ΕΔΩ - ekalampaka.gr

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτερ.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
----Ταχ. Δ/νση:
Α.Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα:
www.minedu.gov.gr
e-mail :
[email protected]
Πληροφορίες: Μ. Ασλάνογλου
Τηλέφωνο:
210 3443246
FAX:
210 3442275
Μαρούσι, 04-09-2013
Αρ. Πρωτ.: 121970/Δ1
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985,
γ) του άρθρου 21 παρ. 1 ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/8-10-2001 τ.Α)΄,
δ) άρθρο 17 παρ. 4 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ. 39, τ. Α)΄,
ε) του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012 τ.Α΄),
στ) άρθρο 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 ,
ζ) άρθρο 139 του Ν.3463/2006,
η) άρθρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2
του Ν.4071/2012,
θ) άρθρο 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010,
ι) άρθρο 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996,
ια) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003.
2. Την αριθμ. 93958/Δ1/12-07-2013 (Ανακοινοποίηση 12-07-2013) εγκύκλιο
αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
3. Την αριθμ. 9/2 & 3-8-2012 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης (Π.Ε.).
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2013-2014 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για
το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης (Δασκάλους, Νηπιαγωγούς,
εκπ/κούς Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, οι
οποίοι ανήκουν στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις για να προσφέρουν υπηρεσία σε
σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:
Α/Α
ΑΜ
1
2
3
4
5
621652
612702
613131
608444
702218
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΒΕΛΑ
ΑΓΓΕΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΧΑΝΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΕΥΒΟΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΟΖΑΝΗ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ
ΧΙΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΛΛΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΦΩΚΙΔΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΧΑΙΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΕΒΡΟΣ
ΕΥΒΟΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΣΑΜΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΧΑΝΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΧΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΑΘΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΜΑΘΙΑ
ΕΒΡΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΡΟΔΟΠΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΛΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΤYΧΙΑ ΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΑΟΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΣΙΘΙ
ΞΑΝΘΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΑΜΟΥ
ΞΑΝΘΗ
ΛΑΣΙΘΙ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΧΙΟΣ
ΕΒΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΒΑΡΔΑΡΙΝΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΕ60
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΑΡΔΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΕ60
ΛΑΚΩΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
611335
ΒΑΡΣΑΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ60
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ
50
601557
ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ70
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
51
616257
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ60
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
52
702098
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕ70
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
53
593441
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ70
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΧΑΝΙΑ
54
616700
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΠΕ70
ΡΟΔΟΠΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
55
56
57
58
59
620954
615429
622778
612881
602250
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΕΛΛΗ
ΒΕΛΝΤΕ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΞΕΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΗ
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ06
ΠΕ70
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΗΛΕΙΑ
ΠΙΕΡΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α/Α
ΑΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
6
7
8
611718
611925
610788
ΑΔΡΙΑΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
622741
621481
601001
620687
622215
595271
581466
594966
620958
619573
618620
702550
618070
601915
619376
603454
622788
601617
620780
619215
621001
603292
597774
619944
602780
614099
604615
621467
620453
38
39
40
41
42
43
44
45
46
593505
597256
611876
591962
601041
611676
619056
610665
610627
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΛΕΞΟΥΔΑ
ΑΛΕΥΡΑ
ΑΛΜΥΡΟΥΛΗ
ΑΜΠΑΤΖΗ
ΑΜΠΡΑΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΞΙΟΜΑΚΑΡΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ
ΑΡΑΠΗΣ
ΑΡΙΖΑΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΑΡΤΣΙΔΑΚΗ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΑΣΤΡΙΔΟΥΓΕΛΔΙΖΟΥ
ΑΥΓΕΡΗ
ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ
ΒΑΓΓΕΛΗ
ΒΑΪΡΑΜΗ
ΒΑΚΙΝΤΗ
ΒΑΛΚΑΝΗ
ΒΑΛΣΑΜΗ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ
ΦΥΛΑΧΤΗ
ΑΡΕΤΗ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΝΘΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
47
611951
48
622362
49
ΠΕ16.01
2
Α/Α
ΑΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
618046
596852
607955
597338
622508
614791
604565
591529
622387
619071
614387
590229
594072
611187
620508
592100
610671
604545
557433
607070
618387
594509
609596
701669
593612
576285
619322
621576
607907
ΒΕΡΓΙΑΝΙΤΗ
ΒΕΡΓΟΥ
ΒΕΡΡΟΥ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΣΒΙΚΗ
ΒΛΑΣΣΗ
ΒΛΑΧΑΒΑ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΕΤΣΑ
ΒΛΟΥΧΟΥ
ΒΟΓΓΛΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΒΟΛΤΣΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ
ΒΟΥΡΑ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΗΣ
ΒΡΑΓΚΑΛΗ
ΒΡΑΧΝΑ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΛΑΖΙΟΥ
ΓΑΛΑΝΗ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ
ΓΑΤΣΟΥ
701435
594138
610656
613478
594028
616114
608619
702528
610085
622544
617587
612109
619903
605540
618348
593709
604335
606667
615275
565504
606674
611423
613084
607872
618805
617489
700320
ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΓΕΡΟΥΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΗ
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΓΚΑ
ΓΙΑΔΑΝΟΥ
ΓΙΑΚΙΣΙΚΛΗ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΥ
ΓΙΑΛΑΟΓΛΟΥ
ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΓΙΑΜΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΓΙΑΡΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΩΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΝΑ
ΑΡΕΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΛΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΗΛΙΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΪΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΠΟΥΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΦΙΑ
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΣΑΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΒΡΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΡΑΜΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΒΡΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΗΜΑΘΙΑ
ΣΑΜΟΥ
ΧΑΝΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΕΒΡΟΣ
ΡΟΔΟΠΗ
ΛΕΣΒΟΥ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΙΕΡΙΑ
ΕΒΡΟΣ
ΡΟΔΟΠΗ
ΡΟΔΟΠΗ
ΞΑΝΘΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΕΒΡΟΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΕΛΛΑ
ΧΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΛΑΣΙΘΙ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ
ΠΕΛΛΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΧΙΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΑΧΑΙΑ
ΑΧΑΙΑ
ΕΒΡΟΣ
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΧΑΝΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΞΑΝΘΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΞΑΝΘΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΚΟΖΑΝΗ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΡΟΔΟΠΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ16.01
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ16.01
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
3
Α/Α
ΑΜ
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
611034
598018
702515
616999
620655
702224
620759
590289
604972
620041
612624
602839
616254
604316
603172
606599
619315
614900
586466
604282
604058
612481
606166
621354
586074
610123
621060
701430
597254
594254
610603
611800
611405
568253
596027
610814
702250
621577
616098
610718
622772
615474
563576
701620
615065
620972
616324
610444
614521
617980
579087
589555
614473
620939
621569
598237
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗ
ΓΙΟΥΡΓΑΣ
ΓΚΑΓΚΑ
ΓΚΑΖΕΠΗ
ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ
ΓΚΙΛΑΚΗ
ΓΚΙΝΗ
ΓΚΙΝΤΖΙΡΗ
ΓΚΙΣΛΗ
ΓΚΟΒΡΙΚΟΥ
ΓΚΟΓΚΑ
ΓΚΟΡΑΤΣΑ
ΓΚΟΤΣΗ
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ
ΓΚΟΥΡΗ
ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑ
ΓΟΥΔΑΝΑΚΗ
ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ
ΓΟΥΠΟΥ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΒΡΗ
ΔΑΟΥΛΑ
ΔΑΟΥΛΤΖΗ
ΔΕΒΕΤΖΗ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΙΚΟΥ
ΔΗΜΑΚΑ
ΔΗΜΑΡΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΟΥΛΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΜΠΙΤΟΥΖΗ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΡΑΚΟΥ
ΔΡΑΚΟΥΛΗ
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
ΔΡΟΓΑΛΑ
ΔΡΟΣΙΝΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΩΤΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΕΡΕΪΛΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΑΡΙΓΩ
ΒΑΪΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΕΡΑΝΤΖΗ
ΑΓΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΕΛΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΣΕΒΕΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
4
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΧΙΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΧΑΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΡΟΔΟΠΗ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΞΑΝΘΗ
ΠΕΛΛΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΑΜΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΣΑΜΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΞΑΝΘΗ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΧΑΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕ16.01
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ11
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΕΒΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΥΒΟΙΑ
ΕΒΡΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΒΡΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΡΟΔΟΠΗ
ΗΜΑΘΙΑ
ΧΙΟΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΞΑΝΘΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΒΡΟΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΙΕΡΙΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ
ΠΕΛΛΑ
ΗΛΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΧΑΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΒΡΟΣ
ΚΟΖΑΝΗ
ΕΒΡΟΣ
ΗΜΑΘΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/Α
ΑΜ
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
609106
612062
621989
622859
565774
584379
597383
621103
622735
614716
622346
616177
610316
614484
619590
592773
613059
616347
620643
614885
596907
621648
613739
611919
616353
700382
574825
615628
588307
592430
592292
582634
621119
621869
587914
601296
609637
702231
609288
622077
703116
611810
587792
617097
615186
618299
622046
617425
700421
613144
613346
610071
610625
588692
575363
227
580410
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΣΚΗ
ΕΣΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ
ΖΑΖΑΚΟΥ
ΖΑΛΑΒΡΑ
ΖΑΠΑΝΙΩΤΗ
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ
ΖΑΧΟΥ
ΖΕΡΒΑ
ΖΕΡΖΕΛΙΔΟΥ
ΖΕΡΙΝΟΥ
ΖΗΣΕΚΑ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΙΑΚΑ
ΖΙΑΡΑ
ΖΙΟΥΓΡΗ
ΖΩΒΛΗΚΑ
ΖΩΓΡΑΦΙΝΗ
ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΖΩΗ
ΖΩΜΠΡΑ
ΖΩΝΙΟΥ
ΖΩΝΚΕ
ΖΩΤΟΥ
ΗΛΙΑ
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑ
ΘΩΜΑΙΔΟΥ
ΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ
ΙΧΤΙΑΡΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΑΒΒΑΔΑ
ΚΑΖΑΖΙΔΟΥ
ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΚΡΗ
ΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΙΤΣΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΖΩΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΕΛΠΙΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΣΟΥΜΕΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ06
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ60
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ16.01
5
ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΕΒΡΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΑΡΚΑΔΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΦΩΚΙΔΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΣΑΜΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΡΟΔΟΠΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΞΑΝΘΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Β΄
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΑΡΤΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΥΒΟΙΑ
ΧΙΟΣ
ΧΙΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΕΒΡΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΧΙΟΣ
ΧΙΟΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΗΜΑΘΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΧΙΟΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΙΕΡΙΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΕΒΡΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΧΑΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΙΕΡΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΒΡΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗ
ΕΥΒΟΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΕΒΡΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΑΘΙΑ
ΞΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΞΑΝΘΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΕΒΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΡΟΔΟΠΗ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Α/Α
ΑΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
615883
621958
618888
622049
611875
607800
614103
607445
607864
607434
622922
586564
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΚΑΛΟΓΡΙΑ
ΚΑΛΥΒΑ
ΚΑΛΩΝΑ
ΚΑΜΑΚΑ
ΚΑΜΠΙΣΙΟΥ
ΚΑΝΑΚΗ
ΚΑΝΑΚΗ
ΚΑΝΑΚΗ
ΚΑΝΔΥΛΑ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
615932
618227
618047
601283
619209
620583
701679
619473
619187
606149
611069
621623
598480
615663
600494
593095
614747
567953
605770
598518
598519
613935
616025
606554
615704
618765
601612
601622
613345
619894
610831
621960
606601
592487
702158
614883
589029
564578
618799
600920
613804
620398
622503
612459
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΠΙΚΗ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΑΗΛΙΔΟΥ
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ
ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΡΑΠΙΝΤΣΙΟΥ
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ
ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΤΕΓΟΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ
ΚΑΡΔΑΚΟΥ
ΚΑΡΔΑΡΑ
ΚΑΡΙΝΤΖΙΑ
ΚΑΡΠΟΥΖΗ
ΚΑΡΡΑΣ
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ
ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑ
ΚΑΤΣΑΡΕΑ
ΚΑΤΣΗΣ
ΚΑΤΣΙΦΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΝΟΥ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ
ΚΑΦΕΤΖΙΔΟΥ
ΚΑΨΙΜΑΛΗ
ΚΑΨΙΩΧΑ
ΚΕΛΕΜΑΝΗ
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
ΚΕΡΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΡΕΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΓΥΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΑΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΛΓΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΥΜΕΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
6
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΧΙΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΑΡΤΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΙΕΡΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΣΑΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΜΑΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΙΕΡΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΑ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΗΛΕΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑ
ΡΟΔΟΠΗ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ Α
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΡΤΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΕΒΡΟΣ
ΧΑΝΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΜΑΘΙΑ
ΕΒΡΟΣ
ΠΙΕΡΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΟΖΑΝΗ
ΞΑΝΘΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΙΕΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΕΒΡΟΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΡΟΔΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ16.01
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ06
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ11
Α/Α
ΑΜ
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
617429
621579
619809
598609
621461
616422
601749
558920
616455
593450
616309
580206
614339
604847
618746
603133
593363
621562
619033
614928
601945
617762
613818
614913
619565
611315
613668
621193
616902
615898
610506
590782
620983
608913
613851
612423
700779
594131
594961
587774
622320
619942
608643
610418
614924
618872
614743
617365
701727
610134
563158
619908
601861
594256
618169
582688
613137
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΕΣΙΔΟΥ
ΚΕΦΑΛΑ
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΚΙΑΦΑΣ
ΚΙΛΕΤΣΗ
ΚΛΟΥΡΑ
ΚΟΚΚΑΛΗ
ΚΟΛΙΟΚΟΤΑ
ΚΟΛΛΙΑ
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΚΟΝΑΚΛΗ
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΝΤΙΔΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΟΝΤΟΝΑΣΑΚΗ
ΚΟΡΑΧΑΗ
ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ
ΚΟΡΝΕΖΟΥ
ΚΟΡΥΦΑ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΚΟΣΥΦΗ
ΚΟΤΖΑΓΕΡΙΔΟΥ
ΚΟΤΤΑΚΗ
ΚΟΤΤΑΡΙΔΟΥ
ΚΟΥΒΕΛΑ
ΚΟΥΪΜΤΖΗ
ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ
ΚΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑΣ
ΚΟΥΜΠΑΤΗ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ
ΚΟΥΠΑΝΗ
ΚΟΥΡΑΜΑ
ΚΟΥΡΓΙΑΛΑ
ΚΟΥΡΙΤΑ
ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΟΥΔΗ
ΚΟΥΣΟΥΤΗ
ΚΟΥΤΟΝΙΔΟΥ
ΚΟΥΤΟΥΚΤΣΗ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΚΡΙΚΩΝΗ
ΚΡΥΩΝΑ
ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΑΤΣΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΚΩΛΕΤΣΗ
ΚΩΣΤΑ
ΣΟΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΛΕΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΑΒΡΑΚΩΜΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΑ
ΦΑΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΩΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΖΩΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΕΥΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΘΑΛΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ60
ΠΕ11
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
7
ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΠΕΛΛΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΙΕΡΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΑΜΟΥ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ
ΕΥΒΟΙΑ
ΡΟΔΟΠΗ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΕΥΒΟΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΔΡΑΜΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΧΑΝΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
ΛΑΣΙΘΙ
ΣΕΡΡΕΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΧΑΙΑ
ΛΑΣΙΘΙ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΣΕΡΡΕΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΞΑΝΘΗ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΞΑΝΘΗ
ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΕΒΡΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΡΟΔΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΑΜΟΥ
ΕΒΡΟΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΥΒΟΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΡΑΜΑ
ΧΑΝΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΙΟΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΡΟΔΟΠΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ
ΔΡΑΜΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΠΙΕΡΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΡΟΔΟΠΗ
ΑΧΑΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΕΒΡΟΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Α/Α
ΑΜ
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
574573
612028
608511
611746
621437
619984
592931
609889
700394
588451
621490
615930
617911
606605
577058
596542
613707
609225
618648
613425
601674
609692
596320
604501
607956
612427
615025
620674
701629
605257
598955
618836
617448
607402
610809
610046
621447
607950
605580
615602
618969
620952
618733
619593
622008
616183
617389
605906
607208
588934
700064
619449
702553
555042
703364
605209
615960
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΒΔΑΚΗ
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΛΑΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ
ΛΑΣΠΑΣ
ΛΑΤΣΟΥ
ΛΑΦΑΖΑΝΗ
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ
ΛΕΤΣΙΟΣ
ΛΙΑΒΒΑΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΙΑΚΟΥ
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΙΒΑΝΟΥ
ΛΟΗ
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΥΤΟΥ
ΛΥΤΡΑ
ΜΑΓΔΑΚΗ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΚΟΥ
ΜΑΓΚΟΥΤΗ
ΜΑΔΟΥΡΟΥ
ΜΑΙΝΟΣ
ΜΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΚΡΗ
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΜΑΛΑΚΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗ
ΜΑΛΑΞΟΥ
ΜΑΛΛΙΟΥ
ΜΑΛΛΙΩΡΑ
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΛΤΑ
ΜΑΜΟΥΡΗ
ΜΑΝΙΔΑΚΗ
ΜΑΝΙΚΑ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ
ΜΑΝΤΡΑΤΖΗ
ΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΟΥΝΟΥ
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΡΤΑΡΑ
ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΝΝΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΦΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΥΣΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΟΝΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΜΑΡΩ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ06
ΠΕ06
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΕΛΛΑ
ΧΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΗΛΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΧΑΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΞΑΝΘΗ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΛΑΣΙΘΙ
ΔΡΑΜΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΛΑΣΙΘΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΧΑΝΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΧΙΟΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΡΟΔΟΠΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΙΕΡΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΒΡΟΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΡΟΔΟΠΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΖΑΝΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΕΒΡΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΠΙΕΡΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ
ΠΙΕΡΙΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΕΛΛΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/Α
ΑΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
621747
595626
608905
619346
609049
609602
618622
611850
616757
613330
599085
593696
621920
607539
604327
607713
618987
559018
615098
621891
578211
619416
621922
593958
606987
607686
622643
603314
574669
604768
594975
599136
615013
592734
587823
ΧΑΡΙΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΒΑΪΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΡΩΞΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
569875
608786
620769
607761
590674
619512
620659
ΜΑΥΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΟΥ
ΜΑΦΙΛΙΔΟΥ
ΜΕΓΑ
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ
ΜΕΛΙΔΟΥ
ΜΕΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΛΙΟΥ
ΜΕΣΙΑΡΗΣ
ΜΗΛΙΟΥ
ΜΗΝΑ
ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ
ΜΗΤΣΑΚΗ
ΜΗΤΣΑΚΗ
ΜΗΤΣΙΑΔΗ
ΜΗΤΣΙΑΔΟΥ
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΜΗΤΤΟΥ
ΜΙΚΕ
ΜΙΚΕΔΗ
ΜΙΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗ
ΜΟΣΧΙΔΗ
ΜΟΣΧΟΝΑ
ΜΟΤΣΑΚΟΥ
ΜΟΥΓΙΑΚΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗ
ΜΟΥΡΤΑ
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ
ΜΟΥΤΟΥ
ΜΟΥΤΣΙΟΥ
ΜΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ
ΜΠΑΖΗ
ΜΠΑΙΛΑ
ΜΠΑΚΑ
ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
614874
621926
612776
575101
610589
610028
615767
607166
614754
613922
615903
613371
616554
ΜΠΑΚΟΛΑ
ΜΠΑΛΑΣΗ
ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΜΠΑΛΗ
ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗ
ΜΠΑΛΤΙΡΗ
ΜΠΑΜΠΑΛΗ
ΜΠΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ
ΜΠΑΡΚΑ
ΜΠΑΡΛΑ
ΜΠΑΤΖΙΟΥ
ΜΠΑΤΖΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΟΡΙΝΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΙΛΑΝΘΗ
ΖΩΙΤΣΑ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
9
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ06
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΖΑΝΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΛΛΑ
ΑΧΑΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
ΔΡΑΜΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΗΛΕΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΡΤΑ
ΑΧΑΙΑ
ΑΧΑΙΑ
ΧΙΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ Β
ΧΑΝΙΑ
ΧΙΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΕΒΡΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΧΑΙΑ
ΕΒΡΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΧΑΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΠΙΕΡΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΒΡΟΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΞΑΝΘΗ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΒΡΟΣ
ΕΒΡΟΣ
ΡΟΔΟΠΗ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΕ06
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΡΑΜΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΕΒΡΟΣ
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ60
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΧΙΟΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΞΑΝΘΗ
Α/Α
ΑΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
622672
615152
613705
615257
599255
617274
701443
587665
618462
610830
579868
613769
610639
558196
612320
617426
611740
618359
603900
602452
620925
618335
621302
620179
599322
622107
616233
621795
622032
617103
559843
612417
621303
613021
616525
610407
617703
593138
595851
619644
594070
605135
617697
602766
610617
576205
615563
597522
615739
609795
605679
621867
ΜΠΑΦΟΥΝΗ
ΜΠΕΖΑ
ΜΠΙΛΙΑ
ΜΠΙΤΣΟΥ
ΜΠΛΕΤΣΑΣ
ΜΠΛΙΟΥ
ΜΠΟΪΚΟΣ
ΜΠΟΚΑΡΗ
ΜΠΟΛΟΤΗ
ΜΠΟΜΠΟΛΗ
ΜΠΟΝΕ
ΜΠΟΥΖΙΟΥ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ
ΜΠΟΥΚΛΗ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΤΖΗΣ
ΜΠΟΥΝΟΒΑ
ΜΠΟΥΡΛΑΚΟΥ
ΜΠΟΥΣΙΑ
ΜΠΟΥΤΖΙΩΛΗ
ΜΠΟΥΤΛΑ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ
ΜΠΡΟΥΖΑ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ
ΜΥΤΑΚΗ
ΜΩΡΑΛΗ
ΝΑΒΡΟΥΖΟΓΛΟΥ
ΝΑΚΟΥ
ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ
ΝΑΣΚΟΥ
ΝΕΝΤΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΤΑΜΑΓΚΑ
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΤΕΡΕΚΑ
ΝΤΙΚΟΥ
ΝΤΙΝΑ
ΝΤΟΝΑ
ΝΤΟΝΤΟΥ
ΝΩΤΑ
ΞΑΓΟΡΑΡΗ
ΞΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΞΕΝΑΚΗ
ΞΕΝΙΤΗ
ΞΕΡΙΔΟΥ
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ
ΞΥΔΗ
ΞΥΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
614212
599444
621016
603036
ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ
ΟΤΖΑΚΗ
ΟΥΖΟΥΝΗ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΙΠΠΗ
ΑΝΝΑ
ΒΑΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΗΛΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΖΩΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΟΛΓΑ
ΣΑΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΟΥΡΑΝΙΑΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
505
506
507
508
10
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ60
ΠΕ11
ΠΕ06
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΣΑΜΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΠΕΛΛΑ
ΗΛΕΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΑΧΑΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ
ΕΥΒΟΙΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α΄
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΑΘΗΝΑΣ Γ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΔΡΑΜΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΧΑΝΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΤΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΠΕΛΛΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΕΒΡΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΡΟΔΟΠΗ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΧΑΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΡΟΔΟΠΗ
ΠΙΕΡΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΙΟΣ
Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΧΑΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ
ΕΒΡΟΣ
ΠΙΕΡΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΒΡΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΞΑΝΘΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΒΡΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΧΑΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΛΛΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΠΕ16.01
Α/Α
ΑΜ
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
619124
620148
584533
594102
599480
608980
609159
617758
607973
614869
622334
608751
521
522
523
524
525
526
559497
603453
612412
609750
620745
594440
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
702083
621626
620669
576202
617218
700314
617607
603249
615019
586404
619725
607971
616052
609833
701118
542
543
544
545
546
547
548
549
622791
599596
700834
591203
619307
616319
617708
614550
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
610541
613095
599621
616545
599629
605728
606518
613634
608889
700740
613691
576398
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΛΑΙΟΡΟΥΤΗ
ΠΑΛΑΥΡΑ
ΠΑΛΛΗ
ΠΑΝΑΓΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΤΑ
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΠΑΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΓΕΡΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ
ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ
ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ
ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΠΠΑ
ΠΑΠΠΑ
ΠΑΡΘΕΝΗ
ΠΑΡΜΑΚΛΗ
ΠΑΡΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΜΑΡΙΑΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΑΝΑ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΟΛΓΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΖΩΗ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΥΛΒΙΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
11
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΕΛΛΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΑΝΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΑΡΤΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΜΑΘΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΑΘΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΡΟΔΟΠΗ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ70
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΛΑΣΙΘΙ
ΧΑΝΙΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΑΝΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΜΑΘΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΑΝΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΟΖΑΝΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΛΕΙΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΒΡΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙ
ΚΟΖΑΝΗ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΠΕΛΛΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΗΛΕΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΧΑΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΑΧΑΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΗΜΑΘΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΡΟΔΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ16.01
ΠΕ11
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ16.01
Α/Α
ΑΜ
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
618293
618839
610813
619762
611265
599714
607804
600744
616076
702896
618315
614615
601243
622609
590493
594123
613265
602579
607664
618358
618203
597061
595283
603826
619170
604917
607421
703576
608903
613429
588983
590419
605527
610754
620744
614659
603125
576207
607988
603410
589389
594460
620003
610659
623023
602507
602181
612265
610168
593198
616039
603519
619830
622081
600474
609507
592543
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ
ΠΕΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΤΚΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΛΑΤΟΥ
ΠΙΠΕΡΑ
ΠΙΣΠΑ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΛΑΤΣΗ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
ΠΛΟΥΜΗ
ΠΛΥΤΑ
ΠΟΛΙΤΑΚΗ
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΚΟΠΟΥ
ΠΡΟΦΗΤΙΔΗ
ΡΑΚΟΥ
ΡΑΛΛΗ
ΡΑΞΕΝΑ
ΡΑΠΤΗ
ΡΕΝΤΑΚΗ
ΡΙΖΟΥ
ΡΙΝΗ
ΡΟΥΚΑ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΡΟΥΠΟΥ
ΡΟΥΣΟΥΛΗ
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΣΑΒΒΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΣΑΚΚΑ
ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ
ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ
ΣΑΜΑΡΑ
ΣΑΜΑΡΑ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΣΑΝΙΔΑ
ΣΑΡΡΗ
ΣΑΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ
ΣΒΟΛΗ
ΣΔΟΥΚΟΣ
ΣΔΡΟΛΙΑ
ΣΕΒΔΑΛΗ
ΣΕΜΕΡΤΣΙΔΟΥ
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ
ΣΕΡΜΑΚΗ
ΣΙΑΠΑΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΑΦΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΑΦΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΟΛΓΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΩΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΡΑΪΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΩΣΣΑΝΑ
ΣΜΑΡΩ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΡΑΧΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΣΜΗΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΚΛΑΙΡΗ
12
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ16.01
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ16.01
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ16.01
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ16.01
ΠΕ11
ΠΕ11
ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΛΑΣΙΘΙ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΠΕΛΛΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΥΒΟΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΦΩΚΙΔΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΚΟΖΑΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΞΑΝΘΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΕΒΡΟΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΙΑ
ΕΒΡΟΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΣΑΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΕΛΛΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΕΒΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΧΙΟΣ
ΗΛΕΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΡΟΔΟΠΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΧΑΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΧΑΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΙΕΡΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΛΕΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΞΑΝΘΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΟΔΟΠΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΛΛΑ
ΑΧΑΙΑ
ΡΟΔΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α/Α
ΑΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
615558
609818
593437
574695
604884
606415
702435
604346
622521
619743
602357
607329
601946
608936
701383
617431
608523
616989
622086
589897
614192
607267
606264
595157
574707
700743
602417
618027
613304
700118
617729
700602
702488
701678
617403
594563
611726
616560
609011
619692
603330
574647
619588
597598
619157
ΣΙΔΕΡΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ
ΣΙΟΥΤΗ
ΣΚΑΠΕΡΔΑ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ
ΣΚΟΥΛΗ
ΣΚΟΥΠΡΑ
ΣΚΟΥΡΑ
ΣΚΟΥΡΛΗ
ΣΚΟΥΡΟΥ
ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΜΟΚΟΒΙΤΟΥ
ΣΜΠΟΝΙΑ
ΣΟΪΛΕΜΕΖΗ
ΣΟΥΛΕΛΕ
ΣΟΥΛΙΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ
ΣΠΑΝΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥ
ΣΠΥΡΟΥΛΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΛΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΣΤΑΜΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΩΡΟΥ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΣΤΡΑΤΑΚΗ
ΣΥΓΧΑΡΗ
ΣΥΝΑΧΕΙΡΗ
ΣΥΡΠΑ
ΣΥΡΡΗ
ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
664
614447
665
666
667
668
669
670
671
672
673
595997
620006
702713
701085
605216
592398
611871
613077
619679
ΤΑΝΤΣΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ
ΜΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΤΕΛΙΟΣ
ΤΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
ΤΕΡΖΟΥΔΗ
ΤΕΡΖΟΥΔΗ
ΤΖΑΒΑΝΗ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΤΖΑΜΟΥΖΑΚΗ
ΚΕΡΑΤΣΑ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΦΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΟΛΓΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΓΝΗ
ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΟΡΔΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΖΩΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑΚΩΝΣΤΑNTIΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
13
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ60
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ06
ΠΕ06
ΠΕ06
ΠΕ06
ΠΕ60
ΠΕ11
ΠΕ60
ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄
ΚΟΖΑΝΗ
ΠΕΛΛΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΗΛΕΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΕΒΡΟΣ
ΡΟΔΟΠΗ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΞΑΝΘΗ
ΧΑΝΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΡΟΔΟΠΗ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΧΑΝΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΧΙΟΣ
ΞΑΝΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΧΑΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΕΒΡΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΙΕΡΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΛΑΣΙΘΙ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΙΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΧΙΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΙΕΡΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΔΡΑΜΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΑΧΑΙΑ
ΠΕ70
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ60
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΧΑΝΙΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛΕΙΑ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ Β΄
ΤΡΙΚΑΛΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΒΡΟΣ
ΕΒΡΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΜΑΘΙΑ
ΑΧΑΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Α/Α
ΑΜ
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
608856
617446
620751
613038
701128
605889
609855
610127
616576
617153
618773
621036
616843
616476
605810
585387
608137
621726
615215
601833
600153
614655
607173
621541
611827
702414
610309
594276
611461
702178
610454
622533
596424
617232
616601
621735
591350
610654
606668
579799
613379
615753
615000
591914
622237
600219
612219
617267
700322
610062
597137
620771
615674
611445
618175
611863
587932
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΖΕ
ΤΖΕΛΗ
ΤΖΕΛΛΟΥ
ΤΖΗΜΑ
ΤΖΗΤΗΡΙΔΟΥ
ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ
ΤΖΙΜΑ
ΤΖΙΟΝΤΖΙΟΛΑ
ΤΖΙΟΥΡΑ
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΤΙΑΚΑ
ΤΟΜΙΔΟΥ
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΤΟΥΒΛΑΤΖΗ
ΤΟΥΛΟΥΠΗ
ΤΟΥΡΤΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΑ
ΤΡΑΪΚΟΥΔΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΤΡΙΓΚΑ
ΤΡΙΚΟΥ
ΤΣΑΒΑΛΟΥ
ΤΣΑΓΓΑΔΟΥΡΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗ
ΤΣΑΚΝΗ
ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΥ
ΤΣΑΛΗ
ΤΣΑΜΗ
ΤΣΑΝΤΑΚΗ
ΤΣΑΝΤΗΛΑ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ
ΤΣΑΠΡΑΖΗ
ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΤΣΑΤΑΛΤΖΙΑΝΟΥ
ΤΣΑΤΣΙΟΥ
ΤΣΑΤΣΟΥ
ΤΣΕΚΕ
ΤΣΕΛΙΓΚΑ
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΤΣΙΑΟΥΣΗ
ΤΣΙΑΡΑ
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΤΣΙΓΓΡΟΥ
ΤΣΙΚΝΑ
ΤΣΙΚΟΥΡΑ
ΤΣΙΛΗ
ΤΣΙΜΑΡΩΝΗ
ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΤΣΙΟΒΑΡΑ
ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΖΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΡΙΓΩΝΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΧΡΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΑΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΦΕΝΤΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΟΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΗ
ΙΟΡΔΑΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ16.01
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
14
ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΕΒΡΟΥ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΧΙΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΛΕΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΧΑΝΙΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΧΑΝΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΠΕΛΛΑ
ΞΑΝΘΗ
ΣΕΡΡΕΣ
ΕΥΒΟΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΒΡΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΣΑΜΟΥ
ΧΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΑΝΙΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΧΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΕΡΡΕΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΑΜΟΥ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΡΟΔΟΠΗ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ
ΑΧΑΙΑ
ΕΒΡΟΣ
ΡΟΔΟΠΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΒΡΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΡΟΔΟΠΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΙΕΡΙΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΒΡΟΣ
ΕΒΡΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΒΡΟΣ
Α/Α
ΑΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
605168
612495
609571
620627
622483
620987
618504
702050
617862
613331
600310
600312
620072
566600
601898
604991
609752
610404
578521
702157
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΗΣ
ΤΣΙΠΕΛΗ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΗ
ΤΣΟΠΟΚΗ
ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ
ΤΣΟΥΜΑ
ΤΣΟΥΜΑΝΑ
ΤΣΟΥΤΣΑ
ΤΥΡΛΑ
ΥΨΗΛΟΥ
ΦΑΚΑΣ
ΦΑΚΥΡΟΥΔΗ
ΦΕΓΓΕΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ
751
752
753
596840
582355
596564
ΦΟΥΦΑ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΦΡΕΤΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΛΚΥΟΝΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΑ
ΧΑΪΔΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΦΕΝΤΡΑ
ΣΤΥΛIANH
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
754
755
587637
617239
ΦΥΓΚΙΩΡΗ
ΦΥΤΙΛΗ
756
757
758
619724
608883
595645
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
615528
611192
572384
702975
605467
618251
603490
607227
594559
564449
618099
618289
606115
565881
601603
606382
619716
619781
610898
597110
610597
616926
620909
ΦΩΤΑΚΗ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΝΤΖΑΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΥΔΗ
ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΟΥ
ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΧΑΤΖΗΠΑΠΠΑ
ΧΛΩΡΟΥ
ΧΟΝΤΟΥ
ΧΟΡΤΑΡΕΑ
ΧΟΥΣΕΪΝ
ΧΟΥΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΟΝΗ
ΧΡΟΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ
ΨΑΡΡΑ
ΨΥΧΗ
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΡΤΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΡΟΔΟΠΗ
ΠΕΛΛΑΣ
ΡΟΔΟΠΗ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΧΙΟΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΕΒΡΟΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ16.0
1
ΠΕ70
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΠΙΕΡΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
ΧΙΟΣ
ΗΛΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Β ΑΘΗΝΩΝ
ΡΟΔΟΠΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΑΝΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΛΑΣΙΘΙ
ΑΘΗΝΑΣ Α
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΛΑΣΙΘΙ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
ΧΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΜΑΘΙΑ
ΞΑΝΘΗ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α ΑΘΗΝΩΝ
Δ ΑΘΗΝΩΝ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΡΟΔΟΠΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΞΑΝΘΗ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΡΑΜΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΡΟΔΟΠΗ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕ06
ΠΕ60
ΠΕ60
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΟΥΣΕΪΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
15
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ06
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ16.1
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ06
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται
οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.
Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι
ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της
ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσεις.
των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
I. Αποδέκτες προς Ενέργεια
Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης
ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
ΙΙΙ . Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γεν. Δ/νση Διοίκησης Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε.-Τμήμα Γ΄
6. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.-Τμήμα Γ΄
16