∆Ε έως ΠΑ ΑΠΟ 06:00-22:45 ΚΆΘΕ 0,10` ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ 06:00

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
No6 - ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ
No6 - ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ
No5 - ΦΑΛΑΝΗ
∆Ε έως ΠΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
7:10
8:15
10:30
12:30
14:30
15:50
17:10
19:15
20:30
22:15
7:10
8:15
10:30
12:30
14:30
17:00
20:10
22:15
8:00
11:00
13:00
17:00
19:00
22:00
∆Ε έως ΠΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
∆Ε έως ΠΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
6:30
7:30
10:00
13:00
14:00
15:15
16:30
ΟΧΙ ΤΡΙΤΗ
& ΠΕΜΠΤΗ
18:00
20:00
21:30
7:30
10:00
13:00
14:00
15:15
19:20
21:20
8:40
11:40
15:00
19:00
21:00
5:55
6:45 ∆
7:30 ∆
8:30
9:30 ∆
10:30
11:30
12:30 ∆
13:30 ∆
14:30 ∆
15:10
15:50 ∆
16:40
5:55
6:45
7:30 ∆
8:30
9:30 ∆
10:30
11:30
12:30 ∆
13:30
14:30 ∆
15:30
17:30
19:15 ∆
7:45 ∆
9:00
11:00
13:00 ∆
15:00
17:30 ∆
19:30
22:10
17:50 ∆
20:30
19:15
22:30
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
No5 - ΤΕΡΨΙΘΕΑ
No8 - ΝΙΚΑΙΑ
∆Ε έως ΠΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:40
7:20
7:45
∆Ε έως ΠΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
20:30
5:55
5:55
7:30
21:30 ∆
7:20
8:30
10:00
7:00
7:00
9:00
8:20
9:45
12:00
13:50
10:00
12:00
13:20
14:30
12:00
14:30
17:30
19:30
7:50
9:00
10:00
11:00
7:50
9:00
10:00
11:00
10:00
12:00
14:00
16:00
14:30
16:30
16:30
ΑΠΟ 06:00-22:45
ΑΠΟ 06:00-22:45
ΑΠΟ 07:15-22:45
∆Ε έως ΠΑ
Νο2
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΑ
ΑΠΟ 06:00-22:45
ΑΠΟ 06:00-22:45
ΑΠΟ 07:15-22:45
Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ-ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ-ΤΕΡΜΑ Ο∆ΟΥ ΒΟΛΟΥ-Κ.ΠΛΑΤΕΙΑ
Νο3
Νο4
∆Ε έως ΠΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΑ
ΑΠΟ 06:00-22:45
ΑΠΟ 06:00-22:45
ΑΠΟ 07:15-22:45
ΑΠΟ Κ.ΠΛΑΤΕΙΑ
6:00,6:30,7:00,7:30,8:00 εν συνεχεία κάθε 20min έως 15:00
ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΑ
Νο11 - ΧΑΡΑΥΓΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΠΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ
18:30
13:10
13:10
20:30
6:40
6:50
8:15
18:00
20:30
14:10
14:10
22:15
7:30
7:45
9:15
18:45
22:30
15:00
15:00
8:15
8:30
11:15
15:50
16:50
9:15
9:30
13:15
7:30,8:00 εν συνεχεία κάθε 40min έως 22:45
7:45,8:20 εν συνεχεία κάθε 40min έως 22:20
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΣΕΚΦΟ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΠΟ Κ.ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΑΠΟ Κ.ΠΛΑΤΕΙΑ
∆Ε έως ΠΑ
ΑΠΌ Μ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΠΟ Κ.ΠΛΑΤΕΙΑ
Νο10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΠΟ Μ.ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΠΟ Κ.ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΑ
ΑΠΟ Μ.ΓΥΜΝΑΣΙΟ
22:30
10:30
14:15
11:15
11:30
ΑΠΟ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΤΟΥΜΠΑΣ
18:30
21:30
19:30
22:30
20:30
21:30
22:30
No15 - Pantheon Plaza - IKEA - IASO
12:15
13:15
14:15
15:15
16:15
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:00*
∆Ε έως ΠΑ
17:15
18:15
19:15
20:15
17:30
18:30
19:30
20:30
21:15
22:15
21:30
22:30
17:40
18:30
19:30
ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
7:30 έως 12:30 ανά 60min,13:45 έως 21:45 ανά 60min
ΑΠΟ ΙΚΕΑ
7:55,8:55,9:55,11:00,12:00,13:15 έως 22:15 ανά 60min
ΑΠΟ Pantheon Plaza
8:00,9:00,10:00,11:05,12:05,13:20 έως 22:20 ανά 60min
ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΑ
Την Κυριακή µόνο στο Pantheon Plaza πηγαίνουν τα λεωφορεία
της Γραµµής Νο3
10:15
06:20,6:45,7:10,7:40,8:00,8:20,8:40,9:00 έως 16:05 ανά
25min,16:45,17:05 έως 21:40 ανά 25min,22:10,22:45
6:20,6:40,7:10,7:35,8:00,8:20,8:40,9:05,9:20,9:50 έως 16:30 ανά
25min,17:05 έως 22:25 ανά 25min
6:40,07:20,08:00,09:00 έως 15:00 ανά 40min,16:00 έως 22:00 ανά
60min,22:45
07:00,07:40,08:20,09:20 έως 15:20 ανά 40min,16:20 έως 22:20
ανά 60min
8:00 έως 12:00 ανά 60min,13:30,14:30,16:00 έως 18:00 ανά
60min,19:15,20:15 έως 22:15 ανά 60min
8:20 έως 12:20 ανά
60min,13:50,14:50,16:20,17:20,18:20,19:35,20:35,21:35,22:30
Π. ΕΒΡΑΙΩΝ-1η ΣΤΡΑΤΙΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΓΙΟ ΘΩΜΑ-ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΙ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ
8:30
9:30
11:30
13:30
14:30
*Ισχύει µόνο ∆Ε-ΤΕ-ΠΑ
6:15,6:45,7:15,7:30,7:45,8:00 εν συνεχεία κάθε 20min έως 14:40
Από 15:00 κάθε 40min έως 22:20
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ
6:00,6:30,6:45,7:00,7:20, εν συνεχεία κάθε 20min έως 22:40
Από 14:40 κάθε 40min έως 22:45
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε
18:30
16:50
ΚΆΘΕ 0,10`
ΚΆΘΕ 0,15`
ΚΆΘΕ 0,20`
∆Ε έως ΠΑ
ΑΠΟ 06:00-22:45
ΚΆΘΕ 0,10`
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΠΟ 06:00-22:45
ΚΆΘΕ 0,15`
ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΑ ΑΠΟ 07:15-22:45
ΚΆΘΕ 0,15`
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
6:15,6:30,6:45,7:00,7:20,7:40,8:00 εν συνεχεία κάθε 20min έως
ΑΠΟ Κ.ΠΛΑΤΕΙΑ
22:45
∆Ε έως ΠΑ
ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
12:10
21:30
ΚΆΘΕ 0,10`
ΚΆΘΕ 0,15`
ΚΆΘΕ 0,20`
ΑΛΚΑΖΑΡ-Κ.ΠΛΑΤΕΙΑ-ΟΣΕ-ΑΒΕΡΩΦ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ-ΟΣΕ-Ω∆ΕΙΟ-ΑΛΚΑΖΑΡ
*Όπου ∆ το λεωφορείο Νο7
διέρχεται από το
∆ασοχώρι
∆Ε έως ΠΑ
ΚΆΘΕ 0,10`
ΚΆΘΕ 0,15`
ΚΆΘΕ 0,20`
ΚΑΡ-ΑΤΑ-Ω∆ΕΙΟ-F.C.ARENA-Π.Π.Ν.ή Ν. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ-K.ΠΛΑΤΕΙΑ-ΚΑΡ/ΤΣΗ-ΑΤΑ
12:10
20:00
21:30
22:30
Ν. ΣΜΥΡΝΗ-Ω∆ΕΙΟ-ΦΙΛΛΙΠΟΥΠΟΛΗ-ΝΕΑΠΟΛΗ-Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ-Ν. ΣΜΥΡΝΗ
∆Ε έως ΠΑ
Νο1
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΑ
Νο 9
∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ
ΑΠΌ ΩΡΑ 07:10-21:00 ΚΆΘΕ 0,8` & ΑΠΌ 21:00 ΟΙ ΕΞΗΣ ΩΡΕΣ 21:15-21:30-22:00-22:30-22:45
∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΙ
ΑΠΌ ΩΡΑ 07:25-21:00 ΚΆΘΕ 0,8` & ΑΠΌ 21:15 ΟΙ ΕΞΗΣ ΩΡΕΣ 21:15-21:30-21:40-22:10-22:40-23:00
ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΌ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ
07:20-08:00-08:30-09:20-10:00-10:40-11:20-12:00-13:20-14:00-14:30-15:30-16:3017:30-18:30-19:30-20:30-21:30-22:30
ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΌ ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΙ
07:30-08:15-08:40-09:40-10:10-11:00-11:40-12:10-13:30-14:15-14:40-15:50-16:40
17:50-18:40-19:50-20:40-21:50-22:40
ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΑ ΑΠΌ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ
10:00-11:00-12:00-12:40-13:20-14:00-14:30-15:30-16:30-17:30-18:30-19:30-20:30-21:30-22:45
ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΑ ΑΠΌ ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΙ
10:10-11:15-12:10-13:00-13:40-14:15-14:40-15:50-16:50-17:40-18:45-19:40-20:50-21:40-22:55