Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΡΑΗ 43 38333 ΒΟΛΟΣ * Τηλ. 24210-74913 * FAX: 24210- 74772
Αριθμ. πρωτ.:1956
Βόλος, 27 Δεκεμβρίου 2011
Προς

τα Μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος

τα Μέλη της Εισηγητικής Επιτροπής

τα Μέλη της Γ.Σ. του Τμήματος
(Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών)
Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος που
συγκροτήθηκε για την πλήρωση μιας θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος στη βαθμίδα
του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομική».
Η
συνεδρίαση
θα
πραγματοποιηθεί
στις
13-01-2012,
ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στην
ΚΥΑ Φ.122/42/23076/Β2 (ΦΕΚ 433/17.03.2011). Για τον σκοπό αυτό θα
χρησιμοποιηθούν η αίθουσα συνεδριάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 4ος όροφος, Αργοναυτών–Φιλελλήνων, Βόλος και η
αίθουσα
τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα
οδός
Βουλγαροκτόνου 30, 1ος όροφος.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έναρξη συνεδρίασης.
2. Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή,
στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομική».
Ο Αν. Πρόεδρος του Τμήματος
Γεώργιος Χάλκος
Αν. Καθηγητής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1. Ζουμπουλάκης Μιχαήλ, Καθηγητής του οικείου Τμήματος, με γνωστικό
αντικείμενο «Μεθοδολογία και Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης»
2. Βαρελάς Ερωτόκριτος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο
«Νομισματική Θεωρία και Πολιτική»
3. Ιωάννης Θεοδοσίου, Καθηγητής στο University of Aberdeen Business
School, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά»
4. Βαβούρας Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του
Παντείου Παν/μίου, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Πολιτική»
5. Σιδηρόπουλος Μωυσής, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική
Ανάλυση»
6. Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο
«Νομισματική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στην Ελληνική
Οικονομία»
7. Παντελίδης Παντελής, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο
«Οικονομική Θεωρία»
8. Δριτσάκης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής του Παν/μίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμοσμένη Οικονομική –Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση»
9. Μπαλτάς Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο
«Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Μικροοικονομική, Αγροτική
Οικονομική, Θέματα ΕΟΚ»
10.Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του Παν/μίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο
«Μακροοικονομική»
11.Ξυδέας Ευάγγελος, Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Παν/μίου Αιγαίου, με γνωστικό
αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομική»
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1. Χονδρογιάννης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Οικιακής
Οικονομίας & Οικολογίας του Χαροκόπειου Παν/μίου, με γνωστικό
αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση»
2. Κατσούλη-Κάτου Ελένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής του Παν/μίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση»
3. Βελέντζας Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο
«Εφηρμοσμένη Μικροοικονομία»
4. Κανάς Άγγελος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του
Παν/μίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη
Οικονομική Θεωρία»
5. Τσιώνας Ευθύμιος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο
«Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και
Οικονομετρία»
6. Γιαννέλης Δημήτριος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
του Παν/μίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία»
7. Δημέλη Σοφία, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής του
Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο«Εφαρμοσμένη
Οικονομετρία»
8. Θωμάκος Δημήτριος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
του Παν/μίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη
Οικονομετρία»
Γ. ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Ξυδέας Ευάγγελος, Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Παν/μίου Αιγαίου,
2. Δριτσάκης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής του Παν/μίου Μακεδονίας
3. Βαρελάς Ερωτόκριτος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας
Δ. ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Μιχάλης Ζουμπουλάκης, Καθηγητής του οικείου Τμήματος
2. Ιωάννης Κασκαρέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του οικείου Τμήματος
(εκπαιδευτική άδεια)
3. Χρήστος Κόλλιας, Αναπληρωτής Καθηγητής του οικείου Τμήματος
4. Νικόλαος Κυριαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής του οικείου Τμήματος
5. Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του οικείου
Τμήματος
6. Γεώργιος Χάλκος, Αναπληρωτής Καθηγητής του οικείου Τμήματος
7. Γεώργιος Ιατρίδης, Επίκουρος Καθηγητής του οικείου Τμήματος
8. Hλίας Κεβόρκ, Επίκουρος Καθηγητής του οικείου Τμήματος
9. Στέφανος Παπαδάμου, Επίκουρος Καθηγητής του οικείου Τμήματος
10. Αγγελική Αναγνώστου, Λέκτορας του οικείου Τμήματος
11.Πασχάλης Αρβανιτίδης, Λέκτορας του οικείου Τμήματος
12.Λουκάς Ζαχείλας, Λέκτορας του οικείου Τμήματος
13.Θεόδωρος Μεταξάς, Λέκτορας του οικείου Τμήματος
14.Βικτώρια –Μαρία Μπέλλου, Λέκτορας του οικείου Τμήματος
15.Αθηνά Οικονόμου, Λέκτορας του οικείου Τμήματος
16.Γεώργιος Σταμπουλής, Λέκτορας του οικείου Τμήματος
17.Νικόλαος Τζερεμές, Λέκτορας του οικείου Τμήματος
18.Ιάκωβος Ψαριανός, Λέκτορας του οικείου Τμήματος
19. Μαρία Κονταξή , ΕΕΔΙΠ του οικείου Τμήματος
20.Μαρία Τοπάλη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του οικείου Τμήματος
21.Αντώνης Πολίτης, μεταπτυχιακός φοιτητής του οικείου Τμήματος
22.Ελένη Μακρή, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του οικείου Τμήματος
23.Αναστάσιος Βελλής, φοιτητικό μέλος του οικείου Τμήματος
24.Βασιλεία Ιωαννίδου, φοιτητικό μέλος του οικείου Τμήματος
25.Χρυσή Καραγεώργη, φοιτητικό μέλος του οικείου Τμήματος
26.Αλεξάνδρα Καραμέρη, φοιτητικό μέλος του οικείου Τμήματος
27.Σοφία Κεϋσίδου, φοιτητικό μέλος του οικείου Τμήματος
28.Δημήτριος Λαΐτσας, φοιτητικό μέλος του οικείου Τμήματος
29.Ανδρέας Σαματάς, φοιτητικό μέλος του οικείου Τμήματος
30.Έφη Σισμανίδου, φοιτητικό μέλος του οικείου Τμήματος
31.Χριστοδουλούλης Ιωάννης, φοιτητικό μέλος του οικείου Τμήματος
Κοινοποίηση:
Πρύτανη του Παντείου Παν/μίου
Πρύτανη του Παν/μίου Μακεδονίας
Πρύτανη του Παν/μίου Πειραιώς
Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρύτανη του Παν/μίου Κρήτης
Πρύτανη του Παν/μίου Πελοποννήσου
Πρύτανη του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Πρύτανη του Παν/μίου Αιγαίου
Πρύτανη του Χαροκόπειου Παν/μίου
Πρύτανη του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου
Πρόεδρο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Παν/μίου
Πρόεδρο του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν/μίου
Μακεδονίας
Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας
Πρόεδρο του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Παν/μίου Πειραιώς
Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς
Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Παν/μίου
Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ
Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ
Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης
Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Πελοποννήσου
Πρόεδρο του Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του
Παν/μίου Αιγαίου
Πρόεδρο του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας του Χαροκόπειου
Παν/μίου
Πρόεδρο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου