πινακας καταταξης κατα αξιολογικη σειρα των υποψηφιων που

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 θα γίνει με βάσει τα εξάμηνα: σε μονά
εξάμηνα (κατά το χειμερινό εξάμηνο) & σε ζυγά εξάμηνα (κατά το εαρινό εξάμηνο).
1. «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» SLT1030 (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
1.1. Επιστημονικοί συνεργάτες
Οι επιστημονικοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα για την
προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής επαγγελματική εμπειρία, που
μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα, 3
τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους).
Α/Α
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΚΙΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (εκτός γνωστικού
αντικειμένου)
1.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
Α/Α
1
2
3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
2. «ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ » SLT1080 (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
2.1. Επιστημονικοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής επαγγελματική
εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του
τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους).
1
Α/Α
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΚΙΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)
2.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης) κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά ως εξής μετά από αντιπαράθεση των τυπικών
και ουσιαστικών τους προσόντων:
Α/Α
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
3. «ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» SLT1040 - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
3.1. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης) κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά ως εξής μετά από αντιπαράθεση των τυπικών
και ουσιαστικών τους προσόντων:
Α/Α
1
2
3
4
5
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΛΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
4. «ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 1» SLT1050 - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
4.1 Εργαστηριακοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το
νόμο προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι
τρία έτη διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
5. «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ»
SLT1070 - [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]
5.1. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
2
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης) κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά ως εξής μετά από αντιπαράθεση των τυπικών
και ουσιαστικών τους προσόντων:
Α/Α
1
2
3
4
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
6. «ΦΩΝΗΤΙΚΗ»
SLT2010 (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
6.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το
νόμο προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής
επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό
αντικείμενο του τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά
αναγνωρισμένου κύρους).
6.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
Α/Α
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑΦΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
7. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ» SLT2020 - [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]
7.1. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
Α/Α
1
2
3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΚΙΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (εκτός γνωστικού
αντικειμένου)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3
8. «ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ-ΟΜΙΛΙΑΣ-ΛΟΓΟΥ» SLT2030 (ΘΕΩΡΙΑ &
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
8.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το
νόμο προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής
επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό
αντικείμενο του τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
αναγνωρισμένου κύρους).
8.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης) κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά ως εξής μετά από αντιπαράθεση των τυπικών
και ουσιαστικών τους προσόντων:
Α/Α
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΕΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
9. «ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 2»
SLT2060 - [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]
9.1. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το
νόμο προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι
τρία έτη διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
10. «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» SLT2070
(ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
10.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής επαγγελματική
εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του
τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους)
κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά ως εξής μετά από αντιπαράθεση των τυπικών και ουσιαστικών τους
προσόντων.
Α/Α
1
2
3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4
10.2 Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης) κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά ως εξής μετά από αντιπαράθεση των τυπικών
και ουσιαστικών τους προσόντων:
Α/Α
1
2
3
4
5
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΑΝΔΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. «ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ» SLT3020 (ΘΕΩΡΙΑ
& ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
11.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής επαγγελματική
εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του
τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους) .
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΦΛΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
11.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο
προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
Α/Α
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
12. «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ» SLT3030 (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
* ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
5
13. «ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» SLT3050 (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
13.1 Ε.Ε.Μ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Υποψήφιοι Ε.Ε.Μ. Συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα για την
προκηρυσσόμενη θέση (Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος
Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και πενταετή αξιόλογη διδακτική πείρα μετά τη λήψη του πτυχίου).
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ
ΔΟΓΟΡΙΤΗ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
ΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΕΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
14. «ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣΗΣ» SLT3060 (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
14.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το
νόμο προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής
επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό
αντικείμενο του τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
αναγνωρισμένου κύρους) .
14.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο
προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης) .
Α/Α
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑΦΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
15. «ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» SLT3070 - [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]
15.1 Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
6
προκηρυσσόμενης θέσης) κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά ως εξής μετά από αντιπαράθεση των τυπικών
και ουσιαστικών τους προσόντων:
Α/Α
1
2
3
4
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΙΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
16. «ΚΛΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ» SLT4050 (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
* ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
17. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ» SLT4030 - [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]
17.1. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το
νόμο προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι
τρία έτη διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης) .
18. «ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ» SLT4060 - [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]
18.2 Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης) κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά ως εξής μετά από αντιπαράθεση των τυπικών
και ουσιαστικών τους προσόντων:
Α/Α
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
7
19. «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1» SLT4070 (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
* Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – 1 ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΑΠΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
19 .1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το
νόμο προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής
επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό
αντικείμενο του τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
αναγνωρισμένου κύρους).
19.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο
προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
Α/Α
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑΦΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
20. «ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» SLT4090 (ΘΕΩΡΙΑ)
20.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής επαγγελματική
εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του
τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους).
Α/Α
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
20.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
Α/Α
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
8
21. «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2» SLT5040 (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
21.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το
νόμο προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής
επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό
αντικείμενο του τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
αναγνωρισμένου κύρους).
21.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
Α/Α
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ
ΤΑΦΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
22. «ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ» SLT9011 (ΘΕΩΡΙΑ)
22.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής επαγγελματική
εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του
τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους).
Α/Α
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΚΙΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (εκτός γνωστικού
αντικειμένου)
22.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο τους προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο τους
προκηρυσσόμενης θέσης) κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά ως εξής μετά από αντιπαράθεση των τυπικών
και ουσιαστικών τους προσόντων:
Α/Α
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
9
23. «ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» SLT9021 (ΘΕΩΡΙΑ)
23.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το
νόμο προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής
επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό
αντικείμενο του τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
αναγνωρισμένου κύρους).
23.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο
προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΤΑΦΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
24. «ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ (ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ)» SLT9031 (ΘΕΩΡΙΑ)
24.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο
προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής
επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό
αντικείμενο του τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
αναγνωρισμένου κύρους) κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά ως εξής μετά από αντιπαράθεση των τυπικών
και ουσιαστικών τους προσόντων:
24.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο
προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
Α/Α
1
2
3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ
ΤΑΦΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10
25. «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» SLT9041
(ΘΕΩΡΙΑ)
25.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής επαγγελματική
εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του
τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους).
Α/Α
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΚΙΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΛΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
25.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης) κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά ως εξής μετά από αντιπαράθεση των τυπικών
και ουσιαστικών τους προσόντων:
Α/Α
1
2
3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
26. «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3» SLT6040 (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
* Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – 3 ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
26.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο
προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής
επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό
αντικείμενο του τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
αναγνωρισμένου κύρους) κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά ως εξής μετά από αντιπαράθεση των τυπικών
και ουσιαστικών τους προσόντων:
26.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
Α/Α
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑΦΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΙΟΡΠΕ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
11
27. «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» SLT9051 (ΘΕΩΡΙΑ)
27.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το
νόμο προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής
επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό
αντικείμενο του τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
αναγνωρισμένου κύρους).
27.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
Α/Α
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑΦΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
28. «ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ –ΔΥΣΦΑΓΙΑ» SLT9061 (ΘΕΩΡΙΑ)
28.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το
νόμο προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής
επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό
αντικείμενο του τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
αναγνωρισμένου κύρους).
28.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
Α/Α
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
12
29. «ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» SLT7020 (ΘΕΩΡΙΑ)
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
29.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής επαγγελματική
εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του
τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους).
Α/Α
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΛΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
29.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη
διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
Α/Α
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
30. «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4» SLT7040 (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
30.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το
νόμο προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής
επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό
αντικείμενο του τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
αναγνωρισμένου κύρους).
30.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα για
την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη διδακτικό έργο
στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης).
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ
2
ΤΑΦΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
3
ΚΙΟΡΠΕ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
13
31. «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» SLT9071 (ΘΕΩΡΙΑ)
31.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το
νόμο προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής
επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό
αντικείμενο του τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
αναγνωρισμένου κύρους).
31.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το
νόμο προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι
τρία έτη διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
32. «ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ» SLT9081 (ΘΕΩΡΙΑ)
32.1 Επιστημονικοί συνεργάτες
Οι υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
για την προκηρυσσόμενη θέση (διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, 4ετής επαγγελματική
εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του
τομέα, 3 τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους).
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΠΕΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2
ΓΚΙΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
32.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από το
νόμο προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση (σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5ετής επαγγελματική εμπειρία, που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι
τρία έτη διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
14