ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δ.Ε

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Δ.Ε. ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
Προμογιάννης Χαράλαμπος
2381351601
Ράππου Κων/να (Κάθε Τρίτη στην Άρνισσα)
2381350771
2381351602
Δρενόφτση Γεωργία (Κάθε Τρίτη στην Άρνισσα)
2381350774
2381351602
ΕΔΕΣΣΑΣ
Μήτσου Μαρινέλλα
2381350762
Μπίνου Βασιλική
2381350772
Κατσάρας Ιωάννης
2381350773
ΡΙΖΑΡΙΟΥ
Μπάκος Χρήστος (Κάθε Τετάρτη στο Ριζάρι)
2381350734
ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ
Σαρηγκιόλης Θεόδωρος
2381350731
ΣΩΤΗΡΑΣ
Ρούσκα Μαριάνθη
2381350733
ΠΛΑΤΑΝΗΣ
Σίσκου Δήμητρα
2381351274
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ
Μπουτκάρη Σοφία
2381350773
ΑΓΡΑ -ΒΡΥΤΤΩΝ
Τσώνης Γεώργιος
2381350773
ΝΗΣΙΟΥ- ΚΑΡΥΔΙΑΣ
Πασιαλή Ουρανία
2381350783
2381091325