Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2014. - Βιβλιοθήκη Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη
Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι
που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και καταχωρούνται στη βάση της
Τεκμηρίωσης της βιβλιοθήκης. Στο τέλος παρατίθενται τα Δελτία Νομοθεσίας του
εξαμήνου.
Το Βιβλιογραφικό Δελτίο περιλαμβάνει και το υλικό που εισάγεται στη
βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM, κ.άλ.).
Η διάταξη του δελτίου είναι η εξής :
Ι. Κατάλογος βιβλίων κατά θέμα
α. Βιβλία Δικαίου
β. Κώδικες
γ. Πληροφοριακά
δ. Διάφορα
ΙΙ. Περιοδικές εκδόσεις
III. Ηλεκτρονικές Πηγές
ΙV. Τεκμηρίωση
α. Άρθρα από νομικά περιοδικά
β. Γνωμοδοτήσεις από νομικά περιοδικά
γ. Εγκύκλιοι από νομικά περιοδικά
V. Δελτία Νομοθεσίας
Το τεύχος 2. 2014 Ιούλιου - Δεκεμβρίου περιλαμβάνει το υλικό που
καταχωρήθηκε στη βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης το δεύτερο εξάμηνο του 2014.
 Ο κάθε τόμος περιγράφεται ξεχωριστά.
 Σε κάθε εγγραφή δίνονται τα εξής στοιχεία : Συγγραφέας, Συλλογικό
όργανο, Τίτλος και Τίτλος Τόμου, Τόπος, Εκδότης, Έτος έκδοσης,
Φυσική περιγραφή, Μέσο, ISBN, ISSN.
 Επίσης δίνεται ο ταξινομικός αριθμός με βάση τον οποίο γίνεται η
διάταξη του καταλόγου αλλά και η διάταξη των βιβλίων στο χώρο της
Βιβλιοθήκης.
 Οι εγγραφές στην τεκμηρίωση παρατίθενται αλφαβητικά κατά
συγγραφέα ή φορέα.
 Το Δελτίο Νομοθεσίας δημοσιεύεται με την σειρά που εκδόθηκε.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Π ΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ
Ι. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑ
α. ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
340
Γενικά Έργα Δικαίου ................................................................................. 1
341
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ........................................................................... 1
341.9
Κοινοτικό Δίκαιο ....................................................................................... 3
342.1
Διοικητικό Δίκαιο ..................................................................................... 4
342.3
Διοικητική Δικονομία ................................................................................ 6
342.51
Συνταγματικό Δίκαιο ................................................................................. 7
343.1
Ποινική Δικονομία .................................................................................... 9
343.2
Ποινικό Δίκαιο ......................................................................................... 10
343.9
Εγκληματολογία ........................................................................................ 12
345
Εργατικό Δίκαιο ....................................................................................... 12
346.02
Κοινωνική Ασφάλιση ................................................................................. 14
346.2
Φορολογικό Δίκαιο ................................................................................... 14
346.93
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ........................................................................ 17
347
Αστικό Δίκαιο .......................................................................................... 17
347.7
Εμπορικό Δίκαιο ...................................................................................... 21
347.9
Πολιτική Δικονομία ................................................................................ 23
348
Εκκλησιαστικό Δίκαιο ............................................................................. 24
I
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
β. ΚΩΔΙΚΕΣ
Κ 340
Ιόνιος Αστικός Κώδικας ......................................................................... 25
Κ 342.21
Υπαλληλικός Κώδικας .............................................................................. 25
Κ 342.3
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας ........................................................... 25
Κ 343.1
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ............................................................... 25
Κ 343.57
Κώδικας Ναρκωτικών .............................................................................. 26
Κ 346.2
Φορολογικός Πολυκώδικας ..................................................................... 26
Κ 347
Κώδικας Δικηγόρων, 4 Κώδικες ............................................................. 26
Κ 347.421
Κώδικας Κτηματολογίου ........................................................................... 26
γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
030.8
Λεξικά........................................................................................................ 27
Π
Οδηγοί-Ευρετήρια .................................................................................... 27
δ. ΔΙΑΦΟΡΑ
025.5
Πληροφόρηση ........................................................................................... 28
080
Τιμητικοί Τόμοι ........................................................................................ 28
160
Λογική ...................................................................................................... 29
323
Πολιτική Εσωτερική................................................................................. 29
332.1
Τράπεζες .................................................................................................. 29
392
Ήθη-Έθιμα .............................................................................................. 29
489
Νέα Ελληνική Γλώσσα.............................................................................. 29
651
Διοίκηση ................................................................................................... 30
II
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
657
Λογιστικά .................................................................................................. 30
796
Αθλητισμός ............................................................................................... 30
889.4
Δοκιμιογραφία .......................................................................................... 30
923
Πρόσωπα στις κοινωνικές επιστήμες ..................................................... 31
ΙI. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Περιοδικά ......................................................................................................................... 32
III. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Άρθρα από Νομικά Περιοδικά ....................................................................................... 33
Γνωμοδοτήσεις από Νομικά Περιοδικά ......................................................................... 49
Εγκύκλιοι από Νομικά Περιοδικά .................................................................................. 50
IV. ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Δελτίο Νομοθεσίας Αρ. 8
Αύγουστος 2014 .......................................................... 60
Δελτίο Νομοθεσίας Αρ. 9-10 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014.................................. 62
Δελτίο Νομοθεσίας Αρ. 11
Νοέμβριος 2014 .......................................................... 65
Δελτίο Νομοθεσίας Αρ. 12
Δεκέμβριος 2014 ........................................................ 68
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ .............. 71
III
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ι. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑ
α. ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Πατρικουνάκος, Σταύρος
Το δίκαιο τη Μάνης και η ιστορία του / Σταύρου Πατρικουνάκου. - Αθήνα : [χ.ό.],
2013. - 138 σ. ; 26 εκ.
340 (495.2) ΠΑΤ
Βλαχόπουλος, Στέφανος
Πολυγλωσσία στο δίκαιο : μετάφραση νομικών κειμένων και δικαστηριακή
διερμηνεία / Στέφανος Βλαχόπουλος. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - [10],
165 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-252-7
340.11 ΒΛΑ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Το δίκαιο της διεθνούς κοινωνίας / επιμ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος,
Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας. - 2η έκδ. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - xx, 826
σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-303-6
341 ΔΙΚ 2014
Ραυτόπουλος, Ευάγγελος Γ.
Διαδρομή, θεωρία και γλώσσα του διεθνούς δικαίου : "αντικειμενισμός" ή διεθνές
κοινό συμφέρον; / Ευάγγελος Ραυτόπουλος. - Ανατύπωση. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, c 2014. - xviii, 322 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-308-1
341.1 ΡΑΥ 2014 (ανατ.)
1
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Χορτάτος, Κωνσταντίνος Π.
Το διεθνές δίκαιο και ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών στην ανάπτυξη φιλικών
σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ των εθνών = The international law and the role of
the United Nations in the development of the friendly relations and co-operation
Among Nations / Κωνσταντίνου Π. Χορτάτου = Constantine P. Hortatos. - Αθήνα,
Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας = Athens, Komotini : Ant. N. Sakkoulas, 2014. - x, 163 σ. ;
24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2683-6
341.1 ΧΟΡ/δ
Ραυτόπουλος, Ευάγγελος Γ.
Συμβατική περιβαλλοντική διακυβέρνηση και Μεσόγειος ή Plus Ultra : ο κύκλος
των αποβλήτων / Ευάγγελος Ραυτόπουλος. - Ανατύπωση. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, 2014. - xxii, 376 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-309-8
341.22 ΡΑΥ/σ 2014 (ανατ.)
Κοτσαλής, Λεωνίδας Γ.
Ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου & ποινικό δίκαιο : ερμηνεία και
εφαρμογή των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ / Λεωνίδας Γ. Κοτσαλής. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, c 2014. - x, 868σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-283-1
341.231.14 KOT
Νικολαΐδη, Άννα
Το ηθικό υπόβαθρο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις μη κυβερνητικές
οργανώσεις και στα γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
στην Ελλάδα / Άννα Νικολαϊδη. - Αθήνα : Λιβάνης, c 2011. - 109 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-14-2460-6
341.231.14 ΝΙΚ
Καρεκλάς, Ιάκωβος
Διεθνές δίκαιο : με έμφαση στο Δίκαιο του Πολέμου / Ιάκωβος Καρεκλάς. - Αθήνα
: Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - 200 σ. ; 20 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-266-4
341.3 ΚΑΡ
2
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι ευρωπαϊκές συνθήκες μετά την αναθεώρηση της Λισσαβώνας : ενοποιημένη
απόδοση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επιμ. Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου, Γιώργος Ν. Καταπόδης. Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 1998. - 379 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2045-2
341.9 ΕΥΡ/Λ
Χριστιανός, Βασίλειος Α.
Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης : μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας / Β.
Χριστιανός, Μ. Περάκης. - 2η αναθ. εκδ. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, [2013]. - xxx,
654 σ. ; 22 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-166-7
341.9 ΧΡΙ 2013
Γκόρτσος, Χρήστος Βλ.
Εισαγωγή στο δίκαιο της οικονομικής & νομισματικής ένωσης : γενικό μέρος :
ιστορική διάσταση & θεσμικές διατάξεις / Χρήστος Βλ. Γκόρτσος. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, c 2014. - xxv, 420 σ. ; 24 εκ. - (Σειρά μελετών διεθνούς και ευρωπαϊκού
οικονομικού δικαίου / διευθ. Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου, Χρήστος Βλ. Γκόρτσος ; 8)
ISΒΝ: 978-960-562-144-5
341.93 ΓΚΟ/ε
Κιάντος, Βασίλειος Δ.
Ο ευρωπαϊκός συνεταιρισμός / Βασιλείου Δ. Κιάντου. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη :
Σάκκουλας, 2014. - xv, 298 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-160-9
341.942 ΚΙΑ
Παπαστυλιανός, Χρήστος
Προϋποθέσεις και όρια μετεξέλιξης της Ε.Ε. σε μια διακριτή συνταγματική τάξη /
Χρήστος Παπαστυλιανός. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2008. - xiii, 174 σ. ; 24
εκ. - (Μελέτες συνταγματικού δικαίου και πολιτειολογίας / διευθ. Α. Μανιτάκης ; 16)
ISΒΝ: 978-960-445-271-2
341.97 ΠΑΠΑ
3
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Κονδύλης, Βασίλειος Θ.
Forms of cooperation and dialogue between national and european judges /
Vassilios Kondylis. - Athens : European Public Law Organisation, 2013. - 308 σ. ; 23
εκ. - (European Public Law series = Bibliotheque de droit public europeen ; vol. cix)
ISΒΝ: 978-960-87611-7-9
341.973 ΚΟΝ 2013
Ηλιοπούλου-Στράγγα, Τζούλια
Grundrechtsshutz im europaeischen Raum : der Beitritt der Europaeischen
Gemeinschaften zur Europaeischen Menschenrechtskonvention = La protection des
droits de l' homme dans le cadre europeen : l' adhesion des Communautes
eurpeennes a la Convention europeenne des roits de l' homme / Ass. Prof. Dr. Julia
Iliopoulos-Strangas. - Baden - Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, [1993]. - 391 σ.
; 23 εκ. - ( Menschenrechte / Marangopoulos Stiftung)
ISΒΝ: 3-7890-3154-2
341.981 ΗΛΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Γέροντας, Απόστολος Χ.
Επιτομή γενικού διοικητικού δικαίου / Απόστολος Γέροντας. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη
: Σάκκουλας, 2014. - xvii, 464 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-998-8
342.1 ΓΕΡ/ε
Παναγόπουλος, Θεόδωρος Ιω.
Δημόσιο υπαλληλικό δίκαιο = Lehrbuch des Beamtenrechts / Θεοδώρου Ι.
Παναγόπουλου. - 8η έκδ., αναθ. και συμπλ. - Αθήνα : Αθ. Σταμούλης, c 2014. - xxx,
398 σ. ; 24 εκ. - (Βιβλιοθήκη δημοσίου δικαίου ; τ. 1)
ISΒΝ: 978-960-351-949-2
342.21 ΠΑΝΑ 2014
Ρέντας, Βασίλειος
Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος /
Ρέντας Βασίλειος. - Αθήνα : Νομόραμα. ΝΤ, 2014. - [16], 541 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-618-81194-2-0
342.22 ΡΕΝ
4
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Μαυρίδης, Στυλιανός Δ.
Δημόσιες συμβάσεις και πανεπιστήμιο στο νέο θεσμικό πλαίσιο : Ν.4281/2014 :
N.4270/2014 : N.4009/2011 / Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη :
Σάκκουλας, 2014. - xvi, 224 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-183-8
342.24 ΜΑΥ
Ράικος, Δημήτριος Γ.
Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων / Δημήτριος Γ. Ράικος. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη :
Σάκκουλας, 2014. - xxvi, 900 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-148-7
342.24 ΡΑΙ
Αυδίκος, Γρηγόριος Ε.
Η αστική ευθύνη του κράτους μέλους της Ε.Ε. για τις παραβάσεις του ενωσιακού
δικαίου και η ένταξή της στην εθνική έννομη τάξη / Γρηγόριος Ε. Αυδίκος. - Αθήνα :
Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - xxii, 318 σ. ; 24 εκ. - (Σειρά Δημοσίου Οικονομικού,
Δημοσιονομικού & Φορολογικού Δικαίου / διεύθ. Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ; 7)
ISΒΝ: 978-960-562-274-9
342.241 ΑΥΔ
Στράνης, Δημήτριος Δ.
Η αναγνώριση αλλοδαπών ακαδημαϊκών διπλωμάτων : οργάνωση ΔΟΑΤΑΠδιαδικασία αναγνώρισης : δίκαιο : εσωτερικό-Ε.Ε.-διεθνές / Δημήτριος Δ. Στράνης,
Ιωάννα Ε. Πρασσά. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - xx, 350 σ. ; 24 εκ. (Βιβλιοθήκη θεωρίας και πράξης διοικητικού δικαίου / διεύθ. Χαράλαμπος
Χρυσανθάκης ; 10)
ISΒΝ: 978-960-562-269-5
342.255 ΣΤΡ
Τσολακίδης, Ζαφείριος Ν.
Το δίκαιο των ΑΕΙ : εισαγωγικές παρατηρήσεις : Ν 4009/2011, όπως ισχύει :
παραλλήλως εφαρμοζόμενη με τον Ν 4009/2011 νομοθεσία : κατ' εξουσιοδότηση
εκδοθείσα νομοθεσία / Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c
2014. - xxii, 536 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-265-7
342.255 ΤΣΟ
5
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Πανάγος, Θεόδωρος Κ.
Έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων : το ρυθμιστικό πλαίσιο στην
Ελλάδα / Θεόδωρος Κ. Πανάγος. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - xxvii,
227 σ. ; 23 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-186-9
342.257 ΠΑΝ/ε
Πουλαράκης, Ευστάθιος Ι.
Η προσωρινή δικαστική προστασία του αλλοδαπού από την πράξη της διοικητικής
απέλασης / Ευστάθιος Πουλαράκης. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - xxi, 312
σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-289-3
342.258 ΠΟΥ
Γέροντας, Απόστολος Χ.
Ερμηνεία ΚΕΔΕ : Ν.Δ. 356/1974 και η ανακοπή του ΚΔΔ, άρθρα 216-230 :
συμπλήρωμα σύμφωνα με τους Ν.4170, 4172, 4211, 4218, 4223, 4224/2013, 4254,
4257/2014 / Απόστολος Γέροντας, Αθανάσιος Ψάλτης. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη :
Σάκκουλας, 2014. - 76 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-123-4
342.27 ΓΕΡ 2014
Τομαράς, Δημήτριος Ν.
Η αναγκαστική είσπραξη δημοσίων εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ : ουσιαστικές
προϋποθέσεις της διοικητικής εκτελέσεως : διαδικασία εκτελέσεως και ανακοπές : ΝΔ
356/1974 "περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων" / Δημήτρης Τομαράς. - 2η
έκδ. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - xiv, 256 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-296-1
342.27 ΤΟΜ 2014
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λαζαράτος, Πάνος Κ.
Διοικητικό δικονομικό δίκαιο / Πάνος Λαζαράτος. - 2η έκδ. - Αθήνα : Α.
Σάκκουλας, 2014. - lxxii, 1253 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2711-6
342.3 ΛΑΖ/δ 2014
6
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Σοϊλεντάκης, Νικόλαος Π.
Η αγωγή στη διοικητική δικονομία / Νικόλαος Π. Σοϊλεντάκης. - 3η έκδ. - Αθήνα :
"Δίκαιο & Οικονομία" Π. Ν. Σάκκουλας, 2014. - xxvi, 600 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-420-560-8
342.35 ΣΟΙ/α 2014
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Tushnet, Mark
Ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων : η συγκριτική άποψη / Κέντρο
Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου ;
Mark Tushnet, μετ. Ακρίτας Καϊδατζής. - Αθήνα : Παπαζήσης, 2013. - 258 σ. ; 21 εκ.
- (Σύγχρονοι στοχαστές για τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα / Ξενοφών Ι. Κοντιάδης,
Γιάννης Α. Τασόπουλος ; 6)
ISΒΝ: 978-960-02-2770-3
342.51 TUS
Χρυσόγονος, Κώστας Χ.
Συνταγματικό δίκαιο / Κώστας Χ. Χρυσόγονος. - 2η έκδ. αναθ. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - xxx, 594 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-199-9
342.52 ΧΡΥ 2014
Ξηρός, Θανάσης Γ.
Η ίδρυση, η συμμετοχή στις εκλογές και τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων
στο Σύνταγμα, στη νομοθεσία και τη νομολογία / Θανάσης Γ. Ξηρός. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - xvi, 373 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-134-0
342.55 ΞΗΡ/ι
Τσεβρένης, Βασίλειος Κ.
Κοινωνικό κράτος και δημόσιες πολιτικές υγείας : καινοτόμες εθνικές δράσεις
κοινωνικής αλληλεγγύης ως μοχλός ανάσχεσης των ανισοτήτων κατά την πρόσβαση
στις υπηρεσίες υγείας / Βασίλειος Κ. Τσεβρένης ; Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, c 2014. - xix, 146 σ.
; 23 εκ. - (Δικαιώματα του ανθρώπου και θεσμικός εκσυγχρονισμός / Ίδρυμα
Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ; τ. 1)
ISΒΝ: 978-960-568-121-0
342.55 ΤΣΕ
7
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις (4ο : 2013, 22-24 Μαρτίου : Θεσσαλονίκη)
Δίκαιο Πληροφορικής : LegalTech & Data Protection : 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο eΘέμις Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαρτίου 2013 / Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2013. - xv, 429, 14 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-190-2
342.56 ΔΙΚΑ
Καϊδατζής, Ακρίτας
Συνταγματικοί περιορισμοί των ιδιωτικοποιήσεων / Ακρίτας, Καϊδατζής. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2006. - xxii, 461 σ. ; 24 εκ. - (Μελέτες συνταγματικού
δικαίου και πολιτειολογίας / διευθ. Α. Μανιατάκης ; 12)
ISΒΝ: 960-445-061-1
342.56 ΚΑΙΔ
Μαρκοπούλου, Δήμητρα
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα / Δήμητρα Μαρκοπούλου, Βασιλική Τσουκαλά ;
Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - xlviii,
963σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-125-8
342.56 ΜΑΡΚ
Παραράς, Πέτρος Ι.
Res publica, η ευρωπαϊκή διάσταση : συλλογή μελετών. ΙΙ, Δικαιώματα του
ανθρώπου / Πέτρος Ι. Παραράς. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - τόμος
ΙΙ/ - xvi, 754 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-122-7 (τόμος ΙΙ)
342.56 ΠΑΡ/r
Στρατηλάτης, Κώστας Ν.
Συντάσσοντας το δικαίωμα στη δημόσια ηλεκτρονική επικοινωνία : μαζική
επικοινωνία, ελευθερία και δημοκρατία στην πληροφοριακή εποχή / Κώστας Ν.
Στρατηλάτης. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2006. - xv, 405 σ. ; 24 εκ. (Μελέτες συνταγματικού δικαίου και πολιτειολογίας / διευθ. Α. Μανιατάκης ; 15)
ISΒΝ: 960-445-131-6
342.56 ΣΤΡ
8
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Καμτσίδου, Ιφιγένεια Κ.
Η συνταγματική ρύθμιση και η πρόσφατη πρακτική του διορισμού Κυβερνήσεως /
Ιφιγένεια Κ. Καμτσίδου. - [Αθήνα, Θεσσαλονίκη] : Σάκκουλας, 1990. - 55 σ. ; 20 εκ.
342.63 ΚΑΜ
Μαντζούφας, Παναγιώτης Γ.
Η ποινική ευθύνη των υπουργών / Π. Μαντζούφας, Λ. Μαργαρίτης, Ε.
Συμεωνίδου-Καστανίδου. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - [12], 219 σ. ; 24 εκ.
- (Εκδόσεις ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου / διευθ. Λάμπρος
Μαργαρίτης ; 18)
ISΒΝ: 978-960-562-328-9
342.63 ΜΑΝΤ
Παπαληγούρας, Αναστάσης Π.
Περί διαφθοράς ή η χαμένη τιμή της πολιτικής / Αναστάσης Παπαληγούρας ;
Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής. - 3η έκδ. - Αθήνα : Κάκτος,
2005. - 113 σ. ; 20 εκ.
ISΒΝ: 960-382-427-5
342.63 ΠΑΠΑ
Καλαντζής, Χρήστος Α.
Η κατοχύρωση της ελευθερίας του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου στην ελληνική
και ευρωπαϊκή συνταγματική τάξη : το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ / Χρήστος Α.
Καλαντζής. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - xxi, 237 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-168-5
342.87 ΚΑΖ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κωνσταντινίδης, Άγγελος Ι.
Ποινικό δικονομικό δίκαιο : βασικές έννοιες / Άγγελου Ι. Κωνσταντινίδη. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - xxv, 630 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-128-9
343.1 ΚΩΝΣ/β
9
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Μαργαρίτης, Λάμπρος Χ.
Ολομέλεια Αρείου Πάγου : ποινικές αποφάσεις των ετών 2003 - 2013 στο πλήρες
κείμενό τους / Λάμπρος Χ. Μαργαρίτης. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - 326
σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-268-8
343.1 ΜΑΡ/ο 2014
Ζησιάδης, Βασίλειος Ι.
Η ψυχολογική θεώρηση της ποινικής δίκης / Βασιλείου Ζησιάδη. - 6η έκδ. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - 228 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-120-3
343.16 ΖΗΣ 2014
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Vidal, Georg
Μαθήματα ποινικού δικαίου και σωφρονιστικής επιστήμης / George Vidal ; επιμ.
Joseph Magnol, μετ. Παναγ. Γ. Κωνσταντινίδη. - 7η έκδ. - Εν Αθήναις : Άγγελος Αθ.
Κλεισιούνης, 1929. - τευχ.1/ - [8], 653, θ σ. ; 24 εκ.
343.2 VID/μ
Βαθιώτης, Κωνσταντίνος Ι.
Εμβάθυνση σε ειδικά ζητήματα ποινικού δικαίου : από την πράξη στη θεωρία /
Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - xv, 338 σ. ;
24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-177-7
343.2 ΒΑΘ/ε
Λιούρδη, Άγκυ Σπ.
Ιατρική ποινική ευθύνη : γενικές έννοιες & ειδικά ζητήματα / Άγκυ Σπ. Λιούρδη. Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - xxii, 231 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-291-6
343.2 ΛΙΟ
10
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Συνέδριο στη μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη (2o : 2013, 8 Μαρτίου : Θεσσαλονίκη)
Το σχέδιο ποινικού κώδικα της επιτροπής Μανωλεδάκη : διέξοδος (;) στα
προβλήματα της ποινικής δικαιοσύνης / Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης,
Εταιρεία Noμικών Βορείου Ελλάδος, Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών
Επιστημών Νομικής Α.Π.Θ., Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Νομικής Δ.Π.Θ. ; επιμ. Αθ. Γ. Γεωργιάδης. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2013.
- vi, 392 σ. ; 22 εκ. - (Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος ; 69)
ISΒΝ: 978-960-568-038-1
343.2 ΣΧΕ
Χαραλαμπάκης, Αριστοτέλης Ι.
Ποινικό δίκαιο & νομολογία / Αριστοτέλης Ι. Χαραλαμπάκης. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, c 2014. - xiv, 572 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-280-0
343.2 ΧΑΡ/π
Χωραφάς, Νικόλαος Α.
Ποινικόν δίκαιον. τόμος πρώτος / Νικολάου Α. Χωραφά. - 9η έκδ. . - Αθήναι :
Αφοί Π. Σάκκουλα, 1978. - τόμος 1/ - ιστ, 477 σ. ; 24 εκ.
343.2 ΧΩΡ 1978
Αλουπογιάννης, Ηλίας Δ.
Συλλογή νομοθεσίας : κανόνες διακίνησης, εμπορίας και ρύθμισης της αγοράς
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών : λαϊκές αγορές : υπαίθριο εμπόριο : προστασία
των καταναλωτών / Ηλία Δ. Αλουπογιάννη. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2014.
- xxx, 378 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2679-9
343.347 ΑΛΟ/σ
Βαθιώτης, Κωνσταντίνος Ι.
Απάτη και εκβίαση : ομοιότητες-διαφορές-διασταυρώσεις / Κωνσταντίνος Ι.
Βαθιώτης. - Αθήνα : "Δίκαιο & Οικονομία" Π. Σάκκουλας, 2014. - xx, 422 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-420-564-6
343.53 ΒΑΘ
11
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ελισάβετ
Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών / Ε. Συμεωνίδου - Καστανίδου. - 2η έκδ. Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, 2014. - xxvii, 499 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-305-0
343.6 ΣΥΜ/ε 2014
Καρδαρά, Αγγελική
Φυλακή και γλώσσα : η γλωσσική επικοινωνία των κρατουμένων ως κρίσιμο και
αναπόσπαστο στοιχείο της δομής των φυλακών / Αγγελική Φ. Καρδαρά. - Αθήνα,
Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2014. - 545 σ. ; 21 εκ. - (Εργαστήριο Ποινικών και
Εγκληματολογικών Ερευνών. Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών / διευθ. Νέστωρ
Κουράκης ; 30)
ISΒΝ: 978-960-15-2685-0
343.81 ΚΑΡ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Βιδάλη, Σοφία Ν.
Αντεγκληματική πολιτική : από τη μικροεγκληματικότητα έως το οργανωμένο
έγκλημα / Σοφία Βιδάλη. - 2η έκδ. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - xviii, 251 σ.
; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-251-0
343.9 ΒΙΔ/αν 2014
Νικολόπουλος, Γεώργιος Π.
Διακρατικές μετακινήσεις κρατουμένων και κοινωνική επανένταξη στο "χώρο
ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης" : ποινολογικοί προβληματισμοί με αφορμή την
απόφαση - πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης. 11.2008 / Γεώργιος Π.
Νικολόπουλος. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - 167 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-279-4
343.9 ΝΙΚ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ζερδελής, Δημήτρης
Εργατικό δίκαιο : ατομικές εργασιακές σχέσεις / Δημήτρης Ζερδελής. - 3η έκδ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2015. - xxxiv, 1350σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-205-7
345 ΖΕΡ 2015
12
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Κουκιάδης, Ιωάννης Δ.
Εργατικό δίκαιο : ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της
εργασίας / Ιωάννης Δ. Κουκιάδης. - 7η έκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας,
2014. - lvi, 1135σ. ; 25 εκ. - (Juris Prudentia)
ISΒΝ: 978-960-568-176-0
345 ΚΟΥ 2014
Κουκιάδης, Ιωάννης Δ.
Εργατικό δίκαιο : επιτομή / Ιωάννης Δ. Κουκιάδης. - 5η έκδ. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - [xxxiv], 454 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-133-3
345 ΚΟΥ/ε 2014
Λεοντάρης, Μιλτιάδης Κ.
Εργατικό δίκαιο / Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη. - 22η έκδ. - Αθήνα : Πάμισος, 2014. 689 σ. ; 24 εκ.
345 ΛΕΟ 2014
Λογαρά, Ευδοκία Δ.
Οι ρήτρες εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού ιδίως μετά τη λήξη της σύμβασης
εργασίας / Ευδοκία Δ. Λογαρά. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2014. - xxiii, 557
σ. ; 24 εκ. - (Θέματα εργατικού δικαίου / διεύθ. Γ. Λεβέντης, Α. Καρδαράς, Δ.
Τραυλός - Τζανετάτος ; 7)
ISΒΝ: 978-960-15-2702-4
345.1 ΛΟΓ
Καρατζάς, Χρήστος Θεμ.
Οι εργασιακές σχέσεις : μετά τις ρυθμίσεις των μνημονιακών νόμων 2010-2014 /
Χρήστος Θ. Καρατζάς. - Αθήνα : ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, c 2014. - xxxi, 957 σ. ; 24 εκ. +
1 cd-rom
ISΒΝ: 978-618-5000-05-9
345.15 ΚΑΡ 2014
13
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Τσίπρα, Μαρία-Μαγδαληνή
Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων του δημοσίου / Μαρία-Μαγδαληνή
Τσίπρα. - Αθήνα : Νομόραμα. ΝΤ, 2014. - ii, [95] σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-618-81194-0-6
346.02 ΤΣΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Επιστημονική Ομάδα P.i.m.
Κωδικοποίηση φορολογιών 2014 : Κ.Φ.Ε. Ν.2238/94 φορολογίας εισοδήματος
φυσικών & νομικών προσώπων : Κ.Φ.Δ. Κώδικας φορολογικής διαδικασίας : ποινολόγιο
Ν.2523/97 : Κ.Φ.Ε. Ν.4172/13 νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος : Φ.Π.Α. φόρος
προστιθέμενης αξίας : Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ. κώδικας βιβλίων & στοιχείων κώδικας
φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών : νομοθεσία μέχρι το νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ
Α'85/7-04-2014) / Επιστημονική Ομάδα ΠΙΜ . - Αθήνα : ΠΙΜ, c 2014. - xxviii, 855
σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-618-5000-04-2
346.2 ΚΩΔΙΚ
Μαστρογιάννη, Φωτεινή
Φορολογία ακινήτων : Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) / Φωτεινή
Μαστρογιάννη. - Αθήνα : Αρναούτη, c 2014. - 507 σ. ; 24 εκ. + 1 cd-rom
ISΒΝ: 978-960-9764-37-7
346.211 ΜΑΣ/φ
Μπακάλης, Ευστάθιος Κ.
Φορολογικοί περιορισμοί της ιδιοκτησίας / Ευστάθιου Κ. Μπακάλη. - Αθήνα,
Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2008. - xvi, 220, 11 σ. ; 21 εκ. - (Βιβλιοθήκη νομικής
θεωρίας και πράξεως ; τ. 58)
ISΒΝ: 978-960-15-2031-5
346.211 ΜΠΑ
14
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Σεϊμένης, Ορέστης Εμμ.
Πρακτικός οδηγός : η συμπλήρωση του Ε9 και ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας
ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) κύριος και συμπληρωματικός
Ν.4223/31-12-2013 / Ορέστης Εμμ. Σεϊμένης. - Αθήνα : [χ.ό.], 2014. - 479 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-99331-4-8
346.211 ΣΕΙ
Κώδικας φορολογίας μεταβίβασης και κατοχής ακινήτων / επιμ. Χρήστου Ν. Τότση.
- 8η έκδ. - Αθήνα : Πάμισος, c 2014. - 524 σ. ; 24 εκ. - (Κώδικες φορολογικής και
εμπορικής νομοθεσίας / επιμ. Χρήστου Ν. Τότση ; 4)
346.211 ΤΟΤ 2014 [8η]
Βράνης, Ιωάννης
Πόθεν έσχες ; : έλεγχος περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) δημοσίων
υπαλλήλων και υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών, πολιτικών προσώπων,
διοικητικών οργανισμών και άλλων κατηγοριών προσώπων : έλεγχος περιουσιακής
κατάστασης (πόθεν έσχες) των ιδιωτών-επιχειρηματιών : δικαιολόγηση των
εμβασμάτων στο εξωτερικό / Ιωάννης Βράνης. - Αθήνα : [χ.ό.], 2013. - 339 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-93-5196-6
346.215 ΒΡΑ
Γιαλιτάκη, Αικατερίνη Γ.
Θέματα φορολογικού δικαίου : ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος βάσει των Ν.
4254/2014, 4223/2013 και 4172/2013 / Αικατερίνη Γιαλιτάκη. - Αθήνα : Θέμις Νικ. Α. Σάκκουλας, 2014. - xv, 413 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-9664-58-5
346.215 ΓΙΑ
Σγουρινάκης, Νικόλαος
Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : ερμηνεία & λογιστική αντιμετώπιση / Νίκος
Σγουρινάκης, Βαγγέλης Μιχελινάκης ; συν. Αναστασία Καραντάνα, Λάμπρος Στεφανής. 5η έκδ., ενημ. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2013. - xxvi, 538 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-147-6
346.215 ΚΑΡΑ 2013
15
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Σγουρινάκης, Νικόλαος
Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : ερμηνεία & λογιστική αντιμετώπιση / Νίκος
Σγουρινάκης, Βαγγέλης Μιχελινάκης ; συν. Αναστασία Καραντάνα, Λάμπρος Στεφανής.
- 6η έκδ., ενημ. - Αθήνα : Οικονομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - xix, 362 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-300-5
346.215 ΚΑΡΑ 2014
Καβαλάκης, Γεώργιος
Κωδικοποίηση φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) Κώδικας φορολογικής
διαδικασίας (Ν.4174/2013) : κωδικοποίηση νομοθεσίας μετασχηματισμών
επιχειρήσεων : κώδικας φορολογίας εισοδήματος (Ν.2238/1994) / Γιώργη Καβαλάκη.
- Αθήνα : Αρναούτη, 2014. - xix, 1010 σ. ; 24 εκ. + 1 cd-rom
ISΒΝ: 978-960-9764-33-9
346.215 ΚΩΔ 2014
Λιόλιος, Απόστολος
Ο έλεγχος των φορολογικών υποθέσεων / Απόστολος Λιόλιος. - [2η έκδ.]. Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 2014. - 835 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 960-90977-1-5
346.215 ΛΙΟ 2014
Σταματόπουλος, Δημήτρης Παρ.
Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : ανάλυση-ερμηνεία / Δημήτρης Σταματόπουλος,
Αντώνης Καραβοκύρης. - Αθήνα : Φορολογικό Ινστιτούτο, 2014. - 1019 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-6787-03-4
346.215 ΣΤΑ/κ 2014
Τσιατούρας, Φώτης Αγγ.
Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) : κωδικοποίηση, ερμηνεία και εφαρμογή /
Φώτης Αγγ. Τσιατούρας. - 2η έκδ. - Αθήνα : [χ.ό.], 2011-2012. - 1404 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-93-4409-8
346.252 ΤΣΙ
16
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Άνθιμος, Απόστολος Μ.
Αλλοδαπές δικαστικές και διαιτητικές αποφάσεις : αναγνώριση και κήρυξη
εκτελεστότητας στην Ελλάδα / Απόστολος Άνθιμος. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη :
Σάκκουλας, 2014. - xviii, 418 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-179-1
346.93 ΑΝΘ/α
Παμπούκης, Χαράλαμπος Π.
Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση & εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές
διαφορές : ο νέος αναθεωρημένος κανονισμός 1215/2012 Βρυξέλλες (Ibis) / Χάρης
Π. Παμπούκης. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - xvi, 308 σ. ; 24 εκ. (Μελέτες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και δικαίου διεθνών συναλλαγών / διευθ. Χάρης
Π. Παμπούκης ; 1)
ISΒΝ: 978-960-562-248-8
346.93 ΠΑΜ/δ
Τσιάτσος, Θεόδωρος
Δίκαιο αλλοδαπών : κατ' άρθρο ερμηνεία του νόμου 3907/2011 υπό το πρίσμα του
κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης (Ν.4251/2014) / Θεόδωρος Τσιάτσιος.
- Αθήνα : Σάκκουλας, 2014. - xxix, 682 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-173-9
346.94 ΤΣΙ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Συνοδινού, Τατιάνα-Ελένη
Κυπριακό ιδιωτικό δίκαιο : κατ' άρθρο ερμηνεία - νομολογία / επιμ. Τατιανή-Ελένη
Συνοδινού. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - xiv, 1574 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-119-7
347(564.3) ΣΥΝ
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Σύνθεση αστικού δικαίου : πρακτικά θέματα με λύσεις / Απόστολος Σ. Γεωργιάδης.
- 3η έκδ. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2013. - xxii, 410 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-124-7
347.1 ΓΕΩ/σ
17
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Κονιδάρης, Ιωάννης Μ.
Σημειώσεις γενικών αρχών. τεύχος Β', (127-286 ΑΚ) / Ιωάννου Μ. Κονιδάρη ;
Νέστορος Ε. Κουράκης. - Αθήναι : Α. Σάκκουλας, [1969]. - 190 σ. ; 25 εκ.
347.1 ΚΟΥ/σ
Κουράκης, Νέστωρ Ε.
Σημειώσεις γενικών αρχών. τεύχος Α', το δίκαιον των προσώπων (34-126 ΑΚ) /
Νέστορος Ε. Κουράκης. - Αθήναι : Α. Σάκκουλας, [1969]. - 59 σ. ; 25 εκ.
347.1 ΚΟΥ/σ
Ράπης, Απόστολος Κ.
Γενικαί αρχαί / Απόστολου Κ. Ράπη. - Αθήναι : Παρισιάνος, [1969]. - 378 σ. ; 25 εκ.
347.1 ΚΟΥ/σ
Αθανασόπουλος, Ευάγγελος Σπ.
Η εικόνα ως στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου / Ευάγγελος Σπ.
Αθανασόπουλος. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - xvii, 385 σ. ; 24 εκ. - (Σειρά
μελετών αστικού δικαίου / διευθ. Ιωάννης Καράκωστας ; 15)
ISΒΝ: 978-960-562-282-4
347.115 ΑΘΑ
Ζώρζος, Γρηγόριος
Greek Copyrights Laws : a quick guide to Greek Copyrights Laws. Volume I /
Gregory Zorzos. - [Αθήνα] : [χ.ό.], [χ.χ.]. - τόμος Ι/ΙΙ - 109 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 960-7759-02-8
347.115 ΖΩΡ
Ζώρζος, Γρηγόριος
Greek Copyrights Laws : a quick guide to Greek Copyrights Laws. Volume II /
Gregory Zorzos. - [Αθήνα] : [χ.ό.], [χ.χ.]. - τόμος II/ΙΙ - 272 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 960-7759-03-6
347.115 ΖΩΡ
18
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Παπαδάκης, Χαράλαμπος Δ.
Εγχειρίδιο εμπορικών μισθώσεων : μετά το Ν.4242/2014 / Χαράλαμπος Δ.
Παπαδάκης. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - 391 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-195-1
347.322 ΠΑΠ/ε
Τσούμας, Βασίλειος Ιω.
Κώδικας εμπορικών μισθώσεων : μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4242/2014 : σχόλια
- νομολογία / Βασίλης Τσούμας. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, 2014. - xxv, 450 σ. ;
25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-267-1
347.322 ΤΣΟ 2014
Καράκωστας, Ιωάννης Κ.
Το δίκαιο των αδικοπραξιών : ΑΚ 914-938 / Ιωάννης Κ. Καράκωστας. - Αθήνα :
Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - xi, 495 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-263-3
347.36 ΚΑΡ
Κρητικός, Αθανάσιος Γ.
Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα : συμπλήρωμα στην 4η έκδοση
έτους 2008 / Αθαν. Γ. Κρητικού. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - xii, 346
σ. ; 24 εκ
ISΒΝ: 978-960-568-166-1
347.38 ΚΡΗ 2008-14
Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καλλιόπη
Το αντικείμενο των εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατά τον Α.Κ. : υπό το πρίσμα της
αρχής της οικονομικής ενότητας / Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη. - Αθήνα : "Δίκαιο
& Οικονομία" Π. Ν. Σάκκουλας, 2014. - xvii, 189 σ. ; 23 εκ.
ISΒΝ: 978-960-420-571-4
347.4 ΧΡΙΣ
19
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Ν.
Κτηματολογικό δίκαιο : νομοθετική έκρηξη και νομολογιακή πραγματικότητα / Γ. Ν.
Διαμαντόπουλος, Κ. Π. Εμμανουηλίδου, Γ. Δ. Καρύμπαλη-Τσιπτσίου, Δ. Η.
Παπαστερίου ; επιμ. Δημ. Η. Παπαστερίου. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014.
- 188 σ. ; 22 εκ. - (Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος ; 70)
ISΒΝ: 978-960-568-129-6
347.421 ΔΙΑ
Παπαστερίου, Δημήτριος Ηλ.
Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο κτηματολογικό δίκαιο : συστηματική ερμηνεία /
Δημήτριος Η. Παπαστερίου. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - xl, 866 σ. ;
25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-167-8
347.421 ΠΑΠ/ο
Καλλιγάς, Π.
Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου κάθα εν Ελλάδι πολιτεύεται πλην των Ιονίων νήσων,
περί οικογενειακού δικαίου / Παύλου Καλλιγά. - Αθήναι : Γεωργίου Φέξη & Υιού, 1930.
- τόμος 4/ - 328 σ. ; 23 εκ.
347.5/π ΚΑΛ
Γκατζηρούλης, Αχιλλέας Ανδρ.
Τα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας στις συζυγικές έννομες σχέσεις : ιδίως η
καταχρηστική άσκηση της συμβατικής ελευθερίας κατά τη διαμόρφωση των συνεπειών
του διαζυγίου / Αχιλλέας Α. Γκατζηρούλης. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014.
- xxi, 237 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-162-3
347.521 ΓΚΑ
Μπαλής, Γεώργιος Α.
Εγχειρίδιον κληρονομικού δικαίου ; Γεωργίου Α. Μπαλή. - Εν Αθήναις : Π.Δ.
Σακελλαρίου (τυπογρ.), 1925. - 709 σ. ; 25εκ.
347.6 ΜΠΑ 1925
Ψούνη, Νίκη Δ.
Κληρονομικό δίκαιο Ι / Νίκη Δ.Ψούνη. - 4η έκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη :
Σάκκουλας, 2014. - τόμος I/2 - xxviii, 538 σ. ; 25 εκ. - (Juris Prudentia)
ISΒΝ: 978-960-568-144-9 (τ. 1)
347.6 ΨΟΥ/κ 2014
20
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ψούνη, Νίκη Δ.
Κληρονομικό δίκαιο ΙΙ / Νίκη Δ. Ψούνη. - 4η έκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη :
Σάκκουλας, 2014. - τόμος ΙΙ/2 - xviii, 624 σ. ; 25 εκ. - (Juris Prudentia)
ISΒΝ: 978-960-568-158-6 (τ. 2)
347.6 ΨΟΥ/κ 2014
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διαγράμματα εταιρικού δικαίου ; επιμ. Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Αλέξανδρος Π.
Σπυρίδωνος. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - xvii, 398 σ. : πίν. ; 29 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-294-7
347.7 ΔΙΑ
Ρώσσης, Γιώργος Μ.
Εμπορικό δίκαιο : γενικό μέρος / Γιώργος Μ. Ρώσσης. - Αθήνα : Πελεκάνος, 2014.
- vi, 125, [xxxiv] σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-400-708-0
347.7 ΡΩΣ
Αποστολόπουλος, Χάρης Ε.
Ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσεως (Business Judgment Rule) και η
πρόκληση της αφερεγγυότητας στην ανώνυμη εταιρία / Χάρης Ε. Αποστολόπουλος. Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, Πολιτεία Δικαίου, c 2014. - xii, 148 σ. ; 24 εκ. - (Σειρά
μελετών δικαίου επιχειρήσεων & εταιριών / διευθ. Ευάγγελος Εμμ. Περάκης ; 31)
ISΒΝ: 978-960-562-290-9
347.725 ΑΠΟ
Παπαστάθης, Παντελής Σ.
Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος (internal Audit) και η πρακτική εφαρμογή του /
Παντελής Σ. Παπαστάθης. - Ανανεωμένη έκδοση. - Αθήνα : [χ.ο.], 2014. - 937 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-93-5691-6
347.725 ΠΑΠΑ
21
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ρούσσης, Δημήτριος Κ.
Δίκαιο εκκαθάρισης τραπεζών : μεθοδολογική εναρμόνιση κανόνων αστικού,
δικονομικού και πτωχευτικού δικαίου / Δημήτριος Κ. Ρούσσης. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, c 2014. - xxvi, 254 σ. ; 24 εκ. - (Σειρά μελετών δικαίου επιχειρήσεων &
εταιριών / διευθ. Ευάγγελος Εμμ. Περάκης ; 29)
ISΒΝ: 978-960-562-276-3
347.734 ΡΟΥ/δ
Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου (23ο : 2012 1, 2 & 3 Νοεμβρίου :
Αλεξανδρούπολη)
Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού
Δικαίου, Αλεξανδρούπολη, 1, 2 & 3 Νοεμβρίου 2013 / Σύνδεσμος Ελλήνων
Εμπορικολόγων ; εισηγ. Δημήτρης Αυγητίδης . . . [κ.ά.]. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη,
c 2013. - xi, 696 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-271-8
347.736 ΑΝΤΙ
Μάλος, Γεώργιος
Η αποζημίωση πελατείας στη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας και στις λοιπές
εμπορικές συμβάσεις / Γεώργιος Μάλος. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. xxxiv, 420 σ. ; 24 εκ. - (Σειρά μελετών δικαίου επιχειρήσεων & εταιριών / διευθ.
Ευάγγελος Εμμ. Περάκης ; 30)
ISΒΝ: 978-960-562-285-5
347.77 ΜΑΛ
Τσιακλαγκάνου, Δήμητρα-Γεωργία
Συμβάσεις διανομής στο ηλεκτρονικό εμπόριο : ζητήματα ευθύνης, ελεύθερου και
αθέμιτου ανταγωνισμού, διανοητικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων,
ηλεκτρονικής υπογραφής, ιδιωτικού διεθνούς δικαίου / Δήμητρα-Γεωργία
Τσιακλαγκάνου. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - xxiv, 611 σ. ; 24 εκ. - (Σειρά
μελετών αστικού δικαίου / διευθ. Ιωάννης Καράκωστας ; 14)
ISΒΝ: 978-960-562-272-5
347.77 ΤΣΙΑ
22
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Stulberg, Joseph B.
Ανάμεσα στα μέρη : ο ουδέτερος τρίτος : στρατηγικές για μία επιτυχημένη
διαμεσολάβηση / Joseph B. Stulberg, Lela P. Love ; μεταφ. Μαίρη Ορφανού. - 2η έκδ.
- Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - xviii, 236 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-297-8
347.9 STU
Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Ν.
Ερανισμοί & ανταποδόσεις Θέμιδος. II, 2009-2014 / Γεώργιος Ν.
Διαμαντόπουλος. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - xx, 788 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-152-4
347.9 ΔΙΑΜ
Δογματικά προβλήματα και εκφάνσεις της διαμεσολάβησης = Problems and
Aspects of Mediation / Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος = International Hellenic
University ; επιμ. Αθανάσιος Γ. Καϊσης. - Θεσσαλονίκη : Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ελλάδος : International Hellenic University, c 2014. - 145 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 9-786188-044029
347.9 ΚΑΙ
Νίκας, Νικόλαος Θ.
Νομικές μελέτες . II, Αστικό δικονομικό δίκαιο, δικονομικό διεθνές δίκαιο,
ιδιωτικό δίκαιο, ποινική δικονομία, ανάλεκτα / Νικόλαος Θ. Νικόλαος. - Θεσσαλονίκη :
Σάκκουλας, 2014. - xiv, 946 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-184-5
347.9 ΝΙΚΑ
Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου (1ο : 2013 29 & 30 Νοεμβρίου : Ναύπλιο)
Δικονομικά ζητήματα στο οικογενειακό δίκαιο : 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Οικογενειακού Δικαίου, Ναύπλιο, 29 & 30 Νοεμβρίου 2013 / Εταιρία Οικογενειακού
Δικαίου. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - xv, 150 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-292-3
347.91 ΔΙΚ
23
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Μαντζουράνης, Ιωάννης
Die notwendige Streitgenossenschaft im Zivilprozess : beitrag zu einem rein
prozessualen Verstaendnis des Rechtsinstituts der notwendigen
Streitgenossenschaft / Ioannis Mantzouranis. - Tuebingen : Mohr Siebeck, c 2013.
- xxi, 423 σ. ; 23 εκ. - (Veroeffentlichungen zum Verfahrensrecht / Rolf Stuerner
; 99)
ISΒΝ: 978-3-16-152811-8
347.92 ΜΑΝ
Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Ν.
Ζητήματα κτηματολογικού δικονομικού δικαίου / Γεώργιος Διαμαντόπουλος,
Κωνσταντία Εμμανουηλίδου. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - 142 σ. ; 23 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-126-5
347.922 ΔΙΑ
Γιακουμής, Διονύσης Στ.
Το νομικό καθεστώς του δικηγόρου και θέματα αστικής και πειθαρχικής
δικηγορικής ευθύνης / Διονύση Στ. Γιακουμή. - Αθήνα : Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, 1987. - 288 σ. ; 25εκ. - (Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών
Μελετών ; 7)
347.96 ΓΙΑ
Πλεύρη, Άννα Εμ.
Μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι διάδικοι στην πολιτική δίκη / Άννα Εμ. Πλεύρη. Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - xxii, 515 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-178-4
347.98 ΠΛΕ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Νικολόπουλος, Παναγιώτης Δ.
Ιδιωτικοποίηση της θρησκείας και εκκοσμίκευση της εκκλησίας / Παναγιώτης Δ.
Νικολόπουλος. - Αθήνα : Καστανιώτης, 2005. - 72 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 960-03-4010-2
348 ΝΙΚ
24
ΚΩΔΙΚΕΣ
β. ΚΩΔΙΚΕΣ
Ιόνιος Αστικός Κώδικας ή Πολιτικός Κώδηξ των Ιόνιων Νήσων / Δικηγορικός
Σύλλογος Κέρκυρας. - [Κέρκυρα] : Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, 2009. - [22],
λζ', 641 σ. ; 21 εκ.
Κ 340 2009
Υπαλληλικός κώδικας : κώδικας κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών
υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. / επιμ. Θωμάς Π. Σάμιος. - 4η έκδ. - Αθήνα :
"Δίκαιο & Οικονομία" Π. Ν. Σάκκουλας, 2014. - xv, 223 σ. ; 13 εκ. - (Κώδικες τσέπης
/ "Δίκαιο & Οικονομία" Π. Ν. Σάκκουλας ; 7)
ISΒΝ: 978-960-420-554-7
Κ 342.21 2014
Δικονομία Συμβουλίου της Επικρατείας : κώδικας διοικητικής δικονομίας μετά τη
δημοσίευση του Ν. 4274/2014, ΦΕΚ Α 147/14.7.2014 ; επιμ. Νικολόπουλος
Δημήτριος. - Αθήνα : Νομόραμα. ΝΤ, 2014. - xvii, 213 σ. ; 20 εκ. - (Κώδικες
Νομόραμα. ΝΤ ; VII)
ISΒΝ: 978-618-81194-3-7
Κ 342.3 2014/N
Τότσης, Χρήστος Ν.
Κώδικας διοικητικής δικονομίας και διοικητικής διαδικασίας : κωδικοποίηση
διατάξεων νόμων για το ΣτΕ / Χρήστου Ν. Τότση, Αθαν. Δ. Μάρκου. - 7η έκδ. Αθήνα : Πάμισος, 2014. - 633 σ. ; 24 εκ. - (Κώδικες φορολογικής και εμπορικής
νομοθεσίας / επιμ. Χρήστου Ν. Τότση ; 9)
Κ 342.3 2014/Τ
Κώδικας ποινικής δικονομίας : σχόλια-νομολογία / επιμ. Καλαντζής Χαράλαμπος,
Καλφέλης Γρηγόριος, Καράμπελας Λάμπρος, Κουράκης Νέστωρ, Μαργαρίτης Λάμπρος.
- Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, 1992. - 841 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-887-1
Κ 343.1 1992/Κ
25
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Κώδικας ναρκωτικών / επιμ. Στέφανος Παύλου, Αθηνά Πιτσουλάκη. - 2η έκδ. Αθήνα : "Δίκαιο & Οικονομία" Π. Ν. Σάκκουλας, 2014. - ix, 345 σ. ; 13 εκ. - (Κώδικες
τσέπης / "Δίκαιο & Οικονομία" Π. Ν. Σάκκουλας ; 10)
ISΒΝ: 978-960-420-558-5
Κ 343.57 2014
Φορολογικός πολυκώδικας : 17 νομοθετήματα / επιμ. Νικόλαος Ν. Μπάρμπας,
Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. - x, [1012] σ. ; 17
εκ. - (Σύγχρονη νομοθεσία)
ISΒΝ: 978-960-568-169-2
Κ 346.2 2014
Κώδικας δικηγόρων (Ν.4191/2013) & Κώδικας δεοντολογίας δικηγόρων (ελληνικός
και ευρωπαϊκός) ; επιμ. Κωνσταντίνος Π. Βατάλης . - Αθήνα, Θεσσαλονίκη :
Σάκκουλας, 2013. - xii, 312 σ. ; 16 εκ. - (Σύγχρονη νομοθεσία)
ISΒΝ: 978-960-568-054-1
Κ 347 2013/Β
Τέσσερις κώδικες : ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ , ΚΠΔ : συν 37 / Λίλα Καρατζά. - 40η έκδ.
[β']. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - [46], 2120 σ. ; 18 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-327-2
Κ 347 2014/Κα (40η/β)
Κώδικας κτηματολογίου : δασική νομοθεσία : αιγιαλός και παραλία έως τον
ν.4164/13 : κωδικοποίηση νομοθεσίας, οδηγίες, δικαιολογητικά. - Αθήνα : Νομόραμα.
ΝΤ, 2013. - 360 σ. ; 20 εκ. - (Κώδικες Νομόραμα. ΝΤ ; IV)
ISΒΝ: 978-618-80042-7-6
Κ 347.421 2013
26
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ
γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΛΕΞΙΚΑ
Bartolini, Fabiana
Ιταλο-ελληνικό ελληνο-ιταλικό λεξικό νομικών όρων = Italiano-greco grecoitaliano dizionario giuridico / Fabiana Bartolini, Chrissa Spyropoyloy ; επιμ. Ioannis
Valmantonis, Sofia Vidali. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - [20], 697 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-249-7
030.8 BAR
Βοσταντζόγλου, Θεολόγος
Αντιλεξικό ή ονομαστικό της νεοελληνικής γλώσσης / Βοσταντζόγλου Θεολ. - 2η
έκδ. με εικονόγραπτο συμπλ. - Αθήνα : Νήμα, 2008. - 1220 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-88133-1-1
030.8 ΒΟΣ
Λεξικό νομικής ορολογίας. τόμος ΙΙ, Δημόσιο δίκαιο / επιμ. Επαμεινώνδας
Σπηλιωτόπουλος, Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Χρίστος Πολίτης. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, c 2014. - τόμος. ΙΙ/ - lv, 891 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-237-4
030.8 ΛΕΞΙ
ΟΔΗΓΟΙ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Πρακτικός οδηγός : τους δικαστικού αντιπροσώπου στις δημοτικές - περιφερειακές
και ευρωεκλογές της 18/25 Μαϊου 2014 / Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ; επιμ.
Σπύρος Π. Λάλας. - Αθήνα : Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 2014. - 64 σ. ; 18 εκ.
Π 342.22 ΠΡΑ 2014
Μελάς, Χρήστος Δ.
ΕΝ.Φ.Ι.Α. : Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων / Χρήστος Δ. Μελάς. - 2η έκδ. Αθήνα : mel-on : Σταμούλης, 2014. - 287 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-351-963-8
Π 346.211 ΜΕΛ 2014 (2η)
27
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Μελάς, Χρήστος Δ.
Ο νέος ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων / Χρήστος Δ. Μελάς. - Αθήνα : mel-on
: Σταμούλης, 2014. - 224 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-351-946-1
Π 346.211 ΜΕΛ 2014
δ. ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Κανελλοπούλου-Μπότη, Μαρία
Ιστορία της πληροφορίας : από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο / Μαρία
Κανελλοπούλου-Μπότη ; επιμ. Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος ; Ερευνητική ομάδα.
Πληροφορία : ιστορία, ρύθμιση, πολιτισμός. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. xxiii, 663 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-270-1
025.5 ΚΑΝ
ΤΙΜΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ
Τιμητικός τόμος Σπυρίδωνος Βλ. Βρέλλη : σε αναζήτηση της δικαιοσύνης =
Melanges en l' honneur de Spyridon Vl. Vrellis = Essays in homour of Spyridon Vl.
Vrellis = Festschrift fuer Spyridon Vl. Vrellis. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014.
- xxxv, 1121, 18 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-281-7
080 ΒΡΕ
Τιμητικός τόμος Εύης Λάσκαρι : κείμενα και άρθρα από το 5ο Διεθνές Συνέδριο
Δικαίου της Πληροφορίας (ICIL 2012) αφιερωμένο στη μνήμη της Εύης Λάσκαρι =
Honorary volume for Evi Laskari : textes and articles from the 5th International
conference on Information Law (ICIL 2012), dedicated to the memory of Evi
Laskari / Δημόσια Kεντρική Bιβλιοθήκη Κέρκυρας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, INSEIT =
Public Central Library, Ionian Univerity, INSEIT ; επιμ. Μαρία ΚανελλοπούλουΜπότη, Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος = Maria Bottis, Andreas Giannakoulopoulos. Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2013. - xviii, 795 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-662-158-2
080 ΛΑΣ
28
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΟΓΙΚΗ
Hegel, Georg
Η επιστήμη της λογικής : είναι-ουσία-έννοια / Γκέοργκ Χέγκελ ; μετ. Σταμάτης
Γιακουμής. - Αθήνα : Ανοικτή Βιβλιοθήκη, c 2013. - xliv, 667 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-206-0
160 HEG
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Πρακτικά ημερίδων 2006-2010 / Ένωση Τέως Βουλευτών-Ευρωβουλευτών. Αθήνα : Ένωση Τέως Βουλευτών-Ευρωβουλευτών, 2010. - 517 σ. ; 24 εκ.
323 ΠΡΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Χαρδούβελης, Γκίκας Α.
Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό
σύστημα / Γκίκας Α. Χαρδούβελης, Χρήστος Βλ. Γκόρτσος. - Αθήνα : Ελληνική Ένωση
Τραπεζών, 2011. - xv, 610 σ. ; 28 εκ.
ISΒΝ: 978-960-6867-13-2
332.1 ΧΑΡ
ΗΘΗ-ΕΘΙΜΑ
Κατσίκης, Λάμπρος Ι.
Γάμος και διαζύγιο : ηθικώς - κοινωνικώς : διαπιστώσεις - κρίσεις - υποδείξεις. 2η έκδ. - Αθήνα : Παρασκήνιο, 2002. - [118] σ. 22 εκ.
ISΒΝ: 960-7107-91-8
392 ΚΑΤ 2002
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Μάνεσης, Αριστόβουλος Ι.
Η νεοελληνική γλώσσα στη νομική επιστήμη / Αριστόβουλος Ι. Μάνεσης. - Αθήνα :
Προσκήνιο, c 1999. - 87 σ. ; 21 εκ. - (Πεζός λόγος)
ISΒΝ: 960-7057-49-x
489 ΜΑΝ
29
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Cloke, Kenneth
Επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας : 10 στρατηγικές για όλους / Kenneth
Cloke, Joan Goldsmith ; μετ. Δήμητρα Γαβριήλ. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014.
- xxxiii, 371 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-241-1
651 CLO
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο / επιμ. Νίκος Σγουρινάκης, Βαγγέλης
Μιχελινάκης. - 3η έκδ. - Αθήνα : Οικονομική Βιβλιοθήκη, 2013. - xxii, 497 σ. ; 21 εκ.
- (Λογιστική πρακτική ; 1)
ISΒΝ: 978-960-562-145-2
657 ΕΛΛ 2013
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Γούλας, Δημήτριος Γ.
Εργασιακές σχέσεις αθλητών : η υπαγωγή των αθλητών στο πεδίο εφαρμογής του
εργατικού δικαίου / Δημήτριος Γ. Γούλας. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014. xxii, 508 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-568-163-0
796 ΓΟΥ
ΔΟΚΙΜΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πούλκου, Σάσσα
Το κράτος είναι μέσα μου : πνευματική δημιουργία / Σάσσα Πούλκου. - Αθήνα :
Αργύρης Βουρνάς "συλλογές", 1998. - 126 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 960-7463-14-5
889.4 ΠΟΥ/κ
30
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Οικονομίδης, Αριστείδης Ι.
Ο ποινικολόγος : 55 χρόνια στους δρόμους της δικαιοσύνης / Αριστείδης Ι.
Οικονομίδης. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2014. - xxvi, 341 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-288-6
923 ΟΙΚ
31
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΙI. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Computer Law & Security Review : the International Journal of Technologie
Law and Practice [Περιοδικό]. - Amsterdam, Boston, London, New York, Oxford,
Paris, Philadelphia, San Diego, St. Louis : Elsevier, 2014-. - _τ. ; 30 εκ.
Συνδρομή από: Vol. 30, (2014) ISSN:0267-4649
διμηνιαίο
Πρόσβαση στη ιστοσελίδα του εκδότη
URL LINK:http://www.sciencedirect.com
C 72.8
International Data Privacy Law [Περιοδικό]. - London : Oxford Univerity
press, 2014-. - _τ. ; 30 εκ.
Συντομογραφία: IDPL
Συνδρομή από: Vol. 4, No 1, (2014) ISSN:2044-3994
τριμηνιαίο
Πρόσβαση στη ιστοσελίδα του εκδότη
URL LINK:http://www.idpl.oxfordjournals.org
32
ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΙΙI. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
α. ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ahmed, Shahab
Υπολογιστικό Νέφος (cloud computering) : θέματα σύναψης συμβάσεων και
συμμόρφωσης για νομικούς συμβούλους / Shahab Ahmed, Αντιγόνης Παπανικολάου. 2014
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2014, τ. 20, τεύχ. 6, σελ.
570-576
Αθανασάκη, Βασιλική
Οι συμφωνίες προέγκρισης τιμολόγησης στο διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό
νομοθετικό πλαίσιο / Βασιλική Αθανασάκη. - 2014
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2014, τ. 20, τεύχ. 3, σελ. 218226
Αθανασάς, Αθανάσιος Ι.
Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής-Περιεχόμενο της για υπόλοιπο λογαριασμού
/ Αθανάσιος Αθανασάς, Χριστίνα Αθανασά, Ιωάννης Αθανασάς. - 2014
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2014, τ. 20, τεύχ. 6, σελ.
562-569
Αθανασόπουλος, Ευάγγελος Σπ.
Η συμβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ερμηνεία και εκτέλεση των
συμβάσεων εμπορικής εκμετάλλευσης στοιχείων της προσωπικότητας (right of
publicity) / Ευάγγελος Σπ. Αθανασόπουλος. - 2014
Περιέχεται στο: Συνήγορος, 2014, τ. 18, τεύχ. 104, σελ. 42-44
Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ.
Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και ΥΑ Ζ1-891-Κατά πόσον
επετεύχθησαν οι στόχοι βελτίωσης του κοινοτικού κεκτημένου και της κοινοτικής
συνοχής / Ελίζα Αλεξανδρίδου. - 2014
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2014, τ. 20, τεύχ. 3, σελ. 193203
33
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Αμπατζής, Γεώργιος Κ.
Οι Διατάξεις του Νόμου 4092/2012 για το Επικουρικό Κεφάλαιο υπό το Πρίσμα
του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πρόσφατης Νομολογίας των Ελληνικών
Δικαστηρίων / Γεωργίου Κ. Αμπατζή. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου, τ. 2014, τεύχ. 6, σελ. 354373
Αποστολάκης, Γεώργιος
Δικαστική καθοδήγηση διαδίκων στην ποινική δίκη / Γεώργιος Αποστολάκης. 2014
Περιέχεται στο: Ελληνική Δικαιοσύνη, 2014, τ. 55, τεύχ. 5, σελ. 1307-1316
Αρχοντάκη, Ασπασία
Οι αρνητικές διοικητικές πράξεις στο δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών / Ασπασία
Αρχοντάκη, Παάτα Σιμσίβε. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Μεταναστευτικού Δικαίου, τ. 2014, τεύχ. 1, σελ. 2027
Βαλαωρίτου, Γεωργία
Οι αλλαγές που επήλθαν στην κοινωνική ασφάλιση με τους Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α,
167/23-7-2013), Ν. 4225/2014 (ΦΕΚ Α, 2/7-1-2014) και Ν. 4237/2014 (ΦΕΚ Α,
36/12-2-2014) / Γεωργίας Βαλαωρίτου. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2014, τ. ΝΣΤ,
τεύχ. 2, σελ. 274-292
Βασιλακάκης, Ευάγγελος Ν.
Το εφαρμοστέο δίκαιο στην κληρονομική διαδοχή κατά τον Κανονισμό 650/2012
(Ρώμη IV) / Ευάγγελος Βασιλακάκης. - 2014
Περιέχεται στο: Αρμενόπουλος, 2014, τ. ΞΗ, τεύχ. 3, σελ. 377-392
Βερβενιώτης, Χαρίλαος Π.
Η αναιρεσιβαλλόμενη τελεσίδικη απόφαση (άρθρα 553 ΚΠολΔ) / Χαρίλαος
Βερβενιώτης. - 2014
Περιέχεται στο: Αρμενόπουλος, 2014, τ. ΞΗ, τεύχ. 9, σελ. 1479-1491
34
ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Βλαστός, Στυλιανός Γερμ.
Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Δικαίωμα επιλογής του
εργαζομένου και συνέπειες αυτής : εξ αφορμής της υπ αριθμ. 26379/2013
αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (βλ.
κατωτ.) / Στυλιανού Γερμ. Βλαστού. - 2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1649, σελ.
737-740
Γερασοπούλου, Μαρία-Ευφραιμία
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4055/2012 στο άρθρο 632 παρ. 1
και 2 ΚΠολΔ : θεωρητικοί προβληματισμοί υπό το πρίσμα της διαφύλαξης θεμελιωδών
δικαιωμάτων των διαδίκων / Μαρίας-Ευφραιμίας Γερασοπούλου. - 2014
Περιέχεται στο: Αρμενόπουλος, 2014, τ. ΞΗ, τεύχ. 8, σελ. 1465-1474
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Ο κρίσιμος χρόνος για την ύπαρξη εξουσίας διαθέσεως στο πρόσωπο του
εγκρίνοντος εκποιητική δικαιοπραξία : συμβολή στην ερμηνεία των ΑΚ 229 και 239 /
Απόστολου Σ. Γεωργιάδη. - 2014
Περιέχεται στο: Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2014, τ. ΙΔ, τεύχ. 7, σελ. 481-488
Γκόρτσος, Χρήστος Βλ.
Η πορεία προς την "Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση" : θεσμικές και κανονιστικές
διαστάσεις / Χρήστος Βλ. Γκόρτσος. - 2014
Περιέχεται στο: Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, τ. 2014, τεύχ. 1, σελ.
1-14
Γκρίτζαλης, Γεώργιος Χρ.
Η δυναμική της μετοχής και του μετόχου στην Α.Ε. / Γεωργίου Χρ. Γκρίτζαλη. 2014
Περιέχεται στο: Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2014, τ. ΙΔ, τεύχ. 7, σελ. 489-495
Δημητρακόπουλος, Ιωάννης
Η αναδρομική εφαρμογή της ηπιότερης διοικητικής κύρωσης ως θεμελιώδες
δικαίωμα / Ιωάννης Δημητρακόπουλος . - 2014
Περιέχεται στο: Συνήγορος, 2014, τ. 18, τεύχ. 102, σελ. 44-46
35
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Δημητρόπουλος, Ανδρέας Γ.
Η ποινική ευθύνη των υπουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους /
Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος. - 2013
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, 2013, τ.
57, τεύχ. 1, σελ. 5-17
Δουμουλάκης, Βασίλειος
Το επιτόκιο σε οφειλές του δημοσίου έναντι ιδιωτών. Το κενό της ελληνικής
έννομης τάξης στην περίπτωση που απόφαση του ΑΕΔ προσβάλλει ευθέως τον πυρήνα
της αρχής του κράτους δικαίου : σχόλιο στην απόφαση του ΑΕΔ 25/2012 επί της
συνταγματικότητας του άρθρου 21 ΚΝΔΔ (επιτόκιο του νόμιμου και του της
υπερημερίας τόκου στις οφειλές του Δημοσίου έναντι ιδιωτών) / Βασιλείου
Δουμουλάκη. - 2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1539, σελ.
803-829
Ευθυμίου, Χρήστου Δ.
Η δυνατότητα δικαστικής αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης εν γένει λόγω
άσκησης της ανακοπής του άρθρου 954 παρ. ΚΠολΔ (με αφορμή τη ΜΠρΡοδ
80/2014) / Χρήστου Δ. Ευθυμίου. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, τ. 2014, τεύχ. 3, σελ. 298-311
Ζαπριάνος, Νικόλαος
Συμβάσεις ψηφιακού περιεχομένου από απόσταση : σύμφωνα με το ν. 2251/1994,
όπως ισχύει μετά τη μεταφορά της οδηγίας 2011/83 σχετικά με τα δικαιώματα των
καταναλωτών ; Νικολάου Ζαπριάνου. - 2014
Περιέχεται στο: Αρμενόπουλος, 2014, τ. ΞΗ, τεύχ. 7, σελ. 1095-1115
Ζαχαρής, Γιάννης
Παροχές ελάχιστης κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και συντονισμός
προκλήσεις-προβλήματα / Γιάννης Ζαχαρής. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2014, τ. ΝΣΤ,
τεύχ. 1, σελ. 65-93
Ζούλοβιτς, Μίνα
Ηλεκτρονικά τιμολόγια και δικαστηριακή πρακτική στην ειδική διαδικασία έκδοσης
διαταγής πληρωμής / Μίνα Ζούλοβιτς, Κατερίνα Χούσου. - 2014
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2014, τ.20, τεύχ. 4, σελ. 303-311
36
ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ηλιάδου, Αικατερίνη Ν.
Τα δικαιώματα των ζώων / Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου. - 2014
Περιέχεται στο: Δικαιώματα του Ανθρώπου, 2014, τ. 16, τεύχ. 60, σελ. 341-352
Ιωάννου, Χρήστος Α.
Δικαιώματα εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. :
πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη / Χρήστος Α. Ιωάννου, Παυλίνα
Κοντογεωργοπούλου. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, 2014, τ. 73, τεύχ. 17, σελ. 11051136
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Έκταση της εξουσίας κρίσης του δικαστηρίου επί αγωγής ακύρωσης και αγωγής
αναγνώρισης της ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης / Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού. 2014
Περιέχεται στο: Νομικό Βήμα, 2014, τ. 62, τεύχ. 7, σελ. 1585-1600
Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου, Πόπη
Η υποχρέωση ενημέρωσης και η ευθύνη του φορέα αποθήκευσης βλαστικών
κυττάρων / Πόπη Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου. - 2014
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2014, τ. 7, τεύχ. 5, σελ. 361-365
Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου, Πόπη
Νομολογιακά δεδομένα επί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών / Πόπη ΚαλαμπούκαΓιαννοπούλου. - 2014
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2014, τ. 20, τεύχ. 5, σελ.
479-491
Καραγκούνης, Κωνσταντίνος Θ.
Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου κατά το νέο Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος / Κωνσταντίνου Καραγκούνη. - 2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1540, σελ.
883-892
37
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Καραμπατζός, Αντώνιος Γ.
Η απαγόρευση των κληρονομικών συμβάσεων-Προς μία μεταρρύθμιση του
κληρονομικού δικαίου του ΑΚ / Αντωνίου Γ. Καρμπατζού. - 2014
Περιέχεται στο: Νομικό Βήμα, 2014, τ. 62, τεύχ. 6, σελ. 1339-1368
Καραμπατζός, Αντώνιος Γ.
Ο θεσμός της παραγραφής στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς (Common Frame of
Reference) ως occasio για μια μεταρρύθμιση του δικαίου περί παραγραφής του ΑΚ /
Αντωνίου Γ. Καραμπάτζου. - 2014
Περιέχεται στο: Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2014, τ. ΙΔ, τεύχ. 8, σελ. 572-585
Κατηφόρης, Νικόλαος Μ.
Συμψηφισμός απαιτήσεων εντός της διαδικασίας / Νικόλαος Μ. Κατηφόρης. - 2014
Περιέχεται στο: Αρμενόπουλος, 2014, τ. ΞΗ, τεύχ. 8, σελ. 1287-1290
Κατσίγιαννης, Φώτης Θ.
Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διοικητική δίκη υπό το πρίσμα της
οικονομικής κρίσης / Φώτιος Θεοδ. Κατσίγιαννης. - 2014
Περιέχεται στο: Διοικητική Δίκη, 2014, τ. ΚΣΤ, τεύχ. 1, σελ. 1-12
Κατσογιάννου, Χριστίνα Ι.
Η νομολογιακή και νομοθετική αντιμετώπιση των ελαχίστων ορίων χρηματικής
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης επί προσβολών της προσωπικότητας δια των ΜΜΕ,
ιδίως μετά την κρίση περί της in abstracto αντισυνταγματικότητάς του / Χριστίνα Ι.
Κατσογιάννου. - 2014
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2014, τ. 7, τεύχ. 8-9, σελ. 694-706
Κατσούνη, Άλκηστις-Αναστασία
Η επιβολή συστήματος μονομερούς εκ περιτροπής εργασίας στα κοινωφελή
ιδρύματα / Άλκηστις-Αναστασία Κατσούνη. - 2014
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2014, τ. 20, τεύχ. 4, σελ.
326-334
Κιορτσή, Παναγιώτα
Η λογοκρισία και η Ελευθερία της έκφρασης στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης /
Παναγιώτα Κιόρτση. - 2013
Περιέχεται στο: Το Σύνταγμα, τ. 2013, τεύχ. 3-4, σελ. 589-603
38
ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Ευδοξία
Λύση ομόρρυθμης εταιρίας και εξόδου εταίρου κατά το ν. 4072/2012 / Ευδοξίας
Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη. - 2014
Περιέχεται στο: Αρμενόπουλος, 2014, τ. ΞΗ, τεύχ. 2, σελ. 199-209
Κιτσαράς, Λάμπρος Ι.
Η κατά το άρθρο 12 α.ν. 1539/1938 διοικητική αναγνώριση της κυριότητας ιδιώτη
σε διαφιλονικούμενο με το Δημόσιο ακίνητο και η απόδοση του σ' αυτόν : ουσιαστικές
και δικονομικές συνέπειες / Λάμπρου Ι. Κιτσαρά. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, τ. 2014, τεύχ. 4, σελ. 433441
Κλαβανίδου, Δέσποινα Ι.
Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή άγαμης γυναίκας και πατρότητας του
τέκνου / Δέσποινας Κλαβανίδου, Ευριπίδη Ρίζου. - 2014
Περιέχεται στο: Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2014, τ. ΙΔ, τεύχ. 4, σελ. 241-248
Κλάππας, Ηλίας Ι.
Η δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΔΕΕ) για τον Εθνικό Δικαστή : η περίπτωση του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης
Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων / Ηλία Ι. Κλάππα. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου, τ. 2014, τεύχ. 4, σελ. 210221
Κορκά, Τόνια
Η προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας των αλλοδαπών / Τόνια Κορκά. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Μεταναστευτικού Δικαίου, τ. 2014, τεύχ. 1, σελ. 1019
Κουμάνης, Σταμάτης Ι.
Η αρχή της αναλογικότητας ως μεθοδολογική αρχή και η διακριτική ευχέρεια του
δικαστηρίου στην χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης κατ' ΑΚ 932 / Σταμάτης
Ι. Κουμάνης. - 2014
Περιέχεται στο: Αρμενόπουλος, 2014, τ. ΞΗ, τεύχ. 7, σελ.1271-1283
39
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Κούνη, Δήμητρα
Η κρίση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της υπόθεσης Marks Pen C18/2013 και η νομολογία των Ελληνικών Διοικητικών Δικαστηρίων / Δήμητρα Κούνη.
- 2014
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2014, τ. 20, τεύχ. 6, σελ.
577-583
Κουτσολάμπρος, Ανδρέας
Κριτική και προβληματισμοί για το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
(Κ.Ε.Α.Ο.) / Ανδρέα Κουτσολάμπρου. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2014, τ. ΝΣΤ,
τεύχ. 2, σελ. 293-295
Κουτσουλέλος, Κώστας Α.
Άρνηση τέκνου να επικοινωνήσει με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλειά τουΠροβλήματα εφαρμογής του άρθρου 950 παρ. 2 ΚΠολΔ-Όρια ποινικής ευθύνης κατά
το άρθρο 232 ΠΚ / Κώστας Κουτσουλέλος. - 2014
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2014, τ. 7, τεύχ. 6, σελ. 454-458
Κτενίδης, Ιωσήφ Γ.
Κοινοτικές οικονομικές ελευθερίες και θεμελιώδη δικαιώματα : τομείς σύγκλισης
και πεδία τριβής / Ιωσήφ Γ. Κτενίδης. - 2014
Περιέχεται στο: Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, τ. 2014, τεύχ. 1, σελ.
39-48
Λαζαρέτου, Θεοδώρα
Ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών : προκλήσεις και προβληματική /
Θεοδώρας Λαζαρέτου, Ευγενίας Κοκόλια. - 2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1545, σελ.
1283-1292
Λευκαρίτης, Σωτήρης
Αλλαγές στην Υποχρεωτική Ασφάλιση των Αυτοκινήτων : οι μεταβολές που
επέφερε στο ΠΔ 237/86 ο Νόμος 4261/2014 / Σωτήρη Λευκαρίτη. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου, τ. 2014, τεύχ. 3, σελ. 146157
40
ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Λιάππης, Δημήτρης Χ.
Η εμπράγματη διάθεση των αυθαιρέτων υπό το καθεστώς των Ν. 4014/2011 και
Ν. 4178/2013 : νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις / Δημήτρης Χ. Λιάππης. 2014
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2014, τ. 7, τεύχ. 8-9, σελ. 647-659
Μάζης, Παναγιώτης Κ.
Σχετικά με τον αποκλεισμό εγκατάστασης "εξωτικού" ως κληρονόμου με ιδιόγραφη
διαθήκη (άρθρο 77 παρ. 1 ν. 4281/2013) / Παναγιώτη Κ. Μάζη. - 2014
Περιέχεται στο: Νομικό Βήμα, 2014, τ. 62, τεύχ. 6, σελ. 1564-1567
Μάλλιου, Ασπασία Κων.
Η μεταβολή της φορολογικής κατοικίας / Ασπασίας Κων. Μάλλιου. - 2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1543, σελ.
1123-1126
Μάλος, Γεώργιος
Μετασυμβατική απαγόρευση ανταγωνισμού στη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας
: ειδικότερα η παροχή εύλογου ανταλλάγματος ως προϋπόθεση / Γεώργιος Μάλος. 2014
Περιέχεται στο: Συνήγορος, 2014, τ. 18, τεύχ. 104, σελ. 36-39
Μαντζουράνης, Ιωάννης
Αλληλόχρεος λογαριασμός και εγγύηση / Ιωάννης Μαντζουράνης. - 2014
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2014, τ. 7, τεύχ. 7, σελ. 539-550
Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.
Η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 13 παρ. 10 εδ. β' κ.ν. 2190/1820) για
τον αποκλεισμό/περιορισμό του δικαιώματος προτιμήσεως ως συλλογικό δικαίωμα
πληροφορήσεως-Μερικές κριτικές παρατηρήσεις / Μιχαήλ-Θεοδώρου Δ. Μαρίνου. 2014
Περιέχεται στο: Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2014, τ. ΙΔ, τεύχ. 8, σελ. 561-571
Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.
Η καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσεως οικονομικής εξαρτήσεως ως αθέμιτη
πράξη-διάγραμμα πρακτικής εφαρμογής και θεωρητικού προβληματισμού στο "νέο"
άρθρο 18α ν. 146/1914 / Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ. Μαρίνος. - 2014
Περιέχεται στο: Ελληνική Δικαιοσύνη, 2014, τ. 55, τεύχ. 4, σελ. 966-988
41
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Μαστροκώστας, Χρήστος Ι.
Η θέση του πτωχεύσαντα στις δίκες επί απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στην
πτωχευτική περιουσία / Χρήστος Ι. Μαστροκώστας. - 2014
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2014, τ. 20, τεύχ. 6, σελ.
554-561
Μπαξεβάνης, Χρήστος Α.
Η αξιολόγηση της παραβίασης των κοινωνικοοικονομικών δικαιωμάτων κατά την
εξέταση των αιτημάτων ασύλου / Χρήστος Α Μπαξεβάνης. - 2014
Περιέχεται στο: Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2014, τ. 34, τεύχ. 2,
σελ. 157-159
Μπούρλος, Δημήτριος
Κατάργηση εισφορών / Δημητρίου Μπούρλου. - 2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1649, σελ.
794-795
Μπρεδήμας, Αντώνης
Η Επιτροπή Οικοδόμησης της Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών και η συμμετοχή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης / Αντώνης Μπρεδήμας. - 2014
Περιέχεται στο: Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2014, τ. 34, τεύχ. 2,
σελ. 131-139
Μπρεδήμας, Αντώνης
Η επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε περίοδο κατοχής /
Αντώνη Μπρεδήμα. - 2014
Περιέχεται στο: Το Σύνταγμα, τ. 2013, τεύχ. 3-4, σελ. 403-423
Μπρεδήμας, Αντώνης
Παύση ή αναστολή πληρωμής του δημόσιου χρέους, οι κανόνες του διεθνούς
δικαίου και η περίπτωση της Ελλάδας / Αντώνη Μπρεδήμα. - 2014
Περιέχεται στο: Νομικό Βήμα, 2014, τ. 62, τεύχ. 8, σελ. 1822-1851
Νίκας, Νικόλαος Θ.
Τα όρια του ελέγχου διαιτητικής αποφάσεως για αντίθεσή της στη δημόσια τάξη
από τον δικαστή της αγωγής ακυρώσεώς της / Νικολάου Θ. Νίκα. - 2014
Περιέχεται στο: Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2014, τ. ΙΑ, τεύχ. 6, σελ. 401-405
42
ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Νικόλα, Ιφιγένεια
Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές ως αρμοί της πρακτικής συμμετοχικής
δημοκρατίας / Ιφιγένειας Νικόλα. - 2014
Περιέχεται στο: Το Σύνταγμα, τ. 2013, τεύχ. 3-4, σελ. 457-488
Νικολόπουλος, Παναγιώτης Δ.
Ποιος έχει την ενεργητική νομιμοποίηση για τη δικαστική ρύθμιση ή τη
μεταρρύθμιση της επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια /
Παναγιώτης Δ. Νικολόπουλος. - 2014
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2014, τ. 7, τεύχ. 3-4, σελ. 229-234
Παναγιώτου, Γεώργιος
Άκυρη σύμβαση εργασίας και προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών / Γεώργιος
Παναγιώτου. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, 2014, τ. 73, τεύχ. 9, σελ. 593599
Παναγιώτου, Παναγιώτης Κων.
Η οργάνωση και λειτουργία της ετερόρρυθμης εταιρίας κατά μετοχές κατά τα
ισχύοντα στο ελληνικό και γερμανικό δίκαιο / Παναγιώτης Κων. Παναγιώτου. - 2014
Περιέχεται στο: Αρμενόπουλος, 2014, τ. ΞΗ, τεύχ. 4, σελ. 525-596
Παπαδημητρίου, Κώστας Δ.
Η απαξίωση των διαδικασιών μεσολάβησης και οι συλλογικές εργασιακές σχέσεις
σήμερα / Κώστα Δ. Παπαδημητρίου. - 2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1651, σελ.
897-903
Παπανικολάου, Ιωάννης
Θεμελίωση των νομίμων αξιώσεων της Ελλάδος κατά της Γερμανίας από το
κατοχικό δάνειο, κατά το εθνικό μας δίκαιο / Ιωάννη Παπανικολάου. - 2014
Περιέχεται στο: Νομικό Βήμα, 2014, τ. 62, τεύχ. 8, σελ. 1817-1821
Παπαστυλιανός, Χρήστος
Η είσοδος των αλλοδαπών σε ημεδαπή επικράτεια σύμφωνα με την ΕΣΔΑ και το
δίκαιο της ΕΕ : κυριαρχικό "δικαίωμα" των κρατών ή ατομικό δικαίωμα του αλλοδαπού;
/ Χρήστος Παπαστυλιανός. - 2014
Περιέχεται στο: Δικαιώματα του Ανθρώπου, 2014, τ. 16, τεύχ. 61, σελ. 635-651
43
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Παππάς, Ιωάννης Νικ.
Το μποϋκοτάζ ως μορφή εργασιακού αγώνα : σχόλιο στην Μον. Πρωτ. Αθ.
8839/2014 / Ιωάννης Νικ. Παππάς. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, 2014, τ. 73, τεύχ. 16, σελ. 10621066
Πετίνη-Πηνιώτη, Χρυσούλα
Ανυπαίτιο κώλυμα-Ασθένεια μισθωτού / Χρυσούλας Πετίνη-Πηνιώτη. - 2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1653, σελ.
1105-1109
Πετίνη-Πηνιώτη, Χρυσούλα
Δικηγόροι επί παγία αντιμισθία διάφορα θέματα (υπό τον παλαιό (Ν.Δ. 3026/54)
και υπό τον νέο κώδικα (Ν. 4194/13-ΔΕΝ 2013 σ. 1302 και τροπ. Ν. 4205/13-ΔΕΝ
2013 σ. 1556) / Χρυσούλας Πετίνη-Πηνιώτη. - 2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1652, σελ.
1029-1035 και 1044
Πετίνη-Πηνιώτη, Χρυσούλα
Η άδεια των μισθωτών / Χρυσούλας Πετίνη-Πηνιώτη. - 2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1649, σελ.
798-808
Πετίνη-Πηνιώτη, Χρυσούλα
Το Επίδομα (Δώρο) Χριστουγέννων 2014 Νέου Έτους 2015 / Χ. Πετίνη-Πηνιώτη.
- 2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1658, σελ.
1487-1500
Πετρόγλου, Αθηνά
Η δικαστική προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων υπό συνθήκες
παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης και συνεχιζόμενων περικοπών των αποδοχών και
των συντάξεων / Αθηνάς Πετρόγλου. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2014, τ. ΝΣΤ,
τεύχ. 2, σελ. 268-273
44
ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Πλαγάκος, Γεώργιος
Παρεμβάσεις στον τρόπο διεξαγωγής της πολιτικής δίκης / Γεώργιος Πλαγάκος,
Δημήτριος Χριστόπουλος. - 2014
Περιέχεται στο: Αρμενόπουλος, 2014, τ. ΞΗ, τεύχ. 5, σελ. 719-724
Ποδηματά, Ευαγγελία Ν.
Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο κατά τον κανονισμό (ΕΕ) 650/2012 (της
04.07.2012) / Ευαγγελία Ν. Ποδηματά. - 2014
Περιέχεται στο: Αρμενόπουλος, 2014, τ. ΞΗ, τεύχ. 3, σελ. 424-453
Πούλου, Αναστασία
Οι εκ του νόμου υποχρεώσεις πληροφόρησης ως μέσο προστασίας του καταναλωτή
: με αφορμή την Οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτική πίστη /
Αναστασία Πούλου. - 2014
Περιέχεται στο: Ελληνική Δικαιοσύνη, 2014, τ. 55, τεύχ. 5, σελ. 1328-1345
Ρόκας, Ιωάννης Κ.
Δεκαεπτά χρόνια εφαρμογής του Ν. 2496/1997 για την ασφαλιστική σύμβαση /
Ιωάννης Ρόκας. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2014, τ. ΞΕ, τεύχ. 3, σελ.
533-554
Ρώσσης, Γιώργος Μ.
Βασικές διαφορές της σύμβασης σωρευτικής αναδοχής από την σύμβαση εγγύησης
και τις άλλες εξασφαλιστικές ίσης οφειλής συμβάσεις / Γεώργιος Μ. Ρώσσης. - 2012
Περιέχεται στο: Αρχείο Νομολογίας, 2012, τ. ΞΓ, τεύχ. 5-6, σελ. 367-397
Σοϊλεντάκης, Νικόλαος Π.
Αναγνωριστική αγωγή και δικαστικό ένσημο στη Διοικητική Δίκη / Νικόλαος Π.
Σοϊλεντάκης. - 2014
Περιέχεται στο: Διοικητική Δίκη, 2014, τ. ΚΣΤ, τεύχ. 1, σελ. 13-14
Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.
Η παροχή στην ενεχυραζόμενη απαίτηση / Ιωάννης Σ. Σπυριδάκης. - 2014
Περιέχεται στο: Αρμενόπουλος, 2014, τ. ΞΗ, τεύχ. 5, σελ. 713-718
45
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.
Περιορισμός υπεγγυότητας περιουσίας δανειολήπτη / Ιωάννης Σπυριδάκης. - 2014
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2014, τ. 7, τεύχ. 8-9, σελ. 635-640
Στάγκος, Πέτρος Ν.
Οι διακρίσεις λόγω ηλικίας και η πρόκληση της διαγενεακής αλληλεγγύης στο
ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο / Πέτρος Στάγκος. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, 2014, τ. 73, τεύχ. 15, σελ. 977996
Σταθόπουλος, Μιχαήλ Π.
Η έννοια της δημόσιας τάξης κατά της ΚΠολΔ 897 αριθ. 6 και η νομολογία του
Αρείου Πάγου / Μιχαήλ Π. Σταθόπουλος. - 2014
Περιέχεται στο: Ελληνική Δικαιοσύνη, 2014, τ. 55, τεύχ. 5, σελ. 1281-1290
Σταυρουλάκη, Ευδοκία
Ανθρωπιστικοί και εξαιρετικοί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής : ένα παράθυρο
για διαρκή νομιμοποίηση / Ευδοκία Σταυρουλάκη. - 2014
Περιέχεται στο: Συνήγορος, 2014, τ. 18,, τεύχ. 104, σελ. 64-66
Ταμιωλάκης, Εμμανουήλ Γ.
Κτηματολόγιο-Οριστικοποίηση πρώτων εγγραφών : το ζήτημα της έκδοσης
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης πριν από την εκπνοή της αποκλειστικής
προθεσμίας του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998 / Εμμανουήλ Γ. Ταμιωλάκης. - 2014
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2014, τ. 7, τεύχ. 3-4, σελ. 244-251
Ταμπάκης, Αντώνιος Ι.
Γνωμοδοτήσεις και Δίκαιον / Αντωνίου Ι. Ταμπάκη. - 2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1658, σελ.
1425-1430
Τοπακιτζιάν, Μαρία Μ.
Ειδικά ζητήματα από την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα εμβάσματα
εξωτερικού / Μαρίας Μ. Τοπακιτζιάν, Δέσποινας Π. Μαυρίδου. - 2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1544, σελ.
1203-1207
46
ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Τραυλός-Τζανετάτος, Δημήτρης Α.
Η κατανομή του βάρους απόδειξης στις εργατικές διαφορές / Δημήτριος Α.
Τραυλός-Τζανετάτος. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, 2014, τ. 73, τεύχ. 16, σελ. 10411061
Τριανταφυλλίδης, Χρήστος Δ.
Η άμυνα του εναγομένου σε δίκη δικαστικής διανομής / Χρήστος Τριανταφυλλίδης.
- 2014
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2014, τ. 7, τεύχ.3-4, σελ. 252-260
Τριανταφυλλίδης, Χρήστος Δ.
Η προσωρινή δικαστική προστασία στις τραπεζικές συμβάσεις / Χρήστος
Τριανταφυλλίδης. - 2014
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2014, τ. 20, τεύχ. 4, σελ. 312325
Τριάντος, Νικόλαος Τ.
Διαταγή πληρωμής / Νικόλαος Τριάντος. - 2014
Περιέχεται στο: Συνήγορος, 2014, τ. 18, τεύχ. 102, σελ. 42-43
Τσαβδαρίδης, Αντώνιος Δ.
Συγκρούσεις διεθνών συμβάσεων στη διεθνή διαιτησία : συμβολή στην ερμηνεία του
αρ. VII(1) της Συμβάσεως της Νέας Υόρκης / Αντώνιος Δ. Τσαβδαρίδης. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2014, τ. ΞΕ, τεύχ. 3, σελ.
555-572
Τσιμικάλης, Στέφανος
Το χρώμα καθεαυτό ως σήμα / Στέφανου Τσιμικάλη. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2014, τ. ΞΕ, τεύχ. 2, σελ.
515-528
Τσιμπούκης, Χρόνης Π.
Οι απολύσεις της Ε.Ρ.Τ. υπό το φως του δικαίου της Ε.Ε. : σχολιασμός της Ολ.ΣτΕ
1901/2014 και της Μον.Πρωτ. Ηρακλείου 305/2014 / Χρόνης Π. Τσιμπούκης. - 2014
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, 2014, τ. 73, τεύχ. 12, σελ. 769799
47
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Τσιφτζής, Ζαφείρης
Ο γενετήσιος ακρωτηριασμός των κοριτσιών από την άποψη των δικαιωμάτων του
ανθρώπου / Ζαφείρης Τσιφτζής. - 2014
Περιέχεται στο: Δικαιώματα του Ανθρώπου, 2014, τ. 16, τεύχ. 60, σελ. 353-389
Τσολακίδης, Ζαφείριος Ν.
Η "βεβαιότητα" του κληρονομικού δικαιώματος ως προϋπόθεση για την παροχή
κληρονομητηρίου / Ζαφειρίου Τσολακίδη. - 2014
Περιέχεται στο: Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2014, τ. ΙΔ, τεύχ. 5, σελ. 321-327
Φωτόπουλος, Ιωάννης Γ.
Προβλήματα εμπορικού και φορολογικού δικαίου κατά τη διάλυση ανώνυμης
εταιρίας ή τη μείωση του κεφαλαίου της με αυτούσια μεταβίβαση ακινήτων στους
μετόχους της : κριτικές παρατηρήσεις στις ερμηνευτικές θέσεις του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους / Ιωάννης Γ. Φωτόπουλος. - 2014
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2014, τ. 20, τεύχ. 8-9, σελ.
784-790
Φώτος, Κωνσταντίνος
Έκτακτες Περιστάσεις και Δικαιοσύνη : όψεις της σύγκρουσης μεταξύ
εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας σε περιόδους κρίσεων / Κωνσταντίνου Φώτου. 2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1546, σελ.
1363-1385
Χατζηαντωνίου, Μάρθα Κ.
Φύση και έκταση της δικαιοδοσίας του επί του κτηματολογίου δικαστή κατά τη
διενέργεια ελέγχου νομιμότητας της προς μεταγραφή πράξης στα κτηματολογικά βιβλία
: σκέψεις με αφορμή την οριστική απόφαση του ΜΠρΚω 392/2013 / Μάρθα Κ.
Χατζηαντωνίου. - 2014
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2014, τ. 7, τεύχ. 7, σελ. 551-556
Χριστόπουλος, Παναγιώτης Δ.
Η επίδραση του άρθρου 2 της ΕΣΔΑ στο δικαίωμα της άμυνας / Παναγιώτη Δ.
Χριστόπουλου. - 2014
Περιέχεται στο: Ποινικά Χρονικά, 2014, τ. ΞΔ, τεύχ. 2, σελ. 85-93
48
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Τραπεζικό απόρρητο. Κατάσχεση στα χέρια τρίτου (υπόλοιπα τραπεζικών
λογαριασμών). Ευθύνη διαχειριστή ΕΠΕ. Εισαγγελική Παραγγελία / Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους. - 2014
Εγκ. 2/2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1536, σελ.
619-629
49
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
γ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος / Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. - 2014
Εγκ. πολ. 1219/6-10-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1546, σελ.
1393-1397
Ελλάδα. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπόμνηση της υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 για την
κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων / Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- 2014
Εγκ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.3/21119/1-9-2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1657, σελ.
1395-1396
Ελλάδα. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν. 4305/2014 / Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. - 2014
Εγκ. Β7/οικ. 39703/2829/7-112014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1659, σελ.
1538-1541
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Λύση και εκκαθάριση εταιρειών καταχωρισμένων στο ΓΕΜΗ / Υπουργείο
Οικονομικών. - 2014
Εγκ. Κ2 1493/11-4-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1573, σελ.
696-697
50
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Έκπτωση δαπάνης άνω των 500 ευρώ, χωρίς τραπεζικό μέσο πληρωμής /
Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. πολ. 1216/1-10-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1545, σελ.
1318-1320
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών είναι εισόδημα από εξαρτημένη
εργασία / Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. Δ 12Α 1109224 ΕΞ 2014/24-7-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1541, σελ.
993-995
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος επιχειρήσεων σε χωριά κάτω των 500
κατοίκων / Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. Δ 12Α 1055910 ΕΞ 2014/3-4-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1593, σελ.
859
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Απαλλαγή παρακρατούμενου φόρου σε μισθούς αναπήρων / Υπουργείο
Οικονομικών. - 2014
Εγκ. Δ 12Α 1023686 ΕΞ 2014/3-2-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1542, σελ.
1071-1072
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Αρχή καταπολέμησης εσόδων / Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. πολ. 1194/14-8-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1545, σελ.
1322-1324
51
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Βεβαίωση και καταβολή φόρου σε υποθέσεις Επιτροπής άρθρου 70Α Ν.
2238/1994 / Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. πολ 1132/8-5-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1538, σελ.
785
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Διευκρινίσεις για τις νέες ρυθμίσεις αιγιαλού / Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. πολ. 1196/27-8-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1544, σελ.
1210-1211
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Διευκρινίσεις για τις τροποποιήσεις στον Φ.Π.Α. και στον Κ.Φ.Α.Σ., για τους
αγρότες / Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. 1116/24-4-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1536, σελ.
611-615
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Διευκρινίσεις για τις τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου των κατασχέσεων /
Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. 1109/14-4-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1536, σελ.
602-604
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Διευκρινίσεις για το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας / Υπουργείο
Οικονομικών. - 2014
Εγκ. 1124/29-4-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1538, σελ.
744-748
52
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Διευκρινίσεις για το φόρο υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων / Υπουργείο
Οικονομικών. - 2014
Εγκ. 1122/28-4-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1536, σελ.
589-598
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Διευκρινίσεις για τον περιορισμό προστίμων Κ.Β.Σ. / Υπουργείο Οικονομικών. 2014
Εγκ. πολ 1140/13-5-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1538, σελ.
780-783
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ /
Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. 1164/13-6-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1541, σελ.
996-997
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Εκχώρηση στο Δημόσιο ανείσπρακτων μισθωμάτων και τόκων δανείων, χρήσης
2013 / Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. Δ12Α1060204ΕΞ 2014/10-4-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1536, σελ.
616
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Εξαιρέσεις στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το οικονομικό έτος 2014 /
Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. 1166/20-6-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, τ. 68, τεύχ. 1539, σελ. 857-858
53
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας /
Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. πολ 1130/8-5-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1538, σελ.
786
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Η επανεξέταση στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών υποθέσεων που εξετάσθηκαν
ενώπιον της Επιτροπής 70Α / Υπουργείο Οικονομικών . - 2014
Εγκ. πολ 1142/15-5-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1538, σελ.
783-785
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Η ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος
οικονομικού έτους 2014 / Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. 1181/23-7-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1541, σελ.
991
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Η υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών
προσώπων, οικονομικού έτους 2013 και πριν / Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. 1174/14-7-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1593, σελ.
858-859
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Η υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων / Υπουργείο Οικονομικών. 2014
Εγκ. 1107/14-4-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1536, σελ.
606-610
54
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2238/1994 και
του Ν. 4174/2013 / Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. πολ. 1177/14-7-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1543, σελ.
1126-1129
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Μεταγραφή απόφασης για ακυρότητα μεταβίβασης / Υπουργείο Οικονομικών,
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. - 2014
Εγκ. 1197/18-10-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1542, σελ.
1080-1082
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Μη επιβολή Φ.Π.Α. σε τεχνικά έργα / Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. 47159/ΕΥΘΥ/1045/25-9-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1545, σελ.
1302-1307
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Μη επιβολή ΦΣΚ σε σύσταση εταιρειών / Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. 1133/8-5-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1541, σελ.
999
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Οδηγίες για φορολογικούς ελέγχους εμβασμάτων / Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. πολ. 1228/15-10-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1545, σελ.
1401-1403
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Παρακράτηση φόρου αμοιβών σε ιδιωτικές κλινικές / Υπουργείο Οικονομικών. 2014
Εγκ. Δ 12 Β 1035675 ΕΞ 2014/24-2-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1540, σελ.
956-958
55
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε αμοιβές συμβολαιογράφων / Υπουργείο
Οικονομικών. - 2014
Εγκ. Δ12Α 1066053/28-4-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1537, σελ.
692-693
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Τιμολόγιο πώλησης οχήματος στην αλλοδαπή / Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. 1115/23-4-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1537, σελ.
694-695
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Τροποποιητικές δηλώσεις ακινήτων / Υπουργείο Οικονομικών. - 2014
Εγκ. πολ. 1059/24-2-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1540, σελ.
959-960
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών ΕΝ.Φ.Ι.Α. / Υπουργείο
Οικονομικών. - 2014
Εγκ. πολ. 1218/3-10-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1546,
σελ.1400-1401
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Φ.Π.Α. στην αγορά και πώληση χρησιμοποιημένων ελαίων / Υπουργείο
Οικονομικών. - 2014
Εγκ. πολ 1157/5-1-2014
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 68, τεύχ. 1538, σελ.
787-789
56
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που
πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα (Ν. 2238/1994) / Υπουργείο
Οικονομικών. - 2014
Εγκ. Δ 12Α/1109224 ΕΞ/24-7-2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1655, σελ.
1253-1255
Ελλάδα. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑμεΑ στις εγκαταστάσεις Ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο. /
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. - 2014
Εγκ. 9631/1268/2-5-2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Δομικής Νομοθεσίας και Νομολογίας, 2014, τ. ΜΣΤ,
τεύχ. ΙΙΙ, σελ. 337-338
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
1. Απογραφή των εμμέσων ασφαλισμένων (προστατευομένων μελών) και των
δικαιούχων συντάξεως λόγω θανάτου. Επανακαθορισμός/απλοποίηση των διαδικασιών
απογραφής και μεταβολής στοιχείων των ασφαλισμένων. 2. Τροποποίηση της
διαδικασίας απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας. Δημιουργία Εθνικού Μητρώου
Δικαιούχων Περίθαλψης. Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης. / Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. - 2014
Εγκ. 49/10-7-2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1653, σελ.
1078-1081
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 σχετικά με την κατάργηση υποχρεώσεως
υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων / Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. - 2014
Εγκ. 59/29-9-2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1657, σελ.
1394-1395
57
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης
Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού : Έλεγχος τήρησης του εντύπου Ε4 (Πίνακας
Προσωπικού) του Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας : Επιβολή και ύψος διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) : Επιβολή άλλων
κυρώσεων / Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. - 2014
Εγκ. 48/27-6-2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1651, σελ.
945-951
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ' εφαρμογή των διατάξεων
του Ν. 4254/14/Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. - 2014
Εγκ. 45/ / 11-6-2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1650, σελ.
857-862
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της αιτήσεως συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
ή αναπηρίας από 1 Ιουλίου 2014 / Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. - 2014
Εγκ. 46/27-6-2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1651, σελ.
944-945
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν. 4141/13 και του
άρθρου τρίτου παρ. Α του Ν. 4254/14 που αφορούν θέματα αναγκαστικής είσπραξης /
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. - 2014
Εγκ. 41/26-5-2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1649, σελ.
761-764
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν. 4250/14 / Οργανισμός Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελματιών. - 2014
Εγκ. 21/28-8-2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1655, σελ.
1229
58
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Προσαυξημένες μετά την 1-1-11 προϋποθέσεις γήρατος-Πλασματικοί χρόνοι άρθρ.
39, 40, 41 του Ν. 3996/11 σε συνδυασμό με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 883/04
και 987/09 και τις Διμερείς Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλισης / Οργανισμός
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. - 2014
Εγκ. 24/19-9-2014
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2014, τ. 70, τεύχ. 1656, σελ.
1288-1290
59
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
IV. ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΡ. 8
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
1. Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155Α 30-7-2014)
Απλούστευση
διαδικασιών
λειτουργίας
τουριστικών
επιχειρήσεων
και
τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο
52 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται θέματα φορολογίας περιουσίας, δηλώσεων
στοιχείων ακινήτων και προστίθενται άρθρο 54 Β στο Ν. 4174/2013 σχετικά με τον
χρόνο επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
2. Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156Α 1-8-2014)
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο
42 του νόμου παραχωρείται έκταση για την ανέγερση του γηπέδου της Α.Ε.Κ. Τα
άρθρα 48 και 49 ρυθμίζουν θέματα αποτέφρωσης νεκρών. Τέλος με το άρθρο 52 του
ανωτέρω νόμου αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του
ν.2664/1998 αναφορικά με την διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών και την
περίπτωση απόρριψης ή αποδοχής της σχετικής αίτησης από τον Προϊστάμενο του
Κτηματολογικού Γραφείου.
3. Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157Α 4-8-2014)
Φόροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Με το Κεφάλαιο Β΄ άρθρα 22-34 του
νόμου ρυθμίζονται στρατολογικά θέματα αναφορικά με την αναβολή κατάταξης, τα
ειδικά στρατολογικά συμβούλια, την αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη, τους
ανυπότακτους, τη ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων, τη θητεία ειδικών κατηγοριών
οπλιτών και τους αντιρρησίες συνείδησης. Με το άρθρο 59 αίρονται οι περιορισμοί
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα.
4. Ν. 4279/2014 (ΦΕΚ 158Α 8-8-2014)
Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και
του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και άλλες διατάξεις. Με τα
άρθρα έκτο κι έβδομο του νόμου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των
60
ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε, τη ΝΕΡΙΤ ΑΕ και την ειδική διαχείριση της περιουσίας της
καταργηθείσας ΕΡΤ ΑΕ.
5. Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α 8-8-2014)
Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση-Βιώσιμη ανάπτυξη
οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. Με το Κεφάλαιο Γ΄ του
νόμου ρυθμίζονται ζητήματα δασικής νομοθεσίας αναφορικά με τη διαδικασία
χαρακτηρισμού μιας περιοχής ή τμήματος της επιφάνειας γης ως δασικής, καθώς
επίσης τροποποιούνται και αντικαθίστανται άρθρα του ν.998/1979 (μέτρα προστασίας
δασών και δασικών εκτάσεων), του Ν.3208/2003 (για την προστασία των δασικών
οικοσυστημάτων και τη ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών). Το άρθρο 54
τροποποιεί διατάξεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές.
6. Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α 8-8-2014)
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 1 ρυθμίζονται θέματα ΦΠΑ
ενώ με το άρθρο 251 παρ.1 τροποποιείται το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (απαλλαγή
από υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, για όσους πραγματοποιούν
ακαθάριστα έσοδα χωρίς ΦΠΑ, μέχρι 10.000 ευρώ). Επίσης γίνονται ρυθμίσεις στον
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (αρθρ. 2) καθώς και για θέματα χάραξης αιγιαλού
και παραλίας (άρθρ. 11). Το Β΄μέρος αναφέρεται στους Κανόνες Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Τέλος με τα άρθρα 222επ.
τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν.3213/2013 για τις δηλώσεις περιουσιακής
κατάστασης δημοσίων λειτουργών (πόθεν έσχες).
7. Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182Α 29-8-2014)
Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 31 ορίζεται ότι
οφειλές από πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί κατά τη
δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30η
Σεπτεμβρίου 2014 και δεν λαμβάνονται υπόψη, έως την ημερομηνία αυτή, για την
έκδοση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του
ν.4174/2013.
8. Π.Δ. 95/2014 (ΦΕΚ 162Α 20-8-2014)
Ηλεκτρονική
κατάθεση
δικογράφων,
ηλεκτρονική
χορήγηση
σχετικών
πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
9. Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών ΠΟΛ 1184/30-7-2014 (ΦΕΚ 2074Β 30-7-2014). Μηχανογραφική
διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου
61
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
10. Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών
ΠΟΛ
περιεχόμενο
της
1185/30-7-2014
δήλωσης-πράξης
(ΦΕΚ 2074Β 30-7-2014). Τύπος και
διοικητικού
προσδιορισμού
Ενιαίου
Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.
11. Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών
ΠΟΛ
1182/25-7-2014
(ΦΕΚ 2025Β 25-7-2014). Καθορισμός
λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α του
τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/7.4.2014) περί της
γνωστοποίησης
στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού
ακατάσχετου
τραπεζικού
λογαριασμού φυσικών προσώπων.
12. Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών ΔΠΕΙΣ Α 1116352 ΕΞ 2014/13-8-2014 (ΦΕΚ 2215Β 13-8-2014).
Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β 1867)
«Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο
συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα
αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο». (Αφορά οφειλές που έχουν
προκύψει από την εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014).
ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΡ. 9-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
1. Ν. 4285/2014 (ΦΕΚ 191Α 10-9-2014)
Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρμογή του στην απόφασηπλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων
μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L
328) και άλλες διατάξεις.
Με τα άρθρα 1-5 του νόμου τροποποιείται ο Ν. 927/1979 (Περί κολασμού
πράξεων ή ενεργειών που αποσκοπούν σε φυλετικές διακρίσεις).
Με το άρθρο 6 παρ. 4 επ. του ανωτέρω νόμου τροποποιούνται τα άρθρα 15
και 16 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων). Προβλέπεται ότι για το αίτημα
εγγραφής στο Μητρώο ασκουμένων των πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα αποφαίνεται Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα
συγκροτείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο. Οι ίδιες προϋποθέσεις θα ισχύουν
και για όσους επιθυμούν να ασκηθούν στην Ελλάδα κι έχουν ήδη εγγραφεί ως
62
ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ασκούμενοι δικηγόροι στα Μητρώα δικηγορικού συλλόγου κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Με το άρθρο 10 του νόμου διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3
του άρθρου 79 Π.Κ. και προστίθεται άρθρο 81Α στον Π.Κ. για το ρατσιστικό
έγκλημα.
2. Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ 194Α 19-9-2014)
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων-σύσταση
και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών
νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία»-Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Με το άρθρο δέκατο τέταρτο του Μέρους Γ του νόμου προβλέπεται η επιβολή
διοικητικών κυρώσεων με πράξη της αστυνομικής αρχής σε περίπτωση κυκλοφορίας
οχήματος χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.
Με το άρθρο δέκατο όγδοο επέρχονται τροποποιήσεις στο ν.4223/2013
(Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) αναφορικά με την μοναδιαία αξία του
οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο και τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας
αυτού, την απαλλαγή ακινήτων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., την χορήγηση εκπτώσεων επί
του ΕΝ.Φ.Ι.Α., την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τον προσδιορισμό του χρόνου
καταβολής των δόσεων καθώς και τη μείωση κατά 20% του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε
περιπτώσεις κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
Με το εικοστό άρθρο τροποποιούνται διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.
1756/88 (Οργανισμός Δικαστηρίων) που αφορούν την Διεύθυνση των Δικαστηρίων
και των Εισαγγελιών.
3. Ν. 4303/2014 (ΦΕΚ 231Α 17-10-2014)
Κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την
αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της
θητείας του» (Α’ 136) και άλλες διατάξεις.
Με το άρθρο τέταρτο τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 1876/90 ως ισχύει και
ρυθμίζονται διαδικαστικά ζητήματα μεσολάβησης επί συλλογικών διαφορών εργασίας,
καθώς και ζητήματα προσφυγής στη διαιτησία, έφεσης κατά απόφασης διαιτησίας και
δικαστικού ελέγχου των διαιτητικών αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω διαφορών.
4. Π.Δ. 126/2014 (ΦΕΚ 206Α 29-9-2014)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός
ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή
63
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
σπουδές» (Α’ 97).
5. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. Φ. 10060/15858/606/7-10-2014 (ΦΕΚ
2665Β 8-10-2014) των Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας. Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδόματος
μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Ε.Τ.Α.Α., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του
Ν. 4097/2012 (Α’ 235).
6. Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών ΠΟΛ 1205/12-9-2014 (ΦΕΚ 2518Β 22-9-2014). Τροποποίηση της
ΠΟΛ 1279/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας, για το έτος 2014», όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. Σε περίπτωση
τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, όσον αφορά σε κοινόχρηστο και
κοινόκτητο χώρο ακινήτου, προκειμένου να οριστεί ότι τμήμα αυτού θα ανήκει κατ’
αποκλειστική χρήση ή θα αποτελεί παρακολούθημα συγκεκριμένης οριζόντιας
ιδιοκτησίας, δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού του
άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013 (με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα
ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθώς κι ότι ο φορολογούμενος
έχει καταβάλει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο κι
έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από
τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος για τα 5
προηγούμενα έτη) από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι
συμπράττουν στην πράξη αυτή, εφόσον δεν πραγματοποιείται ουδεμία μεταβολή στις
δικές τους οριζόντιες ιδιοκτησίες ή στα ποσοστά συνιδιοκτησίας αυτών επί του
ακινήτου.
7. Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών
ΠΟΛ
1209/19-9-2014
(ΦΕΚ 2505Β 22-9-2014). Εκκαθάριση
ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014.
8. Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών ΠΟΛ 1214/30-9-2014 (ΦΕΚ 2601Β 30-9-2014). Ειδικό καθεστώς
καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39β του Κώδικα
ΦΠΑ. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα λοιπά θέματα εφαρμογής του προαιρετικού
καθεστώτος καταβολής ΦΠΑ κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής.
9. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. Β/7/35889/2582/16-10-2014 (ΦΕΚ
2795Β 17-10-2014) των Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας.
64
Προϋποθέσεις
και
διαδικασία
συμψηφισμού
επιστροφών
Φόρου
ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης.
10. Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών
ΠΟΛ
1210/22-9-2014
(ΦΕΚ 2530Β 23-9-2014). Καθορισμός
λεπτομερειών εφαρμογής της δυνατότητας ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων
προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται από το Δημόσιο.
ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΡ. 11
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
1. Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234Α 23-10-2014)
Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών
αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.
2. Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237Α 31-10-2014)
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων
του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων
Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 46 παρ. 3 του
νόμου προβλέπονται τα πρόσωπα στα οποία μπορεί να γίνει επίδοση από το Ελληνικό
Δημόσιο ή οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. κάθε ένδικου βοηθήματος και ενδίκου μέσου,
οποιασδήποτε κλήσης προς συζήτηση υπόθεσης, οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης,
προσωρινής διαταγής, για οποιαδήποτε υπόθεση σε οποιονδήποτε βαθμό ή στο πλαίσιο
της αναιρετικής δίκης, ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου. Με
την παρ. 6α του ίδιου άρθρου ορίζονται οι προϋποθέσεις δέσμευσης τραπεζικών
λογαριασμών και θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων από τον Εισαγγελέα
Οικονομικού Εγκλήματος, ενώ με την παράγραφο 7 α και β τροποποιείται η παρ. 23α
του
άρθρου
τρίτου
του
ν.
4092/2012
αναφορικά
με
το
παραδεκτό
των
προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των καθ’ ύλη αρμόδιων
δικαστηρίων κατά πράξεων των Κτηματικών Υπηρεσιών με τις οποίες επιβάλλονται
πρόστιμα ή καθορίζονται αποζημιώσεις.
Με το άρθρο 48 προβλέπεται ότι από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής
εξαιρούνται από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική
εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή
μεγαλύτερη του 80%.
65
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Περαιτέρω, με το άρθρο 51 του ανωτέρω νόμου καθορίζονται οι προϋποθέσεις
για τη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών
στη Φορολογική Διοίκηση έως την 1η Οκτωβρίου 2014, ενώ με το άρθρο 52
προβλέπεται η επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με μειωμένους συντελεστές.
Τέλος, με το άρθρο 54 ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ και με το άρθρο 55
προβλέπεται επιμήκυνση δανείων που δόθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση
επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ.
3. Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246Α 15-11-2014)
Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφ. 2008/909/ΔΕΥ του Συμβ.,
όπως τροποποιήθηκε με την Απόφ.. 2009/299/ΔΕΥ του Συμβ., σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες
επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για
το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ε.Ε. (ΜΕΡΟΣ Α΄), β) της Απόφ. 2008/947/ΔΕΥ
του Συμβ., όπως τροποποιήθηκε με την Απόφ. 2009/299/ΔΕΥ του Συμβ., σχετικά με
την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό
την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ε.Ε.
(ΜΕΡΟΣ Β΄), γ) της Απόφ.. 2009/829/ΔΕΥ του Συμβ., σχετικά με την εφαρμογή,
μεταξύ των κρατών − μελών της Ε.Ε., της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις
αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση
(ΜΕΡΟΣ Γ΄) και άλλες διατάξεις.
Με τα άρθρα 60-77 του νόμου θεσπίζονται έκτακτα προσωρινά μέτρα για την
ελάφρυνση οφειλών βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς
χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και
έκτακτες διαδικασίες για την εξυγίανση ή εκκαθάριση εν λειτουργία υπερχρεωμένων
αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων. Επίσης, με το άρθρο 84 εξαιρούνται από τον νόμο για
την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης τα ακίνητα που έχουν κριθεί αυθαίρετα με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση και οι περιπτώσεις εκκρεμών υποθέσεων για τις
οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη υπαγωγής και δεν έχει καταβληθεί το σχετικό
παράβολο. Τέλος με το άρθρο 88 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται ζητήματα διορισμού
δικαστικών αντιπροσώπων σε περίπτωση ακύρωσης εκλογών και επανάληψης της
ψηφοφορίας σε Δήμους (άρθρ. 51 του Ν. 3852/2010).
4. Π.Δ. 146/2014 (ΦΕΚ 236Α 29-10-2014)
Ανακατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και
66
ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ποινικών δικαστηρίων της Χώρας.
5. Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών ΠΟΛ 1236/7-11-2014 (ΦΕΚ 3033Β 10-11-2014). Ειδικά θέματα
εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν.
4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α’/31.10.2014). Προβλέπονται μεταξύ άλλων ο τρόπος
υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής
των δόσεων, τα χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση (υποχρεωτικά ή μετά από επιλογή
του οφειλέτη), οι εξαιρέσεις, οι προϋποθέσεις υπαγωγής, η απώλεια της ρύθμισης κλπ.
6. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 80423/24-10-2014 (ΦΕΚ 2923Β 30-10-2014)
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επιτροπή
Αξιολόγησης υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων.
7. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 51738/10-10-2014 (ΦΕΚ 2947Β 3-112014) των Υπουργών Οικον.-Εσωτ.-Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος
ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση
άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών
θεμάτων.
8. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. οικ. 115198/5538/6-10-2014 (ΦΕΚ
2640Β 6-10-2014) των Υπουργών Διοικ. Μεταρρ. Και Ηλεκτρ. Διακυβ.-Περιβάλ.,
Ενέργειας και Κλιμ. Αλλαγής. Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την
ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού σύμφωνα με το άρθρο 14 του
Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α’ 289) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α’
159). (Αφορά την ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου στη δικτυακή
διεύθυνση dp.ypeka.gr, στον οποίο θα αναρτώνται υποχρεωτικά από τις αρμόδιες
Δασικές Αρχές οι Πράξεις Χαρακτηρισμού και οι αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης
Δασικών Αμφισβητήσεων εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της αντίστοιχης
πράξης).
9. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 112786/506/16-9-2014 (ΦΕΚ 2545Β 249-2014) των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών-Περιβάλ., Ενέργειας και Κλιμ.
Αλλαγής. Καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης και διάθεσης
των τελών για την έκδοση πιστοποιητικών βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης του
δασικού χάρτη.
10. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 39892/ΓΔ1.2/7-11-2014 (ΦΕΚ 3018Β 711-2014) των Υπουργών Οικον.-Εσωτ.-Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας.
67
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα-ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΡ. 12
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
1. Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251Α 24-11-2014)
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
2. Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258Α 8-12-2014)
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
Με το άρθρο 58 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται θέματα εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, το άρθρο
74 αναφέρεται σε θέματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και το άρθρο 75
σε ζητήματα που αφορούν τα κολλέγια.
3. Ν. 4312/2014 (ΦΕΚ 260Α 12-12-2014)
Ρύθμιση
δεσμευμένων
ή
κατασχεμένων
χρηματικών
απαιτήσεων
και
μετρητών και άλλες διατάξεις.
Με το άρθρο 11 του νόμου προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ.1 του
άρθρου 58 του ν.2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας» αναφορικά με τη φοίτηση
καταδίκων και υποδίκων φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΙ και την παρακολούθηση
μαθημάτων από απόσταση.
Με το άρθρο 12 τροποποιούνται διατάξεις του ν.1756/1988 (Οργανισμός
Δικαστηρίων).
4. Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α 17-12-2014)
Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και
άλλες διατάξεις.
Με το κεφάλαιο Γ ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τις επιβατικές
μεταφορές, τη διάθεση εισιτηρίων και τον έλεγχο κομίστρου.
Με το άρθρο 48 του νόμου ρυθμίζονται ζητήματα του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, ενώ με το άρθρο 72 τροποποιούνται
διατάξεις
του
Κώδικα
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (κ.ν.2882/2001).
5. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. Κ2-4946/15-10-2014 (ΦΕΚ 2919Β 30-102014) των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Διαδικασία
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων από
υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. και διαχείρισης αυτών. Καθορισμός του
68
ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ύψους και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης
αντιγράφων και αποσπασμάτων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας
ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων,
αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή
πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ.
6. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 56885/10-11-2014 (ΦΕΚ 3107Β 19-11-2014) του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Κώδικας δεοντολογίας για την
προστασία
του
καταναλωτή
κατά
τις
προσφορές
τις
εκπτώσεις
και
τις
προωθητικές ενέργειες.
7. Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών ΠΟΛ 1245/20-11-2014 (ΦΕΚ 3128Β 21-11-2014). Τροποποίηση της
απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014 (ΦΕΚ 3033 Β’)
«Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου
51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α’/31.10.2014)». Τροποποιείται η απόφαση της Γ. Γ.
Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014 όσον αφορά τα χρέη που υπάγονται στη
ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του ν.4305/2014 (σύνολο βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και την 1η Οκτωβρίου 2014).
8. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 44189/28-11-2014 (ΦΕΚ 3202Β 28-112014) των Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών. Τροποποίηση
της υπ’ αριθμ.
18989/10.5.2014 κοινής απόφασης, όπως ισχύει, των υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών περί καθορισμού του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των
οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εποπτών, εφόρων, αντιπροσώπων της
δικαστικής αρχής κ.λ.π. για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών
για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014,
καθώς και του τρόπου καταβολής τους.
9. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 88588/14-11-2014 (ΦΕΚ 3156Β 24-112014) των Υπουργών Οικονομικών-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Πρακτική
άσκηση
υποψήφιων
δικηγόρων
στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία
της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
10. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 130181/25843/11-11-2014 (ΦΕΚ 3142Β 2111-2014) του Υφυπουργού Εσωτερικών. Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης
γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την
πολιτογράφηση αλλοδαπών.
69
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
11. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. οικ. 58211/2014/10-11-2014 (ΦΕΚ
3119Β 20-11-2014) των Υπουργών Εξωτερικών-Εσωτερικών-Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη. Ορισμός των κριτηρίων ένταξης που απαιτούνται κατά την
εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης.
70
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
A
Ahmed, Shahab............................................................................................................................. 33
B
Bartolini, Fabiana ......................................................................................................................... 27
C
Cloke, Kenneth .............................................................................................................................. 30
G
Goldsmith, Joan ............................................................................................................................ 30
H
Hegel, Georg .................................................................................................................................. 29
I
INSEIT ........................................................................................................................................... 28
L
Love, Lela P. ................................................................................................................................... 23
M
Magnol, Joseph ..............................................................................................................................10
S
Stulberg, Joseph B...................................................................................................................... 23
T
Tushnet, Mark................................................................................................................................. 7
V
Vidal, Georg ....................................................................................................................................10
Α
Αθανασά, Χριστίνα ........................................................................................................................ 33
Αθανασάκη, Βασιλική .................................................................................................................... 33
Αθανασάς, Αθανάσιος Ι............................................................................................................... 33
Αθανασάς, Ιωάννης ...................................................................................................................... 33
Αθανασόπουλος, Ευάγγελος Σπ. ........................................................................................ 18, 33
Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ. ............................................................................................................... 33
Αλουπογιάννης, Ηλίας Δ. ............................................................................................................. 11
71
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Αμπατζής, Γεώργιος Κ. ............................................................................................................... 34
Άνθιμος, Απόστολος Μ. ............................................................................................................... 17
Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος ...................................................................................................... 1
Αποστολάκης, Γεώργιος .............................................................................................................. 34
Αποστολόπουλος, Χάρης Ε. ......................................................................................................... 21
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών
Επιστημών Νομικής .................................................................................................................. 11
Αρχοντάκη, Ασπασία .................................................................................................................... 34
Αυδίκος, Γρηγόριος Ε. .................................................................................................................... 5
Β
Βαθιώτης, Κωνσταντίνος Ι. ...................................................................................................10, 11
Βαλαωρίτου, Γεωργία ................................................................................................................... 34
Βαλμαντώνης, Γιάννης ................................................................................................................. 27
Βασιλακάκης, Ευάγγελος Ν. ........................................................................................................ 34
Βατάλης, Κωνσταντίνος Π. ......................................................................................................... 26
Βερβενιώτης, Χαρίλαος Π. ......................................................................................................... 34
Βιδάλη, Σοφία Ν. .................................................................................................................... 12, 27
Βλαστός, Στυλιανός Γερμ. ........................................................................................................... 35
Βλαχόπουλος, Στέφανος ................................................................................................................ 1
Βοσταντζόγλου, Θεολόγος .......................................................................................................... 27
Βράνης, Ιωάννης ............................................................................................................................ 15
Βρέλλης, Σπυρίδωνος Βλ. ........................................................................................................... 28
Γ
Γαβριήλ, Δήμητρα ......................................................................................................................... 30
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ..................................................................................... 50
Γερασοπούλου, Μαρία-Ευφραιμία .............................................................................................. 35
Γέροντας, Απόστολος Χ. ........................................................................................................... 4, 6
Γεωργιάδης, Αθανάσιος Γ. ........................................................................................................... 11
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ. ................................................................................................. 17, 35
Γιακουμής, Διονύσης Στ. ............................................................................................................ 24
Γιακουμής, Σταμάτης ................................................................................................................... 29
Γιαλιτάκη, Αικατερίνη Γ. .............................................................................................................. 15
Γιαννακουλόπουλος, Ανδρέας .................................................................................................... 28
Γκατζηρούλης, Αχιλλέας Ανδρ. ................................................................................................. 20
Γκόρτσος, Χρήστος Βλ. .................................................................................................... 3, 29, 35
Γκρίτζαλης, Γεώργιος Χρ. .......................................................................................................... 35
Γούλας, Δημήτριος Γ.................................................................................................................... 30
Δ
Δημητρακόπουλος, Ιωάννης ...................................................................................................... 35
Δημητρόπουλος, Ανδρέας Γ. ...................................................................................................... 36
72
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών
Επιστημών Νομικής................................................................................................................... 11
Δημόσια Kεντρική Bιβλιοθήκη Κέρκυρας ................................................................................. 28
Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Ν. .................................................................................... 20, 23, 24
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος......................................................................................... 23
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ................................................................................................ 27
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης....................................................................................... 11
Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας .............................................................................................. 25
Δουμουλάκης, Βασίλειος .............................................................................................................. 36
Ε
Ελλάδα. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ... 50
Ελλάδα. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ................................ 50
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών ........................................... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Ελλάδα. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων .................................................... 57
Εμμανουηλίδου, Κωνσταντία Π............................................................................................ 20, 24
Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις ............................................................................................. 8
Ένωση Τέως Βουλευτών-Ευρωβουλευτών ............................................................................. 29
Επιστημονική Ομάδα P.i.m. ...........................................................................................................14
Ερευνητική ομάδα. Πληροφορία : ιστορία, ρύθμιση, πολιτισμός ......................................... 28
Εταιρεία Noμικών Βορείου Ελλάδος .......................................................................................... 11
Εταιρεία Οικογενειακού Δικαίου ............................................................................................... 23
Ευθυμίου, Χρήστου Δ. .................................................................................................................. 36
Ζ
Ζαπριάνος, Νικόλαος ................................................................................................................... 36
Ζαχαρής, Γιάννης .......................................................................................................................... 36
Ζερδελής, Δημήτρης .....................................................................................................................12
Ζησιάδης, Βασίλειος Ι. ..................................................................................................................10
Ζούλοβιτς, Μίνα ............................................................................................................................ 36
Ζώρζος, Γρηγόριος ........................................................................................................................18
Η
Ηλιάδου, Αικατερίνη Ν. ............................................................................................................... 37
Ηλιοπούλου-Στράγγα, Τζούλια .................................................................................................... 4
Θ
Ι
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ...................................................................................... 57, 58
Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου................................................ 7
Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.............................................................. 9
Ιόνιο Πανεπιστήμιο ...................................................................................................................... 28
Ιωάννου, Χρήστος Α. ................................................................................................................... 37
73
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Κ
Καβαλάκης, Γεώργιος.................................................................................................................... 16
Καϊδατζής, Ακρίτας..................................................................................................................... 7, 8
Καϊσης, Αθανάσιος Γ. ................................................................................................................... 23
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ. ........................................................................................................ 37
Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου, Πόπη............................................................................................ 37
Καλαντζής, Χαράλαμπος .............................................................................................................. 25
Καλαντζής, Χρήστος Α.................................................................................................................... 9
Καλλιγάς, Παύλος ......................................................................................................................... 20
Καλφέλης, Γρηγόριος.................................................................................................................... 25
Καμτσίδου, Ιφιγένεια Κ. .................................................................................................................. 9
Κανελλοπούλου-Μπότη, Μαρία .................................................................................................. 28
Καραγκούνης, Κωνσταντίνος Θ. ................................................................................................. 37
Καράκωστας, Ιωάννης Κ. ............................................................................................................. 19
Καραμπατζός, Αντώνιος Γ. ......................................................................................................... 38
Καράμπελας, Λάμπρος ................................................................................................................. 25
Καρατζά, Λίλα ................................................................................................................................ 26
Καρατζάς, Χρήστος Θεμ. .............................................................................................................. 13
Καρδαρά, Αγγελική ......................................................................................................................... 12
Καρεκλάς, Ιάκωβος ......................................................................................................................... 2
Καρύμπαλη-Τσιπτσίου, Γιάννα Δ. .............................................................................................. 20
Καταπόδης, Γιώργος Ν. .................................................................................................................. 3
Κατηφόρης, Νικόλαος Μ.............................................................................................................. 38
Κατσίγιαννης, Φώτης Θ................................................................................................................ 38
Κατσίκης, Λάμπρος Ι.................................................................................................................... 29
Κατσογιάννου, Χριστίνα Ι. ........................................................................................................... 38
Κατσούνη, Άλκηστις-Αναστασία ................................................................................................. 38
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ............................................................................ 58
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη
Τσάτσου ......................................................................................................................................... 7
Κιάντος, Βασίλειος Δ....................................................................................................................... 3
Κιορτσή, Παναγιώτα ..................................................................................................................... 38
Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Ευδοξία ......................................................................................... 39
Κιτσαράς, Λάμπρος Ι.................................................................................................................... 39
Κλαβανίδου, Δέσποινα Ι. ............................................................................................................. 39
Κλάππας, Ηλίας Ι.......................................................................................................................... 39
Κονδύλης, Βασίλειος Θ. .................................................................................................................. 4
Κονιδάρης, Ιωάννης Μ. ................................................................................................................ 18
Κοντογεωργοπούλου, Παυλίνα ................................................................................................... 37
Κορκά, Τόνια .................................................................................................................................. 39
Κοτσαλής, Λεωνίδας Γ. ................................................................................................................... 2
Κουκιάδης, Ιωάννης Δ.................................................................................................................. 13
Κουμάνης, Σταμάτης Ι. ................................................................................................................ 39
74
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Κούνη, Δήμητρα ............................................................................................................................. 40
Κουράκης, Νέστωρ Ε. ............................................................................................................ 18, 25
Κουτσολάμπρος, Ανδρέας ............................................................................................................ 40
Κουτσουλέλος, Κώστας Α. ........................................................................................................... 40
Κρητικός, Αθανάσιος Γ. ................................................................................................................19
Κτενίδης, Ιωσήφ Γ. ....................................................................................................................... 40
Κωνσταντινίδης, Άγγελος Ι........................................................................................................... 9
Κωνσταντινίδης, Παναγιώτης Γ. .................................................................................................10
Λ
Λαζαράτος, Πάνος Κ. ..................................................................................................................... 6
Λαζαρέτου, Θεοδώρα ................................................................................................................... 40
Λάλας, Σπύρος Π.......................................................................................................................... 27
Λάσκαρι, Εύη .................................................................................................................................. 28
Λεοντάρης, Μιλτιάδης Κ. ..............................................................................................................13
Λευκαρίτης, Σωτήρης .................................................................................................................. 40
Λιάππης, Δημήτρης Χ. ..................................................................................................................41
Λιόλιος, Απόστολος .......................................................................................................................16
Λιούρδη, Άγκυ Σπ. .........................................................................................................................10
Λογαρά, Ευδοκία Δ. .......................................................................................................................13
Μ
Μαγκλιβέρας, Κωνσταντίνος ......................................................................................................... 1
Μάζης, Παναγιώτης Κ. .................................................................................................................41
Μάλλιου, Ασπασία Κων. ................................................................................................................41
Μάλος, Γεώργιος .................................................................................................................... 22, 41
Μάνεσης, Αριστόβουλος Ι........................................................................................................... 29
Μαντζουράνης, Ιωάννης ...................................................................................................... 24, 41
Μαντζούφας, Παναγιώτης Γ. ....................................................................................................... 9
Μαργαρίτης, Λάμπρος Χ. ................................................................................................. 9, 10, 25
Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ. .................................................................................................41
Μαρκοπούλου, Δήμητρα ................................................................................................................ 8
Μάρκου, Αθανάσιος Δ. ................................................................................................................ 25
Μαστρογιάννη, Φωτεινή ................................................................................................................14
Μαστροκώστας, Χρήστος Ι. ........................................................................................................ 42
Μαυρίδης, Στυλιανός Δ. ......................................................................................................... 5, 26
Μαυρίδου, Δέσποινας Π.............................................................................................................. 46
Μελάς, Χρήστος Δ. ............................................................................................................... 27, 28
Μιχελινάκης, Βαγγέλης................................................................................................... 15, 16, 30
Μπακάλης, Ευστάθιος Κ. ..............................................................................................................14
Μπαλής, Γεώργιος Α. ................................................................................................................... 20
Μπαξεβάνης, Χρήστος Α............................................................................................................. 42
Μπάρμπας, Νικόλαος Ν............................................................................................................... 26
Μπούρλος, Δημήτριος .................................................................................................................. 42
75
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Μπρεδήμας, Αντώνης .................................................................................................................. 42
Ν
Νίκας, Νικόλαος Θ. ...............................................................................................................23, 42
Νικόλα, Ιφιγένεια.......................................................................................................................... 43
Νικολαΐδη, Άννα ............................................................................................................................... 2
Νικολόπουλος, Γεώργιος Π. ....................................................................................................... 12
Νικολόπουλος, Δημήτριος .......................................................................................................... 25
Νικολόπουλος, Παναγιώτης Δ. ..........................................................................................24, 43
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ................................................................................................ 49
Ξ
Ξηρός, Θανάσης Γ. .......................................................................................................................... 7
Ο
Οικονομίδης, Αριστείδης Ι. ......................................................................................................... 31
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών .....................................................58, 59
Ορφανού, Μαίρη ............................................................................................................................ 23
Π
Παμπούκης, Χαράλαμπος Π. ...................................................................................................... 17
Παναγιώτου, Γεώργιος ................................................................................................................ 43
Παναγιώτου, Παναγιώτης Κων. ................................................................................................ 43
Παναγόπουλος, Θεόδωρος Ιω. .................................................................................................... 4
Πανάγος, Θεόδωρος Κ. .................................................................................................................. 6
Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις (4ο : 2013, 22-24 Μαρτίου : Θεσσαλονίκη) ..................... 8
Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου (23ο : 2012 1, 2 & 3 Νοεμβρίου :
Αλεξανδρούπολη) ..................................................................................................................... 22
Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου (1ο : 2013 29&30 Νοεμβρίου : Ναύπλιο)
...................................................................................................................................................... 23
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας .............................................................................................................. 8
Παπαδάκης, Χαράλαμπος Δ. ....................................................................................................... 19
Παπαδημητρίου, Κώστας Δ. ....................................................................................................... 43
Παπαληγούρας, Αναστάσης Π. ..................................................................................................... 9
Παπανικολάου, Αντιγόνη............................................................................................................. 33
Παπανικολάου, Ιωάννης ............................................................................................................. 43
Παπαστάθης, Παντελής Σ. ......................................................................................................... 21
Παπαστερίου, Δημήτριος Ηλ...................................................................................................... 20
Παπαστυλιανός, Χρήστος ...................................................................................................... 3, 43
Παππάς, Ιωάννης Νικ................................................................................................................. 44
Παραράς, Πέτρος Ι. ....................................................................................................................... 8
Πατρικουνάκος, Σταύρος............................................................................................................... 1
Παύλου, Στέφανος ....................................................................................................................... 26
Περάκης, Εμμανουήλ ....................................................................................................................... 3
76
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Πετίνη-Πηνιώτη, Χρυσούλα ....................................................................................................... 44
Πετρόγλου, Αθηνά ........................................................................................................................ 44
Πιτσουλάκη, Αθηνά ...................................................................................................................... 26
Πλαγάκος, Γεώργιος .................................................................................................................... 45
Πλεύρη, Άννα Εμ. .......................................................................................................................... 24
Ποδηματά, Ευαγγελία Ν............................................................................................................... 45
Πολίτης, Χρίστος .......................................................................................................................... 27
Πουλαράκης, Ευστάθιος Ι. ........................................................................................................... 6
Πούλκου, Σάσσα ............................................................................................................................ 30
Πούλου, Αναστασία ....................................................................................................................... 45
Πρασσά, Ιωάννα Ε. ......................................................................................................................... 5
Ρ
Ράικος, Δημήτριος Γ. ...................................................................................................................... 5
Ράπης, Απόστολος Κ. .....................................................................................................................18
Ραυτόπουλος, Ευάγγελος Γ. ...................................................................................................... 1, 2
Ρέντας, Βασίλειος ............................................................................................................................ 4
Ρόκας, Ιωάννης Κ. ......................................................................................................................... 45
Ρούσσης, Δημήτριος Κ. ................................................................................................................. 22
Ρώσσης, Γιώργος Μ. .............................................................................................................. 21, 45
Σ
Σάμιος, Θωμάς Π. ........................................................................................................................ 25
Σγουρινάκης, Νικόλαος ................................................................................................. 15, 16, 30
Σεϊμένης, Ορέστης Εμμ. ...............................................................................................................15
Σιμσίβε, Παάτα .............................................................................................................................. 34
Σοϊλεντάκης, Νικόλαος Π...................................................................................................... 7, 45
Σπηλιωτόπουλος, Επαμεινώνδας .............................................................................................. 27
Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ. ..................................................................................................... 45, 46
Σπυρίδωνος, Αλέξανδρος Π. ......................................................................................................21
Σπυροπούλου, Χρύσα ................................................................................................................... 27
Στάγκος, Πέτρος Ν. ..................................................................................................................... 46
Σταθόπουλος, Μιχαήλ Π. ........................................................................................................... 46
Σταματόπουλος, Δημήτρης Παρ.................................................................................................16
Σταυρουλάκη, Ευδοκία ................................................................................................................. 46
Στεφάνου, Κωνσταντίνος Α. ......................................................................................................... 3
Στράνης, Δημήτριος Δ................................................................................................................... 5
Στρατηλάτης, Κώστας Ν................................................................................................................ 8
Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ελισάβετ .......................................................................................9, 12
Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων ....................................................................................... 22
Συνέδριο στη μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη (2o : 2013, 8 Μαρτίου : Θεσσαλονίκη) ........ 11
Συνοδινού, Τατιάνα-Ελένη ...........................................................................................................17
77
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Τ
Ταμιωλάκης, Εμμανουήλ Γ. ......................................................................................................... 46
Ταμπάκης, Αντώνιος Ι. ............................................................................................................... 46
Τομαράς, Δημήτριος Ν. .................................................................................................................. 6
Τοπακιτζιάν, Μαρία Μ. ................................................................................................................ 46
Τότσης, Χρήστος Ν. .............................................................................................................. 15, 25
Τραυλός-Τζανετάτος, Δημήτρης Α. ......................................................................................... 47
Τριανταφυλλάκης, Γεώργιος........................................................................................................ 21
Τριανταφυλλίδης, Χρήστος Δ. .................................................................................................... 47
Τριάντος, Νικόλαος Τ. ................................................................................................................. 47
Τσαβδαρίδης, Αντώνιος Δ. ......................................................................................................... 47
Τσεβρένης, Βασίλειος Κ.................................................................................................................. 7
Τσιακλαγκάνου, Δήμητρα-Γεωργία ........................................................................................... 22
Τσιατούρας, Φώτης Αγγ. .............................................................................................................. 16
Τσιάτσος, Θεόδωρος ..................................................................................................................... 17
Τσιμικάλης, Στέφανος.................................................................................................................. 47
Τσιμπούκης, Χρόνης Π................................................................................................................ 47
Τσίπρα, Μαρία-Μαγδαληνή .......................................................................................................... 14
Τσιφτζής, Ζαφείρης...................................................................................................................... 48
Τσολακίδης, Ζαφείριος Ν. ...................................................................................................... 5, 48
Τσουκαλά, Βασιλική ......................................................................................................................... 8
Τσούμας, Βασίλειος Ιω. ................................................................................................................ 19
Φ
Φωτόπουλος, Ιωάννης Γ. ............................................................................................................ 48
Φώτος, Κωνσταντίνος................................................................................................................... 48
Χ
Χαραλαμπάκης, Αριστοτέλης Ι. .................................................................................................. 11
Χαρδούβελης, Γκίκας Α............................................................................................................... 29
Χατζηαντωνίου, Μάρθα Κ. .......................................................................................................... 48
Χορτάτος, Κωνσταντίνος Π........................................................................................................... 2
Χούσου, Κατερίνα .......................................................................................................................... 36
Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καλλιόπη ............................................................................................... 19
Χριστιανός, Βασίλειος Α. ................................................................................................................ 3
Χριστόπουλος, Παναγιώτης Δ. .................................................................................................. 48
Χρυσανθάκης, Χαράλαμπος ........................................................................................................ 27
Χρυσόγονος, Κώστας Χ. ................................................................................................................. 7
Χωραφάς, Νικόλαος Α. ................................................................................................................. 11
Ψ
Ψάλτης, Αθανάσιος .......................................................................................................................... 6
Ψούνη, Νίκη Δ. ....................................................................................................................... 20, 21
78