ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, Παπαστράτου 32 • 185 45 Πειραιάς • τηλ. 210

Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
G9508
ΓΙΛΕΚΟ
€ 65,19
G9510
ΓΙΛΕΚΟ
€ 65,19
Μεγέθη : S-2/M-2/
XL-2/XXL-3
Μεγέθη : S-2/M-2/
XL-1/XXL-4
Χρώμα : μπεζ-μαύρο
Χρώμα : μαύρο
G9511
ΓΙΛΕΚΟ
€ 37,07
G9512
ΓΙΛΕΚΟ
€ 37,07
Μεγέθη : M-2/
XL-1/XXL-2
Μεγέθη : M-3
Χρώμα : λαδί-μαύρο
Χρώμα : μπεζ-μαύρο
G9625
ΓΙΛΕΚΟ
€ 63,-
H4429
ΓΙΛΕΚΟ
€ 38,75
Μεγέθη : S-2/M-1/
XL-2/XXL-4
Μεγέθη : S-2/M-2/
L-8/XL-10/XXL-10
Χρώμα : μπλε-μαύρο
Χρώμα : μπεζ
H4430
ΓΙΛΕΚΟ
€ 30,74
H4431
ΓΙΛΕΚΟ
€ 30,74
Μεγέθη : S-4/M-8/
L-8/XL-11/XXL-12
Μεγέθη : S-5/M-10/
L-4/XXL-6
Χρώμα : λαδί
Χρώμα : σκούρο
γαλάζιο
H4432
ΓΙΛΕΚΟ
€ 37,86
H4433
ΓΙΛΕΚΟ
€ 28,45
Μεγέθη : S-1/M-3/
XXL-2
Μεγέθη : S-1/M-1
Χρώμα : λαδί-μαύρο
Χρώμα : μπεζ-μαύρο
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
H4434
ΓΙΛΕΚΟ
€ 40,59
K6175
ΓΙΛΕΚΟ
€ 51
Μεγέθη : S-2/M-1/
XL-1/XXL-2
Μεγέθη : S-2/M-2/
XXL-2
Χρώμα : μπλε-μαύρο
Χρώμα : μπεζ
K6176
ΓΙΛΕΚΟ
€ 47,97
Η4428
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 24,24
Μεγέθη : S-2/M-12/
L-7/XL-2/XXL-2
Μεγέθη : S-2/XXL-3
Χρώμα : λαδί
Χρώμα : μπλε-γκρι
Η4444
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
€ 39,14
Η4445
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
€ 39,14
Μεγέθη : S-1/M-1/
XXL-2
Μεγέθη : M-2/L-3
Χρώμα : λαδί
Χρώμα : πορτοκαλί
Η4446
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΑΚΡΥ
€ 41,35
Η4447
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΑΚΡΥ
€ 41,35
Μεγέθη : S-1
Μεγέθη : S-2/M-2/
L-3/XL-2/XXL-4
Χρώμα : πορτοκαλί
Χρώμα : λαδί
G9496
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 141,16
G9497
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 169,74
Μεγέθη : S-1/M-2/
L-2/XL-5/XXL-2
Μεγέθη : S-1/XL1/XXL-1
Χρώμα : μπέζ-μαύρο
Χρώμα : λαδί-μαύρο
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
G9498
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 141,87
G9499
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 116,92
Μεγέθη : XXL-2
Μεγέθη : S-1/L-1/
XXL-4
Χρώμα : μαύρο
Χρώμα : μπέζ-μαύρο
G9500
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 116,92
G9501
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 116,92
Μεγέθη : S-2/L-3/
XXL-3
Μεγέθη : S-1/XL-1/
XXL-2
Χρώμα : λαδί-μαύρο
Χρώμα : μαύρο
G9502
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 81,18
G9503
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 67,01
Μεγέθη : S-1/Μ-1/
L-2/XL-1/XXL-4
Μεγέθη : S-2
Χρώμα : λαδί-μαύρο
Χρώμα : μπεζ-μαύρο
G9504
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 71,29
G9505
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 64,16
Μεγέθη : XXL-2
Μεγέθη : S-2/XXL-1
Χρώμα : μαύρο
Χρώμα : μπέζ-μαύρο
G9506
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 64,16
G9507
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 79,95
Μεγέθη : S-2/XXL-3
Μεγέθη : S-1/M-2/
XXL-2
Χρώμα : λαδί-μαύρο
Χρώμα : μαύρο
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
G9514
ΜΠΟΥΦΑΝ ΦΛΙΣ
€ 59,88
G9515
ΜΠΟΥΦΑΝ ΦΛΙΣ
€ 55,61
Μεγέθη : S-4/XL-3/
XXL-2
Μεγέθη : S-2/XL-3/
XXL-3
Χρώμα : μπέζ-μαύρο
Χρώμα : λαδί-μαύρο
G9516
ΜΠΟΥΦΑΝ ΦΛΙΣ
€ 63,45
G9620
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 141,16
Μεγέθη : XXL-1
Μεγέθη : XXL-3
Χρώμα : μαύρο
Χρώμα : μπλε-μαύρο
G9621
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 116,92
G9622
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 83,64
Μεγέθη : S-2/M-1/
XL-1/XXL-3
Μεγέθη : S-2/M-2/
L-2/XL-3/XXL-2
Χρώμα : μπλε-μαύρο
Χρώμα : μπλε-μαύρο
G9623
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 81,18
G9627
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 55,61
Μεγέθη : S-1/
XL-2/XXL-2
Μεγέθη : S-1/XXL-2
Χρώμα : μπλε-μαύρο
Χρώμα : μπλε-μαύρο
H4435
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 42,77
H4436
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 41,21
Μεγέθη : S-2/XXL-1
Μεγέθη : S-1
Χρώμα : μπέζ-μαύρο
Χρώμα : λαδί-μαύρο
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
H4437
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 42,77
H6455
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 64,16
Μεγέθη : S-1
Μεγέθη : XL-3
Χρώμα : μπλε-μαύρο
Χρώμα : ασημί-μαύρο
H6456
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 64,16
H6457
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 64,16
Μεγέθη : S-1/M-1/
L-1/XL-1
Μεγέθη : S-1/M-1/
L-3/XL-2
Χρώμα : χρυσαφίμαύρο
Χρώμα : μπλε-μαύρο
J3747
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 61,99
J3749
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 56,32
Μεγέθη : S-1
Μεγέθη : M-4/L-1/
XXL-4
Χρώμα : μπλε
Χρώμα : μπέζ
J3750
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 56,32
J3751
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 76,50
Μεγέθη : S-2/M-1/
L-1/XXL-2
Μεγέθη : M-4/L-1/
XL-2/XXL-2
Χρώμα : γκρι ανοικτό
Χρώμα : μπεζ
J3752
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 67,73
J3753
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 67,73
Μεγέθη : S-1/M-5/
L-3/XL-1/XXL-3
Μεγέθη : S-1/M-3/
L-1/ XXL-2
Χρώμα : μπλε
Χρώμα : μαύρο
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
J3754
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 91,97
J3755
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 113,16
Μεγέθη : L-4/XL-3/
XXL-3
Μεγέθη : S-2
Χρώμα : μαύρο
Χρώμα : ασημί-μαύρο
K6180
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 82,41
K6181
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 75,03
Μεγέθη : M-3/L-1/
XL-3
Μεγέθη : S-1/XXL-2
Χρώμα : μαύρο
Χρώμα : μπέζ
K6182
ΜΠΟΥΦΑΝ
€ 60,60
Η4413
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 22,50
Μεγέθη : S-3/XXL-1
Μεγέθη : S-7/M-4/
XXL-7/XXXL-8
Χρώμα : μπλε
Χρώμα : τζην
Η4417
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 39
Η4418
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 32,08
Μεγέθη : S-3/M-4/
XL-6/XXL-8
Μεγέθη : S-2/M-2/
XL-1/XXL-5
Χρώμα : μπεζ
Χρώμα : λαδί
H4419
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 38,75
H4421
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΒΕΡΜΟΥΔΑ
€ 35,92
Μεγέθη : S-3/
XL-1/XXL-5
Μεγέθη : M-5/L-15/
XXL-9
Χρώμα : γαλάζιο
Χρώμα : μπέζ
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
Η4422
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 36,90
H4424
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 50,80
Μεγέθη : M-1/L-2/
XL-4/XXL-4
Μεγέθη : XXL-2
Χρώμα : μπέζ-μαύρο
Χρώμα : λαδί
J3737
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 32,73
J3738
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 32,73
Μεγέθη : S-4/M-1/
L-1/XL-2
Μεγέθη : S-4/XXL-3
Χρώμα : μαύρο
Χρώμα : μπεζ
J3739
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 32,73
J3740
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 47,97
Μεγέθη : S-1/XXL-1
Μεγέθη : S-2/L-1/
XL-6/XXL-4
Χρώμα : μελιτζανί
Χρώμα : μπέζ
J3741
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 47,97
J3742
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 47,97
Μεγέθη : S-1/
XL-3/XXL-1
Μεγέθη : S-2
Χρώμα : λαδί
Χρώμα : γαλάζιο
J3743
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΖΗΝ
€ 43,05
J3744
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΖΗΝ
€ 35,65
Μεγέθη : S-3/M-3
Μεγέθη : S-3
Χρώμα : τζην
Χρώμα : τζην
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
J5068
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 27,74
J5069
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 27,74
Μεγέθη : S-2/L-3/
XXL-6
Μεγέθη : S-1/M-2/
XXL-3
Χρώμα : μπεζ
Χρώμα : λαδί
J5070
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 27,74
L8029
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 56,32
Μεγέθη : XL-3/XXL-3
Μεγέθη : S-1/M-1/
L-5/XXL-2
Χρώμα : μπλε
Χρώμα : μπεζ
L8030
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 67,65
K6183
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 49
Μεγέθη : S-1
Μεγέθη : S-1/M-4/
L-7/XL-2
Χρώμα : γαλάζιο
Χρώμα : μπλε
K6184
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 46,74
K6185
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 65,19
Μεγέθη : S-2/M-3/
L-5/XL-6/XXL-1
Μεγέθη : S-3/L-1/
XXL-4
Χρώμα : μπέζ
Χρώμα : μπέζ-μαύρο
K6186
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
€ 65,19
H4414
ΒΕΡΜΟΥΔΑ
€ 30,14
Μεγέθη : S-2/XXL-4
Μεγέθη : S-4/M-4/
L-6/XL-3/XXL-8
Χρώμα : μπλε-μαύρο
Χρώμα : μπέζ-μαύρο
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
H4415
ΒΕΡΜΟΥΔΑ
€ 24,95
H4416
ΒΕΡΜΟΥΔΑ
€ 30,14
Μεγέθη : S-4/M-6/
L-1/XL-1/XXL-10
Μεγέθη : S-4/M-8/
L-9/XL-4/XXL-9
Χρώμα : λαδί
Χρώμα : μπλε
H4438
ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
€ 62,73
H4440
ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
€ 65,19
Μεγέθη : S-5/L-1/
XXL-2
Μεγέθη : S-1
Χρώμα : μπλε-μαύρο
Χρώμα : μπέζ-μαύρο
Η4441
ΦΟΡΜΑ
€ 67,73
Η4442
ΦΟΡΜΑ
€ 68,30
Μεγέθη : S-1/L-1/
XXL-6
Μεγέθη : S-2/XXL-2
Χρώμα : λαδί-μαύρο
Χρώμα : μπέζ-μαύρο
Η4443
ΦΟΡΜΑ
€ 67,73
J3745
ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
ΤΖΗΝ
€ 63,38
Μεγέθη : S-2
XL-1/XXL-4
Μεγέθη : XXL-2
Χρώμα : μπλε-μαύρο
Χρώμα : τζην
J5065
ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
€ 34,86
J5066
ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
€ 34,86
J5067
ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
€ 34,86
Μεγέθη : S-7/M-8/
L-23/XL-26/XXL-22
Μεγέθη : S-5/M-13/
L-8/XL-8/XXL-13
Μεγέθη : M-8/
L-1/XL-9/XXL-9
Χρώμα : μπέζ
Χρώμα : λαδί
Χρώμα : μπλε
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
H4373
T-SHIRT
€ 10,27
Η4374
T-SHIRT
€ 10,27
Μεγέθη : S-7/M-8/
L-12/XL-8/XXL-8
Μεγέθη : S-6/M-3/
L-7/XL-6/XXL-6
Χρώμα : γκρι
Χρώμα : πορτοκαλί
Η4375
T-SHIRT
€ 10,27
Η4377
T-SHIRT
€ 10,69
Μεγέθη : S-6/M-4/
L-5/XL-5/XXL-7
Μεγέθη : S-6/M-3/
XL-4/XXL-4
Χρώμα : λαδί
Χρώμα : γκρι
Η4378
T-SHIRT
€ 11,34
Η4379
T-SHIRT
€ 10,69
Μεγέθη : S-2/M-2/
L-2/XL-19/XXL-4
Μεγέθη : S-4/L-2/
XL-7
Χρώμα : πορτοκαλί
Χρώμα : λαδί
H4380
T-SHIRT
€ 10,69
H4381
T-SHIRT
€ 11,54
Μεγέθη : L-2/XXL-7
Μεγέθη : M-8/L-3/
XL-2/XXL-3
Χρώμα : γκριπορτοκαλί
Χρώμα : λαδί-μαύρο
H4384
T-SHIRT
€ 10,69
H4385
T-SHIRT
€ 11,34
Μεγέθη : S-6/M-6/
L-22/XL-28/XXL-5
Μεγέθη : M-2/L-6/
XL-9/XXL-2
Χρώμα : πορτοκαλί
Χρώμα : λαδί
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
Η4387
T-SHIRT POLO
€ 13,28
Η4388
T-SHIRT POLO
€ 14,90
Μεγέθη : S-9
Μεγέθη : S-5/M-6/
XL-2
Χρώμα : γκρι
Χρώμα : πορτοκαλί
Η4389
T-SHIRT POLO
€ 14,90
H4390
T-SHIRT POLO
€ 19,37
Μεγέθη : S-5/L-1
Μεγέθη : S-2/M-4/
XL-7
Χρώμα : λαδί
Χρώμα : μπλε
J3705
T-SHIRT
€ 12,05
J3706
T-SHIRT
€ 12,05
Μεγέθη : S-1/M-7/
L-8/XXL-6
Μεγέθη : S-4/M-10/
L-10/XXL-16
Χρώμα : γκρι
Χρώμα : λαδί
J3707
T-SHIRT
€ 12,05
J3708
T-SHIRT
€ 12,05
Μεγέθη : S-5/M-5/
L-7/XL-11/XXL-26
Μεγέθη : S-2/L-4/
XXL-9
Χρώμα : πορτοκαλί
Χρώμα : μπλε
J3709
T-SHIRT
€ 15,60
J3710
T-SHIRT
€ 14,50
Μεγέθη : S-8/Μ-7/
L-8/XL-10/XXL-5
Μεγέθη : S-6/M-9/
L-8/XL-8/XXL-2
Χρώμα : μπεζ
Χρώμα : κόκκινο
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
T-shirt Worker Rgl
art. H4380
€ 12,00
size: S-XXL - colours: melange
silver-samba
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 Composizione:
- 4 11 0 7Cotton
1 8jersey - 100% Cotone
Peso: 160 g/m2
J3711
T-SHIRT
€ 15,50
Μεγέθη : S-5/Μ-6/
L-7/XL-5/XXL-3
J3712
T-SHIRT
€ 15,50
T-shirt
Worker
Logo
Μεγέθη
: S-4/Μ-5/
art. J5072
L-4/XL-9/XXL-3
€ 12,00
size: S-XXL - colours: white
Χρώμα : γαλάζιο
Composizione: Cotton jersey - 100% Cotone
Χρώμα : μπλε
Peso: 160 g/m2
J5073
T-SHIRT POLO
€ 19,68
K6148
T-SHIRT POLO
€ 19,68
T-shirt
Worker
art. H4379
Μεγέθη : M-5/L-7/
XL-9
€ 12,00
Μεγέθη : S-3/XL-1
size: S-XXL - colours: military
Composizione: Cotton jersey - 100% Cotone
Peso:Χρώμα
160 g/m2 : πορτοκαλί
Χρώμα : κόκκινο
L8032
art.T-SHIRT
L8032
€ 25,83
K6149
T-SHIRT POLO
€ 19,68
T-shirt Future
Μεγέθη : S-4/M-1
Μεγέθη
S-1/XXL-1
Composizione:
Poly:micro
interlock 10 - 100% Pl
Peso: 120 g/m2
Χρώμα : μπλε
€ 23,00
size: S-XXL - colours: dark navylead
Χρώμα : μπλε
T-shirt Flex
L8085
T-SHIRT
€ 20,67
Μεγέθη : XXL-2
Χρώμα : πορτοκαλί
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
art. L8021
€ 22,00
size: S-XXL - colours: storm
Composizione: Cotton jersey - 100% Cotone
Peso: 180 g/m2
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
H4391
T-SHIRT POLO
ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ
€ 21,53
Η4392
T-SHIRT POLO
ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ
€ 16,33
Μεγέθη : S-3/M-2
Μεγέθη : M-2
Χρώμα : γκρι
Χρώμα : πορτοκαλί
Η4393
T-SHIRT POLO
ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ
€ 18,45
H4394
T-SHIRT POLO
ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ
€ 21,53
Μεγέθη : S-4/M-1/
XXL-3
Μεγέθη : S-2/M-4
Χρώμα : μπλε
Χρώμα : λαδί
Η4395
ΦΟΥΤΕΡ-ΖΑΚΕΤΑ
€ 28,52
Η4396
ΦΟΥΤΕΡ-ΖΑΚΕΤΑ
€ 28,52
Μεγέθη : S-1/M-4/
L-2/XL-6/XXL-5
Μεγέθη : XL-1
Χρώμα : λαδί-μαύρο
Χρώμα : γκρι-μπλε
Η4398
ΦΟΥΤΕΡ
€ 24,10
Η4400
ΦΟΥΤΕΡ
€ 24,10
Μεγέθη : M-3/L-8/
XXL-1
Μεγέθη : S-3/M-5
Χρώμα : λαδί
Χρώμα : γκρι
Η4401
ΦΟΥΤΕΡ
€ 24,10
J3713
ΦΟΥΤΕΡ
€ 34,44
Μεγέθη : S-3/M-4/
L-6
Μεγέθη : S-2/XL-1/
XXL-4
Χρώμα : μπλε
Χρώμα : γκρι-μαύρο
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
J3714
ΦΟΥΤΕΡ
€ 33,60
J3715
ΦΟΥΤΕΡ
€ 34,44
Μεγέθη : S-3/M-2/
L-3/XL-2/XXL-3
Μεγέθη : M-2
Χρώμα :
Χρώμα : κόκκινομαύρο
J3716
ΖΙΒΑΓΚΟ ΦΛΙΣ
€ 21,32
Μεγέθη : S-1/M-1/
L-4/XL-7/XXL-6
Χρώμα : μπέζ
J3717
ΖΙΒΑΓΚΟ ΦΛΙΣ
€ 21,32
J3718
ΖΙΒΑΓΚΟ ΦΛΙΣ
€ 28,29
Μεγέθη : S-1/M-2/
L-4/XL-4/XXL-1
Μεγέθη : S-1/M-2
Χρώμα : μπλε
Χρώμα : κόκκινο
J3719
ΠΟΛΟ ΦΛΙΣ
€ 29,90
J3720
ΠΟΛΟ ΦΛΙΣ
€ 30,75
Μεγέθη : S-1/M-5/
L-7/XL-8/XXL-3
Μεγέθη : S-1/M-2/
L-1/XL-1
Χρώμα : μπεζ
Χρώμα : κόκκινο
J3721
ΠΟΛΟ ΦΛΙΣ
€ 31,98
J3725
ΖΑΚΕΤΑ ΦΛΙΣ
€ 59,50
Μεγέθη : M-5/L-1/
XL-2/XXL-2
Μεγέθη : S-4/M-1/
L-1/XL-2/XXL-2
Χρώμα : μπλε
Χρώμα : μπεζ
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
J3726
ΖΑΚΕΤΑ ΦΛΙΣ
€ 47,70
J3727
ΖΑΚΕΤΑ ΦΛΙΣ
€ 55,40
Μεγέθη : S-4/M-1/
L-2/XXL-1
Μεγέθη : S-1/M-2/
L-1/XXL-5
Χρώμα : πορτοκαλί
Χρώμα : μπλε
J3728
ΠΛΕΚΤΟ
€ 32,01
J3729
ΠΛΕΚΤΟ
€ 34,93
Μεγέθη : S-2/M-4/
L-4/XL-4/XXL-4
Μεγέθη : S-2/M-1/
L-2/XL-3/XXL-3
Χρώμα : μπέζ
Χρώμα : μπλε
J3730
ΠΛΕΚΤΟ
€ 34,93
J3731
ΠΛΕΚΤΟ
€ 39
Μεγέθη : S-3/M-2/
L-2/XL-8/XXL-6
Μεγέθη : S-1/M-3/
XL-1/XXL-5
Χρώμα : μπεζ
Χρώμα : μπλε
J3732
ΠΛΕΚΤΗ ΖΑΚΕΤΑ
€ 41,82
J3733
ΠΛΕΚΤΗ ΖΑΚΕΤΑ
€ 35,65
Μεγέθη : S-2/M-2/
L-2/XL-3/XXL-3
Μεγέθη : S-1/L-1/
XL-2/XXL-1
Χρώμα : μπέζ
Χρώμα : μπλε
K6145
ΛΕΠΤΟ ΦΟΥΤΕΡ
€ 25,80
K6146
ΛΕΠΤΟ ΦΟΥΤΕΡ
€ 25,83
Μεγέθη : S-2/M-5/
L-5/XL-3
Μεγέθη : S-4/M-5/
L-4/XL-1
Χρώμα : γκρι-κόκκινο
Χρώμα : γκρι-μπλε
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
K6177
ΖΑΚΕΤΑ
€ 60,27
Κ6178
ΖΑΚΕΤΑ
€ 49,90
Μεγέθη : S-1/M-1
Μεγέθη : S-1/L-1/
XL-2
Χρώμα : μπλε
Χρώμα : μπέζ
H4402
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
€ 16,48
H4403
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
€ 16,36
Μεγέθη : S-6/M-6/
L-7/XL-6/XXL-6
Μεγέθη : S-5/M-6/
L-17/XL-12/XXL-14
Χρώμα : μπλε
Χρώμα : μπέζ
H4404
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
€ 18,45
H4405
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
€ 18,25
Μεγέθη : S-5/M-6/
L-14/XL-8/
XXL-7/XXXL-6
Μεγέθη : S-4/M-5/
L-10/XL-8/
XXL-10/XXXL-8
Χρώμα : μπλε
Χρώμα : μπέζ
H4406
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΤΖΗΝ
€ 21,53
Η4407
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
€ 12,70
Μεγέθη : S-7/M-8/
L-11/XL-14/XXL-3/
XXXL-8
Μεγέθη : S-3/M-3/
XL-7/XXL-2
Χρώμα : καρώ πράσινο
Χρώμα : τζην
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
Peso/Gewicht/Βάρος: 120 g/m2
K6175
K6176
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
Η4408
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
€ 12,70
Η4410
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
ΦΑΝΕΛΑ
€ 12,70
Μεγέθη : S-2/M-11/
L-6/XL-3/XXL-2
Μεγέθη : S-5/M-3/
L-11/XL-9
Χρώμα : καρώ μπλε
Χρώμα : καρώ μπεζ
Η5260
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
€ 12,76
Η5261
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
€ 14,19
art. L8032
Μεγέθη : S-7/M-4/
L-2/XL-2/XXL-4
Μεγέθη : S-5/M-7/
L-17/XL-6/XXL-8
Χρώμα : λαδί
Χρώμα : λαδί
K6170
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
€ 28
Shirt Future
K6171
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
€ 23,17
art. L8033 - size: S-XXL - colours: nut-lead
Μεγέθη : S-3/M-2/
Μεγέθη : S-3/M-3/
art. L8034 - size: S-XXL - colours: dark navy-lead
L-2/XL-4/XXL-2
L-3/XL-2/XXL-4
art. L8032
Χρώμα : λευκό-μπλε
Composición: Light popeline 20 - 63% Co 34% Pl 3% Χρώμα
Elastano: λευκό-κόκκινο
Material: Light popeline 20 - 63% Co 34% Pl 3% Elastan
K6173
K6174
l¡¯¶¦´©: ∂Ï·ÊÚÈ¿ Ôϛӷ 20 - 63% Co 34% Pl 3% Elastan
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
Peso/Gewicht/Βάρος: 120 g/m2
€ 35,65
€ 35,65
EN340
Μεγέθη : S-2/M-3/
L-2/XL-4/XXL-1
Μεγέθη : S-2/M-3/
L-4/XL-6/XXL-3
Χρώμα : πορτοκαλίμαύρο
Χρώμα : μπλε
L8033
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
€ 42,19
L8034
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
€ 42,19
Μεγέθη : S-1/L-2/
XL-1
Μεγέθη : S-1/M-1/
L-2/XL-2/XXL-1
Χρώμα : μπεζ-μαύρο
Χρώμα : μπλε
art. L8033
EN340
art. L8033
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
art. L8034
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
G7306
ΤΣΑΝΤΑ
€ 36,90
Ποσότητα : 15
Χρώμα : πορτοκαλίμαύρο
Κ9214
ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ
ΡΟΔΕΣ
€ 66,42
Ποσότητα : 8
Χρώμα : πορτοκαλίμαύρο
G7307
ΤΣΑΝΤΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ
€ 24
Ποσότητα : 4
Χρώμα : πορτοκαλίμαύρο
PM
Page 21
αντιστατικό θερμοκατεργασμένο πολυαιθυλένιο
APPAREL COLLE
Cosmetics
7305
Pl
G2627
ΠΑΤΟΣ ΔΕΡΜΑ και
Tech Insole - Έ‰. H6986
9
C€Νούμερα
T I O: N
38Χ4/39Χ6/40Χ4/
42X1/47Χ2
Primal Insole - Έ‰. G2627
G2629
ΠΑΤΟΣ CAMBRELLE
CLASSIC
αντιστατικό θερμοκατεργασμένο πολυαιθυλένιο
€6
Νούμερα :
38Χ4/39Χ4/40Χ2/
46Χ3/47Χ4
Total Insole - Έ‰. G2629
Η6986
ΠΑΤΟΣ TECH ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
από cambrelle αντιβακτηριδιακό, θερμοκατεργασμένο πολυαιθυλένιο
και poron
€9
Νούμερα : 39Χ5/40Χ1/
46Χ1/47Χ1
ÓÔ‡ÌÂÚ·: 38/47 - ¯ÚÒÌ·: orange
¶¿ÙÔ˜ ·fi Cambrelle ·ÎÙÈ‚·ÎÙËÚȉȷÎfi,
‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Ì ıÂÚÌfiÙËÙ·,
ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ Î·È Poron
ÓÔ‡ÌÂÚ·: 38/47 - ¯ÚÒÌ·: leather
¶¿ÙÔ˜ ·fi ‰¤ÚÌ· Î·È ·ÓÙÈÛÙ·ÙÈÎfi
ıÂÚÌÔηÙÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
ÓÔ‡ÌÂÚ·: 38/47 - ¯ÚÒÌ·: orange
¶¿ÙÔ˜ ·fi Cambrelle Î·È ·ÓÙÈÛÙ·ÙÈÎfi
ıÂÚÌÔηÙÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
G7309
ΣΚΟΥΦΟΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
€ 8,61
G7310
ΣΚΟΥΦΟΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
€ 8,61
Ποσότητα : 9
Ποσότητα : 9
Χρώμα : μαύρο
Χρώμα : πορτοκαλί
G7313
ΚΑΣΚΕΤΟ ΦΛΙΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
€ 8,61
Ποσότητα : 30
Χρώμα : μαύρο
G7314
ΚΑΣΚΕΤΟ ΦΛΙΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
€ 8,61
G7315
ΚΑΣΚΕΤΟ ΦΛΙΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
€ 8,61
Ποσότητα : 33
Ποσότητα : 48
Χρώμα : πορτοκαλί
Χρώμα : γκρι
G7317
ΚΑΣΚΕΤΟ
€ 8,61
G7318
ΚΑΣΚΕΤΟ
€ 8,61
Ποσότητα : 34
Ποσότητα : 37
Χρώμα : μαύρο
Χρώμα : πορτοκαλί
G7319
ΚΑΣΚΕΤΟ
€ 8,61
Ποσότητα : 39
Χρώμα : γκρι
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές
Cosmetics
305
Tech Insole - Έ‰. H6986
Primal Insole - Έ‰. G2627
Total Insole - Έ‰. G2629
Ρ ΕΝΙ ΕΡ ΗΣ ΗΛ ΙΑ Σ , Π απ α σ τρ ά το υ 32 • 1 8 5 4 5 Π ει ρ αι ά ς • τη λ. 21 0 - 4 11 0 7 1 8
J3696
ΚΑΛΤΣΕΣ
40% μαλλί για θερμομόνωση, ενίσχυση σε
3 σημεία
€9
ÓÔ‡ÌÂÚ·: 38/47 - ¯ÚÒÌ·: orange
¶¿ÙÔ˜ ·fi Cambrelle ·ÎÙÈ‚·ÎÙËÚȉȷÎfi,
‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Ì ıÂÚÌfiÙËÙ·,
ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ Î·È Poron
ÓÔ‡ÌÂÚ·:
38/47
- ¯ÚÒÌ·: leather
Μεγέθη
: 2Χ1
¶¿ÙÔ˜ ·fi ‰¤ÚÌ· Î·È ·ÓÙÈÛÙ·ÙÈÎfi
ıÂÚÌÔηÙÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ
J3698
ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ
40% μαλλί για θερμομόνωση, ενίσχυση σε
3 σημεία
€ 10
ÓÔ‡ÌÂÚ·: 38/47 - ¯ÚÒÌ·: orange
¶¿ÙÔ˜ ·fi Cambrelle Î·È ·ÓÙÈÛÙ·ÙÈÎfi
ıÂÚÌÔηÙÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ
Χρώμα : γκρι-μαύρο
Μεγέθη : 2Χ11/3Χ2
Χρώμα : γκρι-μαύρο
J6496
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ
ΕΣΩΡΟΥΧΟ
μακριά μανίκια
Cap
Winter Works
€ 27
J6497
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ
ΕΣΩΡΟΥΧΟ
μακριά μανίκια,
φερμουάρ στον λαιμό
€ 34
Μεγέθη : XXL-16
Μεγέθη : S-2/M-4/
L-9/XL-8/XXL-13
Χρώμα : μαύρο
Χρώμα : μαύρο
¯ÚÒÌ·: light avio
G7319
™‡ÓıÂÛË: µ·Ì‚·ÎÂÚfi twill
- 100% Co I
J6495
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ
ΕΣΩΡΟΥΧΟ
¯ÚÒÌ·:
black G7309
™‡ÓıÂÛË:
- AÎÚ˘ÏÈÎfi
κοντάM·ÏÏ›
μανίκια
- 70% Pc 30% M·ÏÏ› I
€ 25
¯ÚÒÌ·: samba
G7310
™‡ÓıÂÛË: M·ÏÏ› - AÎÚ˘ÏÈÎfi
- 70% Pc 30% M·ÏÏ› I
Μεγέθη : M-2/L-1/
Μεγέθη : S-1/
XL-1/XXL-10
Χρώμα : μαύρο
¯ÚÒÌ·: light avio
XL-9/XXL-13
G7311
™‡ÓıÂÛË: M·ÏÏ› - AÎÚ˘ÏÈÎfi 70%
Pc 30% :M·ÏÏ›
I
Χρώμα
μαύρο
oI
J6498
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ
ΕΣΩΡΟΥΧΟ
παντελόνι
€ 27
Cosmetics
J4475
€7
Ποσότητα : 10
J4473
€7
Ποσότητα : 26
¯ÚÒÌ·: light avio
G7315
™‡ÓıÂÛË: ÊÏȘ - 100% Pl I
R - margin 100 ml
J4475
∂Ó˘‰·ÙÈ΋ Îڤ̷-gel
R - genium 150 ml
J4473
∫ڤ̷ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ¯ÂÚÈÒÓ
R - fresh 75 ml J4477
∫ڤ̷ Ô‰ÈÒÓ
J4477
€7
Ποσότητα : 25
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές