∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟΥ
2410533903
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ
∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
6:30
8:00
8:40
7:30
11:00
11:40
10:00
14:00
15:00
13:00
18:00
19:00
14:00
21:30
21:00
15:15
16:30*
18:00
20:00
21:30
*Το δροµολόγιο των 16:30 δεν ισχύει την Τρίτη και Πέµπτη