ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ
ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ
ΣΕΙΡΕΣ 10
www.hellenic-lotteries.gr
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
3η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 20ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΛΑΧΝΟΥ:580.000,00
Α ΛΑΧΝΟΣ
ΤΡΙΔΥΜΟΥ
ΣΕΙΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟΣ
ΛΑΧΝΟΣ
5η
26794
Γ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
5η
26794
6η
4η
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΦΟΡΟΣ
ΚΑΘ. ΚΕΡΔΟΣ
300.000,00
44.985,00
255.015,00
Α+Β+Δ+Ε
80.000,00
11.940,00
68.060,00
Α-Ε
380.000,00
56.925,00
323.075,00
26794
26794
Α-Ε
Α-Ε
100.000,00
14.925,00
85.075,00
100.000,00
14.925,00
85.075,00
26794
Α-Ε
75.000,00
11.175,00
63.825,00
ΣΥΝΟΛΟ
Β ΛΑΧΝΟΣ ΤΡΙΔΥΜΟΥ
Γ ΛΑΧΝΟΣ ΤΡΙΔΥΜΟΥ
ΕΥΡΩ
ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΦΟΡΟΣ
ΚΑΘ.ΚΕΡΔΟΣ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΦΟΡΟΣ
ΚΑΘ.ΚΕΡΔΟΣ
66691
2607
9352
14691
18734
21518
31389
35767
37486
10.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.425,00
450,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
8.575,00
4.550,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
42664
49551
53768
56917
62224
69592
73838
78600
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
ΚΕΡΔΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
613
1424
2175
2607
2736
2988
3459
4180
4841
5592
6473
7020
8781
9352
9933
10684
11465
11986
12067
12348
12919
13750
14691
15142
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
15893
16624
16801
17562
18273
18734
19455
19936
20607
21518
22169
22640
23251
23802
24570
25433
26784
26794
27544
28295
29046
29797
30568
31389
350,00
500,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
32180
32801
33752
34473
35145
35767
36189
36781
36805
37486
38277
38758
39369
40060
40771
41452
41983
42664
43435
44246
44827
45718
46499
47286
350,00
500,00
350,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
500,00
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
500,00
350,00
47717
48428
48639
49310
49551
50472
51023
51574
51985
52476
53147
53768
54689
55930
56917
57688
58469
59180
59841
60672
61473
62224
62935
63686
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
64417
65098
65149
66660
66691
66838
67579
68150
68761
69592
70133
70864
71645
72396
73147
73838
74589
75470
76101
76712
77789
78600
79461
79792
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΑΧΝΟΥ:42
Επίσης κερδίζουν:
α) Από 40,00 ευρώ όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 94
β) Από 20,00 ευρώ όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 4
γ) Από 10,00 ευρώ όλοι οι αριθμοί από 26000 έως 26999
66000 έως 66999 και 02000 έως 02999
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια(πεντάδες) των
10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Κληρώσεων Κρατικών Λαχείων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ