εδώ - λαϊκο πανεπιστημιο δραμας

ΛΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΘΕΜΑ: «Το Τέρας μέσα μας. Ο άλλος μας εαυτός»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σαββίνα Μαυρίδου, Ψυχολόγος
21 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΘΕΜΑ: «Οικογενειακή Θεραπεία».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Αθανασία Παπαρήγα, Ψυχολόγος. 4 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΘΕΜΑ: «Ψυχολογία και Διατροφή»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πασχάλης Ηλιόπουλος, Φυσικοπαθητικός
Διατροφολόγος.
9 ΜΑΪΟΥ
ΘΕΜΑ: «Προδοσία…… Φυγείν αδύνατον»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αριστείδης Μωυσιάδης, Ψυχολόγος.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα μαθήματα του β΄ εξαμήνου θα πραγματοποιούνται στο 1ο Λύκειο
Αρρένων, ημέρα Σάββατο και ώρες 18.00-20.00
Οι εισηγήσεις του Λαϊκού Πανεπιστημίου ΔΡΑΜΑΣ θα είναι ανοικτές
με ελεύθερη είσοδο για όλους τους πολίτες.
Στο τέλος κάθε εξαμήνου χορηγείται πιστοποιητικό συμμετοχής.
Πληροφορίες στο τηλ. 6972265668