πινακίδων
σήµανσης επί της
επαρχιακής οδού
Σοφάδες
–
Άµπελος
5795/01.02.2010
6990/01.04.2010
2501/3/51.ε/24.03.
2010
Θετική απάντηση
για
την
τοποθέτηση
πινακίδων
σήµανσης επί της
επαρχιακής οδού
Σοφάδες
–
Ανώγειο
5795/01.02.2010
6986/01.04.2010
2501/3/51.ζ/24.03.
2010
Θετική απάντηση
για
την
τοποθέτηση
πινακίδων
σήµανσης επί της
επαρχιακής οδού
Σοφάδες
–
Καρποχώρι
5795/01.02.2010
6985/01.04.2010
2501/3/51.η/24.03.
2010
Θετική απάντηση
για
την
τοποθέτηση
πινακίδων
σήµανσης επί της
επαρχιακής οδού
Σοφάδες – Ανάβρα
και του ισόπεδου
κόµβου Φίλιας Ανάβρας
5535/15.01.2010
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 23/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Α/Α
41.
42.
Υπηρεσία
Υπουργείο
Υποδοµών
Μεταφορών
&
∆ικτύων
–
Ε.Υ.∆.Ε. - ΠΑΘΕ
Περιφέρεια
Θεσσαλίας,
∆/νση Υδάτων
Θέµα
Α/Κ Θερµοπυλών)
Εκτέλεση
εργασιών
δικτύου
ασθενών
ρευµάτων στην ΠΑΘΕ
Αίτηµα
Αρ.πρ. Κ/Ξ
Απάντηση
Αρ.πρ. Κ/Ξ
6027/16.02.2010
6326/03.03.2010
Παρατηρήσεις
Αρ.πρ.
Υπηρεσίας
ΛΜ/ΦΚΛΜ10.00/Α
Λ/159/22.02.2010
Θετική απάντηση
419/20891/18.02.2
010
Χορήγηση άδειας
εκτέλεσης έργου
76/08.02.2010
‘Έγκριση
Περιβαλλοντικών
όρων
Χορήγηση
άδειας
εκτέλεσης
έργου
αξιοποίησης υδατικών
πόρων
(ανόρυξη
γεώτρησης
στο
εργοτάξιο
Αγίου
Θεοδώρου)
‘Έγκριση
Περιβαλλοντικών όρων
για το έργο ανόρυξη
γεώτρησης
στο
εργοτάξιο
Αγίου
Θεοδώρου
09.09.2009
Μετατόπιση
και
προστασία
δικτύου
ύδρευσης στο τµήµα
του έργου από Χ.Θ.
60+500-Χ.Θ. 90+500
4112/12.10.2009
5579/19.01.2010
17/15.01.2010
Θετική απάντηση
Έγκριση
διάνοιξης
οδού
Πρόσβασης
Νότιου µετώπου Τ2
Έγκριση
διάνοιξης
οδού
Πρόσβασης
Νότιου µετώπου Τ2
Έγκριση
διάνοιξης
οδού
Πρόσβασης
Νότιου µετώπου Τ2
Έγκριση εγκατάστασης
Εργοταξίου
"Σαµόλακα"
∆.∆.
Στύρφακα
∆.Λιανοκλαδίου
2497/02.06.2009
3153/24.07.2009
3824/21.07.2009
Θετική
γνωµοδότηση
2497/02.06.2009
28513/02.07.200
9
2299/29.06.2009
Θετική
γνωµοδότηση
2497/02.06.2009
5395/07.01.2010
10521/14.12.2009
Έγκριση
επέµβασης
2497/02.06.2009
3153/24.07.2009
3824/21.07.2009
∆εν
υπάρχει
αντίρρηση για την
χωροθέτηση
της
εργοταξιακής
εγκατάστασης
45.
Ν.Α. Καρδίτσας,
∆/νση
Πολεοδοµίας
Πολ/κων Εφ/γων
και Περ/ντος –
Τµήµα
Προστασίας
Περιβάλλοντος
Περιφέρεια
Θεσσαλίας,
Σύνδεσµος
ύδρευσης
∆.
Καρδίτσας
&
λοιπών δήµων
Ι∆΄ ΕΠΚΑ
46.
24 ΕΒΑ
47.
∆ασαρχείο
Λαµίας
48.
Ι∆΄ ΕΠΚΑ
49.
24 ΕΒΑ
Έγκριση εγκατάστασης
Εργοταξίου
"Σαµόλακα"
∆.∆.
Στύρφακα
∆.Λιανοκλαδίου
2497/02.06.2009
28513/02.07.200
9
2299/29.06.2009
∆εν
υπάρχει
αντίρρηση για την
χωροθέτηση
της
εργοταξιακής
εγκατάστασης
50.
Λ∆’ ΕΠΚΑ
5059/11.12.2009
5508/14.01.2010
5125/21.12.09
Θετική εισήγηση
51.
19 ΕΒΑ
5059/11.12.2009
5580/19.01.2010
5646/12.01.2010
Θετική εισήγηση
52.
∆ασαρχείο
Καλαµπάκας
Γνωµοδότηση
για
εργοτάξιο στο ∆.∆.
Καλαµπάκας στο ∆ήµο
Καλαµπάκας (Σ.Ε.Α.)
Γνωµοδότηση
για
εργοτάξιο στο ∆.∆.
Καλαµπάκας στο ∆ήµο
Καλαµπάκας (Σ.Ε.Α.)
Έναρξη εργασιών στο
τµήµα 137+000 έως
142+000
43.
44.
η
η
η
4863/02.12.2009
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 24/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Α/Α
Υπηρεσία
53.
∆ήµο
Καλαµπάκας
54.
∆ασαρχείο
Καλαµπάκας
∆/νση
Λατοµείων,
Μαρµάρων και
Αδρανών
Υλικών-Τµηµα
Β΄
∆/νση
Λατοµείων,
Μαρµάρων και
Αδρανών
Υλικών-Τµηµα
Β΄
∆/νση
Λατοµείων,
Μαρµάρων και
Αδρανών
Υλικών-Τµηµα
Β΄
ΤΟΕΒ
Θεώπετρας
55.
56.
57.
58.
59.
ΤΟΕΒ Βασιλικής
60.
Ν.Α. Τρικάλων
∆/νση Εγγείων
Βελτιώσεων
61.
Ν.Α. Τρικάλων
∆/νση Εγγείων
Βελτιώσεων
62.
Περιφέρεια
Στ.
Ελλάδας, Γενική
∆/νση
Περιφέρειας,
∆ιεύθυνση
∆ηµοσίων
Έργων
∆ασαρχείο
Καλαµπάκας
63.
64.
65.
N.A. Φθιώτιδας,
Γενική
∆/νση
Υποδοµών
&
Ανάπτυξης,
∆/νση
Ανάπτυξης
N.A. Φθιώτιδας,
Γενική
∆/νση
Υποδοµών
&
Αναπτυξης,
∆/νση
Ανάπτυξης
Θέµα
Αίτηµα
Αρ.πρ. Κ/Ξ
Απάντηση
Αρ.πρ. Κ/Ξ
Παρατηρήσεις
Αρ.πρ.
Υπηρεσίας
Έναρξη εργασιών στο
τµήµα 137+000 εως
142+000
Ενηµέρωση για τη
χάραξη του Ε-65
Έγκριση
Τ.Μ.Ε.
Πυργάκι
4864/02.12.2009
2139/11.05.2009
5322/23.12.2009
∆10.Β/Φ.46.42/231
08/4251/14.12.200
9
Έγκριση Τ.Μ.Ε.
Έγκριση
Πλατάνα Ρέµα
Τ.Μ.Ε.
2425/27.05.2009
5323/23.12.2009
∆10.Β/Φ.46.43/231
10/4253/14.12.200
9
Έγκριση Τ.Μ.Ε.
Έγκριση
Καλαµάκι
Τ.Μ.Ε.
2239/11.05.2009
5324/23.12.2009
∆10.Β/Φ.46.41/231
09/4252/14.12.200
9
Έγκριση Τ.Μ.Ε.
5390/07.01.2010
7/28.12.2009
Κοινοποίηση
Προϋπολογισµού
5391/07.01.2010
101/28.12.2009
Κοινοποίηση
Προϋπολογισµού
6004/02.02.2010
204/29.01.2010
6003/02.02.2010
205/29.01.2010
5513/14.01.2010
117123/5567/Φ.Α
Μ5/07.01.2010
Αρνητική απόφαση
5576/18.01.2010
222/5222/18.01.20
10
Απόρριψη
αιτήµατος
5622/21.01.2010
∆.Α./Φ.24/3466/34
89/11.01.2010
Ενηµερωτικό
5626/21.01.2010
∆.Α./Φ.24/3465/34
88/11.01.2010
Ενηµερωτικό
5096/14.12.2009
Προσαρµογή
του
δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. στα
έργα του Ε-65
Προσαρµογή
του
δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. στα
έργα του Ε-65
Κατασκευή
απαιτούµενων
τεχνικών
(ΤΟΕΒ Βασιλικής)
Κατασκευή
απαιτούµενων
τεχνικών
(ΤΟΕΒ Θεώπετρας)
Αµµοληψία στον Π.
Γερακάρη
Πρωτόκολλο
εγκατάστασης
εργασιών
Εγκεκριµένη
Τ.Μ.Ε./Χορήγηση
αδειών εκµετάλλευσης
Εγκεκριµένη
Τ.Μ.Ε./Χορήγηση
αδειών εκµετάλλευσης
4863/02.12.2009
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 25/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Α/Α
66.
Υπηρεσία
N.A. Φθιώτιδας,
Γενική
∆/νση
Υποδοµών
&
Αναπτυξης,
∆/νση
Ανάπτυξης
ΥΠΕΚΑ/Ε.Υ.Π.Ε.
Θέµα
Αίτηµα
Αρ.πρ. Κ/Ξ
Εγκεκριµένη
Τ.Μ.Ε./Χορήγηση
αδειών εκµετάλλευσης
Απάντηση
Αρ.πρ. Κ/Ξ
5669/25.01.2010
Παρατηρήσεις
Αρ.πρ.
Υπηρεσίας
∆.Α./Φ.24/3464/34
90/11.01.2010
68.
Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας
Αναθεώρηση
της
Ε.Τ.Μ.Ε.
΄΄
∆ανειοθάλαµος
στη
θέση Αεροδρόµιο για
τις
ανάγκες
της
κατασκευής του Ε-65΄΄
∆ιασταύρωση αγωγού
καυσίµου µε Ε-65
69.
Παραχωρησιούχ
ος
∆ιακοπή
υλοτοµίας
70.
Ο.Τ.Ε
6205/25.02.2010
71.
72.
2887/06.07.2009
6390/05.03.2010
7015/07.04.2010
50473/05.03.2010
850/30.03.2010
73.
74.
∆.Ε.Η. Λαµίας
∆ήµος
Παραληθαίων
∆.Ε.Η. Τρικάλων
Ι∆΄ Ε.Π.Κ.Α.
Εµπλοκή
δικτύου
Ο.Τ.Ε µε τον Ε-65
Προϋπολογισµός
∆ιάθεση γης - Αίτηµατα
2661/17.04.2009
7026/07.04.2010
7028/07.04.2010
50394/30.03.2010
1818/16.03.2010
75.
∆.Ε.Η.
5730/28.01.2010
7127/13.04.2010
20972/08.04.2010
76.
77.
78.
∆ασαρχείο
Λαµίας
∆.Ε.Η. Τρικάλων
Υ.Ε.Β. Τρικάλων
Μετατόπιση δικτύου
Εντοπισµός νέα θέσης
αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος
Εµπλοκή
δικτύου
πυλώνων
υψηλής
τάσης µε των Ε-65
Έναρξη υλοτοµιών
79.
Υ.Ε.Β. Τρικάλων
2661/17.04.2009
6004/02.02.2010
&
6003/02.02.2010
7435/27.04.2010
80.
∆.Ε.Υ.Α.
Καλαµπάκας
81.
∆.Ε.Η. Τρικάλων
Μετατόπιση δικτύου
∆ίκτυο
Τ.Ο.Ε.Β.
Βασιλικής
και
Θεοπετρας
∆ίκτυο
Τ.Ο.Ε.Β.
Βασιλικής
και
Θεοπετρας
Εµπλοκή του δικτύου
αποχέτευσης µε τον Ε65
Μετατόπιση δικτύου
82.
83.
84.
∆.Ε.Η. Λαµίας
∆.Ε.Η. Λαµίας
∆.Τ.Υ.
Ν.Α. Τρικάλων
2887/06.07.2009
2887/06.07.2009
74637/27.04.201
0
85.
86.
∆.Ε.Η. Λαµίας
∆.Ε.Η. Λαµίας
87.
∆.Ε.Σ.Ε.
Λάρισας
Μετατόπιση δικτύου
Μετατόπιση δικτύου
Συναρµογή του δικτύου
αποχέτευσης οµβρίων
του
∆ήµου
Καλαµπάκας µε τον Ε65
Μετατόπιση δικτύου
Μετατόπιση
δικτύου
γεωτρήσεων
Αδεία
εκτέλεσης
εργασιών
67.
εργασιών
5218/17.12.2009
5847/03.02.2010
121188/29.01.2010
5892/05.02.2010
&
8637/25.06.2010
6006/12.02.2010
6456/09.03.2010
Φ.550/673242/23.0
2.2010
Ενηµερωτικό
Έγκριση
αναθεώρηση
ΕΤΜΕ
Ενηµέρωση
για
διακοπή εργασιών
υλοτοµίας έπειτα
από απαγόρευση
του
Ελληνικού
Στρατού
Ενηµέρωση
δασαρχείου
7208/16.04.2010
7393/26.04.2010
50415/07.04.2010
7573/04.05.2010
967/30.04.2010
07634/06.05.201
0
7667/10.05.2010
7668/10.05.2010
07741/12.05.201
0
50541/29.04.2010
Θετική
γνωµοδότηση
7488/03.05.2010
2661/17.04.2009
51027/03.05.2010
51028/03.05.2010
Ε2405/12.05.2010
2887/06.07.2009
8168/04.06.2010
8031/27.05.2010
51171/21.05.2010
8606/24.06.2010
8191/07.06.2010
&
3761/72904/26.05.
2010
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 26/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Α/Α
Υπηρεσία
Θέµα
Αίτηµα
Αρ.πρ. Κ/Ξ
Απάντηση
Αρ.πρ. Κ/Ξ
8299/10.06.2010
8373/14.06.2010
7030/07.04.2010
50728/08.06.2010
1159/31.03.2010
8676/29.06.2010
η
88.
19 Ε.Β.Α.
89.
90.
∆.Ε.Η. Τρικάλων
∆ασαρχείο
Λαµίας
91.
∆ασαρχείο
Λαµίας
92.
∆ασαρχείο
Λαµίας
93.
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
94.
ΚΥ∆ Καρδίτσας
95.
19η ΕΒΑ
96.
∆ασαρχείο
Τρικάλων
97.
ΥΠΕΚΑ
98.
Ι∆ ΕΠΚΑ
99.
∆ασαρχείο
Λαµίας
∆έσµευση χώρου από
ΧΘ
116+660
έως
117+260
Μετατόπιση δικτύου
Έκδοση
άδειας
επέµβασης
στο
∆ανειοθάλαµο
στη
θέση "Καλαµάκι Βρ.",
∆.∆. Αγ.Παρασκευής,
∆.Λαµιέων,
Ν.Φθιώτιδας
Πρωτόκολλο
εγκατάστασης
στο
∆ανειοθάλαµο
στη
θέση "Καλαµάκι Βρ.",
∆.∆. Αγ.Παρασκευής,
∆.Λαµιέων,
Ν.Φθιώτιδας
Εργοτάξιο στη θέση
"Σαµόλακα"
∆.∆.
Στύρφακα
∆.Λιανοκλαδίου,
Ν.Φθιώτιδας
Απόφαση Επικύρωσης
οριοθέτησης
του
ποταµού Ονόχωνου
∆ιαβίβαση
θετικής
απόφασης
της
επιτροπής αµµοληψίας
από τον ποτ. Ονόχωνο
Γνωµοδότηση για τον
δανειοθάλαµο
στη
θέση "Βροντάρια" ∆.∆.
Φήκης,
∆.Πιαλείων,
Ν.Τρικάλων
Πράξη Χαρακτηρισµού
της
έκτασης
δανειοθαλάµου
στη
θέση "Βροντάρια" ∆.∆.
Φήκης,
∆.Πιαλείων,
Ν.Τρικάλων
Υποβολή
ΤΜΕ
δανειοθαλάµου
στη
θέση "Βροντάρια" ∆.∆.
Φήκης,
∆.Πιαλείων,
Ν.Τρικάλων
Εργοτάξιο στη θέση
"Μαγούλα",
∆.∆.
Λυγαριάς, ∆.Λαµιέων,
Ν.Φθιώτιδας.
∆ανειοθάλαµοι
σε
περιοχή
του
∆∆
Μακρυράχης,
∆.
Ξυνιάδας,
Ν.
Φθιώτιδας
και
σε
περιοχή του ∆∆ Αγ.
2661/17.04.2009
Παρατηρήσεις
Αρ.πρ.
Υπηρεσίας
&
4891/97848/25.06.
2010
2628/10.06.2010
Έκδοση
άδειας
επέµβασης
Πρωτόκολλο
εγκατάστασης
7325/21.04.2010
2497/02.06.2009
5961/09.02.2010
388/02.02.2010
Θετική
γνωµοδότηση
3055/17.07.2009
6114/19.02.2010
469/20664/09.02.2
010
Έγκριση
7644/07.05.2010
922/29.04.2010
Θετική απόφαση
5855/03.02.2010
3234/26.01.2010
Θετική
γνωµοδότηση
189/4864/14.01.20
10
Πράξη
Χαρακτηρισµού
Αναµένεται
εγκριθεί
7251/19.04.2010
3436/13.08.2010
&
4946/07.02.2010
6693/19.03.2010
1480/03.03.2010
Θετική
γνωµοδότηση
4210/21.10.2009
5690/26.01.2010
11287/09/20.01.20
10
Θετική
γνωµοδότηση
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 27/56
να
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Α/Α
Υπηρεσία
100.
Ι∆ ΕΠΚΑ
101.
24 ΕΒΑ
102.
∆ασαρχείο
Λαµίας
103.
ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ
104.
ΝΑ Τρικάλων
105.
Ι∆ ΕΠΚΑ
106.
Ι∆ ΕΠΚΑ
107.
24 ΕΒΑ
108.
24 ΕΒΑ
109.
∆ασαρχείο
Καλαµπάκας
110.
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
111.
∆ΕΣΦΑ Α.Ε.
112.
∆ΕΣΦΑ Α.Ε.
113.
∆ΕΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
η
η
η
Θέµα
Στεφάνου,
∆.
Ξυνιάδας,
Ν.
Φθιώτιδας
Εργοταξιακές
εγκαταστάσεις
στη
θέση "Περιβόλη", ∆.∆.
Περιβολίου,
∆.Ξυνιάδας,
Ν.Φθιώτιδας
Εργοταξιακές
εγκαταστάσεις
στη
θέση "Περιβόλη", ∆.∆.
Περιβολίου,
∆.Ξυνιάδας,
Ν.Φθιώτιδας
Εργοταξιακές
εγκαταστάσεις
στη
θέση "Περιβόλη", ∆.∆.
Περιβολίου,
∆.Ξυνιάδας,
Ν.Φθιώτιδας
Αίτηµα για απόληψη
υλικών
από
τη
Σήραγγα
εκτροπής
Αχελώου
Υποβολή
µελέτης
οριοθέτησης ποταµού
Ίωνα
Εργοτάξιο στη θέση
"Συκιά", ∆.∆ Κόµατος,
∆.Λαµίας, Ν.Φθιώτιδος.
Αποθήκη υλικών στη
θέση
"Συκιά",
∆.∆
Κόµατος,
∆.Λαµίας,
Ν.Φθιώτιδος.
Εργοτάξιο στη θέση
"Συκιά", ∆.∆ Κόµατος,
∆.Λαµίας, Ν.Φθιώτιδος.
Αποθήκη υλικών στη
θέση
"Συκιά",
∆.∆
Κόµατος,
∆.Λαµίας,
Ν.Φθιώτιδος.
Πρωτόκολλο
εγκατάστασης
Αίτηµα
για
αποµάκρυνση Υλικών
και
καθαίρεση
κατασκευών από την
περιοχή
κατασκευής
του Ε65
Αγωγοί φυσικού αερίου
υψηλής
πίεσης
–
Κεντρικός Αγωγός
Αγωγοί φυσικού αερίου
υψηλής
πίεσης
–
Κεντρικός Αγωγός
Μετατοπίσεις-
Αίτηµα
Αρ.πρ. Κ/Ξ
Απάντηση
Αρ.πρ. Κ/Ξ
Παρατηρήσεις
5699/27.01.2010
5876/04.02.2010
669/01.02.2010
Θετική
γνωµοδότηση
5699/27.01.2010
6889/29.03.2010
518/11.03.2010
Θετική
γνωµοδότηση
Αρ.πρ.
Υπηρεσίας
Αναµένεται θετική
γνωµοδότηση
5699/27.01.2010
6381/05.03.2010
6208/25.02.2010
93/22.02.2010
7188/18.04.2010
Θετική απόφαση
Αναµένεται
η
Απόφαση
Γ.Γ.
Περιφέρειας
Θεσσαλίας
Θετική
γνωµοδότηση
8393/14.06.2010
8616/05.07.2010
4080/22.06.2010
8393/14.06.2010
8616/05.07.2010
4080/22.06.2010
Θετική
γνωµοδότηση
8393/14.06.2010
8672/27.03.2010
3278/21.06.2010
Θετική
γνωµοδότηση
8393/14.06.2010
8672/27.03.2010
3278/21.06.2010
Θετική
γνωµοδότηση
5132/15.12.2009
5458/12.01.2010
10530/83750/2009/
08.01.2010
5536/15.01.2010
5761/29.01.2010
178902/25.01.2010
Τµήµα:
Χ.Θ.
144+000 – Χ.Θ.
149+000
Αρνητική απόφαση
της ΕΡΓΑ ΟΣΕ
Α.Ε.
5616/21.01.2010
Π029140/ΙΓ/κβ/20.
01.2010
Ενηµέρωση για τα
έργα στη Χ.Θ.
3+895
Απάντηση
στο
5616/21.01.2010
5732/28.01.2010
50061/25.01.2010
Ενηµερωτικό
5651/22.01.2010
3426/12.08.2009
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 28/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Α/Α
Υπηρεσία
Θέµα
114.
Λ∆' ΕΠΚΑ
115.
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
116.
∆ΕΣΦΑ Α.Ε.
117.
∆ΗΜΟΣ ΧΑΣΙΩΝ
118.
OTE
119.
∆ΕΗ ΛΑΜΙΑΣ
120.
121.
Υπουργείο
Υποδοµών
Μεταφορών
∆ικτύων
∆ΕΗ
122.
∆ΕΗ Λαµίας
123.
∆. Εστιαιώτιδας
124.
ΠΑ∆ΥΘ Α.Ε.
και
Παραλλαγές ∆ικτύων
∆ιανοµής στη Νέα Ε.Ο.
Λόγγου-Μεγαλοχωρίου
στα Τρίκαλα
∆έσµευση χώρου για
την
εκτέλεση
αρχαιολογικών
εργασιών στο τµήµα
του έργου Ε-65 στην
κτηµατική περιφέρεια
του ∆.∆. Λόγγου του
∆ήµου Εστιαιώτιδας
Αίτηµα
για
αποµάκρυνση Υλικών
και
καθαίρεση
κατασκευών από την
περιοχή
κατασκευής
του Ε65
Αγωγοί
Φυσικού
Αερίου υψηλής πίεσης
κλάδος Καρδίτσα Τρίκαλα
Αίτηµα για απόληψη
υλικών από τον ποτ.
Ίωνα
Υφιστάµενο
δίκτυο
ΟΤΕ
Μετατόπιση
και
προστασία
δικτύων
∆ΕΗ
Αίτηµα για χρήση των
υλικών εκσκαφής από
την σήραγγα εκτροπής
του π. Αχελώου
Αίτηµα
για
επαναχωροθέτηση
δικτύου
∆ΕΗ
στο
τµήµα Α2
Παραλλαγή δικτύου για
λόγους ασφαλείας στην
Ανθήλη Λαµίας
Αίτηµα
για
την
αποκοµιδή
αποριγµάτων στη Χ.Θ.
108+500
Αίτηµα
για
την
αποκοµιδή
αποριγµάτων στη Χ.Θ.
108+500
Αίτηµα
Αρ.πρ. Κ/Ξ
Απάντηση
Αρ.πρ. Κ/Ξ
5856/03.02.2010
Παρατηρήσεις
Αρ.πρ.
Υπηρεσίας
262/26.01.2010
Επαναφορά
αιτήµατος
5536/15.01.2010
5990/10.02.2010
6060/17.02.2010
Π029825/ΙΓ/κβ/11.
02.2010
Χ.Θ. 81+75, Χ.Θ.
99+450,
Χ.Θ.
104+925,
6065/17.02.2010
Επανυποβολή
πληροφοριακών
στοιχείων για το
τµήµα Χ.Θ. 0+000
– Χ.Θ. 6+200
Τµήµα
Χ.Θ.
30+000 – Χ.Θ.
43+000
6210/26.02.2010
6304/02.03.2010
6381/05.03.2010
7072/09.04.2010
165/29.03.2010
6587/16.03.2010
50512/12.03.2010
7640/07.05.2010
1477/04.05.2010
6496/11.03.2010
2887/06.07.2009
7415/26.04.2010
7415/26.04.2010
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Αρνητική
απάντηση
Σελίδα 29/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
4.1.2
Μελέτες του έργου
Συµβατικό αντικείµενο της Κ/Ξ κατασκευής αποτελεί και η εκπόνηση σχετικών
κατασκευαστικών και άλλων µελετών για την υλοποίηση του έργου. Οι
περιβαλλοντικοί όροι του έργου αναφέρουν τις σχετικές υδραυλικές και
φυτοτεχνικές µελέτες που πρέπει να γίνουν για την κατασκευή του έργου.
Επίσης, έχουν ανατεθεί περιβαλλοντικές µελέτες για την περιβαλλοντική
έγκριση των τροποποιήσεων που προκύπτουν από την οριστικοποίηση των
έργων. Οι µελέτες εκπονούνται από την Κ/Ξ κατασκευής και υποβάλλονται
στον Παραχωρησιούχο µε σκοπό την προώθησή τους για έγκριση στον Κύριο
του Έργου (Εγνατία Οδός Α.Ε.) και στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, δηλ.
στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ). Οι µελέτες περιβάλλοντος
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες (πίνακες 4.1.2-1 & 4.1.2-2).
Πίνακας 4.1.2-1
ΚΥΑ / Μελέτες οδικού έργου
Α/Α
1.
Αριθµός
Πρωτοκόλλου
Υπηρεσίας
ΚΥΑ 144504/18.11.2005
2.
ΚΥΑ 145521/18.11.2005
3.
ΚΥΑ 147014/18.11.2005
4.
ΚΥΑ
103681/05.05.20069
ΚΥΑ
146113/12.07.2005
KYA
126696/06.06.2007
ΚΥΑ
131550/04.05.2003
5.
6.
7.
Τίτλος απόφασης / τµήµα έργου
Ηµεροµηνία
Λήξης
«Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)
τµήµα Μακρυχώρι - Λαµία»
18/11/2015
«Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)
τµήµα Μακρυχώρι - Καλαµπάκα»
«Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65),
τµήµα Καλαµπάκα – Εγνατία οδός και
ανσιόπεδος κόµβος Αγ.Παρασκευής για την
σύνδεσή του µε την Εγνατία οδό»
«Συνδετήρια οδός του ανισόπεδου κόµβου
Σµοκόβου µε το υπάρχον οδικό δίκτυο».
Σκάρφεια – Θερµοπύλες στο τµήµα Σκάρφεια –
Λαµία του Αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ.
Τροποποίηση της ΚΥΑ 146113/12.07.2005
18/11/2015
«Αναβάθµιση της Εθνικής Οδού (ΕΟ) σε
Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ στο τµήµα Σκάρφεια –
Λαµία, υποτµήµα από αρχή ανισόπεδου
κόµβου (ΑΚ) Θερµοπυλών έως Νέα Κοίτη
Σπερχειού»
04/05/2013
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
18/11/2015
05/05/2016
12/07/2015
06/06/2017
Σελίδα 30/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Α/Α
8.
Αριθµός
Πρωτοκόλλου
Υπηρεσίας
ΚΥΑ 146109/30.09.2005
9.
ΚΥΑ 130665/02.05.2003
10.
ΚΥΑ 100198/30.05.2006
Τίτλος απόφασης / τµήµα έργου
Ηµεροµηνία
Λήξης
«Αναβάθµιση της Εθνικής Οδού σε
Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ, τµήµα από Νέα Κοίτη
Σπερχειού έως και τον ανισόπεδο κόµβο
Ροδίτσας»
«Αναβάθµιση της Εθνικής Οδού (ΕΟ) Αθήνας –
Θεσσαλονίκης σε Αυτοκινητόδροµο Πάτρας –
Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (ΠΑΘΕ),
τµήµα Λαµία – Ράχες, υποτµήµα από
χιλιοµετρική θέση (ΧΘ) 3+500 έως ΧΘ
12+000»
«Συνολική Παράκαµψη Στυλίδα –
Καραβόµυλος»
30/09/2015
02/05/2013
30/05/2016
Πίνακας 4.1.2-1
ΚΥΑ / Μελέτες (οδικού έργου) που υποβλήθηκαν από την Κ/Ξ
κατασκευής
Α/Α
Τίτλος Μελέτης
1.
Έκθεση προς καθορισµό
διαδικασιών περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργου τροποποίησης
Οδικού Άξονα Κεντρικής Ελλάδας
(Ε-65) στο τµήµα Λαµία –
Μακρυχώρι (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ.
14+500)
(Φάκελος δικαιολογητικών του
αρ.13 της
υπ.αρ.11014/703/Φ104/2003 ΚΥΑ)
Έκθεση προς καθορισµό
διαδικασιών περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργου τροποποίησης
Οδικού Άξονα Κεντρικής Ελλάδας
(Ε-65) στο τµήµα Μακρυχώρι –
Καλαµπάκα (Χ.Θ. 85+800 – Χ.Θ.
137+550)
(Φάκελος δικαιολογητικών του
αρ.13 της
υπ.αρ.11014/703/Φ104/2003 ΚΥΑ)
Μελέτη για την Περιβαλλοντική
2.
3.
Αρ.Πρ.
Υποβολής Κ/Ξ
6484/10.03.20110
Εγκριτική
Απόφαση
----
Παρατηρήσεις
3113/23.07.2009
3786/21.09.2009
4796/27.11.2009
5097/14.12.2009
6005/11.02.2010
----
Η µελέτη υποβλήθηκε
από την ΕΟΑΕ µε α.π.
Α248145/04.03.2010
Η µελέτη επεστράφη
από την ΕΥΠΕ µε το
α.π.
122785/26.04.2010
----
3907/28.09.2009
122881/
Η µελέτη υποβλήθηκε
12/07/2015
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
----
Σελίδα 31/56
Ηµεροµηνία
Λήξης
----
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Α/Α
4.
5.
6.
Τίτλος Μελέτης
Αδειοδότηση της Κατασκευής και
Λειτουργίας των Σταθµών ∆ιοδίων
στην Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης,
στο υποτµήµα Σκάρφεια –
Θερµοπύλες του τµήµατος
Σκάρφεια – Λαµία, στις θέσεις Αγία
Τριάδα και Α/Κ Μώλου.
(Φάκελος σύµφωνα µε το άρθρο
13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003)
Μελέτη για την Περιβαλλοντική
Αδειοδότηση της Κατασκευής και
Λειτουργίας των Σταθµών ∆ιοδίων
στην Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης,
στο υποτµήµα Αρχή Α/Κ
Θερµοπυλών – Νέα Κοίτη
Σπερχειού του τµήµατος Σκάρφεια
– Λαµία, στη θέση του Α/Κ
Θερµοπυλών.
(Φάκελος σύµφωνα µε το άρθρο
13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003)
Μελέτη για την Περιβαλλοντική
Αδειοδότηση της Κατασκευής και
Λειτουργίας των Σταθµών ∆ιοδίων
στην Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης,
στο υποτµήµα τέλος Α/Κ Ροδίτσας
- αρχή Α/Κ Αγίας Μαρίνας του
τµήµατος Λαµία - Ράχες, στις
θέσεις του Α/Κ Αγίας Παρασκευής
και Μαυροµανδήλα.
(Φάκελος σύµφωνα µε το άρθρο
13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003)
Μελέτη για την Περιβαλλοντική
Αδειοδότηση της Κατασκευής και
Λειτουργίας των Σταθµών ∆ιοδίων
στην Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης,
στο υποτµήµα αρχή Α/Κ Αγίας
Μαρίνας Στυλίδας – Α/Κ Ραχών
του τµήµατος Σκάρφεια – Ράχες,
στις θέσεις του Α/Κ Αγίας Μαρίνας
Στυλίδας και του Α/Κ Στυλίδας Καραβόµυλου.
(Φάκελος σύµφωνα µε το άρθρο
13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003)
Αρ.Πρ.
Υποβολής Κ/Ξ
Εγκριτική
Απόφαση
08.03.2010
Παρατηρήσεις
4049/08.10.2009
121668/
08.02.2010
Η µελέτη υποβλήθηκε
από την ΕΟΑΕ µε α.π.
A240617/17.12.2009
04/05/2013
4049/08.10.2009
Αναµένεται η
εγκριτική
απόφαση.
Η µελέτη υποβλήθηκε
από την ΕΟΑΕ µε α.π.
A240618/17.12.2009
----
4049/08.10.2009
121667/
08.02.2010
Η µελέτη υποβλήθηκε
από την ΕΟΑΕ µε α.π.
A240619/17.12.2009
30/05/2016
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Ηµεροµηνία
Λήξης
από την ΕΟΑΕ µε α.π.
Α238274/27.12.2009
Σελίδα 32/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
4.1.3
Ειδικές µελέτες
Στα πλαίσια εφαρµογής των περιβαλλοντικών όρων του έργου και της ορθής
διαχείρισης του περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια του Α’ εξαµήνου 2010
εκπονήθηκαν οι παρακάτω ειδικές µελέτες.
•
•
•
•
•
•
•
•
4.2
Μελέτη οριοθέτησης του π.Ίωνα, Ν.Τρικάλων, σύµφωνα µε το Άρθρο 5
του Ν.3010/2002.
Οριστική Μελέτη Φυτοτεχνικής διαµόρφωσης, Άρδευσης και
Αποκατάστασης Περιβάλλοντος για το τµήµα του Αυτοκινητοδρόµου
από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+200
Οριστική Μελέτη Φυτοτεχνικής διαµόρφωσης, Άρδευσης και
Αποκατάστασης Περιβάλλοντος για το τµήµα του Αυτοκινητοδρόµου
από Χ.Θ. 56+000 έως Χ.Θ. 90+500
Οριστική Μελέτη Φυτοτεχνικής διαµόρφωσης, Άρδευσης και
Αποκατάστασης Περιβάλλοντος για το τµήµα του Αυτοκινητοδρόµου
από Χ.Θ. 90+500 έως Χ.Θ. 109+500
Τεχνική Μελέτη Εκµετάλλευσης ∆ανειοθαλάµου στη θέση "Συκεώνα",
∆.∆. Συκεώνα ∆. Φύλλου, Ν.Καρδίτσας
Τεχνική Μελέτη Εκµετάλλευσης ∆ανειοθαλάµου στη θέση "Βροντάρια"
∆.∆. Φήκης, ∆.Πιαλείων, Ν.Τρικάλων
Οριστική Φυτοτεχνική Μελέτη Περιβάλλοντος χώρου των Κτιρίων
∆ιοίκησης των µετωπικών διοδίων Αγ. Τριάδας, ΠΑΘΕ
∆εύτερη
Τριµηνιαία
Έκθεση
Αποτελεσµάτων
Προγράµµατος
Παρακολούθησης Άγριας Πανίδας
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Η Κ/Ξ Κατασκευής βρίσκεται σε άµεση επαφή και συνεργασία µε τις αρµόδιες
αρχαιολογικές υπηρεσίες. Βάσει της Σύµβασης Παραχώρησης και της
Σύµβασης Μελετών – Κατασκευών η Κ/Ξ είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση
δοκιµαστικών αρχαιολογικών τοµών κατόπιν υποδείξεων της αρµόδιας
αρχαιολογικής υπηρεσίας.
Λεπτοµέρειες της έως σήµερα προόδου των ερευνητικών αρχαιολογικών
τοµών παρουσιάζονται στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα:
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 33/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATION TRENCHES STATUS UP TO 25.06.2010/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΩΣ 25.06.2010
FERROVIAL
ΓΕ/GU
1N.1
1N.2
2N.1
Χ.Θ/C.H
0+000- 6+200
6+200- 14+500
14+50028+550
COMPL%
25.06.10
-
DRAGADOS
TERNA
FINDINGS/ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
REMARKS/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
REMARKS/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
REMARKS/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
REMARKS/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με επιστολή της 24ης ΕΒΑ, αρ. πρωτ. 3373 / 23-06-2010, ζητήθηκε διακοπή εργασιών από την
χ.θ. 14+200 - 14+540 λόγω ανεύρεσης αρχαιοτήτων. According to 24th EBA letter , ref. 3373 /
23-06-2010, suspension of works from 14+200 - 14+540 was requested, due to archeological
findings
MH ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΧ.ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ / NO ARCH.AREAS
OF INTEREST FOR PRELIMINARY
INVESTIGATIONS
A)Χ.Θ. 13+300. A)C.H.13+300.B)Χ.Θ. 14+200
B)C.H.14+200
Mε επιστολή I∆’ ΕΠΚΑ, είχε ζητηθεί να γίνουν αρχ.τοµές στις Χ.Θ. 12+85717+050. / According to ΙD' EPCA letter, arch.trenches were requested at C.H.
12+857-17+050.
A) Ο χώρος επαναδεσµεύτηκε για διερευνηση/Α) Area rebound for
further investigations
Με επιστολή της 24ης ΕΒΑ, αποδεσµεύτηκε η
τοποθεσία µε Χ.Θ. 13+300 (ανασκαφή) και ο χώρος από
13+300 εώς 14+200 (τοµές) στις 29/4/2010 (δεσµευµένοι
χώροι από 3/7/2009). Συνέχεια ανασκαφών στη Χ.Θ.
14+200 µέχρι νεωτέρας ειδοποίησης. According to 24th
EBA letter, archeological excavation at Ch. 13+300 and
area from 13+300 to 14+200 have been released on
29/4/2010 (occupied from 3/7/2009). Continuation of
excavations at location with Ch. 14+200 until further
notice.
A)Χ.Θ.16+300 ÷ 16+670 A)C.H.16+300 ÷ 16+670
Mε επιστολή I∆’ ΕΠΚΑ, είχε ζητηθεί να γίνουν αρχ.τοµές στις Χ.Θ. 12+85717+050. / According to ΙD' EPCA letter, arch.trenches were requested at C.H.
12+857-17+050. Incapability of arch. trenches excavation due to lack of land
delivery.
A) Σε αναµονή περαιτέρω οδηγιών για το τµήµα Χ.Θ.16+300 ÷16+670
/A) Awaiting for further instructions for C.H.16+300 ÷ 16+670.
Με επιστολή της Ι∆ ΕΠ&ΚΑ, αρ. πρωτ. 3774 / 03-062010, ζητήθηκε διακοπή εργασιών από την χ.θ. 25+954 26+250 λόγω ανεύρεσης αρχαιοτήτων
According to ID EPKA letter , ref. 3774 / 03-06-2010,
suspension of works from ch. 25+954 - 26+250 was
requested, due to archeological findings.
90,00%
30,00%
Mε επιστολή I∆’ ΕΠΚΑ, είχε ζητηθεί να γίνουν αρχ.τοµές στην Χ.Θ. 32+000 (Αγ.
Στέφανος). ∆εν δύναται να διενεργηθούν τοµές λόγω µη παράδοσης γης. /
According to ΙD' EPCA, arch.trenches have been requested at C.H. 32+000 (Αg.
Stefanos).
2N.2
3N.1
3N.2
3N.3
28+55032+500
32+50043+200
43+200 47+500
47+50048+500
0,00%
MH ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΧ.ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ / NO ARCH.AREAS
OF INTEREST FOR PRELIMINARY
INVESTIGATIONS
-
MH ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΧ.ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ / NO ARCH.AREAS
OF INTEREST FOR PRELIMINARY
INVESTIGATIONS
-
MH ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΧ.ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ / NO ARCH.AREAS
OF INTEREST FOR PRELIMINARY
INVESTIGATIONS
-
Α) Χ.Θ. 55+300 ÷ 55+500. Α) C.H. 55+300 ÷ 55+500Α1) Χ.Θ. ~55+400, εκτός ορίων απαλλοτρίωσης.
A1) CH.55+400,outside the expropriated
boundaries.
Mε επιστολή Λ∆’ EΠΚΑ, είχε ζητηθεί να γίνουν αρχ. τοµές στις ενδεικτικές ΧΘ
54+500 ÷ 56+000 & 59+200 ÷ 59+800. Α) Χ.Θ. 55+300÷ 55+500. ∆ιανοίχθηκαν
τοµές συν. µ. 535 µ, µεταξύ 10-19/06/2009 & 14/07/2009. Περιοχή δεσµευµένη
απο Λ∆'/ Γράµµα ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ Α.Ε. ενηµέρωσης για πραγµατοποίηση
τοµών περί την Χ.Θ. 55+400 εκτός ορίων απαλλοτρίωσης. Το διάστηµα 02/10/0926/10/09 πραγµατοποιήθηκαν τοµές περι την Χ.Θ.55+400 εκτός ορίων
απαλλοτρίωσης, απο το δυτικό όριο & µέχρι την επαρχιακή οδό Ανάβρα-Λίµνη
Σµοκόβου. Πραγµατοποιήθηκε µέτρηση µήκους των τοµών (συνολικό µήκος
1708 µέτρα) και απεικόνισή τους σε συνηµµένο σχέδιο, το οποίο έχει
υπογραφεί από τον Προιστάµενο της Λ∆ ΕΠΚΑ καθώς κι από τον Αρχαιολόγο
Πεδίου.
With letter LD' EPCA, arch. trenches has been requested to be done
arch.trenches at indicative ch.: 54+500-56+000 and 59+200-59+800. A) CH.:
55+300-55+500. The total length of the treches were 535 meters, between 1019/06/2009 & 14/07/2009. Area bound by LD' .
EGNATIA ODOS S.A. letter
infroming about commencement of trenches at C.H.55+400 outwith the
expropriation zone. Between 02/10/09-26/10/09 trenches were performed about
CH 55+400 outside the expropriation zone, from west border to provincial road
Anavra-Smokovo lake. A measurement of the trenches length (total length 1708
meters) and display them on an attached drawing, which was signed by the head
of LD EPCA and by the Archaeologist of the Field.
Β) Χ.Θ. 58+300 ÷ 58+700. ΧΘ 58+330 Ευρήµατα
πάνω στον άξονα της οδού, και από ΧΘ 58+480
έως ΧΘ 58+540 ανατολικά του άξονα. Β) C.H.
58+300 ÷ 58+700. Findings in ch.58+330 were found
on the axis of the road and between ch.58+480 to
ch.58+540 on the east axis.
4N
48+50060+500
38,10%
Β) Χ.Θ.58+300 ÷ 58+700. (Νέα θέση).∆ιανοίχθηκαν τοµές συν.µ 469 µ.,
µεταξύ 15-22/07/09. Περιοχή 58+330 αποδεσµέυτηκε. Η υπόλοιπη
περιοχή δεσµευµένη από Λ∆’. Ξεκίνησε εκτενής αρχαιολογική έρευνα
από χ.θ.: 58+480 - χ.θ.: 58+540. Υπήρξαν ευρήµατα. Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΧΙΧ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ
04/06/10. ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ.B) CH.: 58+300-58+700. (New position).
Τotal length of trenches opened was 469 m, between 15-22/07/09. Area
58+330 has been released. The rest is eganged by the LD'.Extended
arch.investig. has started from CH 58+480 - CH 58+540. There were
findings. THE AREA HAS BEEN RELEASED ΒΥ XIX ON THE 04/06/10.
THERE IS SERIOUS DELAY ON LAND RELEASE.
Γ) Χ.Θ 59+200 ÷ 59+800. C) C.H. 59+200 ÷ 59+800.
Γ) Χ.Θ.59+200 ÷ 59+800. ∆ιανοίχθηκαν τοµές συν.µ.666
µ από Λ∆’ ΕΠΚΑ µεταξύ 6-11/03/09 & 17/07/09. Μεταξύ
23/07/09-07/08/09 διανοίχθηκαν τοµές συν.µ. 1065 µ
από ΧΙΧ’ Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκκρεµεί
µικρή έκτασης περιοχή στην χ.θ. 59+205 που
εµφανίζονται ευρήµατα & είναι δεσµευµένη. Βρίσκεται
σε εξέλιξη λεπτοµερής αρχαιολογική έρευνα. C) CH.:
59+200-59+800. The total length of the trenches opened
by the LD EPCA was 666 m, between 6-11/03/2009 and
17/07/2009. Between 23/07/2009-07/08/2009 the total
length of the trenches opened by XIX' EBA was 1065 m.
Pending small area ch. 59+205 where there are findings
and is eganged. Detailed archeological survey is in
progress.
∆) Χ.Θ. 60+208 D) C.H. 60+208
∆) Χ.Θ. 60+208. (Νέα θέση). Περιοχή αποκαλύφθηκε, αποτυπώθηκε & καταχώθηκε εντός
έργων περιοχής & δεσµεύτηκε 4/9/09 από Λ∆'. Τµήµα περιοχής αποδεσµέυτηκε 17/09/09 &
παραµένει δεσµευµένο προς εξέταση το τµήµα εκτός έργων κατασκευής έως το όριο
απαλλοτρίωσης. Ολόκληρο το υπόλοιπο τµήµα (πλην του δυτικού) αποδεσµέυτηκε, αφού
τελείωσαν οι εργασίες καθαρισµού και αποτύπωσης των ευρηµάτων. D) C.H. 60+208. (New
position). Αrea was revealed, topo surveyed, buried within area works & bound on 4/9/09. Part
of area released on 17/09/09 & is still bound for examination the section outwith the constr.
works until expropriation border.
Ε) Χιλιοµετρική Θέση 60+080. E) CH.60+080
Ε) Κατά την εκτέλεση γενικών εκσκαφών, βρέθηκαν υπολείµµατα κλιβάνου. Εκκρεµεί ο
καθαρισµός και η αξιολόγηση των ευρηµάτων. Το τµήµα εκτός του περιτυπώµατος του
δρόµου και µέχρι τα όρια απαλλοτρίωσης περί τη Χθ 60+208, καθώς και τα υπολείµµατα
κλιβάνου περί τη ΧΘ 60+080, ερευνώνται λεπτοµερώς και καθαρίζονται. Η περιοχή πέριξ του
κλιβάνου αποδεσµέυτηκε, αφού ολοκληρώθηκε η συλλογή ευρηµάτων και η αποτύπωσή του.
E) During the execution of excavations, there were found ash remnants. It is pending the
clearance and evaluation of the findings. The other part of the gauge of the road and up to the
limits of the expropriation ch.60+208 and the ash residues ch. 60 +080, are investigated
thoroughly and cleaned. The area located around the oven rids releaswd, as it has been
completed the collection of findings and their printing.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 34/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Α) Χ.Θ. 62+700 ÷ 63+200. Ουδέν εύρηµα Β) Χ.Θ.
63+800 ÷ 64+300. Υπάρχουν σε ορισµένες θέσεις
ευρήµατα τα οποία θα καθαριστουν και το τµήµα
παραδόθηκε. Στην χ.θ. 64+280 (Κ.Ο. Η005)
ευρήµατα. Β2) Χ.Θ. 64+100 ÷64+560 Ευρήµατα Γ)
Χ.Θ. 60+540 ÷ 60+600 Ευρήµατα ∆) Χ.Θ. 63+310 ÷
63+390 Ευρήµατα. Ε) Χ.Θ. 64+550÷ 64+910
ευρήµατα. ΣΤ) Χ.Θ.67+700 ÷68+700 Ευρήµατα µη
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Ζ) Εκσκαφή
τεχνικού Η015 Χιλιοµετρική Θέση 73+904,78.
ευρήµατα.Η) Χιλιοµετρική Θέση 63+690 ~ 63+754.
ευρήµατα. Θ) Χ.Θ. 67+524 ~ 67+557 ευρήµατα. Ι)
Χιλιοµετρική Θέση 64+029 ~ 64+079 ευρήµατα. Κ)
Τεχνικό Η011 Χιλιοµετρική Θέση 69+010 ευρήµατα.
5N
60+50080+500
100,00%
6N.2
7N.1
7N.2
8N
80+50090+500
90+50097+000
97+000109+500
109+500 111+000
111+000 123+000
10N
11N.1
11N.2
11N.3
123+000 136+000
136+000 144+000
144+000 163+450
163+450 169+400
169+400 174+900
ΣΤ) Χιλιοµετρική Θέση 67+700 ~ 68+700. ∆ιενεργήθηκαν έως σήµερα διερευνητικές τοµές
συνολικού µήκους 338,29 µ.µ. και συνεχίζονται.∆ιενεργήθηκαν επιπλέον διερευνητικές τοµές
συνολικού µήκους 655,56µ.µ. 1)Παραδόθηκε Χ.Θ. 67+952,44-67+972,74 _ Ε=374,07m² . 2)Χ.Θ.
68+507,15 - 68+623,46_ Ε= 3404,00m² (∆εσµευµένη). 3)Εύρηµα στη Χ.Θ. 67+524,50. Ζ)
Εκσκαφή τεχνικού Η015 χ.θ. 73+904 - 73+920. Aποδεσµευτηκε περιοχή Ε=101,50m². Η) Χ. Θ.
63+690 ~ 63+754. Ευρήµατα, στην περιοχή δεν υπάρχει δέσµευση. Θ)Χ.Θ. 67+524 ~ 63+557.
Ευρήµατα.Παραδόθηκε περιοχή στην Χ.Θ. 67+524_Ε=105,00m² & στην Χ.Θ.
63+557_Ε=38,00m²Ι) Χ.Θ. 64+029 ~ 64+079. Παραδόθηκε η περιοχή στην Χ.Θ. 64+02964+079_Ε=760,00m² δυτικά. Κ) Τεχνικό Η011 Χ.Θ. 69+005 - 69+010. Ευρήµατα στην περιοχή
του τεχνικού εξόδου SRD3 (Ανατολικά). Παραδόθηκε περιοχή E=23,00m2
Λ) Χ.Θ. 60+719 ~ 60+733 βρέθηκάν αρχαιολογικά ευρήµατα & παραδόθηκε περιοχή
Ε=103,13m². Μ) Χ.Θ. 67+885 ~ 67+895 παραδόθηκε από την Αρχαιολογική εφορεία Ε=73,06m2.
Ν) Χ.Θ. 67+896 ~ 68+031 βρέθηκάν αρχαιολογικά ευρήµατα& δεσµευτήκε περιοχή
Ε=2200,50m². Ο) Χ.Θ.: 78+191 - Χ.Θ.: 78+210 δεσµευτηκε περιοχή Ε=155,18 µ2. Π) Χ.Θ.
73+200 ÷ 73+900 ∆ιανοίχθηκαν τοµές συν.µ.484,96m & Χ.Θ. 79+450 ÷ 79+900 ∆ιανοίχθηκαν
τοµές συν.µ.327,49m. Ρ) Χ.Θ. 73+976,95-74+001,20 & Χ.Θ. 74+014,85-74+022,23 Παραδόθηκάν
αντίστοιχα περιοχές Ε=101,59 µ2 & Ε=32,48 µ2 , Σ) Χ.Θ. 73+925,00-73+950,00 (Παραδόθηκε το
τµήµα που κάλυπτε την αρτηρία), Χ.Θ. 74+351,00-74+364,30 Παραδόθηκε, & Χ.Θ. 76+444,1876+467,20 ευρήµατα & δεσµέυτηκαν αντίστοιχα περιοχές Ε=114,45µ2 & Ε=543,43µ2
With letter LD' EPCA had been requested perform arch.trenches at indicative
pos. ch. 62+700 ÷ 63+200, 63+800 ÷ 64+300, 67+700 ÷ 68+700, 73+200 ÷ 73+900,
77+000 ÷ 78+000, 79+450 ÷ 79+900 .At pos.77+000 ÷ 78+000 is impossible to
excavate arch.trenches because of non delivery of land,only at 20%.Α) CH.:
62+700 ÷ 63+200. The total length of the trenches opened was 288 m.,
commenced on 22.06.09 & further 349,57m. Area delivered on 18/9/09.
B) CH.: 63+800 ÷ 64+300. The total length of the trenches opened was
778,36 m. CH 63+800 ÷ 63+950 was released 29/9/09. Released areas
at CH. 63 + 950÷64 +100 & CH.63+981,50_Ε=840m² east.
Β2)C.H.64+100 ÷ 64+560 . the area has been eganged by the LD
Ephorate of Prehistoric and Classic Antiquities at 100% where at this
area there is the B.O H005(CH. 64+280)
C) Χ.Θ.: 60+540 ÷ 60+600. (New position) Trences
opened 468,61m. There is Arch.involvement & has not
been delivered. D) CH.: 63+310 ÷ 63+390. 2 areas have
been released.The first area on the axis and the second
at the left shoulder at ch. 63+340_Ε=190,00m² & ch.
63+380_Ε=125,00m². E) C.H. 64+560 ÷ 64+910. (New
position) has been released. Released area from
ch.64+629-64+654 west Ε=159,67m².
Χ.Θ.95+281,95+390,95+560,96+360. Περαιτέρω
έρευνες θα πραγµατοποιηθούν / km
95+281,95+390,95+560,96+360. Further
investigation will take place
* Σύµφωνα µε επιστολή της Λ∆’ EΠΚΑ, είχε ζητηθεί να γίνουν αρχαιολογικές
τοµές στις ενδεικτικές ΧΘ 94+000-100+000 / According to the LD' EPCA,
archaeological trenches have been requested at C.H. 94+000-100+000.
NO FINDINGS/∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
* Σύµφωνα µε επιστολή της Λ∆’ ΕΠΚΑ, είχε ζητηθεί να γίνουν αρχαιολογικές
Α) Χ.Θ 97+000 - 99+047.66 Κανένα εύρηµα B) Χ.Θ 99+047.66 `
τοµές στις ενδεικτικές ΧΘ 94+000-100+000 / According to the LD' EPCA,
99+254.67 .Θα διενεργηθούν δοκιµαστικές τοµές µετά την επίταξη του
archaeological trenches have been requested at indicated C.H. 94+000-100+000. συγκεκριµένου τµήµατος Γ) Χ.Θ 99+350.22-99+371.03. Η περιοχή
δεσµεύτηκε από τη Λ∆ ΕΠΚΑ. ∆) Χ.Θ 99+371.03 - 100+000 Κανένα
εύρηµα. E) Χ.Θ. 105+220,23- 105233,17 ∆εσµευµένη περιοχή Α) C.H
97+000 - 99+047.66 No findings Β) CH 99+047.66 - 99+254.67. Further
arch. trenches will take place after possession of land C) C.H
99+350.22 - 99+371.03. Some findings. Area is bound by LD' EPCA D)
C.H 99+371.03 - 100+000 No Findings. Ε) C.H. 105+220,23- 105233,17
Engaged area.
100,00%
95%
ST) C.H. 67+700÷68+700. Trenches performed total length 338,29m & they continue. Also there
were executed arch.trenches of total length 655,56m. 1) ch. 67+952,44-67+972,74 _ Ε=374,07m²
Released 2)ch. 68+507,15-68+623,46 _ Ε=3404,00m² Engaged 3)arch.findings ch.67+524,50. Z)
Excavation of structure H015 ch.73+904- 73+920 arch.findings at the inlet and outlet of
H015(WEST) Released area. H) CH.63+690 ~ 63+754 There is no egangement. TH) CH.67+524 ~
63+557. Released at ch.67+524_Ε=105,00m² & ch. 63+557_Ε=38,00m² I) CH.64+029 ~ 64+079.
Findings and the area was released at ch.64+029-64+079_Ε=760,00m² west. K) Structure H011
CH.69+005- 69+010 Arch.findings at the outlet of the structure SRD3(EAST) .Released area
E=23,00m2 L) CH. 60+719 ~ 60+733 Released Ε=103,13m². M) CH. 67+885 ~ 67+895 Released
Ε=73,06m². Ν) CH. 67+896 ~ 68+031 Findings& area angaged Ε=2200,50m². Ο) CH 78+191 - CH
78+210 Engaged area Ε=155,18 µ2. Π) CH 73+200 ÷ 73+900 Total trenches.484,96m & CH
79+450 ÷ 79+900 Total trenches.327,49m. Ρ) CH 73+976,95-74+001,20 & CH 74+014,8574+022,23 Released Ε=101,59 µ2 & Ε=32,48 µ2 , Σ) CH 73+925,00-73+950,00 (Released section
covered arterial road)) CH 74+351,00-74+364,30 Released. & CH 76+444,18-76+467,20 Findings
& areas angaged respectively Ε=114,45m2 & Ε=543,43m2
Α) Χ.Θ 94+000-97+000 ∆ιενεργήθηκαν δοκιµαστικές τοµές συνολικού Β) Χ.Θ 95+277 - 95+285.Η περιοχή παραδόθηκε από την Ε) Χ.Θ 96+359 - 96+383.Η περιοχή παραδόθηκε από την Λ∆' ΕΠΚΑ/ E) CH 96+359 - 96+383.
µήκους 14845.53 µ. Β) Χ.Θ 95+277 - 95+285 Γ) Χ.Θ 95+390 - 95+459 ∆) Λ∆' ΕΠΚΑ.Γ) Χ.Θ 95+556 - 95+568.Η περιοχή
Area has been released by LD'EPCA.
Χ.Θ 95+556 - 95+568 Ε) Χ.Θ 96+359 - 96+383
παραδόθηκε από την Λ∆' ΕΠΚΑ Β) CH 95+277 - 95+285.
Οι περιοχές Β.Γ.∆ και Ε δεσµεύτηκαν από τη Λ∆ ΕΠΚΑ. Α) CH 94+000 - Area has been released by LD' EPCA.C) CH 95+556 97+000 . The total length of the trenches opened was 14845.53 m. Β) 95+568 Area has been released by LD' EPCA.
Χ.Θ 95+277 - 95+285
C) Χ.Θ 95+390 - 95+459 D) Χ.Θ 95+556 - 95+568 Ε) Χ.Θ 96+359 96+383 areas B,C,D and E are bound by LD' EPCA.
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΧ.ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ / THERE ARE NO
ARCH.AREAS OF INTEREST FOR PRELIMINARY
INVESTIGATIONS
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΧ.ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ / THERE ARE NO
ARCH.AREAS OF INTEREST FOR PRELIMINARY
INVESTIGATIONS
Με επιστολή της 19ης ΕΒΑ στις 10/06/2010, δεσµεύτηκε χώρος από χ.θ. 116+660
έως 117+260 για την εκτέλεση αρχαιολογικών ανασκαφών. According to 19th
EBA's letter on 10/06/2010, the area from ch. 116+660-117+260 was bound for
the excavation of archaeological trenches.
-
Με επιστολή Λ∆’ ΕΠΚΑ, είχε ζητηθεί να γίνουν αρχ.τοµές στις ΧΘ 132+000138+000.Στις παραπάνω θέσεις δεν δύναται να διενεργηθούν τοµές λόγω µη
παράδοσης γης. / According to LD' EPCA letter, arch. trenches were requested
at C.H. 132+000-138+000. There is incapability of trenches excavation due to
lack of land delivery.
9N
Γ) Χ.Θ.: 60+540 ÷ 60+600. (Νέα θέση) ∆ιανοίχθηκαν
τοµές συνολικού µήκους 468,61 µέτρων. ∆εν έχει
παραδοθεί από την Βυζαντινή Αρχαιολογία ∆)Χ.Θ.:
63+310 ÷ 63+390 Παραδόθηκαν οι 2 περιοχές από την
Αρχαιολογική Εφορεία που ειχαν δεσµευτεί : η πρώτη
περιοχή στον άξονα και η δεύτερη στο αριστερό
έρεισµα και στη περιοχή στη Χ.Θ. 63+369 63+393_Ε=263,43m² E) Χ.Θ. 64+560 ÷ 64+910. (Νέα
θέση) Παραδόθηκε από την Αρχ.
Εφορεία.Αποδεσµεύτηκε περιοχή από Χ.Θ. 64+62964+654 δυτικά Ε=159,67m².
Σύµφωνα µε επιστολή της Λ∆’ ΕΠΚΑ, είχε ζητηθεί να γίνουν αρχαιολογικές
τοµές στις ενδεικτικές ΧΘ 82+750-83+300, 84+450- 84+650 / According to the LD'
EPCA, archaeological trenches have been requested at indicated C.H. 82+75083+300, 84+450- 84+650
0,00%
-
B) Χ.Θ.63+800 ÷ 64+300. ∆ιανοίχθηκαν τοµές συν. µ.778,36 µ. Το
τµήµα από χ.θ.: 63+800 - χ.θ.: 63+950 παραδόθηκε στις 29/09/2009.
Παραδόθηκαν περιοχές στην χ.θ. 63+950 - 64+100 & Χ.Θ.
63+981,50_Ε=840m² ανατολικά. Β2) Χ. Θ. 64+112 - 64+561. Η
περιοχή έχει δεσµευτεί (Ε=29274,32m²) από την Λ∆’ Εφορία
Προιστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κατά 100% όπου σε αυτήν
την περιοχή βρίσκεται και ο Κ.Ο. Η005 παραδόθηκε µόνο η περιοχή
για την κατασκεύη του Κ.Ο. Η005 (χ.θ. 64+280).
Λ) Χ.Θ. 60+719 ~ 60+733 βρέθηκάν αρχαιολογικά
ευρήµατα. Μ) Χ.Θ. 67+885 ~ 67+895 βρέθηκάν
αρχαιολογικά ευρήµατα. Ν) Χ.Θ. 67+896 ~ 68+031
βρέθηκάν αρχαιολογικά ευρήµατα. Ξ) Χ.Θ.: 77+000 Χ.Θ.: 78+000: ∆εν βρέθηκαν αρχαιολογικά
ευρύµατα στις χ.θ.: 77+540 - 77+700 & χ.θ.: 77+760 78+000. Ο) Χ.Θ.: 78+191 - 78+210: Βρέθηκαν
αρχαιολογικά ευρήµατα. Π) Χ.Θ. 73+200 ÷ 73+900 &
Χ.Θ. 79+450 ÷ 79+900. Ουδέν εύρηµα , Ρ) Χ.Θ.
73+976,95-74+001,20 & Χ.Θ. 74+014,85-74+022,23
βρέθηκάν αρχαιολογικά ευρήµατα, Σ) Χ.Θ.
73+925,00-73+950,00, Χ.Θ. 74+351,00-74+364,30, &
Χ.Θ. 76+444,18-76+467,20 βρέθηκάν αρχαιολογικά
ευρήµατα
A) CH. 62+700 ÷ 63+200. None finding. B) CH.
63+800 ÷ 64+300. Findings which have to be
cleanned and the sectioned delivered. B2) CH.
64+100 ÷64+560. Findings C) CH. 60 +540 ÷ 60
+600 Findings D) CH. 63 +310 ÷ 63 +390 Findings.
E)CH 64 +550 ÷ 64 +910 Findings. F) CH.67 +700 ÷
68 +700 Findings of non archaeological interest G)
Excavation of structure Η015 chainage 73+904.78
Findings. H) CH.63+690 ~ 63+754. Findings I) CH.
67+524 ~ 67+557.Findingss J) CH.64+029 ~ 64+079
Findings. K) Structure HO11 CH.69+010 Findings.
L) CH.60+719 Findings. M) CH. 67+885-67+895
Findings. N) CH. 67+896-68+031 Findings.
6N.1
Με επιστολή Λ∆’ EΠΚΑ, είχε ζητηθεί να γίνουν αρχ.τοµές στις ενδεικτικές ΧΘ
62+700 ÷ 63+200, 63+800 ÷ 64+300, 67+700 ÷ 68+700, 73+200 ÷ 73+900, 77+000 ÷
78+000, 79+450 ÷ 79+900. Στις θέσεις µε 77+000 ÷ 78+000 δεν δύναται να
διενεργηθούν τοµές λόγω µη παράδοσης γης, µόνο σε ποσοστό 20% Α)
Χιλιοµετρική Θέση 62+700 ÷ 63+200. ∆ιανοίχθηκαν τοµές συν.µ.288 µ, µε έναρξη
στις 22.06.09 & επιπλέον 349,57µ. Η περιοχή παραδόθηκε 18/09/09.
∆ιενεργήθηκαν αρχαιολογικές ερευνητικές τοµές µήκους 1.506µ.µ σε
δηµόσιες εκτάσεις κατά το χρονικό διάστηµα 25/08/2009~03/09/2009 .
Αναµένεται η ολοκλήρωση παράδοσης γης.Total length of trenches
opened was 1.506 m between 25/08/2009~03/09/2009 on pulic land.The
final land delivery is expected.
75%
0,00%
ΜΕ επιστολή της Λ∆’ ΕΠΚΑ, είχε ζητηθεί να γίνουν αρχ. τοµές στις ΧΘ 132+000138+000. Στις παραπάνω θέσεις δεν δύναται να διενεργηθούν τοµές λόγω µη
παράδοσης γης. / According to the LD' EPCA letter, arch.trenches were
requested at C.H. 132+000-138+000. There is incapability of arch.trenches
excavation due to lack of land delivery.
0,00%
Με επιστολή Λ∆’ ΕΠΚΑ, είχε ζητηθεί να γίνουν αρχ.τοµές στις ενδεικτικές ΧΘ
150+000-152+000,157+000-158+000 / According to the LD' EPCA letter,
arch.trenches were requested at indicated C.H. 150+000-152+000,157+000158+000
-
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΧ.ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ / THERE ARE NO
ARCH.AREAS OF INTEREST FOR PRELIMINARY
INVESTIGATIONS
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΧ.ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ / THERE ARE NO
ARCH.AREAS OF INTEREST FOR PRELIMINARY
INVESTIGATIONS
-
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 35/56
Με το υπ' αριθµ.ΧΧΧ πρωτόκολλο διαθεσης χώρων
Παράδοση γης ως 30/11/2009 (Πρωτόκολλο XXXIII). ∆ιενεργήθηκαν ερευνητικές τοµές και
που µας παραδόθηκε στις 02/11/09 ,αποζηµιώθηκαν 13 αποδεσµεύθηκε το τµήµα χ.θ. 132+000~135+200. Στο τµήµα αυτό εξακολουθούν να υπάρχουν
ιδιοκτησίες από χ.θ132+000~ χ.θ135+000 .Στο ίδιο
4 κενά από µη επιταγµένες ιδιοκτησίες. Αναµένεται η ολοκλήρωση παράδοσης γης. Land
τµήµα εξακολουθούν να υπάρχουν κενά. Αναµένεται η delivery by 30/11/2009 (Protocol XXXIII). Archaeological trenches were executed and the
ολοκλήρωση παράδοσης γης.According to land delivery section ch. 132+000~135+200 was unblocked. However, there are still 4 gaps remaining due to
protocol XXX that we received on 02/11/09,13 owners non-requisitioned properties. The final land delivery is expected.Παράδοση γης ως 28/01/2010
were compensated at the ch. 132+000~ch.135+000 but (Πρωτόκολλο XXXIX 11/01/2010). Αποδευσµεύθηκε το τµήµα από χ.θ. 132+000~135+200.
there are some gaps remaining.The final land delivery is ∆ιενεργούνται ερευνητικές τοµές στο τµήµα από χ.θ. 135+200~136+000. Αναµένεται η
expected.
ολοκλήρωση παράδοσης γης. Land delivery by 28/01/2010 (Protocol XXXIX). The section from
ch. 132+000~135+200 was unblocked. Archaeological trenches are executed in the section ch.
135+200~136+000. The final land delivery is expected.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
4.3
4.3.1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
∆ιαχείριση αποβλήτων
Τα πάσης φύσεως απόβλητα διαχειρίζονται βάσει των απαιτήσεων της
ελληνικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων του
έργου συνολικά. Για την κατασκευή του έργου, τα εργοτάξια διαχειρίζονται τα
απόβλητα σύµφωνα µε τις οδηγίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, ελεγχόµενες
από το τµήµα Περιβάλλοντος της Κ/Ξ, µέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου
Μελετών – Κατασκευών.
Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4.3.1-1) παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισης
των αποβλήτων που προέρχονται από τις κατασκευαστικές και λοιπές
δραστηριότητες.
Πίνακας 4.3.1-1:
Πίνακας διαχείρισης αποβλήτων
Είδος
αποβλήτου /
υλικού
Απόβλητα
Λιπαντικά
Έλαια Ορυκτέλαια
(ΑΛΕ)
Μπαταρίες Συσσωρευτές
Προέλευση
Μηχανήµατα
έργου &
µηχανοκίνητος
εξοπλισµός
έργου
Μηχανήµατα
έργου &
εξοπλισµός
έργου
Τρόπος συλλογής
και αποθήκευσης
Φορέας
∆ιαχείρισης
Σε βαρέλια εντός των
εργοταξίων σε ειδικά
διαµορφωµένο χώρο
Αδειοδοτηµένος
φορέας εναλλακτικής
διαχείρισης ΕΛΤΕΠΕ
Σε ξύλινες παλέτες σε
ειδικά διαµορφωµένο
χώρο εντός των
εργοταξίων
Αδειοδοτηµένος
φορέας εναλλακτικής
διαχείρισης
ΣΥ∆ΕΣΥΣ ΑΕ
Αδειοδοτηµένος
φορέας εναλλακτικής
διαχείρισης
ΕΚΟΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ
Ελαστικά
οχηµάτων
Οχήµατα έργου
Σε ασφαλείς
ανοιχτούς χώρους
εντός του εργοταξίου
Μεταλλικό
σκραπ
Κατασκευή
έργου
Σε ασφαλείς
ανοιχτούς χώρους
εντός του εργοταξίου
Οποιοσδήποτε
αδειοδοτηµένος
συλλέκτης µετάλλων
Ξύλινες
παλέτες
Προµήθειες
υλικών για την
κατασκευή του
έργου
Σε ανοιχτούς χώρους
εντός του εργοταξίου
Οποιοσδήποτε
έµπορος /
κατασκευαστής
παλετών
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Ενέργειες
Σύµβαση µε
ΕΛΤΕΠΕ
Σύµβαση µε
ΣΥ∆ΕΣΥΣ ΑΕ
Σύµβαση µε
ΕΚΟΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΑΕ
Μεταφορά
όπου
παράγεται
σκραπ
Μεταφορά
Σελίδα 36/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Είδος
αποβλήτου /
υλικού
Προέλευση
Τρόπος συλλογής
και αποθήκευσης
Φορέας
∆ιαχείρισης
Στερεά
επικίνδυνα
απόβλητα
Συντήρηση
εξοπλισµού,
κατασκευή έργου
Σε ασφαλείς ειδικούς
χώρους εντός των
εργοταξίων
Οποιοσδήποτε
αδειοδοτηµένος
συλλέκτης Στερεών
επικίνδυνων
απόβλητων
Υγρά
επικίνδυνα
απόβλητα
Συντήρηση
εξοπλισµού,
κατασκευή
έργου, περίσσεια
υλικών
Σε βαρέλια εντός των
εργοταξίων, σε
ειδικούς χώρους
Οποιοσδήποτε
αδειοδοτηµένος
συλλέκτης Υγρών
επικίνδυνων
απόβλητων
Ηλεκτρικός &
Ηλεκτρονικός
Εξοπλισµός
(ΑΗΗΕ)
Εργοτάξια,
Συντήρηση
φωτισµού
οδοποιίας
Σε προκαθορισµένους
χώρους εντός των
εργοταξίων
Αδειοδοτηµένος
φορέας εναλλακτικής
διαχείρισης
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ
∆ηµοτικά
στερεά
απόβλητα
Εργοτάξια,
γραφεία
Σε κάδους ∆ήµων ή
σε ιδιόκτητους
Οι ∆ηµοτικές Αρχές
Άλλα στερεά
απόβλητα
(χαρτί)
Εργοτάξια,
εργαστήρια
δοκιµών
Υγρά
απόβλητα
Γραφεία
Υγρά
απόβλητα
Μονάδα
παραγωγής
ασφαλτοµίγµατος
& σκυροδέµατος
Σε κάδους εντός των
εργοταξίων
Στεγανοί βόθροι
Ελαιολασποσυλλέκτης
– δεξαµενή καθίζησης
Οποιοσδήποτε
αδειοδοτηµένος
συλλέκτης Στερεών
µη επικίνδυνων
απόβλητων
Οποιοσδήποτε
αδειοδοτηµένος
υπεργολάβος /
∆ηµοτική
Επιχείρηση
Ύδρευσης
Αποχέτευσης
Καρδίτσας
Οποιοσδήποτε
αδειοδοτηµένος
συλλέκτης Υγρών µη
επικίνδυνων
απόβλητων
Ενέργειες
Σύµβαση µε τον
φορέα
εναλλακτικής
διαχείρισης
επικίνδυνων
απόβλητων
Σύµβαση µε τον
φορέα
εναλλακτικής
διαχείρισης
επικίνδυνων
απόβλητων
Σύµβαση µε
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ
Σύµβαση ή
συνεργασία
Αίτηση σε
∆ήµους
Συνεργασία µε
Π.Α.∆Υ.Θ. Α.Ε.
(Περιβαλλοντική
Αναπτυξιακή
∆υτικής
Θεσσαλίας
Α.Ε.)
Στεγανοί βόθροι
Σύµβαση µε
νόµιµο
υπεργολάβοπροµηθευτή
Οι ποσότητες των αποβλήτων οι οποίες διαχειρίστηκαν οικολογικά έως
σήµερα από την Κ/Ξ, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Σηµειώνεται
πως πολύ µεγάλο µέρος των παραγόµενων αποβλήτων διαχειρίζονται µέσω
των µόνιµων και νόµιµων εγκαταστάσεων των υπεργολάβων που λαµβάνουν
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 37/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
µέρος στην κατασκευή του έργου, η οποίοι τηρούν την κείµενη νοµοθεσία περί
διαχείρισης αποβλήτων.
Πίνακας 4.3.1-2:
Πίνακας ποσοτήτων αποβλήτων
Είδος
αποβλήτου /
υλικού
Κωδικός
ΕΚΑ
Ελαστικά
οχηµάτων
16 01 03
Μπαταρίες Συσσωρευτές
16 06 01
Απόβλητα
λιπαντικών
ελαιών
µηχανών,
στροβίλων και
υδραυλικών
συστηµάτων
13 01 10,
13 01 11,
13 01 13,
13 01 13,
13 03 07,
13 03 08,
13 03 09,
13 03 10
Τρόπος ∆ιαχείρισής (ποσότητες σε κιλά, κ.µ. τεµ., κλπ.)
Ανακύκλω Προσωρινή
Προσωριν Μόνιµη
ση/αναγέν αποθήκευση
ή απόθεση Απόθεση/∆
νηση
ιάθεση
Προσωρινή
αποθήκευση σε
ειδικά
διαµορφωµένο
χώρο µέσα στα
εργοτάξια
Προσωρινή
αποθήκευση σε
ξύλινες παλέτες
σε ειδικά
διαµορφωµένο
χώρο µέσα στα
εργοτάξια
--Προσωρινή
--∆ιάθεση
αποθήκευση σε
4.750
βαρέλια σε
λίτρων στην
ειδικά
ΕΛΤΕΠΕ
διαµορφωµένου
Α.Ε.
ς χώρους µέσα
στα εργοτάξια
Παρατηρή
σεις
Προσωρινή
αποθήκευσ
η 150
τεµαχίων
Προσωρινή
αποθήκευσ
η 20
τεµαχίων
*Προσωρινή αποθήκευση εντός των εγκαταστάσεων της Κ/Ξ ή των συµµετεχόντων σε αυτή
εταιρειών
** Προσωρινή απόθεση υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για το έργο
*** Ε.Κ.Α. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΦΕΚ 383Β/28.03.2006)
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 38/56
---
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Εφαρµογή ανακύκλωσης απορριµµάτων
µε χρήση ειδικών κάδων.
Αποθήκευση ηλεκτρονικού εξοπλισµού
εντός του εργοταξίου Ανάβρας.
Αποθήκευση scrap εντός του εργοταξίου
Ανάβρας.
Αποθήκευση µεταχειρισµένων
µπαταριών και ορυκτελαίων εντός του
εργοταξίου Ανάβρας.
4.3.2
Αέρια ρύπανση
Οργανώνεται σχέδιο ελέγχου της παραµέτρου έτσι ώστε να µειώνονται οι
επιπτώσεις γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο, στο φυσικό περιβάλλον, κλπ.
Σύµφωνα µε την ΜΠΕ του οδικού έργου, δεν αναµένονται υπερβάσεις του
ορίου εκποµπής σκόνης σε απόσταση µεγαλύτερη των 20m από τις εργασίες,
σε όλο το µήκος του υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόµου και τους
εργοταξιακούς χώρους. Πάραυτα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα
περιορισµού σκόνης, όπως συστηµατική διαβροχή, χρήση σακκόφιλτρων,
κλπ.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 39/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Εγκατεστηµένο ηµιµόνιµο σύστηµα διαβροχής του χώρου των εργασιών στο µέτωπο
εξόδου της σήραγγας Τ2 για τη µείωση της έκλυσης σκόνης.
Συστηµατική διαβροχή των χώρων εργασιών για τη µείωση της έκλυσης σκόνης.
4.3.3
∆ονήσεις
Οργανώνεται σχέδιο παρακολούθησης της παραµέτρου έτσι ώστε να
µειώνονται οι επιπτώσεις γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο, στην κυκλοφορία,
στα δίκτυα κοινής ωφέλειας, κλπ.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 40/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Προς το παρόν και µε δεδοµένο ότι δεν έχουν προχωρήσει οι
κατασκευαστικές εργασίες, δεν έχουµε να παρουσιάσουµε σχετικές µετρήσεις.
Οι µετρήσεις θα παρουσιαστούν στην ετήσια έκθεση τον Ιανουάριο 2011.
4.3.4
Θόρυβος
Η Κοινοπραξία Κατασκευής παρακολουθεί κατά τη διάρκεια των
κατασκευαστικών εργασιών τις παραγόµενες στάθµες θορύβου, ώστε να
διασφαλίζεται η τήρηση των θεσµοθετηµένων ορίων θορύβου και στην
περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση και πρόκληση όχλησης, λαµβάνονται
τα κατάλληλα µέτρα.
Με την εφαρµογή του προγράµµατος παρακολούθησης της ηχορύπανσης
από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες και σε απόσταση 200µ περίπου από
τα εκάστοτε µέτωπα κατασκευής, είναι δυνατή η σύγκριση µε το όριο της
µέσης ηµερήσιας ενεργειακής στάθµης θορύβου (Leq), η οποία δεν θα πρέπει
να ξεπερνά τα 65 dB(A).
Για την καταγραφή του θορύβου κατά την διάρκεια της κατασκευής,
πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις κατά το χρονικό διάστηµα από 12-2009 έως
06-2010. Στο χρονικό διάστηµα αυτό τα µέτωπα εργασιών στα οποία
πραγµατοποιήθηκαν οι µετρήσεις είναι:
Εργασίες κατασκευής ορύγµατος
Εργασίες κατασκευής Α/Κ Ανάβρας
Εργασίες κατασκευής της γέφυρας Ονόχωνου
Εργασίες κατασκευής Κάτω ∆ιάβασης - ∆ιασταύρωση µε ΟΣΕ
Εργασίες κατασκευής Α/Κ Καρδίτσας
Εργασίες κατασκευής επιχώµατος στο τµήµα Χ.Θ. 90+500 – Χ.Θ. 109+500
Εργασίες κατασκευής εξόδου σήραγγας Τ2
Οι µετρήσεις αυτές περιλαµβάνουν δειγµατοληπτικές ηχοµετρήσεις του
παραγοµένου θορύβου από τις εργασίες κατασκευής.
Με τις παραπάνω δειγµατοληπτικές ηχοµετρήσεις καταγράφηκε ο
προκαλούµενος θόρυβος κατά τη στιγµή λειτουργίας των µηχανηµάτων στους
χώρους εργασιών.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 41/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Επίσης,
στα
πλαίσια
εκτίµησης
της
υφιστάµενης
κατάστασης,
πραγµατοποιήθηκαν ηχοµετρήσεις σε κρίσιµα σηµεία (π.χ. π. Σπερχειός,
εργοτάξιο «Προαστίου»), σε περίοδο κατά την οποία δεν εκτελούνταν
εργασίες κατασκευής ή λειτουργίας. Σκοπός των µετρήσεων αυτών είναι η
σύγκρισή των αποτελεσµάτων µε αυτά κατά τη διάρκεια της πλήρης
ανάπτυξης των εργασιών.
Όργανα µέτρησης
Για την εκτέλεση των ηχοµετρήσεων χρησιµοποιήθηκαν:
• Ολοκληρωτικό Ηχόµετρο ακριβείας τύπου 2 της CASTLE, µοντέλο GA
216 I, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΙΕC61672-1-2002.
Βαθµονοµητής ηχοµέτρου CASTLE GA 601.
• Ολοκληρωτικό Ηχόµετρο ακριβείας τύπου Ι σύµφωνα µε IEC (1979) και
804 (1985) Type 1, ANSI S1.4-1983 & Draft S 1.43, 6.9.92, Type 1S,
και BS 5969: 1981Type 1. Bruel & Kjaer Precision Integrating Sound
Level Meter Type 2236. Μετρήσεις: MaxL, MinL, Peak, SPL, L eq, L N (
π . χ . L1, L10, L90), SEL, IEL, L EPd. Βαθµονοµητής Ηχοµέτρου.
Lutron SC -640
∆είκτες θορύβου
Στόχος των ηχοµετρήσεων ήταν η καταγραφή του παραγόµενου θορύβου
από τις κατασκευαστικές εργασίες σε σχέση µε πιθανές θέσεις όχλησης, ώστε
σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των ορίων θορύβου, να ληφθούν τα
κατάλληλα µέτρα ηχοπροστασίας. Για το σκοπό αυτό σε κάθε µέτρηση
καταγράφηκε ο δείκτης θορύβου Leq : Ισοδύναµη συνεχής ηχοστάθµη (κατά
ΙΕC 651) σε dB(A).
Γενικά χαρακτηριστικά των ηχοµετρήσεων
Η χρονική διάρκεια των δειγµατοληπτικών ηχοµετρήσεων, ήταν 7-10 min,
δηλαδή όσος χρόνος ήταν απαραίτητος για την πλήρη καταγραφή του
ακουστικού συµβάντος.
Οι δειγµατοληπτικές µετρήσεις έγιναν περιµετρικά των εκάστοτε µετώπων
εργασιών σε ακτίνα 200m (σηµεία Α1-Α4) και 400m (σηµεία Β1-Β4) περίπου ή
σε επιλεγµένες θέσεις όπου εντοπίζεται ο πλησιέστερος ευαίσθητος δέκτης,
κατά τη διάρκεια λειτουργίας διαφόρων εργοταξιακών µηχανηµάτων. Στόχος
των µετρήσεων αυτών ήταν η καταγραφή του ακουστικού περιβάλλοντος που
περιλαµβάνει το θόρυβο που προκαλείται από την κατασκευή αλλά και το
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 42/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
θόρυβο από άλλες πηγές, που ενδεχοµένως επηρεάζει δυσµενώς τις
γειτονικές µε το εργοτάξιο και τα µέτωπα εργασιών περιοχές.
Αποτελέσµατα δειγµατοληπτικών ηχοµετρήσεων εργοταξίων
Κατά τη διάρκεια των ηχοµετρήσεων επικρατούσαν οµαλές ατµοσφαιρικές
συνθήκες, ενώ δεν υπήρχε σε λειτουργία καµία άλλη πηγή θορύβου πέρα από
τις συνήθεις (θόρυβος περιβάλλοντος) και τις πηγές του εργοταξίου, εκτός
από το µέτωπο κατασκευής του Ανισόπεδου Κόµβου Καρδίτσας το οποίο
γειτνιάζει µε την Εθνική Οδό Καρδίτσας - Αθήνας.
Οι ατµοσφαιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των ηχοµετρήσεων, σε επίπεδο
µέσων τιµών, συνοψίζονται στα εξής:
Θερµοκρασία από 15 έως 35 οC
Ηλιοφάνεια
Ασθενείς άνεµοι
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες
ανά τµήµα και ανά µέτωπο κατασκευής.
Τµήµα S1 : Λαµία – Μακρυχώρι (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 85+800)
Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 6+200
ποτ. Σπερχειός -- Χ
Χ..Θ
Θ.. 22++115500
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
DATE
ΣΗΜΕΙΟ
Χ
Α1
ΤΙΜΕ
Y
367408,03 4299321,47 09.02.2010 13:30
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Leq
(min)
3
L95
L10
44.8 <40.0 41.0 41.0
Η θέση που αντιστοιχεί στο σηµείο Α1 βρίσκεται εντός του χώρου
επέµβασης και σε απόσταση 5µ περίπου από το όριο του π. Σπερχειού. Η
ηχοµέτρηση αντιπροσωπεύει την υφιστάµενη κατάσταση ακουστικού
περιβάλλοντος στην περιοχή του π. Σπερχειού, καθώς καθόλη τη διάρκεια
της µέτρησης δεν πραγµατοποιούταν καµία εργασία.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
L50
Σελίδα 43/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Χ.Θ. 28+550 – Χ.Θ. 43+200
Εξοδος σήραγγας Τ2 -- Χ
Χ..Θ
Θ.. 3300++000000
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
DATE
ΣΗΜΕΙΟ
Χ
ΤΙΜΕ
Y
∆ΙΑΡΚΕΙΑ Leq
(min)
(dB)
L95
(dB)
L10 L50
(dB) (dB)
67.5 60.5
Α1
350843,83 4319210.20 29.04.2010 15:44
7
65.4
57.5
Α1
350843,83 4319210.20 21.06.2010 10:38
9:30
81.0
-
-
* τα κενά των µετρήσεων αντιστοιχούν σε πολύ µικρές τιµές τις οποίες δεν ήταν ρυθµισµένο
το ηχόµετρο να τις καταγράφει (<40,0dΒ).
Η θέση που αντιστοιχεί στο σηµείο Α1 βρίσκεται εντός του χώρου
επέµβασης, σε απόσταση 15µ περίπου από το µέτωπο εκσκαφής της
σήραγγας Τ2 και µε πλήρη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. Κατά την
διάρκεια της ηχοµέτρησης στις 21.06.2010, πραγµατοποιήθηκε ανατίναξη
στα πλαίσια των εργασιών κατασκευής της σήραγγας.
Χ.Θ. 43+200 – Χ.Θ. 60+500
Ο
ΟΡ
ΡΥ
ΥΓΓΜ
ΜΑ
Α -- Χ
Χ..Θ
Θ.. 5588++550000
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΤΟ
ΧΑΡΤΗ
Χ
Y
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
(dB)
Α1
334067,88
4339777,12
61,8
Α2
334143,43
4340048,93
63,7
Α3
333872,74
4340125,57
64,9
Α4
333795,66
4339853,91
64,5
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Ο
ΟΡ
ΡΥ
ΥΓΓΜ
ΜΑ
Α -- Χ
Χ..Θ
Θ.. 5588++550000
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΤΟ
ΧΑΡΤΗ
Χ
Y
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
(dB)
Β1
334365,32
4339889,61
57,5
Β2
334090,88
4340332,97
58,5
Β3
333575,53
4340016,99
57,8
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 44/56
-
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Β4
333849,44
4339570,27
56,3
Η θέση που αντιστοιχεί στο σηµείο Β1 βρίσκεται σε απόσταση περίπου
400m από το µέτωπο των εργασιών και 450m περίπου από τον
κοντινότερο οικισµό της Ανάβρας. Συνεπώς ο οικισµός της Ανάβρας, Ν.
Καρδίτσας απέχει 1km περίπου από την πηγή που προκαλεί τον θόρυβο.
Α
Α//Κ
ΚΑ
ΑΝ
ΝΑ
ΑΒ
ΒΡ
ΡΑ
ΑΣΣ - Χ
Χ..Θ
Θ.. 5599++888888
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΤΟ
ΧΑΡΤΗ
Χ
Y
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
(dB)
Α1
333568,34
4341059,33
63,5
Α2
333760,59
4341266,46
64,3
Α3
333553,33
4341458,79
63,8
Α4
333361,09
4341251,56
62,5
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Α
Α//Κ
ΚΑ
ΑΝ
ΝΑ
ΑΒ
ΒΡ
ΡΑ
ΑΣΣ - Χ
Χ..Θ
Θ.. 5599++888888
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΤΟ
ΧΑΡΤΗ
Χ
Y
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
(dB)
Β1
333859,4998
4340994,395
61,8
Β2
333852,3847
4341532,335
60,5
Β3
333259,9327
4341524,036
61,1
Β4
333269,345
4340984,553
60,3
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Στο συγκεκριµένο µέτωπο δεν υπάρχουν πιθανές θέσεις όχλησης. Ο
κοντινότερος οικισµός της Ανάβρας απέχει από το µέτωπο κατασκευής
περίπου 2km.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 45/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Χ.Θ. 60+500 – 90+500
ΤΤΕ
ΕΧ
ΧΝ
ΝΙΙΚ
ΚΟ
Ο -- Χ
Χ..Θ
Θ.. 6688++990000
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΤΟ
ΧΑΡΤΗ
Χ
Y
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
(dB)
Α1
334351.59
4349999.95
59.4
Α2
334598,85
4349807,78
60.0
Α3
334748,85
4349999,95
61.2
Α4
334496,28
4350194,11
59.8
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 46/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
ΤΤΕ
ΕΧ
ΧΝ
ΝΙΙΚ
ΚΟ
Ο -- Χ
Χ..Θ
Θ.. 6688++990000
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΤΟ
ΧΑΡΤΗ
Χ
Y
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
(dB)
Β1
334260,32
4349759,16
58,6
Β2
334871,57
4349821,15
59,2
Β3
334818,02
4350332,71
60,3
Β4
334208,87
4350269,29
60,5
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Στο συγκεκριµένο µέτωπο κατασκευής του τεχνικού δεν υπάρχουν
πιθανές θέσεις όχλησης.
ΓΓΕ
ΕΦ
ΦΥ
ΥΡ
ΡΑ
ΑΟ
ΟΝ
ΝΟ
ΟΧ
ΧΩ
ΩΝ
ΝΟ
ΟΥ
Υ -- Χ
Χ..Θ
Θ.. 7700++442200
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΤΟ
ΧΑΡΤΗ
Χ
Y
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
(dB)
Α1
333859.58
4351201.41
59.4
Α2
334150,6
4351057,94
60.0
Α3
334259,58
4351231,4
61.2
Α4
333962,43
4351401,51
59.8
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΓΓΕ
ΕΦ
ΦΥ
ΥΡ
ΡΑ
ΑΟ
ΟΝ
ΝΟ
ΟΧ
ΧΩ
ΩΝ
ΝΟ
ΟΥ
Υ -- Χ
Χ..Θ
Θ.. 7700++442200
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΤΟ
ΧΑΡΤΗ
Χ
Y
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
(dB)
Β1
333763,37
4350962,59
56,8
Β2
334262,72
4350887,07
60,0
Β3
334355,54
4351500,48
57,6
Β4
333857,12
4351571,41
60,5
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Στο συγκεκριµένο µέτωπο κατασκευής της γέφυρας δεν υπάρχουν
πιθανές θέσεις όχλησης.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 47/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Κ
Κ..∆
∆.. -- Χ
Χ..Θ
Θ.. 7766++770000
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΤΟ
ΧΑΡΤΗ
Χ
Y
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
(dB)
Α1
330898,3
4356594,46
61,8
Α2
330987,66
4356868,66
60.0
Α3
330717,45
4356950,38
61.2
Α4
330634,43
4356680,99
61,3
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 48/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Κ
Κ..∆
∆.. -- Χ
Χ..Θ
Θ.. 7766++770000
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΤΟ
ΧΑΡΤΗ
Χ
Y
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
(dB)
Β1
331157,44
4356586,94
58,6
Β2
331007,38
4357127,88
59,2
Β3
330459,11
4356977,24
57,5
Β4
330606,47
4356435,59
58,4
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Στο συγκεκριµένο µέτωπο κατασκευής της Κάτω ∆ιάβασης δεν υπάρχουν
πιθανές θέσεις όχλησης.
Α
Α//Κ
ΚΚ
ΚΑ
ΑΡ
Ρ∆
∆ΙΙΤΤΣΣΑ
ΑΣΣ -- Χ
Χ..Θ
Θ.. 8800++000000
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΤΟ
ΧΑΡΤΗ
Χ
Y
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
(dB)
Α1
329288,49
4359458,72
64,9
Α2
329405,36
4359716,29
64,1
Α3
329147,79
4359833,16
64,4
Α4
329030,92
4359575,6
63,5
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Α
Α//Κ
ΚΚ
ΚΑ
ΑΡ
Ρ∆
∆ΙΙΤΤΣΣΑ
ΑΣΣ -- Χ
Χ..Θ
Θ.. 8800++000000
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΤΟ
ΧΑΡΤΗ
Χ
Y
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
(dB)
Β1
329588,78
4359495,52
60,2
Β2
329402,26
4360000,85
61,3
Β3
328847,5
4359796,35
58,0
Β4
329033,81
4359290,94
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Στο συγκεκριµένο µέτωπο
ηχοµετρήσεων επηρεάζονται
59,4
κατασκευής τα αποτελέσµατα των
σε ένα µεγάλο βαθµό από τον
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 49/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
κυκλοφοριακό θόρυβο λόγω γειτνίασης του τεχνικού µε την Εθνική Οδό
Καρδίτσας – Αθήνας.
Χ.Θ. 90+500 – Χ.Θ. 109+500
Εξοδος σήραγγας Τ2 -- Χ
Χ..Θ
Θ.. 110022++000000
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΤΟ
ΧΑΡΤΗ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
DATE
Χ
ΤΙΜΕ
Y
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Leq
(min)
L95
L10
L50
Α1
315329,99 4373274,21 10.02.2010 11:00
5
46.8
55.0
60.5 58.5
Α2
320402,43 4372511,14 21.06.2010 13:16
7
46.8
-
48.0 41.5
* τα κενά των µετρήσεων αντιστοιχούν σε πολύ µικρές τιµές τις οποίες δεν ήταν ρυθµισµένο
το ηχόµετρο να τις καταγράφει (<40,0db).
Η θέση που αντιστοιχεί στο σηµείο Α1 βρίσκεται στο βόρεια άκρο του
οικισµού Αγναντερό του Ν. Καρδίτσας και πραγµατοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια των εργασιών συµπύκνωσης του υπό κατασκευή επιχώµατος. Η
Θέση που αντιστοιχεί στο σηµείο Α2 βρίσκεται στο όριο του υπό έγκριση
εργοταξίου «Προάστιο» (IS6N1) και σε απόσταση 210µ περίπου από το
ανατολικό άκρο του οικισµού Προάστιο, Ν. Καρδίτσας. Κατά τη διάρκεια
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 50/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
της µέτρησης στο σηµείο Α2 πραγµατοποιούνταν εργασίες µεταφοράς και
εναπόθεσης των υλικών και του εξοπλισµού του εργοταξίου.
Συµπεράσµατα
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις παραπάνω
µετρήσεις προκύπτει ότι ο παραγόµενος θόρυβος από τις διάφορες εργασίες
κατά την κατασκευή, δεν προκαλεί όχληση σε καµία γειτονική περιοχή των
εργασιών, καθώς όλες οι µετρήσεις είναι εντός των θεσµοθετηµένων ορίων,
όπως ορίζει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο καθώς και οι Περιβαλλοντικοί Όροι του
έργου.
Οι µετρήσεις θορύβου θα συνεχίσουν να γίνονται σε όλη τη διάρκεια
κατασκευής, ώστε σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων να ληφθούν τα
απαραίτητα µέτρα ηχοπροστασίας.
Μέτρα ηχοπροστασίας
Σε συµµόρφωση µε τους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου η Κ/Ξ
κατασκευής λαµβάνει πρόσθετα µέτρα κατά του παραγόµενου θορύβου. Τα
µέτρα αυτά αφορούν στον περιορισµό των οχλήσεων στην πανίδα της
περιοχής του π. Σπερχειού. Ειδικότερα τα πρόσθετα µέτρα αφορούν:
• Στην τοποθέτηση κινητών ηχοπετασµάτων στην περίµετρο των θέσεων
θορυβωδών εργασιών (π.χ. πασσαλοµπηξεις)
• Στον
περιορισµό
της
χρήσης
κρουστικών
γεωτρυπάνων,
πασσαλοπηκτών και στην απαγόρευση χρήσης εκρηκτικών υλών.
• Στον καθορισµό συγκεκριµένων διαδρόµων κίνησης των οχηµάτων του
εργοταξίου.
• Στην επιτάχυνση ολοκλήρωσης των εργασιών.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 51/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Τοποθέτηση κινητών ηχοπετασµάτων στην περιοχή κατασκευής της γέφυρας του π.
Σπερχειού (νέα κοίτη – Χ.Θ. 4+560 περίπου)
Απορροφητικό υλικό για την κατασκευή των κινητών ηχοπετασµάτων στην περιοχή
της γέφυρας του π. Σπερχειού.
4.3.5
Υδάτινοι πόροι
Λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την αποτροπή ρύπανσης – επιβάρυνσης των
υδάτων. Για το σκοπό αυτό έχουν κατασκευαστεί σε εργοτάξια δεξαµενές
συγκράτησης που συνδέονται µε ελαιοδιαχωριστές. Οργανώνεται σχέδιο
παρακολούθησης της παραµέτρου στην πηγή της ρύπανσης (εκροή
δεξαµενής συγκράτησης). Προς το παρόν, δεν έχουµε να παρουσιάσουµε
σχετικές µετρήσεις. Οι µετρήσεις θα παρουσιαστούν στην ετήσια έκθεση τον
Ιούλιο 2011.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 52/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Στα πλαίσια προστασίας των υδάτινων πόρων έχουν εκπονηθεί σχετικές
ειδικές µελέτες εκτίµησης επικινδυνότητας (risk assessment study) για την
αντιµετώπιση της ατυχηµατικής ρύπανσης και την αποφυγή ρύπανσης των
οικολογικά ευαίσθητων υγροτοπικών οικοσυστηµάτων των:
• π.Σπερχειού
• π.Καλέντζη και
• π.Πηνειού
µε πετρελαιοειδή ή επικίνδυνες ουσίες.
Στα πλαίσια προστασίας των υδάτινων πόρων κατά τη διάρκεια κατασκευής
του έργου, λαµβάνονται µια σειρά από µέτρα, όπως λειτουργία
ελαιοδιαχωριστήρων, δεξαµενών καθίζησης, βιολογικών καθαρισµών,
χηµικών τουαλετών, κλπ.
∆ύχωρη δεξαµενή καθίζησης στην έξοδο της σήραγγας Τ2, για την κατακράτηση των
αιωρούµενων σωµατιδίων και την αντιµετώπιση της θολερότητας των υδάτων των
φυσικών αποδεκτών. Μετρήσεις του PH στην έξοδο της δεξαµενής και στη συµβολή
της µε τον φυσικό αποδέκτη απέδειξε πως το PH των υδάτων του φυσικού αποδέκτη
δεν µεταβάλλεται.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 53/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Χρήση
χηµικών
εργασίας.
τουαλετών
στους
χώρους Εγκατάσταση compact βιολογικού καθαρισµού
για την επεξεργασία των λυµάτων αστικής
φύσης.
Επίσης, περιορίζεται στο µέγιστο η χρήση ουσιών που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες ή άλλες ουσίες που µπορούν να µεταβάλλουν τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των υδάτινων πόρων.
Χρήση µη αλκαλικών επιταχυντών πήξης για εκτοξευόµενο σκυρόδεµα.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 54/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
Λειτουργία κλειστού και στεγανού συστήµατος παρασκευής µπετονίτη.
Εγκατάσταση ελαιοδιαχωριστή στο εργοτάξιο Αγ.Θεόδοροι, Ν. Καρδίτσας.
4.3.6
Φυσικό περιβάλλον
Εφαρµόζεται πρόγραµµα παρακολούθησης για την άγρια πανίδα. Τα
αποτελέσµατα του προγράµµατος παρακολούθησης υποβάλλονται στην
∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ ανά τρίµηνο. Μέχρι σήµερα
έχουν υποβληθεί δύο εκθέσεις των αποτελεσµάτων του προγράµµατος και
αφορούσαν τις περιόδους:
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 55/56
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε-65
•
•
Αύγουστος –Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 2009
Νοέµβριος – ∆εκέµβριος 2009 και Ιανουάριος 2010
Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα παρακολούθησης βασίζεται σε αντίστοιχα
προγράµµατα παρακολούθησης της άγριας πανίδας που έχουν εκπονηθεί
στην ευρύτερη περιοχή και αφορούν τον Αυτ/µο Ε65. Πιο συγκεκριµένα λόγω
της χωροθέτησης, εγγύτητας των έργων Αυτ/µος Ε65 και Νέα σιδηροδροµική
γραµµή µεταξύ Σ.Σ. Λανοκλάδι – Σ.Σ. ∆οµοκός, καθώς και των συνεργιστικών
επιπτώσεων των δύο έργων τόσο κατά τη φάση κατασκευής τους όσο και
κατά τη φάση λειτουργίας τους, η 1η φάση του προγράµµατος που
υλοποιήθηκε από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. έλαβε υπόψη της και τον
αυτοκινητόδροµο Ε65. Τα παραπάνω ισχύουν για το τµήµα του
αυτοκινητοδρόµου µέχρι τη Χ.Θ. 48+000 περίπου. Επίσης, στην περιοχή του
έργου και πιο συγκεκριµένα στο βόρειο τµήµα του έχει εκπονηθεί σχετικό
πρόγραµµα παρακολούθησης της άγρια πανίδας (1η φάση) µε ευθύνη της
Εγνατία Οδός Α.Ε.. Στα πλαίσια των υποχρεώσεών της η Κ/Ξ κατασκευής
συνεχίζει τα παραπάνω προγράµµατα. Απώτερος σκοπός των παραπάνω
είναι η πληρέστερη αντιµετώπιση των επιπτώσεων που προκαλούν τα µεγάλα
έργα υποδοµής στα οικοσυστήµατα (πανίδα) της περιοχής του έργου. Στη
συνολική προσπάθεια συµµετέχουν και οι δύο πλέον αναγνωρισµένες Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, Αρκτούρος και Καλλιστώ.
4.4
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Υπάρχει πρόβλεψη διαχείρισης και αντιµετώπισης συµβάντων «πυρκαγιάς
πρασίνου», καθώς και περιβαλλοντικού ατυχήµατος π.χ. διαρροής ουσιών
κλπ.
Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010
Σελίδα 56/56
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
12 850 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content