Μηχανικός

22/404
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ηλεκτρολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης
από εταιρία κατασκευής φωτοβολταϊκών
πάρκων. Άριστη γνώση προγραμμάτων
AutoCAD, PVSYST, 2ετής εμπειρία.
Βιογραφικό email:[email protected].
Ηλεκτρολόγος από ανώνυμη τεχνική
εταιρία κατασκευής ιδιωτικών και
δημοσίων έργων με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
για απασχόληση στην περιοχή Ιωαννίνων.
Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD.
Επιθυμητή η εμπειρία σε ΗΜ έργα
σηρράγων. Βιογραφικό fax 2310 283932,
email:[email protected].
Ηλεκτρολόγος για συνεργασία με την
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. που
δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων
τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού
MINOS SYSTEM ως υπεύθυνος διαχείρισης πελατών,
καταγραφής δικτύων, επίβλεψης εγκαταστάσεων
MINOS SYSTEM, τεχνική υποστήριξη.
Ηλικία έως 40 ετών, άπταιστα Αγγλικά ή
Ιταλικά, Η/Υ(Ms Office, AutoCAD,
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Επιθυμητή 2ετή έμπειρα στο Δημόσιο τομέα.
Βιογραφικο Τηλ 2310 752603, 2310 752625,
διεύθυνση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.,
email:[email protected].
Υπόψη κου Γ. Παπαϊωάννου.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος νέος
από τεχνική εταιρία, για εργοτάξιο εκτός
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικό fax 2310 918118.
Μηχανικός από τεχνική εταιρία μεταλλικών
κατασκευών για το τμήμα σχεδιασμού παραγωγής.
Γνώση STRUCAD.
Βιογραφικό email:[email protected]
Μηχανικός από βιομηχανία επίπλων, για βοηθός
προγραμματισμού παραγωγής.
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη
θέση. Βιογραφικό email:[email protected].
Μηχανικός από εταιρία ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, για σύνταξη μελετών, προσφορών,
ολοκλήρωση φακέλων. Γνώση Αγγλικών,
AutoCAD.fax 2310 718125, Τηλ 2310 718136,
email:[email protected].
Μηχανικός από εργοστάσιο τροφίμων
στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνος
προϊστάμενος για το τμήμα παραγωγής με εμπειρία.
Βιογραφικό fax 2310 752179, Τηλ 2310 751658,
email:[email protected].
Μηχανικός από εταιρία ανανεώσιμων πηγών
φωτοβολταϊκών, για τη θέση του διευθυντή marketingπωλήσεων. Ηλικία έως 45 ετών, εμπειρία στο χώρο
του marketing και των πωλήσεων πάνω από
1 χρόνο. Βιογραφικό fax 2310 327308,
email:[email protected].
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής,
εμπειρία και γνώση στη διδασκαλία
των προγραμμάτων:H/M (Ms Office),
AutoCAD 2d-3d, ArchiCAD, Solid edge,
3d studio max, Photoshop, web design.
Γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία
ενεργειακής μελέτης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
και φωτοβολταϊκών.
Βιογραφικό email:[email protected].
Μηχανικός από ελληνική εξαγωγική και
κατασκευαστική εταιρία leader στον κλάδο
παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών,
για Sales executive of international sales.
Ηλικία έως 35 ετών, 5-7ετή προϋπηρεσία.
Γνώση άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ, οικονομικά,
δυνατότητα εβδομαδιαίων ταξιδιών στο εξωτερικό.
Βιογραφικό email:[email protected].
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια.
Τηλ 6976800825.
Μηχανολόγος γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α.,
για ανελκυστήρες και για αναβατόρια. Τηλ 6976800825.
Μηχανολόγος από τεχνικό πολυκατάστημα α)ως υπεύθυνος
παραγωγής, β)πωλητής εντός του καταστήματος.
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, Γνώση Η/Υ.
Τηλ 2310 684048.
Μηχανολόγος από Εβεταμ Α.Ε με έδρα ΒΙ.ΠΕ Σίνδου,
για βιομηχανικές επιθεωρήσεις και επιθεωρήσεις
ανελκυστήρων. fax 2310 723117, email:thkourtesis@
ebetam.gr.
Μηχανολόγος από βιομηχανία ξύλου με έδρα
ΒΙ.ΠΕ, Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνος παραγωγής.
5ετή προϋπηρεσία, σε αντίστοιχη θέση.
Γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών, άδεια οδηγήσεως,
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Βιογραφικό fax 2310 795167, Τηλ 2310 795796.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από γραφείο μελετών.
Γνώση AutoCAD, Y/M, για εκπόνηση μελετών.
Επιθυμητή και σχετική εμπειρία σε θέματα αδειοδότησης
βιομηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων.
Βιογραφικό email:[email protected].
Πολιτικός Μηχανικός για συνεργασία στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης και εκτός (Χαλκιδική-Φλώρινα).
Τηλ 6944664398.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε στατικές
μελέτες (FESPA statics). Τηλ 2310 463250.(18:00-21:00).
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γραφείο
για εσωτερικός συνεργάτης, σε τεχνικό γραφείο
μελετών και επιβλέψεων. Τηλ 2310 279112,
2310 279100, email:[email protected],
[email protected].
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρία
AKI Constructions LTD & Μ. Αχιλλέας
Οικοδομική ΛΤΔ στη Κύπρο, για εργοταξιάρχης
σε οικοδομικά έργα. 3ετής εμπειρία.
αίτηση και βιογραφικό fax 0035 72242845,
email:[email protected].
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρία μεταλλικών
κτιρίων και γερανογεφυρών, για το τμήμα
σχεδιασμού παραγωγής και στατικών μελετών.
Χρήση προγράμματος INSTANT, STRUCAD
και προϋπηρεσία σε εργοστάσιο μεταλλικών
κατασκευών. Βιογραφικό email:[email protected].
[email protected].
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρία συμβούλων.
4ετής εμπειρία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Γνώση Γ.Ο.Κ, Η/Υ(Ms Office), στατικών, νομοθεσίας,
έκδοσης οικοδομικών αδειών.
Βιογραφικό fax 2310 554840, Τηλ 23310 25136,
email:[email protected].
[email protected].
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρία AKI
Constructions LTD & Μ. Αχιλλέας
Οικοδομική ΛΤΔ στη Κύπρο, για επιμέτρηση
ποσοτήτων, με αρμοδιότητες επιμέτρηση,
τιμολόγηση, επιπρόσθετων εργασιών,
αιτήσεις πληρωμής, τελικοί λογαριασμοί.
3ετής εμπειρία. Αίτηση και Βιογραφικό fax 0035 72242845,
email:[email protected].
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων νέος
για εσωτερική συνεργασία, από τεχνικό γραφείο.
Γνώση Γ.Ο.Κ, νομοθεσίας έκδοσης οικοδομικών
αδειών. Τηλ 2310 234540, 6937356142,
email:[email protected].
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος
Μηχανικός από τεχνική εταιρία. Με εμπειρία
στη διαχείριση δημοσίων έργων
(επιμετρήσεις, λογαριασμοί, νομοθεσία κ.λπ.)
Βιογραφικό fax 2310 887483.
Τοπογράφος Μηχανικός από εταιρία
διαχείρισης ακίνητης περιούσιας
Land Experts, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
για υπόδειξη ακινήτων, κάτοχος δικύκλου.
Τηλ 6944418834.
Χημικός Μηχανικός από τεχνική εμπορική
εταιρία. Με σχετική εμπειρία σε επεξεργασία
νερού και αποβλήτων.
Βιογραφικό fax 2310 918118.