ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
---ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Β’ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
---Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 324
Τ.Κ. – Πόλη : 153 41- Αγ. Παρασκευή
Τηλέφωνο : 2106083702
FAX
: 2106000870
Ιστοσελίδα : http://dide-v-ath.att.sch.gr/
email
: [email protected]
Αγ. Παρασκευή, 19/11/2012
Αρ. Πρωτ.: 24848
ΠΡΟΣ: Όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά
Γυμνάσια & Λύκεια
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ
ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 – 2013
Υπεύθυνοι υπάλληλοι για τις χορηγήσεις αδειών ανά περιοχές:
Βασιλά Αλεξάνδρα: ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, Πειραματικά Γυμνάσια-Λύκεια(Ανάβρυτα, Βαρβάκειος),
Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, ΤΕΕ Κωφών-Βαρηκόων
Καραγεώργης Γιάννης: Ιδιωτικά Γυμνάσια-Λύκεια της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας
Μπόνη Μαρία: Αγία Παρασκευή, Παπάγου, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Χολαργός, Ν. Ψυχικό, Π. Ψυχικό
Παπατριανταφύλλου Τόνια: Αμαρούσιο, Βριλήσσια, Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Μελίσσια, Πεύκη
Τριγώνη Δώρα: Ν. Ηράκλειο, Ν. Ιωνία, Λυκόβρυση, Μεταμόρφωση, Ν. Πεντέλη, Π. Πεντέλη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
1
Α. ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Νομοθεσία των Αδειών που δικαιούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των Δημόσιων Σχολείων
σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα του Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/2007 τ. Α’ και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί
Δ.Ε. των Ιδιωτικών Σχολείων σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 3, 4, του Ν. 682/1977 και το άρθρο 20, του
Ν. 1849/1989 και σχετικά Δικαιολογητικά
1
Κανονική άδεια
2
3
4
5
Άδεια γάμου / θανάτου
Ειδική άδεια νοσήματος
Ειδική άδεια αναπηρίας
Άδεια για γέννηση τέκνου
6
Άδεια Αιμοδοσίας / Άδεια για συμμετοχή
σε δίκη / Εκλογική άδεια
7Α
Άδεια άνευ αποδοχών
7Β
8Α
Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή
τέκνου
Άδεια άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση
μεταπτυχιακών σπουδών
Άδειες μητρότητας: κύησης / λοχείας
8Β
8Γ
9
Κανονική άδεια κυοφορίας
Περί υιοθεσίας τέκνου
Άδεια ανατροφής τέκνου / Γονική άδεια
10 Α
Βραχυχρόνιες Αναρρωτικές άδειες χωρίς
γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής
Αναρρωτικές άδειες με γνωμάτευση της
Υγειονομικής Επιτροπής
7Γ
10 Β
10 Γ
Δυσίατα Νοσήματα
11
Άδεια για Επιμορφωτικούς ή
Επιστημονικούς λόγους
Άδεια Εξετάσεων
12
13
14
15
Ειδική άδεια για διευκόλυνση υπαλλήλων/
αθλητών
Άδεια αιρετών ΟΤΑ
Συνδικαλιστική άδεια
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
Άρθρο 48, παρ. 4, του Ν. 3528/2007 και αρ.
546/2005 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους
Άρθρο 50, παρ. 1, του Ν.3528/2007
Άρθρο 50, παρ. 2, του Ν. 3528/2007
Άρθρο 50, παρ. 3, 4, του Ν. 3528/2007
Άρθρο 50, παρ. 1, όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 18, παρ. 2, του Ν. 3801/2009
Άρθρο 50, παρ. 5, του Ν. 3528/2007
Άρθρο 51, παρ. 3, του Ν. 3528/2007 –Τροποποίηση
με Ν. 3986/2011, άρθρο 37, παρ. 4
Άρθρο 53, παρ. 1, του Ν. 3528/2007
Άρθρο 16 περ. Ε', του Ν.1566/1985
Άρθρο 52, του Ν.3528/2007, όπως συμπληρώθηκε
με το άρθρο 18, του Ν. 3801/2009
Άρθρο 52, παρ. 3, του Ν. 3528/2007
Άρθρο 52, παρ. 4, του Ν. 3528/2007
Άρθρο 53, παρ. 2, 5, 6, του Ν. 3528/2007 &
ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/ΟΙΚ.20561 και άρθρο 53, παρ. 2,
του Ν. 2721/1999 ΦΕΚ 112 τ. Α΄(για εκπαιδευτικό
Ιδιωτικού Σχολείου)
Άρθρο 54, παρ. 1, και άρθρο 55, παρ. 2, 3, του Ν.
3528/2007
Άρθρο 56, παρ. 7, 10, 11, του Ν. 3528/2007 και
άρθρο 167, του Υ.Κ.
(μεταβατική διάταξη του
άρθρου 169, του Υ.Κ., παρ. 12)
Άρθρο 54, παρ. 3, 4, άρθρο 56, παρ. 8 και άρθρο
153, του Ν. 3528/2007
Άρθρο 59, παρ. 1, του Ν. 3528/2007
Άρθρο 60, παρ. 2, του Ν.3528/2007 και αρ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.53.9673/16848/21-4-2003 έγγραφο του
ΥΠΕΣΣΔΑ
Αρ. 16117/7-6-2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 885 Τ. Β') &
Ν.2725/1999
Άρθρα 93 και 182, του Ν. 3852/2010
Άρθρα 17 και 18, του Ν.1264/1982
2
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
10 εργάσιμες ημέρες κατά ημερολογιακό έτος
εφόσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί ή
οικογενειακοί λόγοι ανάγκης.
Η αίτηση υποβάλλεται 7 ημέρες πριν από την
έναρξη της άδειας. (Σε περιπτώσεις πολύ
σοβαρών και έκτακτων γεγονότων, όπως αιφνίδια
ασθένεια συγγενικών προσώπων, ενημερώνονται
οι ιεραρχικά προϊστάμενοι, η αίτηση υποβάλλεται
την ίδια ημέρα και επισυνάπτεται κάθε
δικαιολογητικό).
Όταν προκηρύσσονται βουλευτικές εκλογές
απαγορεύεται η χορήγηση κανονικών αδειών κατά
τη διάρκεια ενός μηνός, πριν από την ημέρα των
εκλογών.
5 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γάμου και 3
εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση θανάτου συζύγου
ή συγγενούς έως και β' βαθμού (γονέων,
αδελφών, εγγονών, πάππων).
22 εργάσιμες ημέρες κατά ημερολογιακό έτος σε
υπάλληλο που πάσχει ο ίδιος ή έχει σύζυγο ή
τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί
τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής
νοσηλείας, που πάσχει από βαριά νοητική
στέρηση ή σύνδρομο Down.
 Αίτηση κανονικής άδειας συμπληρωμένη με
όλα τα στοιχεία του εκπαιδευτικού
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συναίνεση του Διευθυντή
του Σχολείου
 Πίνακας κανονικών αδειών ημερολογιακού
έτους υπογεγραμμένος από τον Διευθυντή
του Σχολείου
 Επισυνάπτεται κάθε δικαιολογητικό που
υπάρχει
1.
Κανονική άδεια
2.
Άδεια γάμου – θανάτου
3.
Ειδική άδεια νοσήματος
4.
Ειδική άδεια αναπηρίας
6 εργάσιμες ημέρες σε υπάλληλο με
ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
5.
Άδεια για γέννηση τέκνου
6.
Άδεια αιμοδοσίας
Στον πατέρα εκπαιδευτικό χορηγείται άδεια
2 ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η
άδεια αυτή χορηγείται και σε περίπτωση
υιοθεσίας, εφόσον το τέκνο δεν έχει υπερβεί
το 2° έτος της ηλικίας του.
2 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση συμμετοχής του
υπαλλήλου σε αιμοδοσία, πέραν της ημέρας
αιμοδοσίας και μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε μέσα
στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
Δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας για 4
συνεχόμενες ημέρες, εφόσον ο υπάλληλος συμμετείχε
σε αιμοληψία δύο φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό
έτος.
 Αίτηση ειδικής άδειας όπου σημειώνεται το
είδος άδειας
 Ληξιαρχική Πράξη Γάμου / Ληξιαρχική
Πράξη Θανάτου
 Αίτηση ειδικής άδειας
 Πίνακας ειδικών αδειών ημερολογιακού
έτους
 Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής, όπου αναφέρεται η ισχύουσα
ημερομηνία. Πρέπει να ανανεώνεται μετά
την λήξη της εκτός κι αν ισχύει εφ’ όρου
ζωής (την προσκομίζει άπαξ στην υπηρεσία)
 Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται
ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση
 Αίτηση ειδικής άδειας
 Πίνακας ειδικών αδειών ημερολογιακού
έτους
 Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής, όπου αναφέρεται η ισχύουσα
ημερομηνία. Πρέπει να ανανεώνεται μετά
την λήξη της εκτός κι αν ισχύει εφ’ όρου
ζωής (την προσκομίζει άπαξ στην υπηρεσία).
 Αίτηση ειδικής άδειας
 Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του τέκνου
 Αίτηση ειδικής άδειας (αιμοδοτικής)
 Σχετική Βεβαίωση του Νοσηλευτικού
Ιδρύματος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η
αιμοληψία
Άδεια για συμμετοχή
σε δίκη
1 έως 3 ημέρες κατά περίπτωση για συμμετοχή σε
δίκη ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, με
οποιαδήποτε ιδιότητα.
 Αίτηση ειδικής άδειας συμμετοχής σε δίκη
 Υπεύθυνη Δήλωση ή Φωτοτυπία της Κλήσης
από το Δικαστήριο
 Βεβαίωση του Δικαστηρίου ότι
παρουσιάστηκε σε αυτό
Εκλογική άδεια
1 έως 3 ημέρες για τον εκπαιδευτικό που θα
μετακινηθεί για την άσκηση του εκλογικού του
δικαιώματος.
 Αίτηση ειδικής άδειας - εκλογικής
 Υπεύθυνη Δήλωση ή σχετική βεβαίωση από
τον αρμόδιο φορέα για τη χιλιομετρική
απόσταση μέχρι τον τόπο άσκησης του
εκλογικού δικαιώματος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
3
7.
Άδειες άνευ αποδοχών
1. Μέχρι 1 μήνα κατά ημερολογιακό έτος και
εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν
χορηγείται από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε.
2. Συνολικά έως 2 έτη για σοβαρούς λόγους και
ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, μετά από
σύμφωνη γνώμη του ΑΠΥΣΔΕ.
3. Σε περίπτωση ανατροφής τέκνου μέχρι 6 ετών
χορηγείται άδεια συνολικής διάρκειας έως 2 έτη
υποχρεωτικά χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού
συμβουλίου. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν είναι
συντάξιμος. Εάν ο/η εκπαιδευτικός έχει τέκνο π.χ.
πεντέμισι χρονών δικαιούται άδεια μόνο 6 μήνες.
Περιπτώσεις 1 και 2
 Αίτηση άδειας άνευ αποδοχών, στην οποία
θα αναφέρονται οι σοβαροί λόγοι για τους
οποίους ζητά την άδεια
 Πίνακας αδειών άνευ αποδοχών
 Επίσημα δικαιολογητικά που να
αποδεικνύουν τους λόγους, που επικαλείται
(π.χ. Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου)
 Σχετική θετική εισήγηση του νόμιμου
εκπροσώπου του Σχολείου για τον μόνιμο
εκπαιδευτικό Ιδιωτικού Σχολείου (εγκύκλιο
Δ5/6485/13-7-1993 του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
Περίπτωση 3
 Αίτηση άδειας άνευ αποδοχών
 Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του τέκνου
Η άδεια χορηγείται και στους άρρενες
εκπαιδευτικούς, γι’ αυτό, στις περιπτώσεις που και
οι δύο σύζυγοι υπηρετούν σε Δημόσιες Υπηρεσίες,
θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση της
Υπηρεσίας του ή της συζύγου ότι δεν έχει
χορηγηθεί σ’ αυτόν /αυτήν όμοια άδεια για τους
ίδιους λόγους.
Περίπτωση 4
4. Συνολικά μέχρι 6 έτη συνεχώς ή και τμηματικά  Έντυπη αίτηση χορήγησης άδειας χωρίς
μετά από σύμφωνη γνώμη του ΑΠΥΣΔΕ σε
αποδοχές
υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή
 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό που μετέχει η
Κατάστασης
Ελλάδα.
 Επίσημα αποδεικτικά στοιχεία της Υπηρεσίας
του/της συζύγου του
5. Άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας 5
ετών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους αντί των 2
ετών που ίσχυε έως 1/7/2011 (ύστερα από γνώμη
υπηρεσιακού συμβουλίου).
3μηνη άδεια ανατροφής
τέκνου
8.
Άδειες μητρότητας:
κύησης / λοχείας
Διάστημα 3 μηνών της άδειας αυτής χορηγείται
με πλήρεις αποδοχές στη περίπτωση γέννησης,
τρίτου τέκνου και άνω, ανεξάρτητα εάν ο
εκπαιδευτικός έχει κάνει χρήση της άδειας άνευ
αποδοχών και εφόσον δεν έχει εξαντλήσει αυτή.
Για το ίδιο τέκνο δικαίωμα χρήσης της άδειας
αυτής έχει ο ένας από τους δύο γονείς και
χορηγείται άπαξ. Χορηγείται υποχρεωτικά είτε
αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας είτε με
την έναρξη του σχολικού έτους. Η αίτηση
υποβάλλεται 1 μήνα πριν από τη έναρξη της
άδειας.
1. 2 μήνες άδεια κύησης πριν από την Π.Η.Τ. και
3 μήνες άδεια λοχείας.
Σε περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω η
άδεια προσαυξάνεται για κάθε κύηση κατά 2
μήνες. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια
λοχείας αυξάνεται κατά 1 μήνα για κάθε τέκνο
πέραν του ενός.
Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο
μεταγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά
πιθανολογηθεί, τότε η άδεια που είχε χορηγηθεί
παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία
του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να
συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της
άδειας λοχείας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
Περίπτωση 5
 Αίτηση άδειας άνευ αποδοχών
 Επίσημα δικαιολογητικά όπου θα
αναφέρονται οι σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι
Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Υπεύθυνη Δήλωση του/της ενδιαφερόμενου
ότι δεν του χορηγήθηκε ξανά 3μηνη άδεια
ανατροφής τέκνου
 Βεβαίωση από την Υπηρεσία του/της
συζύγου (εφ’ όσον και οι δύο σύζυγοι
υπηρετούν στο Δημόσιο), ότι δεν έχει
χορηγηθεί σ ’αυτόν/αυτήν όμοια άδεια



Περίπτωση 1
ου
 Αίτηση άδειας κύησης (προς το τέλος του 7
μήνα κύησης)
 Ιατρική Γνωμάτευση του γυναικολόγου, όπου
αναφέρεται η πιθανή ημερομηνία τοκετού
(Π.Η.Τ.)
 Αίτηση άδειας λοχείας
 Ιατρική Βεβαίωση του Μαιευτηρίου, όπου
αναφέρεται η ημερομηνία γέννησης
 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης
4
Κανονική άδεια
κυοφορίας με πλήρεις
αποδοχές
9.
Διευκολύνσεις υπαλλήλων
με οικογενειακές
υποχρεώσεις :
Συνεχόμενη άδεια
ανατροφής τέκνου
(εννεάμηνη) για μόνιμο
εκπαιδευτικό Δημόσιου
Σχολείου
Διακοπή 9μηνης άδειας
για μόνιμο εκπαιδευτικό
Ιδιωτικού Σχολείου γίνεται
μόνο για σοβαρούς
λόγους. Σε καμία
περίπτωση ο
εκπαιδευτικός δεν
επιτρέπεται να επιστρέψει
στο σχολείο πριν από την
έκδοση της απόφασης
διακοπής.
Γονική άδεια για
παρακολούθηση της
σχολικής επίδοσης των
τέκνων
10.
Αναρρωτικές άδειες
Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο
προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά
πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας κύησης
χορηγείται μετά τον τοκετό ώστε να εξασφαλιστεί
συνολικός χρόνος άδειας 5 μηνών.
Άδεια 3 μηνών με αποδοχές χορηγείται και στην
υπάλληλο που υιοθετεί τέκνο έως 6 ετών.
2. α. Σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη
ειδικής θεραπείας χορηγείται κανονική
άδεια κυοφορίας μετά την εξάντληση της
αναρρωτικής και μέχρι την έναρξη της άδειας
κύησης.
Ο χρόνος αυτός δεν αφαιρείται από τους μήνες
της αναρρωτικής άδειας που θα δικαιούται στο
μέλλον η ενδιαφερόμενη.
2. β. Σε περίπτωση επαπειλούμενης κύησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3205/2003,
χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές, ύστερα
από βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής
Κλινικής, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία, που
αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία
(εισαγωγή, εξιτήριο).
1. 9 μήνες άδεια για ανατροφή τέκνου έως 4
ετών σε περίπτωση που η υπάλληλος δεν κάνει
χρήση μειωμένου ωραρίου. Σε γονέα άγαμο, χήρο,
διαζευγμένο ή με αναπηρία 67% και άνω η άδεια
προσαυξάνεται κατά 1 μήνα.
Ο σύζυγος εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να κάνει
χρήση της άδειας ανατροφής, αν η σύζυγός του δεν
εργάζεται.
Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας
εκπαιδευτικός ο οποίος έχει υιοθετήσει τέκνο (αρ.
582/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους).
Αν και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ο /η
σύζυγος του εκπαιδευτικού εργάζεται στον ιδιωτικό
τομέα, με κοινή τους δήλωση καθορίζεται ποιος από
τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής (ή του
μειωμένου ωραρίου.)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι άδειες Κύησης-Λοχείας-Ανατροφής δεν
διακόπτονται κατά τις διακοπές των σχολείων.
Περίπτωση 2
 Αίτηση κανονικής άδειας κυοφορίας
 Βεβαίωση του θεράποντος ιατρού, που
αναφέρεται και η Π.Η.Τ.
 Βεβαίωση Δ/ντή γυναικολογικού τμήματος
Δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος
Περίπτωση 1
 Αίτηση ανατροφής τέκνου (Υποβάλλεται
οποτεδήποτε αλλά για λόγους εύρυθμης
λειτουργίας των Σχολείων πρέπει να
υποβάλλεται 1 μήνα πριν τη λήξη της άδειας
λοχείας).
 Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρεται
ότι θα κάνει χρήση της 9μηνης άδειας και όχι
του μειωμένου ωραρίου
 Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του τέκνου
 Υπεύθυνη Δήλωση του συζύγου, στην οποία
θα αναφέρεται ότι δε θα κάνει χρήση της
9μηνης άδειας ή του μειωμένου ωραρίου
(Βεβαίωση οικείου εργοδότη, Βεβαίωση
Ασφαλιστικού Φορέα: όταν πρόκειται για τον
σύζυγο εκπαιδευτικό)
Πρόσθετα δικαιολογητικά για εκπαιδευτικό
Ιδιωτικού Σχολείου:
 Απόφαση διορισμού ή ανανέωση σύμβασης,
στην οποία να αναφέρονται και οι ώρες
διδασκαλίας
 Βεβαίωση χορήγησης επιδομάτων μητρότητας
(κυοφορίας και λοχείας) από το ΙΚΑ
 Διοριστήριο του αναπληρωτή εκπαιδευτικού
2. Έως 4 ημέρες κατά ημερολογιακό έτος σε
Περίπτωση 2
υπάλληλο που έχει 1 τέκνο που παρακολουθεί
 Αίτηση Γονικής Άδειας
μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης. Έως 5  Πίνακας Γονικών Αδειών
ημέρες κατά ημερολογιακό έτος σε υπάλληλο που
 Βεβαίωση παρουσίας του υπαλλήλου στο
έχει 2 ή περισσότερα τέκνα που παρακολουθούν
Σχολείο, όπου φοιτούν τα τέκνα του, από τον
μαθήματα στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης και έως
Διευθυντή του Σχολείου
6 ημέρες κατά ημερολογιακό έτος σε περίπτωση
που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε
διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης. (Εξαιρείται η
Γ/θμια Εκπαίδευση → Αίτηση για κανονική άδεια).
Ο εκπαιδευτικός δικαιούται αναρρωτικής άδειας
με πλήρεις αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα
έτη υπηρεσίας του(υπολογιζόμενης και της
αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας του),
αφαιρούμενης της αναρρωτικής που του
χορηγήθηκε την τελευταία πενταετία. Συνεχόμενη
δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
5
Για δυσίατα νοσήματα η δικαιούμενη άδεια
προσαυξάνεται στο διπλάσιο, ύστερα από
Γνωμάτευση της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής.
Όταν ο εκπαιδευτικός έχει νοσηλευτεί σε
νοσοκομείο τότε, στις ημέρες αναρρωτικής άδειας
προστίθενται υποχρεωτικά και οι ημέρες
νοσηλείας του.
Η αίτηση για παράταση αναρρωτικής άδειας
υποβάλλεται το αργότερο μέσα στο τελευταίο
15ήμερο του χρόνου της άδειας που του έχει
χορηγηθεί.
Άδεια διάρκειας πέραν του ενός μηνός για
ψυχική νόσο δεν χορηγείται αν δεν προηγηθεί
νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο. Παράτασή της
ή χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει
συνολικά ή τμηματικά τον 1 μήνα μέσα στο ίδιο
ημερολογιακό έτος χορηγείται μετά από
αναλυτική έκθεση θεράποντα ιατρού και έκθεση
εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς.
Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χωρίς
Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής
χορηγούνται:
α) με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου έως
2 ημέρες την κάθε φορά και όχι περισσότερες
από 4 ημέρες κατά ημερολογιακό έτος, π.χ.
1+1+1+1 ή 2+2 ή 2+1+1
α΄ Περίπτωση
 Αίτηση αναρρωτικής άδειας
 Υπεύθυνη Δήλωση
 Πίνακας αναρρωτικών αδειών
ημερολογιακού έτους υπογεγραμμένος από
τον Διευθυντή του Σχολείου
β) με γνωμάτευση ιδιώτη ιατρού έως 3 ημέρες
κάθε φορά και όχι περισσότερες από 6 ημέρες
συνολικά κατά ημερολογιακό έτος, π.χ. 3+3 ή
2+2+2 ή 3+2+1
β΄ Περίπτωση
 Αίτηση αναρρωτικής άδειας
 Γνωμάτευση ιδιώτη ιατρού ή από ιατρό
Δημόσιου / Ιδιωτικού Νοσοκομείου
 Πίνακας αναρρωτικών αδειών
ημερολογιακού έτους υπογεγραμμένος από
τον Διευθυντή του Σχολείου
γ) με γνωμάτευση του Διευθυντή κλινικής
Δημόσιου Νοσοκομείου έως 5 ημέρες κάθε
φορά και όχι περισσότερες από 10 ημέρες κατά
ημερολογιακό έτος, π.χ. 5+5 ή 4+1+5 ή 4+4+2
Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών
αδειών δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά τις
10 ημέρες κατά ημερολογιακό έτος.
γ΄ Περίπτωση
 Αίτηση αναρρωτικής άδειας
 Γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Δημόσιου
Νοσοκομείου
 Πίνακας αναρρωτικών αδειών
ημερολογιακού έτους υπογεγραμμένος από
τον Διευθυντή του Σχολείου
Με γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής: Σε
περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας
που πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα και ημέρα
πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο αργίες,
ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για
εξέταση στη οικεία Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια
χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή
κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου και εφόσον
πρόκειται για νοσηλεία 7 ημερών τουλάχιστον ή
κατόπιν χειρουργικής επέμβασης. Στις ίδιες
περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση
αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση του
υπαλλήλου.
η
Σημειώνεται ότι ως αργίες νοούνται οι εξής: η 25
η
Μαρτίου, η 28 Οκτωβρίου, η εορτή των Τριών
η
Ιεραρχών, η Καθαρά Δευτέρα, η 1 Μαΐου, η
εορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της
Πεντηκοστής) και όλες οι Κυριακές.
Η αίτηση υποβάλλεται εντός 7 ημερών από την
απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθένειας και
συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τα ανάλογα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ
 Ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρουσιαστεί
υποχρεωτικά την ημερομηνία που θα του
κοινοποιηθεί στην Πρωτοβάθμια
Υγειονομική Επιτροπή (σύμφωνα με το
άρθρο 56, παρ. 10) και στη συνέχεια να
προσκομίσει τη σχετική Γνωμάτευση στη
Διεύθυνση Δ.Ε. (Μεσογείων 324).
6
11.
Άδειες για
επιμορφωτικούς ή
επιστημονικούς λόγους
12.
Άδειες εξετάσεων
13.
14.
Ειδική άδεια για τη
διευκόλυνση των
υπαλλήλων – αθλητών
Άδειες αιρετών ΟΤΑ
15.
Συνδικαλιστικές άδειες
δικαιολογητικά. Όταν πρόκειται για βεβαιώσεις
νοσοκομείων είναι απαραίτητο να είναι
υπογεγραμμένες από τον θεράποντα ιατρό και το
διευθυντή κλινικής και να φέρουν την επίσημη
(στρογγυλή) σφραγίδα του νοσοκομείου.
Το Σαββατοκύριακο υπολογίζεται στις
αναρρωτικές άδειες.
Μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε
συνέδρια, σεμινάρια, συνδιασκέψεις, κάθε είδους
συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό
ή το εξωτερικό ( εγκεκριμένα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.),
διαγωνισμούς για υποτροφία, εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ.
ή για να επιλεγεί για φοίτηση σε κύκλους
μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενα που
ενδιαφέρουν την υπηρεσία.
20 εργάσιμες ημέρες (2 ημέρες για κάθε μάθημα:
την προηγούμενη και την ημέρα της εξέτασης) σε
υπάλληλο που είναι σπουδαστής ή φοιτητής,
προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός και για όποιον
εκπονεί διδακτορική διατριβή καθώς και την
ορκωμοσία του εκπαιδευτικού μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών του
(ΔΙΔΑΔ/Φ.53.9673/16848/21-4-2003 έγγραφο του
ΥΠΕΣΣΔΑ).
Σημειώνεται ότι στην αρχή του έτους υποβάλλεται
Βεβαίωση εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής στη
Σχολή φοίτησης.
Σε υπάλληλο – αθλητή του δημοσίου τομέα για
συμμετοχή σε προπονήσεις και αγώνες των
ομάδων του.
Ανάλογα με το αξίωμα του χορηγείται ειδική άδεια
ή απαλλαγή για όλο το χρονικό διάστημα της
θητείας του.
Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό
Γραμματέα 3 ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους
είναι λιγότερα από 500 και 5 ημέρες αν τα μέλη
τους είναι περισσότερα από 500.Η άδεια
χορηγείται είτε τμηματικά είτε με τη μορφή
μειωμένου ωραρίου.
 Αίτηση
άδειας
για
ΕπιμορφωτικούςΕπιστημονικούς λόγους
 Πρόγραμμα συνεδρίου, σεμιναρίου, κ.λ.π.
 Βεβαίωση συμμετοχής σε συνέδριο,
σεμινάριο, κ.λ.π.
 Αίτηση για άδεια Εξετάσεων
Υποχρεωτική Υποβολή του προγράμματος των
Εξετάσεων
Βεβαίωση της Σχολής ότι έλαβε μέρος στις
εξετάσεις
 Αίτηση για ειδική άδεια συμμετοχής
 Βεβαίωση συμμετοχής
 Αίτηση για Ειδική Άδεια
 Κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό
 Αίτηση για συνδικαλιστική άδεια
 Κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό
B. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/Α
1.
ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
Κανονική άδεια
σύμφωνα με:
άρθρο 20, παρ. 8, του Π.Δ.
410/1988 και αρ. 44/1990
γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
7 εργάσιμες ημέρες κατά ημερολογιακό
έτος εφόσον συντρέχουν σοβαροί
προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι
ανάγκης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Αίτηση κανονικής άδειας συμπληρωμένη
με όλα τα στοιχεία του εκπαιδευτικού
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συναίνεση του Διευθυντή
του Σχολείου
 Πίνακας κανονικών αδειών
ημερολογιακού έτους υπογεγραμμένος από
τον Διευθυντή του Σχολείου
 Επισυνάπτεται κάθε δικαιολογητικό που
υπάρχει
7
2.
Άδεια γάμου / θανάτου
σύμφωνα με:
Εθνικές Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας ετών
2000-2003
5 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γάμου και 2
εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση θανάτου
συζύγου, τέκνου, γονέα ή αδελφών.
 Αίτηση ειδικής άδειας όπου σημειώνεται
το είδος άδειας
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου / Ληξιαρχική
Πράξη Θανάτου
3.
Ειδική άδεια
νοσήματος
σύμφωνα με:
άρθρο 21, Π.Δ.
410/1988
22 εργάσιμες ημέρες κατά ημερολογιακό έτος (11 με
αποδοχές και 11 χωρίς αποδοχές) σε υπάλληλο που
πάσχει ή έχει τέκνο που πάσχει από νόσημα, που απαιτεί
μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή
αιμοκάθαρση.
 Αίτηση ειδικής άδειας
 Πίνακας ειδικών αδειών ημερολογιακού
έτους
 Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας
Υγειονομικής Επιτροπής, όπου
αναφέρεται η ισχύουσα ημερομηνία
4.
Άδεια αιμοδοσίας
σύμφωνα με:
ΔΙΔΑΔ/Φ.53/214/168
1 εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση αιμοδοσίας για ασθενή
συγγενικού περιβάλλοντος, 2 εργάσιμες ημέρες για
αιμοδοσία με δική του πρωτοβουλία και 3 εργάσιμες
ημέρες εφόσον ανταποκρίνεται σε πρόσκληση
υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης
ανάγκης.
 Αίτηση ειδικής άδειας (αιμοδοτικής)
 Σχετική Βεβαίωση του Νοσηλευτικού
Ιδρύματος στο οποίο πραγματοποιήθηκε
η αιμοληψία
5.
Άδειες
μητρότητας
σύμφωνα με:
Άρθρο 11 του
Ν. 2874/2000
56 ημέρες άδεια κύησης πριν την Π.Η.Τ. και 63
ημέρες άδεια λοχείας μετά τον τοκετό. Πρέπει να
εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας 119
ημερών. Η αναπληρώτρια / ωρομίσθια
εκπαιδευτικός δικαιούται την άδεια μητρότητας
και στην περίπτωση που γέννησε πρόωρα και το
νεογνό γεννήθηκε νεκρό ή απεβίωσε μετά τον
τοκετό.
 Αίτηση άδειας κύησης (προς το τέλος του
ου
7 μήνα κύησης)
 Ιατρική Γνωμάτευση γυναικολόγου του
ΙΚΑ, όπου αναφέρεται η πιθανή
ημερομηνία τοκετού
Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός δικαιούται αναρρωτικής
άδειας, εφόσον, έχει υπηρεσία, από το διορισμό του,
άνω των 10 ημερών.
Πρέπει να απευθύνεται στο ΙΚΑ της περιοχής του για
ιατρική εξέταση, καθόσον, για την περίπτωση του δεν
ισχύουν γνωματεύσεις από ιδιώτες ιατρούς, ούτε
υπεύθυνες δηλώσεις, ούτε παραπομπή του γίνεται στις
κατά τόπους Υγειονομικές Επιτροπές.
Για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης του 15
ημέρες με αποδοχές που χορηγείται με τους όρους και
τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον
ασφαλιστικό του φορέα. Μετά την εξάντληση των
15 ημερών και για σπουδαίο λόγο έχει δικαίωμα να
λάβει αναρρωτική άδεια χωρίς αξίωση καταβολής
αποδοχών.
 Αίτηση αναρρωτικής άδειας
 Γνωμάτευση ιατρού του ΙΚΑ / ΕΟΠΥΥ
 Πίνακας αναρρωτικών αδειών
ημερολογιακού έτους υπογεγραμμένος
από τον Διευθυντή του Σχολείου
1 έως 3 ημέρες κατά περίπτωση για συμμετοχή σε
δίκη ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, με
οποιαδήποτε ιδιότητα.
 Αίτηση ειδικής άδειας συμμετοχής σε
δίκη
 Υπεύθυνη Δήλωση ή Φωτοτυπία της
Κλήσης από το Δικαστήριο
 Βεβαίωση του Δικαστηρίου ότι
παρουσιάστηκε σε αυτό
1 έως 3 ημέρες για τον εκπαιδευτικό που θα
μετακινηθεί για την άσκηση του εκλογικού του
δικαιώματος.
 Αίτηση ειδικής άδειας – εκλογικής
 Υπεύθυνη Δήλωση ή σχετική βεβαίωση
από τον αρμόδιο φορέα για τη
χιλιομετρική απόσταση μέχρι τον τόπο
άσκησης του εκλογικού δικαιώματος
6.
Αναρρωτικές άδειες
σύμφωνα με:
άρθρα 657 και 658 του
Αστικού Κώδικα
Άδεια για συμμετοχή σε
δίκη
Εκλογική άδεια
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
 Αίτηση άδειας λοχείας
 Βεβαίωση κυοφορίας του ΙΚΑ
 Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού του ΙΚΑ
(σχετικό ένταλμα πληρωμής του ΙΚΑ)
 Ληξιαρχική Πράξη γέννησης
 Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη διακοπής
εργασίας
8
7.
Γονική άδεια για
παρακολούθηση
της σχολικής
επίδοσης των
τέκνων
σύμφωνα με:
Άρθρο 9, του Ν.
1483/1984, άρθρο
6, του
Π.Δ.193/1988
8.
Άδειες εξετάσεων
σύμφωνα με:
‘Αρθρο 26 του Π.Δ.
410/1988
Έως 4 ημέρες κατά ημερολογιακό έτος σε
υπάλληλο που έχει 1 τέκνο που
παρακολουθεί μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας
Εκπαίδευσης. Έως 5 ημέρες κατά
ημερολογιακό έτος σε υπάλληλο που έχει 2
ή περισσότερα τέκνα που παρακολουθούν
μαθήματα στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης
και έως 6 ημέρες κατά ημερολογιακό έτος σε
περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν
μαθήματα σε διαφορετική βαθμίδα.
εκπαίδευσης.
14 εργάσιμες ημέρες ( 2 ημέρες για κάθε μάθημα)
σε υπάλληλο που είναι σπουδαστής ή φοιτητής.
 Αίτηση Γονικής Άδειας
 Πίνακας Γονικών Αδειών
 Βεβαίωση παρουσίας του υπαλλήλου στο
Σχολείο, όπου φοιτούν τα τέκνα του, από
τον Διευθυντή του Σχολείου
 Αίτηση για άδεια Εξετάσεων
 Υποχρεωτική υποβολή του προγράμματος
των εξετάσεων
 Βεβαίωση της Σχολής ότι έλαβε μέρος στις
εξετάσεις
Παρακαλούμε τους κ.κ. Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ελέγχουν τα δικαιολογητικά που
συνοδεύουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ σε ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ την αίτηση του εκπαιδευτικού πριν τα αποστείλουν στη
Διεύθυνση, έτσι ώστε να μη παραμένουν οι αιτήσεις σε εκκρεμότητα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα
χορηγούνται οι άδειες.
Επίσης παρακαλούμε για τη σχολαστική τήρηση της οδηγίας αυτής την οποία και θα
παρακολουθούμε και θα ελέγχουμε.
Επισημαίνεται ότι ο Ατομικός Φάκελος του εκπαιδευτικού σε περίπτωση μετάθεσης η
βελτίωσης θέσης πρέπει να αποστέλλεται υπηρεσιακά στο σχολείο της νέας τοποθέτησής του και να
μην δίδεται στον ίδιο τον εκπαιδευτικό.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στους υπεύθυνους
υπαλλήλους για τη χορήγηση των αδειών.
Επισυνάπτουμε όλα τα είδη των αιτήσεων (3 σελίδες) όπως επίσης το έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
και τον πίνακα καταγραφής αδειών ημερολογιακού έτους.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα
όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί
υπάλληλοι του Σχολείου σας.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΛΟΥΚΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
9
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)
ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)
Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
(4)
Ημερομηνία:
200
Ο - Η Δηλ
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:
 ΕΙΔΙΚΗ
 ΚΥΗΣΗΣ
 ΛΟΧΕΙΑΣ
 ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ
 ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ …………………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:............................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΩ ΩΣ:
ΜΟΝΙΜΟΣ / ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ /
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε
άδεια............................................
ΕΠΩΝΥΜΟ:....................................
από..................μέχρι.....................
ΟΝΟΜΑ:........................................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:.................................
ΚΛΑΔΟΣ:.......................................
για τους εξής λόγους:
....................................................
....................................................
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ:................................
....................................................
ΒΑΘΜΟΣ/Μ.Κ:................................
ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ:
....................................................
....................................................
....................................................
ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ:
....................................................
ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚHΣ:
....................................................
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚHΣ:
....................................................
....................................................
....................................................
Συνημμένα υποβάλλω:
1. ..........................................
2. ..........................................
3. ..........................................
4. ..........................................
5. ..........................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟΣ:...............................
Ο/Η ΑΙΤ..........
ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ:............................
....................................................
ΤΑΧ/ΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:........................
ΤΗΛΕΦΩΝΑ..................................
...................................................
(Υπογραφή)
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΩ ΩΣ:
ΜΟΝΙΜΟΣ / ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ /
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ:....................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:............................
ΟΝΟΜΑ:........................................
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:.................................
κανονική άδεια ………………………………….
ΚΛΑΔΟΣ:.......................................
από..................μέχρι.....................
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ :................................
για τους εξής λόγους:
ΒΑΘΜΟΣ/Μ.Κ:................................
....................................................
ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ:
....................................................
....................................................
ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ:
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚHΣ:
....................................................
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚHΣ:
....................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
....................................................
....................................................
Μέσα στο ημερολογιακό έτος 201….. έχω
πάρει ………………………………ημέρες κανονικής
άδειας.
ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟΣ:...............................
ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ:............................
Ο/Η ΑΙΤ..........
....................................................
ΤΑΧ/ΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:........................
ΤΗΛΕΦΩΝΑ..................................
...................................................
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΥΝΗΓΟΡΩ
ΔΕΝ ΣΥΝΗΓΟΡΩ
(Υπογραφή)
(Υπογραφή)
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΩ ΩΣ:
ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ / ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ /
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ:....................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:............................
ΟΝΟΜΑ:........................................
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε αναρρωτική
αναρρωτική άδεια (........)................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:.................................
ΚΛΑΔΟΣ:.......................................
....................................................
Από.....................έως....................
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ:................................
ΒΑΘΜΟΣ/Μ.Κ:................................
ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ:
....................................................
Συνημμένα υποβάλλω:
1. Υπεύθυνη δήλωση
....................................................
ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ:
2. Γνωμάτευση
....................................................
ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ:
Ιδιώτη ιατρού
Ιατρού του ΙΚΑ
....................................................
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚHΣ:
Υγειονομικής επιτροπής ΙΚΑ
....................................................
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
...................................................
Δημόσιου Νοσοκομείου
3.
..............................................
....................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟΣ:...............................
Σε κάθε περίπτωση αναρρωτικής άδειας
πρέπει να αναφέρονται :
i) Σύνολο ετών υπηρεσίας...............
ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ:............................
ii) Σύνολο ημερών αναρρωτικής
....................................................
ΤΑΧ/ΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:........................
άδειας τελευταίας 5ετίας..................
iii) Σύνολο ημερών αναρρωτικής
ΤΗΛΕΦΩΝΑ...................................
άδειας τρέχοντος έτους....................
...................................................
Ο/Η ΑΙΤ..........
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ*
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : 201….
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ:----------------------------------------------------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε & Δ.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Β΄ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ:
ΟΝΟΜΑ:------------------------------------------------------ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :----------------------------------------------ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:-------------------------------------ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ--------------------------------------------ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ:-----------------------------
*Στον Πίνακα συμπληρώνονται οι ομοειδείς άδειες μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας που αναγράφεται στην αίτηση της άδειας.
Α/Α
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΗΔΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
(ΚΑΝΟΝΙΚΗΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
----------/-----/201…
Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤ………..