4 ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

4
ΓΙΑ
θ) Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασµός ανέρχεται:
1) ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
(
)
2) ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
(
)
3) ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
(
)
4) ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ
(
)
5) ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΦΙΛΙΚΗ ΠΟΛΗ
(
)
6) ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
(
)
(
)
ΣΥΝΟΛΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ι) Ο αριθµός των ψήφων (σταυρών) προτίµησης τους οποίους έλαβε ο καθένας των υποψηφίων του κάθε
συνδυασµού ανέρχεται ως εξής:
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
(Σελ. 1 από 13)
5
ΓΙΑ
Συνδιασµός 1: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1
ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ
2
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3
ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
4
ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
6
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ
7
ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
8
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
9
ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
10
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
11
ΒΕΡΕΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ
12
ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ
13
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
14
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
15
ΓΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
16
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
17
ΓΙΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΙΝΑ) του ΛΕΩΝΙ∆Α
18
ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η
19
ΓΟΛΕΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
20
∆ΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΚΕΛΛΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
22
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΦΩΤΙΟΥ
23
ΗΣΥΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΛΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΗΡΑΚΛΗ
24
ΚΑΚΟΥΡΗ- ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΕΒΙΤΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
25
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
26
ΚΑΠΠΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ
27
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΛΕΩΝΙ∆Α
28
ΚΑΤΗ- ΜΑΟΥΝΗ ΠΛΥΤΩ (ΛΙΛΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
29
ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
30
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
31
ΚΟΥ∆ΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
32
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
33
ΚΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
34
ΚΥΡΙΛΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΦΕΙ∆ΙΑ
35
ΛΑΠΙΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
36
ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
(Σελ. 2 από 13)
6
ΓΙΑ
Συνδιασµός 1: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
37
ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
38
ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ
39
ΜΑΧΑΙΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
40
ΜΙΧΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
41
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ
42
ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
43
ΝΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
44
ΟΛΥΜΠΙΤΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
45
ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
46
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ
47
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΗΛΙΑ
48
ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΟΥΚΑ
49
ΡΗΓΑ ΕΛΕΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΕΝΑ) του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
50
ΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
51
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
52
ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
53
ΣΚΙΑ∆ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
54
ΣΜΑΡΑΓ∆Η ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ
55
ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
56
ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
57
ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
58
ΤΣΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
59
ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
60
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
61
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
62
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
0
(∆ηµ. Ενότητα )
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
(Σελ. 3 από 13)
7
ΓΙΑ
Συνδιασµός 2: ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
1
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ (ΛΟΥΛΑ ) του ΧΡΗΣΤΟΥ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
1
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
3
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
4
ΒΑΛΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
5
ΒΑΜΒΑΚΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ( ΠΑΝΤΕΛΗΣ ) του Ο∆ΥΣΣΕΑ
6
ΓΕΡΑΜΑΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
7
ΓΕΡΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
8
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
9
ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
10
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11
ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13
ΖΑΧΑΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14
ΖΕΡΒΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ
15
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
16
ΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
17
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
18
ΚΟΝΟΡΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
19
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΛΛΩΝΑ
20
ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21
ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
22
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
23
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( ΠΙΤΣΑ ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
24
ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
25
ΛΑΜΠΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
26
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ( ΚΑΛΛΗ ) του ΚΗΡΥΚΟΥ
27
ΛΥΓΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
28
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΗΝΑ
29
ΜΗΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
30
ΜΗΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
31
ΜΙΡΑΣΓΙ∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
32
ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ( ΜΑΚΗΣ ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
33
ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
34
ΝΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
35
ΝΤΙΝΟΥ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
36
ΞΕΦΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
(Σελ. 4 από 13)
8
ΓΙΑ
Συνδιασµός 2: ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
37
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
38
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
39
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ( ΧΑΡΗΣ ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
40
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
41
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
42
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
43
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ- ΣΤΑΥΡΟΥ
44
ΠΟΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
45
ΡΑΟΥΖΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
46
ΡΟΒΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
47
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
48
ΣΕΛΑΛΜΑΖΙ∆ΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ( ΜΑΚΗΣ ) του ΘΕΟΧΑΡΗ
49
ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
50
ΣΤΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
51
ΣΤΡΙΓΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
52
ΣΥΝΑΠΙ∆Η ΑΓΑΘΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
53
ΤΟΣΟΥΝΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
54
ΤΟΥΡΛΕΝΤΕ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
55
ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
56
ΤΣΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
57
ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
58
ΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΟΗΛΙΑΣ ( ΗΛΙΑΣ ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
59
ΦΙΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
60
ΦΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
61
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η
62
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( ∆ΑΝΑΗ ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
0
(∆ηµ. Ενότητα )
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
(Σελ. 5 από 13)
9
ΓΙΑ
Συνδιασµός 3: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
1
ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
1
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΗ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
4
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6
ΒΑΦΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΣΟΥΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
8
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
9
ΓΟΓΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ
10
∆ΙΟΝΑΤΟΥ ΘΕΩΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ
11
∆ΟΝΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
12
∆ΡΟΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ
13
ΗΛΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14
ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ (ΤΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15
ΚΑΛΤΣΟΥΝΑΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
16
ΚΑΜΤΖΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17
ΚΑΝ∆ΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
18
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
19
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
20
ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
21
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ-ΣΟΛΙ∆ΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΛΙΝΤΑ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
22
ΚΑΤΣΙΓΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23
ΚΕΝΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
24
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
25
ΚΟΡΩΝΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
26
ΚΡΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΟΛΥΝΙΚΗ
27
ΚΥΡΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) του ΜΙΧΑΗΛ
28
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
29
ΛΕΡΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
30
ΜΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
31
ΜΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
32
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
33
ΜΑΡΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
34
ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
35
ΜΠΕΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
36
ΜΠΡΟΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
(Σελ. 6 από 13)
10
ΓΙΑ
Συνδιασµός 3: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
37
ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΝ∆ΡΕΑ
38
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
39
ΝΤΕΜΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
40
ΝΤΟΣΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
41
ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ
42
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
43
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
44
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
45
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
46
ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΗΛΙΑ
47
ΠΕΡΚΙΖΑ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ) χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΝΕΑΝ∆ΡΟΥ
48
ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ
49
ΣΤΑΘΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
50
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
51
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
52
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
53
ΣΥΝΤΕΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
54
ΣΥΡΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ του ΗΛΙΑ
55
ΤΖΙΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
56
ΦΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
57
ΦΙΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
58
ΦΟΥΝΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
59
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
0
(∆ηµ. Ενότητα )
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
(Σελ. 7 από 13)
11
ΓΙΑ
Συνδιασµός 4: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ
1
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
1
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ (ΚΡΙΣΤΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3
ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
5
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
6
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
7
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΡΕΛΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
8
ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
9
ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10
ΓΚΡΙΕΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11
∆ΑΜΙΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
12
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
13
∆ΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14
ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆Η-ΜΠΟΥΓΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΑ) του ΜΙΧΑΗΛ
15
ΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
16
ΖΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
17
ΖΙΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
18
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
19
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
20
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21
ΚΑΣΤΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
22
ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
23
ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24
ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
25
ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
26
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
27
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
28
ΚΟΥΦΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
29
ΚΡΑΒΑΡΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30
ΚΡΑΝΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΓΓΕΛΟΥ
31
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
32
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
33
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
34
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
35
ΛΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
36
ΛΟΥΪΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
(Σελ. 8 από 13)
12
ΓΙΑ
Συνδιασµός 4: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ
37
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
38
ΜΠΑΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
39
ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΕΝΗ) του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
40
ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
41
ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΑΡΗΣ) του ΦΩΤΙΟΥ
42
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
43
ΝΤΟΥΖΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
44
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
45
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
46
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΑΠΟΣΚΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
47
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
48
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
49
ΠΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
50
ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
51
ΠΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
52
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
53
ΣΑΧΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
54
ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
55
ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
56
ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η
57
ΤΣΕΛΕΜΠΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
58
ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
59
ΤΣΟΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
60
ΧΑΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
61
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
62
ΧΟΖΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
0
(∆ηµ. Ενότητα )
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
(Σελ. 9 από 13)
13
ΓΙΑ
Συνδιασµός 5: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΦΙΛΙΚΗ ΠΟΛΗ
1
ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
1
KUQO LEFTER (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) του KΑΜΒΕR
2
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ
3
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4
ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
6
ΓΚΟΤΣΗ-ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) συζ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
7
ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
8
ΓΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ
9
∆ΑΝ∆ΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙ∆Α
11
∆ΟΥΚΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
12
ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ (ΡΕΝΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13
ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
14
ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
15
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
16
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
17
ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η
18
ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ συζ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
19
ΚΑΣΟΥΜΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) συζ. ΛΕΩΝΙ∆Α
20
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21
ΚΟΛΑΖΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ (ΠΕΡΣΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
22
ΚΟΤΣΙΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΠΑΝΟΥ
23
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΣΑΡΑΝΤΗ
24
ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΓΙΑΛΑΜΑ∆ΑΚΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ
25
ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
26
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
27
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ
28
ΛΙΑΚΑΚΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
29
ΜΑΛΑΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
30
ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
31
ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΙΩΑΝΝΗ
32
ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
33
ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΥΛΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
34
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΣΑΒΒΑ
35
ΜΟΥΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ
36
ΜΠΙΖΙΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
(Σελ. 10 από 13)
14
ΓΙΑ
Συνδιασµός 5: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΦΙΛΙΚΗ ΠΟΛΗ
37
ΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
38
ΝΤΕΛΗΣ ΧΑΡΙΚΛΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
39
ΠΑΛΑΜΙ∆ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
40
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
41
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ
42
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
43
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
44
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
45
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
46
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
47
ΡΕΣΑΪΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
48
ΡΟΒΙΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
49
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
50
ΣΙΟΥΓΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
51
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
52
ΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
53
ΤΖΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΥΜΕΩΝ
54
ΤΣΑΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
55
ΤΣΙΜΠΙ∆Η ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ
56
ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
57
ΦΑΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
58
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
59
ΦΡΕΖΑ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
60
ΦΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
61
ΧΑΖΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
62
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
0
(∆ηµ. Ενότητα )
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
(Σελ. 11 από 13)
15
ΓΙΑ
Συνδιασµός 6: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
1
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
1
ΑΒΕΡΚΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ
2
ΑΛΕΞ-ΣΤΡΑΒΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΙ ΤΣΑΝ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΠΗΤΕΡ
3
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
4
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
6
ΑΡΓΥΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
7
ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
8
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΖΑΝΗ
10
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙ∆ΕΡΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
11
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12
∆ΙΑΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
13
∆ΙΠΛΑ ΦΙΟΡΟΥΛΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
14
∆ΟΥΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15
∆ΡΑΚΟΥΛΙΝΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
16
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΒΙΤΑ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
17
ΖΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
18
ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ
19
ΖΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
20
ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ
21
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
22
ΚΑΡΥΩΤΗ-ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
23
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24
ΚΑΨΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
25
ΚΟΥΓΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
26
ΚΟΥΡΟΥΒΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
27
ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
28
ΚΡΗΤΙΚΑ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
29
ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
30
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
31
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
32
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
33
ΛΙΒΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
34
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
35
ΛΥΝΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
36
ΜΑΥΡΟΕΙ∆Η ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
(Σελ. 12 από 13)
16
ΓΙΑ
Συνδιασµός 6: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
37
ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
38
ΜΙΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
39
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
40
ΜΟΥΤΣΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΕΛΛΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
41
ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
42
ΜΠΙΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
43
ΝΤΟΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
44
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
45
ΠΑΝΤΑΖΗ-ΠΑΝ∆Η ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
46
ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
47
ΠΑΞΙΜΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
48
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΣΜΕΡΑΛ∆Α του ΜΙΧΑΗΛ
49
ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ∆ΗΜΟΥ
50
ΣΑΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
51
ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
52
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
53
ΣΒΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
54
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ
55
ΣΟΥΛΤΗ ΑΦΕΝΤΩ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
56
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
57
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
58
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
59
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
60
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
61
ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙ∆Η ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
0
(∆ηµ. Ενότητα )
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
(Σελ. 13 από 13)