ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΙΚΗ ΑΕ Η εμπειρία των Γάλλων

ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΙΚΗ ΑΕ
Η εμπειρία των Γάλλων στα μηρυκαστικά είναι μεγάλη, όταν μάλιστα συνδυάζεται με την
ελληνική διατροφική τεχνογνωσία τα αποτελέσματα είναι καλά.
Στα πλαίσια αυτά ο Γαλλικός όμιλος CCPA συνεργάζεται με έλληνες διατροφολόγους για
την κατάρτιση σιτηρεσίων με μειωμένο κόστος χωρίς ωστόσο καμία έκπτωση στην ποιότητα
και τις αποδόσεις.
O ισορροπιστής TURBOVIV προορίζεται για Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και Μοσχάρια
πάχυνσης και ο ισορροπιστής AMIVIV για Πρόβατα, Κατσίκια και Αρνιά.
Η τεχνολογία που έχει ενσωματωθεί στα προϊόντα αυτά χρειάστηκε 12 χρόνια ερευνών
πριν κυκλοφορήσει στην αγορά, όπου πλέον έχει ήδη κλείσει μία δεκαετία εφαρμογής
σε πολλές χώρες του εξωτερικού.
Στα 12 αυτά χρόνια έρευνας και ανάπτυξης, εξετάστηκαν εκχυλίσματα και αιθέρια έλαια
από περισσότερα από 130 φυτά. Η έρευνα στη συνέχεια επικεντρώθηκε στην επίδραση
κάθε δραστικής ουσίας και στο συνδυασμό αυτών για κάθε είδος μηρυκαστικού και
ανάλογα με τον παραγωγικό στόχο. Αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη διαφορετικών και
απόλυτα εξειδικευμένων προϊόντων για κάθε κατηγορία μηρυκαστικού. , σε αντίθεση με
την πρακτική του ανταγωνισμού.
Σε πρακτικό επίπεδο τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση TURBOVIV και AMIVIV στη
διατροφή , είναι :
Η βελτίωση της λειτουργίας της μεγάλης κοιλίας των μηρυκαστικών και η αύξηση της
γαλακτοπαραγωγής με ποιοτικότερο γάλα και κρέας.
Η βελτίωση της αναπαραγωγής λόγω της καλύτερης εκμετάλλευσης της παραγόμενης
αμμωνίας στη μεγάλη κοιλία και ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της γαλακτοπαραγωγής, που με
τη σειρά της επιδρά στην αναπαραγωγή.
Ο βραδύτερος ρυθμός παραγωγής αμμωνίας στη μεγάλη κοιλία που σημαίνει αύξηση της
ποσότητας της πρωτεΐνης που τελικά καταλήγει και πέπτεται στο λεπτό έντερο.
Η ταχύτερη ημερήσια αύξηση βάρους στα Μοσχάρια πάχυνσης και η μεγαλύτερη απόδοση
κρέατος στο σφάγιο.
Η μικρότερη παραγωγή μεθανίου και αποβολή αζώτου στο περιβάλλον με γενικότερη
μείωση των αποβλήτων στο στάβλο .
Η βελτιωμένη πεπτικότητα των χονδροειδών ζωοτροφών και η αύξηση της κατανάλωσης
τροφής
Ο παραγωγός σε συνεργασία με τους ζωοτέχνες μας μπορεί να εκμεταλλευτεί τα οφέλη
από τους ισορροπιστές μας είτε μειώνοντας τη χρήση ακριβών ζωοτροφών όπως το
σογιάλευρο και το καλαμπόκι αντικαθιστώντας τες με φθηνότερες χονδροειδείς
ζωοτροφές (δηλαδή μείωση κόστους διατροφής) , είτε αυξάνοντας τη θρεπτική αξία του
σιτηρεσίου επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη παραγωγή.
Σε πρώτη φάση τα αποτελέσματα φαίνονται μετά από 3 εβδομάδες διατροφής και σε
πλήρη ανάπτυξη θα εμφανιστούν μετά από 6 μήνες .
Η απευθείας σύγκριση και αντιπαράθεση των ισορροπιστών μας με του ανταγωνισμού
σε επίπεδο ανάλυσης στο χαρτί , είναι λανθασμένος τρόπος αξιολόγησης !
Η διαφορετικότητα βρίσκεται στην τεχνικής λειτουργίας του στον οργανισμό του ζώου.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013