Εδώ - pefni

KYKΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΑGEMENT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
7ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Αθήνα 14 και 15 Ιουνίου 2013
Aμφιθέατρο Νοσοκομείου
Ερρίκος Ντυνάν
Συντονισμός για τον έλεγχο
του κόστους
Μπορεί να υπάρξει
εξορθολογισμός δαπανών
χωρίς την εισαγωγή
Σύγχρονων Δομών
Διακυβέρνησης;
Συνεργαζόμενο Ινστιτούτο
Centrum fÜr Krankenhaus management
του Πανεπιστημίου Βεστφαλίας, Μύνστερ
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
International Hospital Management
Study Tour USA
International
Hospital Management
2013
Study Tour USA
2013
Best Practice Management in a Managed Care-driven
Health Care Environment:
Strategic Management, IT Management, Quality and
Risk
Hospital in
Branding/Marketing
Best Assessment,
Practice Management
a Managed Care-driven
Health Care Environment:
Strategic
Management,
Management, Quality and
Summer
School IT
2013
Risk
Assessment,
Hospital
Branding/Marketing
8 to 12 July 2013
Summer School 2013
8 to 12 July 2013
Head of the Program:
Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff
University of Münster, Germany
Sponsor:
Head of the Program:
HealthDr.
& Dr.
Care
Management
Prof.
Wilfried
von Eiff
University of Münster, Germany
Sponsor:
Health & Care Management
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
το Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων, συνεχίζοντας
να αντιμετωπίζει την πρόκληση της μεταφοράς της θεωρίας στην
πράξη, με βάση την επιστημονικά θεμελιωμένη γνώση και πρακτικά
τεκμηριωμένη ανάλυση, oργανώνει το 7ο θεματικό Συνέδριο με θέμα:
Συντονισμός για τον έλεγχο του κόστους
Μπορεί να υπάρξει εξορθολογισμός δαπανών χωρίς
την εισαγωγή Σύγχρονων Δομών Διακυβέρνησης;
Η ανάγκη συγκράτησης του κόστους διαφέρει από την επιταγή για
συνεχείς περικοπές δαπανών, που συνιστούν την κύρια πολιτική
υγείας –στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης– και έχει υπερβεί τα
όρια συναγερμού. Θεωρούµε ότι το αίτημα περί εξορθολογισμού των
δαπανών και έλεγχου του κόστους απαιτεί ένα βέλτιστα δομημένο και
αποτελεσματικό σύστημα συντονισμού.
Σήμερα, το κυρίαρχο μοντέλο είναι ο συγκεντρωτικός και ιεραρχικός
τρόπος διοίκησης τύπου “command and control” και ο περιορισμός
των εργαλείων στην ποσοτική αποτίμηση και νομική αξιολόγηση,
χωρίς ωστόσο να επιτυγχάνεται επαρκές αποτέλεσμα ούτε καν ως
προς την οικονομική αποδοτικότητα.
Καθίσταται πρόδηλη, λοιπόν, η αναγκαιότητα υπέρβασης αυτού
του παραδοσιακού υποδείγματος και η αναζήτηση μίας νέας
αρχιτεκτονικής και διοικητικής κουλτούρας αυξημένης διαχειριστικής
ικανότητας για την επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων του
αυξημένης πολυπλοκότητας συστήματος υγείας Στο πλαίσιο αυτό
αναδύεται ως κρίσιμος παράγοντας η έννοια του συντονισμού
και των σύγχρονων δομών διακυβέρνησης, γεγονός που εξηγεί
τον εστιασμό του φετεινού Συνεδρίου μας στη συστηματική και
διεπιστημονική προσέγγιση, και στην τεκμηριωμένη αναζήτηση
βέλτιστων, εφικτών και βιώσιμων λύσεων. Οι δομές διακυβέρνησης
αφορούν: α. τον τρόπο δόμησης των σχέσεων και ρόλων όλων των
φορέων – μετόχων του συστήματος, σε τρόπο ώστε να υπηρετείται η
αναγκαία ανάληψη και απόδοση υπευθυνότητας και β. την εισαγωγή
σύγχρονων διοικητικών εργαλείων, συμβατών με τις δομές και
συμπληρωματικών μεταξύ τους.
Αποτελεί πεποίθησή µας ότι, δεν επιτρέπεται η οικονοµική συγκυρία
να γίνει το άλλοθι για την εισαγωγή µονοδιάστατων και ατελέσφορων
παρεμβάσεων στο νοσοκομειακό τομέα και, γι’ αυτό, απαιτείται η
διαμόρφωση και παρουσίαση μία νέας ολοκληρωμένης πρότασης
διακυβέρνησης αλλά και δόμησης του οικονομικού management.
Για την συζήτηση μίας τέτοιας πρότασης είναι αναγκαία η συμμετοχή,
όχι μόνο των Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, αλλά κυρίως
των επαγγελματιών της Πρώτης Γραμμής και των μετόχων του
συστήματος.
Με την πεποίθηση ότι η σκέψη μας συναντά και τους δικούς σας
προβληματισμούς και με τη βεβαιότητα του επικείμενου γόνιμου
διαλόγου, σας καλωσορίζουμε !
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μπαλασοπούλου
ΧΡΗΣΤΟΣ Μπουρσανίδης
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013
9:00Προσέλευση συμμετεχόντων στο Pre-conference Symposium
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRE-CONFERENCE SYMPOSIUM
Pre-conference Symposium
Performance management και Benchmarking
μεταξύ
των νοσοκομείων
9:30 – 12:30
9:30 – 9:40
Εισαγωγική Ομιλία Μπαλασοπούλου Αναστασια
Η λογική και δομή του pre-conference και τα αναμενόμενα οφέλη
9:40 – 11:30
Α´ Μέρος
Προεδρείο ΡΗΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΤΣΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
9:40-10:10
Κύρια Ομιλία ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
Δείκτες απόδοσης έργου και συγκριτική αξιολόγηση
μεταξύ νοσοκομείων
W
orkshop
Ανάπτυξη ομάδων εργασίας για τη δημιουργία κατηγοριών
λειτουργικών δεικτών
10:10 – 11:10
Ομάδα Α´
Δείκτες ποιότητας και κινδύνων κλινικού αποτελέσματος
Συντονιστές Αγαδάκος Ευθύμιος, Καραΐσκου Αγγελική
Ομάδα Β´
Δείκτες κίνησης ασθενών
Συντονιστές Μανούσου Κατερίνα, Νίκου Κωνσταντίνα
Ομάδα Γ´
Δείκτες οικονομικού αποτελέσματος
Συντονιστές Κορφιάτης Δημήτρης, Καθαράκη Μαρία
11.10 – 11.30 Παρουσίαση αποτελεσμάτων εργασιών ομάδων
Facilitator - Σχολιαστής Χριστοφορίδου Αναστασία
Raporteur ΡΗΝΑΚΗ Ελένη, Τσαντής Σταύρος
11.30 – 12.30
Β´ Μέρος
11.30 – 11.50
Εισήγηση πρωτοβουλία του ΕΚΜΝ
12.00 -12.30
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Benchmarking: είναι δυνατόν μεταξύ των ελληνικών νοσοκομείων
και πώς;
Ενημέρωση για την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία benchmarking:
Best practices Forum της European Health Management Association
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
12:00
Εγγραφές – Υποδοχή συνέδρων
12:30
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Χαιρετισμός Προέδρου και επίσημων
1η Συνεδρία
Μία σύγχρονη προσέγγιση για τον συντονισμό ελέγχου
του κόστους
Προεδρείο ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΑ, Λέβεtτ Τζέφρυ
12:30 – 14:00
12:45 – 13:15
Μπουρσανίδης Χρήστος
13:15 – 13:45
Prof. Wilfried von Eiff
Σύγχρονες δομές διακυβέρνησης ως λειτουργικό προαπαιτούμενο
για βιώσιμες λύσεις
Cost containment opportunities: how to achieve cost savings
without causing patients’ risks
Σ υ ζ ή τ η σ η
2η Συνεδρία
Η δομή του συστήματος λήψης αποφάσεων συντονισμού
14:00 – 15:30
Προεδρείο Βαλσαμίδης Δημήτρης, Πετσετάκη Ελισάβετ
Κοντοζαμάνης Βασίλης
Ο συντονιστικός ρόλος της ΥΠΕ, ως αποκεντρωμένης δομής
διακυβέρνησης
Βελιώτης Γιώργος
Η προοπτική συμπληρωματικής λειτουργίας
της Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας
Μπαλασοπούλου αναστασια
Ο έλεγχος του κόστους και η αυτονομία του Νοσοκομείου
Σ υ ζ ή τ η σ η
15:30 – 16:00
Διάλειμμα καφέ
16:00 – 17:303η
Συνεδρία
Διαχείριση της διαδικασίας προϋπολογισμού:
σύγχρονοι τρόποι εξορθολογισμού
Προεδρείο Σκλάβος Γαβριήλ, Σκολαρίκος Δημήτρης
Αγγουράς Βασίλης
Κατά Τμήμα Προϋπολογισμός: ο ρόλος κλειδί της Κεντρικής
Οικονομικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Αβραμίδης Δ., ΒΙΚΙΑ Ε., Μουμόλη Μ., Χριστάνη Ζ.
Η διαχείριση των εσόδων και ο έλεγχος του κόστους
Πλατής Χάρης
Οι Συγχωνεύσεις μονάδων ως προϊόν σχεδιασμού για την άριστη
κατανομή πόρων και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
4η Συνεδρία
Η κλινική διακυβέρνηση και το management
των προϋπολογισμών
17:30 – 19:00
Προεδρείο Καρδαμάκης Δημήτρης, Καραθάνος Αχιλλέας
Γουλιέλμος Βασίλης
Clinical Governance ως βασικό στοιχείο τήρησης του προϋπολογισμού
Πισσάκας Γιώργος
Η νέα κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων θα βελτιώσει την διαχείριση
των τμηματικών προϋπολογισμών και τις υποδομές;
Η περίπτωση της ακτινοθεραπείας
Schleibach Wilhelm
Τhe cost of causing harm to the patients
Σ υ ζ ή τ η σ η
19:00
Δεξίωση Υποδοχής
Σάββατο 15 Ιουνίου 2013
9:00 – 10:301η
Συνεδρία
Θεσμοθετημένα συστήματα ελέγχου των δαπανών
στα ελληνικά νοσοκομεία
Προεδρείο Παναγόπουλος Βασίλης, Ψιλοπούλου Αναστασία
Σαριβουγιούκας Γιάννης
Η συμβολή συστημάτων πληροφορικής στην οικονομική
διακυβέρνηση νοσοκομείων
Ευαγγελάτος Σπύρος
Οι έλεγχοι του Σώματος Ελεγκτών Υπουργείου Υγείας
Μπούτος Δημήτρης
Ο εσωτερικός έλεγχος στo πλαίσιo μιας σύγχρονης δημοσιονομικής
διαχείρισης: σκοπιμότητα, δυνατότητες και όρια
Φίλος Γιάννης
Έλεγχος δαπανών νοσοκομείων: Διεθνή πρότυπα, βέλτιστες πρακτικές
Σ υ ζ ή τ η σ η
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
2η Συνεδρία
Management προμηθειών: έλεγχος vs συντονισμός προμηθειών
Προεδρείο Μουστάκα Παυλίνα, Σφυρόερας Βλάσσης
10:30 – 11:45
Παππούς Γιώργος
Κωδικοποίηση Υλικών: η αναγκαιότητα, το εύρος και οι περιορισμοί
Σερίφη Μάγδα
Αποτίμηση της κεντρικής επιλογής του Outsourcing
Μιντζαρίδης Κ., Βλάχος Γ., Δάγλας Γ., Ναούμ Π., Ντιναπόγιας Α.
Κεντροποιημένο σύστημα προμηθειών νοσοκομείων:
παράγοντας διευκόλυνσης ή παρακώλυσης
Σ υ ζ ή τ η σ η
11:45 – 12:15
Διάλειμμα Καφέ
3η Συνεδρία
Η διαχείριση του νοσοκομειακού φαρμακείου,
κλειδί στον έλεγχο της δαπάνης
12:15 – 13:45
Προεδρείο Βασίλης Γούλας, Παπαχρήστου Κατερίνα
Θεοδωρακοπούλου Όλγα
Προγραμματισμός εφοδιασμού: Ζητήματα σχετικά με τον χρόνο,
την ποιότητα και την ανάληψη ευθύνης
Βοβολίνης Σπυρίδων
Πρόβλεψη, καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών
σε αποστειρωμένο υγειονομικό υλικό σε δημόσιο νοσοκομείο
Νίκου Κωνσταντίνα
Παρακαταθήκες ειδικών υλικών: σε αναζήτηση καλών πρακτικών;
Τσίγκας Αλέξανδρος
Stock control με τη μέθοδο kanban σε νοσοκομειακά φαρμακεία
Σ υ ζ ή τ η σ η
13:45 -14:30
Ε λ α φ ρ ύ Γε ύ μ α
14:30 -16:00
Στρογγυλό τραπέζι
Performance Management και Σύγχρονες Δομές Διακυβέρνησης
Συντονισμός Μπουρσανίδης Χρήστος, Καραγιώργος Δημήτρης
αφειάδης Γιάννης, Γιάνναρης Χρήστος, Κοματάς Θεόδωρος,
Β
Lalis Georgette, Μαραγκάκη Ελένη, Μπογιατζίδης Παναγιώτης
Σχολιασμός Μπαλασοπούλου Αναστασία
16:00 -16:30
Συμπεράσματα - Κλεισίμο
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Prof. Dr.Dr. Wilfried von Eiff
Καθηγητής Management, Διευθυντής CKM
Wilhelm Schleibach
Consultant, CKM London
Αβραμίδης Δημήτρης
Προϊστ. τμ. Κίνησης Ασθενών, Ν. Παπανικολάου
Αγγουράς Βασίλης
πρ. Διοικητής Νοσοκομείου Λαμίας
Αγαδάκος Ευθύμης
Τεχνολόγος Ακτινολογικού Εργαστηρίου, Ν. Λαϊκό
Ανδρούτσου Γιώτα
Διοικητική Διευθύντρια ΚΑΤ
Βαλσαμίδης Δημήτρης
Δ/ντεύων Αναισθησιολογικού Τμ. Ν. Αλεξάνδρα
Βαφειάδης Γιάννης
Γενικός Δ/ντής ΕΟΠΥΥ
Βελιώτης Γεώργιος
Γενικός Διευθυντής INTERAMERICAN
Βικία Εύα
Προϊστ. τμ. Κίνησης Ασθενών Ν. Παπαγεωργίου
Βλάχος Γιώργος
Πολιτικός επιστήμων
Βοβολίνης Σπυρίδων
Φαρμακοποιός
ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πρόεδρος ΕΠΥ
Γουλιέλμος Βασίλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μίου Δρέσδης
ΔΟΥΡΕΚΑ ΚΑΙΤΗ
Απόφοιτος ΕΣΔΔ, Στέλεχος ΕΟΦ
Ευαγγελάτος Σταύρος
Προϊστάμενος ΣΕΥΥΠ
Ζαζά Παρασκευή
Στατιστικός, Στέλεχος Λογιστηρίου Ν. Λαμίας
Θεοδωρακοπούλου Όλγα
Φαρμακοποιός, Προϊσταμένη Ν. Αλεξάνδρα
Ιορδανίδου Όλγα
Γιατρός Εντατικής Μονάδας Λατσείου, Ν. Θριάσιο
Καραγιώργος Δημήτρης
Δημοσιογράφος, Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ
Καραΐσκου Αγγελική
Νοσηλεύτρια, Πρόεδρος
Καρδαμάκης Δημήτρης
Καθηγητής Ακτινοθεραπείας Ιατρική Σχολή Πάτρας
Κασνακτσόγλου Μάνια
Διευθ. Νοσηλευτικής Υπ. Ν. Ερυθρός Σταυρός
Κολιόπουλος Ανδρέας
Απόφοιτος ΕΣΔΔ, Στέλεχος Υ.Υ.
Κοματάς Θόδωρος
Γενικός Διευθ. Οικονομικών Υποθέσεων Υ.Υ.
Κοντιάδης Ξενοφών
Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου
Πελοποννήσου
Κοντοζαμάνης Βασίλης
Διοικητής 1ης ΥΠΕ
Κορφιάτης Δημήτρης
Υποδιευθυντής Οικονομικού Ν. Θριάσιο
Κούμπη Καλλιόπη
Διευθ. Διεθνών Σχέσεων ΕΟΠΥΥ
Κούρλας Γιάννης
Διευθ. Διοικητικής Υπηρεσίας Ν. Μεταξά
Κουτούπης Ανδρέας
Σύμβουλος Ελέγχου, Διδάσκων σε ΑΕΙ
Λάζαρης Θωμάς
Οικονομολόγος, Πρόεδρος «Καινοτομία»
Lalis Georgette
Head of the Athens Office-Task Force for Greece
Λέβεττ Τζέφρυ
τ. Καθηγητής Management Υπηρεσιών Υγείας, ΕΣΔΥ
ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας ΙΝΕΠ
Μανιαδάκης Νίκος
Καθηγητής Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ΕΣΔΥ
Μανούσου Κατερίνα
Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπ. Ν. Μεταξά
Μαραγκάκη Ελένη
Διοικήτρια Ν. Μεταξά
Μασουρίδου Κατερίνα
Οικονομολόγος Υγείας, Nycomed
Μιντζαρίδης Κωνσταντίνος
Νοσηλευτής, Τεχ. εξωσωματικής κυκλοφορίας
Μουμόλη Μαρία
Διευθύντρια Συντονισμού 3ης ΥΠΕ
Μουστάκα Παυλίνα
Σύμβουλος Ελέγχου, Εσωτερικής Ελέγκτρια ΔΕΚΟ
Μπογιατζίδης Παναγιώτης
Αν. Διοικητής 4ης ΥΠΕ
Μπούτος Δημήτρης
Διοικητικός Διευθυντής Ν. Θριάσιο
Ναούμ Παναγιώτα
Οικονομολόγος
Νίκου Κωνσταντίνα
Φαρμακοποιός Ν. Σωτηρία
Ντιναπόγιας Αθανάσιος
Ψυχολόγος
Οικονόμου Χαράλαμπος
Επίκουρος Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο
Παναγόπουλος Βασίλης
Ελεγκτής ΣΕΥΥΠ, π. Διευθ. Πληροφορικής Ν. Νίκαιας
Παπαρρηγοπούλου Πατρίνα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Παπαχρήστου Αργυρώ
Δ.Δ.Υ. Ν. Γεννηματάς, π. Αν. Διοικ. Ν. Σισμανόγλειο
Πάππου Αλεξάνδρα
Υπεύθυνη Διαχείρισης Υλικού Ν. ΚΑΤ
Παππούς Γιώργος
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΑΠΤΥ
Παυλάτου Νίκη
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Ν. Γεννηματάς Αθήνας
Πενταφράγκας Βασίλης
Διευθυντής Πωλήσεων, ΕΛΠΕΝ
Πετσετάκη Ελισσάβετ
Επιμελήτρια Τ. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ΕΣΔΥ
Πισσάκας Γιώργος
Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικού τμ., Ν. Αλεξάνδρα
Πλατής Χαράλαμπος
Υπ. εκπαίδευσης ΙΝΕΠ, πρ. Διοικητής Ν. Σύρου
Ρηνάκη Ελένη
Φαρμακοποιός Νοσοκομείου Χανίων
Ρούπας Θεόδωρος
Πρ. Οικονομικής Υ.Ν. Πολυκλινικής,
πρ. Αν. Διοικητής Ν. Νίκαιας
Σαριβουγιούκας Γιάννης
Διευθ. Πληροφορικής Ν. Γεννηματάς, πρ. Υποδ. ΙΚΑ
Σερίφη Μάγδα
Υποδ. Οικονομικού Ν. Θριάσιο
Σκολαρίκος Δημήτρης
Υποδ. Διοικητικού Ν. Κοργιαλένειου-Μπενάκειου
Σκλάβος Γαβριήλ
Διοικητικός Διευθυντής Ν. Ευαγγελισμός
ΣΟΥΛΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Head of Unit for Training-European Public Low
Organization
Τσαντής Σταύρος
Μηχανικός ΒΙΤ και Φυσικός Ιατρικής, Ν. Θριάσιο
Τσίγκας Αλέξανδρος
Αν. Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχ. Δημοκρίτειου Παν.
Φίλος Γιάννης
Επ. Καθ. Ελεγκτικής-Διεθνών Προτύπων, Πάντειο
Χριστάνη Ζωή
Υπάλληλος Τμ. Νοσηλίων, Ν. Γεννηματάς Θεσ/κης
Χριστοφορίδου Αναστασία
Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΣΔΥ
Ψιλοπούλου Αναστασία
Ελέγκτρια ΣΕΥΥΠ, π. Διευθ. Πρ/σμού 3ηςΥΠΕ
9619 - APR/2011/KAM-TRADE/1
Novartis
Key Account Management (KAM)
• Αναγνωρίζουμε τις αλλαγές στο χώρο της υγείας
• Προσαρμοζόμαστε στο νέο περιβάλλον των νοσοκομείων
• Συνεργαζόμαστε για να δώσουμε λύσεις
με γνώμονα τις καλύτερες υπηρεσίες για τον ασθενή
Πρ όεδ ρ ος
Μπουρσανίδης Χρήστος
Επίτιμ ος Π ρ ό ε δ ρ ο ς
Prof. Dr. Dr. von Eiff Wilfried
Μέλ η
Αγγουράς Βασίλης
Ανδρούτσου Γιώτα
Βαφειάδης Γιάννης
Γιαννουλάτος Πέτρος
Καρδαμάκης Δημήτρης
Κοντιάδης Ξενοφών
Λέβεττ Τζέφρυ
Λιανός Αντώνης
Μανιαδάκης Νίκος
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Οικονόμου Χαράλαμπος
Παπαρρηγοπούλου Πατρίνα
Παπαχρήστου Αργυρώ
Παππούς Γιώργος
Πενταφράγκας Βασίλης
Πετμεζάς Αντώνης
Πετσετάκη Ελισάβετ
Πλατής Χάρης
Ρηνάκη Ελένη
Ρούπας Θεόδωρος
Σουλάνδρου Βασιλική
Τσαντής Σταύρος
Χριστοφορίδου Αναστασία
Ιορδανίδου Όλγα
Καραΐσκου Αγγελική
Κασνακτσόγλου Μάνια
Κολιόπουλος Ανδρέας
Κοματάς Θόδωρος
Κούμπη Καλλιόπη
Κορφιάτης Δημήτρης
Κούρλας Γιάννης
Κωστάκη Χαρά
Λάζαρης Θωμάς
Μανούσου Κατερίνα
Μασουρίσου Κατερίνα
Μουμόλη Μαρία
Μπούτος Δημήτρης
Νίκου Κωνσταντίνα
Παναγόπουλος Βασίλης
Παυλάτου Νίκη
Σερίφη Μάγδα
Σκλάβος Γαβριήλ
Σκολαρίκος Δημήτρης
Ψιλοπούλου Αναστασία
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρ όεδ ρ ος
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Αντιπρ όεδ ρ ο ς
Καραθάνος Αχιλλέας
Μέλ η
Αβραμίδης Δημήτρης
Αγαδάκος Ευθύμης
Βαλσαμίδης Δημήτρης
Δουρέκα Καίτη
Ζαζά Παρασκευή
Δικαίωμα εγγραφής
 Για εγγραφή μέχρι και 31 Μαΐου 2013
 Για εγγραφή μετά τις 31 Μαΐου 2013
 Για φοιτητές
Τρόποι πληρωμης
90€
120€
60€

Κατάθεση στην Τράπεζα Κύπρου,
Αρ. Λογ. 21202008

Τραπεζική ή Ταχυδρομική επιταγή σε διαταγή
του Επιστημονικού Κέντρου Management
Νοσοκομείων Ακαδημίας 84, 106 78 Αθήνα
Τρόπος εγγραφής
Αποστολή του συμπληρωμένου εντύπου με απόδειξη
πληρωμής ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή με fax
στη γραμματεία του Συνεδρίου.

H συμμετοχή στο Pre-conference Symposium πρέπει
να δηλωθεί ξεχωριστά στην κάρτα εγγραφής.
Κάρτα εγγραφής
Δίδεται πιστοποιητικο συμμετοχης
Όνομα: ..............................................................................................................................
Ταχ. διεύθυνση: ........................................................................................................
Τηλέφωνο:....................................................................................................................
Fax: .....................................................................................................................................
Ε-mail: .............................................................................................................................
Επιθυμώ τη συμμετοχή στο Pre-conference Symposium
Για την εγγραφή σας, απευθυνθείτε
Τ: 210 7470870 (EKMN)
E: [email protected]
I: www.ekmn.gr
Τ: 210 7210052 (Congress World) Ε. Μαρκέα
F: 210 7210051
E: [email protected]
[email protected]
I: www.congressworld.gr
Βασικές σπουδές: ..........................................................................
Μεταπτυχιακές σπουδές: ........................................................
Ιδιότητα - Θέση στον φορέα: ...............................................
........................................................................................................................
Φορέας απασχόλησης: .............................................................
NAI  OXI 
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ τελει υπο την εγκριση τησ διευθυνσησ εκπαιδευσησ του υπουργειου υγειασ και κοινωνικησ αλληλεγΓυησ
Καλλιτεχνικός σχεδιασμός ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ • Παραγωγή ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ