Βιογραφικό σημείωμα - Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών