Ασθενών Ρευμάτων

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ........................ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΝΑΙ
350
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
140
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΕ ΑΕΙ (μήνες)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗ-ΡΕΣΙΑ
(μήνες)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
(μήνες)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ
ΕΙΣ
ΕΤΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΕΤΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
Η
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΘ
1998
7.32
ΑΠΘ
ΟΧΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ
674
1997
7.97
ΑΠΘ
ΟΧΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ
580
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
(μόρια)
1
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
65.8
70.0
84.8
24
2009
2
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21.0
42.0
63.0
19
2007
3
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30.0
24.0
54.0
13
2007
ΠΑΤΡΑ
1998
6.15
ΠΑΤΡΑ
ΟΧΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ
537
4
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36.0
25.0
61.0
7
2005
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
1994
5.96
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΟΧΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ
513
5
ΜΠΑΛΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
1.8
49.5
51.3
11
2012
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2005
7.92
UNIV KENT
ΟΧΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ
501
ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΕΤΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
Η
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΕΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(μηνες)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
(μήνες)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ
ΕΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΕΙΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
(μόρια)
1
ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
38.0
0.5
24.5
24
2009
ΠΔΜ
2000
6.33
ΑΠΘ
ΟΧΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
582
2
ΤΣΑΚΣΤΑΡΑ ΒΑΙΤΣΑ
1.0
5.0
6.0
19
2010
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2003
6.28
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΟΧΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ
496
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ
ΕΙΣ
ΜΕΤΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
554
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕΙ
538
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
ΝΑΙ
8
ΑΠΘ
ΜΟΝΙΜΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
Η
ΟΧΙ
2
ΠΑΡΙΝΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
56.0
312.0
312.0
1
ΝΑΙ
2008
1986
6
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΑΙ
3
ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
45.0
178.0
178.0
3
ΝΑΙ
1995
1994
6.87
ΔΠΘ
ΝΑΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
408
4
ΣΚΡΑΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
144.0
64.0
88.0
ΝΑΙ
1979
1975
6.5
N.Y. INST. TECH.
ΟΧΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ
398
5
ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
86.0
27.0
98.0
ΝΑΙ
2002
2000
5.6
ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
352
6
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
94.2
38.4
69.2
ΝΑΙ
2008
2000
8
ΤΕΙ ΔΜ
ΟΧΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ
335
7
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
26.5
126.0
137.5
ΝΑΙ
2007
1996
7.5
ΝΑΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
334
8
ΛΥΡΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
35.6
78.0
78.0
ΝΑΙ
2008
2004
8.2
SOUTHBANK UN.
LONDON
ΤΕΙΔΜ
ΝΑΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ
286
9
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ
36.0
30.0
66.0
ΝΑΙ
2003
1999
7.04
ΑΠΘ
ΝΑΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ
270
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΕΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(μηνες)
147.8
228.0
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
(μήνες)
228.0
1
ΕΤΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥ
1985
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΕΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(μηνες)
109.9
146.0
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
(μήνες)
208.9
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
(μόρια)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕΙ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ
ΕΙΣ
ΟΧΙ
ΕΤΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥ
1975
ΟΧΙ
1994
7.4
ΦΟΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥ
City College N.Y.
(U.S.A.)
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2007/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2006
7.7
ΤΕΙ Κοζανης
ΟΧΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ
228
2008
2003
7
ΤΕΙ Κοζανης
ΟΧΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ
217
ΜΕΤΠΤΥΧΙΑΚΟ
1
ΤΑΒΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2
ΒΑΝΔΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
83.0
150.0
150.0
3
ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
24.0
9.0
33.0
ΝΑΙ
4
ΣΑΡΟΥΣΑΒΒΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
6.8
35.0
41.8
ΝΑΙ
1
ΕΤΟΣ
ΜΕΤΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ
8.14
ΜΟΝΙΜΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
Η
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
(μόρια)
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
351
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ
254
5
ΓΚΛΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
53.0
124.0
137.0
ΟΧΙ
1993
5.98
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΧΙ
6
ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
14.4
15.0
29.4
ΝΑΙ
2009/ΔΙΑΧ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
2000
6.69
ΔΠΘ
ΝΑΙ
7
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΑΙΑ
0.0
27.0
27.0
ΝΑΙ
2006
2004
7.67
ΑΠΘ
ΟΧΙ
8
ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
0.0
2.0
2.0
ΝΑΙ
2006
2005
7.07
ΑΠΘ
ΟΧΙ
9
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1.8
72.0
72.0
ΟΧΙ
2003
8.1
ΤΕΙ Κοζανης
10
ΔΑΝΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
28.4
43.5
43.5
ΟΧΙ
2004
8.1
11
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21.0
30.5
52.0
ΟΧΙ
2003
12
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
5.2
32.0
37.2
ΌΧΙ
13
ΔΡΑΓΩΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5.4
12.0
17.4
1
ΟΧΙ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ
ΕΙΣ
ΜΕΤΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΤΟΣ
ΜΕΤΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΝΑΙ
2000/Ραδιοηλεκτρολογίας
4
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ
214
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
211
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
198
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΡΩΣΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
194
ΟΧΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ
106
ΤΕΙ ΔΜ
ΟΧΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ
104
6.6
ΤΕΙ Λαρισας
ΟΧΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ
99
2003
6.6
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ
69
2004
7.7
ΤΕΙΘ
ΟΧΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕΙ
60
ΜΟΝΙΜΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
Η
ΝΑΙ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
7.05
ΦΟΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΑΠΘ
6.09
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΟΝΙΜΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
Η
ΟΧΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΥΣΙΚΟΥ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
1
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2
ΤΖΙΟΜΠΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΕΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(μηνες)
14.5
41.0
35.6
65.0
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
(μήνες)
55.4
ΟΧΙ
71.6
ΕΤΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥ
1997
2001
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
(μόρια)
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ
238
ΑΓΓΛΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ
132
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ
6.13
ΦΟΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΚΑΠΟΔ.ΑΘΗΝΑ
2
ΠΑΛΗΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
0.0
8.0
8.0
ΟΧΙ
2009
7.11
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3
ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
0.0
9.0
9.0
ΟΧΙ
2010
6.58
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΟΧΙ
4
ΤΖΙΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
0.0
0.0
0.0
ΟΧΙ
2011
6.12
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΟΧΙ
5
ΓΙΑΠΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
0.0
0.0
0.0
ΟΧΙ
2011
6.84
ΑΣΠΑΙΤΕ
ΟΧΙ
6
ΚΑΝΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
0.0
0.0
0.0
ΟΧΙ
2010
5.9
ΤΕΙ Κοζανης
ΟΧΙ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΕΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(μηνες)
151.1
306.0
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
(μήνες)
288.0
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ
ΕΙΣ
7
1
ΜΕΤΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΤΟΣ
ΜΕΤΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΝΑΙ
2007
ΕΤΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥ
1984
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γ. Χριστοφορίδης
Επίκ. Καθηγητής
Β. Κικής
Αναπλ. Καθηγητής
Ν. Πουλάκης
Αναπλ. Καθηγητής
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
(μόρια)
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΝΟΜΙΚΟΣ
646
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΗΧΑΝ. Η/Υ ΤΗΛΕΠ ΔΙΚΤ
36
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
35
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
30
ΕΚΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
27
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ
24
ΑΓΓΛΙΚΑ