ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΝΑΝΟΣ
Καλλιέργεια οπωροφόρων
Δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης αγροτών ανά οπωροφόρο.
(για κομπιουτεράδες και γνώστες – ενδιαφερόμενους στη χρήση νέων τεχνολογιών)
Αποτελεσματικότητα διάφορων λιπαντικών αγωγών και μεθόδων
προστασίας από περιβαλλοντικούς παράγοντες στην ποιότητα και
παραγωγικότητα της μηλιάς, ροδακινιάς, βερικοκιάς, ελιάς και διάφορων
άλλων οπωροφόρων. (εκτελείται Άνοιξη - Φθινόπωρο)
Καταγραφή στοιχείων καλλιέργειας οπωροφόρων, ανάλυση παρούσας
κατάστασης και προτάσεις βελτιώσεων, και Ενεργειακές εισροές –
εκροές και αποτύπωμα άνθρακα στην καλλιέργεια οπωροφόρων.
(ερωτηματολόγια και επεξεργασία, γίνεται ανεξαρτήτως εποχής)
Επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ποιότητα καρπών σε
οπωροφόρα. (μπορεί να εκτελεστεί την Άνοιξη και Καλοκαίρι κάθε έτους)
Πρώιμη καρπόπτωση στην αμυγδαλιά ποικ. Texas, πιθανοί παράγοντες.
(σε εμπορικούς αμυγδαλεώνες Ν. Μαγνησίας)
Χρήση καολίνη και άλλων φυσικών μεθόδων για μείωση φυσιολογικών
και εντομολογικών-μυκητολογικών προβλημάτων στα οπωροφόρα.
(μπορεί να εκτελεστεί την Άνοιξη και Καλοκαίρι κάθε έτους)
Ωφέλιμα και βλαβερά ακάρεα + έντομα στον οπωρώνα του
Αγροκτήματος Βελεστίνου ανά το έτος. (σε συνεργασία με το Εργαστήριο
Εντομολογίας)
Θειάφι για τη βιολογική αντιμετώπιση της μονίλιας σε καρπούς
ροδακινιάς. (σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας)
Φυσιολογία βλάστησης και καρποφορίας στη βερικοκιά με τις δύο
ποικιλίες στο Αγρόκτημα Βελεστίνου. (Άνοιξη – αρχές Καλοκαιριού)
Θρέψη Βορίου στην αμυγδαλιά και υδατάνθρακες στα διάφορα φυτικά
μέρη. (με διαφυλλικές εφαρμογές Β και αναλύσεις φυτικών ιστών)
Αμυγδαλιά: υδατάνθρακες και ξηρά ουσία σε διάφορα βλαστικά και
αναπαραγωγικά όργανα με το χρόνο. (δουλειά στο Εργαστήριο, χημικές αναλύσεις)
Εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης μετά την άνθιση στην αμυγδαλιά για
αύξηση της παραγωγής.
Ενδυνάμωση των δέντρων καστανιάς με προϊόντα θρεπτικά (ορθή θρέψη
φυτών) ή και μυκόριζα. (στο χωράφι ή σε γλάστρες σπορόφυτα, ολόκληρο έτος σχεδόν)
2
Για φοιτητές με διαθέσιμο ακτινιδεώνα, συγκαλλιέργεια με αγρωστώδες
που μειώνει τη χλώρωση στην ακτινιδιά. Δοκιμές και σε γλάστρες με
νεαρά φυτά ακτινιδιάς
Αχλαδιά Κρυστάλι: αύξηση της παραγωγικότητας με μεταχειρίσεις όπως
τεχνητή επικονίαση, δακτυλίωση (απαιτεί από το Μάιο έως την επόμενη Άνοιξη)
Αν έχετε ροδακινιές που στους καρπούς σχίζεται ο πυρήνας συχνά
(Andross, πρώιμες επιτραπέζιες), δοκιμή πρακτικών για μείωση του
σχισίματος πυρήνα
Αγενής πολλαπλασιασμός
Ριζοβόληση μοσχευμάτων δύσκολων στη ριζοβολία ποικιλιών ελιάς
(δουλειά από Φθινόπωρο έως Άνοιξη)
Φύτρωση σπόρων χαρουπιάς και κουτσουπιάς και αρχική ανάπτυξη
σπορόφυτων (δουλειά Φθινόπωρο – Καλοκαίρι)
Μετασυλλεκτική Φυσιολογία – Τεχνολογία
Θέση του καρπού στο δέντρο (ροδακινιά, μηλιά, αχλαδιά) και ποιότητα
κατά τη συντήρηση (εμφάνιση σήψεων και φυσιολογικών ανωμαλιών),
φθορισμός χλωροφύλλης πριν και μετά τη συγκομιδή. (Άνοιξη- Φθινόπωρο)
Συντήρηση κυδωνιών στο ψυγείο και ποιότητα επεξεργασμένου
προϊόντος. Συντήρηση σε 0 ή 6 βαθμούς και με ή χωρίς πλαστική
σακούλα, με ή χωρίς AVG ή 1-MCP (δουλειά εργαστηριακή Φθινόπωρο – Χειμώνα)
Συντήρηση δαμάσκηνων σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα. (δουλειά
εργαστηριακή το καλοκαίρι)
Φρεσκοκομμένα φρούτα, προσυλλεκτικοί παράγοντες, μετασυλλεκτικές
μεταχειρίσεις (εργαστηριακή δουλειά, Άνοιξη – Φθινόπωρο)
Φυσικά αντιοξειδωτικά και μείωση απωλειών στα φρεσκοκομμένα
φρούτα και λαχανικά
Φωτιζόμενη και σκιαζόμενη πλευρά μήλου, ροδάκινου, πεπονιού, κ.λπ: τι
ποιότητα έχει και τι ποιότητα φρεσκοκομμένου δίνει
Ποιότητα διαφορετικών τμημάτων του καρπού του ακτινιδίου (πράσινο,
λευκό) μετά από προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις
(καλοκαίρι – φθινόπωρο)
Φρεσκοκομμένος λωτός, αφαίρεση στυφότητας στο τελικό προϊόν με
αλκοόλη (Φθινόπωρο)
Ασβέστιο και ευαισθησία ροδάκινων στις χαμηλές θερμοκρασίες
συντήρησης (Καλοκαίρι)
3
Μείωση ζημιών από χαμηλές θερμοκρασίες συντήρησης με εμβάπτιση σε
θερμό νερό και χλωριούχο ασβέστιο σε διάφορους καρπούς
Στους καρπούς ελιάς ή ροδάκινα (διάφορα στάδια ωριμότητας ή
ποικιλίες) ή ροδάκινα από διαφορετικές μεταχειρίσεις ή θέσεις στο
δέντρο να συσχετίσουμε τη δραστικότητα των αντιοξειδωτικών ενζύμων
με την ευαισθησία στις χαμηλές θερμοκρασίες συντήρησης. Επίσης το 1MCP πως επιδρά στα αντιοξειδωτικά ένζυμα
Στα μήλα, εφαρμογή εξτρά Ρ, Ca, B για να μειώσουμε το επιφανειακό
έγκαυμα (όλο το έτος)
Μακροχρόνια διατήρηση δρεπτών λουλουδιών
Απώλειες νερού από ράγες και τσαμπί σταφυλιού και αποκοπή ραγών
κατά τη συντήρηση διαφέρουν από τσαμπί σε τσαμπί. Που οφείλεται;
Στη θέση, στο προσπίπτον φως, στις μεταχειρίσεις (φως, άρδευση, κ.λπ.);
Εφαρμογή 1-MCP στα Κρυστάλια είτε μετασυλλεκτικά είτε
προσυλλεκτικά με διάφορες εφαρμογές μετασυλλεκτικά και σε διάφορες
ωριμότητες
Μωλωπισμό στα φρούτα (διάφορα είδη) και μείωση ζημιάς με αέριο
άζωτο ή με τροποποιημένη ατμόσφαιρα
Χρήση όζοντος κατά τη συντήρηση μήλων, ροδάκινων, κ.λπ. καρπών