Πιέστε εδώ - κτελ αστικων γιαννιτσων α.ε.

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ - Τηλ. 2382022848
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ
Έκτακτα
ΜΕΛΙΣΣΙ
ΠΑΡΑΛ.-ΜΕΣΣ.-ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
Έκτακτα
ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ
ΝEA.& ΠΑΛΙΑ. ΠΕΛΛΑ
Έκτακτα
ΑΞΟΣ-ΝΕΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ
Κάθε Πέμπτη
ΑΞΟΣ-Ν. & Π. ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ
Κάθε Πέμπτη
ΔΑΜΙΑΝΟ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
Έκτακτα Πέμπτης
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΙ
ΠΑΡΑΛ.-ΜΕΣΣ.-ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ
Ν.& Π. ΠΕΛΛΑ
ΑΞΟΣ-Ν. & Π. ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΙ
ΠΑΡΑΛ.-ΜΕΣΣ.-ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ
Ν.& Π. ΠΕΛΛΑ
ΑΞΟΣ-Ν. & Π. ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:15 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:00 21:00
9:30 10:30 11:30
7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:45 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
7:00 8:45 12:15 14:15 19:15
Κάθε Πέμπτη 8:20 ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ 10:30 ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ-ΜΕΣΣΙΑΝΟ-ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
7:45 13:45 16:10 19:10
& 11:30 ΚΆΘΕ ΠΕΜΠΤΗ
6:50 7:30 8:15 9:15 10:15 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:30
ΝΕΑ ΠΕΛΛΑ 7:10
7:30 11:15 13:00 15:30
8:45 9:30 10:30 11:30
7:15 8:15 9:00 10:00 12:00 13:40 14:40 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
11:00 12:40
7:30 13:30
12:00
Σ Α Β Β Α Τ Ο
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:15 17:00 19:10 21:00
8:30 9:30 10:30 11:30 12:45 13:30 14:30 17:30 19:30
8:45 12:15 14:15
8:40 13:00 19:10
8:15 10:15 12:00 13:30 14:15 18:15 20:15
8:00 9:00 10:00 12:00 13:00 13:40 14:40 16:30 18:30 20:30
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η
9:00 11:00 19:10 21:00
9:30 11:30 19:30
10:15 12:15 18:15 20:15
9:00 12:00 18:30 20:30