Ηλεκτρολόγος

01/406
1 ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2010
Ζητούνται
Μηχανικοί
Αρχιτέκτων από την Επενδυτική Αιγαίου
(Real-Estate) για απογευματινή ημιαπασχόληση.
Τηλ 6977172600
Ηλεκτρολόγος από εκπαιδευτικό όμιλο
Τηλ 2310 227910
Ηλεκτρολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης
από εταιρία κατασκευής φωτοβολταϊκών
πάρκων. Άριστη γνώση προγραμμάτων
AutoCAD, PVSOL, PVSYST, 2ετή εμπειρία.
Βιογραφικό email:[email protected]
Ηλεκτρολόγος από βιομηχανία
κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων ΣΙΑΦΑΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ως Μηχανικός
πωλήσεων. Εμπειρία και προϋπηρεσία
στον ηλεκτρολογικό τομέα επιθυμητή.
Βιογραφικό Fax 2310 752821,email:
[email protected] Υπόψη κας Γαλάνη
για συνεργασία με την
Ηλεκτρολόγος ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. που
δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων
τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού
MINOS SYSTEM ως υπεύθυνος διαχείρισης πελατών,
καταγραφής δικτύων, επίβλεψης εγκαταστάσεων
MINOS SYSTEM, τεχνική υποστήριξη.
Ηλικία έως 40 ετών, άπταιστα Αγγλικά ή
Ιταλικά, Η/Υ(Ms Office, AutoCAD,
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Επιθυμητή 2ετή έμπειρα στο Δημόσιο τομέα.
Βιογραφικό Τηλ 2310 752603, 2310 752625,
διεύθυνση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.,
email:[email protected].
Υπόψη κου Γ. Παπαϊωάννου.
Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος με ΜΕΕΠ
Α’ τάξης Η/Υ, για συνεργασία σε δημόσια
έργα. Εμπειρία και χρηματοδότηση δεν
είναι απαραίτητα. Τηλ 2310 317070,
6981885965, email:[email protected].
Μηχανικός από τεχνική εταιρία μεταλλικών
κατασκευών για το τμήμα σχεδιασμού
παραγωγής. Γνώση STRUCAD.
Βιογραφικό email:[email protected]
Μηχανικός από εταιρία φωτοβολταϊκών
συστημάτων, για μηχανικός πωλήσεων.
Προϋπηρεσία για φωτοβολταϊκά συστήματα
ή ψύξη θέρμανσης. Fax 2310 267391,
Τηλ 2310 275100, email:[email protected]
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής,
εμπειρία και γνώση στη διδασκαλία
των προγραμμάτων:H/M (Ms Office),
AutoCAD 2d-3d, ArchiCAD, Solid edge,
3d studio max, Photoshop, web design.
Γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία
ενεργειακής μελέτης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
και φωτοβολταϊκών.
Βιογραφικό email:[email protected].
Μηχανικός H/Y ή Πληροφορικής
(κωδ.GUI10).Εμπειρία σε ΙΤ και σε
ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος (GUI).
Γνώση αρίστη προγραμματισμού( C++, Matlab).
Βιογραφικό email:[email protected]
Μηχανολόγος γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α.,
για ανελκυστήρες και για αναβατόρια. Τηλ 6976800825.
Μηχανολόγος από τεχνικό πολυκατάστημα α)ως υπεύθυνος
παραγωγής, β)πωλητής εντός του καταστήματος.
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, Γνώση Η/Υ.
Τηλ 2310 684048.
Μηχανολόγος από βιομηχανία ξύλου με έδρα
ΒΙ.ΠΕ, Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνος παραγωγής.
5ετή προϋπηρεσία, σε αντίστοιχη θέση.
Γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών, άδεια οδηγήσεως,
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Βιογραφικό fax 2310 795167, Τηλ 2310 795796.
Μηχανολόγος από ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ εταιρία.
5ετής εμπειρία σε βιομηχανική παραγωγή.
Γνώση Αγγλικών, Η/Υ.
Βιογραφικό Τηλ 23430 95645
Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός
Γνώση άριστη και εμπειρία προγραμματισμού
9Fortan, C++, Matlab) για ανάπτυξη και
υποστήριξη λογισμικού προσομοίωση αντιρρύπανσης
τεχνολογίας αυτοκίνητων.
Βιογραφικο email:[email protected]
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γραφείο
για εσωτερικός συνεργάτης, σε τεχνικό γραφείο
μελετών και επιβλέψεων. Τηλ 2310 279112,
2310 279100, email:[email protected],
[email protected].
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρία μεταλλικών
κτιρίων και γερανογεφυρών, για το τμήμα
σχεδιασμού παραγωγής και στατικών μελετών.
Χρήση προγράμματος INSTANT, STRUCAD
και προϋπηρεσία σε εργοστάσιο μεταλλικών
κατασκευών. Βιογραφικό email:[email protected].
[email protected].
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρία συμβούλων.
4ετής εμπειρία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Γνώση Γ.Ο.Κ, Η/Υ(Ms Office), στατικών, νομοθεσίας,
έκδοσης οικοδομικών αδειών.
Βιογραφικό fax 2310 554840, Τηλ 23310 25136,
email:[email protected].
[email protected].
Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος
από τεχνική εταιρία για την θέση του
Μηχανικού Ασφαλείας. Βιογραφικό email: [email protected]
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος
Μηχανικός από τεχνική εταιρία. Με εμπειρία
στη διαχείριση δημοσίων έργων
(επιμετρήσεις, λογαριασμοί, νομοθεσία κ.λπ.)
Βιογραφικό fax 2310 887483.
Τοπογράφος και Μηχανικός και Πολιτικός
Μηχανικός και Μηχανολόγος από εκπαιδευτικό
όμιλο. Τηλ 2310 227910.
Τοπογράφος Μηχανικός από εταιρία
διαχείρισης ακίνητης περιούσιας
Land Experts, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
για υπόδειξη ακινήτων, κάτοχος δικύκλου.
Τηλ 6944418834.