Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2014 από ΠΥΣΔΕ σε

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μαρούσι,
29-8-2014
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Αρ.Πρωτ.
136192/Δ2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Βαθμός Προτερ.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Δερτεριάν - Ν. Κονδύλης -Π.Ρωσσέτη
Τηλ. : 210 3442804, 2126, 2116
Fax : 210 3442282
E-mail : [email protected]
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2014-15.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου
3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/86.
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94
του Ν.4055/2012,
γ) του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 9 του
άρθρου 9 του Ν. 3391/2005,
δ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995,
ε) της παρ.7 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996,
στ) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996,
ζ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001,
η) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002,
θ) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003,
ι) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005,
ια) του άρθρου 139 του Ν.3463/2006,
ιβ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008,
ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010,
ιδ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7
του Ν.4071/2012,
ιε) του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010,
ιστ) του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012,
ιζ) της παρ. 1 του άρθρου 12 Ν.4071/2012,
ιη) των άρθρων 39, 44Α και 52 και του Ν.4115/2013,
ιθ) του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996.
2. Τις υπ’ αριθμ. 95303/Δ1/19-6-2014 και 117491/Δ1/24-7-2014 εγκυκλίους
αποσπάσεων
εκπαιδευτικών.
3. Την αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 (ΦΕΚ 1618/τ.Β΄/19-6-2014) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκουδήμο.»
4. Τις αριθμ. 27/25-8-2014, 28/26-8-2014, 29/27-8-2014 και 30/28-8-2014 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αποφασίζουμε
Α1. Αποσπώνται κατά προτεραιότητα οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το
διδακτικό έτος 2014-2015, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
Α/Α
ΑΜ
1
702585
GRAZIANO
Επώνυμο
MADDALENA
Όνομα
Κλάδος
ΠΕ34
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΥΣΔΕ Οργανικής
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
2
195824
ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ08
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
3
211806
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΠΕ02
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
4
199683
ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ19
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
5
219183
ΑΓΓΕΛΗ
ΑΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
6
700835
ΑΓΓΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ03
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΟΖΑΝΗ
7
221843
ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΠΕ02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8
214813
ΑΓΚΡΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΕ13
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΕ12.08
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9
201208
ΑΓΟΡΑΤΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
10
702341
ΑΓΤΖΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
11
190515
ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
12
220039
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
13
178763
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ16.01
ΦΩΚΙΔΑ
ΑΧΑΙΑ
14
176537
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
15
700851
ΑΚΡΙΒΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
16
211817
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
17
227665
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ07
ΗΛΕΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
18
215996
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕ20
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
19
189113
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
20
228697
ΑΛΕΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ11
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑ
21
221715
ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ01
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
22
218653
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ04.02
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
23
226947
ΑΜΠΕΛΑΡΓΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ03
ΠΙΕΡΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
24
221872
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΕ02
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
25
210748
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ19
ΕΥΒΟΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
26
224821
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΣΕΡΡΕΣ
27
196704
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ01
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
28
218973
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ05
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
29
194206
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
30
221499
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΛΛΑ
31
199711
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΕΥΑ
ΠΕ19
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
32
185685
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΦΩΚΙΔΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
33
214227
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ09
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
34
208717
ΑΠΑΖΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΚΟΖΑΝΗ
35
190614
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ
ΠΕ15
ΕΒΡΟΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
36
221892
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
37
198444
ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕ06
ΧΑΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
38
203184
ΑΡΑΧΩΒΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
39
221898
ΑΡΓΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ11
ΠΕ18.02
Α/Α
ΑΜ
Επώνυμο
Όνομα
40
189136
ΑΡΓΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
41
220195
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
42
227670
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
43
203185
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
44
223594
ΑΡΕΤΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛ
45
167347
ΑΡΚΟΜΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
46
211602
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
47
204437
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
48
211850
ΑΣΠΡΟΥΔΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
49
200291
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ
50
214461
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ
51
203872
52
53
Κλάδος
ΠΕ02
ΠΕ12.04
ΠΥΣΔΕ Οργανικής
ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΞΑΝΘΗ
ΗΛΕΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΕ07
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΕΒΡΟΣ
ΠΕ06
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕ04.02
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΧΑΝΙΑ
ΠΕ09
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ17.01
ΣΑΜΟΥ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕ16.01
ΞΑΝΘΗ
ΕΒΡΟΣ
ΠΕ02
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ20
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΣΑΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΗΛΕΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΒΑΙΟΥ
ΕΡΗΚΑΙΤΗ
ΠΕ11
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
190745
ΒΑΪΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ19
ΤΡΙΚΑΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
223865
ΒΑΛΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ05
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
54
703390
ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕ03
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
55
175248
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΑΧΑΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
56
229245
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΕ08
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
57
226370
ΒΑΡΕΛΑ
ΚΑΝΤΙΑ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
58
210764
ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ20
ΕΒΡΟΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
59
194223
ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
60
204708
ΒΑΡΣΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.03
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
61
703545
ΒΑΡΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΒΡΟΣ
62
700883
ΒΑΣΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ07
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
63
175255
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ02
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΧΑΙΑ
64
224054
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
65
204305
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΕ13
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
66
221917
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
67
206538
ΒΕ
ΑΝΤΡΙΑΝΑ
ΠΕ02
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
68
214463
ΒΕΪΚΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
69
224842
ΒΕΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ11
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
70
201303
ΒΕΝΕΤΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΠΕ02
ΕΒΡΟΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
71
209416
ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
72
220259
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
73
211679
ΒΙΤΟΥΛΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
74
200536
ΒΛΑΜΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕ09
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
75
198457
ΒΛΑΧΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ06
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
76
701968
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ01
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΡΑΜΑ
77
183123
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΧΑΝΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
78
203013
ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕ05
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
79
700918
ΒΡΑΝΤΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
80
210774
ΒΡΙΓΓΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
81
703606
ΓΑΒΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ04.01
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
82
215951
ΓΑΪΤΑΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
83
219208
ΓΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΣΕΡΡΕΣ
84
208982
ΓΑΛΑΝΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕ19
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
85
221942
ΓΑΛΑΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ02
ΦΩΚΙΔΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
86
703228
ΓΑΛΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
87
199739
ΓΑΝΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ19
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
88
702906
ΓΑΡΑΦΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΞΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ12.10
Α/Α
ΑΜ
Επώνυμο
Όνομα
89
703465
ΓΑΤΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
90
703046
ΓΑΤΣΕΛΗΣ
91
227403
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
92
199206
93
213616
94
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ Οργανικής
ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
ΠΕ03
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΓΕΡΑΚΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ12.02
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΕΒΡΟΣ
221733
ΓΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ01
ΛΑΣΙΘΙ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
95
225774
ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ05
ΧΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
96
225862
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ11
ΛΑΣΙΘΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
97
210775
ΓΕΡΟΦΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ19
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
98
703675
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ04.01
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
99
195633
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ
ΑΣΗΜΟΥΛΑ
ΠΕ04.02
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
100
701199
ΓΕΩΡΓΙΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ05
ΛΑΣΙΘΙ
Α ΑΘΗΝΩΝ
101
220279
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕ02
ΛΑΣΙΘΙ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
102
226402
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
103
226266
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΩ
ΠΕ01
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β ΑΘΗΝΩΝ
104
227841
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ11
ΧΙΟΣ
ΡΟΔΟΠΗ
105
162853
ΓΙΑΝΝΑΚΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΕ05
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
106
703683
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ02
ΑΡΤΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
107
174045
ΓΙΑΝΝΩΡΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΠΕ05
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
108
206277
ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΠΕΛΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
109
224864
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΗΜΑΘΙΑ
110
213629
ΓΙΟΛΔΑΣΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΠΕ06
ΛΑΚΩΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
111
223309
ΓΙΩΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΞΑΝΘΗ
ΤΡΙΚΑΛΑ
112
215354
ΓΙΩΤΣΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ19
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
113
215355
ΓΚΑΔΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ20
ΕΥΒΟΙΑ
ΠΕΛΛΑ
114
210443
ΓΚΑΛΙΠΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΠΕ06
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
115
213631
ΓΚΑΣΤΑΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΕ06
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
116
217313
ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΠΕ01
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
117
220297
ΓΚΙΤΣΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΠΕ02
ΧΙΟΣ
ΠΕΛΛΑ
118
179182
ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕ02
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
119
224872
ΓΚΟΛΔΟΒΑ
ΑΝΘΗ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΣΕΡΡΕΣ
120
205681
ΓΚΟΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ20
ΠΙΕΡΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
121
203213
ΓΚΟΤΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΗΜΑΘΙΑ
122
226417
ΓΚΟΥΒΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
123
227851
ΓΚΟΥΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΡΕΒΕΖΑ
124
703517
ΓΚΟΥΡΟΜΙΧΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΕ02
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΙΕΡΙΑ
125
198480
ΓΟΥΓΟΥΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ06
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
126
700651
ΓΟΥΠΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΡΟΔΟΠΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
127
221992
ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
128
222870
ΓΟΥΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
129
215364
ΓΡΑΒΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ19
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΕΒΡΟΣ
130
219692
ΓΡΑΒΑΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ10
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
131
701838
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΧΙΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
132
199042
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΠΕΛΛΑ
133
229495
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΛΕΣΒΟΥ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
134
219005
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ05
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
135
217452
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ02
ΣΑΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
136
203222
ΓΡΙΒΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ06
ΗΜΑΘΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
137
226992
ΓΡΙΒΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΠΕ03
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΠΕ04.01
Α/Α
ΑΜ
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ Οργανικής
ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
138
206570
ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
139
227858
ΔΑΓΓΑΣ
ΣΤΕΛΛΙΟΣ
ΠΕ11
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΗΜΑΘΙΑ
140
224081
ΔΑΛΑΚΩΣΤΑ
ΙΛΙΑΔΑ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
141
227688
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΠΕ07
ΑΧΑΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
142
190784
ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ19
ΚΟΖΑΝΗ
ΡΟΔΟΠΗ
143
200320
ΔΑΡΑΤΖΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ20
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
144
224083
ΔΕΔΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ06
ΡΕΘΥΜΝΟ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
145
203909
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
146
703271
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΕ10
ΦΛΩΡΙΝΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
147
703499
ΔΕΛΚΟΤΖΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ02
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΗΜΑΘΙΑ
148
227565
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕ05
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
149
224086
ΔΗΜΑΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΧΙΟΣ
ΕΒΡΟΣ
150
215377
ΔΗΜΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ20
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
151
219436
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ07
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
152
214251
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ09
ΕΒΡΟΣ
ΠΕΛΛΑ
153
207958
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΗΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
154
703024
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΕ02
ΧΙΟΣ
ΑΧΑΙΑ
155
195858
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ11
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΗΜΑΘΙΑ
156
200792
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕ19
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
157
190621
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ15
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
158
228710
ΔΗΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
159
227240
ΔΗΜΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΠΕ04.01
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
160
703625
ΔΗΜΟΥΛΑ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΠΕ03
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
161
210815
ΔΙΑΒΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ-ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΠΕ19
ΚΟΖΑΝΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
162
211966
ΔΙΑΚΑΤΟΥ
ΣΟΝΙΑ
ΠΕ02
Α ΑΘΗΝΩΝ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
163
209024
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ19
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
164
187911
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΠΕ19
ΑΧΑΙΑ
ΕΒΡΟΣ
165
213487
ΔΙΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
ΠΕ05
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
166
190532
ΔΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ11
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
167
185611
ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΕ01
ΔΡΑΜΑ
ΕΒΡΟΣ
168
224893
ΔΟΡΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΚΟΖΑΝΗ
169
226022
ΔΟΥΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΣΑΜΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑ
170
204968
ΔΡΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ18.13
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
171
222036
ΔΡΙΜΤΖΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΞΑΝΘΗ
ΛΕΣΒΟΥ
172
210465
ΔΡΟΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
173
179977
ΔΡΟΥΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
174
226459
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΣΑΜΟΥ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
175
200729
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΤΟΥΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ17.06
ΗΛΕΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
176
203680
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΠΕ09
ΞΑΝΘΗ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
177
226461
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ02
ΣΑΜΟΥ
ΞΑΝΘΗ
178
183328
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΑΧΑΙΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
179
211987
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
180
211582
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΠΕ12.02
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
181
215099
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΠΕ18.03
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
182
199057
ΖΑΪΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΑΡΤΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
183
202208
ΖΑΝΤΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΕΒΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
184
210469
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΚΕΡΚΥΡΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
185
192946
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ02
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΑΧΑΙΑ
186
225863
ΖΑΧΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Α/Α
ΑΜ
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ Οργανικής
ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
187
219750
ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
188
160529
ΖΑΧΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΠΕ06
ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
189
211469
ΖΕΓΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ20
ΛΑΚΩΝΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
190
197041
ΖΕΡΒΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
191
703497
ΖΙΑΚΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΠΕ04.01
ΚΟΖΑΝΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
192
213673
ΖΙΓΡΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
193
197048
ΖΙΩΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΧΑΝΙΑ
194
702298
ΖΙΩΓΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
195
211471
ΖΙΩΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ19
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
196
224376
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ07
ΕΥΒΟΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
197
186696
ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ04.02
ΚΙΛΚΙΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
198
215049
ΖΩΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ17.08
ΠΡΕΒΕΖΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
199
172175
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ17.04
ΧΑΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
200
906039
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΔΡΑΜΑ
ΛΕΣΒΟΥ
201
220332
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΑΧΑΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
202
203257
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ06
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
203
222076
ΘΕΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕ02
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
204
224106
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΕΒΡΟΣ
205
192965
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΝΝΑ
ΠΕ02
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
206
222078
ΘΗΒΑΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΕ02
ΕΒΡΟΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
207
222916
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΕΒΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
208
214158
ΙΑΤΡΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΠΕ08
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
209
214510
ΙΝΤΖΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ11
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
210
204224
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΠΕ12.01
ΞΑΝΘΗ
ΕΒΡΟΣ
211
225270
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ13
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
212
703276
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ03
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
213
220338
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
214
703099
ΚΑΖΑΚΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΕ02
ΕΒΡΟΣ
ΞΑΝΘΗ
215
703025
ΚΑΖΑΝΤΖΗ
ΜΑΡΘΑ
ΠΕ02
ΧΙΟΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
216
196485
ΚΑΚΑΛΕΤΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ16.01
ΣΕΡΡΕΣ
ΚΙΛΚΙΣ
217
223630
ΚΑΛΑΙΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ04.02
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕΛΛΑ
218
219631
ΚΑΛΑΪΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ09
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
219
189014
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΠΕ01
ΑΡΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
220
220345
ΚΑΛΛΙΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ
ΠΕ02
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
221
183029
ΚΑΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ02
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΞΑΝΘΗ
222
228833
ΚΑΛΟΥ-ΒΕΝΑΡΔΑΤΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕ17.06
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
223
215101
ΚΑΛΤΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ18.02
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
224
215050
ΚΑΛΤΣΟΝΟΥΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ17.04
ΧΙΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
225
204486
ΚΑΛΥΒΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ16.01
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΛΕΣΒΟΥ
226
199210
ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ12.02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
227
208094
ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
228
228453
ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ01
ΚΟΖΑΝΗ
ΦΛΩΡΙΝΑ
229
213135
ΚΑΝΑΒΟΥΡΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΕ04.01
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
230
213497
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ05
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
231
201479
ΚΑΝΕΛΛΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΠΕ02
ΔΡΑΜΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
232
219041
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ05
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΕΒΡΟΣ
233
227910
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΔΡΑΜΑ
234
198525
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΑΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
235
178561
ΚΑΡΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ06
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/Α
ΑΜ
Επώνυμο
Όνομα
236
211585
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
237
190544
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
238
206622
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ
239
576905
240
703583
241
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ Οργανικής
ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
ΠΕ12.01
ΛΕΣΒΟΥ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ
ΠΕ11
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ02
ΕΒΡΟΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
195003
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ01
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ
242
201500
ΚΑΡΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
243
213703
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ06
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
244
219043
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ05
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
245
219256
ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
246
189284
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ
ΒΑΪΑ
ΠΕ02
ΕΒΡΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
247
208105
ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΗΛΕΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
248
203283
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΛΑΡΙΣΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
249
216762
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
250
193962
ΚΑΡΑΤΖΗΚΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕ06
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
251
184807
ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ11
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
252
186028
ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ05
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
253
193610
ΚΑΡΚΑΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ04.04
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
254
223917
ΚΑΡΝΤΟΖΟ ΝΤΕ ΜΠΡΙΤΟ
ΙΖΑΜΠΕΛ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ05
ΗΛΕΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
255
226509
ΚΑΡΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ02
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
256
216891
ΚΑΡΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ20
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
257
184305
ΚΑΡΥΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΑΧΑΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
258
224115
ΚΑΡΥΔΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
259
700158
ΚΑΡΥΩΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ04.01
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
260
221763
ΚΑΣΒΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ01
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
261
196758
ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ01
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
262
224116
ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ06
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
263
199653
ΚΑΤΡΑΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ18.16
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΕΒΡΟΣ
264
220703
ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ07
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
265
216486
ΚΑΤΣΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ11
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
266
224709
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ09
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
267
217332
ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
268
215472
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
269
229811
ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΑΡΤΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
270
199889
ΚΑΤΣΟΥΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ19
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΠΙΕΡΙΑ
271
703223
ΚΑΤΣΟΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ07
ΕΥΒΟΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
272
227933
ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
273
701526
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ- ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΕ02
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
274
206279
ΚΑΨΟΡΑΧΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΕ18.03
ΕΥΒΟΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
275
208119
ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
276
209084
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ20
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
277
225259
ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΚΙΛΚΙΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
278
204952
ΚΕΣΣΟΥΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ18.12
ΠΙΕΡΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
279
198543
ΚΕΦΑΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ06
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΕΒΡΟΣ
280
211607
ΚΕΦΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΕ17.01
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΚΙΛΚΙΣ
281
207591
ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ06
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
282
226532
ΚΙΑΚΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
283
199330
ΚΙΤΣΑΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ15
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
284
227939
ΚΙΦΩΝΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ11
ΚΕΡΚΥΡΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ17.06
Α/Α
ΑΜ
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
285
700259
ΚΟΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΠΡΕΒΕΖΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
286
203305
ΚΟΙΚΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕ06
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
287
181381
ΚΟΚΚΙΝΙΑ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΕ08
ΗΛΕΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
288
703483
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ03
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΙΕΡΙΑ
289
195880
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ11
ΗΛΕΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
290
224962
ΚΟΛΟΚΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
291
219637
ΚΟΜΜΑΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ09
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
292
178084
ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ19
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
293
198555
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΠΕ06
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β ΑΘΗΝΩΝ
294
701809
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
295
220710
ΚΟΡΚΑΚΑΚΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΕ07
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
296
206443
ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ01
ΚΟΖΑΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
297
215506
ΚΟΥΚΟΥΛΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΕ20
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
298
226133
ΚΟΥΜΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
299
209101
ΚΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΕ20
ΚΟΖΑΝΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
300
222214
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΕΒΡΟΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
301
218718
ΚΟΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΠΕ04.02
ΗΛΕΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
302
701248
ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
303
185762
ΚΟΥΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ02
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
304
703668
ΚΟΥΤΗ
ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΣΑΜΟΥ
305
700293
ΚΟΥΤΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
306
207600
ΚΟΥΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
307
224132
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΞΑΝΘΗ
308
224133
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
309
224797
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ10
ΠΙΕΡΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
310
224428
ΚΡΑΛΛΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΕ07
ΑΧΑΙΑ
ΔΡΑΜΑ
311
220157
ΚΡΑΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.31
ΧΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
312
703230
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
313
191752
ΚΡΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.02
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
314
205312
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ19
ΔΡΑΜΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
315
186735
ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ05
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
316
223938
ΚΥΡΑΛΕΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΕ05
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
317
229842
ΚΥΡΑΤΖΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
318
217535
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
319
703466
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΠΕΛΛΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
320
204322
ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ13
ΛΕΣΒΟΥ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
321
223272
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ
ΕΥΛΑΛΙΑ
ΠΕ04.01
ΚΟΖΑΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
322
216109
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ19
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
323
200579
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ09
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΕΒΡΟΣ
324
703462
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕ03
ΗΜΑΘΙΑ
ΠΙΕΡΙΑ
325
210694
ΚΩΣΤΕΝΙΑΝ
ΝΑΝΤΙΑ
ΠΕ05
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΞΑΝΘΗ
326
198866
ΚΩΣΤΗΡΗ
ΟΛΓΑ
ΠΕ08
ΑΧΑΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
327
216272
ΚΩΤΣΑΛΙΔΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΕ01
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
328
211713
ΛΑΓΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ01
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
329
219789
ΛΑΖΑΡΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ11
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
330
201643
ΛΑΚΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ02
ΕΒΡΟΣ
ΞΑΝΘΗ
331
184828
ΛΑΛΑΓΚΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ11
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
332
198046
ΛΑΜΠΙΡΗ
ΠΟΠΗ
ΠΕ04.01
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
333
222261
ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕ16.01
ΠΕ18.28
ΠΕ02
ΠΥΣΔΕ Οργανικής
ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
Επώνυμο
Όνομα
334
167454
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
335
203326
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
336
219285
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
337
226287
ΛΑΟΥΝΤΟΣ
338
222263
ΛΑΠΠΑΣ
339
199260
340
341
Κλάδος
ΠΕ16.01
ΠΥΣΔΕ Οργανικής
ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
ΠΕ06
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΠΕΛΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΗΜΑΘΙΑ
ΠΙΕΡΙΑ
ΛΑΣΘΙΩΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ13
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
224998
ΛΑΤΣΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ11
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
223421
ΛΕΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
342
220062
ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
343
205857
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΚΟΖΑΝΗ
ΧΑΝΙΑ
344
219792
ΛΕΝΤΖΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΠΕΛΛΑ
345
179420
ΛΙΑΚΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ02
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
346
700662
ΛΙΑΡΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
347
223781
ΛΙΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ04.04
ΚΙΛΚΙΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
348
219639
ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΩΜΑΗ
ΠΕ09
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
349
219794
ΛΙΟΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΑΧΑΙΑ
ΑΡΤΑ
350
225007
ΛΙΤΖΕΡΙΝΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
351
227294
ΛΟΓΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
352
216116
ΛΟΤΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ20
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
353
227984
ΛΥΓΔΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ11
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
354
703128
ΛΥΚΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ03
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΗΛΕΙΑ
355
215110
ΛΥΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ18.35
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΕΥΒΟΙΑ
356
197235
ΛΥΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ02
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
357
157727
ΛΥΡΩΝΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΠΕ13
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
358
227990
ΛΩΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
359
222282
ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΧΑΙΑ
360
204524
ΜΑΓΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ16.01
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΛΕΣΒΟΥ
361
401264
ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΠΕ18.36
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
362
227720
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΠΕ07
ΗΛΕΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
363
201672
ΜΑΚΡΗ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΠΕ02
ΕΒΡΟΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
364
226618
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΡΟΔΟΠΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
365
182764
ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ
ΠΕ05
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
366
201093
ΜΑΛΕΜΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ01
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
367
195666
ΜΑΜΑΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΕ04.02
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
368
701202
ΜΑΝΑΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΦΩΚΙΔΑ
369
703685
ΜΑΝΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ
370
225675
ΜΑΝΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ02
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
371
189383
ΜΑΝΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
372
198600
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ
ΕΛΛΗ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
373
222307
ΜΑΝΩΛΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
374
229108
ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ06
ΣΑΜΟΥ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
375
212195
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ02
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΒΟΙΩΤΙΑ
376
215911
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΠΕ17.02
ΡΟΔΟΠΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
377
700842
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΒΡΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
378
227531
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
379
208167
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
380
227603
ΜΑΡΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ05
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
381
703055
ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑ
382
211614
ΜΑΡΟΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ17.05
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΠΕ03
Α/Α
ΑΜ
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ Οργανικής
ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
383
173390
ΜΑΣΑΟΥΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ02
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
384
160990
ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
385
183458
ΜΑΤΣΙΑΝΟΥΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ02
ΣΕΡΡΕΣ
ΞΑΝΘΗ
386
214572
ΜΑΤΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΗΛΕΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
387
175522
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΔΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕ02
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
388
211185
ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΠΕ07
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
389
183169
ΜΑΥΡΟΣΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ01
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
390
212212
ΜΕΣΑΪΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ02
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
391
212216
ΜΗΤΣΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
392
227724
ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΠΕ07
ΦΩΚΙΔΑ
ΕΒΡΟΣ
393
224462
ΜΙΜΙΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ07
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΕΒΡΟΣ
394
212220
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ02
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
395
182505
ΜΙΧΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
396
211264
ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
397
226646
ΜΙΧΑΛΟΥΛΗ
398
702736
399
221783
400
ΠΕ02
ΞΑΝΘΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕ17.03
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΕΥΒΟΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ02
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΜΙΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ01
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
207317
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ04.02
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
401
188911
ΜΟΣΧΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ
ΠΕ17.01
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
402
200902
ΜΟΥΛΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ20
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΕΒΡΟΣ
403
198620
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΣΥΜΕΛΑ
ΠΕ06
ΗΜΑΘΙΑ
ΧΙΟΣ
404
702988
ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΕ02
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΕΡΡΕΣ
405
225040
ΜΟΥΤΟΥΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
406
228025
ΜΟΥΤΣΟΥ
ΖΩΗ
ΠΕ11
ΣΑΜΟΥ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
407
226654
ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ02
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ
408
205397
ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΣΑΜΟΥ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
409
193844
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ05
ΧΑΝΙΑ
ΧΙΟΣ
410
224477
ΜΠΑΛΑΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ07
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
411
214801
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.10
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
412
228249
ΜΠΑΛΙΑΜΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕ15
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
413
192789
ΜΠΑΛΟΥΣΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ01
ΡΟΔΟΠΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
414
701592
ΜΠΑΝΤΑΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ02
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
415
216908
ΜΠΑΝΤΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ20
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
416
226660
ΜΠΑΡΚΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ02
ΧΙΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
417
224179
ΜΠΑΡΜΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ06
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
418
198629
ΜΠΑΡΠΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ06
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
419
701511
ΜΠΑΣΧΗΡ
ΖΩΗ
ΠΕ13
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΗΛΕΙΑ
420
225559
ΜΠΑΤΣΙΟΛΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕ18.18
ΞΑΝΘΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
421
199455
ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΑΧΑΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
422
198252
ΜΠΕΛΤΕ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ04.04
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
423
219106
ΜΠΕΡΛΕΜΗ
ΝΙΚΗ
ΠΕ05
ΗΛΕΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
424
185975
ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ03
ΡΟΔΟΠΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
425
185812
ΜΠΙΘΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
426
190385
ΜΠΙΛΙΜΠΙΝΗ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΠΕ06
ΡΟΔΟΠΗ
ΕΒΡΟΣ
427
201123
ΜΠΙΣΑΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ01
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ
428
700836
ΜΠΙΤΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΛΑΚΩΝΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
429
173417
ΜΠΙΤΣΟΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
430
205418
ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΣΕΡΡΕΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
431
703507
ΜΠΟΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΡΡΙΕΤΑ
ΠΕ02
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α/Α
ΑΜ
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
432
197314
ΜΠΟΖΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
433
222386
ΜΠΟΝΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ02
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
434
214311
ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ09
ΣΑΜΟΥ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
435
703637
ΜΠΟΥΚΟΜΑΝΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
436
222389
ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΔΡΑΜΑ
437
204073
ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΕΥΒΟΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
438
211619
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ17.01
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΠΕΛΛΑ
439
163212
ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
440
189053
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ01
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
441
215611
ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ20
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΕΣΒΟΥ
442
225432
ΝΑΚΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
443
189444
ΝΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
444
702987
ΝΑΤΣΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΠΕ01
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
445
224191
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΔΙΑΛΕΧΤΗ
ΠΕ06
ΧΙΟΣ
ΕΒΡΟΣ
446
168440
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΕ06
ΣΕΡΡΕΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
447
225069
ΝΙΦΤΑΝΙΔΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΠΕ11
ΦΩΚΙΔΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
448
212843
ΝΟΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ03
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
449
205443
ΝΟΤΑΡΙΔΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕ19
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
450
225679
ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
451
194453
ΝΤΑΛΑΜΠΕΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ11
ΕΥΒΟΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
452
195313
ΝΤΑΣΙΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΕ02
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
453
223089
ΝΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
454
217354
ΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ01
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
455
215635
ΝΤΟΝΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ20
ΕΥΒΟΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
456
184379
ΝΤΟΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
457
224492
ΝΤΟΥΛΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΕ07
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
458
194755
ΞΕΝΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ
459
219323
ΟΔΥΣΣΕΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ06
ΑΡΤΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
460
210594
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
461
218129
ΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
462
701938
ΠΑΪΖΗ
ΟΛΓΑ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
463
703626
ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΙΑ
ΠΕ02
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
464
201808
ΠΑΛΥΒΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ02
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
465
700251
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΠΕΛΛΑ
466
215641
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ19
ΕΒΡΟΣ
ΔΡΑΜΑ
467
213856
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
468
224199
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΩ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
469
214601
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
470
155616
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΑΧΑΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
471
190944
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ19
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
472
227623
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ05
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
473
175177
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ01
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
474
173184
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΠΕ01
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
475
211743
ΠΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ01
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ
476
213861
ΠΑΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ06
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ
477
227743
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ07
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
478
222449
ΠΑΝΟΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
479
167760
ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΥ
ΧΑΙΔΩ
ΠΕ02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
480
209657
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕ04.01
ΠΕ18.02
ΠΕ17.06
ΠΥΣΔΕ Οργανικής
ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
481
206051
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ09
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΑΣΙΘΙ
482
228062
ΠΑΝΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
483
227745
ΠΑΝΤΣΙΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΠΕ07
ΣΑΜΟΥ
ΕΒΡΟΣ
484
703467
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ03
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
485
218534
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ04.01
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
486
218762
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ04.02
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
487
219122
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ05
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΧΑΙΑ
488
222458
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
489
214776
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
490
703163
ΠΑΠΑΔΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
491
702965
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΧΑΝΙΑ
492
201823
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΠΕ02
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
493
201826
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΧΙΟΣ
494
194757
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
495
191504
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
496
228223
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΪΑ
ΠΕ13
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
497
213872
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
498
208218
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΩ
ΠΕ11
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΣΕΡΡΕΣ
499
226739
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ02
ΣΑΜΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
500
216175
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΕ20
ΛΕΣΒΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
501
208220
ΠΑΠΑΖΩΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΗΛΕΙΑ
502
228072
ΠΑΠΑΗΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ11
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
503
214613
ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕ11
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
504
212871
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
505
190408
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ06
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΗΜΑΘΙΑ
506
220180
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΚΟΖΑΝΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
507
190574
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΗΛΕΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ
508
210604
ΠΑΠΑΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
509
219983
ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΕ15
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΒΡΟΣ
510
702742
ΠΑΠΑΜΗΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΦΩΚΙΔΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
511
225107
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΩΚΙΔΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
512
222482
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ02
ΕΒΡΟΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
513
208224
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
514
222483
ΠΑΠΑΝΤΟΥ
ΛΟΥΙΖΑ
ΠΕ02
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
515
225109
ΠΑΠΑΞΑΝΘΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
516
196819
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΠΕ01
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
517
219126
ΠΑΠΑΣΑΙΚΑ
ΧΑΡΑ
ΠΕ05
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΕΥΒΟΙΑ
518
224210
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ06
ΑΡΚΑΔΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
519
228773
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΥΙΔ
ΠΕ12.05
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
520
703759
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ15
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
521
204114
ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΑΧΑΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
522
222494
ΠΑΠΠΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
523
701510
ΠΑΠΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ01
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
524
198392
ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΗ
ΠΕ05
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΑΧΑΙΑ
525
700859
ΠΑΡΑΣΧΙΑΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ04.02
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
526
186272
ΠΑΡΛΙΤΣΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΕ11
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΞΑΝΘΗ
527
167169
ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ19
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
528
229149
ΠΑΣΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΕΥΒΟΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
529
702267
ΠΑΤΑΡΓΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ04.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΠΕ12.04
ΠΕ02
ΠΕ04.01
ΠΕ17.06
ΠΥΣΔΕ Οργανικής
ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
530
218767
ΠΑΤΑΡΟΥΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ04.02
ΣΕΡΡΕΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
531
701934
ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΣΑΜΟΥ
ΧΙΟΣ
532
212350
ΠΑΤΙΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
533
225124
ΠΑΤΣΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΙΛΚΙΣ
534
220530
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ02
ΚΟΖΑΝΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
535
224656
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ08
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
536
219338
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΠΕ06
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΠΙΕΡΙΑ
537
224218
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
538
204122
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΕ11
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
539
224219
ΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
540
189819
ΠΕΤΣΙΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΕ03
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
541
221808
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΠΕ01
ΧΑΝΙΑ
ΡΟΔΟΠΗ
542
186527
ΠΙΠΕΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
543
197429
ΠΙΤΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΞΑΝΘΗ
544
214627
ΠΛΑΪΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
545
201159
ΠΛΑΤΣΑ
ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
ΠΕ01
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
546
209695
ΠΟΖΑΡΕΝΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
547
205515
ΠΟΛΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ19
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
548
228107
ΠΟΥΛΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
549
191508
ΠΡΙΒΑΡΤΙΤΣΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ09
ΚΟΖΑΝΗ
ΠΕΛΛΑ
550
210151
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
551
224228
ΡΑΓΚΑΒΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
552
209706
ΡΑΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
553
215695
ΡΑΛΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ20
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
554
206481
ΡΑΜΑΝΔΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΕ01
ΠΕΛΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
555
224658
ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ08
ΗΛΕΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
556
196834
ΡΕΝΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
557
185861
ΡΕΤΣΙΝΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
558
223513
ΡΗΜΠΑΠΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ04.01
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
559
203424
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΧΑΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
560
191993
ΡΟΖΑΚΕΑ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΠΕ17.04
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
561
179701
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΚΟΖΑΝΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
562
215706
ΡΟΥΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ20
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
563
224760
ΡΟΥΧΩΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ09
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
564
210239
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕ08
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
565
222569
ΣΑΒΡΑΜΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
566
224241
ΣΑΪΤΣΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
567
228117
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΟΖΑΝΗ
568
225153
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ11
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
569
205534
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΠΕ19
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
570
222572
ΣΑΛΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
571
221599
ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ11
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
572
216198
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ
ΑΝΘΗ
ΠΕ20
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΚΟΖΑΝΗ
573
703480
ΣΑΡΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΚΑΔΙΑ
574
226803
ΣΑΡΡΗ
ΑΝΝΑ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
575
215719
ΣΕΒΑΣΛΙΔΟΥ
ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ
ΠΕ19
ΕΒΡΟΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
576
700648
ΣΕΜΕΛΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΣΑΜΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
577
219348
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ06
ΑΡΚΑΔΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
578
225839
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΠΕ07
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΕΒΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΠΕ06
ΠΥΣΔΕ Οργανικής
ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
579
216202
ΣΕΡΕΦΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΕ20
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΟΖΑΝΗ
580
214636
ΣΕΡΙΦΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΑΧΑΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
581
197902
ΣΙΑΣΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ03
ΚΙΛΚΙΣ
ΕΒΡΟΣ
582
174099
ΣΙΓΑΛΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ05
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
583
225164
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΩΚΙΔΑ
ΠΙΕΡΙΑ
584
227760
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ07
ΣΑΜΟΥ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
585
219988
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ15
ΚΙΛΚΙΣ
ΕΒΡΟΣ
586
701608
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
587
227639
ΣΙΜΟΓΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ05
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΣΕΡΡΕΣ
588
223166
ΣΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ03
ΧΑΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
589
208262
ΣΙΝΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΗΛΕΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
590
169270
ΣΙΤΑΡΙΔΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
591
219351
ΣΙΩΠΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
592
198724
ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
593
220566
ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ02
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΧΑΙΑ
594
209727
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
595
220183
ΣΚΟΡΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ03
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
596
194543
ΣΚΟΥΦΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΩΚΙΔΑ
ΠΙΕΡΙΑ
597
218583
ΣΚΟΥΦΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ04.01
ΛΑΚΩΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
598
223173
ΣΜΑΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ03
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
599
223176
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕ03
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
600
197913
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ03
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΑ
601
219885
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
602
158729
ΣΤΑΜΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
603
222618
ΣΤΑΥΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ02
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
604
229171
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΒΡΟΣ
605
228263
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΠΕ17.01
ΞΑΝΘΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
606
194089
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ06
ΚΟΖΑΝΗ
ΧΑΝΙΑ
607
226839
ΣΤΕΦΟΥΔΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΕ02
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
608
229552
ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΠΕ19
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
609
224254
ΣΤΡΑΒΑΡΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ06
ΛΕΣΒΟΥ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
610
220583
ΣΤΡΙΦΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΛΑΚΩΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
611
703527
ΣΤΥΛΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ02
ΑΡΤΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
612
211317
ΣΥΚΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
613
222644
ΣΧΟΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ02
ΦΩΚΙΔΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
614
203456
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΕ06
ΑΡΤΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
615
206494
ΤΑΜΠΑΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ01
616
190241
ΤΕΝΕΝΤΕ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
617
229181
ΤΕΡΨΙΔΟΥ
618
191009
619
209758
620
ΠΕ16.01
ΠΕ16.01
ΠΕ18.02
ΠΥΣΔΕ Οργανικής
ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΠΕ04.04
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
ΠΕ06
ΣΑΜΟΥ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ19
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΤΖΑΜΓΙΩΖΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ-ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
202718
ΤΖΕΓΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΟΖΑΝΗ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
621
199630
ΤΖΕΛΕΠΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ18.12
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΡΟΔΟΠΗ
622
214674
ΤΖΕΛΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΕ11
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
623
228229
ΤΖΗΜΑ
ΣΥΡΜΟΥΛΑ
ΠΕ13
ΠΕΛΛΑ
ΗΜΑΘΙΑ
624
703250
ΤΖΙΑΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΗΛΕΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
625
213952
ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
626
194565
ΤΖΙΟΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΠΙΕΡΙΑ
627
183634
ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α/Α
ΑΜ
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
628
703060
ΤΖΟΚΑ
ΒΑΙΑ
629
703003
ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
630
703593
ΤΗΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
631
217681
ΤΙΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
632
228479
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
633
206839
ΤΡΑΓΙΑΝΝΗ
634
226863
635
227650
636
ΠΥΣΔΕ Οργανικής
ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
ΠΕ02
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕ17.07
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΧΑΝΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕ02
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕ01
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΧΑΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΤΡΑΣΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΠΕ05
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΞΑΝΘΗ
203148
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΕ05
ΡΕΘΥΜΝΟ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
637
226195
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
638
190658
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
639
197544
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
640
200876
ΤΡΙΑΝΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ19
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
641
225941
ΤΡΙΓΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΥΒΟΙΑ
642
184192
ΤΡΙΚΟΛΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΕ05
ΣΕΡΡΕΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
643
214680
ΤΡΙΜΜΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
644
209374
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΑΡΤΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
645
208294
ΤΡΟΥΠΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΗΛΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
646
214683
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΧΑΝΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
647
703174
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ02
ΣΑΜΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
648
220813
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ
ΜΑΙΡΗ
ΠΕ07
ΔΡΑΜΑ
ΣΕΡΡΕΣ
649
186568
ΤΣΑΚΙΡΗ ΡΑΠΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
650
222680
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
651
228164
ΤΣΑΚΠΙΝΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΔΡΑΜΑ
652
220599
ΤΣΑΛΑΓΓΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
653
147838
ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
654
214362
ΤΣΑΜΑΡΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙAΝΑ
ΠΕ09
ΣΑΜΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ
655
208295
ΤΣΑΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΗΛΕΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ
656
703535
ΤΣΑΝΤΗΛΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕ02
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΑΘΙΑ
657
221205
ΤΣΑΝΤΟΥ
ΔΑΝΑΗ
ΠΕ07
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
658
226873
ΤΣΑΟΥΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ02
ΛΑΣΙΘΙ
ΡΟΔΟΠΗ
659
222685
ΤΣΑΠΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΕ02
ΕΒΡΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
660
213573
ΤΣΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΠΕ05
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
661
220604
ΤΣΑΤΣΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
662
222689
ΤΣΑΧΤΣΑΡΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΕΥΒΟΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
663
209276
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ19
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
664
701572
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
665
209773
ΤΣΕΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΣΑΜΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
666
216923
ΤΣΕΠΟΥΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ20
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΟΖΑΝΗ
667
214688
ΤΣΕΡΓΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ11
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
668
703671
ΤΣΙΑΓΓΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ04.01
ΡΟΔΟΠΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
669
226875
ΤΣΙΑΓΚΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ02
ΞΑΝΘΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
670
217689
ΤΣΙΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
671
197562
ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
672
196001
ΤΣΙΑΧΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ14.04
ΛΑΡΙΣΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
673
206502
ΤΣΙΓΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ01
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΒΡΟΣ
674
195054
ΤΣΙΓΑΡΑΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
ΠΕ01
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
675
225214
ΤΣΙΛΕΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ11
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
676
207693
ΤΣΙΛΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕ06
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
Α/Α
ΑΜ
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ Οργανικής
ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
677
226885
ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΞΑΝΘΗ
ΠΕΛΛΑ
678
225216
ΤΣΙΜΗΤΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ11
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑ
679
219378
ΤΣΙΜΠΙΔΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΠΕ06
ΛΑΚΩΝΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
680
703040
ΤΣΙΟΥΜΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
681
211627
ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
682
701195
ΤΣΙΩΡΟΥ - ΜΑΥΡΙΑ
683
212494
684
224583
685
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΕ17.01
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΠΕ02
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΤΣΟΛΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ07
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
702125
ΤΣΟΛΕΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
686
202077
ΤΣΟΛΚΑ
ΜΑΓΔΑ
ΠΕ02
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΞΑΝΘΗ
687
703248
ΤΣΟΜΩΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑ
688
190439
ΤΣΩΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΡΟΔΟΠΗ
689
187093
ΤΥΜΠΛΑΛΕΞΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
690
703375
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ03
ΕΒΡΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
691
224675
ΦΙΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ08
ΧΙΟΣ
ΑΧΑΙΑ
692
703623
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
693
226901
ΦΛΕΓΓΑ
ΞΑΝΘΗ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΣΕΡΡΕΣ
694
203487
ΦΛΟΥΡΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΕ06
ΚΟΖΑΝΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
695
229564
ΦΟΣΣΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
Α ΑΘΗΝΩΝ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
696
194615
ΦΟΥΝΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
697
223248
ΦΟΥΝΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
698
165183
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ
ΕΡΕΦΙΛΗ
ΠΕ18.02
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΟΖΑΝΗ
699
203488
ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΚΟΖΑΝΗ
ΕΒΡΟΣ
700
218907
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΕ04.04
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
701
224031
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ05
ΧΙΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
702
202098
ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΧΑΝΙΑ
703
214372
ΦΩΤΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕ09
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
704
225227
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
705
203490
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
706
210674
ΧΑΪΤΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
707
216248
ΧΑΛΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΕΥΒΟΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
708
214373
ΧΑΛΑΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ09
ΣΑΜΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
709
702356
ΧΑΛΚΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΕ01
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
710
225231
ΧΑΜΤΖΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
711
208316
ΧΑΝΤΖΗ
ΑΓΑΠΗ
ΠΕ11
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
712
219171
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΕ05
ΑΡΚΑΔΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
713
189664
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ02
ΣΕΡΡΕΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
714
702283
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΝΝΑ
ΠΕ03
ΧΑΝΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
715
203805
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΝΝΑ
ΠΕ09
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΠΙΕΡΙΑ
716
181413
ΧΑΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ08
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
717
222753
ΧΑΡΤΑΜΠΙΛΑ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΠΕ02
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
718
210672
ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
719
194623
ΧΑΣΙΩΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
720
182712
ΧΑΤΖΑΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΕΡΡΕΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
721
215824
ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ20
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
722
184475
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ06
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
723
228236
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ14.04
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
724
219912
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ11
ΛΕΣΒΟΥ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
725
209304
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΛΕΣΒΟΥ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ04.02
Α/Α
ΑΜ
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ Οργανικής
ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
726
226927
ΧΑΤΣΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
727
229211
ΧΗΤΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΠΕ06
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
728
184903
ΧΟΤΟΚΟΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΕ11
ΕΥΒΟΙΑ
ΠΙΕΡΙΑ
729
186298
ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ11
ΕΥΒΟΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
730
200259
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
731
184481
ΧΟΧΛΙΟΥΡΟΥ
ΕΛΠΙΣ
ΠΕ06
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
732
205656
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ19
ΠΕΛΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
733
227780
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ07
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
734
229569
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ19
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
735
214379
ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΕ09
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
736
209380
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ01
ΛΕΣΒΟΥ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
737
224785
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΑ
ΠΕ09
ΗΛΕΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
738
215837
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ19
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΞΑΝΘΗ
739
224786
ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΑΒΟΣΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ09
ΦΩΚΙΔΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
740
184904
ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΠΕ11
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΛΛΑ
741
214017
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΣΑΜΟΥ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
742
205663
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΜΠΕΤΑ
ΠΕ19
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α ΑΘΗΝΩΝ
743
171213
ΨΕΥΤΟΓΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ06
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
744
220025
ΨΩΦΑΚΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΕ17.06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Α2. Αποσπώνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 20142015, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
ΛΑΚΩΝΙΑ
Α/θμια
8,25
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α/θμια
30,083
ΠΕ04.02
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
26,083
ΠΕ04.02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
26,583
ΔΑΦΝΗ
ΠΕ06
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
47
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΕΥΒΟΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β/θμια
36,5
703117
ΑΓΖΙΓΙΟΚΑΡΟΓΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ04.02
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
34,917
702257
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ
Β/θμια
43,583
9
225665
ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
Α ΑΘΗΝΩΝ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
40,5
10
186368
ΑΔΑΜ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
35
11
200527
ΑΔΑΜ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ09
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
32,875
12
225576
ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.31
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
8,917
13
201210
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
14
14
226333
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Β/θμια
35,333
15
207533
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ06
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
32,625
16
224308
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ07
ΑΧΑΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
13,417
17
193905
ΑΖΑ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ06
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
38
18
204423
ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ16.01
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
28,875
19
226335
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
30
20
201214
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Β/θμια
10,25
21
199690
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ19
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
40,5
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
1
213466
KABADAYI - ΚΑΜΠΑΔΑΗΣ
KIRYAKO ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ05
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
2
224609
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ
ΠΕ08
3
218646
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
4
227396
ΑΓΓΕΛΙΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5
203171
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
6
224610
7
8
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
ΚΟΖΑΝΗ
Β/θμια
35,667
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
27,417
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
30,25
ΠΕ06
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
17
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΙΕΡΙΑ
Α/θμια
25,25
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ11
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
26,417
ΑΚΡΙΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
36,083
194771
ΑΛΑΜΠΕΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΡΟΔΟΠΗ
ΕΒΡΟΣ
Β/θμια
38
219185
ΑΛΑΤΣΑΡΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΕ06
ΛΑΣΙΘΙ
ΞΑΝΘΗ
Α/θμια
31,917
31
192610
ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
19,125
32
221856
ΑΛΕΚΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΔΡΑΜΑ
ΚΙΛΚΙΣ
Β/θμια
8,417
33
221858
ΑΛΕΜΙΔΟΥ
ΘΩΜΑΪΣ
ΠΕ02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
36
34
198434
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
40,5
35
200281
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ20
ΑΧΑΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12,75
36
219395
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΕ07
ΣΕΡΡΕΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
11,375
37
205665
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ20
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
28,5
38
213013
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
11,125
39
209824
ΑΛΕΞΕΛΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
9
40
210744
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ19
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
30,25
41
222804
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
25
42
190729
ΑΛΕΣΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
16,625
43
214861
ΑΛΕΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.05
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
34
44
227209
ΑΛΙΦΕΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ04.01
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Β/θμια
16
45
701147
ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
18
46
219923
ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕ13
ΔΡΑΜΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
7,167
47
224046
ΑΜΒΡΑΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
30,25
48
215997
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΝΑ
ΠΕ19
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
17,417
49
226344
ΑΜΠΑΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΛΑΣΙΘΙ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
34
50
226345
ΑΜΠΟΥΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
5
51
701667
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΑΡΤΕΜΗ
ΠΕ02
ΛΑΣΙΘΙ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
4,333
52
223856
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ05
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
32,25
53
214224
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ09
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
20
54
213019
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Β/θμια
12,167
55
226949
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ03
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
38,25
56
226950
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ03
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β/θμια
11,667
57
221871
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕ02
ΦΩΚΙΔΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β/θμια
21,833
58
703361
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ09
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
3
59
703028
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
24,75
60
210751
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
27,917
61
184210
ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ
ΔΟΜΝΑ
ΠΕ06
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
41,625
62
224614
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ08
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12
63
216773
ΑΝΔΡΕΑΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ06
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
33,917
64
214141
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ08
ΛΑΣΙΘΙ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
21
65
184211
ΑΝΔΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕ06
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
42,5
66
225628
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΕ16.00
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
26,125
67
205077
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ19
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
32,25
68
226351
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
35,667
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
22
701922
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
23
213585
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
24
205060
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΕ19
25
195775
ΑΙΛΑΜΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
26
210740
ΑΚΡΙΒΟΣ
27
227802
ΑΚΡΙΒΟΥ
28
217739
29
30
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
69
219613
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ09
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
7,083
70
210754
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ20
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
27,917
71
700198
ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ03
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
19,333
72
211836
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ02
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
34,333
73
183719
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
36,875
74
214225
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ09
ΧΙΟΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
27
75
227214
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ
ΦΑΝΟΥΛΑ
ΠΕ04.01
ΚΟΖΑΝΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
35,917
76
214442
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΠΕ11
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α/θμια
35
77
221888
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
25,583
78
219615
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ09
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
36,083
79
210677
ΑΠΑΛΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕ05
ΛΑΣΙΘΙ
ΧΑΝΙΑ
Α/θμια
46,083
80
198824
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
28,125
81
700831
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΩΚΙΔΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β/θμια
59,667
82
200767
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
41,625
83
703501
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΑΝΘΗ
ΠΕ04.01
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
38,667
84
219190
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΔΡΟΣΟΥΛΑ
ΠΕ06
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΞΑΝΘΗ
Α/θμια
36,083
85
703580
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΕ02
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
9,917
86
207798
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ08
ΗΛΕΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
21,5
87
220842
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΕ08
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
27,833
88
207539
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ06
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
26,875
89
226356
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΔΡΑΜΑ
Β/θμια
20
90
200289
ΑΡΑΠΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΙΕΡΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
31,5
91
229575
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕ32
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
21,75
92
201264
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
27,125
93
205082
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ19
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
41,375
94
220652
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ07
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΠΙΕΡΙΑ
Α/θμια
44
95
220843
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΕ08
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
26,333
96
224615
ΑΡΓΥΡΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΕ08
ΛΕΥΚΑΔΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
14,667
97
227812
ΑΡΓΥΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
20,417
98
196918
ΑΡΓΥΡΗ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΠΕ02
ΧΑΝΙΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
16,125
99
148177
ΑΡΓΥΡΗ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ
ΜΑΥΡΕΤΤΑ
ΠΕ02
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΛΕΥΚΑΔΑ
Β/θμια
64
100
203537
ΑΡΓΥΡΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ
ΠΕ08
ΧΙΟΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
39,75
101
701280
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΕ02
ΛΑΚΩΝΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
49,167
102
209835
ΑΡΓΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
27,167
103
211450
ΑΡΖΟΓΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΟΥΛ
ΠΕ20
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
Α/θμια
12,833
104
213595
ΑΡΜΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
33
105
219193
ΑΡΜΕΝ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕ06
ΧΙΟΣ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
7,083
106
182793
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ06
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
31,75
107
217768
ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΚΟΖΑΝΗ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β/θμια
26,667
108
226359
ΑΡΣΕΝΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ02
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΗΛΕΙΑ
Β/θμια
5
109
228208
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ13
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
4
110
181013
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΠΕ06
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
45,375
111
213598
ΑΡΩΝΙΑΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ06
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
9,5
112
700528
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
37
113
221901
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
15,75
114
227548
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΕ05
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
21,25
115
206527
ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ02
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
13
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
9,583
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β/θμια
36,5
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
33,875
ΠΕ06
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
7,917
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
5,833
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΕ01
ΛΑΣΙΘΙ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
9,833
ΑΥΓΕΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΒΟΙΩΤΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
25,167
218986
ΒΑΒΑΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Α/θμια
7,083
226092
ΒΑΒΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΑΡΚΑΔΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
23,417
125
703413
ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ04.01
ΕΒΡΟΣ
ΔΡΑΜΑ
Β/θμια
16
126
204438
ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΠΡΕΒΕΖΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
18,625
ΠΕ19
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12,833
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
116
210202
ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΕ08
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
117
184994
ΑΣΠΡΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ16.01
Γ ΑΘΗΝΩΝ
118
176878
ΑΣΠΡΟΓΕΝΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ08
119
210427
ΑΣΤΕΡΙΑΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
120
225798
ΑΣΤΕΡΙΟΥ
121
701230
ΑΤΣΟΝΙΟΥ
122
222819
123
124
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
127
229480
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
128
703260
ΒΑΓΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ03
ΗΜΑΘΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
18,917
129
226960
ΒΑΖΟΥΡΑ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ03
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΡΤΑ
Β/θμια
24,167
130
221906
ΒΑΚΙΡΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΧΙΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
5,417
131
226366
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
34,5
132
181015
ΒΑΛΑΝΙΔΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
39,75
133
229576
ΒΑΛΑΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ32
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
34,333
134
214863
ΒΑΛΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.04
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
28,5
135
208969
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ19
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
10,875
136
202540
ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ04.01
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
35
137
224323
ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕ07
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΚΙΛΚΙΣ
Α/θμια
26,667
138
227222
ΒΑΝΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΠΕ04.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
31,083
139
224618
ΒΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΟΖΑΝΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
30,917
140
701570
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕ02
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
9,167
141
196156
ΒΑΝΤΖΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ08
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
32,25
142
221909
ΒΑΡΑ
ΟΛΓΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β/θμια
48,417
143
219197
ΒΑΡΔΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
Α/θμια
24,583
144
229018
ΒΑΡΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
7,5
145
216007
ΒΑΡΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
31,333
146
192755
ΒΑΡΟΥΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β/θμια
54,375
147
219198
ΒΑΣΔΕΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ06
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
20
148
184639
ΒΑΣΙΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ09
ΠΙΕΡΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
49,5
149
215320
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ20
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
26,417
150
206899
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΑΧΑΙΑ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
48,625
151
206030
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΠΕ08
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
32,875
152
188265
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ20
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
33,375
153
209316
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ01
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β/θμια
42
154
229482
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ20
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
8,75
155
209845
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
58
156
226372
ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
30,167
157
211865
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
30,75
158
181359
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β/θμια
38
159
219199
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΠΕ06
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
21,333
160
225695
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ03
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
55,583
161
170740
ΒΑΧΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ05
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
36,875
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
36,75
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
13
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
21,125
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
23,75
ΟΛΓΑ
ΠΕ08
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
3,5
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
38,167
ΒΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ32
ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
26,083
219410
ΒΕΡΒΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΗΜΑΘΙΑ
Α/θμια
11,375
170
702917
ΒΕΡΓΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ
Β/θμια
24,833
171
210266
ΒΕΡΓΟΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΗΛΕΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
37
172
700199
ΒΕΡΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
6,417
173
195776
ΒΕΤΤΑ
ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΠΕ06
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
32
174
219618
ΒΙΚΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
11,083
175
223869
ΒΙΟΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ05
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΧΑΝΙΑ
Α/θμια
43,833
176
184594
ΒΙΣΒΑΡΔΗ
ΖΩΗ
ΠΕ08
ΗΛΕΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
66,5
177
226964
ΒΙΤΣΑΞΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΛΕΣΒΟΥ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
54,583
178
217791
ΒΛΑΧΟΣ
ΖΩΗΣ
ΠΕ03
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Β/θμια
34,583
179
191612
ΒΛΑΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.10
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΕΒΡΟΣ
Β/θμια
39,75
180
217425
ΒΛΑΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
9,167
181
171303
ΒΛΑΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
33
182
227827
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
27
183
226385
ΒΛΑΧΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
45,417
184
229023
ΒΛΥΣΣΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΕ06
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
5
185
219727
ΒΟΓΑΝΑΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
17
186
229580
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ32
ΑΡΚΑΔΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
22,417
187
703151
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ
Β/θμια
28,917
188
194989
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΧΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
57,25
189
219205
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α/θμια
13
190
702720
ΒΟΛΙΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
33,25
191
700612
ΒΟΛΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
31,167
192
224059
ΒΟΜΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΛΑΚΩΝΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
20
193
210434
ΒΟΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
18
194
139839
ΒΟΣΚΑΚΗ ΚΟΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
52,667
195
224330
ΒΟΣΣΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΕ07
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
34,083
196
215330
ΒΟΤΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
37,583
197
700184
ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
25,667
198
701335
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΡΟΔΟΠΗ
Β/θμια
31,75
199
213610
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
27
200
226390
ΒΟΥΛΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΩΚΙΔΑ
ΗΛΕΙΑ
Β/θμια
26,25
201
204265
ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.04
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
Β/θμια
12
202
227553
ΒΟΥΡΑΚΗ
ΑΡΕΤΗ
ΠΕ05
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
35,583
203
701296
ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ03
ΦΩΚΙΔΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
33,333
204
224062
ΒΟΥΡΔΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ06
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
27,333
205
226099
ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
7,5
206
208022
ΒΟΥΡΝΟΥΚΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΕ11
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΡΟΔΟΠΗ
Β/θμια
16,625
207
207548
ΒΟΥΧΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΚΟΖΑΝΗ
ΛΑΚΩΝΙΑ
Β/θμια
23,25
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
162
224056
ΒΕΓΙΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
163
196149
ΒΕΖΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ05
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
164
198831
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
165
203198
ΒΕΛΩΝΙΑ
ΖΗΝΟΒΙΑ
166
229246
ΒΕΝΕΤΗ
167
224843
ΒΕΝΤΟΥΡΗ
168
229578
169
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
ΞΑΝΘΗ
Α/θμια
32,667
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
29,333
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
8,167
ΠΕ16.01
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
36,25
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ09
ΦΩΚΙΔΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
14,75
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
44,333
ΓΑΒΑΛΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ08
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
32
216816
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΠΕ08
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
38,75
229290
ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗ
ΓΚΟΛΦΩ
ΠΕ09
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
5,667
217
701175
ΓΑΖΕΤΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΠΕ04.01
ΚΟΖΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β/θμια
44,333
218
181827
ΓΑΙΤΑΝΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ16.01
ΣΕΡΡΕΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
48
219
215336
ΓΑΛΑΚΤΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
12,583
220
144817
ΓΑΛΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ01
ΑΡΤΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
49,167
221
229292
ΓΑΛΑΝΗ
ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ
ΠΕ09
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β/θμια
5,75
222
216016
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΗΜΑΘΙΑ
Β/θμια
45,333
223
170220
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΑΡΤΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
40,5
224
215339
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ20
ΕΒΡΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
16
225
220851
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ08
ΕΥΒΟΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
30,25
226
227229
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ04.01
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
34,583
227
214147
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ08
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
23,25
228
223874
ΓΑΛΑΤΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕ05
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Α/θμια
24,833
229
175992
ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΕ04.01
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΞΑΝΘΗ
Β/θμια
44,667
230
226972
ΓΑΡΥΦΑΛΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ03
ΧΙΟΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
20,917
231
211887
ΓΑΤΣΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ02
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
45
232
187867
ΓΕΝΙΤΖΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΠΕ19
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
16
233
215342
ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
33
234
700555
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΠΕ02
ΡΟΔΟΠΗ
ΞΑΝΘΗ
Β/θμια
19,083
235
190343
ΓΕΡΕΜΤΖΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ06
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
39,5
236
213617
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
31,667
237
215344
ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΡΟΔΟΠΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
27
238
217804
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ03
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
66,167
239
216019
ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ19
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
17,333
240
210436
ΓΕΩΡΓΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΕ06
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
10,25
241
174501
ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ14.05
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
59
242
227834
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ11
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
36,417
243
204450
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ16.01
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
28,875
244
703039
ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
32,167
245
210205
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ08
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
14,375
246
145682
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
45,833
247
165534
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΩ
ΠΕ02
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β/θμια
56,5
248
223304
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΑΡΚΑΔΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
75,083
249
700629
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ16.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
6,583
250
226401
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
30
251
189188
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑ
Β/θμια
33,625
252
229250
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ08
ΧΙΟΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
9
253
213620
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ06
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΦΩΚΙΔΑ
Α/θμια
26,833
254
220671
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ07
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α/θμια
36,333
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
208
229028
ΒΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΕΥΒΟΙΑ
209
216015
ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ19
ΛΑΣΙΘΙ
210
221936
ΒΡΥΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
211
188533
ΒΥΖΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
212
207862
ΒΥΖΗ
213
226394
ΒΥΤΙΝΙΩΤΟΥ
214
220850
215
216
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
255
226973
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ
ΖΑΜΠΙΑ
ΠΕ03
ΧΙΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
15,75
256
227231
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β/θμια
38,833
257
205129
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
29
258
210206
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ08
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
13,417
259
219734
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΗΛΕΙΑ
Α/θμια
16,917
260
205130
ΓΙΑΓΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
33
261
216021
ΓΙΑΓΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΧΙΟΣ
ΔΡΑΜΑ
Α/θμια
11,583
262
200963
ΓΙΑΓΟΥΡΤΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΠΕ19
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
31
263
700276
ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
4
264
193929
ΓΙΑΚΜΟΓΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Β/θμια
25,375
265
221969
ΓΙΑΝΝΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ02
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
38,167
266
229491
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΕΥΒΟΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
11
267
703666
ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΗΛΕΙΑ
Β/θμια
19,083
268
166112
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
39,167
269
222857
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΕΒΡΟΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
27,417
270
226406
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΗΛΕΙΑ
Β/θμια
9
271
224071
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΠΕ06
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
7,833
272
218362
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ04.01
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
30,25
273
219215
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ06
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
27,333
274
222861
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ03
ΕΥΒΟΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
31,833
275
181022
ΓΙΑΝΝΑΤΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΕ06
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
47,5
276
198836
ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ08
ΧΑΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11
277
203020
ΓΙΑΝΝΙΚΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΠΕ05
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
40,625
278
701564
ΓΙΑΝΝΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
35,667
279
198473
ΓΙΑΝΝΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΠΕ06
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12,875
280
192572
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
42
281
215845
ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ
ΑΝΙΚΗΤΟΣ
ΠΕ08
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
32,167
282
701140
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
27,333
283
703598
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ02
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
34,833
284
225701
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ03
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Β/θμια
10,25
285
702632
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ03
ΦΩΚΙΔΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
27
286
224073
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α/θμια
38,917
287
220852
ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗ
ΑΝΝΑ
ΠΕ08
ΛΑΣΙΘΙ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11,5
288
183291
ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ
ΦΑΝΗ
ΠΕ02
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
29,5
289
703036
ΓΙΑΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ02
ΧΙΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
35,25
290
701187
ΓΙΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ02
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
28,917
291
210442
ΓΙΔΙΤΣΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
32
292
229034
ΓΙΟΒΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ06
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ
Α/θμια
14,167
293
227847
ΓΙΟΒΑΝΗ
ΧΡΥΣΗ
ΠΕ11
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
26,333
294
219217
ΓΙΟΛΔΑΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
13,333
295
208998
ΓΙΟΥΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ20
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
38,333
296
202562
ΓΚΑΓΚΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΕ04.01
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
29
297
207719
ΓΚΑΓΚΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕ07
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
14,625
298
224346
ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
11,75
299
217822
ΓΚΑΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β/θμια
58,917
300
213077
ΓΚΑΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
27,875
301
198475
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΧΑΝΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
21,75
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
302
225801
ΓΚΑΜΑΡΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ07
ΧΙΟΣ
ΕΒΡΟΣ
Α/θμια
29
303
702747
ΓΚΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ
Β/θμια
9,25
304
199757
ΓΚΑΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ19
ΠΙΕΡΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
48,5
305
223311
ΓΚΑΝΤΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ04.01
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Β/θμια
35,667
306
189202
ΓΚΑΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
14,5
307
216774
ΓΚΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
13,917
308
213632
ΓΚΕΛΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ06
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12,083
309
218369
ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕ04.01
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
26,083
310
224348
ΓΚΕΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ07
ΑΧΑΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
Β/θμια
29,083
311
227232
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.01
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΑΡΚΑΔΙΑ
Β/θμια
55,917
312
175306
ΓΚΙΛΙΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ02
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
34,5
313
212635
ΓΚΙΜΙΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
32
314
203545
ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΑΧΑΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
19,5
315
226979
ΓΚΙΟΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ03
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Β/θμια
35,833
316
219737
ΓΚΙΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11,083
317
209008
ΓΚΛΕΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ19
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Α/θμια
28,583
318
219582
ΓΚΟΓΚΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΕ08
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
31,417
319
209009
ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΔΡΑΜΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
14,25
320
213634
ΓΚΟΓΚΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
39,375
321
700566
ΓΚΟΓΚΟΥΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ03
ΠΙΕΡΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
43,417
322
227849
ΓΚΟΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
25,333
323
205048
ΓΚΟΛΙΝΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΕ18.40
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
14
324
703524
ΓΚΟΛΟΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΛΕΣΒΟΥ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
24,917
325
211460
ΓΚΟΣΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΠΕ20
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
8,917
326
223315
ΓΚΟΥΒΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β/θμια
35,083
ΠΕ07
ΦΩΚΙΔΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
10,5
327
227682
ΓΚΟΥΒΕΛΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
328
224075
ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΑΡΚΑΔΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12,667
329
224352
ΓΚΟΥΜΑ
ΟΛΓΑ
ΠΕ07
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
30,833
330
200315
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Α/θμια
11,5
331
213640
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
28,5
332
219222
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
8,917
333
229038
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΠΕ06
ΕΥΒΟΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11,583
334
703520
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΚΕΡΚΥΡΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
20,917
335
204405
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΗ
ΕΛΒΙΡΑ
ΠΕ15
ΠΡΕΒΕΖΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
19,25
336
227233
ΓΚΟΥΣΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
28
337
226983
ΓΚΟΥΤΖΙΚΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΕ03
ΔΡΑΜΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
31,667
338
204456
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕ16.01
ΠΙΕΡΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
14,375
339
219428
ΓΚΡΙΤΖΑΛΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ07
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
14
340
399025
ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
36,25
341
700327
ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
8,25
342
227853
ΓΟΥΒΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ11
ΧΙΟΣ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
21,083
343
227561
ΓΟΥΓΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ05
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Α/θμια
18,833
344
210451
ΓΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ06
ΣΕΡΡΕΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
38
345
214149
ΓΟΥΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ08
ΛΑΚΩΝΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
9,333
346
703515
ΓΟΥΠΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
20,833
347
224078
ΓΟΥΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
13,75
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
6,167
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
24
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
20,083
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
38
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Α/θμια
44,75
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Α/θμια
7,417
ΓΡΙΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΛΕΣΒΟΥ
ΔΡΑΜΑ
Β/θμια
35,25
229251
ΓΡΙΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
14,333
166345
ΔΑΒΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΞΑΝΘΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
42
357
210804
ΔΑΓΚΛΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ20
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
27,917
358
215370
ΔΑΓΚΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
8
359
227687
ΔΑΓΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ07
ΦΩΚΙΔΑ
ΕΒΡΟΣ
Α/θμια
13
360
213650
ΔΑΔΑΤΣΗ
ΖΩΗ
ΠΕ06
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Α/θμια
22
361
215371
ΔΑΛΑΚΑ
ΜΕΡΣΙΝΗ
ΠΕ20
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β/θμια
8,5
362
700347
ΔΑΛΙΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ04.04
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
8,083
363
213651
ΔΑΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΘΩΜΑΗ
ΠΕ06
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α/θμια
16
364
205157
ΔΑΜΑΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΑΛΙΚΗ
ΠΕ19
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
26,375
365
703528
ΔΑΜΔΑΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ02
ΛΕΣΒΟΥ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
24,833
366
224627
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ
ΦΑΝΗ
ΠΕ08
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
10,917
367
213652
ΔΑΜΠΡΑΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΠΙΕΡΙΑ
ΧΑΝΙΑ
Α/θμια
10,25
368
203225
ΔΑΜΤΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ06
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΗΜΑΘΙΑ
Α/θμια
39
369
163614
ΔΑΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ
ΠΕ16.01
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
56,833
370
198490
ΔΑΡΑΒΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11,5
371
212651
ΔΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
48,375
372
226432
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ02
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
22,333
373
217839
ΔΕΔΟΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ03
ΗΛΕΙΑ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
9,583
374
211151
ΔΕΛΕΝΙΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ13
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
8,833
375
182440
ΔΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
43,75
376
700610
ΔΕΛΗΒΑΧΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
28
377
222011
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ02
ΠΙΕΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
24,25
378
191856
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.03
ΞΑΝΘΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
19,5
379
205686
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
35,375
380
209017
ΔΕΛΙΑΝΙΔΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ20
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
44
381
190789
ΔΕΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
43,5
382
217459
ΔΕΜΙΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
23,583
383
701294
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΔΡΑΜΑ
Β/θμια
8,833
384
226436
ΔΕΡΒΕΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
Β/θμια
7,083
385
203549
ΔΕΡΟΥΚΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ08
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
21,125
386
703563
ΔΕΣΚΑΣ
ΠΕΤΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Β/θμια
24
387
203550
ΔΗΜΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΕ08
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
41,375
388
210045
ΔΗΜΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΠΕ04.02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
28,25
389
227689
ΔΗΜΑΚΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΠΕ07
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
7,583
390
213655
ΔΗΜΗΝΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΠΕ06
ΣΕΡΡΕΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
61,75
391
227690
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ07
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12,167
392
700996
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ18.03
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β/θμια
4,333
393
184262
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
47,125
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
348
702360
ΓΡΑΜΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ04.04
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
349
224079
ΓΡΑΝΙΤΣΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
350
219226
ΓΡΑΤΣΙΩΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕ06
351
211939
ΓΡΑΦΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
352
227857
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
353
229039
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
354
703074
355
356
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
ΚΟΖΑΝΗ
Β/θμια
32
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
44
ΗΛΕΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
10
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
31
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΠΕ08
ΑΡΚΑΔΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
33,583
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ06
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
28,625
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ05
ΑΡΤΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
50,75
222024
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΕΥΒΟΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Β/θμια
39,5
204466
ΔΗΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕ16.01
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
35,125
403
206179
ΔΗΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΡΑΜΑ
Α/θμια
14,875
404
222882
ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
37,375
405
226446
ΔΗΜΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΕ02
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
34
406
153873
ΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ02
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
55,667
407
210814
ΔΗΜΟΥΔΗ
ΜΥΡΤΩ
ΠΕ19
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Α/θμια
8,917
408
223890
ΔΗΜΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ05
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Α/θμια
29,5
409
223330
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
17
410
211152
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ13
ΡΟΔΟΠΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
37,833
411
207808
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΜΙΡΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ08
ΗΛΕΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Β/θμια
14,125
412
219019
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ05
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
17,417
413
224628
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ08
ΕΥΒΟΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
6,333
414
199792
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ19
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
31
415
201392
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
33,375
416
220321
ΔΙΕΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
36
417
190798
ΔΙΟΥΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ19
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
29,625
418
227870
ΔΟΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΛΑΚΩΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11,583
419
206584
ΔΟΛΔΟΥΡΗ
ΙΣΜΗΝΗ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
12,375
420
219627
ΔΟΝΑΔΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ09
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
48,333
421
209025
ΔΟΝΤΣΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ19
ΦΛΩΡΙΝΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
29,25
422
209026
ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
32,833
423
213099
ΔΟΥΒΑΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΠΕ04.01
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
35,625
424
219234
ΔΟΥΔΑ
ΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
22,917
425
199795
ΔΟΥΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ19
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
40,5
426
225803
ΔΟΥΚΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕ07
ΗΛΕΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
25,5
427
168363
ΔΟΥΚΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Α/θμια
25
428
219235
ΔΟΥΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ06
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
32,5
429
217853
ΔΟΥΜΑΝΗ
ΦΛΩΡΑ
ΠΕ03
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
31,917
430
213661
ΔΟΥΡΤΜΕ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ06
ΞΑΝΘΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
38,833
431
225630
ΔΟΥΤΣΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΕ16.00
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
8,583
432
185727
ΔΟΥΦΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
20
433
226108
ΔΡΑΓΑΖΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΕ16.01
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Α/θμια
7
434
198845
ΔΡΑΓΑΤΣΗ-ΤΣΕΛΚΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕ08
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Β/θμια
41,75
435
222889
ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ03
ΡΕΘΥΜΝΟ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
35
436
703678
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ03
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑ
Β/θμια
15,333
ΠΕ19
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
15,5
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
394
702134
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ02
ΦΛΩΡΙΝΑ
395
224363
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕ07
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
396
202867
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ04.04
397
222021
ΔΗΜΗΤΣΑ
ΕΙΡΗΝΗ
398
219584
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ
399
203236
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
400
227569
401
402
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
437
199797
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΩΝ/ΝΑ
438
214154
ΔΡΑΚΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ08
ΒΟΙΩΤΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
13,917
ΔΡΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
12,75
439
213662
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
66
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
28
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΙΛΚΙΣ
Α/θμια
17,917
ΠΕ06
ΧΙΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ
Α/θμια
28
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ
Β/θμια
20,083
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ08
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
15,583
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΕΦΡΑΙΜ
ΠΕ19
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
20,75
702941
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
24,167
223622
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕ04.02
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
27
449
227244
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΩΚΙΔΑ
ΕΒΡΟΣ
Β/θμια
31,5
450
192385
ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
52,625
451
213665
ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
23
452
216042
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ19
ΑΡΚΑΔΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
12,417
453
217323
ΕΞΑΠΗΧΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ01
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
47,833
454
217858
ΕΞΟΥΖΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕ03
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
33,583
455
227695
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
24,833
456
200970
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ06
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΒΡΟΣ
Α/θμια
30
457
227661
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΠΕ06
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
8,083
458
224098
ΕΥΓΕΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ06
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
38,417
459
216761
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
31,917
460
211985
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΠΕ02
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Β/θμια
24,917
461
186842
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ08
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
20
462
155874
ΕΥΡΙΠΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
51,5
463
207810
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ08
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
24,375
464
206401
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ06
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
41,75
465
205184
ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
36,625
466
702969
ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΗΜΕΛΑ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β/θμια
6,25
467
184272
ΖΑΪΤΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ06
ΞΑΝΘΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
35,375
468
227250
ΖΑΚΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
26,083
469
222046
ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΠΙΕΡΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Β/θμια
20,917
470
209036
ΖΑΡΑΦΙΔΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΕ20
ΚΟΖΑΝΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
44
471
211991
ΖΑΡΕΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
23,667
472
189238
ΖΑΡΚΑΔΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β/θμια
39,5
473
214255
ΖΑΡΚΑΛΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΚΟΖΑΝΗ
ΗΜΑΘΙΑ
Β/θμια
39,875
474
205188
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
ΠΕ19
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Α/θμια
39,375
475
215403
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΛΕΥΚΑΔΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
7,333
476
195784
ΖΑΦΡΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ06
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
38
477
227884
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ11
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΧΑΝΙΑ
Α/θμια
30,167
478
190810
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ19
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
34,25
479
204471
ΖΑΧΑΡΤΖΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕ16.01
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
13,875
480
225805
ΖΑΧΕΙΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ07
ΗΛΕΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11
481
226024
ΖΑΧΙΛΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
54,167
482
220680
ΖΕΚΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ07
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΞΑΝΘΗ
Α/θμια
21,167
483
179230
ΖΕΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ02
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β/θμια
48
ΠΕ06
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
57,25
ΠΕ04.01
ΚΟΖΑΝΗ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
38,25
Επώνυμο
Όνομα
ΑΜ
440
170654
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΠΕ04.04
ΚΙΛΚΙΣ
441
210274
ΔΡΕΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
442
210823
ΔΡΙΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ20
443
229048
ΔΡΙΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
444
225667
ΔΡΟΣΟΥ
445
214155
ΔΡΥΜΩΝΗ
446
190807
447
448
484
213672
ΖΕΡΒΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
485
701532
ΖΕΡΒΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
31,667
ΕΒΡΟΣ
Β/θμια
28,333
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
10,625
ΠΕ14.04
ΚΟΖΑΝΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
36,125
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
13,75
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
21,5
ΖΙΩΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
34,417
165090
ΖΟΠΟΓΛΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΠΕ18.36
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ
Β/θμια
28,333
159182
ΖΟΡΜΠΑ
ΖΩΗ
ΠΕ02
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
57,667
495
702980
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΧΙΟΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
21,083
496
700563
ΖΟΥΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΠΕΛΛΑ
ΗΜΑΘΙΑ
Β/θμια
33,5
497
208075
ΖΟΥΜΗ
ΑΝΝΑ
ΠΕ11
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α/θμια
17,625
498
701854
ΖΟΥΡΟΥΦΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ02
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ
Β/θμια
42,167
499
703045
ΖΤΟΥΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ02
ΕΒΡΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
31,25
500
701276
ΖΩΗ
ΑΛΙΚΗ
ΠΕ04.01
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
35,583
501
215410
ΖΩΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
7
502
229056
ΖΩΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ06
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΔΡΑΜΑ
Α/θμια
20,333
503
219241
ΗΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α/θμια
13,333
504
229256
ΗΛΙΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΛΑΣΙΘΙ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
16
505
174184
ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ08
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
30,667
506
223899
ΗΛΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ05
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Α/θμια
6,333
507
213676
ΗΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΕ06
ΑΧΑΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
14,75
508
702422
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΗΛΕΙΑ
Β/θμια
17
509
217874
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
25,417
510
219242
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
30,083
511
171073
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
32,5
512
216885
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
ΟΛΓΑ
ΠΕ20
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΞΑΝΘΗ
Α/θμια
31,333
513
225709
ΘΑΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ03
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
31
514
226472
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
34,583
515
214258
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΠΕ09
ΑΧΑΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Β/θμια
17,083
516
214156
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ08
ΗΛΕΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
24,75
517
702690
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ08
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
17,75
518
218691
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
27,167
519
205205
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΔΡΑΜΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
25,125
520
164751
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ08
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
48
521
703571
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΠΕ02
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
28,917
522
227697
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΕ07
ΗΛΕΙΑ
ΠΙΕΡΙΑ
Α/θμια
30,5
523
226117
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
7,417
524
180002
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΠΕ03
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
57,75
525
700271
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ09
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
27
526
212013
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
39,625
527
176600
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
29,333
528
198011
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ04.01
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β/θμια
40,5
529
196483
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ16.01
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
30,5
530
227894
ΘΕΡΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΡΟΔΟΠΗ
Β/θμια
22,667
531
703070
ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑ
Β/θμια
25,333
532
204949
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.12
ΤΡΙΚΑΛΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
35,75
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
486
701554
ΖΕΥΓΟΛΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
487
222059
ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
488
204473
ΖΗΛΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΠΕ16.01
489
204378
ΖΙΑΚΑ
ΑΝΝΑ
490
206598
ΖΙΑΡΑ
491
184660
ΖΙΟΥΠΟΣ
492
227004
493
494
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
ΠΡΕΒΕΖΑ
Β/θμια
10,167
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
30,5
ΕΒΡΟΣ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
18
ΠΕ11
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
28,125
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12,333
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ04.02
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
20,5
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
44,5
210844
ΙΤΖΑΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ20
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
26,917
227009
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ03
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
30
542
203263
ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
19,5
543
202227
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
39
544
195585
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.01
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
39,5
545
223346
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ04.01
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
23,25
546
207577
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΠΕ06
ΚΟΖΑΝΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
53,5
547
198512
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΗΛΙΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
44,375
548
222081
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
11,167
549
203563
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΕ08
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
10,875
550
213685
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ06
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12
551
701161
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ01
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
54,75
552
226476
ΚΑΒΑΝΟΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΞΑΝΘΗ
Β/θμια
19,417
553
209056
ΚΑΒΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
13,75
554
209057
ΚΑΒΟΥΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
32,833
555
229259
ΚΑΓΙΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ08
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
20,25
556
226477
ΚΑΓΙΑΝΝΗ
ΥΠΑΠΑΝΤΗ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
30
557
201455
ΚΑΖΑΚΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
36,25
558
229653
ΚΑΖΑΝΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
35,417
559
227257
ΚΑΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.01
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
10,667
560
213686
ΚΑΖΑΝΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΞΑΝΘΗ
Α/θμια
22
561
198515
ΚΑΘΑΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ06
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΛΑΣΙΘΙ
Β/θμια
39,75
562
700018
ΚΑΪΛΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΣΑΜΟΥ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
18,583
563
201047
ΚΑΙΣΑΡΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕ01
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β/θμια
41
564
224110
ΚΑΚΑΒΟΥΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ06
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΚΟΖΑΝΗ
Β/θμια
26,417
565
213688
ΚΑΚΑΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΞΑΝΘΗ
Α/θμια
8
ΠΕ06
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
39,25
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
533
222915
ΘΩΜΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
534
199829
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ19
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
535
210480
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΠΕ06
536
199065
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ
ΕΥΑ
537
213681
ΙΕΡΕΜΙΑ
538
703026
ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ
539
198511
540
541
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
566
213689
ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΠΑΜΕΛΑ
567
212025
ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
31,75
568
224391
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ07
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
6,5
569
215421
ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ19
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Α/θμια
18
570
227013
ΚΑΚΟΥΡΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕ03
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
24,917
571
229063
ΚΑΛΑΘΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ06
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
14,75
572
228216
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ13
ΧΙΟΣ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
7
573
219246
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ06
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
8
574
222090
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
20,333
575
213495
ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΟΥ
ΕΡΜΟΦΙΛΗ
ΠΕ02
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
37
576
227419
ΚΑΛΑΜΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ04.02
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
7,333
577
186183
ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ08
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
27
578
222094
ΚΑΛΑΦΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
25
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
26,375
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
32,833
ΣΑΜΟΥ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
17,333
ΠΕ02
ΕΒΡΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
30,167
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
36,167
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
21,5
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ02
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
6,583
702948
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ03
ΠΕΛΛΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
12,833
226483
ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ02
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β/θμια
44,417
588
222927
ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ03
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
63,083
589
203272
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΠΕ06
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
39
590
219250
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ06
ΡΟΔΟΠΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
16,417
591
182023
ΚΑΛΤΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ19
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Α/θμια
41,125
592
169704
ΚΑΛΥΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
59,167
593
215432
ΚΑΛΥΒΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ19
ΛΕΣΒΟΥ
ΣΕΡΡΕΣ
Α/θμια
31
594
200348
ΚΑΜΒΥΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ20
ΑΡΚΑΔΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
48,875
595
703059
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ
ΜΕΤΑΞΩΑΓΑΠΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
47,625
596
149714
ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΧΙΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
59,333
597
223354
ΚΑΜΠΙΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ04.01
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
21,333
598
227019
ΚΑΜΠΟΣΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΚΙΛΚΙΣ
ΗΜΑΘΙΑ
Β/θμια
22,333
599
197087
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
23,75
600
219758
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ11
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
Α/θμια
12,833
601
224395
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ07
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
39
602
201473
ΚΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
13,75
603
197088
ΚΑΝΑΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ02
ΠΙΕΡΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
45,5
604
209492
ΚΑΝΑΤΑ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ02
ΚΟΖΑΝΗ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β/θμια
18,25
605
229066
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
36,833
606
171323
ΚΑΝΔΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ08
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
65,875
607
226490
ΚΑΝΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
40,417
608
226491
ΚΑΝΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΚΕΡΚΥΡΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
36,083
609
229931
ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ18.12
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
14,667
610
224399
ΚΑΟΥΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ07
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11
611
216062
ΚΑΟΥΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕ19
ΛΑΚΩΝΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
37,083
612
401493
ΚΑΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
39,875
613
702939
ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ04.01
ΦΩΚΙΔΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
19,25
614
219252
ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
27,833
615
219253
ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
17,5
616
223359
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΗΛΕΙΑ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
11,333
617
227264
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ04.01
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Β/θμια
10,917
618
210493
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΦΕΡΕΝΙΚΗ
ΠΕ06
ΛΕΣΒΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
24
619
214794
ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
17
620
703434
ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
50,75
621
703611
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΥ
ΜΥΡΤΩ
ΠΕ02
ΗΛΕΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
42,917
622
227908
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΠΕ11
ΧΙΟΣ
ΡΟΔΟΠΗ
Β/θμια
36,333
623
700653
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.01
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Β/θμια
39,25
624
211485
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ20
ΡΟΔΟΠΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
29,083
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
579
198850
ΚΑΛΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
580
212029
ΚΑΛΙΩΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
581
213693
ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ06
582
226481
ΚΑΛΛΙΝΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
583
700476
ΚΑΛΛΩΝΗ
584
702806
ΚΑΛΜΑΝΤΗΣ
585
701923
586
587
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
625
223361
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΒΡΟΣ
Β/θμια
43,25
626
229508
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ20
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
18,167
627
175414
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
45,167
628
184300
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
44,125
629
223363
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΩΚΙΔΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Β/θμια
43
630
215453
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΠΕ20
ΑΡΤΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
37,5
631
700021
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΛΟΥΚΙΑ
ΠΕ16.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
6,583
632
702108
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
27
633
198852
ΚΑΡΑΚΩΤΤΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΕ08
ΚΙΛΚΙΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
15,875
634
196412
ΚΑΡΑΛΑΖΑΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ16.01
ΚΙΛΚΙΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
11
635
198528
ΚΑΡΑΛΕΚΑ
ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
48,5
636
220860
ΚΑΡΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ08
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
9,5
637
223364
ΚΑΡΑΛΟΥΛΗ
ΧΡΥΣΑ
ΠΕ04.01
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
43,083
638
222948
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΠΕ03
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
36,75
639
219934
ΚΑΡΑΜΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ13
ΧΑΝΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β/θμια
11,917
640
190842
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ
ΟΛΓΑ
ΠΕ19
ΠΕΛΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
44,875
641
186772
ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΠΙΕΡΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
48,125
642
224630
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΠΕ08
ΑΡΤΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11,667
643
196694
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ03
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
41,125
644
577270
ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
60,667
645
214523
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ11
ΧΙΟΣ
ΡΟΔΟΠΗ
Β/θμια
23,75
646
210866
ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
31,917
647
219762
ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΠΕ11
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
13,375
648
213705
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΞΑΝΘΗ
ΚΙΛΚΙΣ
Α/θμια
24,25
649
227916
ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11,125
650
703395
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΣΑΜΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑ
Β/θμια
7,667
651
225812
ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΥ
ΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΠΕ07
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
19
652
227030
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΒΟΙΩΤΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
30,5
ΠΕ09
ΚΟΖΑΝΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
28,125
48,375
653
207884
ΚΑΡΒΕΛΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΑΙΡΥΛΙΝ
654
219767
ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΣΑΜΟΥ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
655
226123
ΚΑΡΙΤΖΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ16.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
22
656
703284
ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ03
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
23,75
657
223916
ΚΑΡΝΑΒΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ05
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΧΑΝΙΑ
Α/θμια
32,5
658
226503
ΚΑΡΝΑΡΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΠΕ02
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
36,5
659
199582
ΚΑΡΝΟΜΠΑΤΛΟΓΛΟΥ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΠΕ18.03
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
47,375
660
213709
ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
39,125
661
183966
ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΕΡΚΥΡΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
35,875
662
700597
ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
10,667
663
210500
ΚΑΡΠΟΥΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
38,25
664
702677
ΚΑΡΡΑ
ΜΑΙΡΗ
ΠΕ03
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΡΤΑ
Β/θμια
27,25
665
198536
ΚΑΡΡΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ06
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
62,375
666
207588
ΚΑΡΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
14,25
667
177038
ΚΑΡΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
49,5
668
210501
ΚΑΡΣΙΣΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΑ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
9
669
401209
ΚΑΡΤΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ06
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
40,75
670
165638
ΚΑΡΤΑΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
46,667
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
671
205707
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ20
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΔΡΑΜΑ
Α/θμια
19,75
672
219769
ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
17,833
673
223920
ΚΑΣΒΙΚΗ
ΘΕΩΝΗ
ΠΕ05
ΗΛΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
15,25
674
227034
ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
23
675
205257
ΚΑΣΣΕΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΣΕΡΡΕΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
33,625
676
217928
ΚΑΣΤΑΝΑΡΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΕ03
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
27,583
677
195963
ΚΑΣΤΑΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ13
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
38
678
216894
ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ20
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
37,25
679
226512
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ02
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β/θμια
64,417
680
217503
ΚΑΤΖΙΛΙΕΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
38
681
210872
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΧΑΝΙΑ
Α/θμια
26,917
682
215849
ΚΑΤΣΑΒΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ08
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
34,167
683
219468
ΚΑΤΣΑΝΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΕ07
ΞΑΝΘΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α/θμια
38,417
684
192425
ΚΑΤΣΑΝΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕ04.01
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
51,875
685
205259
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ19
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
18,5
686
224117
ΚΑΤΣΕΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ06
ΡΕΘΥΜΝΟ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
8
687
204494
ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΕ16.01
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12,125
688
227269
ΚΑΤΣΙΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ04.01
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Β/θμια
44
689
144128
ΚΑΤΣΟΡΧΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ02
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
73
690
207885
ΚΑΤΣΟΥΛΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ09
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
18,75
691
703521
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΛΑΚΩΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
32,583
692
223925
ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ05
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
13,667
693
226524
ΚΑΤΣΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
36,583
694
229073
ΚΑΤΣΩΧΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
8,333
695
204496
ΚΑΤΣΩΧΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΕ16.01
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
17,75
696
203298
ΚΑΤΩΠΟΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
25,5
697
215475
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΡΟΔΟΠΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
37,5
698
198857
ΚΑΦΙΔΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ08
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
18,25
699
149503
ΚΑΨΑΛΗ
ΜΙΡΑΝΤΑ
ΠΕ16.01
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΛΑΚΩΝΙΑ
Β/θμια
45
700
217333
ΚΑΨΟΥΡΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΕ01
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
7,083
701
224413
ΚΕΖΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ07
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΙΕΡΙΑ
Α/θμια
16,417
702
229076
ΚΕΜΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕ06
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΟΖΑΝΗ
Α/θμια
7
703
220942
ΚΕΝΤΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ16.01
ΑΧΑΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
31,125
704
222968
ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
25
705
176897
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕ08
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
28
706
216080
ΚΕΡΜΕΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ
Α/θμια
8,333
707
220705
ΚΕΣΣΟΥΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ07
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΕΒΡΟΣ
Α/θμια
26,083
708
212076
ΚΕΦΑΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
33,917
709
226125
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ16.01
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
40,167
710
229227
ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
30
711
210877
ΚΗΡΥΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
21,917
712
229658
ΚΙΑΜΗΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.07
ΠΙΕΡΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
Β/θμια
8,75
713
219471
ΚΙΓΜΑ
ΚΛΕΙΩ
ΠΕ07
ΚΟΖΑΝΗ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
32,333
714
184317
ΚΙΟΥΡΚΟΥ
ΧΑΙΔΩ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
42,5
715
226534
ΚΙΟΥΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΕΥΒΟΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
34
716
227707
ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ07
ΕΥΒΟΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
9,167
717
155981
ΚΙΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ02
ΔΡΑΜΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
43,5
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
718
229077
ΚΙΤΣΑΚΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΠΕ06
ΣΑΜΟΥ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
5,667
719
145707
ΚΙΤΣΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΡΑΜΑ
Β/θμια
57,167
720
227938
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α/θμια
17,583
721
198859
ΚΛΑΔΗ
ΤΕΡΕΖΑ
ΠΕ08
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
54,5
722
703493
ΚΛΑΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ02
ΚΕΡΚΥΡΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
38,833
723
223383
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ04.01
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
48,083
724
166393
ΚΛΕΤΣΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
34
725
213195
ΚΟΪΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ04.02
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
47,125
726
700636
ΚΟΚΚΑΛΑ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΠΕ04.02
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
42,583
727
229263
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ08
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
9
728
212085
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΗΛΕΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
33,75
729
212088
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
37,917
730
173637
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ03
ΦΩΚΙΔΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
33,125
731
213731
ΚΟΚΚΟΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
26,583
732
162589
ΚΟΚΚΟΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
38,833
733
197150
ΚΟΚΟΒΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΡΟΔΟΠΗ
Β/θμια
46,625
734
213733
ΚΟΚΟΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
32,167
735
210516
ΚΟΛΕΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΕΥΒΟΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
21,667
736
222184
ΚΟΛΕΤΣΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β/θμια
44,75
737
701107
ΚΟΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
25,583
738
227274
ΚΟΛΛΑΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ04.01
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
36,083
739
213734
ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
24,125
740
209092
ΚΟΛΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ19
ΑΧΑΙΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α/θμια
34,75
741
222975
ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
31
742
222976
ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
10
743
222188
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ02
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
35
744
229441
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α/θμια
53,5
745
174776
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕ18.30
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
37
746
229079
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕ06
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β/θμια
25
747
215490
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ20
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
27,333
748
227275
ΚΟΛΧΟΥΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΡΟΔΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β/θμια
34
749
229511
ΚΟΜΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ20
ΣΑΜΟΥ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
8,583
750
220709
ΚΟΜΜΑΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ07
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
31
751
210517
ΚΟΝΔΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11,417
752
223393
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.01
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
31,167
753
176331
ΚΟΝΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ05
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
46,875
754
159260
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΕ02
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β/θμια
41,5
755
200812
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11,5
756
176633
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ
ΦΡΟΣΟΥΛΑ
ΠΕ06
ΠΙΕΡΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
35,625
757
701960
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
13
758
229584
ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ32
ΑΡΚΑΔΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
30,25
759
209532
ΚΟΝΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
9,083
760
213176
ΚΟΝΤΟΥ
ΜΑΡΙΩΓΚΑ
ΠΕ04.05
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
29,875
761
214165
ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ08
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β/θμια
41,25
762
193978
ΚΟΠΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
24,25
763
213739
ΚΟΡΑΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
17
764
207817
ΚΟΡΔΕΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ08
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
15,625
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
765
700900
ΚΟΡΙΑΝΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Β/θμια
6,667
766
189028
ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Β/θμια
44,625
767
214535
ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ11
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΧΑΝΙΑ
Α/θμια
28,5
768
212737
ΚΟΡΝΙΩΤΑΚΗ
ΒΙΟΛΕΤΑ
ΠΕ03
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
37,625
769
184133
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ
ΝΙΚΗ
ΠΕ05
ΑΡΤΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
42,5
770
215498
ΚΟΡΟΞΕΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
27,917
771
401435
ΚΟΡΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ04.01
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
39,875
772
199914
ΚΟΡΣΑΒΙΔΗ
ΑΚΥΛΙΝΗ
ΠΕ19
ΚΟΖΑΝΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12,75
773
224635
ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ08
ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
8,167
774
200377
ΚΟΣΒΥΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ20
ΤΡΙΚΑΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
44,75
775
217521
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΞΑΝΘΗ
ΔΡΑΜΑ
Β/θμια
18,333
776
701362
ΚΟΣΥΒΑΣ
ΑΔΑΜ
ΠΕ02
ΧΙΟΣ
ΣΑΜΟΥ
Β/θμια
4
777
213183
ΚΟΤΙΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΟΖΑΝΗ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β/θμια
31,5
778
219271
ΚΟΤΡΩΝΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕ06
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α/θμια
31,875
779
198559
ΚΟΤΡΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Β/θμια
24,25
780
206108
ΚΟΤΣΑΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ17.03
ΕΥΒΟΙΑ
ΣΑΜΟΥ
Β/θμια
17,25
781
229264
ΚΟΤΣΙΛΙΑΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ08
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
9,917
782
207818
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ08
ΗΛΕΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
28,25
783
212106
ΚΟΥΒΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ02
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
8,25
784
222206
ΚΟΥΒΡΟΥΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
33,5
785
202880
ΚΟΥΓΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ04.04
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
19,125
786
176335
ΚΟΥΖΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ05
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
22,75
787
222980
ΚΟΥΖΟΥΠΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ03
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
23,667
788
220402
ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
36,333
789
703648
ΚΟΥΚΙΟΓΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
2,25
790
210897
ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ
ΙΑΣΩΝ
ΠΕ20
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
37,083
791
215504
ΚΟΥΚΟΒΕΤΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Α/θμια
21
792
200752
ΚΟΥΚΟΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ17.08
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
21,875
793
190368
ΚΟΥΚΟΥΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ06
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΙΛΚΙΣ
Α/θμια
32,375
794
224128
ΚΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΦΩΚΙΔΑ
Α/θμια
16,5
795
224129
ΚΟΥΛΟΥΛΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ06
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
22,5
796
222981
ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ03
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
8
797
198563
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ06
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
29,75
798
226562
ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Β/θμια
16,083
799
227425
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΗΛΕΙΑ
Β/θμια
20,167
800
219060
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ05
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
26,083
801
210525
ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ06
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
41,417
802
227958
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
7,583
803
224420
ΚΟΥΠΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ07
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Α/θμια
36,917
804
193829
ΚΟΥΡΑΝΤΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕ05
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
39,75
805
222987
ΚΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
32,917
806
219638
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ09
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΔΡΑΜΑ
Β/θμια
11,583
807
165228
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΛΑΣΙΘΙ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
51,667
808
222217
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
7,083
809
223403
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
29
810
217972
ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ03
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
13,833
811
218429
ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ04.01
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
37,5
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
812
226567
ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ
ΛΟΥΪΖΑ
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
28
813
224423
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ07
ΦΩΚΙΔΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
19,25
814
219275
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
28,167
815
211610
ΚΟΥΤΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕ17.01
ΕΒΡΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
37,75
816
224719
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ
ΔΡΟΣΟΣ
ΠΕ09
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΕΡΡΕΣ
Β/θμια
14
817
226571
ΚΟΥΤΣΟΠΙΑ
ΠΕΛΑΓΙΑ-ΑΝΘΗ
ΠΕ02
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β/θμια
44,417
818
216783
ΚΟΥΤΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ06
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΔΡΑΜΑ
Α/θμια
37,833
819
203318
ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ06
ΚΟΖΑΝΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
35,5
820
198566
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΣΑΜΟΥ
Β/θμια
44,25
821
212127
ΚΟΥΦΑΚΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΠΕ02
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
9,167
822
701817
ΚΟΦΦΑ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β/θμια
21,75
823
229587
ΚΟΨΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ32
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
44
824
219591
ΚΡΑΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ08
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
37,833
825
227712
ΚΡΑΛΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΦΩΚΙΔΑ
ΔΡΑΜΑ
Α/θμια
27,25
826
212751
ΚΡΑΝΤΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ03
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
53,667
827
703004
ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ03
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
35,083
828
703424
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΕ02
ΧΙΟΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
34
829
224984
ΚΡΙΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ11
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α/θμια
34,875
830
219277
ΚΡΙΜΙΤΖΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
8,917
831
219278
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ06
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
11,083
832
227057
ΚΡΟΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΦΩΚΙΔΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
9,167
833
209550
ΚΡΟΜΜΥΔΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ02
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β/θμια
13
834
203715
ΚΡΟΝΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕ09
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
25
835
216102
ΚΡΟΥΠΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ20
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Α/θμια
12,333
836
227713
ΚΤΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ
ΠΕ07
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
35,667
837
171337
ΚΥΒΕΝΤΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ08
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
32,5
838
217532
ΚΥΔΩΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ02
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
9
839
229400
ΚΥΔΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
33,875
840
146215
ΚΥΚΕΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
47
ΤΕ01.02
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Β/θμια
42,667
841
166961
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
842
216103
ΚΥΡΑΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ19
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
8,5
843
226579
ΚΥΡΓΥΡΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΞΑΝΘΗ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
11,333
844
182830
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ06
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
46
845
227058
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ03
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
12,25
846
209551
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΕ02
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
10,25
847
185314
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ20
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
41
848
227281
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΛΑΣΙΘΙ
Β/θμια
9
849
227060
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ03
ΚΙΛΚΙΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
34,5
850
701821
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΠΕ03
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
Β/θμια
10,417
851
218439
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
26,083
852
199197
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΞΑΝΘΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
34,625
853
213762
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΑΡΕΤΗ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
37
854
227430
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ04.02
ΕΥΒΟΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Β/θμια
30
855
703037
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΦΩΚΙΔΑ
Β/θμια
5,833
856
189945
ΚΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕ04.01
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β/θμια
33,5
857
224431
ΚΥΡΤΛΙΩΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ07
ΔΡΑΜΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α/θμια
40,417
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
18,875
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
36,25
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α/θμια
27,917
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
26
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ32
ΚΙΛΚΙΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
6,917
ΔΑΝΙΗΛ
ΠΕ03
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
34
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΚΟΖΑΝΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
47,375
220726
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ07
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
30,167
224140
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
33,167
867
701193
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕ02
ΛΕΥΚΑΔΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
14,083
868
220418
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
14
869
702638
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
25,667
870
227972
ΚΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α/θμια
23,25
871
200818
ΚΩΣΤΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ19
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12,75
872
700828
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ03
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
51,125
873
223002
ΚΩΣΤΙΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ03
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
30,75
874
209113
ΚΩΣΤΙΝΟΥΔΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕ20
ΕΒΡΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
23,333
875
700176
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ04.01
ΧΙΟΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
27,5
876
183161
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β/θμια
31
877
210534
ΚΩΤΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
13,917
878
224145
ΚΩΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
12,833
879
223005
ΚΩΤΣΗΣ
ΜΑΝΘΟΣ
ΠΕ03
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Β/θμια
14,333
880
205327
ΚΩΤΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ19
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
40,25
881
223653
ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ04.02
ΠΙΕΡΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
25
882
229665
ΛΑΓΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.07
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΣΑΜΟΥ
Β/θμια
5,75
883
213218
ΛΑΔΑ
ΠΑΝΑΓΙΩ
ΠΕ04.01
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Β/θμια
22,875
884
173836
ΛΑΔΙΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.01
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
34,333
885
180438
ΛΑΖΑΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β/θμια
28
886
227432
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
9
887
202887
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ04.04
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΞΑΝΘΗ
Β/θμια
35
888
225820
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ07
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΔΡΑΜΑ
Α/θμια
35,417
889
224146
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
25
890
216785
ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ
ΠΟΛΥΜΝΙΑ
ΠΕ06
ΧΑΝΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
22
891
904702
ΛΑΚΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΑΡΤΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
51
892
218005
ΛΑΛΙΩΤΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ03
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
9,417
893
186031
ΛΑΛΟΥΔΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕ05
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
44,375
894
229592
ΛΑΜΠΙΔΩΝΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΕ32
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11,167
895
702354
ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΚΑΝΕΛΛΗ
ΠΕ02
ΛΑΣΙΘΙ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
22,25
896
178738
ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ16.01
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
35,75
897
191401
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ18.36
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
29,5
898
210539
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ06
ΛΑΚΩΝΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
37,625
899
223418
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΚΟΖΑΝΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
31
900
223010
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
31,75
901
209117
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ20
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
29,333
902
703098
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ-ΛΥΔΙΑ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
19,333
903
225748
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΕΒΡΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Β/θμια
37,417
904
701884
ΛΑΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ
ΠΕ16.01
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
17,75
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
858
207601
ΚΥΤΤΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΑΡΚΑΔΙΑ
859
214286
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ09
ΕΒΡΟΣ
860
224988
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
861
183415
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΛΕΞΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
862
229589
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ
863
227061
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
864
213767
865
866
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12,25
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
45
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
35,667
ΠΕ19
ΑΡΚΑΔΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
25,583
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β/θμια
26,875
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
57,667
ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
49
201654
ΛΕΓΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
25
223012
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
10,25
914
216786
ΛΕΝΤΖΙΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
31,833
915
227600
ΛΕΟΝΤΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ05
ΦΩΚΙΔΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α/θμια
6,667
916
176351
ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ
ΣΩΣΣΑΝΑ
ΠΕ05
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
41,875
917
700520
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
8
918
216114
ΛΕΤΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΡΤΑ
Β/θμια
27,5
919
190887
ΛΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ19
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
37,75
920
210542
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
9,25
921
204011
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΕΒΡΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Α/θμια
27,5
922
219594
ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ
ΜΑΡΘΑ
ΠΕ08
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
8,917
923
225004
ΛΙΑΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
26,25
924
703170
ΛΙΑΠΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ04.01
ΔΡΑΜΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β/θμια
21
925
222269
ΛΙΑΠΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
32,75
926
219289
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕTΤΑ
ΠΕ06
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
26,167
927
224155
ΛΙΑΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΗΜΑΘΙΑ
Α/θμια
34,583
928
702049
ΛΙΑΤΗΡΗ
ΟΛΓΑ
ΠΕ32
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
26
929
176651
ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
33,5
930
214171
ΛΙΒΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ08
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β/θμια
20,625
931
222273
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
35,75
932
226606
ΛΙΛΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕ02
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β/θμια
22,25
933
184344
ΛΙΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ06
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΚΙΛΚΙΣ
Α/θμια
26,875
934
227292
ΛΙΟΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Β/θμια
5,25
935
211501
ΛΙΟΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
33,167
936
207896
ΛΙΤΟΥΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ09
ΡΟΔΟΠΗ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
28,75
937
702670
ΛΙΤΣΚΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
ΣΑΜΟΥ
Β/θμια
6,667
938
227072
ΛΟΓΟΘΕΤΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΕ03
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
23,5
939
203724
ΛΟΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ09
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
47,125
940
206033
ΛΟΥΒΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ08
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
18
941
214289
ΛΟΥΓΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
27
942
211244
ΛΟΥΚΑΡΕΛΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ14.04
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
38,667
943
190375
ΛΟΥΠΗ ΠΙΝΤΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
39,5
944
195603
ΛΟΥΤΣΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β/θμια
36,125
945
223783
ΛΥΓΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β/θμια
7,333
946
226611
ΛΥΓΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥH
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
33,333
ΠΕ08
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
38,25
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
905
224151
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΕ06
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
906
209119
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ19
ΗΜΑΘΙΑ
907
223656
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ04.02
908
229517
ΛΑΤΙΦΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
909
192544
ΛΑΧΑΝΙΔΟΥ
910
160157
ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ
911
223420
912
913
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
947
184607
ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
948
219292
ΛΥΚΟΥΔΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΠΕ06
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
9,083
949
227986
ΛΥΚΟΥΔΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
33,375
950
204021
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
15
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
44,833
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
20,583
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
9,5
ΠΕ06
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
44,75
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ07
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
25,083
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
27,833
ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ
ΤΡΥΓΩΝΑ
ΠΕ16.01
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
15
218028
ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ03
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΣΕΡΡΕΣ
Β/θμια
28
215547
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ19
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
27,583
227993
ΜΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11,75
ΠΕ02
ΦΩΚΙΔΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Β/θμια
31
33,625
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
951
222279
ΛΥΜΠΕΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ02
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
952
229519
ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ19
ΛΑΚΩΝΙΑ
953
229100
ΛΥΡΩΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ06
954
184345
ΛΩΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
955
227719
ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ
956
700163
ΜΑΓΓΙΩΡΗΣ
957
204523
958
959
960
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
961
217551
ΜΑΚΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΦΙΛΟΘΕΗ
962
206683
ΜΑΚΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ02
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
963
219797
ΜΑΚΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ11
ΑΧΑΙΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α/θμια
17
964
222286
ΜΑΚΡΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β/θμια
23,333
965
193072
ΜΑΚΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΑ
ΠΕ02
ΚΟΖΑΝΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
23,5
966
150927
ΜΑΚΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ03
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
54,833
967
226617
ΜΑΚΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
5
968
225016
ΜΑΚΡΥΑΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Α/θμια
25,875
969
213794
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
35,5
970
703574
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
24,833
971
702983
ΜΑΛΑΜΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΠΕ04.01
ΡΟΔΟΠΗ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Β/θμια
9,583
972
214290
ΜΑΛΙΟΥΦΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΕΒΡΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
37,167
973
188347
ΜΑΛΙΣΙΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ20
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
23,25
974
198596
ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
15,625
975
179451
ΜΑΜΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕ02
ΕΥΒΟΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
32,167
976
206692
ΜΑΜΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
16,375
977
207296
ΜΑΜΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
40,875
978
219295
ΜΑΝΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΞΑΝΘΗ
Α/θμια
7,583
979
220435
ΜΑΝΑΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
31,083
980
227996
ΜΑΝΔΥΛΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
30,667
981
199966
ΜΑΝΘΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΠΙΕΡΙΑ
Α/θμια
26,5
982
213233
ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ04.01
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
46,875
983
219800
ΜΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ11
ΑΧΑΙΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α/θμια
25
984
193999
ΜΑΝΟΥΔΗ
ΟΛΓΑ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11,75
985
226624
ΜΑΝΟΥΚΑ
ΑΝΝΑ
ΠΕ02
ΧΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
5
986
224643
ΜΑΝΟΥΡΗ
ΛΕΥΚΗ
ΠΕ08
ΚΟΖΑΝΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
34,833
987
216120
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΕ20
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
37,75
988
702275
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
41,167
989
227076
ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕ03
ΛΑΚΩΝΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
35
990
701138
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΛΑΣΙΘΙ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
27,083
991
227301
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
28,25
992
192435
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
37,375
993
210926
ΜΑΝΩΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ20
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
18,333
994
223435
ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
25
995
700146
ΜΑΡΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΕ03
ΧΙΟΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
28,75
996
222308
ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
15,75
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
997
702226
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ
Β/θμια
11
998
171595
ΜΑΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
49,333
999
210555
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΡΟΔΟΠΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
29,125
1000
219646
ΜΑΡΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ09
ΗΛΕΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Β/θμια
36,083
1001
700232
ΜΑΡΚΟΥ
ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ
ΠΕ03
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
33,583
1002
215566
ΜΑΡΚΟΥΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΡΤΑ
Α/θμια
12,333
1003
210931
ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
34,917
1004
703504
ΜΑΡΤΙΚΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΕ02
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
28,833
1005
203730
ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ
ΘΕΚΛΑ
ΠΕ09
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
39
1006
203354
ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ06
ΕΒΡΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
39
1007
203355
ΜΑΣΟΥΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΣΑΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
14
1008
223034
ΜΑΣΟΥΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
29
1009
215960
ΜΑΣΤΟΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΣΕΡΡΕΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
8,417
1010
227081
ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ03
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
9
1011
175518
ΜΑΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
51,833
1012
226633
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ02
ΚΟΖΑΝΗ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β/θμια
41,5
1013
703644
ΜΑΤΕΝΤΣΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΠΕ03
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
6,333
1014
206699
ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
38,5
1015
189393
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΠΕ02
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΡΑΜΑ
Β/θμια
39,5
1016
199980
ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΕ19
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
30,625
1017
215569
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΔΡΑΜΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
35,75
1018
160161
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ04.01
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ
Β/θμια
41,667
1019
203581
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
19,375
1020
701589
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΦΩΚΙΔΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
29,875
1021
204533
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ16.01
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11,875
1022
228983
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ19
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Α/θμια
8,75
1023
212802
ΜΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ
ΠΕ03
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
22,5
1024
223951
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ05
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
25,917
1025
218477
ΜΑΧΑΙΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ04.01
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
38,25
1026
176665
ΜΕΓΚΟΥΣΟΓΛΟΥΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΠΕ06
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
35,625
1027
224646
ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ08
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
6,333
1028
703781
ΜΕΝΕΓΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ17.06
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
14,083
1029
701804
ΜΕΝΤΕ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ03
ΗΛΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
35,125
1030
206207
ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β/θμια
24,25
1031
212210
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
37
1032
224458
ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ
ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ
ΠΕ07
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΣΕΡΡΕΣ
Α/θμια
14,75
1033
224459
ΜΕΡΤΖΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕ07
ΒΟΙΩΤΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
30,833
1034
220449
ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
11,417
1035
228009
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΕΥΒΟΙΑ
Α/θμια
30,083
1036
227723
ΜΕΤΤΕΝ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ07
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
20,75
1037
227086
ΜΗΛΙΩΡΗΣ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
19,833
1038
205379
ΜΗΤΑΛΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕ19
ΠΙΕΡΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
27,25
1039
226638
ΜΗΤΡΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΣΕΡΡΕΣ
Β/θμια
36,167
1040
702953
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
7,083
1041
703460
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
10,25
1042
226640
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΩΚΙΔΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
29,25
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
33,833
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
26
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
33,75
ΠΕ08
ΑΡΤΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
20,917
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ05
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
36,667
ΜΗΤΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
33
215580
ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ20
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Α/θμια
26
703291
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
3
1052
702621
ΜΙΜΙΚΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕ02
ΡΟΔΟΠΗ
ΞΑΝΘΗ
Β/θμια
34,75
1053
184933
ΜΙΝΕΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ13
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
41,25
1054
193115
ΜΙΝΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΚΟΖΑΝΗ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
30,25
1055
205382
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ19
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑ
Α/θμια
35,125
1056
229524
ΜΙΣΕΝΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ20
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
6,583
1057
701924
ΜΙΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
8,833
1058
225827
ΜΙΤΕΛΟΥΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ07
ΗΛΕΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
25,417
1059
228014
ΜΙΧΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
16,583
1060
223441
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
36,667
1061
701612
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
28,25
1062
701844
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
12,167
1063
186843
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΕΥΣΕΒΙΑ
ΠΕ08
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
29,875
1064
212221
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
32
1065
214177
ΜΙΧΑΛΕΑ
ΙΟΥΛΙΑ
ΠΕ08
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
8,583
1066
220457
ΜΙΧΑΛΗ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΠΕ02
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
23,917
1067
703845
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ17.07
ΛΕΥΚΑΔΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
23,5
1068
701434
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
4,667
1069
213818
ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΕ06
ΣΑΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
16
1070
229525
ΜΙΧΟΚ
ΚΑΜΕΛΙΑ
ΠΕ19
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
25,917
1071
207030
ΜΟΔΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΝ
ΠΕ03
ΧΑΝΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
26,5
1072
181395
ΜΟΛΦΕΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ08
ΒΟΙΩΤΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
19
1073
401153
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ05
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
23,5
1074
174204
ΜΟΝΙΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ08
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Α/θμια
33,375
1075
200966
ΜΟΣΧΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
10,875
1076
226653
ΜΟΥΖΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ02
ΕΥΒΟΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
5,167
1077
223048
ΜΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ03
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
24,583
1078
227089
ΜΟΥΛΑ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΠΕ03
ΔΡΑΜΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β/θμια
29,833
1079
222354
ΜΟΥΛΑΡΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΠΕ02
ΕΥΒΟΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
16,75
1080
160164
ΜΟΥΛΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
46
1081
220462
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
7
1082
223050
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
14
1083
701875
ΜΟΥΣΕΛΕΜΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ03
ΔΡΑΜΑ
ΣΕΡΡΕΣ
Β/θμια
13,333
1084
703672
ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ04.02
ΗΛΕΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Β/θμια
43,333
1085
229117
ΜΟΥΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
13,25
1086
210568
ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
24
1087
212230
ΜΟΥΤΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΛΑΣΙΘΙ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β/θμια
22,917
1088
229598
ΜΠΑΖΩΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΕ32
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΥΒΟΙΑ
Α/θμια
14,667
1089
226655
ΜΠΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
12,417
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
1043
225034
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ11
Γ ΑΘΗΝΩΝ
1044
227309
ΜΗΤΣΑ
ΑΝΝΑ
ΠΕ04.01
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
1045
223440
ΜΗΤΣΑΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.01
1046
224647
ΜΗΤΣΑΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
1047
223955
ΜΗΤΣΗ
1048
220452
ΜΗΤΣΙΑΛΗ
1049
702579
1050
1051
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
ΚΙΛΚΙΣ
Β/θμια
9,167
ΡΟΔΟΠΗ
Β/θμια
24,75
ΣΑΜΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
10,333
ΠΕ11
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
65,667
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΗΛΕΙΑ
Β/θμια
17,917
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ01.02
ΦΩΚΙΔΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
37,25
ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
Α ΑΘΗΝΩΝ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
21,917
213527
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ05
ΛΕΣΒΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α/θμια
11,75
224478
ΜΠΑΛΑΦΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ07
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Α/θμια
11,75
1099
207622
ΜΠΑΛΙΤΑ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΛΑ
ΠΕ06
ΚΟΖΑΝΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
41,125
1100
183471
ΜΠΑΛΛΗ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΠΕ02
ΗΜΑΘΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
32
1101
169264
ΜΠΑΛΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ16.01
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
33,25
1102
210951
ΜΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΛΕΣΒΟΥ
ΞΑΝΘΗ
Α/θμια
25
1103
224649
ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ08
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
33,667
1104
172284
ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕ18.03
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
24,25
1105
193122
ΜΠΑΜΝΑΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ02
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β/θμια
32,25
1106
218496
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.01
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
7,5
1107
700221
ΜΠΑΝΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΦΩΚΙΔΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
35,833
1108
190911
ΜΠΑΝΤΑΒΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ19
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
44,125
1109
226007
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ09
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
35,833
1110
186091
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
49
1111
198878
ΜΠΑΡΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΒΟΙΩΤΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
23
1112
187718
ΜΠΑΡΔΑΝΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΕ03
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
51,875
1113
215596
ΜΠΑΡΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
21
1114
209154
ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
23,417
1115
224180
ΜΠΑΡΜΠΟΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
6
1116
226663
ΜΠΑΣΤΑ
ΙΟΥΛΙΑ
ΠΕ02
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΗΛΕΙΑ
Β/θμια
20,083
1117
216145
ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ19
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
8,417
1118
200011
ΜΠΑΤΑΓΚΙΩΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Α/θμια
36,5
1119
227092
ΜΠΑΤΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
11,083
1120
701793
ΜΠΑΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΕΒΡΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
29,667
1121
220760
ΜΠΕΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ07
ΕΒΡΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ
Α/θμια
20
1122
192594
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
42
1123
200013
ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΕ19
ΒΟΙΩΤΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
36,5
1124
226666
ΜΠΕΛΕΚΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
32
1125
220866
ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ08
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11
1126
701258
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΩΚΙΔΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Β/θμια
43,583
1127
227532
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
34
1128
214309
ΜΠΕΛΟΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΗΛΕΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
8
1129
700854
ΜΠΕΝΕΤΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΕ02
ΣΑΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
43,583
1130
700253
ΜΠΕΝΕΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ03
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
33,083
1131
227730
ΜΠΕΣΛΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
Α/θμια
19,167
1132
207910
ΜΠΕΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ09
ΑΡΤΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
37
1133
198632
ΜΠΕΤΣΙΜΕΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ06
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
30,875
1134
197309
ΜΠΙΘΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΗΛΕΙΑ
Β/θμια
46
1135
213829
ΜΠΙΡΜΠΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
8
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
1090
226656
ΜΠΑΚΑΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ02
ΛΕΣΒΟΥ
1091
228026
ΜΠΑΚΑΛΗ
ΖΑΦΕΙΡΩ
ΠΕ11
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
1092
703020
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
ΟΛΓΑ
ΠΕ02
1093
194420
ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1094
210949
ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ
1095
228363
ΜΠΑΛΑΛΑΣ
1096
210950
1097
1098
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
1136
224182
ΜΠΙΡΜΠΑ
ΙΛΙΑ
ΠΕ06
ΣΑΜΟΥ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
15
1137
700151
ΜΠΙΣΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ03
ΚΙΛΚΙΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
15,417
1138
700875
ΜΠΙΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΟΖΑΝΗ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Β/θμια
6,417
1139
207911
ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΠΕ09
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
31,75
1140
702685
ΜΠΛΑΝΑ
ΑΝΝΑ
ΠΕ18.28
ΑΧΑΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
30,417
1141
184547
ΜΠΛΑΝΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ07
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
28,5
1142
198880
ΜΠΛΙΟΥΜΗ
ΑΓΛΑΙΑ
ΠΕ08
ΑΧΑΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
27,25
1143
228344
ΜΠΟΕΜΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ32
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
37,917
1144
226675
ΜΠΟΖΑΤΖΟΥΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
8,417
1145
701419
ΜΠΟΖΙΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
18
1146
703242
ΜΠΟΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
3
1147
227318
ΜΠΟΪΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
24,833
1148
207827
ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗ
ΚΛΕΑΝΘΗ
ΠΕ08
ΛΑΚΩΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
17,5
1149
702381
ΜΠΟΛΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
5
1150
701583
ΜΠΟΜΠΕΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
33,667
1151
214179
ΜΠΟΝΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ08
ΧΙΟΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
13,583
1152
171354
ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ
ΠΕ08
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
23,875
1153
184371
ΜΠΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΑΧΑΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
17,75
1154
222385
ΜΠΟΝΤΗ
ΒΑΪΑ
ΠΕ02
ΛΕΣΒΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
6,25
1155
227732
ΜΠΟΤΚΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ07
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
18
1156
210579
ΜΠΟΥΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΠΕ06
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Α/θμια
24
1157
203589
ΜΠΟΥΚΟΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ08
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
25,125
1158
215028
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ17.03
ΑΡΚΑΔΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
22
1159
213276
ΜΠΟΥΛΙΕΡΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ04.01
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β/θμια
41,167
1160
703387
ΜΠΟΥΜΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ02
ΛΑΣΙΘΙ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
3,25
1161
227734
ΜΠΟΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΡΤΑ
Α/θμια
21,417
1162
229528
ΜΠΟΥΝΤΕΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
30,75
1163
224185
ΜΠΟΥΡΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Β/θμια
12,583
1164
223451
ΜΠΟΥΡΛΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.01
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β/θμια
35,333
1165
218090
ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΚΙΛΚΙΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
15,083
1166
213835
ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
36,667
1167
222394
ΜΠΟΥΤΚΟΒΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΦΩΚΙΔΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
26,75
1168
181148
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ06
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
37,75
1169
223073
ΜΠΟΧΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β/θμια
33
1170
226686
ΜΠΟΧΛΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
26
1171
205427
ΜΠΡΑΤΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΠΕ19
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
39,25
1172
204543
ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
ΤΗΛΕΜΑΧΗ
ΠΕ16.01
ΕΥΒΟΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
29,5
1173
213838
ΜΠΡΑΤΣΟΥ
ΜΥΡΤΩ
ΠΕ06
ΧΙΟΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
9,417
1174
226687
ΜΠΡΑΧΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
9
1175
219110
ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ05
ΛΕΣΒΟΥ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
32,083
1176
226156
ΜΠΡΟΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
20,167
1177
184745
ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕ10
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
33,75
1178
165738
ΜΠΡΟΥΣΤΑ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΠΕ02
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Β/θμια
61
1179
227735
ΜΠΡΟΥΧΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕ07
ΣΑΜΟΥ
ΣΕΡΡΕΣ
Α/θμια
5,833
1180
223076
ΜΥΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ03
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΗΛΕΙΑ
Β/θμια
27,167
1181
224187
ΜΥΛΩΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ06
ΑΡΚΑΔΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
10,25
1182
190927
ΜΥΤΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
15,875
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
28,833
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
14
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΗΜΑΘΙΑ
Β/θμια
23,583
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
8,25
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΕΛΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
27,5
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΠΕ02
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
33,25
ΝΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
26,417
167991
ΝΑΚΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΣΕΡΡΕΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
45,833
225064
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α/θμια
48,875
1192
190389
ΝΑΝΟΥΣΗ
ΑΓΛΑΙΑ
ΠΕ06
ΛΑΚΩΝΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
17,75
1193
700858
ΝΑΝΟΥΣΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕ02
ΕΒΡΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
20,75
1194
215979
ΝΑΟΥΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΧΙΟΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
33,667
1195
703538
ΝΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΑΡΤΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
54
1196
206247
ΝΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΠΕ06
ΚΟΖΑΝΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
39,125
1197
226691
ΝΑΣΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
5
1198
209160
ΝΑΣΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΚΟΖΑΝΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
29
1199
703224
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
20,333
1200
170314
ΝΑΣΤΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ03
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Β/θμια
40
1201
178161
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΠΕ19
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Α/θμια
50
1202
220479
ΝΑΤΣΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
ΞΑΝΘΗ
Β/θμια
7
1203
229127
ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ06
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
11,083
1204
213286
ΝΙΑΡΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ04.02
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
40,625
1205
204546
ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ16.01
ΑΧΑΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
26,583
1206
159404
ΝΙΚΑΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ02
ΤΡΙΚΑΛΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
51,167
1207
199512
ΝΙΚΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.07
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
11,5
1208
210963
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ19
ΦΛΩΡΙΝΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
31,917
1209
215622
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ20
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΠΙΕΡΙΑ
Α/θμια
35,875
1210
210314
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ09
ΣΑΜΟΥ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
34
1211
218513
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ04.01
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
36
1212
198644
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΝΙΚΗ
ΠΕ06
ΞΑΝΘΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
30,5
1213
226692
ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
23
1214
701548
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ02
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
39,583
1215
227105
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΠΕ03
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
36,083
1216
193145
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
50
1217
700885
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
23,25
1218
225872
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ13
ΠΙΕΡΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
30,75
1219
228048
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
38,833
1220
184853
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ11
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
18,625
1221
227739
ΝΙΜΑΝΤ
ΝΑΝΤΙΝΕ-ΛΟΥΙΖΑ
ΠΕ07
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α/θμια
28,333
1222
224193
ΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
26,625
1223
207829
ΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ08
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
49,25
1224
702905
ΝΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΛΕΣΒΟΥ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
12
1225
229274
ΝΤΑΒΕΛΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ08
ΚΟΖΑΝΗ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
29,083
1226
227619
ΝΤΑΖΥ
ΡΕΑ ΑΛΩΠΗ
ΠΕ05
ΚΕΡΚΥΡΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
42
1227
150959
ΝΤΑΙΦΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
39
1228
210585
ΝΤΑΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
13
1229
223459
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ
ΖΩΗΣ
ΠΕ04.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
33,917
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
1183
214180
ΜΩΡΑΪΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ08
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
1184
227736
ΜΩΥΣΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ07
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
1185
215614
ΝΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
1186
224188
ΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
1187
205432
ΝΑΚΗΣ
1188
703062
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
1189
226690
1190
1191
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
26,5
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
29,417
ΠΕΛΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
9
ΠΕ03
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
32,333
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΑΡΚΑΔΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
25,333
ΝΤΑΦΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ19
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
34,917
ΝΤΕΒΕ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Β/θμια
40,333
224490
ΝΤΕΒΕΤΟΥΔΗ
ΣΙΛΒΙΑ
ΠΕ07
ΦΩΚΙΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
15,333
1238
216160
ΝΤΕΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ20
ΦΩΚΙΔΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α/θμια
19,25
1239
229677
ΝΤΕΡΕΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΡΟΔΟΠΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
8,75
1240
229530
ΝΤΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
Α/θμια
8,833
1241
174210
ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕ08
ΕΥΒΟΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
27,625
1242
223973
ΝΤΙΝΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΠΕ05
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Α/θμια
21,833
1243
226702
ΝΤΟΛΚΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
5
1244
213847
ΝΤΟΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Α/θμια
10,875
1245
703787
ΝΤΟΥΑΝΟΓΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ02
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΔΡΑΜΑ
Β/θμια
11,833
1246
227111
ΝΤΟΥΚΑ
ΓΚΟΛΦΩ
ΠΕ03
ΔΡΑΜΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
31,833
1247
225076
ΝΤΟΥΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΛΑΣΙΘΙ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α/θμια
6
1248
218520
ΝΤΟΥΡΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΠΕ04.01
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
56,083
1249
227741
ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ07
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
35,75
1250
210590
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ06
ΚΟΖΑΝΗ
ΗΜΑΘΙΑ
Α/θμια
38
1251
700227
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΠΕ02
ΗΛΕΙΑ
ΔΡΑΜΑ
Β/θμια
19,583
1252
200589
ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ09
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
44,625
1253
224493
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ07
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
29
1254
228054
ΞΕΝΟΥΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΣΑΜΟΥ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
26,5
1255
213295
ΞΗΡΟΔΗΜΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Β/θμια
27
1256
224494
ΞΥΔΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΑΧΑΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
10,083
1257
703111
ΞΥΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Β/θμια
43,167
1258
226301
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ01
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
7,5
1259
205456
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
34
1260
700025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
6
1261
196520
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΠΕ16.01
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
17,625
1262
223686
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΠΕ04.02
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
28,667
1263
188082
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕ19
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
18,5
1264
212292
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ02
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
37
1265
225681
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ02
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
35,5
1266
226706
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
20,833
1267
228056
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΛΑΚΩΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
7,5
1268
209179
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ19
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
35
1269
227112
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
35,917
1270
180178
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΡΤΑ
Β/θμια
27
1271
226711
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
5
1272
227324
ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.01
ΔΡΑΜΑ
ΛΑΣΙΘΙ
Β/θμια
28,25
1273
225082
ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
40,875
1274
215638
ΟΥΓΙΑΡΟΓΛΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ20
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
21,417
1275
214084
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΠΕ07
ΡΟΔΟΠΗ
ΕΒΡΟΣ
Α/θμια
36,125
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
1230
199265
ΝΤΑΛΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΠΕ13
Δ ΑΘΗΝΩΝ
1231
700634
ΝΤΑΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ04.02
1232
227499
ΝΤΑΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ04.04
1233
227108
ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
1234
226159
ΝΤΑΝΤΟΣ
1235
210967
1236
226700
1237
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
ΕΒΡΟΣ
Α/θμια
25,083
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
11
ΕΥΒΟΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
47,75
ΠΕ02
ΑΧΑΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Β/θμια
23,25
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
44,333
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
35,25
ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
15,125
703396
ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
54,125
214599
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΠΕ11
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
22,125
1285
703640
ΠΑΛΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ03
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
31,417
1286
701188
ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΩΚΙΔΑ
ΚΟΖΑΝΗ
Β/θμια
38,333
1287
229137
ΠΑΛΙΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕ06
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
21,083
1288
702787
ΠΑΛΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΩΚΙΔΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
30,125
1289
193158
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
46,625
1290
209651
ΠΑΝΑΓΗ
ΡΕΒΕΚΚΑ-ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ02
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
36
1291
223472
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.01
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
29
1292
213855
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
13,5
1293
216167
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΗΛΕΙΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β/θμια
31,333
1294
205461
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
36
1295
212856
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
33,5
1296
229138
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΥΡΤΩ
ΠΕ06
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
9,333
1297
229680
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
30,833
1298
220773
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ07
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
30
1299
224499
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΦΑΝΗ
ΠΕ07
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Α/θμια
11,667
1300
701194
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΗ
ΛΥΔΙΑ
ΠΕ03
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β/θμια
29,417
1301
401045
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
41,5
1302
225086
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ11
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
14,583
1303
701896
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕ02
ΑΡΤΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β/θμια
41,333
1304
223474
ΠΑΝΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ04.01
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
33,417
1305
222446
ΠΑΝΟΜΜΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
38
ΠΕ07
ΑΡΚΑΔΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
23
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
1276
225347
ΟΥΝΑΝΙΔΟΥ
ΝΑΡΙΝΕ
ΠΕ16.01
ΡΟΔΟΠΗ
1277
223976
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΕ05
ΗΛΕΙΑ
1278
176410
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ05
1279
217593
ΠΑΓΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
1280
226716
ΠΑΙΔΟΝΟΜΟΥ
1281
225732
ΠΑΙΝΕΣΗΣ
1282
213853
1283
1284
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
1306
225832
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ
1307
175615
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Β/θμια
36,833
1308
213860
ΠΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ06
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
35
1309
195803
ΠΑΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
32
1310
229141
ΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΔΡΑΜΑ
Α/θμια
36,25
1311
210126
ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
34
1312
703676
ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ04.01
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
38,333
1313
702927
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ03
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
25,083
1314
229534
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ20
ΣΑΜΟΥ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
9,917
1315
701571
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
30
1316
206254
ΠΑΝΤΑΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΡΕΘΥΜΝΟ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
10,75
1317
229275
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΕ08
ΔΡΑΜΑ
ΣΕΡΡΕΣ
Α/θμια
20,583
1318
205469
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ19
ΗΜΑΘΙΑ
ΞΑΝΘΗ
Α/θμια
11,375
1319
220500
ΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
7
1320
209659
ΠΑΝΤΙΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
8,5
1321
703614
ΠΑΝΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ04.01
ΠΕΛΛΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β/θμια
54,25
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
10,583
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Β/θμια
34
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Β/θμια
30,083
ΠΕ06
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΟΖΑΝΗ
Α/θμια
15,083
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΡΕΘΥΜΝΟ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
25,5
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
43,25
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
19,917
186790
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΠΕ06
ΠΙΕΡΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
41
226731
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ02
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β/θμια
30,667
1331
195328
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
22
1332
227333
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
29
1333
175623
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ02
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β/θμια
42,667
1334
207064
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΕ03
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
20,25
1335
225348
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
28,167
1336
702595
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ03
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
23,417
1337
185207
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕ19
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Α/θμια
35,667
1338
218535
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ04.01
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
24,583
1339
198668
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΧΑΝΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
31,75
1340
703141
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΛΕΣΒΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
45,25
1341
227335
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ04.01
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
37,167
1342
702081
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ03
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
19
1343
218143
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ03
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
26,083
1344
222460
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
31,667
1345
226735
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
26,417
1346
701932
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ19
ΑΡΚΑΔΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
13,667
1347
228068
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ11
ΧΙΟΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
26,333
1348
210988
ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ
ΚΟΡΑΛΙΑ
ΠΕ19
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
26,917
1349
220778
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΒΟΙΩΤΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
7
1350
229536
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΕΥΒΟΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
33,583
1351
703664
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
6,583
1352
205482
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ19
ΡΟΔΟΠΗ
ΠΙΕΡΙΑ
Α/θμια
14,625
1353
213870
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΞΑΝΘΗ
Α/θμια
10
1354
227748
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΟΡΑΣΤΗ
ΠΕ07
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΡΟΔΟΠΗ
Β/θμια
5,667
1355
194035
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΡΟΔΟΠΗ
Α/θμια
35,125
1356
229426
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ09
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΣΕΡΡΕΣ
Β/θμια
35
1357
222469
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
33,583
1358
213874
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ06
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
37,667
1359
224512
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ07
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
13,5
1360
229306
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ
ΠΕ09
ΧΑΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
30,833
1361
227627
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ
ΠΕ05
ΛΑΣΙΘΙ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
23,667
1362
198893
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ
ΠΕ08
ΑΧΑΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
31,375
1363
219597
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΠΕ08
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
41,5
1364
219658
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΠΕ09
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β/θμια
16,125
1365
212329
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
58,75
1366
224513
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΕ07
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
19
1367
703034
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ04.02
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ
Β/θμια
32,167
1368
218151
ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
46,417
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
1322
702618
ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ
ΣΟΦΙΑΝΝΑ
ΠΕ02
ΛΑΣΙΘΙ
1323
226727
ΠΑΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΕ02
ΦΩΚΙΔΑ
1324
223841
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.05
1325
229143
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1326
223105
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
1327
702922
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
1328
701876
1329
1330
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
1369
204104
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ11
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
21
1370
227119
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ03
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
40,25
1371
225735
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ03
ΣΑΜΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β/θμια
21,083
1372
223483
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
22,917
1373
703566
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
34,917
1374
700657
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
4
1375
213876
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ
Α/θμια
14
1376
701831
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
22,25
1377
229686
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ17.07
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
36,833
1378
207070
ΠΑΠΑΚΑΜΜΕΝΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΕ03
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β/θμια
28
1379
400977
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
51,167
1380
203403
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΕ06
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΗΜΑΘΙΑ
Α/θμια
37
1381
213880
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
21
1382
225105
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ11
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
11,75
1383
216795
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
8,167
1384
222478
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Β/θμια
7,583
1385
213328
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β/θμια
37,333
1386
212336
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕ02
ΚΟΖΑΝΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
36,417
1387
212337
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
34,25
1388
201855
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΕΒΡΟΣ
Β/θμια
29,25
1389
213331
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
37
1390
219335
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ06
ΛΑΚΩΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11,083
1391
218543
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
34,417
1392
198895
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
25
1393
703512
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΠΕ02
ΕΒΡΟΣ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
34,917
1394
703561
ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Β/θμια
9,833
1395
182852
ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
37,75
1396
222485
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ02
ΕΥΒΟΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Β/θμια
11,75
1397
200456
ΠΑΠΑΣΠΥΡΛΙΩΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕ20
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12,5
1398
198676
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΕ06
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α/θμια
19,75
1399
702769
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΑΡΚΑΔΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
39,75
1400
196437
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ16.02
ΠΕΛΛΑ
ΠΙΕΡΙΑ
Β/θμια
12,25
1401
220781
ΠΑΠΑΤΖΑΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ07
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΞΑΝΘΗ
Α/θμια
21,167
1402
212878
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
21
1403
226749
ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
26,333
1404
203759
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ09
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
46,833
1405
219852
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ11
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α/θμια
21,25
1406
701839
ΠΑΠΙΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ02
ΛΑΚΩΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
20,167
1407
213332
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΚΙΛΚΙΣ
ΞΑΝΘΗ
Β/θμια
42,167
1408
227338
ΠΑΠΠΑ
ΜΥΡΤΩ
ΠΕ04.01
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Β/θμια
27,417
1409
223492
ΠΑΠΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
33,25
1410
226751
ΠΑΠΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
38,083
1411
206167
ΠΑΠΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΑΡΤΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α/θμια
29
1412
219853
ΠΑΠΠΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
18,875
1413
206476
ΠΑΠΠΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Β/θμια
13
1414
229946
ΠΑΠΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΔΡΑΜΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
44
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
27,333
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
31,25
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
10,25
ΠΕ06
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
43,125
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
34,417
ΦΙΛΟΜΙΛΑ
ΠΕ02
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Β/θμια
5,417
ΠΑΡΤΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
16,125
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ03
ΔΡΑΜΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
20,583
ΠΕ07
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
33,333
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
1415
223496
ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΙΛΚΙΣ
1416
205498
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ19
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
1417
201150
ΠΑΡΑΣΧΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΕ01
1418
213889
ΠΑΡΟΥΣΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
1419
703665
ΠΑΡΟΥΣΗΣ
1420
226752
ΠΑΡΤΑΛΗ
1421
225638
1422
702292
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
1423
702785
ΠΑΣΠΑΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
1424
207658
ΠΑΣΣΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΠΕ06
ΣΕΡΡΕΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
39,125
1425
702791
ΠΑΣΣΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ03
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
43,25
1426
166504
ΠΑΤΕΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ06
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
66,667
1427
187022
ΠΑΤΙΤΣΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ12.05
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΑΘΙΑ
Β/θμια
16
1428
703065
ΠΑΤΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
29,083
1429
203119
ΠΑΤΣΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ05
ΣΑΜΟΥ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
47,25
1430
229151
ΠΑΤΣΕΑΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
32,167
1431
203607
ΠΑΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ08
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
16,875
1432
220784
ΠΑΤΣΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ07
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
7,083
1433
223696
ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΕ04.02
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β/θμια
27,083
1434
214621
ΠΑΤΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΕΥΒΟΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α/θμια
23,667
1435
203761
ΠΑΤΩΝΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ ΑΝΕΤΑ
ΠΕ09
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
38
1436
226758
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β/θμια
42,167
1437
176703
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ06
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
43,125
1438
226759
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ02
ΡΟΔΟΠΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
5,667
1439
218172
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ03
ΔΡΑΜΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
22,5
1440
223499
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ04.01
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
30,833
1441
213338
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ04.01
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΡΑΜΑ
Β/θμια
37,375
1442
225126
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΠΕ11
ΛΑΣΙΘΙ
ΡΟΔΟΠΗ
Β/θμια
27,25
1443
223130
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΦΛΩΡΑ
ΠΕ03
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
27,333
1444
213892
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ06
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
22
1445
224751
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ09
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
18,083
1446
220531
ΠΑΥΛΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
30
1447
220870
ΠΑΦΙΛΙΑΡΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕ08
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
28
1448
225127
ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
44,75
1449
219705
ΠΑΧΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ10
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
26,083
1450
226760
ΠΕΔΙΑΔΙΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
31,667
1451
214622
ΠΕΛΕΧΡΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α/θμια
23
1452
700012
ΠΕΛΙΤΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ02
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ
Β/θμια
35,75
1453
227752
ΠΕΛΚΑ
ΘΩΜΑΗ
ΠΕ07
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Α/θμια
9,667
1454
219337
ΠΕΠΠΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ06
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
16,083
1455
205505
ΠΕΠΠΕ
ΑΡΕΤΗ
ΠΕ19
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Α/θμια
28,875
1456
198688
ΠΕΡΔΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΞΑΝΘΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
36,375
1457
197422
ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
11,5
1458
222515
ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
21,167
1459
229277
ΠΕΡΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΟΖΑΝΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
11,167
1460
155402
ΠΕΡΠΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ16.01
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11,125
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
8,583
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
10
ΧΑΝΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
Α/θμια
26
ΠΕ11
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
39,75
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ08
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
28,667
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ06
ΚΟΖΑΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
18,5
ΠΕΤΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
25,625
215675
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
16,833
218558
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
36,333
1470
225129
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΤΙΝΗ
ΠΕ11
ΛΑΣΙΘΙ
ΡΟΔΟΠΗ
Β/θμια
40,083
1471
225945
ΠΕΤΡΟΒΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ04.02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
34,667
1472
184403
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΕ06
ΑΧΑΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
36,5
1473
216743
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
38,417
1474
207372
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ04.01
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
34,875
1475
199268
ΠΕΤΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ13
ΤΡΙΚΑΛΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
11,5
1476
216183
ΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α/θμια
12,417
1477
214626
ΠΕΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ11
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΧΙΟΣ
Α/θμια
24,5
1478
227139
ΠΕΤΣΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
6,25
1479
205001
ΠΕΧΛΗΒΑΝΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΔΡΑΜΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
33,25
1480
185033
ΠΙΕΡΡΑΚΕΑ
ΚΩΝ/ΝΑ - ΑΝΝΑ
ΠΕ16.01
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
23
1481
227630
ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ
ΒΑΓΙΑ
ΠΕ05
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΧΑΝΙΑ
Α/θμια
24,083
1482
703667
ΠΙΠΠΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ03
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΗΛΕΙΑ
Β/θμια
27,917
1483
203609
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
17,25
1484
703663
ΠΙΣΤΟΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ03
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
28,167
1485
213899
ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ06
ΑΡΚΑΔΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12,25
1486
212366
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
33,25
1487
228101
ΠΙΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
30,083
1488
229542
ΠΙΤΥΡΙΓΚΑΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ20
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
14,5
1489
166510
ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
31
1490
219660
ΠΛΑΚΙΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ09
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β/θμια
7,083
1491
229278
ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΠΕ08
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
5
1492
222527
ΠΛΑΤΑΡΑ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
37,5
1493
212895
ΠΛΕΡΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕ03
ΛΑΣΙΘΙ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Β/θμια
10
1494
229544
ΠΛΙΑΣΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
19,167
1495
223506
ΠΛΟΥΜΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ04.01
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΦΩΚΙΔΑ
Β/θμια
8,583
1496
228103
ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ
ΝΙΚΗ
ΠΕ11
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
57,417
1497
703506
ΠΟΓΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ04.01
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
30,75
1498
216188
ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ20
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α/θμια
14,333
1499
213902
ΠΟΛΙΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΑΡΚΑΔΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
14
1500
224224
ΠΟΛΙΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ06
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
11,75
1501
701981
ΠΟΛΥΓΕΝΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΠΕ08
ΧΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
13
1502
219862
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ11
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
50
1503
182347
ΠΟΛΥΤΣΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΞΑΝΘΗ
ΡΟΔΟΠΗ
Β/θμια
32,5
1504
226770
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Β/θμια
49,417
1505
229156
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
21,25
1506
223991
ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ05
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΧΑΝΙΑ
Α/θμια
35,833
1507
207833
ΠΟΠΩΛΗ
ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΠΕ08
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
14,75
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
1461
214193
ΠΕΡΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ08
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
1462
224657
ΠΕΡΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
1463
182258
ΠΕΡΡΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ06
1464
186940
ΠΕΡΣΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1465
210236
ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ
1466
216798
ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ
1467
198899
1468
1469
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
1508
229157
ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΠΕ06
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
5
1509
212897
ΠΟΤΑΚΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ03
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
26,75
1510
223992
ΠΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ05
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
25,917
1511
214629
ΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΑ
ΠΕ11
Α ΑΘΗΝΩΝ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
13,833
1512
702919
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ02
ΧΙΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
29,25
1513
226772
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕ02
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
5
1514
219339
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ06
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Α/θμια
12,083
1515
212899
ΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ03
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
26,25
1516
195362
ΠΟΥΝΤΖΑ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
14
1517
203421
ΠΟΥΡΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
14,5
1518
702947
ΠΟΥΤΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΔΡΑΜΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
35,25
1519
702882
ΠΡΑΠΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ04.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
46,083
1520
189995
ΠΡΕΚΑΤΕ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΕ04.01
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
13,25
1521
215690
ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ19
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΠΙΕΡΙΑ
Α/θμια
26,583
1522
211022
ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
Α/θμια
12,917
1523
703404
ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ08
ΕΒΡΟΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
4,083
1524
211024
ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΣΑΜΟΥ
ΗΜΑΘΙΑ
Β/θμια
12,917
1525
164773
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ
ΕΛΛΗ
ΠΕ08
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
33
1526
227756
ΠΥΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ07
ΣΑΜΟΥ
ΣΕΡΡΕΣ
Α/θμια
10,417
1527
223508
ΠΥΡΠΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β/θμια
30,333
1528
216193
ΡΑΔΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕ19
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΡΟΔΟΠΗ
Α/θμια
33,333
1529
701239
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α/θμια
16,75
1530
213910
ΡΑΜΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
24,667
1531
159512
ΡΑΠΤΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ02
ΚΕΡΚΥΡΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
56,667
1532
227149
ΡΑΠΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΕΒΡΟΣ
Β/θμια
32,25
1533
224229
ΡΑΣΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
12,5
1534
226780
ΡΑΣΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΕΒΡΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ
Β/θμια
39,083
1535
204582
ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ
ΦΛΩΡΑ
ΠΕ16.01
ΕΥΒΟΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
25,25
1536
205528
ΡΑΦΤΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΙΕΡΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Α/θμια
39,5
1537
224659
ΡΑΧΩΒΙΤΣΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ08
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
6,583
1538
224230
ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
22,083
1539
701595
ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
29,5
1540
209712
ΡΕΜΠΕΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
27
1541
702989
ΡΕΠΠΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΠΕ03
ΚΙΛΚΙΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
25
1542
225149
ΡΕΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΛΑΣΙΘΙ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α/θμια
26,875
1543
225886
ΡΙΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ15
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Β/θμια
10,583
1544
701851
ΡΟΓΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ04.01
ΣΑΜΟΥ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
30,583
1545
220789
ΡΟΤΑΟΥΓΚ
ΜΑΙΡΗ-ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ
ΠΕ07
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
7
1546
219663
ΡΟΥΓΚΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
ΠΕ09
ΑΡΤΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β/θμια
29,25
1547
227153
ΡΟΥΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΠΙΕΡΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Β/θμια
5,583
1548
702977
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ03
ΣΑΜΟΥ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
29,083
1549
160465
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ05
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑ
Α/θμια
46
1550
224236
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
12,333
1551
222565
ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
ΞΑΝΘΗ
Β/θμια
8,5
1552
212396
ΣΑΒΒΙΔΑΚΗ
ΑΝΘΟΥΣΑ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
37,375
1553
203428
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ
Α/θμια
17,25
1554
224237
ΣΑΪΣΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
11,333
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
1555
703509
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΗ
ΠΕ02
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
35
1556
198399
ΣΑΚΚΑΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ05
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
25,5
1557
215712
ΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
8,333
1558
174219
ΣΑΜΑΚΟΥΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
33,625
1559
701217
ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
15,583
1560
190979
ΣΑΜΑΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ19
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
18,5
1561
205880
ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΞΑΝΘΗ
ΔΡΑΜΑ
Β/θμια
15,5
1562
215714
ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ
Α/θμια
39,083
1563
162434
ΣΑΝΣΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
43,167
1564
154291
ΣΑΝΤΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ03
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
76
1565
227355
ΣΑΠΡΙΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ04.01
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Β/θμια
19,5
1566
170046
ΣΑΡΑΤΣΗ
ΣΥΜΕΩΝΑ
ΠΕ02
ΗΜΑΘΙΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Β/θμια
24,625
1567
200138
ΣΑΡΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
26,75
1568
224762
ΣΑΡΕΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
10
1569
175191
ΣΑΡΗΣΤΑΘΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ01
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
36
1570
203431
ΣΑΡΙΓΓΕΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ06
ΞΑΝΘΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
35
1571
225156
ΣΑΡΡΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
6,75
1572
215888
ΣΑΡΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ14.04
ΗΜΑΘΙΑ
ΠΙΕΡΙΑ
Β/θμια
37,25
1573
223530
ΣΑΡΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
25,75
1574
204390
ΣΑΣΣΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ14.04
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΞΑΝΘΗ
Β/θμια
26,75
1575
214202
ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ08
ΛΑΣΙΘΙ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
20,417
1576
701886
ΣΒΩΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ02
ΛΑΣΙΘΙ
ΚΟΖΑΝΗ
Β/θμια
42,417
1577
700941
ΣΓΑΡΔΕΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕ03
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
31,167
1578
210240
ΣΓΟΥΡΑ
ΑΛΕΞΙΑ
ΠΕ08
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
23
1579
218199
ΣΓΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
30,083
1580
215716
ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ19
ΕΒΡΟΣ
ΡΟΔΟΠΗ
Α/θμια
31,75
1581
219602
ΣΔΡΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ08
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
22,583
1582
218201
ΣΔΡΑΛΗΣ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ03
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β/θμια
7,083
1583
223162
ΣΕΓΓΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ03
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΛΕΣΒΟΥ
Β/θμια
7,25
1584
190983
ΣΕΪΖΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕ19
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
40,125
1585
220191
ΣΕΪΝΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ06
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
30,667
1586
208260
ΣΕΙΤΑΝΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
25,375
1587
220563
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ02
ΔΡΑΜΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
38,083
1588
702936
ΣΕΡΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ
Β/θμια
15
1589
222580
ΣΕΡΕΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
31
1590
226807
ΣΕΡΤΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
34,833
1591
197465
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
11,875
1592
224242
ΣΗΜΙΑΚΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΕ06
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
30,25
1593
171379
ΣΙΑΓΚΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
28,5
1594
219543
ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ07
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
10
1595
224243
ΣΙΑΜΠΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12,083
1596
700558
ΣΙΑΦΑΚΑ
ΠΕΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΕ04.01
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
35,667
1597
213371
ΣΙΓΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ04.01
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
48,375
1598
218580
ΣΙΓΑΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΕ04.01
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
37,875
1599
220796
ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ07
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
21
1600
226812
ΣΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
20,5
1601
229547
ΣΙΚΑΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ20
ΣΑΜΟΥ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
5,083
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
37
ΣΕΡΡΕΣ
Α/θμια
27
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
9,75
ΠΕ03
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
6,833
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΕ08
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
35,625
ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΠΕ19
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
40,5
ΣΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ05
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α/θμια
31,25
226815
ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΠΕ02
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΕΒΡΟΣ
Β/θμια
34,417
223705
ΣΚΙΑΔΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ04.02
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
59,667
1611
201967
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΕ02
ΔΡΑΜΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
45,625
1612
701751
ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕ04.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
27
1613
213932
ΣΚΟΡΔΙΩΤΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
35,375
1614
227762
ΣΚΟΡΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ07
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΜΑΘΙΑ
Α/θμια
22,583
1615
702724
ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ02
ΛΕΣΒΟΥ
ΞΑΝΘΗ
Β/θμια
22,75
1616
700838
ΣΚΟΡΤΣΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΠΕ02
ΛΑΚΩΝΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
42,167
1617
226817
ΣΚΟΥΛΙΚΑ
ΝΙΚΗ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
30
1618
214807
ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΠΕΛΛΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
8,5
1619
225169
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ11
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
34,417
1620
205558
ΣΚΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ19
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
39
1621
194542
ΣΚΟΥΡΤΗ
ΚΑΡΟΛΙΝΑ
ΠΕ11
Α ΑΘΗΝΩΝ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
23,25
1622
222596
ΣΚΥΛΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
35,917
1623
207837
ΣΜΗΛΑΝΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΠΕ08
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
40,875
1624
701058
ΣΜΙΤ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ03
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ
Β/θμια
4
1625
224002
ΣΜΥΡΝΗ
ΛΟΥΚΙΑ
ΠΕ05
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
29,75
1626
209729
ΣΟΡΟΠΛΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
13,167
1627
227763
ΣΟΥΒΑΤΖΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΠΕ07
ΦΩΚΙΔΑ
ΚΙΛΚΙΣ
Α/θμια
29,5
1628
176728
ΣΟΥΓΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
52,125
1629
229781
ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.04
ΣΕΡΡΕΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
6,667
1630
223175
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ03
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
30,333
1631
224541
ΣΟΥΛΤΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ07
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Α/θμια
13,083
1632
700160
ΣΟΥΡΜΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΟΖΑΝΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
25,583
1633
207106
ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ03
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
39,5
1634
703649
ΣΟΥΡΤΖΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ12.05
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
6,5
1635
226190
ΣΟΥΣΗ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΠΕ16.01
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
9
1636
226823
ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
23,083
1637
188166
ΣΟΦΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
21
1638
224667
ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ
ΦΟΙΒΟΣ
ΠΕ08
ΧΙΟΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
15
1639
184875
ΣΟΦΤΣΗΣ
ΘΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΚΙΛΚΙΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
44,625
1640
184618
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
36,5
1641
218585
ΣΠΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
7,083
1642
224546
ΣΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ07
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
6,5
1643
226826
ΣΠΑΣΕΓΚΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΠΕ02
ΞΑΝΘΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
15,083
1644
229170
ΣΠΑΤΙΔΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ06
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
39,417
1645
222605
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
38
1646
702945
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
ΠΕ01
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΑΚΩΝΙΑ
Β/θμια
3,333
1647
227161
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
31,583
1648
229550
ΣΠΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
23,75
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
1602
214204
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ08
ΗΜΑΘΙΑ
1603
219349
ΣΙΝΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
1604
208534
ΣΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ15
1605
223167
ΣΙΟΥΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1606
184617
ΣΙΟΥΤΟΓΛΟΥ
1607
200150
ΣΙΩΚΑ
1608
227640
1609
1610
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
34,917
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β/θμια
18
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
39,75
ΠΕ08
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
22,333
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΕΒΡΟΣ
Β/θμια
4,833
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ04.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΗΛΕΙΑ
Β/θμια
27,75
ΣΠΥΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
26,667
210243
ΣΤΑΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ08
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
29,083
223185
ΣΤΑΘΑΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ03
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
25,583
1658
211055
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
37,917
1659
196581
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ16.01
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
44,625
1660
700540
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ11
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
17,5
1661
211056
ΣΤΑΘΟΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ19
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
8,917
1662
215737
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
30,25
1663
215739
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
12
1664
222611
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
36,917
1665
217665
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
34,25
1666
214353
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ09
ΗΛΕΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
8
1667
204594
ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
26,5
1668
213938
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΙΒΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ06
ΣΑΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
8
1669
222616
ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
30,417
1670
227369
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Β/θμια
36,25
1671
703023
ΣΤΑΜΟΥ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Β/θμια
23,5
1672
700474
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ02
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
4
1673
175949
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΤΕΛΛΑ
ΠΕ03
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
33,333
1674
216213
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΠΡΕΒΕΖΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
32,583
1675
200489
ΣΤΑΜΠΟΛΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕ20
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
32,75
1676
215740
ΣΤΑΜΠΟΛΤΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ19
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12,583
1677
229280
ΣΤΑΥΡΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΕ08
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Β/θμια
40,625
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
26
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
1649
227366
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ04.01
ΧΑΝΙΑ
1650
227367
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
1651
184717
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ09
1652
210242
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1653
702409
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
1654
702314
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
1655
216800
1656
1657
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
1678
219360
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1679
211546
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
40,333
1680
227166
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ03
ΚΙΛΚΙΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
9,167
1681
226835
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
30,25
1682
226836
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
38,167
1683
229172
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ06
ΕΥΒΟΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α/θμια
24,667
1684
210645
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
28,833
1685
703219
ΣΤΕΡΓΙΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΡΟΔΟΠΗ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β/θμια
34,75
1686
703138
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΕ03
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
11,417
1687
218792
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.02
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
19,375
1688
224252
ΣΤΕΦΑΝΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΗ
ΠΕ06
ΧΙΟΣ
ΗΜΑΘΙΑ
Α/θμια
37
1689
210244
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ08
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
15
1690
219362
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
11
1691
700960
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΠΕ03
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
43,417
1692
229175
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΧΙΟΣ
Α/θμια
30,25
1693
211064
ΣΤΕΦΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΠΙΕΡΙΑ
Α/θμια
23,917
1694
211784
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ01
ΕΥΒΟΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Β/θμια
16,25
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
ΗΜΑΘΙΑ
Β/θμια
17,667
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
62,5
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
16,375
ΠΕ03
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
32,833
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
12,417
ΑΓΑΠΗ
ΠΕ06
ΕΒΡΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ
Α/θμια
22,917
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΕΛΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
40,5
224670
ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕ08
ΔΡΑΜΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
12,667
198913
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ08
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
28,375
1704
701558
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
43,667
1705
209257
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΠΕ19
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Α/θμια
23,833
1706
182726
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ04.04
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
38,125
1707
222641
ΣΥΡΓΚΑΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
33,167
1708
702918
ΣΥΡΙΓΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ03
ΕΥΒΟΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
13,417
1709
222642
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
25,25
1710
184622
ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΠΡΕΒΕΖΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
39,875
1711
227373
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ04.01
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
30,25
1712
227169
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ03
ΛΑΣΙΘΙ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
6,833
1713
215748
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
6,5
1714
703674
ΣΦΟΥΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΛΑΣΙΘΙ
Β/θμια
22,833
1715
162797
ΣΦΥΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
36,833
1716
187777
ΣΦΥΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ19
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
28,5
1717
214356
ΣΦΥΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
36,583
1718
223550
ΣΧΟΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ04.01
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
34,75
1719
227764
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Α/θμια
6,75
1720
220584
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΚΟΖΑΝΗ
ΣΑΜΟΥ
Β/θμια
32,083
1721
202012
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
40,625
1722
198275
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΠΕ04.04
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
25,5
1723
168490
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΛΗΔΑ
ΠΕ06
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
28,667
1724
190428
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
47,5
1725
215750
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΠΕ19
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Α/θμια
8,583
1726
223551
ΤΑΙΓΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ04.01
ΒΟΙΩΤΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
43,125
1727
701185
ΤΑΚΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΡΟΔΟΠΗ
ΞΑΝΘΗ
Β/θμια
14,083
1728
215752
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ20
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΞΑΝΘΗ
Α/θμια
33
1729
229179
ΤΑΚΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΕ06
ΣΑΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
20
1730
166065
ΤΑΜΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ03
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
60,333
1731
177056
ΤΑΜΙΧΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
51
1732
176933
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΠΕ08
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
40,125
1733
213946
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ06
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
15,5
1734
226848
ΤΑΜΠΑΡΑ
ΒΑΪΑ
ΠΕ02
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
9,917
1735
229886
ΤΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
4,667
1736
702613
ΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
45,083
1737
226850
ΤΑΣΙΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ02
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β/θμια
44,083
1738
701216
ΤΑΤΑΡΑΚΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕ02
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β/θμια
25,583
1739
209259
ΤΑΤΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ20
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
24,75
1740
156727
ΤΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ03
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
49,333
1741
219152
ΤΕΒΕΤΖΙΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕ05
ΑΡΤΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
31,167
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
1695
215746
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΕΥΒΟΙΑ
1696
163812
ΣΤΟΥΜΠΟΒΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ01
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1697
203453
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΑΝΤΖΟΛΕΤΤΑ
ΠΕ06
1698
703680
ΣΤΡΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1699
224255
ΣΤΡΩΜΑΤΑ
1700
213944
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
1701
200183
1702
1703
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
13,167
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β/θμια
6,333
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Α/θμια
12,5
ΠΕ10
ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
44
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΠΕ07
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
24,333
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ16.01
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β/θμια
50,5
ΤΕΡΖΟΥΔΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΠΕ09
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
34,083
213395
ΤΖΑΒΑΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ04.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
9,917
700363
ΤΖΑΒΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
22
1751
703652
ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ03
ΛΕΣΒΟΥ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
31,167
1752
225569
ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.23
ΑΧΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Β/θμια
34,083
1753
229611
ΤΖΑΤΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ32
ΛΑΡΙΣΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
36,5
1754
226855
ΤΖΕΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β/θμια
11,083
1755
225844
ΤΖΕΜΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ07
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΡΟΔΟΠΗ
Β/θμια
15,333
1756
215947
ΤΖΕΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
9,667
1757
188186
ΤΖΕΦΡΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΠΕ19
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
37,25
1758
216222
ΤΖΗΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
41,333
1759
218953
ΤΖΙΑΛΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ04.05
ΚΙΛΚΙΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
13
1760
229693
ΤΖΙΑΛΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
10,667
1761
198751
ΤΖΙΒΗ
ΒΑΓΙΑ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
11,625
1762
186284
ΤΖΙΜΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ11
ΞΑΝΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
21
1763
226857
ΤΖΙΜΠΙΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
34,417
1764
225196
ΤΖΙΟΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Α/θμια
9,083
1765
224563
ΤΖΙΡΙΒΗΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ07
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΜΑΘΙΑ
Α/θμια
16,083
1766
225740
ΤΖΙΤΖΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
21,5
1767
193282
ΤΖΙΦΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ02
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛΕΙΑ
Β/θμια
42,375
1768
701783
ΤΖΟΥΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΧΑΝΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β/θμια
12,75
1769
212467
ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
33
1770
225198
ΤΖΩΡΤΖΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
28,833
1771
200199
ΤΙΑΛΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ19
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
20,5
1772
224260
ΤΟΔΩΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Α/θμια
12
1773
204608
ΤΟΛΗ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΕ16.01
ΑΡΚΑΔΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
10,375
1774
207524
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΞΑΝΘΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
38
1775
219675
ΤΟΥΒΛΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΠΕ09
ΣΑΜΟΥ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
36,083
1776
225951
ΤΟΥΓΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕ07
ΗΛΕΙΑ
ΔΡΑΜΑ
Α/θμια
13,167
1777
703081
ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.10
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
7,083
1778
199578
ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΠΕ18.02
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
44
1779
227463
ΤΟΥΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ04.02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β/θμια
36,583
1780
226862
ΤΟΥΝΤΑ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΠΕ02
Β ΑΘΗΝΩΝ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
36,583
1781
701763
ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΧΙΟΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
8,417
1782
193890
ΤΡΑΒΕΖΕΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ05
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
54,5
1783
200616
ΤΡΑΓΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑ
ΠΕ09
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
39,75
1784
191019
ΤΡΑΪΑΝΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ19
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
39
1785
213959
ΤΡΑΪΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΠΕ06
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΞΑΝΘΗ
Β/θμια
38,75
1786
211556
ΤΡΕΒΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΜΑΘΙΑ
Β/θμια
16,167
1787
224568
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΠΕ07
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΕΒΡΟΣ
Α/θμια
21,333
1788
214210
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
24,583
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
1742
211073
ΤΕΓΚΕΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ19
ΚΟΖΑΝΗ
1743
700922
ΤΕΓΟΝΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΠΡΕΒΕΖΑ
1744
216220
ΤΕΛΛΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ19
1745
203843
ΤΕΝΤΟΜΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
1746
227765
ΤΕΡΖΙΔΟΥ
1747
158735
ΤΕΡΖΟΥΔΗ
1748
210337
1749
1750
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
35,417
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
29,625
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
37,75
ΠΕ02
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Β/θμια
8,417
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕ19
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
35,625
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕ07
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
35,333
ΤΣΑΓΓΕΤΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ07
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΧΙΟΣ
Β/θμια
20,75
225845
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕ07
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
29,25
219603
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ08
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
9,5
1798
229281
ΤΣΑΓΚΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β/θμια
11,417
1799
700706
ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
4
1800
219676
ΤΣΑΚΑΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
7,5
1801
213963
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
13,417
1802
225846
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ07
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
15,083
1803
216804
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕ06
ΕΥΒΟΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
8,083
1804
224264
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΗΜΑΘΙΑ
Α/θμια
33,083
1805
223561
ΤΣΑΚΜΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ04.01
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
35
1806
200212
ΤΣΑΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ19
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
43,625
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
39,667
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
1789
223558
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕ04.01
ΒΟΙΩΤΙΑ
1790
204609
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΒΑΪΑ
ΠΕ16.01
ΠΙΕΡΙΑ
1791
215773
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ20
1792
222672
ΤΡΙΜΜΗ
ΣΟΦΙΑ
1793
215777
ΤΡΟΥΜΠΑΛΟΥ
1794
224571
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ
1795
224572
1796
1797
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
1807
700638
ΤΣΑΛΙΚΟΥΣΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
1808
229191
ΤΣΑΛΙΜΗ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΠΕ06
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
26,083
1809
220815
ΤΣΑΜΠΑΖΗ
ΕΥΡΙΔΙΚΗ
ΠΕ07
ΕΥΒΟΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
21,167
1810
215782
ΤΣΑΜΠΑΛΗΣ
ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΠΕ20
ΕΥΒΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
Α/θμια
8,333
1811
220876
ΤΣΑΠΑΡΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕ08
ΔΡΑΜΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
7
1812
213967
ΤΣΑΡΑ
ΧΡΥΣΗ
ΠΕ06
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
12,583
1813
229614
ΤΣΑΡΟΥΧΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ32
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
30,167
1814
701853
ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
34
1815
220603
ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
18
1816
219678
ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ09
ΡΟΔΟΠΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
26,25
1817
207841
ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
38,125
1818
702162
ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
8,333
1819
700873
ΤΣΑΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ04.02
ΠΙΕΡΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
33,75
1820
700155
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
31
1821
168562
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ08
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
50,333
1822
227383
ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΚΟΖΑΝΗ
Β/θμια
30,25
1823
229192
ΤΣΕΛΗΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΕ06
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
9
1824
215784
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Α/θμια
38,5
1825
701841
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΟΖΑΝΗ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Β/θμια
21,083
1826
203473
ΤΣΕΠΕΛΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΕ06
ΞΑΝΘΗ
ΣΕΡΡΕΣ
Α/θμια
28
1827
222692
ΤΣΙΑΓΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
ΣΕΡΡΕΣ
Β/θμια
37,5
1828
224268
ΤΣΙΑΜΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΠΕ06
ΑΡΚΑΔΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
37
1829
229193
ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ06
ΣΑΜΟΥ
ΡΟΔΟΠΗ
Α/θμια
30
1830
226879
ΤΣΙΑΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
37,417
1831
195910
ΤΣΙΑΠΑΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ11
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α/θμια
36
1832
219375
ΤΣΙΑΠΟΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
7,75
1833
227514
ΤΣΙΑΠΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΔΡΑΜΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
7,417
1834
219562
ΤΣΙΑΡΑ
ΑΝΝΑ
ΠΕ07
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
35
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
35,625
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
35,25
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
27,917
ΠΕ02
ΛΕΣΒΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β/θμια
26,917
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΕ09
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
16,917
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
4,333
ΤΣΙΛΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΣΕΡΡΕΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
44,583
176503
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ05
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
39,75
219377
ΤΣΙΛΦΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΧΙΟΣ
ΚΟΖΑΝΗ
Β/θμια
32
1844
220820
ΤΣΙΛΩΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11
1845
203795
ΤΣΙΜΑΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ09
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
23,125
1846
229560
ΤΣΙΜΠΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ20
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΡΤΑ
Β/θμια
31,083
1847
170139
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ02
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
31
1848
204419
ΤΣΙΝΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕ15
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
33,375
1849
198422
ΤΣΙΝΤΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ05
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΗΛΕΙΑ
Α/θμια
47,25
1850
147900
ΤΣΙΝΤΖΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
48,5
1851
213975
ΤΣΙΟΠΑΝΑ
ΦΑΝΗ
ΠΕ06
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
14,375
1852
214213
ΤΣΙΟΥΚΑΝΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΗΛΕΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
13,333
1853
222705
ΤΣΙΠΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ02
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
35
1854
220821
ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ07
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΑΣΙΘΙ
Α/θμια
27,25
1855
227466
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ04.02
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
50,167
1856
211097
ΤΣΙΡΙΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ19
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
25,917
1857
205618
ΤΣΙΡΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ19
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Α/θμια
14,375
1858
213977
ΤΣΙΡΩΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β/θμια
28,5
1859
229197
ΤΣΙΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΔΡΑΜΑ
Α/θμια
36,333
1860
213422
ΤΣΙΤΑΜΠΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ04.02
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
45
1861
198764
ΤΣΙΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
27
1862
190026
ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
35
1863
210255
ΤΣΙΧΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
9
1864
226891
ΤΣΙΩΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΚΟΖΑΝΗ
Β/θμια
42,375
1865
210256
ΤΣΙΩΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΠΕ08
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
28,5
1866
224276
ΤΣΟΓΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ06
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
13,833
1867
157290
ΤΣΟΛΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΛΕΣΒΟΥ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
39
1868
208663
ΤΣΟΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.03
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β/θμια
28,375
1869
700993
ΤΣΟΜΑΚΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ04.02
ΡΟΔΟΠΗ
ΞΑΝΘΗ
Β/θμια
33,333
1870
701233
ΤΣΟΜΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ03
ΕΒΡΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Β/θμια
8,917
1871
211559
ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ19
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΡΑΜΑ
Α/θμια
28,167
1872
224277
ΤΣΟΠΕΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
6
1873
229200
ΤΣΟΠΕΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ06
ΛΑΚΩΝΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
23
1874
224278
ΤΣΟΡΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ06
ΗΛΕΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
29,167
1875
229201
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ06
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
13,667
1876
205623
ΤΣΟΤΣΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
33,375
1877
205624
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΛΕΣΒΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
10,125
1878
227384
ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ04.01
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β/θμια
49
1879
194174
ΤΣΟΥΜΠΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕ09
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
32,625
1880
215861
ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ08
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
38,25
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
1835
203475
ΤΣΙΑΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ06
ΗΜΑΘΙΑ
1836
205614
ΤΣΙΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1837
211095
ΤΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ19
1838
700169
ΤΣΙΛΕΜΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
1839
219681
ΤΣΙΛΗ
1840
702357
ΤΣΙΛΙΒΕΡΔΗΣ
1841
223231
1842
1843
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α/Α
ΑΜ
1881
200938
ΤΣΩΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΠΕ19
ΑΡΤΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ
Α/θμια
12,75
1882
156434
ΤΣΩΤΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΕ02
ΦΩΚΙΔΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
40,667
1883
207698
ΤΥΠΑΛΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
19,125
1884
227186
ΤΥΡΑΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
38,917
1885
220620
ΦΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
25,667
1886
212975
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
27
1887
219379
ΦΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΡΤΣΙΟΥΚΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΠΙΕΡΙΑ
Α/θμια
45,833
1888
219166
ΦΑΣΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ05
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
36,833
1889
206404
ΦΑΤΟΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
23,5
1890
701567
ΦΑΤΣΕΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ04.01
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
26,5
1891
229562
ΦΑΦΕΣΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β/θμια
4,75
1892
203629
ΦΙΛΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΕ08
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
20,25
1893
198923
ΦΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ08
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
41,75
1894
224026
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ05
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
35,917
1895
703019
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ02
ΛΕΥΚΑΔΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
35,25
1896
225952
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ07
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
13,25
1897
214214
ΦΙΟΡΕΝΤΖΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΛΑΣΙΘΙ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
41,5
1898
210381
ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
18,167
1899
226902
ΦΛΩΡΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΠΕ02
ΧΑΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
30,333
1900
194129
ΦΛΩΡΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ08
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
24
1901
227190
ΦΟΥΡΝΑΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΕ03
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
43
1902
210731
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ05
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β/θμια
27,917
1903
701240
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
20,917
1904
701576
ΦΡΑΓΚΟΜΑΝΩΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
19,583
1905
225851
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΑΥΓΟΥΛΑ
ΠΕ07
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
10,333
1906
224285
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕ06
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
37,417
1907
703386
ΦΡΑΝΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
56,833
1908
220626
ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΠΕΛΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
32
1909
208313
ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α/θμια
43,25
1910
219169
ΦΩΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ05
ΕΥΒΟΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α/θμια
13,083
1911
224286
ΦΩΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
8,917
1912
190505
ΦΩΣΚΟΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ08
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
20,5
1913
212519
ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ
ΤΖΟΒΑΝΑ
ΠΕ02
ΞΑΝΘΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
13
1914
212986
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β/θμια
22
1915
219684
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΗΛΕΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
26,083
1916
211109
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
11,833
1917
223569
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΟΖΑΝΗ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
35,75
1918
226910
ΧΑΒΑΛΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
49
1919
190506
ΧΑΒΙΑΡΑ
ΕΛΕΑΝΑ
ΠΕ08
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
44,75
1920
702318
ΧΑΪΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β/θμια
25,583
1921
200244
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ19
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΕΣΒΟΥ
Α/θμια
28,5
1922
227387
ΧΑΙΡΕΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
35,917
1923
223256
ΧΑΙΡΙΚΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ03
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
36,5
1924
144267
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ03
ΣΕΡΡΕΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
69
1925
224591
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΠΕ07
ΧΙΟΣ
ΞΑΝΘΗ
Α/θμια
24
1926
226914
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ02
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
12,333
1927
225229
ΧΑΛΑΣΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ11
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Α/θμια
17,833
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
13,417
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
21,25
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β/θμια
47,25
ΠΕ12.04
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
23,667
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ10
Α ΑΘΗΝΩΝ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
33,833
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
Α ΑΘΗΝΩΝ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
35,375
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α/θμια
12
215817
ΧΑΝΟΥΜΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ20
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ
Α/θμια
42,917
220629
ΧΑΝΤΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
36
1937
227656
ΧΑΠΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ05
ΣΑΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
13,417
1938
215819
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ19
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ
Α/θμια
12,5
1939
185358
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΡΤΑ
Β/θμια
26,5
1940
219993
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕ15
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΛΕΙΑ
Β/θμια
7,75
1941
703122
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ04.01
ΦΩΚΙΔΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
24
1942
215821
ΧΑΡΙΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ19
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
8
1943
703035
ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΕΛΛΑ
Β/θμια
24,333
1944
174235
ΧΑΣΑΠΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ08
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β/θμια
22
1945
224678
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΕΡΚΥΡΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
15,917
1946
166583
ΧΑΣΙΩΤΟΥ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΠΕ06
ΠΕΛΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
67
1947
228232
ΧΑΤΖΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ13
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β/θμια
14,5
1948
224596
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΠΕ07
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
Α/θμια
18,083
1949
204210
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕ11
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α/θμια
19,625
1950
191674
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΠΕ13
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
43,125
1951
229208
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Β/θμια
16,083
1952
228198
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
7,667
1953
203637
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ08
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
16,875
1954
190507
ΧΑΤΖΗΓΙΩΣΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΕ08
ΒΟΙΩΤΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
28,125
1955
224782
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΕΥΒΟΙΑ
Β/θμια
31,25
1956
218309
ΧΑΤΖΗΕΛΑΝΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ03
ΗΜΑΘΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Β/θμια
7,083
1957
205794
ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΕΥΒΟΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
10,5
1958
209302
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΚΟΖΑΝΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
17,667
1959
212536
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ02
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
34,417
1960
215827
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Α/θμια
30,833
1961
212537
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Β/θμια
49,917
1962
207707
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΑΙΡΗ
ΠΕ06
ΚΕΡΚΥΡΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
24,5
1963
203498
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΕ06
ΔΡΑΜΑ
ΞΑΝΘΗ
Α/θμια
35
1964
204215
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΒΗΘΛΕΕΜ
ΠΕ11
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΡΟΔΟΠΗ
Β/θμια
32,375
1965
224292
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ06
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΞΑΝΘΗ
Β/θμια
36,917
1966
211600
ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ12.02
ΡΟΔΟΠΗ
ΞΑΝΘΗ
Β/θμια
14,167
1967
215828
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
33
1968
195699
ΧΑΤΖΗΤΣΟΜΠΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΛΕΣΒΟΥ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
47,125
1969
226209
ΧΑΤΖΙΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ16.01
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
33,417
1970
224599
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ07
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΠΕΛΛΑ
Α/θμια
36,417
1971
220632
ΧΗΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ02
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
34,167
1972
226929
ΧΗΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ02
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΗΛΕΙΑ
Β/θμια
33,417
1973
224295
ΧΙΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ06
ΣΑΜΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β/θμια
37,417
1974
200522
ΧΙΟΝΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ20
ΗΜΑΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/θμια
40,5
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
1928
215949
ΧΑΛΙΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
1929
224593
ΧΑΛΙΩΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ07
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
1930
218302
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ03
1931
229786
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1932
229327
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ
1933
208315
ΧΑΜΠΙΠΗΣ
1934
215816
1935
1936
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Βαθμίδα
Τοποθέτησης
Μόρια
Απόσπασης
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
29,5
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
38
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β/θμια
54,167
ΠΕ04.01
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΧΑΝΙΑ
Β/θμια
23
ΤΙΤΟΥΣ-ΤΖΕΩΡΤΖΕ
ΠΕ04.01
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
24
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Β/θμια
4
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
17,5
216808
ΧΟΥΣΙΑΔΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
16,5
163448
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ02
ΚΙΛΚΙΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
34
1984
218315
ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
24,125
1985
702684
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΕΣΠΩ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ
Β/θμια
29,583
1986
214217
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ08
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α/θμια
14,75
1987
216254
ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ20
ΛΕΣΒΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Α/θμια
12,333
1988
222775
ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΕ02
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΕΒΡΟΣ
Β/θμια
7,083
1989
309265
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
25
1990
700871
ΧΡΟΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β/θμια
46,667
1991
703505
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΗΛΕΙΑ
Β/θμια
20,667
1992
203508
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ06
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
33,125
1993
214133
ΧΡΟΥΣΑΛΑ
ΡΕΒΒΕΚΑ
ΠΕ07
ΑΧΑΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
14,25
1994
219178
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ05
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
12
1995
219605
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ08
ΗΛΕΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
8,917
1996
224038
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΠΕ05
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
10,167
1997
224039
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕ05
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
13,5
1998
223266
ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΕ03
ΣΕΡΡΕΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
7,583
1999
700248
ΧΡΥΣΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΕΒΡΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β/θμια
4,417
2000
212555
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕ02
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β/θμια
14,125
2001
703464
ΧΡΥΣΙΚΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Β/θμια
31
2002
214015
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ06
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α/θμια
28,583
2003
226937
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΠΕ02
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
40,25
2004
178300
ΨΑΡΑΥΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
43,333
2005
184631
ΨΑΡΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΠΕ08
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
46,875
2006
702406
ΨΑΡΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Β/θμια
30,583
2007
219391
ΨΑΡΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ06
ΧΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α/θμια
7,083
2008
205798
ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ20
ΗΛΕΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
29,125
2009
223587
ΨΗΜΜΕΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΕΒΡΟΣ
Β/θμια
31,333
2010
223270
ΨΙΑΚΙΔΗΣ
ΔΟΥΚΑΣ
ΠΕ03
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΗΜΑΘΙΑ
Β/θμια
21,583
2011
214381
ΨΟΥΡΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ09
ΕΒΡΟΣ
ΡΟΔΟΠΗ
Β/θμια
8
2012
224041
ΨΥΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ05
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α/θμια
44
2013
227206
ΨΥΡΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΕ03
ΠΕΛΛΑ
ΚΟΖΑΝΗ
Β/θμια
34,5
2014
703872
ΨΥΧΟΓΙΟΥΔΑΚΗ-ΡΕΠΠΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ17.06
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β/θμια
12,833
2015
229571
ΨΩΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α/θμια
22,833
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
ΠΥΣΔΕ
Οργανικής
Α/Α
ΑΜ
1975
703078
ΧΙΩΤΕΛΛΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΠΕ02
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
1976
212542
ΧΟΛΕΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ02
ΒΟΙΩΤΙΑ
1977
226932
ΧΟΡΝΟΒΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕ02
1978
227392
ΧΟΡΤΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
1979
210189
ΧΟΡΤΟΠΑΝ
1980
700319
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ
1981
214874
1982
1983
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης
Οι εκπαιδευτικοί που σημειώνονται με την ένδειξη «Α/θμια» στον παραπάνω πίνακα, οφείλουν να
παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της απόσπασης και στη συνέχεια πρέπει να
διατεθούν στην αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς αποσπώνται για τις ανάγκες των
δημοτικών σχολείων.
Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών όπου
ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να
τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.
Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης
παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων
εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια
Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης
ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση
Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
ΙΙΙ. Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφ. Γενικού Γραμματέα
4. Γεν. Δ/νση Διοίκησης Προς/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Γ΄
6. Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.