ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΣ: «Φροντίζω τα δόντια μου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΙΤΛΟΣ: «Φροντίζω τα δόντια μου»
Τα παιδιά ανακαλύπτουν τον εαυτό τους μέσα από την χρησιμότητα των δοντιών και
υιοθετούν στάσεις και συμπεριφορές όσον αναφορά την υγιεινή του στόματος.
. Η
συγκεκριμένη διδακτική πρακτική ανήκει στο καινοτόμο πεδίο της Αγωγής Υγείας,
συμβάλλοντας στην προάσπιση και προαγωγή της σωματικής υγείας των παιδιών. Η
καλλιέργεια ερευνητικού ενδιαφέροντος βοηθάει τα παιδιά να μην αρκούνται σε
προετοιμασμένες μορφές γνώσεις(πείραμα-φυσικές επιστήμες). Η χρήση του Η/Υ, του
διαδικτύου, η προβολή της ταινίας στον πίνακα με τον προτζέκτορα, η χρήση του
κασετοφώνου, εισάγει τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην προσχολική εκπαίδευση
.Η συμμετοχή όλων των παιδιών ισότιμα στο πρόγραμμα και η συνεργατική δουλειά
μέσα από ομάδες, προωθεί τον ενταξιακό χαρακτήρα του «Νέου Σχολείου», που έρχεται
αντιμέτωπο με κάθε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. Η στοχοθεσία των
δραστηριοτήτων βοηθάει στην αποτελεσματική εφαρμογή της διδακτικής πρακτικής, ενώ
ο καθορισμός των στόχων οδηγεί, αρχικά στη διαμορφωτική αξιολόγηση και εν τέλει
στην τελική αξιολόγηση με τους μαθητές. Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των
δράσεων των παιδιών στη κοινότητα, φανερώνει ότι πρόκειται για ένα σχολείο ανοιχτό
στη κοινωνία που συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Γενικός Σκοπός: Να ανακαλύψουν τον εαυτό μέσα από την χρησιμότητα των δοντιών
τους. Να γνωρίσουν την ανατομία της στοματικής κοιλότητας και να κατανοήσουν
τους τρόπους πρόληψης (σωστό βούρτσισμα, συχνός οδοντικός έλεγχος, υγιεινή
διατροφή).
Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή
διαδικασία.
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
· Να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη
επιχειρηματολογία
· Να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο
·
Να ακούν και να κατανοούν μια διήγηση, κανόνες παιχνιδιών ή γραπτά κείμενα
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση
· Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας
· Να μάθουν βασικούς κανόνες υγιεινής και προστασίας
· Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον ανθρώπινο οργανισμό(στοματική
κοιλότητα)
· Να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές
· Να μοιραστούν το αποτέλεσμα της διδακτικής πρακτικής με άλλα άτομα της
κοινότητας
Φυσικές Επιστήμες
· Να εξοικειώνονται με βασικές ερευνητικές διαδικασίες
· Να βιώνουν και να εξερευνούν κάποια χαρακτηριστικά του φυσικού και τεχνικού
κόσμου
· Να αρχίσουν να κατανοούν τη σημασία της παρατήρησης, και των πειραμάτων
και της περιγραφής για την μελέτη υλικών και φαινομένων
Τεχνολογία
· Να κατανοήσουν τον εαυτό τους μέσα από την Τεχνολογία
·
Να εξοικειωθούν με τη χρήση σύγχρονων μέσων
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ- ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
· Να πειραματίζονται με διάφορα υλικά και χρώματα, να μαθαίνουν ή να επινοούν
διάφορες τεχνικές και να τις εφαρμόζουν για να σχεδιάσουν και να ζωγραφίσουν
· Να αναπτύξουν την αισθητική τους εμπειρία και κρίση
Χρησιμοποιούμε
την
ιστοσελίδα:
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=85
της εκπαιδευτικής τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού
και Αθλητισμού
Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής
Ο κεντρικός στόχος της συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής, η οποία θα διαρκέσει
ολόκληρο το ημερήσιο πρόγραμμα, θα είναι να ανακαλύψουν τον εαυτό μέσα από την
χρησιμότητα των δοντιών τους. Να γνωρίσουν την ανατομία της στοματικής
κοιλότητας και να κατανοήσουν τους τρόπους πρόληψης (σωστό βούρτσισμα, συχνός
οδοντικός έλεγχος, υγιεινή διατροφή). Η υλοποίηση της διδακτικής πρακτικής θα
ακολουθήσει τις γενικές αρχές του Νέου Σχολείου, καθώς οι δραστηριότητες οι οποίες θα
υλοποιηθούν θα προωθούν την καινοτομία ως προς τον τρόπο προσέγγισης της γνώσης (π.χ.
διδασκαλία σε μικρές ομάδες), τον ενταξιακό χαρακτήρα ως προς την διαφοροποίηση
δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ικανότητες των παιδιών καθώς και του ψηφιακού χαρακτήρα
της προσέγγισης της γνώσης (με την συμβολή νέων τεχνολογιών). Παράλληλα, η διδακτική
πρακτική θα προωθεί τις αρχές της συνεργασίας (π.χ. εργάζομαι μαζί με άλλους στην ομάδα
για να πετύχουμε το τελικό αποτέλεσμα), της αμεσότητας(συμβαίνει στον εαυτό τους)και της
δημιουργικότητας (πείραμα, παρατήρηση, προβληματισμός, πρόβλεψη, συμπέρασμα)
Σε όλες τις δραστηριότητες θα γίνει προσπάθεια τα παιδιά να υποβοηθούνται να
ανακαλύψουν τη γνώση με την υποστηρικτική συμβολή της νηπιαγωγού ή με τη βοήθεια των
συνομηλίκων στο πλαίσιο μικρών ομάδων. Ειδικότερα, οι διδακτικές προσεγγίσεις θα
εστιασθούν στην ενεργοποίηση κινήτρων για συμμετοχή (π.χ. με ομαδικές βιωματικές
δραστηριότητες, χρήση νέων τεχνολογιών), την καλλιέργεια επικοινωνίας και κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων (π.χ. ομαδικές εργασίες), αξιοποίηση προηγούμενων γνώσεων και
εμπειριών των παιδιών .
ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ
1ηΔραστηριότητα «Παρατήρηση πειράματος»
ΣΤΟΧΟΣ: Να μάθουν να παρατηρούν συστηματικά, να ενεργοποιούν τη σκέψη τους,
να περιγράφουν με ακρίβεια, να εξετάζουν ομοιότητες και διαφορές, να θέτουν
ερωτήματα, να κάνουν προβλέψεις, να αναζητούν απαντήσεις και να τις ελέγχουν.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ: Πείραμα, παρατήρηση, συζήτηση, ομαδική δράση ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στο
νηπιαγωγείο είχα προετοιμάσει το μαθησιακό περιβάλλον με τέτοιο τρόπο, που να
ενθαρρύνει τις διερευνήσεις των παιδιών. Πριν 3 μέρες είχαμε πάρει ένα αυγό λευκό
λέμε σαν τα δόντια μας και με το μαύρο μαρκαδόρο κάναμε μία οριζόντια γραμμή
γύρω-γύρω, που να το χωρίζει το αυγό στα δύο. Γεμίσαμε μία αυγοθήκη με φθοριούχο
οδοντόκρεμα και
βάλαμε μέσα σε αυτή το μισό αυγό μέχρι τη γραμμή του
μαρκαδόρου να καλύπτεται με την οδοντόκρεμα. Έτσι, το φθόριο της οδοντόκρεμας
επιδρά πάνω στο μισό αυγό μέχρι τη γραμμή του μαρκαδόρου. Την τρίτη μέρα, που
ήθελα να ασχοληθούν τα παιδιά και να ενθαρρύνω να διεξάγουν συμπεράσματα,
κάλεσα τα παιδιά κοντά στο τραπέζι όπου ήταν το αυγό, πήρα ένα ποτήρι διάφανο το
γέμισα κόκα-κόλα και έριξα και λίγη ζάχαρη. Έβγαλα το αυγό από την αυγοθήκη και
σκούπισα την οδοντόκρεμα. Έβαλα το αυγό μέσα στο ποτήρι με τη κόκα-κόλα με την
ζάχαρη. Τα παιδιά βλέπουν ότι η πλευρά του αυγού που δεν έχει καλυφθεί με
οδοντόκρεμα εμφανίζει μικρές φουσκαλίτσες. Το οξύ της κόκα-κόλα αρχίζει να επιδρά
πάνω στο ασβέστιο που έχει το τσόφλι του αυγού και να το βγάζει. Δηλαδή αρχίζει η
απασβεστίωση. Αντίθετα στην πλευρά του αυγού που ήταν καλυμμένη με οδοντόκρεμα
δε βγαίνουν φουσκαλίτσες γιατί το φθόριο της οδοντόκρεμας που έχει μπει στο τσόφλι
του αυγού, το προστατεύει από το οξύ και τη ζάχαρη. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με
τα δόντια στο στόμα. Αυτό είναι εμφανές στα μάτια των παιδιών βλέποντας τα
σημάδια πάνω στο αυγό. Τα παιδιά από την παρατήρηση, διατυπώνουν ερωτήματα,
διατυπώνουν προβλέψεις, καταλήγουν σε συμπεράσματα.
2η Δραστηριότητα «Αφίσα με ποιηματάκια-οδηγίες»
ΣΤΟΧΟΣ: Να μάθουν βασικούς κανόνες υγιεινής και προστασίας (στοματική
κοιλότητα), να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές, να βελτιώνουν και να
εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο, καθώς και να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να
χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία.
3η Δραστηριότητα « Προβολή ταινίας –Έργα και ημέρες της κας Τερηδόνας»
ΣΤΟΧΟΣ: Να κατανοήσουν τον εαυτό τους μέσα από την Τεχνολογία ( Η/Υ ) και να
εξοικειωθούν με τη χρήση σύγχρονων μέσων
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=85
4η Δραστηριότητα «Χωρισμός σε ομάδες».
ΣΤΟΧΟΣ: Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και να ανταποκρίνονται σε εντολές
ενώ ακούγεται μουσική.
5η Δραστηριότητα «Ζωγραφική και παρουσίαση των έργων τέχνης.
ΣΤΟΧΟΣ: Να πειραματίζονται με διάφορα υλικά και χρώματα, να μαθαίνουν ή να
επινοούν διάφορες τεχνικές και να τις εφαρμόζουν για να σχεδιάσουν και να
ζωγραφίσουν. Να αναπτύξουν την αισθητική τους εμπειρία και κρίση, να συνεργάζονται,
να συζητούν και να παρουσιάζουν τα έργα τους στην ολομέλεια αλλά και στην
κοινότητα.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΝΙΤΣΑ