Τμήματος Νοσηλευτικής

Β10. - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΙΜΙΕΣ - ΔΙΑΒΗΤΗΣ - ΑΣΘΜΑ - ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΠΝΙΣΜΑ - ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ
A/A
B10.
1
2
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΥΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
2007
2007
3
ΖΟΥΜΠΕΛΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
4
ΜΗΛΙΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ,ΠΛΥΜΕΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
2007
ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2007
2007
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2009
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2008
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2009
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΒΡΟΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΑΠΕΡΞΑΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
2008
2009
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ
2010
5
6
7
ΖΑΡΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΔΡΙΜΖΜΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΝΤΙΜΑΡΕΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
8
ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
10
11
ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΟΤΣΙΚ
ΓΚΑΛΙΝΑ
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
12
ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΑΓΑΘΗ
13
ΚΟΛΟΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
14
ΠΟΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
15
ΚΑΜΠΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
16
ΜΥΡΙΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΕΡΣΗ
17
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΧΗΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
18
ΒΛΑΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
19
ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΩΑΚΙΜΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
20
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
21
22
ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΔΑΜΗ ΖΩΗ
23
ΜΑΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ
28
ΘΩΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΟΥΝΤΟΥΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΣΑΚΚΑΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ-ΦΑΣΙΑ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
29
ΧΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
24
25
26
27
43
ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Χ. ΒΑΣΙΛΗΣ
33
ΒΟΥΚΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
34
ΣΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
31
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
2009
2009
2009
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
2010
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
2010
2010
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ
2008
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΜΑ
ΤΟΞΙΝΑΙΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ:Η ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ.ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
Β10. - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΙΜΙΕΣ - ΔΙΑΒΗΤΗΣ - ΑΣΘΜΑ - ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΑΛΚΟΟΛ - ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ
A/A
B10.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
ΑΥΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ
ΖΟΥΜΠΕΛΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΗΛΙΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
,ΠΛΥΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΑΡΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ
ΜΠΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΔΡΙΜΖΜΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΝΤΙΜΑΡΕΛΗ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
ΜΟΤΣΙΚ ΓΚΑΛΙΝΑ
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΑΓΑΘΗ
ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΛΟΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ
ΠΟΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΑΜΠΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΥΡΙΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΒΡΟΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΕΡΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΧΗΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΒΛΑΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
ΑΠΕΡΞΑΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΩΑΚΙΜΙΔΗΣ
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΡΔΑΜΗ ΖΩΗ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
2007
2007
2008
2007
2007
2007
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2009
2009
2009
23
24
25
26
27
28
29
30
31
43
33
34
ΜΑΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΘΩΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
ΣΑΚΚΑΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ-ΦΑΣΙΑ
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΜΑ
ΧΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΞΙΝΑΙΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ
ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ:Η ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Χ. ΒΑΣΙΛΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ.ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΒΟΥΚΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ
2010
2010
2010
2008
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
Β10 b- ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ - ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ - ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ - ΥΠΕΡΤΑΣΗ - Α.Ε.Ε.-ΝΕΦΡΑ,ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΝΕΦΡΩΝ-ΤΕΧΝΙΤΟΣ
ΝΕΦΡΟΣ,ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ
A/A
B10
1
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΤΣΕΒΑ
ΑΛΙΚΗ-ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2007
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΚΕΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΝΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΜΠΑΝΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΑΚΑΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΥΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΔΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΑΡΚΙΝΟΣ ΝΕΦΡΩΝ /ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΙΣΕΓΓΙΣΗ/ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΥΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
2009
2008
2010
2009
2010
2010
2010
2011
2010
2011
Β11 - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ - ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ - ΜΑΝΙΟΚΑΤΑΘΛΙΨΗ - ΕΠΙΛΗΨΙΑ - ΔΙΠΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΆ ΠΛΑΚΑΣ - ΑΥΤΙΣΜΟΣ - ΦΟΒΙΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΓΩ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΝΟΣΟΣ AIZHEIMER
A/A
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
B11
1
2
3
4
5
6
7
ΛΙΟΥΤΑ ΑΡΓΥΡΗ
ΦΕΙΔΗ ΛΕΟΝΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΛΟΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΦΛΕΒΑΡΗ ΑΝΝΑ,
ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑΜΠΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΟΣΟΣ ΑΙΖΗΕΙΜΕR
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ
ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΦΟΒΙΕΣ
2008
2008
2008
2008
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ
2007
ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Κ ΒΟΥΛΙΜΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΑΝΙΟΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
2008
2007
9
10
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ,
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΦΡΟΣΥΝΑ
ΔΕΡΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
11
ΜΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ
8
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ,
ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΣΚΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΚΑΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΖΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΚΟΥΛΑΞΗ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΦΛΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΜΕΙΝΤΑΝΑ ΕΥΑΝΘΙΑ,
ΜΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ,
ΒΑΛΑΜΗ ΒΑΙΑ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΚΑΒΑΝΟΖΗ ΜΑΡΙΓΩ,
ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑ
ΜΕΡΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΟΥΡΑ ΑΝΝΑΜΥΡΙΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΒΕΑΤΡΙΚΗ
ΜΑΝΙΟΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
2008
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΆ ΠΛΑΚΑΣ
Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΕΙ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΆ
ΠΛΑΚΑΣ
2007
2007
ΕΠΙΛΗΨΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2009
ΑΥΤΙΣΜΟΣ
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΓΩ
ΜΑΝΙΟΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ -ΤΡΙΑΣ
2009
2008
2008
2009
2008
2008
ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2008
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2009
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
2008
ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΛΤΖΧΑΙΜΕΡ : ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
2010
ALZHEIMER
2010
ΜΑΝΙΟΚΑΤΑΘΛΗΨΗ
2010
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΆ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
2010
2010
2009
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
2010
ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΙΜΙΑ
2009
2008
2008
2009
32
33
34
35
36
37
38
39
ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΡΕΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑΧΡΟΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΙΩΚΑΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΑΜΠΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΙΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΦΡΙΜΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΙΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΜΑΝΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
40
ΣΙΔΗΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
41
ΤΖΙΚΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΓΚΑΛΙΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΙΔΕ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΚΙΩΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑΛΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΓΟΡΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΞΑΝΘΗΚΟΣΚΟΥΡΑ ΒΑΙΑ
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
25
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
54
55
56
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΖΩΤΖΗ
ΜΙΣΙΑΛΗ ΜΕΛΠΩ
ΣΑΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Η ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER
2009
ΜΑΝΙΟΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
2009
ΕΠΙΛΗΨΙΑ
2010
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
2009
ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2010
2010
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΆ ΠΛΑΚΑΣ
2009
ΜΕΛΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΟΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑ
ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΘΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2010
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
2010
Η ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER
Η ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΚΛΗΡΥΝΙΣΗ ΚΑΤΆ ΠΛΑΚΑΣ
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2010
2008
2009
2009
ΑΥΤΙΣΜΟΣ
2010
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2010
ΑΥΤΙΣΜΟΣ
ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Κ ΒΟΥΛΙΜΙΑ
2010
2010
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2010
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΩΣΟΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΝΟΣΟΣ ΑΙΖΗΕΙΜΕR ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2009
2010
2010
2010
2011
2011
Β12 - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ - ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ
A/A
B12
1
2
3
4
5
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΕΦΑΠΛΩΜΑΤΑ ΜΑΡΘΑ,
ΚΑΛΔΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΙΓΗΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΚΑΡΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ,
ΛΕΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2008
ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2008
2009
ΕΓΚΑΥΜΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2008
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2009
Β13 - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ - ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ -ΠΕΝΘΟΣ
-ΘΑΝΑΤΟΣ
A/A
B13
1
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ.
2008
4
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΖΑΝΕΤ
ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΜΠΙΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5
ΝΤΟΥΤΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
6
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
7
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
8
ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΤΣΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,
ΚΟΥΤΣΙΚΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
2
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
2008
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
2008
ΘΑΝΑΤΟΣ,ΠΕΝΘΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2008
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΘΑΝΑΤΟ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΘΑΝΑΤΟΣ,ΠΕΝΘΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΤΡΙΑΣ
ΣΟΥΜΟΥΝΤΖΙΟΓΛΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ,ΤΣΟΚΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΘΑΝΑΤΟ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΖΑΝΗ ΜΕΛΙΝΤΑ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΝΕΦΕΛΗ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΒΛΑΧΒΕΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΑΣΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΡΑΧΑΡΙΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑ
ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΑΝΟΙΑ-ΝΟΣΙΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΗΔΑ ΚΑΙ
ΦΑΣΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΖΑΦΕΣΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΚΛΑΒΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
ΜΙΑ ΔΕΥΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ
ΚΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΩΕΥΤΙΚΩΑΝ
ΘΕΩΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΓΓΑ
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΠΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2007
2008
2008
2008
2009
2008
2009
2008
2008
2008
2008
2009
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2009
24
ΚΑΣΙΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
26
27
29
ΚΑΛΟΥΔΕΛΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΑΝΑΗ
30
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
28
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ
ΔΙΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΧΙΟΥΜΟΡ-ΑΣΤΕΙΟΤΗΤΑ-ΓΕΛΙΟ-ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
2010
2010
2010
2011
2011
Β14 - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΛΑΥΚΩΜΑ-ΣΤΡΑΥΒΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ,-ΝΟΣΟΣ PARKINSONΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ
A/A
B14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ Β.
ΒΑΛΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ,
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΦΕΡΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΧΑΛΚΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΕΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ
2008
ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2008
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
2008
ΝΟΣΟΣ PARKINSON
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ
ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ PARKISON
2008
2008
2008
ΓΛΑΥΚΩΜΑ
2009
ΝΟΣΟΣ PARKINSON ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
2009
2009
10
11
12
13
14
15
ΝΙΚΛΗΤΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΡΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ,
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗΒΙΚΤΩΡΙΑ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2008
2008
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ -ΤΡΙΑΣ
2008
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ
2010
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΗ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
2010
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
2011
Β15- ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ-ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
A/A
B15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΛΩΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑ,
ΝΤΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΑΒΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΜΠΗ ΑΝΝΑ
ΓΟΥΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΚΟΥΤΟΥΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
2008
2008
2007
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
2007
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2008
2008
2008
2008
ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ
2007
ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ
ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ)
(Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ
2007
11
ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
12
ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
13
14
15
16
17
18
19
20
ΓΚΟΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΑΡΕΤΗ ΖΕΡΒΑ,
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΛΟΥΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΡΟΥΣΣΑ ΜΑΡΙΑ
ΨΑΡΕΛΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ
ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ
ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
21
ΚΑΣΙΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
22
23
24
25
26
33
ΤΖΑΦΕΣΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΟΣΤΟΥΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΓΙΩΓΙΑ ΑΙΚΕΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΤΣΟΥΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΘΤΣΙΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΙΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣΙΑΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΖΩΗ
ΒΕΡΓΟΥ ΘΑΛΕΙΑΤΑΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
34
ΠΡΟΥΤΣΑΛΗ ΣΟΦΙΑ
35
27
ΤΟΛΗ ΕΛΕΑΝΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
27
29
30
31
32
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2007
ΨΥΧΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
2007
ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2007
ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2009
2009
2008
2009
2009
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
2008
Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ
ΣΥΧΡΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΨΩΡΙΑΣΗ
2007
2010
2010
2010
2010
2009
2009
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
2008
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ-Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2010
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ
2010
ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2010
ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2011
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Β-ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
2011
2011
2010
37
ΤΣΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ
38
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
2011
2011
Γ1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ -ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ-ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ-ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ-ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ-ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΙΜΑ- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΚΑΡΚΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
A/A
Γ1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΛΙΑ ,
ΤΣΑΒΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2008
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ
2008
ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΥΤΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ,
ΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΜΑΝΑΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΛΩΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΠΕΖΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΜΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΣΠΙΩΤΗ Δ.ΕΛΕΝΗ
ΔΕΝΕΖΗ ΝΙΚΗ, ΠΑΠΠΑΤΣΙΤΣΙΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΝΑΚΟ ΜΑΡΚΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2008
2008
2008
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
2007
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ
2008
2008
2009
2009
2008
2008
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ
2009
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2009
2010
16
ΖΩΗ ΜΑΡΙΝΑ
17
18
19
23
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΓΑ
ΚΟΚΚΙΝΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΜΠΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ
ΝΑΚΟ ΜΑΡΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24
ΣΑΙΤΟΓΛΟΥ ΝΕΙΛΕ
20
21
22
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΒΡΟΧΙΚΟ ΑΣΜΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ
ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
2010
2009
2010
2010
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
2009
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΙΜΑ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2010
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
2009
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΜΟ ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΑ
2010
2010
Γ2 - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ, ΜΗΤΡΑΣ, ΤΡΑΧΗΛΟΥ, ΩΟΘΗΚΩΝ, ΚΟΛΠΟΥ,
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΥΣΤΕΙΣ ΩΟΘΗΚΩΝ - ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
A/A
Γ2
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΛΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΟΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΕΧΑΡΗ ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ
ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ,
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ,
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
10
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
11
12
13
15
16
ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΜΠΕΤΖΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΦΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΟΣΚΑ ΑΘΗΝΑ,
ΚΟΝΝΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
17
ΝΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
18
ΚΡΕΟΥΖΗ ΜΥΡΤΩ
ΑΧΜΕΤΣΙΚ
ΤΖΕΜΗΛ,ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ -ΗΛΙΑΣ
14
19
20
ΤΖΩΡΤΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
21
22
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΑΡΤΑΛΗ ΘΩΜΑΗ
ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ ΣΟΦΙΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΛΟΣΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
23
24
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
2008
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2008
2008
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΗΤΡΑΣ
2008
ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΟΓΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ
2008
2008
2007
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ
2007
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ
2008
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΜΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΟΓΚΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΗΤΡΑΣ(ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ)
ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
2008
2009
2008
2008
2009
2009
2009
2008
2009
2008
2009
2009
2010
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΗΤΡΑΣ(ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ)
2010
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ
2009
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΡΑΜΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΖΙΩΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΠΟΜΜΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΛΕΜΠΕΣΗ ΔΕΣΠΙΝΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΜΙΧΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΡΟΖΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ
25
26
27
28
29
30
31
32
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
2009
ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΜΗΤΡΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2010
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
2010
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΗΤΡΑΣ-Ο ΠΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ
2010
ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ &ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2010
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
2011
2011
2011
Γ3-ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΕΛΚΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ-ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ-ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΣΤΟΜΑΧΟΥ-ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
A/A
Γ3
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
2007
2
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
3
ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΣΤΟΜΑΧΟΥ
2007
2008
4
5
6
7
8
9
11
ΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΨΑΘΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΙΔΙΝΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΙΟΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΣΟΓΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
13
14
ΕΡΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΟΡΕΝΤΖ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΙΔΑ ΕΛΕΘΕΡΙΑΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΣ
10
15
ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2009
2009
2009
2008
2008
2008
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2009
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΤΡΙΑΣ
ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
2009
ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ
2010
2010
2010
2010
Γ4 - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ - ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ,
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΣΤΩΝ, ΛΑΡΥΓΓΑ, ΕΝΤΕΡΟΥ, ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ, ΗΠΑΤΟΣ-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΥΤΙΟΥ-ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
A/A
Γ4
1
2
3
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΖΟΥΜΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
2008
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2008
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2008
ΠΑΠΑΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΔΙΒΑΝΕ ΜΑΤΟΥΛΑ
9
ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ,
ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΧΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΛΟΥΛΟΥΔΩ,
ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΓΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10
ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
11
ΤΣΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ,
ΦΑΜΕΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.ΚΟΡΔΑΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΩΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΟΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΖΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΒΡΑΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΑΙΤΑΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
4
5
6
7
8
12
13
14
15
16
17
18
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
2008
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2009
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2008
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2007
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2007
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
2008
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2010
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
ΚΙΡΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2009
2010
ΟΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
2011
2008
2010
2010
Γ5- ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΣΤΗΘΑΓΧΗ - ΥΠΕΡΤΑΣΗ-ΣΤΕΝΩΣΗ
ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ - ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΕΣ - ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
A/A
Γ5
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1
2
ΜΑΡΑΜΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,
ΠΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
4
ΣΟΥΒΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΗΤΡΟΥ ΚΡΙΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΥΛΙΑ
5
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6
7
9
10
ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΤΣΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
11
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
12
ΓΚΑΙΝΤΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13
ΣΠΥΡΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
14
15
20
ΖΙΩΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΨΩΜΑΤΣΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΖΑΧΡΙΣΤΑ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΑΛΑΜΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
ΣΠΗΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΤΖΙΦΟΥ ΧΑΙΔΩ,ΤΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
21
ΝΙΑΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
22
23
ΓΕΩΛΔΑΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗ
3
8
16
17
18
19
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
2008
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2007
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2008
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ-BAY -PASS
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ
2008
ΑΣΤΑΘΗΣ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
2007
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Κ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2008
2008
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Κ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2009
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ
2009
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2009
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2009
ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2008
ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2008
2008
2007
2009
2008
2009
2008
2008
2009
2009
2010
24
ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
27
ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΤΣΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΓΔΑ
ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ
28
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25
26
ΝΤΟΚΟΜΕ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
-ΤΗΛΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
29
30
31
ΤΣΑΛΚΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
32
ΤΑΣΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2010
2010
BY-PASS-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2010
ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΗΔΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ
ΑΟΡΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ-BAY -PASS
(ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ)
2009
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2011
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ,
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2010
2010
2011
2011
Γ6- ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: AIDS - Σ.Μ.ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΣΥΦΙΛΗ - ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ADDISON - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΑΘΗΡΩΜΑΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ - ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
A/A
Γ6
1
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
AIDS ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2007
3
ΜΑΝΘΟΥ ΑΘΗΝΑ,
ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΒΕΝΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4
ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5
6
10
11
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΒΑΣΤΑΚΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
ΤΣΟΥΜΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΑΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
12
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ
2
7
8
9
15
ΛΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΛΙΟΝΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΤΖΑΦΙΛΟΥ ΑΝΘ.
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΗΜΑΛΤΕΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
16
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
13
14
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΙDS
ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
AIDS ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
2007
2009
2009
2008
2009
AIDS ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2010
DON'T LET AIDS TAKE OVER THE WORLD
2010
ΑΙDS ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2009
ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ
ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΙΟΣ ΤΩ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑΤΩΝ(ΗΡV)ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2009
2010
ΗΠΙΤΑΤΙΔΑ Β ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2010
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ(AIDS)ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2010
2011
2011
Γ7- ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ -ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ - ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΣ-ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
A/A
Γ7
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1
ΒΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2008
2
3
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2007
2008
ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ
2008
5
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΙΑ
ΜΑΡΟΥΚΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ,ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
2008
6
ΑΡΛΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΝΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΝΕΑ
ΝΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ
2009
ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2009
2008
2009
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2009
ΟΣΤΕΟΠΩΡΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ
ΟΣΤΕΟΠΩΡΩΣΗ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΓΕΙΑ ΑΣΘΕΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΟΣΤΕΟΠΟΡΟΣΗ
Ο ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
Ο ΦΙΟΒΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2008
2009
2010
2009
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
2009
ΟΣΤΕΟΠΟΡΟΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ
2010
ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2010
4
21
ΜΠΑΡΕΚΑ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΤΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΝΤΟΥ Χ. ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΖΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΤΣΙΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΣΑΛΟΥΚΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΔΟΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΤΖΑΜΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΥΜΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΣΕΝ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΚΜΠΕΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
22
ΓΡΙΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2007
2009
2009
2010
ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΝΑΤΑΣΣΑ
23
24
25
ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ
2010
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ
Ο ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΤΡΙΑΣ
2011
2011
Γ8- ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ - ΘΗΛΑΣΜΟΣ - ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ
- ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ - ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ-ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ
A/A
Γ8
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1
ΑΓΓΕΛΗ ΝΑΤΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ
2008
2
3
4
5
ΚΛΟΝΤΖΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΖΟΡΜΠΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΓΛΟΥΓΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΗΤΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΕΡΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΡΟΚΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΦΥΣΕΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ
Ο ΘΗΛΑΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ
ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ
2008
2008
2007
2008
ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2008
ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
ΘΗΛΑΣΜΟΣ
ΘΗΛΑΣΜΟΣ
2007
2009
2009
2009
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2008
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ
2008
ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2009
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2008
19
20
21
ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
-ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΣΗ
ΝΤΡΟΥΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑΠΑΚΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΦΙΛΟΜΕΝΗΑΣΠΡΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΕΚΑ ΒΑΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Η. ΚΩΣΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
22
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
23
ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΡΙΖΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ
2011
24
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2011
15
16
17
18
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ
2010
ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ
2010
ΑΜΒΛΩΣΗ
2009
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ
ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2009
2010
2010
2010
ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ-ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
A/A
Β9
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΞΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2010
2
ΑΒΡΑΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΓΑΙΤΑΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΟΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
2011