Αποτελέσματα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ
ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ
ΣΕΙΡΕΣ 10
www.hellenic-lotteries.gr
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
9η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 3ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΛΑΧΝΟΥ:-
Α ΛΑΧΝΟΣ
ΤΡΙΔΥΜΟΥ
ΣΕΙΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟΣ
ΛΑΧΝΟΣ
3η
35614
Β
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3η
35614
4η
35614
35614
2η
ΚΑΘ. ΚΕΡΔΟΣ
Ποσό 522.000,00 ευρώ μεταφέρεται στον
τρίδυμο λαχνό
της επόμενης κλήρωσης
35614
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΦΟΡΟΣ
ΤΖΑΚ - ΠΟΤ
ΣΥΝΟΛΟ
Β ΛΑΧΝΟΣ ΤΡΙΔΥΜΟΥ
Γ ΛΑΧΝΟΣ ΤΡΙΔΥΜΟΥ
ΕΥΡΩ
75.000,00
Α-Ε
11.175,00
63.825,00
ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΦΟΡΟΣ
ΚΑΘ.ΚΕΡΔΟΣ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΦΟΡΟΣ
ΚΑΘ.ΚΕΡΔΟΣ
75511
11427
2658
7420
18172
23511
27554
30338
40209
10.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.425,00
450,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
8.575,00
4.550,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
44587
46306
51484
58371
62588
65737
71044
78412
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
ΚΕΡΔΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
465
1216
1967
2658
3409
4290
4921
5532
6609
7420
8281
8612
9433
10244
10995
11427
11556
11808
12279
13000
13661
14412
15293
15840
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
500,00
350,00
17601
18172
18753
19504
20285
20806
20887
21168
21739
22570
23511
23962
24713
25444
25621
26382
27093
27554
28275
28756
29427
30338
30989
31460
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
32071
32622
33390
34253
35604
35614
36364
37115
37866
38617
39388
40209
41000
41621
42572
43293
43965
44587
45009
45601
45625
46306
47097
47578
500,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
500,00
350,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
500,00
48189
48880
49591
50272
50803
51484
52255
53066
53647
54538
55319
56106
56537
57248
57459
58130
58371
59292
59843
60394
60805
61296
61967
62588
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
500,00
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
63509
64750
65737
66508
67289
68000
68661
69492
70293
71044
71755
72506
73237
73918
73969
75480
75511
75658
76399
76970
77581
78412
78953
79684
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
Επίσης κερδίζουν:
α) Από 40,00 ευρώ όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 14
β) Από 20,00 ευρώ όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 4
γ) Από 10,00 ευρώ όλοι οι αριθμοί από 35000 έως 35999
75000 έως 75999 και 11000 έως 11999
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια(πεντάδες) των
10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Κληρώσεων Κρατικών Λαχείων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ