ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ
ΤΟΜΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΟΥ
1ΟΥ ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Η ΙΔΕΑ
— Στο μάθημα «ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»
θέλαμε:
1) Να κατασκευάσουμε κάτι που θα αξιοποιεί και
επεκτείνει τις γνώσεις μας στα ηλεκτρονικά
2) Να είναι χρήσιμο γενικότερα στο σχολείο
Έτσι, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς μας,
αξιοποιώντας την ιδέα του καθηγητή Johnny Chung
Lee ( Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon University)
αποφασίσαμε την κατασκευή διαδραστικού
πίνακα
ΤΙ ΕΙΝΑΙ
—Ο
διαδραστικός πίνακας προβάλει την οθόνη
του υπολογιστή σε μια απλή επιφάνεια (τοίχος,
πίνακας κλπ) δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη
– εκπαιδευτικό ή μαθητή – να χειρίζεται τον
υπολογιστή από την επιφάνεια προβολής.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ο πίνακας θα πρέπει :
— Να έχει χαμηλό κόστος
— Να εγκαθίσταται εύκολα
— Να είναι εύχρηστος
— Να έχει αυτονομία
— Να αξιοποιεί τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό
ΑΠΟ ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ
— Στυλό κατάδειξης
— Χειριστήριο παιχνιδομηχανής Wii – Remote
— Projector
— Υπολογιστής
— Κατάλληλα λογισμικά
ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
— Το στυλό κατάδειξης εκπέμπει αόρατο υπέρυθρο
φως
—Η κάμερα του Wiimote είναι ευαίσθητη στο
υπέρυθρο και συλλαμβάνει τη θέση του στυλό
—Μεταφέρει ασύρματα – μέσω bluetooth – την
πληροφορία θέσης στον υπολογιστή
— Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί τη θέση του στυλό για
να κατευθύνει τον κέρσορα του ποντικιού καθώς
και για να εκτελεί διάφορες λειτουργίες χειρισμού
Μειονεκτήματα των μέχρι στιγμής κατασκευών
— Γρήγορη εκφόρτιση των μπαταριών του wiimote και
του στυλό κατάδειξης
— Για την έναρξη της ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ
H/Y και wiimote, απαιτείται το πάτημα ενός
κουμπιού που βρίσκεται πάνω στο wiimote
Πως τα αντιμετωπίσαμε
—
Κατασκευάσαμε
σταθεροποιημένο τροφοδοτικό
για την τροφοδοσία του wiimote χωρίς μπαταρίες,
εφοδιασμένο με κουμπί ενεργοποίησης της
ασύρματης σύνδεσης
—Συνδέσαμε την κατασκευή μας με καλώδιο στο
wiimote, επεμβαίνοντας σε κατάλληλα σημεία του
κυκλώματός του
—
Εφοδιάσαμε
το στυλό με επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες και κατάλληλο βύσμα, με το οποίο
συνδέεται στο κύκλωμα φόρτισης που επίσης
κατασκευάσαμε και ενσωματώσαμε στη συσκευή
Το κύκλωμα του φορτιστή σε πρόγραμμα
εξομοίωσης
Μαρκαδόροι κατάδειξης με επαναφορτιζόμενη
μπαταρία
Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό 3 V
για την τροφοδοσία του wiimote
Τροφοδοτικό του Wii και φορτιστής
Σε λειτουργία
Τι πετύχαμε
—Κατασκευάσαμε οικονομικό διαδραστικό πίνακα,
κόστους περίπου 70 Ευρώ, χρησιμοποιώντας τον
εξοπλισμό του σχολείου
—Βελτιώσαμε σημαντικά την αυτονομία του και τη
λειτουργικότητά του
— Εγκαταστήσαμε ήδη σε δύο αίθουσες του σχολείου
διαδραστικούς πίνακες
—Ο πίνακας που έχει εγκατασταθεί στην αίθουσα
διδασκαλίας των Ηλεκτρονικών, χρησιμοποιείται
ήδη στη διδασκαλία και αυτοδιδασκαλία των
μαθητών του τομέα
Στόχοι για το μέλλον
— Η εγκατάσταση και άλλων διαδραστικών πινάκων:
Έχουμε ήδη επισκεφθεί τους χώρους και μας έχουν
παραγγελθεί πίνακες, για
Ø Το εργαστήριο πληροφορικής της Παντείου
Ø
Αίθουσα
διδασκαλίας της Σχολής Τεχνικών
Υπαξιωματικών Αεροπορίας – ΣΤΥΑ.
Ø
Η συγγραφή εγχειριδίου οδηγιών χρήσης για τη
διευκόλυνση των εκπαιδευτικών
Ø σύνταξη αναλυτικών οδηγιών κατασκευής και
Η
εγκατάστασης του πίνακα για όσους θελήσουν να τον
αναπαράγουν και η δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο
Προσομοίωση με το TINA
Οι πρωταγωνιστές
— Οι μαθητές του Τομέα των ηλεκτρονικών:
Καψόπουλος Αριστοτέλης
Καρδαμηλάκης Εμμανουήλ
Κουστούκης Γεώργιος
Κρίκης Ανδρέας
Λαγουτάρης Μάριος
Λουλές Αλέξανδρος
Μπόκος Μιχάλης
Πρέκας Χάρης
Ηλιάκης Στέφανος
Παπαδόπουλος Στέφανος
Μουτεσίδης Κώστας
Σταυρόπουλος Νίκος
Οι υποστηρικτές
— Οι καθηγητές:
Νίκας Θωμάς , ΠΕ12.10, Φυσικός Ρ/Η
Μαστοράκου Αικατερίνη, ΠΕ04.01, Φυσικός
— Η Διευθύντρια του σχολείου
Τσουκιά Ελπίδα