Βιογραφικό σημείωμα - Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
16-2-1963
Κάïρο, Αιγύπτου
Υπηκοότητα:
Ελληνική
Οικογενειακή κατάσταση:
Στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Έγγαμος με δύο παιδιά
Εκπληρώθηκαν
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΤΙΤΛΟΙ
1980:
Απολυτήριο Λυκείου, 1ο Λύκειο Αθηνών, Πλάκα, Αθήνα.
1989:
Πτυχίο Οικονομικών, Τμήμα Οικονομικών, Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς.
1989:
Πτυχίο Tεχνικής Εκπαίδευσης (1986-1989), Τμήμα Θαλλασίων επιστημών, κατεύθυνση
Υδατοκαλλιεργιών, στο Nordland Høyskolesenteret i Bodø, Bodø, Nορβηγία (πτυχιακές εργασίες: 1.
Αυτορύπανση σε ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες πάχυνσης και 2. Ιχθυονυμφικές καλλιέργειες του
πλατύψαρου Pleurοnectes platessa). Υπεύθυνος καθηγητής S. Skreslet ([email protected]).
1994:
Πτυχίο Βιολογίας με Master of Science (1990-1994), Department of Zoology, University of
Trondheim, Nορβηγία. Μαθήματα (Θεωρία συμπεριφοράς ζώων υδάτινου περιβάλλοντος, Ζωντανή
τροφή για παραγωγή ιχθυδίων) και διατριβή. Επιβλέποντες Καθηγητές: E. Kjørsvik
([email protected]) καί Y. Olsen ([email protected]).
2000:
Διδακτορικό δίπλωμα (1996-2000), Department of Botany, University of Science and Technology,
Trondheim, Nορβηγία. Μαθήματα (προχωρημένα μαθήματα μικροβιακής οικολογίας σε επιφάνειες
επιθηλιακών ιστών και πρόκληση μολύνσεων σε ψάρια, Εξελικτική βιολογία ιχθύων, Μέθοδοι
μέτρησης με χρήση ραδιοïσοτόπων, Μικροβιακή φυσιολογία, Περιβαλλοντικές απαιτήσεις ιχθύων,
Στατιστικός σχεδιασμός πειραμάτων) και διατριβή. Επιβλέποντες Καθηγητές: H. Reinertsen
([email protected]) καί O. Vadstein ([email protected]).
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
2
2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Ιανουάριος 1996- Ιανουάριος 1999: Υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής από το University of
Science and Technology, Trondheim, Nορβηγία.
Φεβρουάριος 2001-2005 : Υποτροφία από το Fundação para a Ciência e Tecnologia,
Πορτογαλία για
μεταδιδακτορικές σπουδές (post-doc) στο University of Algarve, Πορτογαλία.
3. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
1989:
(3-12 Μαΐου). Παρακολούθηση ειδικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου: “3rd International Course on Fish
Larvae Nutrition”, Εrasmus ICP-92/NL-1139/01, που οργανώθηκε στο University of Wageningen,
Ολλανδία. Υπεύθυνος-Οργανωτής: Dr J. Vereth.
1998:
Παρακολούθηση τριήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα: “Laboratory Animal Science”,
Akvaforsk – Institute of Aquaculture Research, Sunndalsøra, Noρβηγία.
2001:
(1/11-30/11) Παραμονή στο SINTEF Center of Aquaculture (Trondheim, Noρβηγία). Σκοπός:
Πειράματα σε συνεργασία με Dr J. Skjermo ([email protected]) και I. Salvesen, όπου
ερευνήθηκε η συσσώρευση βακτηρίων σε Rotifers και Artemia. Χρηματοδότηση: Ευρωπαïκή Ένωση
(EE), Trondheim Marine Systems Research Infrastructure.
2002. (Νοέμβριος). Παραμονή στο Institute of Marine Research, Bergen, Norway σε συνεργασία με Dr Øivind
Bergh ([email protected]). Σκοπός: Πειράματα όπου ερευνήθηκαν οι μεταβολές της εντερικής
μικροβιακής χλωρίδας νυμφών καλκανιού μετά την προσθήκη επιλεγμένων βακτηριακών στελεχών.
Χρηματοδότηση: EE, Bergen Marine Food Chain Research Infrastructure.
2002:
(Μάρτιος). Διήμερη επίσκεψη στο Instittuto de Higiene e Medicina Tropical, Λισαβόνα, Πορτογαλία, σε
συνεγασία με Dr Lénia Campino. Σκοπός: Παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων ποντικιού με
σκοπό την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση συγκεκριμένων βακτηριακών στελεχών σε ιστούς ψαριών
και ανίχνευση στην ενεργή μικροχλωρίδα.
2003:
Eκπαιδευτικό σεμινάριο (14-18 Ιουλίου) για την ανάλυση βιολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων
2003:
και χρήση του προγράμματος στατιστικής Brodgar, Oργάνωση Highland Statistics Ltd.
([email protected]).
(Ιούνιος). Επίσκεψη στο Instituto Gulbenkian de Ciencia, Oeiras, Πορτογαλία, σε συνεργασία με Dr J.
A. Belo ([email protected]). Σκοπός επίσκεψης: Παραγωγή πολυκλωνικών αντισωμάτων
ποντικιού για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση βακτηριακών στελεχών σε ιστούς ψαριών με χρήση
της τεχνικής immunocolony blot.
2003:
(Iανουάριος/Φεβρουάριος). Παραμονή στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών σε συνεργασία με
τους Δρ P. Divanach ([email protected]), Δρ Ν. Παπανδρουλάκη ([email protected]) (τμήμα
Υδατοκαλλιεργειών) και Δρ Γ. Κοτούλα ([email protected]) (τμήμα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας).
Σκοπός επίσκεψης: Διεξαγωγή πειραμάτων σχετικά με τη χρήση προβιοτικών βακτηρίων στην
καλλιέργεια νυμφών τσιπούρας και χρησιμοποίηση μοριακών μεθόδων προσδιορισμού της
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3
νουκλεοτιδικής αλληλουχίας στελεχών του γονιδιώματος του rDNA για την αναγνώριση και
ταυτοποίηση βακτηριακών στελεχών.
(22-26 Μαΐου).
2006:
Παρακολούθηση ειδικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου: “Marine algae culture:
techniques, uses and development perspectives”, που οργανώθηκε στο
Instituto Agronomico
Mediterráneo de Zaragoza, Ισπανíα.
4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ Η/Υ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, DOS, W INDOWS
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (Word)
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (Excel, Endnote)
ΠΑΚΕΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ (Sigma Plot, SkechUp)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Statistica, SPSS, Brodgar)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ (POWER POINT, PREZI)
5. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά –
άριστα (γραφή, ανάγνωση και ομιλία)
Νορβηγικά–
άριστα (γραφή, ανάγνωση και ομιλία)
Πορτογαλικά–
καλά (ανάγνωση και ομιλία)
Ιταλικά–
καλά (ανάγνωση και ομιλία)
6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
6/1991-8/1991 και 7/1992-8/1992: Εποχική απασχόληση στη μονάδα υδατοκαλλιέργειας “ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ”.
1993 (Iούλιος/Αυγούστος): Βοηθός έρευνας (research assistant) σε πειράματα σχετικά με καλλιέργειες
τροχοζώων (Brachionus plicatilis), όπου μελετήθηκαν οι ημι-συνεχείς καλλιέργειες (semi-continuous
cultures) και η επίδραση του ρυθμού αραίωσης (dilution rate) επί της βιομάζας, επί του περιεχομένου
σε άνθρακα και άζωτο, και περιεκτικότητα πρωτεΐνης, ως ποσοστό της ολικής μάζας. Sintef Center of
Aquaculture, Trondheim, Noρβηγία.
Απρίλιος 1994-Δεκέμβριος 1994 και Μάρτιος 1995-Ιούνιος 1995. Βοηθός έρευνας με πλήρη απασχόληση
σε δύο προγράμματα (Ποιότητα αυγών και ιχθυονυμφών και μηχανισμοί πέψης στα ψάρια, Ποιότητα
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
4
γόνου σε ελεγχόμενη παραγωγή). Χρηματοδότηση: Norwegian Reseach Council. Υπεύθυνος: Dr E.
Kjørvik (El[email protected]). Brattøra Research Center, University of Trondheim, Trondheim,
Νορβηγία.
Οκτώβριος/Νοέμβριος 1995. Βοηθός εργαστηρίου (laboratory assistant) στα μαθήματα “Βιολογία κυττάρου”
καί ”Καλλιέργεια πλαγκτονικών οργανισμών για την εκτροφή ιχθυονυμφών θαλασσινών ειδών”,
University of Trondheim, Trondheim, Νορβηγία.
Ιανουάριος 1996-Ιανουάριος 2000: Έκτακτο μέλος του επιστημονικού προσωπικού του τμήματος Βοτανικής
του Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Νορβηγία, κατά την εκπόνιση της
διδακτορικής διατριβής.
Φεβρουάριος 2000-Ιανουάριος 2001: Ερευνητής στο Nordland Reaserch Institute, Department of
Aquaculture, Bodø, Νορβηγία.
Φεβρουάριος 2001-Απρíλιος 2005: Mεταδιδακτορικόs ερευνητήs (post-doc), University of Algarve και Centro
de Ciências do Mar do Algarve, Πορτογαλία, Υπεύθ. Καθηγ. Dr Maria Teresa Dinis ([email protected]).
Μάιος 2005- Ιανουάριος 2014. Research scientist (Σύμβαση ορισμένου χρόνου για κάτοχο διδακτορικού),
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλλασιας Βιολογιας, Βιοτεχνολογιας και
Υδατοκαλλιεργειών με κύρια απασχόληση την έρευνα σχετική με τη καλλιέργεια μικροφυκών και
βιοτεχνολογία.
Ιανουάριος 2014 – σήμερα. Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας.
7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Προπτυχιακό επίπεδο
1995:
Βοηθός εργαστηρίου στο μάθημα “Βιολογία κυττάρου” (1 εξάμηνο), Department of Botany,
University of Trondheim, Νορβηγία. Υπεύθυνος: Καθ. T. Beisvåg.
2004:
Εισηγητής (1 ώρα διδασκαλίας), ”Μικροβιακή οικολογία σε συστήματα υδατοκαλλιέργειας“, στο
Μάθημα “Ιχθυολοπαθολογία”. Υπεύθυνος Μαθ. Καθ. Dr R. C. Silva, ([email protected]), Faculdade de
Ciencias do Mar e do Ambiente, University of Algarve, Πορτογαλία.
2004: Εισηγητής (4 ώρες διδασκαλίας), ”Μικροβιακή οικολογία σε συστήματα υδατοκαλλιέργειας“ και “Χρήση
προβιοτικών στην καλλιέργεια της γλώσσας Solea senegalensis“, στο μάθημα “Mικροβιολογία”.
Υπεύθυνος Μαθ. Καθ.
L. C. Dionisio ([email protected]), Faculdade de Engenharia e Recursos
Naturais, University of Algarve, Πορτογαλία.
2014. Υπεύθυνος μαθήματος. Υπεύθυνος μαθήματος «Υδατοκαλλιέργειες» και συνδιδάσκων στο μάθημα της
Ζωολογίας, τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
Μεταπτυχιακό επίπεδο
1995/1999: Υπεύθυνος εργαστηρίων για το μάθημα “Καλλιέργεια πλαγκτονικών οργανισμών για την
εκτροφή νυμφών θαλασσινών ειδών“ για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Εντατική σειρά εργαστηρίων
διάρκειας περίπου 40 ωρών και εισηγητής (2-4 ώρες), Department of Botany, Norwegian University of
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
5
Science and Technology, Νορβηγία. Θέμα εισήγησης: Μικροβιακή οικολογία σε συστήματα
εκτροφής. Υπεύθυνος Καθ. H. Reinertsen, ([email protected] chembio.ntnu.no).
2008.
Εισηγητής (2 ώρες διδασκαλίας), « Μικροβιακή οικολογία σε συστήματα υδατοκαλλιέργειας», στο
μεταπτυχιακó μάθημα “Υδατοκαλλιέργειας”.Υπεύθυνος Μαθ. Επικ. Καθ. Γ. Κουμουνδούρος,
[email protected], Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογíας.
2011-2014. Εισηγητής. Μεταπτυχιακό μάθημα Θαλάσσια Βιοτεχνολογία, Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο
Κρήτης. Υπευθ. Μ. Κεντούρη.
8. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ– ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Διδακτορικές διατριβές
Συμμετοχή στην επταμελή εξεταστική επιτροπή
1. Maria Pérez Lorenzo (2006). Aplicación de los probioticos a la mejora del cultivo larvario de peces
marinos. Universidade do Vigo, Ισπανíα.
2. Maria Jesus Prol Garcia (2010). Immobilization of Phaeobacter 27-4 in biofilters as as strategy for the
control of Vibrionaceae infections in marine fish larval rearing. Insituto de Acuicultura, Universidade de
Santiago de Compostela, Ισπανία.
Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες (MSc)
Επιβλέπων
Anders Jon Fjellheim (1999). Rotifers (Brachionus plicatilis) as a vector for probiotics fot turbot larvae
(Schophthalmus maximus L.). Norwegian University for Science and Tecnology, Trondheim, Νορβηγία,
συνεπίβλεψη με Dr Jorunn Skjermo.
Φωτεινή Κοκού (2006-2007). Αντιμικροβιακή δράση ενάντια σε θαλάσσια παθογόνα του γένους Vibrio, τριών
ειδών θαλάσσιων μικροφυκών: Chlorella minutissima, Tetraselmis suecica και Arthrospira sp., Τμήμα
Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, συνεπίβλεψη με Μ. Κεντούρη και Pascal Divanach.
Συμμετοχή στην τριμελή εξεταστική επιτροπή
1. Anders Jon Fjellheim (1999), Rotifers (Brachionus plicatilis) as a vector for probiotics for turbot larvae
(Schophthalmus maximus L.). Norwegian University of Science and Technology, Trondheim,
Νορβηγία.
2. Tania Fenandes (2002). Infection with Trypanoplasma borreli (Laveran and Mesnil, 1901) in Clarias
gariepinus (Burchel, 1822) and parasite sensibility to fish in vitro. Relatòrio de Estágio do Curso de
Licenciatura em Biologia Marinha e Pescas, Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente,
Universidade do Algarve, Πορτογαλία.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
6
3. Silvia Maria Gonçalves Martins (2002) Isolamento, caracterização e identificação de bactérias
isoladas de Solea senegalensis e Tetraselmis chuii. Faculdade de Engenharia de Recurcos Naturais,
Universidade do Algarve, Πορτογαλία.
Διπλωματικές εργασίες
Επιβλέπων
1. Sílvia Maria Gonçalves Martins (2002). Isolamento, caracterização e identificação de bactérias isoladas de
Solea senegalensis e Tetraselmis chuii. (συνεπίβλεψη με Καθ. Lídia Catalão Dionísio) Faculdade de
Engenharia de Recurcos Naturais, Universidade do Algarve, Πορτογαλία.
2. Manuela Cristina Coelho e Castro Cunha (2002) Efeito de dois imunostimulantes (b-glucano e FMI) na
ontogenia do systema imunitário de larvas e juvenis de Solea senegalensis (συνεπίβλεψη με Καθ. Maria
Teresa Dinis), Faculdade de Ciencias do Mar e do Ambiente, Universidade do Algarve, Πορτογαλία.
3. Rita Costa (2005). Microbiological and immunological effects of microalgae bioencapsulation in Artemia
franciscana in relation to weaning of Solea senegalensis. (συνεπίβλεψη με Καθ. Maria Teresa Dinis–
Σεπτεμβριος 2005) Faculdade de Ciencias do Mar e do Ambiente, Universidade do Algarve, Πορτογαλία.
4. Tania Catarina Ferreira. (Σεπτέμβριος 2005-Ιούνιος). Microbial condition in cultures of Cholella minutissima.
(συνεπίβλεψη με Καθ. Maria Teresa Dinis) Faculdade de Ciencias do Mar e do Ambiente, Universidade do
Algarve, Πορτογαλία.
Εξεταστής
1. Rotations
1. Αικατερίνη Παπαζή. (Μάιος-Ιούλιος 2005). Επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα στην ανάπτυξη του
μικροφύκους Chlorella minutissima.
2. Χριστίνα Νεονάκη. Χρήση φίλτρων σε βιοαντιδραστήρες για τη καλλιέργεια μικροφυκών Chlorella
minutissima. (Φεβρουάριος-Απρίλιος 2006).
3. Σεϊτíδου Ορεζíα. Πειραματικές προσεγγίσεις με χρήση μικροκαλλιεργειών μικροφυκών.(Μάϊος-Ιούλιος
2006.
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
7
9. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ TEXNIKEΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΗPLC για ποσοτικοποίηση αμινοξέων σε ιστούς
Επισήμανση μικροφυκών και βακτηρίων με ραδιοϊσότοπα (C14 και Η3)
Καλλιέργεια μικροφυκών, τροχοζώων και Αρτέμια
Τεχνικές κλασσικής μικροβιολογίας
Kαταμέτρηση συνολικού αριθμού βακτηριακών κυττάρων με χρήση μικροσκοπίου φθορισμού
Καλλιέργεια κυττάρων
Iστολογία
ELISA
Immunocolony blot
PCR, RNA extraction, cDNA preparation,
in situ hybridisation
10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Υπεύθυνος σχεδιασμού και εκτέλεσης ανταγωνιστικών προγραμμάτων
2002-05 “Probiotics and immunemodulation in marine fish larvae and juveniles”, POCTI/2001/BSE/ 38781.
Χρηματοδότηση: Fundação para a ciência e tecnologia,Πορτογαλία. Ύψος χρηματοδότησης: 71.500
ευρώ. Διάρκεια: 3 χρόνια. Έναρξη: Μάρτιος 2002.
2003-04 “The use of RMBC’s for bacterial management in marine fish larvae”, CRAFT- Q5CR-2002-72221,
Πορτογαλία. Χρηματοδότηση: ΕΕ. Ύψος χρηματοδότησης: 50.000 ευρώ. Διάρκεια: 2 χρόνια. Έναρξη:
Ιανουάριος 2003.
2006
“Trials with probiotic bacteria in rearing of gilthead sea bream larvae and postlarvae”, Invetech
(reference 6070501). Χρηματοδότηση: Inve Technologies, Belgium. Ύψος χρηματοδότησης: 15.600
ευρώ. Έναρξη: Ιανουάριος 2006.
2006-07. “Μέθοδος παραγωγής βιολογικών καυσíμων (βιοντήζελ) απο μικροφύκη” (κωδικóς
6070603/ALGODIESEL). Χρηματοδότηση: Γ.Γ.Ε.Τ/ΖΗΝΩΝ. Ύψος χρηματοδότησης: 73.100 ευρώ.
Διάρκεια: 18 μήνες. Έναρξη: Ιούλιος 2006.
2007-10. “Sustainable extensive and semi-intensive coastal aquaculture in Southern Europe (SEACASE)”.
Χρηματοδότηση: Ε.Ε. Ύψος χρηματοδότησης: 319.540 ευρώ. Διάρκεια: 3 χρόνια. Έναρξη: Ιανουάριος
2007.
2010-13. “Enabling European SMEs to remediate wastes, reduce GHG emissions and produce biofuels via
microalgae cultivation FP7-SME-2008-2-AG-243752- (BioAlgaeSorb)”. Χρηματοδότηση: European
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
8
Union, Research for SME associations. Ύψος χρηματοδότησης: 327.700 ευρώ. Διάρκεια: 3 χρόνια.
Έναρξη: Αύγουστος 2010.
2012-13. «Development of an efficient environmentally-friendly Algae Control System, based on ultrasound
technology, designed for use in bigger ponds and lakes (Clearwater PMPC)”. Χρηματοδότηση:
European Union, Research for SMEs. Ύψος χρηματοδότησης: 147.942 ευρώ. Sum: Διάρκεια 2
χρόνια. Έναρξη: Ιανουάριος 2012.
2012-2014. “Oxygenation by efficient air diffusion system for aquaculture farms (cages and earthen ponds)AirX”. Χρηματοδότηση: European Union, Research for SMEs. Ύψος χρηματοδότησης: 143.520 ευρώ.
Διάρκεια: 27 μήνες. Έναρξη: Σεπτέμβριος 2012.
.
11. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
”Immune competence and immune resistance in Solea senegalensis (Pisces, Soleidae) larvae and
post-larvae POCTI/34155/99”. Χρηματοδότηση: Fundação para a ciência e tecnologia, Πορτογαλία.
Ύψος χρηματοδότησης: 15.000 ευρώ. Διάρκεια: 1 χρόνος. Έναρξη: Μάρτιος 2001.
“The role of olfaction in the feeding behaviour of Solea senegalensis (Pisces)”, Χρηματοδότηση:
Fundação
para
a
ciência
e
tecnologia,
Πορτογαλία,
(POCTI/CVT/38831/2001).
Ύψος
χρηματοδότησης: 100.000 ευρώ. Διάρκεια: 3 χρόνια, Έναρξη: Ιανουάριος 2003.
“The underlying mechanisms of the effect of microalgae on the early life stages of fishes“.
Χρηματοδότηση: Fundação para a ciência e tecnologia, Πορτογαλία, POCTI/BSE/37378/2001. Ύψος
χρηματοδότησης: 67.000 ευρώ. Διάρκεια: 3 χρόνια, Έναρξη: Οκτώβριος 2003.
“From capture based to SELF-sustained aquaculture and Domestication Of bluefin tuna, Thunnus
thynnus (SELFDOTT)”. Χρηματοδότηση: European Union (FP7). Ύψος χρηματοδότησης: 3 εκ. ευρώ.
Διάρκεια: 3 χρόνια, Έναρξη: Οκτώβριος 2008.
“Ενναλακτικές μέθοδοι πρόληψης και θεραπείας στις Ελληνικές Υδατοκαλλιέργειες». Χρηματοδότηση:
Γ.Γ.Ε.Τ. Ύψος χρηματοδότησης: 316.410 ευρώ, Διάρκεια: 3 χρόνια. Έναρξη: Ιανουάριος 2010.
«Μελέτη της χρήσης αποσταγμάτων επιλεγμένων φυτών ρίγανης στη διατροφή των ψαριών με στόχο
τη μείωση του μικροβιακού φορτίου της τροφής τους (ζωοπλαγκτόν). Χρηματοδότηση ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ.
Διάρκεια: 3 χρόνια. Έναρξη: Ιούνιος 2013.
12. ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ
EUROPEAN AQUACULTURE SOCIETY
W ORLD AQUACULTURE SOCIETY
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
9
13. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Microbial ecology in larval rearing systems, “Biology in Fish Larvae Production”, supported by
the European Commission, AQUALABS, Advanced Laboratory Courses in Aquaculture, Faro,
Universidade do Algarve, Πορτογαλία, Σεπτέμβριος 2002.
Concepts and applications of probiotics and immunostimulants in aquaculture. Course of
vaccination in fish, Centro de Investigação Interdisciplinar e Ambiental, Porto, 2-3 Φεβρουάριος 2005,
Πορτογαλία.
14. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
Συμμετοχή δίχως παρουσίαση
1.
2.
Fish Farming Technology, Trondheim, Νορβηγία, Αύγουστος 1993. (τεχνική υποστήριξη)
Quality in Aquaculture, Aquaculture Europe ´95, Trondheim, Νορβηγία, Αύγουστος 1995 (τεχνική
υποστήριξη)
3.
Workshop on new species for aquaculture, Faro, Πορτογαλία, 20-22 Νοέμβριος 2000
4.
Larvi 2001, Ghent, Βέλγιο, 3-6 Σεπτεμβρίου.
Συμμετοχή με παρουσίαση
1. Live food organisms and marine larviculture Symposium. Νagasaki, Ιαπωνία, Σεπτέμβριος 1996.
“Protein depletion of the rotifer Brachionus plicatilis during starvation”, P. Makridis and Y. Olsen (αφίσα).
2.
Research for Aquaculture: Fundamental and Applied Aspects. Barcelona, Ισπανία, Σεπτέμβριος 1997.
“Uptake of probiotic bacteria by Artemia franciscana”. P. Makridis, J. Skjermo, and O. Vadstein (αφίσα).
3.
Recent Advances in Finfish & Crustacean Nutrition. Las Palmas de Gran Canaria, Ισπανία, Ιούνιος 1998.
“Development of methods for the manipulation of the gut microflora in turbot larvae”. P. Makridis, A. Fjellheim, J.
Skjermo and O. Vadstein (αφίσα).
4. Fish culture, shellfish culture and water usage, Aquaculture and water. Bordeaux, Γαλλία, Οκτώβριος
1998. “Microbial control of live food cultures”. P. Makridis, . Bergh, A.J. Fjellheim, J. Skjermo and O. Vadstein
(αφίσα).
5. The annual international conference and exposition of the World Aquaculture Society, Sydney,
Αυστραλία, 1999. “Development of methods for the transfer of probiotic bacteria to marine fish larvae through the
live feed organisms”. P. Makridis, J. Skjermo, and O. Vadstein (ομιλία).
6. Towards predictable quality, Trondheim, Νορβηγία, 1999. “Microbial control of live food cultures”. P. Makridis,
. Bergh, A.J. Fjellheim, J. Skjermo and O. Vadstein (ομιλία).
7. Fish and animal health meeting, Tromsø, Νορβηγία, 1999. Uptake of probiotic bacteria in halibut larvae
(Hippoglossus hippoglossu L.) via Artemia franciscana metanauplii. P. Makridis, . Bergh, A.J. Fjellheim, J. Skjermo
and O. Vadstein (αφίσα).
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
10
8. 10th International Symposium on Nutrition and Feeding in Fish, Rhodes, Ελλάδα, 2002. “Feeding
Senegalese Sole Juveniles with natural diet resulted in proliferation of a gut microflora that inhibited pathogenic
bacteria”. S. Martins, P. Makridis, L.P.C. Dionisio, and M.T. Dinis (αφίσα).
9. 26th Annual Larval Fish Conference, The Big Fish Bang, Bergen, Νορβηγία, 2002. Development of the
immune system and the use of immunostimulants in Senegalese sole (Solea senegalensis). M. Castro Cunha, P.
Rodrigues, F. Soares, P. Makridis, and M.T. Dinis (αφίσα).
10. ICES Annual Scienece Conference and Centenary, Copenhagen, Δανία, 1-5 Οκτωβρίου 2002. Use
of probiotic bacteria in the rearing of larvae of Senegalese sole (Solea senegalensis). P. Makridis (ομιλία).
11. Realizing the potential: Responsible aquaculture for a secure future", World Aquaculture,
Salvador, Βραζιλία, 19-23 Μαίου 2003. Use of probiotics in the rearing of marine fish larvae. P. Makridis, L.C.
Dionisio, and M.T. Dinis (ομιλία).
12. The Sixth International Symposium on Fish Immunology, Turku, Φινλανδία, 25-29 Μαίου 2004. Two
species of microalgae bioencapsulated in frozen Artemia reduced mortalities during the weaning of Senegalese sole
(Solea senegalensis) Pavlos Makridis, Pedro Rodrigues, and M.T. Dinis (αφίσα).
13. Aquamedit
2004, 2nd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology
and Environmental Management, Athens, Ελλάδα, 18-19 Ιουνίου 2004. Use of probiotics in the rearing of sole
(Solea senegalensis) and sea bream (Sparus aurata). P. Makridis Pavlos, S. Martins, L. Catalão Dionisio, and M.T.
Dinis (ομιλία).
14. Aquaculture Europe 2004, Biotechnologies for quality, Barcelona, Ισπανία, 20-23 Οκτωβρίου 2004. Use
of probiotic bacteria in the rearing of seabream and sole. Makridis P., S. Martins, L. Catalao Dionisio, M. Tsalavouta,
G. Kotoulas, and M.T. Dinis (ομιλία).
15. 8th International Marine Biotechnology Conference, Eilat, Ισραήλ, 11-16 Μαρτíου, 2007. Identification of
bacteria growing in association with batch cultures of the microalga Chlorella minutissima. Kokou F., Ferreira T.,
Tsigenopoulos, C.S., Makridis P., Kotoulas G., Magoulas, A., and P. Divanach (poster)
.
16. 7th European Workshop of European Society of Microalgal Biotechnology , Nuthetal, Γερμανíα, 10-13
Ιουνíου 2007. High CO2 concentrations adjust microalgal photosynthesis and lead to high biomass production.
Papazi E., Makridis, P., Kotzabasis, K., and P. Divanach (poster).
17. Competing claims, European Aquaculture Society, Istanbul, Τουρκíα, 24-27 Οκτωβρίου 2007. Fish health
management: The role of Bacillus probiotics. Carnevali, O., Decamp, O., Avella, M.A., Gioacchini, G. and P.
Makridis (ομιλία).
18. Competing claims, European Aquaculture Society, Istanbul, Τουρκíα, 24-27 Οκτωβρίου 2007. Influence of
microalgae supernatant and bacteria isolated from microalgae on the biological performance and digestive capacity
of sea bream (Sparus aurata) and Senegalese sole (Solea senegalensis) larvae. Makridis, P., Ribeiro, L., Rocha, R.,
and M.T. Dinis (αφίσα).
19. Larvi 2009, Ghent, Βέλγιο, 7-10 Σεπτεμβρίου 2009. Interactions of microalgae and bacterial communities present
in the microalgae cultures and larval rearing systems. Makridis, P., Pintado, J., Kokou, F., Ferreira, T., and P.
Divanach (ομιλία).
20. Seafarming tomorrow, Porto, Πορτογαλíα, 5-8 Οκτωβρíου 2010. Algae-bacteria interactions in mixed cultures of
microalgae and Roseobacter clade bacteria with antagonism towards fish pathogens. Pintado, J. and P. Makridis
(αφίσα)
21. Seafarming tomorrow, Porto, Πορτογαλíα, 5-8 Οκτωβρíου 2010.Description of gut microbiota in seabream
larvae reared in intensive and in mesocosmos systems. Makridis, P., Sarropoulou, E., and P. Divanach (αφίσα).
22. World Aquaculture 2011, Natal, Βραζιλíα, 6-10 Ιουνíου 2011. Microbiota in bonito (Sarda sarda) and blue fin
tuna (Thunnus thynnus) larvae. Makridis, P., Papandroulakis, N., Sarropoulou, E., and P. Divanach (ομιλία).
23. 17th European Symposium on Organic Chemistry, Crete, 10th-15th July 2011. An alternative method for disinfection
of rotifers using essential oils from plants of the genus Origanum. Stefanakis M., Anastasopoulos E., Katerinopoulos
H.E., and P. Makridis (αφίσα).
24. Meditteranean Aquaculture 2020, Ρόδος, Ελλάδα, 2011. Microbiota in bonito (Sarda sarda) and blue fin tuna
(Thunnus thynnus) larvae. Makridis, P., Papandroulakis, N., Sarropoulou, E., and P. Divanach (αφίσα).
25. Global Aquaculture, securing our future, Πράγα, Τσεχία, 1-5 Σεπτεμβρίου 2012. Effects of rearing conditions
on skeletal anomalies typology in gilthead seabream (Sparus auratus L.) juveniles. Boglione, C., Prestinicola, L.,
Makridis, P., Spano, A., Rimatori, V., Palamara, E., Scardi, M., Cataudella, S. (ομιλία)
26. Global Aquaculture, securing our future, Πράγα, Τσεχία, 1-5 Σεπτεμβρίου 2012. An alternative method for
disinfection of rotifers Brachionus plicatilis and gilthead seabream eggs Sparus aurata using essential oils from
plants of the genus Origanum. Makridis, P., Stefanakis, M., Anastasopoulos, E., and H. Katerinopoulos. (ομιλία)
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
11
27. Larvi 2013. Γάνδη, 2-5 Septembe 2013. Use of Phaeobacter sp. probiotic bacteria for the rearing of
seabass larvae (Dicentrarchus labrax). P. Makridis, N. Papandroulakis, and P. Divanach. (αφίσα)
15. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
2003
ICES Working Group on Marine Fish Culture meeting , IPIMAR, Olhao, Πορτογαλία, 11-14 Μαρτίου.
16. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ)
Σύνολο δημοσιεύσεων: 2 διατριβές, 27 δημοσιεύματα σε διεθνή περιοδικά του Science Citation Index, 2
κεφάλαια σε βιβλίο διεθνών εκδοτικών οίκων, 27 δημοσιεύματα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, και 10
δημοσιεύματα στον ξένο περιοδικό τύπο.
17. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τομείς ερευνητικής δραστηριότητας
Μικροβιολογία και διαιτητική ψαριών στα πρώτα στάδια ανάπτυξης (ιχθυονύμφες, μεταμορφούμενες νύμφες
και ιχθύδια). Μικροβιακή οικολογία σε επιθηλιακούς ιστούς θαλασσίων οργανισμών. Ποιότητα καλλιεργειών
φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού. Εξελικτική βιολογία ανοσοποιητικού συστήματος.
Συνεκτικότητα δημοσιευμένου έργου – Προοπτικές
Η διατροφή ιχθυονυμφών και παράλληλα η βιολογία των ζωντανών οργανισμών που χρησιμοποιούνται ως
ζωντανή τροφή των ιχθυονυμφών, αποτέλεσαν τον κεντρικό πυρήνα στα πρώτα σταδια της ερευνητικής μου
δραστηριότητας. Αργότερα το ενδιαφέρον μετατέθηκε στην επίδραση των μικροβιακών κοινοτήτων που
υπάρχουν στο περιβάλλον των ιχθυονυμφών πάνω στις νύμφες και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
βακτηριακών πληθυσμών. Η καλλιέργεια μικροφυκών αποτέλεσε ένα σημαντικό μέρος της ερευνητικής μου
δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια.
18. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Κριτής εργασιών - βιβλίων
Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά του SCI (Impact factor, IF, 2006)

Αquaculture

ICES Journal of Marine Science

Journal of Experimental Marine Biology and Ecology

Journal of World Aquaculture Society

Veterinary Immunology and Immunopathology

Diseases of Aquatic Organisms

Veterinary Microbiology

Aquaculture Research

Microbial Cell Factories

Journal of Aquaculture Research & Development

Συνοπτικός αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών
Σύνολο ετεροαναφορών (εξαιρούνται αυτοαναφορές από συγγραφέα): 393. H-factor: 14
12
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
13
19. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Α. Διατριβές
Α.1. M AKRIDIS, P. 1994. The protein depletion of the live feed organism Brachionus plicatilis during starvation,
and its implications for the start-feeding of turbot larvae (Scophthalmus maximus L.)., Cand. Scient.
(MSc) Thesis, Department of Zoology, University of Trondheim, Νορβηγία.
Α.2. M AKRIDIS, P. 2000. Methods for the microbial control of live food used for the rearing of marine fish
larvae. Dr Scient. Thesis, Department of Botany, Faculty of Chemistry and Biology, Norwegian
University of Science and Technology, Trondheim, Νορβηγία.
Β. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά του Science Citation Index1
B.1. OIE, G., M AKRIDIS, P., REITAN, K.I., OLSEN, Y., 1997. Protein and carbon utilisation of rotifers (Brachionus
plicatilis) in first feeding of turbot larvae (Scophthalmus maximus L.). Aquaculture 153, 103-122.
B.2. M AKRIDIS, P., OLSEN, Y., 1999. Protein depletion of the rotifer Brachionus plicatilis during starvation.
Aquaculture 174, 343-353.
B.3. M AKRIDIS, P., VADSTEIN, O., 1999. Food size selectivity of Artemia franciscana at three developmental
stages. Journal of Plankton Research 21, 2191-2201.
B.4. M AKRIDIS, P., FJELLHEIM, A.J., SKJERMO, J., VADSTEIN, O, 2000.Control of the bacterial flora of Brachionus
plicatilis and Artemia franciscana by incubation in bacterial suspensions. .
B.5. M AKRIDIS, P., FJELLHEIM, A.J., SKJERMO, J., VADSTEIN, O., 2000. Colonization of the gut in first feeding
turbot by bacterial strains added to the water or bioencapsulated in rotifers. Aquaculture International 8,
367-380.
B.6. M AKRIDIS, P., BERGH, Ø., SKJERMO, J., O. VADSTEIN, 2001. Addition of bacteria bioencapsulated in Artemia
metanauplii to a rearing system for halibut larvae. Aquaculture International 9, 225-235.
B.7. BERGH, O., VIKANES, L., M AKRIDIS, P., SKJERMO, J., KNAPPSKOG, D., RØDSETH, O.M., 2001. Uptake and
processing of a Vibrio anguillarum bacterin in Artemia franciscana measured by ELISA and
immunohistochemistry. Fish and Shellfish Immunology 11(1), 15-22.
B.8. RUANE, N.M., M AKRIDIS, P., BALM., P.H.M., AND DINIS, M.T., 2005. Skin darkness is related to cortisol, but
not MSH, content in post-larval Solea senegalensis (Kaup, 1858). Journal of Fish Biology 67, 577-581.
B.9. M AKRIDIS, P., MARTINS, S., VERCAUTEREN, T., VAN DRIESSCHE, K., DECAMP, O., AND DINIS, M.T., 2005.
Evaluation of candidate probiotic strains for gilthead sea bream larvae (Sparus aurata) using an in vivo
approach. Letters in Applied Microbiology 40, 274-277.
B.10. M AKRIDIS, P., MARTINS S., TSALAVOUTA, M., CATALÃO DIONISIO, L., KOTOULAS, G., MAGOULAS, A., AND DINIS,
M.T., 2005. Antimicrobial activity in bacteria isolated from Senegalese sole, Solea senegalensis, fed with
natural prey. Aquaculture Research 36, 1619-1627.
B.11. M AKRIDIS P., ALVES COSTA R., DINIS M.T., 2006. Microbial conditions and antimicrobial activity in cultures
of two microalgae species, Tetraselmis chuii and Chlorella minutissima, and effect on bacterial load of
enriched Artemia metanauplii. Aquaculture 255, 76-81.
B.12. CASTRO CUNHA M., MAKRIDIS* P., SOARES, F., RODRIGUES, P. AND DINIS, M.T., 2008. Timing of Appearance
of Lymphoid Cells during Early Development of Senegalese Sole, Solea senegalensis Kaup. Journal of
World Aquaculture Society 39(3), 436-439.
B.13. PAPAZI A., M AKRIDIS P., DIVANACH, P., AND KOTZABASIS*, K., 2008. Bioenergetic changes in the microalgal
photosynthetic apparatus by extremely high CO2 concentrations induce an intense biomass production.
Physiologia Plantarum 132(3), 338-349.
B.14. M AKRIDIS P*., MARTINS S., REIS J., DINIS M.T, 2008. Use of probiotic bacteria in the rearing of Senegalese
sole (Solea senegalensis) larvae. Aquaculture Research 39(6), 627-634.
Β.15. M AKRIDIS P*., MOREIRA C., ALVES COSTA R., RODRIGUES P., AND DINIS, M.T., 2009. Use of microalgae
bioencapsulated in Artemia during the weaning of Senegalese sole (Solea senegalensis Kaup).
Aquaculture 292(3-4), 153-157.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
14
B.16. CONCEICAO* L.E.C., YUFERA M., M AKRIDIS, P., MORAIS, S., AND DINIS M.T., 2010. Live feeds for early
stages of fish rearing (review). Aquaculture Research 41(5) 613-640.
B.17. PAPAZI* A., M AKRIDIS P., AND DIVANACH P., 2010. Harvesting Chlorella minutissima using cell coagulants.
Journal of Apllied Phycology 22(3) 349-355.
B.18. AVELLA M.A., GIOACCHINI G., DECAMP O., M AKRIDIS P., BRACCIATELLI C., AND CARNEVALLI* O., 2010.
Application of multi-species of Bacillus in sea bream larviculture. Aquaculture 305(1-4) 12-19.
B.19. M AKRIDIS P., RIBEIRO L., ROCHA R., AND DINIS M.T., 2010. Ifluence of microalgae supernatant, and
bacteria isolated from microalgae cultures, on microbiology, and digestive capacity of larval gilthead
seabream, Sparus aurata, and Senegalese sole, Solea senegalensis. Journal of World Aquaculture
Society 41(5) 780-790.
B.20. M AKRIDIS P., FERREIRA T., KOKOU F., TSIGENOPOULOS C.S., AND DIVANACH P., 2012. Quantitative and
qualitative aspects of bacterial communities associated with cultures of Chlorella minutissima. Journal of
World Aquaculture Society 43(4) 571-578.
B.21. KOKOU F., M AKRIDIS* P., KENTOURI M., AND DIVANACH P., 2012. Antibacterial activity in microalgae
cultures. Aquaculture Research 43(10) 1520-1527.
B.22. VADSTEIN O., BERGH Ø, GATESOUPE F.-J., GALINDO-VILLEGAS J., MULERO V., PICCHIETTI S., SCAPIGLIATI G.,
M AKRIDIS P., OLSEN Y., DIERKENS K., DEFOIRDT T., BOON N., DE SCRYVER P., AND BOSSIER* P., 2013.
Microbiology and immunology of fish larvae. Reviews in Aquaculture 5 suppl.1, S1-S25.
B.23. PRESTINICOLA L., BOGLIONE* C., M AKRIDIS P., SPANO A., RIMATORI V., PALAMARA E., SCARDI M., AND
CATAUDELLA S., 2013. Environmental conditioning of skeletal anomalies typology and frequency in
gilthead seabream (Sparus aurata L., 1758). PLoS ONE 8(2) e55736
B.24. STEFANAKIS, M.K., TOULOUPAKIS E., ANASTASOPOULOS E., GHANOTAKIS D., KATERINOPOULOS* H.E. AND
M AKRIDIS P., 2013. Antibacterial activity of essential oils from plants of the genus Origanum. Food
Control 34(2) 539-546.
B.25. SARROPOULOU* E., MOGHADAM H.K., PAPANDROULAKIS N., DE LA GANDARA F., GARCIA A.O. AND M AKRIDIS
P., 2014. The Atlantic bonito (Sarda sarda, Bloch 1793) trascriptome and detection of differential
expression during larvae development. PLoS ONE 9(2) e87744.
B.26. STEFANAKIS M.T., ANASTASOPOULOS E., KATERINOPOULOS H.E., AND M AKRIDIS* P. Use of essential oils
extracted from three Origanum species for disinfection of cultured rotifers (Brachionus plicatilis).
Aquaculture Research (in press)
B.27. GEORGIOU S., M AKRIDIS P., DIMOPOULOS D., POWER D.M., MARMURIS Z., MOUTOU* K.A. Myosin light chain
2 isoforms in gilthead sea bream (Sparus aurata L.): Molecular growth markers at early stages.
Aquaculture (in press)
Γ. Κεφάλαια σε βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων με κριτές
Γ1.
PINTADO J., PROL M.J., BALCAZAR J.L., PLANAS M., MAKRIDIS P., 2011. New strategies for the control of
bacterial infections in marine fish larval rearing. Aquaculture Microbiology and Biotechnology, Volume
Two. Edited by D. Montet and R. C. Ray. CRC Press (ISBN 9781578087112).
Γ2.
PINTADO J., PLANAS M., MAKRIDIS P., 2014. CHAPTER 16. Live feeds: Microbial Assemblages, Probiotics
and Prebiotics. Aquaculture Nutrition: Gut Health, Probiotics and Prebiotics. Edited by D. Merrifield
and E. Ringø. Wiley-Blackwell. (ISBN: 978-0-470-67271-6)
Δ. Δημοσιεύσεις στο διεθνή περιοδικό τύπο
Δ1. DECAMP, O., M AKRIDIS, P., VERCAUTEREN, T., DIERCKENS, K., VAN DRIESSCHE, K., “Selection of probiotics for
marine larviculture”, Global Aquaculture Advocate, August 2004.
Δ2. DECAMP, O., M AKRIDIS, P., QI, Z., ZIN, N., MORIARTY, J.W., SORGELOOS, P., LAVENS, P. “Performance of
selected Bacillus probiotics in marine fish culture”, International Aquafeed 9: 16-18, October 2006.
Δ3. M AKRIDIS P. Culture of microalgae. Fish Farming expert, May 2010.
Δ4. M AKRIDIS P. Probiotics in aquaculture. Fish Farming expert, August 2010.
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Δ5. KOUMOUNDOUROS G., MAKRIDIS P. Juvenile quality in gilthead sea bream and European sea bass
hatcheries. Fish Farming Expert. January 2011.
Δ6. M AKRIDIS P., BOGLIONE C., RIBEIRO L., SOARES F., KOUTSIKOPOULOS C. Extensive and semi-intensive
aquaculture in Southern Europe. Fish Farming Expert. May 2011.
Δ7. M AKRIDIS P., HOVDEN N., GAUSEN M. Oxygenation in aquaculture. Fish Farming Expert. July 2011.
Δ8. M AKRIDIS P. Capture-based aquaculture in the Mediterranean. Fish Farming Expert. January 2012.
Δ9. M AKRIDIS P., MENTE E. Potential of lobster culture in Europe. Fish Farming Expert. April 2012.
Δ10. M AKRIDIS P. Fish stress in farmed warm water species. Fish Farming expert, December 2012.
15