Κάνοντας κλικ μπορείτε να δείτε την παρουσίαση

• H ιστορία του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης και ο
δωρητής Γεώργιος Τιόλης
• του Ηλία Κ. Γάγαλη
Δ/ντη 5ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης
Κοζάνη, 17 Ιουνίου 2014
Η ιστορία του Σχολείου μας
Τοπική ιστορία και διδακτικές προσεγγίσεις
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1911 ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: (Γ ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ
ΗΛΙΟΥ)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1912-ΜΑΡΤΙΟΣ 1913:ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Ο
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΤΟ 1913-1914 ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΕ 3ο Δ. Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ
1916-1917:4ΘΕΣΙΟ
1918-1919:6ΘΕΣΙΟ
1921-1922:ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΝΈΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ
1924-1925:ΣΤΟΝ ΠΑΝΩ ΟΡΟΦΟ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ Δ.Σ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
1925-1939:ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΟ
ΚΤΙΡΙΟ
1929-1930:ΚΟΙΝΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ & ΘΗΛΕΩΝ
1937-1938:ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΕ 5ο Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ
1941-1944 TO ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΝΑΡΘΗΚΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ EΠΙΤΑΣΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΜΙΚΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
1963-1964:ΑΠΌ 6ΘΕΣΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ 7ΘΕΣΙΟ
1970-1971:ΑΠΌ 7ΘΕΣΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ 8ΘΕΣΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2
• 1971-1972: ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΌ 8 ΘΕΣΙΟ ΣΕ 6 ΘΕΣΙΟ
• 1976-1978: ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΌ 6 ΘΕΣΙΟ ΣΕ 8 ΘΕΣΙΟ
• 13 ΜΑΪΟΥ 1995:Ο ΣΕΙΣΜΟΣ των 6,6 ΡΙΧΤΕΡ ΠΡΟΞΕΝΕΙ ΣΟΒΑΡΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ
• 1-9-1997:ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
• 2009: ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
• 2010:ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 10 ΘΕΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 8 ΘΕΣΙΟ+ TΜΗΜΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ
• 2011:ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 15ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
• ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-2012:ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 15 ΤΜΗΜΑΤΑ ΩΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,ΕΧΟΝΤΑΣ 280 ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ
5ο 12/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ Γ. ΤΙΟΛΗ
Ηχώ της Μακεδονίας,29 Σεπτεμβρίου 1914
• Την παρελθούσαν Τρίτην 23 φθίνοντος μηνός εξεμέτρησε το
ζην χρηστή ενάρετος δέσποινα ,η αοίδημος Ελένη Σπυρίδωνος
Τιόλη , μήτηρ των ευφήμων ενταύθα εμπορευομένων και
κτηματιών αδελφών Τιόλη και του εν Ευρώπη από πολλών
ετών τας σπουδάς αυτού ποιουμένου φερέλπιδος ιατρού κ.
Δημητρίου Τιόλη. Επί τω θανάτω αυτής ο πρεσβύτερος αυτής
υιός κ. Γεώργιος Τιόλης ,γνωστός και εξ άλλων κοινωφελών
έργων, εδωρήσατο εις την κοινότητα Κοζάνης, πολύτιμον και
ευρύχωρον οικόπεδον, αξίας άνω των δύο χιλιάδων δραχμών
προς ίδρυσιν εν αυτώ σχολείω χάριν των παίδων της
κοινότητος.
Η κηδεία της μεταστάσης εγένετο την επομένην του θανάτου 24
του μηνός μετά πολλής της επιβλητικότητος ,απονεμηθεισών
εις τον νεκρόν αυτής πασών των υπό του κανονισμού της
κοινότητος οριζομένων ως μεγάλης δωρητρίας τιμών. Λόγον
κατάλληλον τα περιστάσει εξεφώνησε ο εκ των καθηγητών του
ενταύθα Γυμνασίου αιδεσιμώτατος Ιωάννης Κ. Σιώπης.
Ηχώ της Μακεδονίας: Κηδεία μητέρας Γεωργίου Τιόλη 1914
Ο ΜΕΓΑΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΟΛΗΣ 1866-1942
Μητρώο Αρρένων Κοζάνης Γεώργιος Τάλιος του Παναγιώτη 1866
Δωρεά Τιόλη Παιδικού Σταθμού Αγ. Κων/νου 1939
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ Γ.ΤΙΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΩΡΗΤΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΙ ΕΧΕΙ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ
• Δημοτικά σχολεία: 5ο Δ.Σ.: (1911-2011)
Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο
15ο Δ.Σ.:(1984-2011)
Μονοτάξιο πρότυπο Δημ. Σχολείο Κοζάνης:1925-1939
• Γυμνάσιο Θηλέων:1937-Μάϊος 1984
• Διδασκαλείο Κοζάνης:1914-1935 Το Διδασκαλείο Κοζάνης
στεγάστηκε στο παρόν οικοδόμημα το διάστημα 1924-1935 (Γ.
Μπουνόβας Eκπ-ση και τοπική κοινωνία σ.σ.58,60)
ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
• 1911:Ιδιωτικό οίκημα Κωνσταντίνου Γκάγκαλη (συνοικία χαμηλού Αη-Λιά)
• 1918:σπίτι Τέρπου (κοντά στα Λουτρά)
• 1919:οικία Βαμβακά στη θέση του σημερινού ξενοδοχείου ΕΡΜΙΟΝΙΟΝ
• 1921:στέγαση στο σημερινό διδακτήριο (Αρ. Πράξεως Διευθύνσεως
σχολείου Α 30-9-1921)
ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
• 1911:Ιδιωτικό οίκημα Κωνσταντίνου Γκάγκαλη (συνοικία χαμηλού Αη-Λιά)
• 1918:σπίτι Τέρπου (κοντά στα Λουτρά)
• 1919:οικία Βαμβακά στη θέση του σημερινού ξενοδοχείου ΕΡΜΙΟΝΙΟΝ
• 1921:στέγαση στο σημερινό διδακτήριο (Αρ. Πράξεως Διευθύνσεως
σχολείου Α 30-9-1921)
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟ
1977
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ 1924
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ
• Το 1914 ο Γεώργιος Σπυρίδωνος Τιόλης παραχωρεί το
οικόπεδό του στη θέση Αυλαγά για χτιστεί το σχολείο
• Το 1918 αρχίζει το χτίσιμο του διδακτηρίου .Γενικός διοικητής ο
με έδρα την Κοζάνη ο δικηγόρος Ιωάννης Ηλιάκης από την
Κρήτη
• Η χρηματοδότηση γίνεται από το Τιόλη και από το Γενικό
Διοικητή. Πέτρες μεταφέρονται από τους παλιούς τουρκικούς
στρατώνες της Λειψίστας (Νεάπολης Βοϊου)
• Στα τέλη του 1920 το διδακτήριο είναι σχεδόν έτοιμο.Είναι
διώροφο με 3 αίθουσες σε κάθε όροφο και ένα γραφείο.
• Το 1926 αρχίζει να χτίζεται η δυτική πλευρά και τελειώνει το
1929.Με την προσθήκη αποκτά 4 ακόμα αίθουσες σε κάθε
όροφο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1916-1920
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1818-2001
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1818:750 οίκοι (περίπου 3000-3500 κάτοικοι)
1856:η Κοζάνη κωμόπολη με περίπου 4.000 κατοίκους
1909:πληθυσμός 9.065 κάτοικοι
1920: πληθυσμός 10.334 κάτοικοι
1928: πληθυσμός 12.702 κάτοικοι
1940: πληθυσμός 14.022 κάτοικοι
1951: πληθυσμός 17.651 κάτοικοι
1961: πληθυσμός 21.537 κάτοικοι
1971: πληθυσμός 24.024 κάτοικοι
1981:πληθυσμός 31.120 κάτοικοι
1991:πληθυσμός 31.553 κάτοικοι
• 2001:πληθυσμός 38.591 κάτοικοι
• 2011:πληθυσμός 40.000 κάτοικοι
ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1911-1912 Αστέριος Καραγκούνης Κοζάνη
1912-1917 Ιωάννης Παπαμιχαήλ Κοζάνη
1917-1922 & 1922-1925 Κίτσιος Ιωάννης Κοζάνη
1921-1922 Ευάγγελος Καραμήτσιος Κοζάνη
1925-1927 Δημήτριος Χαντζάρας
1927—1930 &1930-1933 &1936-1940 &1942-1952 &19521955 Παπαδέλης Γεώργιος Κοζάνη,έτη 23
1929-1930 & 1933-1934 &1934-1935 Γκουρομίχος Γεώργιος
Καστανιά Σερβίων
1935-1936 Μάζης Μιχαήλ Κέρκυρα
1941-1942 Βούρκα Αικατερίνη Κοζάνη
1951-1952 Σκούρτης Θεόφιλος Παλιούριον Βοϊου
1955-1958 Σίσκος Δημήτριος Ζώνη Βοϊου
1958-1960 71962-1968 Παντούλης Γεώργιος Σέρβια
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ 1929-1934
Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης 1929-1932 επί Καραγκούνη
ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1960-1962 Λαζάρου Ηλίας
1968-1971 Τζήκας Ζήσης Κοζάνη
1971-1974 Δαλκαφούκης Δημήτριος Καλάμαι
1974-1976 Καρπούζος Δημήτριος Τρίπολις
1975-1976 Παπαδημητρίου Μάρκος Κοζάνη
1976-1979 Σιαμπανόπουλος Κωνσταντίνος Χρώμιο Κοζάνης
1980-1985 Παπαδημητρίου Μάρκος Κοζάνη
1985-1986 Οικονόμου Ματίνα Κοζάνη
1986-1990 Δερβίσης Αθανάσιος Βλάστη Εορδαίας
1990-1992 Τζανίδης Ευάγγελος Σκαλοχώρι Βοϊου
1992-1996 Γεωργόπουλος Χρήστος Παπαγιάννη Φλώρινας
1997-2000 Χαρτοματζίδης Κωνσταντίνος Λυγερή Κοζάνης
2000-2001 Μεταξάς Χαράλαμπος Βροντή Τσοτυλίου Κοζάνης
2001 Χαρτοματζίδης Κωνσταντίνος Λυγερή Κοζάνης
2002 Παπαδημητρίου Χαράλαμπος Καρδίτσα
2002-2003 Νάνος Λάζαρος Αιανή Κοζάνης
2003-2005 Γακόπουλος Κωνσταντίνος Ζώνη Βοϊου
2005-2007 Μησιούλης Στέφανος Τύρναβος Λάρισας
2007-2014 Γάγαλης Ηλίας Άγιος Γεώργιος Γρεβενών
ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥ 15 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ 1985-2011
•
•
•
•
•
•
1986-1989 Γερασιμίδης Χαράλαμπος Ξηρολίμνη Κοζάνης
1989-1992 Μεταξάς Χαράλαμπος Βροντή Τσοτυλίου Κοζάνης
1992-2000 Καβουρίδης Ευστάθιος Μικρόβαλτο Κοζάνης
2001-2002 Μαγειρίας Ζήσης Μέτσοβο Ιωαννίνων
2002-2010 Μπαχτσεβάνος Στυλιανός Γαλάνι Κοζάνης
2010-2011 Μιχαηλίδης Απόστολος Nέα Τρίγλια Χαλκιδικής
Το Πρότυπο του Διδασκαλείου Κοζάνης Βόρειος Ελλάς 1928
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΛΑ 2004
Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ (Γ. ΚΟΛΑ 2004)
Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ (Γ. ΚΟΛΑ 2004)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Δάσκαλοι & μαθητές στην είσοδο του Σχολείου το 1932 (αρχείο
Χιονίας Γκουντιό) Γ Παπαδέλης, Καραμήτσιος Ευαγγ, Μάζης Μιχ., Χατζάρας Δημ,
Μαργέλλου Χαρικ.Μουζουζιά Ελένη
Διδακτικό & βοηθητικό προσωπικό με μέλη του Συλλόγου γονέων στα
εγκαίνια μετά την ανακαίνιση του 1984.Στο μέσον ο Διευθυντής Μάρκος
Παπαδημητρίου
Το διδακτικό προσωπικό το Σχ. Έτος 2003-2004.Στο μέσον ο
Διευθυντής Κωνσταντίνος Γακόπουλος
ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (1926-1932) ΤΟΜΟΙ 30
ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ (1896-1976)
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ 1927
ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ 1947-1973
ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 1938-1977
ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1964-2010
ΒΙΒΛΙΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Μαθητές & μαθήτριες στο προαύλιο το 1932 (αρχείο Χιονίας Γκουντιό)
Το Σχολείο σε εκδρομή το 1932 (αρχείο Χιονίας Γκουντιό)
Μαθητές & μαθήτριες 1948
(Αρχείο Γεωργάκα Θ.)
Μαθητές, μαθήτριες & δάσκαλοι 1950 (Αρχείο Γεωργάκα Θ.)
Μαθήτριες 1952 (Αρχείο Γεωργάκα Θ.)
Αποκριές του 1955 (αρχείο Άννας Ρεπανά)
Γυμναστικές επιδείξεις το 1955-1956 (αρχείο Άννας Ρεπανά)
Γυμναστικές επιδείξεις στο Γήπεδο το 1956,διακρίνεται η
δασκάλα κ.Τιτέλη (αρχείο Άννας Ρεπανά)
Η Στ τάξη το σχ. Έτος 1955-56.Διακρίνονται οι δάσκαλοι
Σίσκος & Γ. Παντούλης (αρχείο Άννας Ρεπανά)
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1960
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ 1968
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ 1972
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 1969
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ 1973
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ 1973
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΠΟΔΙΕΣ ΧΟΡΕΥΟΥΝ
Εξετάσεις 1980.Διακρίνονται οι δάσκαλοι: Μπέλλος
Αναστάσιος ,Παπαδημητρίου Μάρκος με τον Κων/νος
Σιαμπανόπουλος
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1984
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ κ. ΧΑΛΑΤΣΗ
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ
ΚΑΙ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟ 1984 ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ