Τελικό Πρόγραμμα

KYKΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΑGEMENT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
8ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Αθήνα 19 και 20 Ιουνίου 2014
Aμφιθέατρο Νοσοκομείου
Ερρίκος Ντυνάν
Χρηματοδότηση
Θεσμική καινοτομία
Ποιότητα
Το αναγκαίο τρίπτυχο για την
αποδοτική λειτουργία
των νοσοκομείων
Συνεργαζόμενο Ινστιτούτο
Centrum fÜr Krankenhaus management
του Πανεπιστημίου Βεστφαλίας, Μύνστερ
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
το Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων,
συνεχίζοντας να απαντά στην πρόκληση της μεταφοράς
της θεωρίας στην πράξη, με βάση την επιστημονικά θεμελιωμένη
γνώση και πρακτικά τεκμηριωμένη ανάλυση, oργανώνει
το 8ο θεματικό Συνέδριο με θέμα:
Χρηματοδότηση - Θεσμική Καινοτομία - Ποιότητα
το αναγκαίο τρίπτυχο για την αποδοτική λειτουργία των
νοσοκομείων
Στην συνέχεια των θεμάτων που όλα τα προηγούμενα χρόνια
έχουμε μαζί συζητήσει και λαμβάνοντας υπόψη τη συγκυρία της
προσπάθειας αναδιοργάνωσης του Συστήματος Υγείας, θεωρούμε
ότι ένα τρίπτυχο είναι προδήλως αναγκαίο για την αποδοτική
λειτουργία των νοσοκομείων: Χρηματοδότηση – Θεσμική
Καινοτομία – Ποιότητα.
• Το ζήτημα της Χρηματοδότησης, ως συγκροτημένο σύστημα
με αρχές, κριτήρια, μετόχους και κανονική ροή χρήματος για τη
διασφάλιση της Ρευστότητας και της ορθολογικής αποζημίωσης
των νοσοκομείων, για την διασφάλιση της λειτουργίας τους,
θα πρέπει να απαντηθεί,
• Το ζήτημα της υποστήριξης του συστήματος χρηματοδότησης
από δομημένο Θεσμικό Πλαίσιο που θα χαρακτηρίζεται από
Καινοτομία, ικανή να συγκεράσει τις σύγχρονες ανάγκες,
τη διοικητική κουλτούρα και τα σύγχρονα και αποδεκτά ως
αποτελεσματικά θεσμικά σχήματα, είναι συνθήκη που δεν μπορεί
να παραβλέπεται,
• Η διασφάλιση του επιπέδου Ποιότητας των παρεχόμενων
Υπηρεσιών, που θα πρέπει να είναι το διαρκές ζητούμενο,
συνδέεται ευθέως με τα κριτήρια χρηματοδότησης και τους
κανόνες του νομοθετικού πλαισίου.
Αποτελεί αναλυτική επιστημονική διαπίστωση ότι τα ανωτέρω
ζητήματα αποτελούν τρεις βασικές διαστάσεις των οποίων η
μονομερής προσέγγιση δεν μπορεί να οδηγήσει στο αποτέλεσμα
της αποδοτικής λειτουργίας των νοσοκομείων, γι’ αυτό επιβάλλεται
η διαλεκτική σύνδεση και συζήτηση αυτών. Σε αυτό το Συνέδριο θα
προσπαθήσουμε να συζητήσουμε τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης
πρότασης οικονομικού management, με τη συμμετοχή
διακεκριμένων επιστημόνων συναδέλφων και μελετητών.
Με τη βεβαιότητα ότι οι απόψεις μας συναντούν και τους δικούς σας
προβληματισμούς, σας καλωσορίζουμε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μπαλασοπούλου
ΧΡΗΣΤΟΣ Μπουρσανίδης
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014
9 : 00Προσέλευση συμμετεχόντων στο Pre-conference Symposium
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRE-CONFERENCE SYMPOSIUM-Workshop
Pre-conference Symposium
Η Ασφάλεια των Ασθενών: Στοιχείο Ποιότητας
και κριτήριο για την Χρηματοδότηση του Νοσοκομείου
9:30 – 12:30
9:30 – 9: 40
Εισαγωγική Ομιλία Μπαλασοπούλου Αναστασια
Η λογική και δομή του pre-conference και τα αναμενόμενα οφέλη
9: 40 – 10: 30
Α´ Μέρος
Προεδρείο Μανούσου Κατερίνα, Χριστοπούλου Μαρία
9 : 40 – 10 :00
Κολιόπουλος Ανδρέας
10 :00–10 :30
Schleibach Wilhelm
Ποιότητα και Χρηματοδότηση
Η Ασφάλεια του ασθενούς ως κριτήριο για την αξιολόγηση των
επιδόσεων και της αποζημίωσης των Νοσοκομείων
10: 30 – 12: 30
Β´ Μέρος
Προεδρείο Καραΐσκου Αγγελική, Πέτρακα Ελένη
W
orkshop
Κριτήρια Ασφάλειας Ασθενούς για την χρηματοδότηση
των νοσοκομείων - ο ρόλος των νοσοκομείων και
των ασφαλιστικών οργανισμών
10 :30 – 11:45
10:30 – 10: 45 Δαληγγάρου Ολγα
Κύριοι δείκτες ασφάλειας ασθενών σύμφωνα με ΠΟΥ
10:45 – 11: 45 Εργασία σε ομάδες
Facilitators Νίκου Κωνσταντίνα, Παυλάτου Νίκη, Σερίφη Μάγδα,
Τσατσούλη Δέσποινα, Μανούσου Κατερίνα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων εργασιών ομάδων
Reporting Τσατσούλη Δέσποινα, Ζαζά Παρασκευή
11:45 – 12: 15
12: 15 – 12:30
Συμπεράσματα - Επόμενα Βήματα
Οι ξενόγλωσσες εισηγήσεις υποστηρίζονται από παράλληλη διερμηνεία.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
12:00
Εγγραφές – Υποδοχή συνέδρων
12:30
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
13 :30
Χαιρετισμοί
κ. Βαρτζόπουλος Δημήτρης, Γ.Γ. Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου
κ. Τζουτζουράκης Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής «Ερρίκος Ντυνάν»
14 :00 – 14:15
Παρουσίαση προγράμματος από τον Χ. Μπουρσανίδη, Πρόεδρο του
Επιστημονικού Συμβουλίου
1η Συνεδρία
Ο Χρηματοδοτικός μηχανισμός, μοχλός υποστήριξης
και λειτουργίας των νοσοκομείων
Προεδρείο Πετσετάκη Ελισάβετ, Ρούπας Θεόδωρος
14 : 15 – 15 : 30
Πλατής Χαράλαμπος
Αγγουράς Βασίλης
Schleibach Wilhelm
Διεθνείς τάσεις και πρότυπα συστημάτων χρηματοδότησης
Νοσοκομείων: θεσμικά προ-απαιτούμενα και προοπτικές
Σφαιρικός προϋπολογισμός δαπάνης για το νοσοκομειακό τομέα
από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας
Αμοιβή κατά Πράξη vs Αποζημίωσης για κλινικές επιδόσεις
Σ υ ζ ή τ η σ η
15 : 30 – 16 :00
Διάλειμμα καφέ
2η Συνεδρία
Η Πρόκληση του Reform στο Νοσοκομειακό Τομέα
και οι θεσμικές πτυχές του
Προεδρείο Franz von Roenne
16 : 00 – 18 :00
Prof. Wilfried von Eiff
Νοσοκομειακό Management από την οπτική της εταιρικής διακυβέρνησης
Katrava Annette
Η πρόκληση της αλλαγής μοντέλων παροχής Υπηρεσιών Υγείας
στην Ελλάδα και την Περιφέρεια
Μπαλασοπούλου αναστασια
Η θεσμική μορφή του Νοσοκομείου: Αυτονομία vs Κεντρικού Ελέγχου
Σ υ ζ ή τ η σ η
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
18 : 00 – 19: 30
3η
Συνεδρία
Η νέα προσπάθεια εισαγωγής DRGs
Προεδρείο Καρδαμάκης Δημήτρης, Οικονόμου Χαράλαμπος
Martin Braun
Οι Αρχές και η Δόμηση ενός λειτουργικού συστήματος DRGs
Θηραίος Λευτέρης
Η Κλινική Διακυβέρνηση: η σημασία, οι εξελίξεις, οι προοπτικές
Λάζαρης Θωμάς
Η λογιστική παρακολούθηση Κοστολόγησης και Τιμολόγησης
περιστατικών: υφιστάμενη κατάσταση και δυνατότητες εφαρμογής
Παπαδάκης Μανώλης
Η προοπτική υλοποίησης DRGs στην Ελλάδα
Σ υ ζ ή τ η σ η
19 : 30
Δεξίωση Υποδοχής
Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014
9 : 30 – 11 : 00
1η
Συνεδρία
Η διαχείριση φαρμάκων και προϊόντων ιατρικής τεχνολογίας:
οι συνέπειες στην Ποιότητα, αλλά και στον Προϋπολογισμό
του Νοσοκομείου
Προεδρείο Γείτονα Μαίρη, Νίκου Κωνσταντίνα
Σερίφη Μάγδα
Προϋπολογισμός Προμηθειών Φαρμάκων και Αναλωσίμων
vs Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου
Γαλανάκης Δημήτρης
Η λειτουργία νοσοκομειακού Φαρμακείου: Διαδικασίες,
Δείκτες απόδοσης και αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές
Ευαγγελάτος Σταύρος
Επικαιροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο τιμολόγησης και αποζημίωσης
φαρμάκων: Επίδραση στη λειτουργία του Νοσοκομειακού Φαρμακείου
Πενταφράγκας Βασίλης
Η παγκοσμιοποίηση της Φαρμακευτικής Αγοράς, η Ελληνική
Πραγματικότητα και ο ρόλος του Νοσοκομειακού Φαρμακείου
Σ υ ζ ή τ η σ η
11 :00 – 11 : 30
Διάλειμμα καφέ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
2η Συνεδρία
Σύγχρονες προσεγγίσεις για τη Συνεχή Βελτίωση της Ποιότητας
των Υπηρεσιών προς τον Ασθενή
Προεδρείο Παππούς Γιώργος, Ζαζά Παρασκευή
11 : 30 – 13: 00
Κουφόπουλος Μάνος
Η οργάνωση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην υπηρεσία της ποιοτικής
φροντίδας του Ασθενούς
Σαριβουγιούκας Γιάννης
Τα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων ως εργαλεία συντονισμού
και διαχείρισης της ποιότητας νοσοκομειακής φροντίδας
Κωτσιόπουλος Γιάννης
Η ποιότητα των πληροφοριακών συστημάτων ως κρίσιμος
παράγοντας για την ποιότητα των υπηρεσιών
Τσιαντής Σταύρος
Το ζήτημα της χρηματοδότησης της νέας τεχνολογίας
Σ υ ζ ή τ η σ η
13: 00 – 13 :30
Ελαφρύ γεύμα
3η Συνεδρία
ΕΟΠΥΥ στον ρόλο του Αγοραστή υπηρεσιών για τον Ασθενή
στο σύγχρονο περιβάλλον
13 :30 – 15 : 00
Προεδρείο Horremans Dirk, Θεοδωράκης Παύλος
Μπουρσανίδης Χρήστος
Ο αναδυόμενος ρόλος του Εθνικού Ταμείου Ασφάλισης Υγείας
(ΕΤΑΥ vs ΕΟΠΥΥ) ως Στρατηγικού Αγοραστή
Holger Thies
Αρχές και Εργαλεία αποτελεσματικής λειτουργίας Ασφαλιστικού Ταμείου
Βοζίκης Αθανάσιοσ
Ο Ρόλος της Επιτροπής Συμβάσεων και Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ
15 : 00 – 16 : 00
Στρογγυλό τραπέζι
Χρηματοδότηση - Θεσμική Καινοτομία - Ποιότητα:
προοπτικές στην Ελλάδα
Συντονισμός Μπουρσανίδης Χρήστος
Γούναρης Χρ., Κοντοζαμάνης Β., Σαραφιανός Λ., Βελιώτης Γ.,
Γρηγορόπουλος Α., Βαφειάδης Γ., Carlsson Goran
16 : 00 Συμπεράσματα - Κλεισίμο
Μπουρσανίδης Χρήστος, Μπαλασοπούλου, Wilfried von Eiff
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Prof. Dr.Dr. Wilfried von Eiff
Καθηγητής Management Νοσοκομείων,
Διευθυντής CKM
Franz von Roenne
International Health Policy Expert,
Health Reform Support Program, GIZ
Dirk Horremans
Head of Health Reform Support Program
(HRSP/WHO)
Annette Katrava
International Hospital Management Consultant
Martin Braun
International DRGs Expert
Holger Thies
International Social Insurance Expert
Goran Carlsson
Task Force Greece
Schleibach Wilhelm
Consultant, CKM London
Αγγουράς Βασίλης
Πρ. Διοικητής, Ν. Λαμίας
Ανδρούτσου Γιώτα
Διοικητική Διευθύντρια, N. ΚΑΤ
Αυγερινός Αντώνης
Πρ. Διοικητής Ν. Γεννηματάς Αθήνας
Βαρβιτσιώτης Δημήτρης
π. Αν. Διοικητής, Νοσ. Ιπποκράτειο Αθήνας
Βαρτζόπουλος Δημήτρης
Γεν. Γραμματέας Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου
Βαλσαμίδης Δημήτρης
Δ/ντεύων Αναισθησιολογικού, Ν. Αλεξάνδρα
Βελιώτης Γεώργιος
Γενικός Διευθυντής INTERAMERICAN
Βοζίκης Αθανάσιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μίου Πειραιώς
Γαλανάκης Δημήτρης
Δ/ντής Φαρμακείου, Ν. Παπαγεωργίου
Γείτονα Μαίρη
Αν. Καθηγήτρια, Παν/μιο Πελοποννήσου
Γούναρης Χρυσόστομος
Αναπληρωτής Διοικητής 1ης ΥΠΕ, Συντονιστής
Προγράμματος “Υγεία εν Δράσει”
Γρηγορόπουλος Αναστάσιος
Διοικητής, Ν. Ευαγγελισμός
Δαληγγαρου Ολγα
Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπ. Ν. Ερρίκος Ντυναν
Ευαγγελάτος Σταύρος
Δ/ντής, Δ/νσης Φαρμάκων Υ.Υ.
Ζαζά Παρασκευή
Στατιστικός, Στέλεχος Λογιστηρίου, Ν. Λαμίας
Θεοδωράκης Παύλος
Διοικητής, Ν. Δρομοκαΐτειο
Θηραίος Λευτέρης
Γ. Γ. της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Καναβός Γιάννης
Νοσηλευτής, Ν. Μεταξά
Καραθάνος Αχιλλέας
Αναισθησιολόγος
Καραΐσκου Αγγελική
Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων, Νοσ. Θριάσιο
Καρδαμάκης Δημήτρης
Καθηγητής Ακτινοθεραπείας, Ιατρική Σχολή Πάτρας
Κολιόπουλος Ανδρέας
Στέλεχος Δ/νσης Προαγωγής Υγείας Υ.Υ.
Κοντοζαμάνης Βασίλης
Διοικητής 1ης ΥΠΕ
Κορφιάτης Δημήτρης
Υποδιευθυντής Οικονομικού, Νοσ. Θριάσιο
Κούρλας Γιάννης
Δ/ντής Διοικητικής Υπηρεσίας, Νοσ. Μεταξά
Κουφόπουλος Μάνος
Logistics Expert, Leonard Consulting
Κωτσιόπουλος Γιάννης
Αν. Διοικητής, Ν. Κωνσταντοπούλειο Ν. Ιωνίας
Λάζαρης Θωμάς
Οικονομολόγος, Πρόεδρος «Καινοτομία»
Μανούσου Κατερίνα
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρ., Ν. Μεταξά
Μουμόλη Μαρία
Διευθύντρια Συντονισμού 3ης ΥΠΕ
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Πρόεδρος ΕΚΜΝ και Οργανωτικής Επιτροπής
Μπουρσανίδης Χρήστος
Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας ΕΣΔΔ,
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΚΜΝ
Μπούτος Δημήτρης
Διοικητικός Διευθυντής, Ν. Θριάσιο
Νίκου Κωνσταντίνα
Φαρμακοποιός, Ν. Σωτηρία
Οικονόμου Χαράλαμπος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο.
Παναγόπουλος Βασίλης
Ελεγκτής ΣΕΥΥΠ, π. Διευθ. Πληροφορικής,
Ν. Νίκαιας
Παπαγεωργίου Παρασκευή
Δ/ντρια Φαρμακείου Ν. Λαϊκό
Παπαδάκης Μανώλης
Δ/ντής Πληροφορικής, Ωνάσειο Καρδιοχ/κό Κέντρο
Παπαρρηγοπούλου Πατρίνα
Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, Παν. Αθηνών
Παπαχρήστου Αργυρώ
Δ.Δ.Υ.Ν. Γεννηματάς, π. Αν. Διοικ., Ν. Σισμανόγλειο
Πάππου Αλεξάνδρα
Υπεύθυνη Διαχείρισης Υλικού, Ν. ΚΑΤ
Παππούς Γιώργος
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΑΠΤΥ
Παυλάτου Νίκη
Νοσηλεύτρια, Υπεύθ. Εκπαίδευσης
Πενταφράγκας Βασίλης
Διευθυντής Πωλήσεων ΕΛΠΕΝ
Πετμεζάς Αντώνης
Σύμβουλος Διοίκησης, Νοσ. Ερρίκος Ντυνάν
Πάντζαλης Μάριος
Μοσηλευτής, Ν. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο
Πέτρακα Ελένη
Νοσηλεύτρια, Ν. Μεταξά
Πετσετάκη-Κουνουγέρη Ελισάβετ
Επιμελήτρια τμ. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ΕΣΔΥ
Πλατής Χαράλαμπος
Υπευθ. Εκπαίδευσης ΙΝΕΠ, πρ. Διοικητής Ν. Σύρου
Ρούπας Θεόδωρος
Υπ. Οικονομικού Ν. Ε. Βενιζέλου, πρ. Αν. Διοικητής.
Ν. Νίκαιας
Σαραφιανός Λυσίμαχος
Πρόεδρος Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών
Σαριβουγιούκας Γιάννης
Διευθ. Πληροφορικής Ν.Γεννηματάς, πρ. Υποδ. ΙΚΑ
Σερίφη Μάγδα
Υποδ. Οικονομικού, Ν. Θριάσιο
Τσατσούλη Δέσποινα
Πρ. Τμ. Κίνησης Ασθενών Ν. Κωνσταντοπούλειο
Τσόλας Γιώργος
Πρόεδρος ΙΝΕΠΥ
Φίλος Γιάννης
Επ.Καθ.Ελεγκτικής-Διεθνών Προτύπων, Πάντειο Π.
Χατζίκου Μάγδα
Οικονομολόγος της Υγείας, Novartis
Χριστοπούλου Μαρία
Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπ., Ν. Θριάσιο
Ψιλοπούλου Αναστασία
Δ/ντρια Οικονομικής Δ/νσης, 3η ΥΠΕ
Πρ όεδ ρ ος
Μπουρσανίδης Χρήστος
Επίτιμ ος Π ρ ό ε δ ρ ο ς
Prof. Dr. Dr. von Eiff Wilfried
Μέλ η
Αγγουράς Βασίλης
Ανδρούτσου Γιώτα
Βαλσαμίδης Δημήτρης
Βαφειάδης Γιάννης
Γείτονα Μαίρη
Ευαγγελάτος Σταύρος
Ζαζά Παρασκευή
Καρδαμάκης Δημήτρης
Κουφόπουλος Μάνος
Κωτσιόπουλος Γιάννης
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Οικονόμου Χαράλαμπος
Νίκου Κωνσταντίνα
Παπαρρηγοπούλου Πατρίνα
Παπαχρήστου Αργυρώ
Παππούς Γιώργος
Πετμεζάς Αντώνης
Πετσετάκη Ελισάβετ
Πλατής Χάρης
Ρούπας Θεόδωρος
Σερίφη Μάγδα
Τζώρτζη Χριστίνα
Τσατσούλη Δέσποινα
Χατζίκου Μάγδα
Καραΐσκου Αγγελική
Κολιόπουλος Ανδρέας
Κορφιάτης Δημήτρης
Κούμπη Καλλιόπη
Κούρλας Γιάννης
Λάζαρης Θωμάς
Μανούσου Κατερίνα
Μουμόλη Μαρία
Μπούτος Δημήτρης
Παναγόπουλος Βασίλης
Παπαγεωργίου Παρασκευή
Πάππου Αλεξάνδρα
Παυλάτου Νίκη
Πέτρακα Ελένη
Τσόλας Γιώργος
Φίλος Γιάννης
Χριστοπούλου Μαρία
Ψιλοπούλου Αναστασία
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρ όεδ ρ ος
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Αντιπρ όεδ ρ ο ς
Καραθάνος Αχιλλέας
Μέλ η
Αυγερινός Αντώνης
Βαρβιτσιώτης Δημήτρης
Καναβός Γιάννης
Δικαίωμα εγγραφής
 Για εγγραφή μέχρι και 6 Ιουνίου 2014
 Για εγγραφή μετά τις 6 Ιουνίου 2014
 Για φοιτητές
Τρόποι πληρωμης
90€
120€
60€

Κατάθεση στην Τράπεζα Κύπρου,
Αρ. Λογ. 21202008

Τραπεζική ή Ταχυδρομική επιταγή σε διαταγή
του Επιστημονικού Κέντρου Management
Νοσοκομείων Ακαδημίας 84, 106 78 Αθήνα
Τρόπος εγγραφής
Αποστολή του συμπληρωμένου εντύπου με απόδειξη
πληρωμής ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή με fax
στη γραμματεία του Συνεδρίου.
Για την εγγραφή σας, απευθυνθείτε
Τ: 210 7470870 (EKMN), 210 7211844
E: [email protected]
I : www.ekmn.gr

H συμμετοχή στο Pre-conference Symposium πρέπει
να δηλωθεί ξεχωριστά στην κάρτα εγγραφής.
Κάρτα εγγραφής
Δίδεται πιστοποιητικο συμμετοχης
Ονοματεπώνυμο : . ..................................................................................................
Ταχ. διεύθυνση : ........................................................................................................
Τηλέφωνο :....................................................................................................................
Fax : .....................................................................................................................................
Ε-mail : .............................................................................................................................
Επιθυμώ τη συμμετοχή στο Pre-conference Symposium
Βασικές σπουδές : . ........................................................................
Μεταπτυχιακές σπουδές : ........................................................
Ιδιότητα - Θέση στον φορέα : ...............................................
........................................................................................................................
Φορέας απασχόλησης : .............................................................
NAI  OXI 
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ τελει υπο την εγκριση τησ διευθυνσησ εκπαιδευσησ του υπουργειου υγειασ και κοινωνικησ αλληλεγΓυησ
Καλλιτεχνικός σχεδιασμός ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ • Παραγωγή ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
9619 - APR/2011/KAM-TRADE/1
Novartis
Key Account Management (KAM)
• Αναγνωρίζουμε τις αλλαγές στο χώρο της υγείας
• Προσαρμοζόμαστε στο νέο περιβάλλον των νοσοκομείων
• Συνεργαζόμαστε για να δώσουμε λύσεις
με γνώμονα τις καλύτερες υπηρεσίες για τον ασθενή