Σκαπτικά Εξαρτήματα

03
40
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013
ARCADIA TERRA
ΣΚΑΠΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Μαχαίρια φρέζας Εurozappa Ιταλίας
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΥΠΟΣ
ΤΡΥΠΑ
ΚΕΝΤΡΑ
ΛΑΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-151
Rotavator B.T
Γωνία
13.5
57
80 x 7
3.00
3.69
01-153
Celli
Γωνία
14.5
57
80 x 7
3.00
3.69
01-158
Maschio U
Γωνία
14.5
48
80 x 7
3.43
4.22
01-156
Maschio
Γωνία
14.5
56
80 x 8
4.00
4.92
01-157
Terranova
Στρογγυλό
14.5
56
80 x 8
4.00
4.92
ΤΥΠΟΣ
ΤΡΥΠΑ
ΚΕΝΤΡΑ
ΛΑΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΚΑΠΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
03
Μαχαίρια φρέζας Tiger
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕ ΦΠΑ
01-001
Rotavator B .T
Γωνία
13.5
57
80 x 7
2.36
2.90
01-002
Rotavator E.T
Γωνία
11.5
57
75 x 6
2.36
2.90
01-003
Celli
Γωνία
14.5
57
80 x 7
2.36
2.90
01-118
Celli Μακρύ
Γωνία
14.5
57
80 x 7
2.43
2.99
01-004
Rotavator B.T.
Στρογγυλό
13.5
57
80 x 7
2.36
2.90
01-005
Celli
Στρογγυλό
14.5
57
80 x 7
2.36
2.90
01-006
Maschio
Γωνία
14.5
56
80 x 8
2.86
3.51
01-007
Terranova
Στρογγυλό
14.5
56
80 x 8
2.86
3.51
01-010
Κωνσταντινίδης Υ.B.T
Γωνία
16.5
51
80 x 10
3.43
4.22
01-011
Κωνσταντινίδης Υ.B.T
Γωνία
16.5
51
80 x 8
3.14
3.87
01-012
Celli CE
Γωνία
14.5
50
80 x 7
2.36
2.90
01-013
Βaiano
Γωνία
10.5
40
50 x 6
2.14
2.64
Μαχαίρια σκαπτικής καδένας
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΡΥΠΑ
ΚΕΝΤΡΑ
ΛΑΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-015
Μαχαίρι καδένας
16.5
50
90 x 8
3.93
4.83
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013
ARCADIA TERRA
41
Νύχι διπλής κοπής Ιταλίας
Νύχι χελιδόνι ρίπερ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-200
190 x 240 x 10
6.21
7.64
01-212
55 x 285 x 15
5.81
7.15
Νύχι διπλής καρδιάς Ιταλίας
Νύχι καρδιά ρίπερ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-201
145 x 250 x 10
5.93
7.29
01-213
135 x 445 x 18
12.29
15.11
01-214
180 x 445 x 18
23.57
28.99
Νύχι ρίπερ Ripuntatore Iταλίας
Νύχι καρδιά ρίπερ ΒΒΤ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-202
185 x 275 x 10
7.43
9.14
01-215
420 x 76 x 17
19.86
24.42
Νύχι διπλής κοπής για ρίπερ Τουρκίας
Νύχι καρδιά ρίπερ ΒΒΤ Iταλίας
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-205
175 x 295 x 10
14.14
17.39
01-217
310 x 60 x 15
5.57
6.85
42
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013
ARCADIA TERRA
Ελατήριο καλλιεργητή με γάντζο
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-300
Β.Τ Υψος 570mm
34.21
42.08
01-306
Ø 10
7.57
9.31
01-301
Ε.Τ Υψος 570mm
31.43
38.66
01-307
Ø 11
8.43
10.37
01-302
Ε.Τ Υψος 450mm
25.71
31.63
01-308
Ø 12
9.74
11.98
03
Ρεγουλατόρος ελατηρίου
Υποδοχέας ελατηρίου
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-320
140 x 79 x 40
5.29
6.50
01-321
Μ16x100 Γαλβανισμένος
2.64
3.25
Σύνδεσμος
ελατηριωτών σταβαριών κομπλέ
Σταβάρι ελατηριωτό
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-351
25 x 25
32.14
39.53
01-361
25x25 ΚΔ.80x80
10.00
12.30
01-352
30 x 30
38.28
47.09
01-362
30x30 ΚΔ.80x80
11.43
14.06
01-353
35 x 35
70.00
86.10
01-363
30x30 ΚΔ.100x100
13.43
16.52
01-364
35x35 ΚΔ.100x100
15.00
18.45
Στάφα συνδέσμου
Ζυγγί συνδέσμου
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-371
25x25 ΚΔ.80x80
5.43
6.68
01-381
25x25 ΚΔ.80x80
2.14
2.64
01-372
30x30 ΚΔ.80x80
6.14
7.56
01-382
30x30 ΚΔ.80x80
2.57
3.16
01-374
30x30 ΚΔ.100x100
7.43
9.14
01-384
30x30 ΚΔ.100x100
2.86
3.51
01-373
35x35 ΚΔ.100x100
7.86
9.66
01-383
35x35 ΚΔ.100x100
2.86
3.51
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013
ARCADIA TERRA
ΣΚΑΠΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Σταβάρι καλλιεργητή ρίπερ
43
Ελατήριο Flex με νύχι
Ελατήριο Ventzky
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-400
32 x 10
10.79
13.27
01-450
2 1/2 Φύλλα
22.71
27.94
Ενίσχυση ελατηρίου Flex
Νύχι Ventzky
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-405
Κ.Δ 50 x 50
8.43
10.37
01-216
230 x 50 x 6
3.64
4.48
Νύχι Flex
Σύνδεσμος Flex
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-221
120 x 4
1.71
2.11
01-410
Κ.Δ 50 x 50
1.71
2.11
01-222
150 x 4
2.06
2.53
01-409
Λάμα
1.71
2.11
01-223
175 x 4
2.57
3.16
Νύχι Flex
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-220
40 x 5
0.97
1.19
44
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013
ARCADIA TERRA
Ελατήριο πολύϊνου
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-722
50 x 30 Βianchi
58.57
72.04
01-725
18 x 300 Ιταλίας
28.28
34.79
01-721
40 x 40 Βianchi
54.30
66.79
ΣΚΑΠΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Σταβάρια Chisel πολύϊνου
03
Υνί πολύϊνου 6΄
Φτερό πολύϊνου 6΄
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-704
Bellota
18.71
23.02
01-706
Bellota
25.57
31.45
01-715
Εγχώριο
13.14
16.16
Στρώση πολύϊνου 6΄
Βάση πολύϊνου 6΄
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-710
Bellota
10.29
12.65
01-708
Bellota
52.14
64.13
Βίδα υνιού 6΄
Σετ πολύϊνου 6΄ BELLOTA
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
15-029
Μ10 x 40 8.8
0.39
0.47
01-702
Δεξί
99.00
121.76
01-703
Αριστερό
106.19
130.62
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013
ARCADIA TERRA
45
Πλάκα ισοπεδωτή οδοντωτή
Αυλακωτήρας με σταβάρι 30x30
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
06-761
Ø 320mm
51.87
63.80
01-358
Ρυθμιζόμενος
114.28
140.56
Νύχι πατατοεξαγωγέα
Νύχι πατατοφυτευτή
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-231
100 x 10
8.43
10.37
01-230
155 x 7
5.00
6.15
Δίσκος δισκόσβαρνας ίσιος
Δίσκος δισκόσβαρνας οδοντωτός
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-550
18'' 460mm
18.86
23.19
01-560
18'' 460mm
23.57
28.99
01-551
20'' 510mm
25.00
30.75
01-561
20'' 510mm
27.64
34.00
46
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013
ARCADIA TERRA
Υνί αρότρου
Στρώση αρότρου
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-600
6" Λακωνίας
11.36
13.97
01-680
8" Άρπα
8.29
10.19
01-605
8" Άρπα
12.14
14.93
01-681
10" Γκλαβάνη κοντή
12.24
15.06
01-610
10" Γκλαβάνη
18.32
22.54
01-682
10" Γκλαβάνη μακριά
15.16
18.65
01-611
10" Τσάνιο
18.32
22.54
01-685
10" Πεστροφ. κοντή
12.24
15.06
01-612
10" Άρπα
18.32
22.54
01-686
10" Πεστροφ.μακριά
15.16
18.65
01-613
10" Πεστροφίδη 3τρ.
18.32
22.54
01-683
12" Γκλαβάνη κοντή
12.84
15.79
01-615
12" Γκλαβάνη
21.53
26.48
01-684
12" Γκλαβάνη μακριά
15.74
19.37
01-616
12" Τσάνιο
21.53
26.48
01-617
12" Άρπα 3τρ.
21.53
26.48
01-618
12" Πεστροφίδη
21.53
26.48
Υνί αρότρου BELLOTA
ΣΚΑΠΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
03
Προΰνιο
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-630
10" Kverneland
33.64
41.38
01-638
Brv Δεξί
5.14
6.33
01-631
12" Kverneland
35.36
43.49
01-637
Bellota Αριστερό
6.91
8.50
01-632
14" Kverneland
37.71
46.39
Φτερό αρότρου
Βάση αρότρου
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-640
8"
25.00
30.75
01-660
8" Άρπα
40.71
50.08
01-645
10"
39.28
48.32
01-665
10" Γκλαβάνη
55.78
68.61
01-650
12"
47.14
57.98
01-670
12" Γκλαβάνη
62.07
76.34
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013
ARCADIA TERRA
47
Α
Β
R
Σφυρί καταστροφέα BRV-8
Σφυρί καταστροφέα BRV-6
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Β
ΤΡΥΠΑ
R
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Β
ΤΡΥΠΑ
R
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-500
40
120
16.5
90
6.53
8.03
01-503
40
140
16.5
95
6.86
8.43
01-501
40
120
20.5
90
6.53
8.03
01-504
40
140
20.5
95
6.86
8.43
01-515
40
140
18.5
95
6.86
8.43
01-502
40
120
16.5
110
7.00
8.61
01-499
40
120
20.5
110
7.00
8.61
Σφυρί καταστροφέα BRV-32
Σφυρί καταστροφέα BRV-5
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Β
ΤΡΥΠΑ
R
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Β
ΤΡΥΠΑ
R
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-510
21
75
16.5
95
5.29
6.50
01-507
70
195
16.5
88
10.14
12.48
01-508
70
195
20.5
88
10.14
12.48
Σφυρί καταστροφέα BRV-10
Σφυρί καταστροφέα BRV-3
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Β
ΤΡΥΠΑ
R
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Β
ΤΡΥΠΑ
R
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-505
55
150
16.5
100
9.00
11.07
01-511
70
155
16.5
85
8.80
10.82
01-506
55
150
20.5
100
9.00
11.07
01-512
70
155
20.5
85
8.80
10.82
01-514
55
150
18.5
100
9.00
11.07
Σφυρί καταστροφέα BRV-95
Σφυρί καταστροφέα BRV-33
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Β
ΤΡΥΠΑ
R
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Β
ΤΡΥΠΑ
R
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-520
70
155
16.5
90
9.00
11.07
01-516
40
85
16.5
95
6.43
7.91
01-521
70
155
20.5
90
9.00
11.07
01-518
40
85
20.5
95
6.43
7.91
48
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013
ARCADIA TERRA
Σφυρί καταστροφέα BRV-2
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Β
ΤΡΥΠΑ
R
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Β
ΤΡΥΠΑ
R
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-513
75
100
18.5
100
8.29
10.19
01-509
90
155
20.5
110
12.00
14.76
ΣΚΑΠΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Σφυρί καταστροφέα BRV-36 Dragone
03
Σφυρί καταστροφέα ΧΙΩΤΗΣ
Σφυρί καταστρ. BRV-45 Facma
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Β
ΤΡΥΠΑ
R
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Β
ΤΡΥΠΑ
R
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
01-517
170
80
20.5
94
15.64
19.24
01-519
71
160
22.5
157
14.00
17.22
Βάση σφυριού χωρίς φωλιά
Βάση σφυριού με φωλιά
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Β
ΤΡΥΠΑ
R
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Β
ΤΡΥΠΑ
R
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
99-251
50
55
16.5
18
2.07
2.55
99-250
50
55
16.5
18
2.07
2.55
99-256
50
55
20.5
18
2.07
2.55
99-255
50
55
20.5
18
2.07
2.55
99-241
50
55
20.5
29
2.57
3.16
99-240
50
55
20.5
25
2.57
3.16
Βίδα καταστροφέα 10.9 κομπλέ
Βίδα καταστροφέα 10.9 κομπλέ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΙ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΙ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
15-090
Μ16 x 90
24
1.50
1.84
15-105
Μ18 x 130
27
4.17
5.13
15-091
Μ16 x 100
24
1.64
2.02
15-097
Μ20 x 100
30
2.59
3.18
15-092
Μ16 x 110
24
2.07
2.55
15-098
Μ20 x 110
30
2.80
3.45
15-093
Μ16 x 120
24
2.14
2.64
15-102
Μ20 x 120
30
2.95
3.63
15-094
Μ16 x 130
24
2.50
3.07
15-099
Μ20 x 130
30
3.29
4.04
15-095
Μ16 x 140
24
2.74
3.37
15-100
Μ20 x 140
30
3.66
4.51
15-075
Μ16 x 90
27
1.45
1.79
15-101
Μ20 x 150
30
3.79
4.66
15-076
Μ16 x 100
27
1.59
1.95
15-082
Μ20 x 100
33
2.41
2.96
15-077
Μ16 x 110
27
2.05
2.53
15-083
Μ20 x 120
33
2.70
3.32
15-078
Μ16 x 120
27
2.10
2.59
15-084
Μ20 x 130
33
3.07
3.78
15-079
Μ16 x 130
27
2.41
2.96
15-085
Μ20 x 140
33
3.59
4.41
15-080
Μ16 x 140
27
2.69
3.31
15-086
Μ20 x 150
33
3.71
4.56
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013
ARCADIA TERRA
49
Αροτρόβιδες καρέ 8.8 κομπλέ
Φρεζόβιδες 8.8 κομπλέ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
15-001
1/2 x 1'' 1/2
0.38
0.47
15-029
Μ10 x 40
0.20
0.24
15-003
7/16 x 1’’ 1/4
0.29
0.35
15-031
Μ12 x 35
0.21
0.26
15-005
M14 x 40 x 1.5
0.50
0.61
15-032
Μ12 x 40
0.24
0.30
15-006
Μ10 x 30 x 1.25
0.22
0.27
15-034
Μ12 x 60
0.32
0.39
15-007
Μ16 x 40 x 1.5
0.86
1.06
15-035
Μ12 x 70
0.35
0.43
Αροτρόβιδα με διπλό νύχι 8.8 κομπλέ
15-036
Μ12 x 80
0.37
0.46
15-037
Μ12 x 90
0.40
0.49
Βίδες προϋνίων 10.9 κομπλέ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
15-073
Μ12 x 35
0.30
0.37
Ντίζες μέτρου γαλβανισμένες
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
15-070
Μ12 x 37
0.68
0.84
15-071
Μ14 x 33
0.83
1.03
15-072
Μ14 x 40
1.00
1.23
Αροτρόβιδες νύχι 4.6 κομπλέ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
17-520
Μ6
0.64
0.78
15-041
Μ12 x 30
0.15
0.18
17-521
Μ8
1.08
1.33
15-042
Μ12 x 35
0.18
0.22
17-522
Μ 10
1.63
2.01
15-043
Μ12 x 40
0.20
0.24
17-523
Μ 12
2.29
2.81
15-050
Μ16 x 75
0.48
0.59
17-524
Μ 14
2.90
3.56
15-051
Μ16 x 80
0.52
0.64
17-525
Μ 16
4.22
5.19
15-052
Μ16 x 90
0.55
0.68
17-526
Μ 18
5.18
6.38
15-054
3/4 x 70
0.65
0.80
17-527
Μ 20
6.76
8.31
15-055
3/4 x 80
0.75
0.93
17-528
Μ 22
7.96
9.79
17-529
Μ 24
9.29
11.42
15-061
M10 x 38 Πομπέ
0.12
0.15
17-530
Μ 27
11.83
14.55
17-531
Μ 30
15.45
19.00
50
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013
ARCADIA TERRA