ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΦΑΛΑΝΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟΥ
2410533903
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΦΑΛΑΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
5:55
06:45 - Δ
07:30 - Δ
8:30
09:30- Δ
10:30
11:30
12:30 - Δ
13:30 -Δ
14:30 - Δ
15:10
15:50 - Δ
16:50
17:50 - Δ
19:15
20:30
21:30 - Δ
22:30
5:55
6:45
07:30 - Δ
8:30
09:30 - Δ
10:30
11:30
12:30 - Δ
13:30
14:30 - Δ
15:30
17:30
19:15 - Δ
20:30
22:30
07:45 - Δ
9:00
11:00
13:00 - Δ
15:00
17:30 - Δ
19:30
22:10
Όπου Δ, σημαίνει ότι το λεωφορείο περνάει από το Δασοχώρι