Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

ΕΓΚΥΡΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΕΤΤ ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ 1700/Β/10-07-2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ (02/09/2013)
ΗΜ/ΝΙΑ: 02/09/2013
ΣΕΛ.:
1/ 3
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ
Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) βεβαιώνει ότι η επιχείρηση με τα
παρακάτω στοιχεία έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ με Αριθμό
Μητρώου: 13-082 για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, σύμφωνα
με τον Κανονισμό Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 1700/Β/10-07-2013).
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
ΠΟΛΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
ΠΟΛΙΣ ΜΕΠΕ
Α.Φ.Μ. :
800440843
Δ.Ο.Υ. :
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:
Νομικό Πρόσωπο - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
2. ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΔΟΣ:
ΒΑΡΝΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ:
28
ΠΟΛΗ:
ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.:
17124
ΝΟΜΟΣ:
ΑΤΤΙΚΗΣ
3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1 . Ταχυμεταφορές Φακέλων Εσωτερικού
2 . Ταχυμεταφορές Δεμάτων Εσωτερικού
Με εντολή Προέδρου,
Χρήστος Αποστόλου
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ταχυδρομείων
Ελληνική Δημοκρατία - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
Λεωφ. Κηφιασίας 60
151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 615 1000
Fax: 210 610 5049
www.eett.gr
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΠΟΛΙΣ ΜΕΠΕ
Τίτλος Καταστήματος Μέλους Δικτύου
ΒΑΡΝΗΣ 28 ΑΘΗΝΑ
17124
Διεύθυνση
ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομός
6937202149
Fax
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΟΥ
800440843
ΑΦΜ
ΑΦΜ Επιχ/σης: 800440843
2110121455
13-082
Τηλέφωνο
Αριθμός Μητρώου:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Διακριτικός Τίτλος
ΠΟΛΙΣ ΜΕΠΕ
Αδειοδοτημένης Εταιρείας:
4.
Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ
ΕΓΚΥΡΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΕΤΤ ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ 540/Β/7-04-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ (02/09/2013)
ΗΜ/ΝΙΑ: 02/09/2013
ΣΕΛ.:
2/3