close

Enter

Log in using OpenID

2014_metagrafes.pdf

embedDownload
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 199 02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΤΗΛ. 22990 49350-2 Fax: 22990 49617
Website: www.hef.gr
Μαρκόπουλο, 14 Ιανουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 7
Προς
τους Οµίλους
̟ου ανήκουν στην δύναµη
της Ελληνικής Οµοσ̟ονδίας Ι̟̟ασίας
Κύριοι,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Οµοσ̟ονδίας Ι̟̟ασίας, κατά την συνεδρίαση του στις
13/01/2014, ε̟ικύρωσε τις α̟ό 10/01/2014 α̟οφάσεις της Ε̟ιτρο̟ής Μεταγραφών. Οι ο̟οίες
έχουν ως εξής:
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 2014
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΪΝ∆ΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟ
ΕΙΟ
ΣΕ
ΑΙΟΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΚΟΥΤΑΣ
ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ
ΤΑΚΑΚΗΣ
ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ
DZIKUN
PAVIC
VAN DAMME
ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
RAVINI
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΜΑΡΛΕΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
VOLHA
TAMARA
KONSTANTIN
ΣΟΦΙΑ
ΑΜΑΛΙΑ
NINA-ISABELLA
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΩΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΙΑ-∆ΡΟΣΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΜΑΓ∆ΑΛΙΝΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΑΛΚΙΣΤΗΣ
ΑΚΙΒ
ΟΙΑ
ΙΟΘΡΑΚ
ΑΙΟΒΑΡΗΣ
ΙΑΟΦ
ΙΟC
ΙΟΒΕ
IOC
IOC
ΙΟΑ
ΙΟΒ
ΙΟ∆
ΑΟΤ
ΙΚΕΜ
ΙΚΕΜ
IOC
ΙΟΠΙ
ΙΟΠΙ
ΙΠΠΟΣ
ΙΟΘΕΡ
ΙΟΒΕ
ΚΕΙΘ
ΙΟΒΕ
ΚΕΙΘ
ΙΟΒΕ
ΑΙΟΕ
IOMS
ΑΙΟΒΑΡΗΣ
ΙΟΘΕΡ
ΚΕΙΘ
ΑΙΟΕ
ΑΙΟΕ
ΑΙΟΕ
ΙΟΚΑΛ «ST.G»
ΙΟΚΑΛ «ST.G»
ΚΕΙΘ
ΚΕΙΘ
ΚΕΙΘ
ΚΕΙΘ
ΕΙΟ
ΕΙΟ
ΕΙΟ
ΕΙΟ
ΑΟΙΒ
ΑΟΙΒ
ΑΟΙΒ
ΑΟΙΒ
ΑΟΙΒ
ΕΘΙΟΤ
ΙΟΒΕ
IOC
IOC
IOC
IOC
IOC
IOKOYB
ΙΟΚΟΥΒ
ΙΟΚΟΥΒ
ΙΚΕΜ
ΙΚΕΜ
ΛΥΜΠΕΡΗ
ΚΑΤΣΗ-ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ
ΜΠΑΤΟΥ
ΜΠΑΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΑΝΑΛΑΤΟΥ
ΚΙΤΣΗ
ΠΕΧΛΙ∆ΟΥ
ΒΟΥΛΟΥΒΟΥΤΗ
ΘΥΜΙΟΥ
ΤΡΙΓΛΙΑΝΟΣ
ΑΘΩΣ
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΟΗΤΑΚΗ
ΒΟΓ∆ΑΝΟΥ
ΧΑΓΕΡ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΙΑ
ΜΥΡΤΩ
ΚΑΡΟΛΙΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΚΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
32
33
34
35
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΟΥΤΖΑΣ
ΤΡΑΧΑΝΑΣ
VELEA
36
ΠΕΡΡΑΚΗ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ΑΛΕΞΙΟΥ
ZAFEIROVA
ΒΙΤΑΝΤΖΑΚΗ
ΑΛΕΞΙΟΥ
SANDOR ZOLTAN
ΑΜΠΑΡΤΖΙ∆Η
ΜΠΟΥΤΣΙΝΗ
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΟΛΟΜΟΥ
ΠΑΤΤΑΣ
∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ
ΤΟΓΙΑ-ΚΟΥΡΗ
∆ΙΑΜΑΝΤΗ
ΚΟΥΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΑΡΓΚΩΦ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΡΟΥΖΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΑΤΣΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΕΛΣΕΡ
ΒΟΥΡΟΥ
PONTIKOS
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙΩΤΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ
ΜΑΡΤΙΝΗ
ΦΕΛΛΟΥΡΗ
CHANNING-WILLIAMS
ΜΑΡΤΙΝΗ
ΜΑΡΤΙΝΗ
ΘΕΟΦΙΛΗ
ΜΑΡΤΙΝΗ
ΠΑΡΑΣΧΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
RIPOLIN
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ
ΤΣΙΓΑΡΑ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΓΑΒΡΙΛΗ
ΠΟΤΣΙΟΥ
ΠΟΤΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ELISABETH
∆ΙΩΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
YANA
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ANTAL
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΥΣΟΘΕΜΗΣΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ-ΠΕΛΑΓΙΑ
ΖΩΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΝΝΑ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΙΡΜΑ
ΚΡΙΤΩΝΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΕΦΕΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΡΟΖΑ-ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΑΤΑΛΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ
NICOLAS
ΛΑΟΥΡΑ
ΜΟΝΙΚΑ
ΡΕΓΓΙΝΑ
ΠΑΟΛΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΝΑ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΗΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΟΕ
IOMS
ΙΟΚΕΝ
IOMS
IOMS
ΙΟΜ
ΙΑΟΦ
ΙΟΒΟΠ
ΙΟΜ
ΑΙΟΕ
ΑΙΟΕ
ΙΟΜ
ΑΙΟΕ
ΑΙΟΕ
ΙΟ∆
ΙΟMS
ΙΟΚΕΝ
ΙΟΚΕΝ
ΑΚΙΒ
ΑΚΙΒ
ΑΚΙΒ
ΑΚΙΒ
ΑΚΙΒ
ΑΙΟΒΑΡΗΣ
ΑΙΟΒΑΡΗΣ
ΑΙΟΒΑΡΗΣ
ΑΙΟΒΑΡΗΣ
ΙΟΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΙΟΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΙΟΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΙΟΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΙΟΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΙΠΟΑ
ΙΠΟΑ
ΙΠΟΑ
ΙΠΟΑ
ΑΟΤ
ΙΟΒΟΠ
ΙΟΜ
ΙΟΘΡΑΚ
ΕΙΟ
ΙΑΟΦ
ΙΟΒΟΠ
ΑΙΟΕ
ΕΙΟ
ΑΟΤ
ΑΙΟΒΑ
ΑΙΟΒΑ
ΙΟ∆
ΙΟΒΟΠ
ΙΑΟΦ
ΙΟΕ
ΙΟΑ
ΚΕΙΠΠΑ
ΚΕΙΠΠΑ
ΙΟΒΟΠ
ΙΟΜ
ΕΙΟ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΕΙΟ
ΑΟΙ
ΑΙΟΒΑΡΗΣ
ΑΙΟΒΑΡΗΣ
ΑΙΟΒΑΡΗΣ
IOMS
ΑΟΤ
ΑΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΠΟΑ
ΙΠΟΑ
ΙΠΟΑ
ΙΠΟΑ
ΙΠΟΑ
ΙΟΕ
ΙΟΕ
ΙΟΕ
ΙΟΕ
ΙΟMS
ΙΟMS
IOMS
IOMS
IOMS
IOMS
IOMS
IOMS
IOMS
IOMS
IOMS
IOMS
ΙΠΟΚΑΛ
ΙΑΟΦ
ΙΑΟΦ
ΙΑΟΦ
ΙΑΟΦ
ΙΑΟΦ
ΙΑΟΦ
ΙΑΟΦ
ΙΑΟΦ
ΙΑΟΦ
ΙΑΟΦ
ΙΑΟΦ
ΙΟΑ
ΙΟΑ
ΙΟΑ
ΙΟΑ
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΗΓΑ
ΦΟΥΝΤΑ
ΓΟΥΝΑΡΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΚΑΡΩΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΟΠΟΓΛΙ∆ΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ
ΤΖΗΜΑΣ
ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΙΟΥ
HOLLAND
ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ
ΕΞΑΡΧΟΣ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΙΝΑ
ΑΛΤΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΑ
SALOME
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΣΕΡΡΥ-ΝΤΑΟΥΝΣΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ
ΙΑΚΩΒΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
∆ΕΡΙΖΙΩΤΗ
NICOLAOU
NAGLEY
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ
ΜΠΟΣΙΝΑΚΗ
ΖΩΗ
ΠΑΤΣΟΥΜΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΑ
ΚΑΠΑΤΕΝΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΒΑΡΟΥΞΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ
ΚΑΤΣΙΦΕΡΗΣ
ΦΑΝΑΡΑ-ΛΩΛΟΥ
ΑΝΤΥΠΑ
ΣΑΡΑΣΙ∆ΟΥ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ
PAVLOV
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΧΟΙΝΑ-ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΥ
∆ΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ
ΝΤΑΣΙΟΥ
ΒΥΘΟΥΚΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
SUSSANA – MARY
DEBORAH
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΟΦΙΑ
BORIS
ΣΜΑΡΑΓ∆Α-ΡΑΦΑΕΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ
ΙΠΠΟΣ
IOMS
ΙΟΕ
ΑΟΑΡ
ΙΟΘΕΡ
ΙΠΟΑ
ΙΑΟΦ
IOMS
ΙΟΚΕΝ
ΙΟMS
IOMS
ΕΙΟ
ΙΟΠΑΤΡΑΣ
ΑΙΟΕ
ΙΟ∆
ΙΟ∆
ΙΟΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΙΟΕ
ΑΟΙ
ΙΟΑ
ΙΟΑ
ΙΟΑ
ΙΟΒΟΠ
ΙΟΒΟΠ
ΙΟΒΟΠ
ΙΟΒΟΠ
ΙΟΒΟΠ
ΙΟΒΟΠ
ΙΟΒ
ΙΟΒ
ΙΟΒ
ΙΟΒ
ΙΟΒ
ΙΟΒ
ΙΟΒ
ΙΟΠΙ
ΙΠΠΟΣ
ΙΟΜ
ΑΟΙ
ΑΟΙ
ΑΟΙ
ΑΙΟΚΡ
ΑΟΙ
ΑΟΙ
ΑΚΙΒ
ΟΙΑ
ΑΙΟΒΑΡΗΣ
ΙΠΟΚΑΛ
ΙΠΟΚΑΛ
ΙΠΟΚΑΛ
ΙΟΑΧ
ΙΟΑ
ΙΠΟΚΑΛ
ΙΠΟΑ
ΑΙΟΒΑ
ΑΙΟΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΚΕΙΘ
ΙΟΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΙΟΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΙΟΠΙ
ΚΕΙΘ
ΚΕΙΘ
ΙΠΠΟΣ
ΙΟΠΥΛ
ΙΟΑΧΑΙΑΣ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΜ
ΙΟΘΕΡ
ΙΟΘΕΡ
ΙΟΘΕΡ
ΙΟΘΕΡ
ΙΟΘΕΡ
ΙΟΘΕΡ
ΙΟΘΕΡ
ΑΟΙ
ΙΟΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΑΤΡΙΟ
Με εκτίµηση,
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Παράσχης
Ο Γ. Γραµµατέας
∆ηµήτρης Γουναράς
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
106 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content