Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012 Το ΥΠΔΒΜΘ στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την παροχή υπηρεσιών στην εκπαίδευση εμπλουτίζει διαρκώς με νέες επιλογές το σύστημα καταγραφής (survey) στοιχείων από τις σχολικές μονάδες. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μια προσπάθεια βασικής βοήθειας και καθοδήγησης των χρηστών του survey τόσο στις προϋπάρχουσες επιλογές (οι οποίες έχουν διαφοροποιηθεί σε κάποια σημεία) όσο και στις επιλογές της Ενότητας «Ωρολόγιο Πρόγραμμα», οι οποίες αποτελούν τη νέα σημαντική προσθήκη στο σύστημα, υλοποιημένες προς το παρόν για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά (πλην ολιγοθεσίων), Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια. Σε ένα δυναμικό σύστημα όπως είναι το εκπαιδευτικό, είναι εύλογο να υπάρχουν ή να δημιουργούνται ανάγκες, για τις οποίες ενδεχομένως δεν υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής τους στο σύστημα survey. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σημαντική η συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία ευρισκόμενη στην πρώτη γραμμή της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί με την κατάλληλη ανάδραση να συμβάλλει στην περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος προς όφελος όλης της Εκπαίδευσης. Γι’ αυτό είναι κάτι παραπάνω από επιθυμητό να ενημερώνετε με όποιον πρόσφορο τρόπο (Αναφορά προβλημάτων στο σύστημα, τηλεφωνική επικοινωνία κτλ.) την ομάδα ανάπτυξης του συστήματος, ώστε με τις επισημάνσεις και παρατηρήσεις σας να συνδιαμορφώνεται ένα ακόμα πιο ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής. Η είσοδος των χρηστών της εφαρμογής γίνεται για όλους τους χρήστες από το ίδιο σημείο στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση εισόδου είναι η: http://survey.sch.gr. Στο αριστερό μενού επιλέγετε «Είσοδος» και μεταφέρεστε στην σελίδα εισόδου όπου υπάρχει διαφορετικός υπερσύνδεσμος για κάθε σχολικό έτος. Επιλέγετε το σχολικό έτος που θέλετε να ενημερώσετε και εισέρχεστε στο σύστημα συμπληρώνοντας στο παράθυρο αναγνώρισης χρηστών που εμφανίζεται τα στοιχεία που χρησιμοποιεί η Σχολική Μονάδα για την πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Π.Σ.Δ.. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των προηγούμενων σχολικών ετών είναι κλειδωμένα και μπορεί να γίνει μόνο εκτύπωση. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, ασχολείστε πρώτα με όλους τους οργανικά ανήκοντες στη μονάδα (είτε εργάζονται είτε απουσιάζουν – προσοχή στους απουσιάζοντες γιατί έγιναν διαγραφές αρκετών λόγω υλοποίησης νέου πολύ ευρύτερου συνόλου επιλογών απουσίας), διαγράφοντας όσους έχουν λάβει μετάθεση ή μετακινήθηκαν λόγω υπεραριθμίας/βελτίωσης και προσθέτοντας όσους τοποθετούνται οργανικά από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΑΝΤΑ όσον αφορά το σχολικό έτος 2011‐2012). Εν συνεχεία ασχολείσθε με τις λοιπές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών (π.χ. σε λειτουργικά κενά) όταν πραγματοποιούνται από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και κατόπιν με τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους. Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Α1 ‐ Στοιχεία σχολείου Στα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας να προσεχθούν ιδιαίτερα τα: α) ΟΤΑ: να ανταποκρίνεται στον ΟΤΑ όπου ανήκει το σχολείο μετά το ν.3852/2010 (Καλλικράτης). β) Κατηγορία Σχολείου: ανάλογα με τα μόρια των δυσμενών συνθηκών. γ) Ομάδα Σχολείου: όπως έχει οριστεί από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κατ’ εφαρμογή του αρ.5 του ΠΔ100/1997 – ΦΕΚ 94Α. Για τις ανάγκες του survey η αρίθμηση των ομάδων καλό είναι (χωρίς να είναι απαραίτητο) να είναι ενιαία στο σύνολο του Νομού και όχι να ξεκινά από την αρχή σε κάθε περιοχή Μετάθεσης (π.χ. η αρίθμηση για τη Β΄ Περιοχή να συνεχίζεται από εκεί που σταμάτησε στην Α΄ Περιοχή κ.ο.κ.). Σε κάθε περίπτωση, αυτό εξαρτάται από το πώς αναγράφεται στη σχετική απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. δ) Τύπος: να ανταποκρίνεται στον τρέχοντα τύπο της σχολικής μονάδας. ε) Τόπος: να αναφέρεται στη γενική όπως φαίνεται στο ανωτέρω παράδειγμα (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ και όχι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ). Γενικά, για την ορθότητα των στοιχείων που δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, η επιλογή είναι να ενημερώνετε με ticket (Αναφορά προβλημάτων) το σύστημα ώστε να πραγματοποιείται η κατάλληλη αλλαγή. Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Β1 ‐ Τοποθετηθέντες Εκπαιδευτικοί που Εργάζονται στη Μονάδα Συμπληρώνετε τους τοποθετηθέντες εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη σχολική μονάδα, εισάγοντας το ΑΜ τους (ΑΦΜ για όσους δεν είναι μόνιμοι). Αν η τοποθέτηση στη σχολική μονάδα είναι ΟΡΓΑΝΙΚΗ/ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΣ/ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ αλλά ο εκπαιδευτικός βρίσκεται ακόμα δηλωμένος στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε άλλη σχολική μονάδα θα σας εμφανιστεί σχετικό μήνυμα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ενημερώνετε το σύστημα όχι μόνο κατά την τοποθέτηση εκπαιδευτικών αλλά και κατά την αποχώρησή τους από τη μονάδα, ώστε να εξυπηρετούνται οι συνάδελφοι και των υπόλοιπων σχολικών μονάδων. Εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολική μονάδα ούτε με ΟΡΓΑΝΙΚΗ ούτε με προσωρινή (ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΣ, ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) τοποθέτηση, δηλώνονται από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ και με ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ την Περιοχή Μετάθεσης Οργανικής τους. Οι εκπαιδευτικοί στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (συμπεριλαμβανομένου του ΕΕΠ & ΕΒΠ) δηλώνονται από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με τις σχετικές ημέρες απασχόλησής τους στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (αν απουσιάζουν από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για άλλη θέση στην εκπαίδευση οι ημέρες απασχόλησης είναι 0) και με την εξής ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: α) αν υπηρετούν σε αυτά σε θέση εκπαίδευσης επί θητεία, δηλώνονται με ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (π.χ. Σχολικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε., Προϊστάμενος / Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. κτλ.). β) οι έχοντες οργανική σε αυτά (πλην των α) με ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ και την κατάλληλη ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ αναλόγως τη βαθμίδα προέλευσής τους, εκτός αν πρόκειται για ΕΕΠ ή ΕΒΠ, οπότε μένει κενό το πεδίο ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ. Το ίδιο ισχύει και για τους ΕΕΠ & ΕΒΠ Αναπληρωτές & Ωρομίσθιους που προσλαμβάνονται απευθείας στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. γ) οι μη έχοντες οργανική σε αυτά (πλην των α) με την κατάλληλη αιτιολογία ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ / ΟΛΙΚΗ / ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ. Προφανώς για τους β) και γ) η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ είναι: ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Στην καρτέλα κάθε εκπαιδευτικού έχουν προστεθεί οι εξής επιλογές: Αυτοδίκαιη Αποχώρηση (μέχρι και 31/8): Μετά τις 31/8 να διαγράφονται από το Β1. Πρόθεση Παραίτησης (μέχρι και 10/7): Μετά τις 10/8 να διαγράφονται από το Β1. Έλαβε Μετάθεση (Σ.Σ. μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων, είτε κανονικών είτε αμοιβαίων) Με τη λήξη του διδακτικού έτους να διαγράφονται από το Β1. Έλαβε Απόσπαση σε Σχολική Μονάδα Εξωτερικού (Σ.Σ. μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων σε Σχολικές Μονάδες Εξωτερικού) Επειδή χάνεται η οργανική θέση του εκπαιδευτικού (Σ.Σ. Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στην εκπαίδευση της Ελλάδας – ν. 4027/2011, άρ.14, παρ.14 – ΦΕΚ 233Α), αλλά παραμένει στη διάθεση της περιοχής μετάθεσης που ανήκει, να γίνεται συνεννόηση με τη Διεύθυνση, ώστε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να διαγράφεται από τους Απουσιάζοντες της σχολικής μονάδας και να αναφέρεται ΜΟΝΟ στους Απουσιάζοντες της Διεύθυνσης. Για τις 2 πρώτες επιλογές βλ. σχετικά και την 104176/Δ2/8‐8‐2008 εγκύκλιο. Μην παραλείψετε να ξετσεκάρετε την επιλογή «Πρόθεση Παραίτησης (μέχρι και 10/7)» σε περίπτωση Ανάκλησης σχετικής Αίτησης Παραίτησης. Μην παραλείψετε να ξετσεκάρετε την επιλογή «Έλαβε Απόσπαση σε Σχολική Μονάδα Εξωτερικού» σε περίπτωση Ανάκλησης της Απόσπασης. 1) Η «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ» μπορεί να λάβει τις τιμές: Οργανική Νεοδιόριστος (για τα 2 πρώτα χρόνια στην Εκπαίδευση) Επί Θητεία Από Διάθεση ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ Απόσπαση Από Άλλο ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ Απόσπαση Εντός ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ Ολική Διάθεση (Κύρια Μονάδα) από Π/Βάθμια Ολική Διάθεση (Κύρια Μονάδα) από Δ/Βάθμια Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) από Π/Βάθμια Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) από Δ/Βάθμια Υπερωριακά από Άλλο Π/Βάθμιας (Με απόφαση ΠΥΣΠΕ) Υπερωριακά από Άλλο Δ/Βάθμιας (Με απόφαση ΠΥΣΔΕ) Μερικές διευκρινίσεις για κάποιες επιλογές: α) Η επιλογή «Νεοδιόριστος (για τα 2 πρώτα χρόνια στην Εκπαίδευση)» χρησιμοποιείται για τα 2 πρώτα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας ενός Νεοδιόριστου (άρ.9, παρ.12 του ν.3848/2010). Κατόπιν ο Νεοδιόριστος μεταπίπτει σε κάποια άλλη σχέση τοποθέτησης, π.χ. «Οργανική» ή «Από Διάθεση ΠΥΣΔΕ». β) Η επιλογή «Επί Θητεία» αναφέρεται σε: i) Διευθυντές που δεν έχουν Οργανική θέση στη σχολική μονάδα όπου υπηρετούν τη θητεία τους (αν έχουν δηλώνονται με ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Οργανική). ii) Υποδιευθυντές Σ.Ε.Κ. και Υπεύθυνους Τομέων Σ.Ε.Κ. iii) Εκπαιδευτικούς των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων που ανήκουν σε άλλη σχολική μονάδα (άρ.48, παρ.6 του ν.3966/2011 – ΦΕΚ 118Α). γ) Η επιλογή για «Ολική Διάθεση (Κύρια Μονάδα)» αναφέρεται τόσο στις ολικές διαθέσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών, όσο και στην Κύρια Μονάδα των Αναπληρωτών και Ωρομισθίων στην Περιοχή Μετάθεσης της πρόσληψής τους. Για τις ανάγκες του survey: i)
ως Κύρια Μονάδα των Αναπληρωτών και Ωρομισθίων θεωρείται η μονάδα πρώτης τοποθέτησής τους ii)
αν κατά την 1η τοποθέτησή τους τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, τότε Κύρια Μονάδα θεωρείται αυτή στην οποία έχουν διατεθεί τις περισσότερες ώρες iii)
αν κατά την 1η τοποθέτησή τους έχουν διατεθεί τον ίδιο αριθμό ωρών σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, τότε Κύρια Μονάδα θεωρείται αυτή που αναγράφεται πρώτη στην πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. δ) Αν επιλεγεί ένα εκ των: Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) από Π/Βάθμια Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) από Δ/Βάθμια Υπερωριακά από Άλλο Π/Βάθμιας (Με απόφαση ΠΥΣΠΕ) Υπερωριακά από Άλλο Δ/Βάθμιας (Με απόφαση ΠΥΣΔΕ) τότε συμπληρώνονται εν συνεχεία οι ώρες του διατιθέμενου εκπαιδευτικού όπως αυτές αναφέρονται στην πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Αν δεν αναφέρονται στην πράξη, τότε συμπληρώνονται όπως αυτές προκύπτουν από τις ώρες που εργάζεται στη διατιθέμενη σχολική μονάδα. Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα τόσο για Συμπλήρωση Ωραρίου όσο και Υπερωριακά, διαλέγετε την τιμή «Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Ωραρίου)» και συμπληρώνετε το σύνολο των ωρών διάθεσης στις «ΩΡΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ». (Σ.Σ. οι ώρες υπερωρίας θα «φανούν» στη συνέχεια από τη συμπλήρωση της επιλογής «ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΝΑΔΑ»). Σε περίπτωση Ολικής Διάθεσης εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης και σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες αυτής, τότε σε μία εξ αυτών διαλέγεται η τιμή «Ολική Διάθεση (Κύρια Μονάδα) από» την προερχόμενη βαθμίδα και στις υπόλοιπες η τιμή «Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) από» τη βαθμίδα ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙ. Το αυτό ισχύει και για απόσπαση από άλλη βαθμίδα. ε) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Για τους μη έχοντες οργανική εισάγεται η πλέον πρόσφατη ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα, ενώ για τους έχοντες οργανική η παλαιότερη ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας από την οποία και εντεύθεν έχουν αδιάκοπα οργανική στη σχολική μονάδα. 2) Για τις Αιτιολογίες Μείωσης Διδακτικού Ωραρίου (μαζί με τις αντίστοιχες Ώρες Μείωσης) βλ. στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος. Επισημαίνουμε ότι μπορεί να συντρέχουν περισσότερες από μία Αιτιολογίες Μείωσης. 3) Οι «ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» προκύπτουν από τις Αναθέσεις (οι οποίες βρίσκονται στην Ενότητα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα») και πλέον δε χρειάζεται να ασχολείσθε κατά την καταχώριση με αυτές. Στην καρτέλα του κάθε εκπαιδευτικού υπάρχουν για λόγους εποπτικούς και επαλήθευσης. Για λόγους πληρότητας επισημαίνουμε ότι: α) ΩΡΕΣ Α΄ και Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗΣ αναφέρονται στις ώρες τμημάτων του Μαθητικού Δυναμικού, εξαιρουμένων αυτών των περιπτώσεων γ) και δ) β) «ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ» αναφέρονται σε ώρες μαθήματος που ελλείψει κατάλληλου εκπαιδευτικού έχουν ανατεθεί σε εκπαιδευτικό, ο οποίος όμως δεν το έχει ούτε ως Α΄ ούτε ως Β΄ Ανάθεση. γ) «ΩΡΕΣ ΣΕΠ & ΠΡΟΣΘ.ΤΜΗΜ.» αναφέρονται σε ώρες για τα μαθήματα Ερευνητική Εργασία (Project), Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α.), Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.) και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) και σε ώρες για το μαθητικό δυναμικό Πρόσθετων Τμημάτων. 4) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ και ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Εδώ συμπληρώνονται ώρες δραστηριοτήτων που καλύπτουν το διδακτικό ωράριο του εκπαιδευτικού. Προσοχή χρειάζεται στον κατάλληλο χαρακτηρισμό των ωρών (π.χ. από τις 2 ώρες που απασχολείται ένας εκπαιδευτικός σε μια δραστηριότητα, με τη μία μπορεί να συμπληρώνει το διδακτικό ωράριό του και η άλλη να είναι υπερωρία). Ιδιαίτερη προσοχή στην υποεπιλογή «ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΝΑΔΑ» / «ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» στην οποία πρέπει να συμπληρώνονται οι ώρες που διδάσκει υπερωριακά ένας εκπαιδευτικός στην ίδια τη μονάδα είτε σε «κανονικά» τμήματα του Μαθητικού Δυναμικού είτε σε Πρόσθετα Τμήματα, από αυτά που έχουν δηλωθεί στη σχετική επιλογή (οι υπερωρίες για δραστηριότητες έχουν κάθε μία διακριτή επιλογή). Παράδειγμα 1: έστω ένας εκπαιδευτικός με υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο 18 ώρες, ο οποίος δε διαθέτει κάποια αιτιολογία μείωσής του, και ο οποίος διδάσκει Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
σε τμήματα του σχολείου (είτε «κανονικά» είτε πρόσθετα) 20 ώρες συνολικά (άρα κάνει και 2 ώρες υπερωρία). Αυτές οι ώρες θα δηλωθούν στις Αναθέσεις (οι οποίες βρίσκονται στην Ενότητα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα»), επιπλέον, όμως, πρέπει να συμπληρωθεί και η υποεπιλογή «ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» με τις 2 ώρες που διδάσκει υπερωριακά. Παράδειγμα 2: έστω ένας εκπαιδευτικός έχει διατεθεί σε άλλη σχολική μονάδα για 6 ώρες συνολικά (για διδασκαλία σε τμήματα, όχι για κάποια δραστηριότητα), εκ των οποίων με τις 5 συμπληρώνει το διδακτικό του ωράριο και η 6η είναι υπερωρία: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Μερική Διάθεση (Συμπλήρωση Ωραρίου) ΩΡΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6 (Σ.Σ. αυτές οι ώρες θα δηλωθούν στις Αναθέσεις) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΝΑΔΑ / ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: 1 5) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: συμπληρώνονται οι ώρες για συμπλήρωση ωραρίου και υπερωριακά του διατιθέμενου εκπαιδευτικού όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Αν δεν αναφέρονται στην πράξη, τότε συμπληρώνονται όπως αυτές προκύπτουν από τις ώρες που εργάζεται στις διατιθέμενες σχολικές μονάδες (Σ.Σ. γι’ αυτό στην περίπτωση απόφασης μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου ή για ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε άλλη σχολική μονάδα, στη σχετική απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δέον να αναφέρονται ρητά και οι ώρες και οι ημέρες, ανά σχολική μονάδα, του διατιθέμενου εκπαιδευτικού). ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ (ν.3879 Άρ.26, Παρ.10 ‐ ΦΕΚ 163Α): συμπληρώνονται οι ώρες για συμπλήρωση ωραρίου του διατιθέμενου εκπαιδευτικού σε Δημοσιο ΙΕΚ όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ, ο εκπαιδευτικός απουσιάζει εξ ολοκλήρου από τη σχολική μονάδα και δηλώνεται στη Φόρμα Β2, όπου υπάρχει η σχετική επιλογή. ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΔΒΜΘ: συμπληρώνονται οι ημέρες διάθεσης του διατιθέμενου εκπαιδευτικού σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ (άρ.1 του ν.2986/2002 – ΦΕΚ 24Α, όπως ισχύει). Για τις ανάγκες του survey: Α) Μετακίνηση μόνιμου εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα εντός του ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ χαρακτηρίζεται ως: α) Διάθεση (ολική ή μερική) όταν συμβαίνει για τις ανάγκες της υπηρεσίας (χωρίς να την αιτηθεί ο εκπαιδευτικός). β) Απόσπαση όταν συμβαίνει κατόπιν αίτησης του εκπαιδευτικού. Β) Μετακίνηση μόνιμου εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα εκτός του ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ χαρακτηρίζεται σε κάθε περίπτωση ως Απόσπαση (είτε την αιτηθεί είτε όχι ο εκπαιδευτικός). Γ) Μετακίνηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα διαφορετικής Περιοχής Μετάθεσης από αυτή στην οποία προσλήφθηκε χαρακτηρίζεται σε κάθε περίπτωση ως Απόσπαση (ν. 1566/1985 άρ.16, παρ.Γ3 – ΦΕΚ 167Α). Επίσης, η μετακίνηση εκπαιδευτικού σε αποκεντρωμένη υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ με τη διαδικασία των αποσπάσεων σε Φορείς χαρακτηρίζεται ως Απόσπαση, αλλιώς χαρακτηρίζεται ως Διάθεση (ολική ή μερική). Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Β2 ‐ Τοποθετηθέντες Εκπαιδευτικοί που Απουσιάζουν από τη Μονάδα
Για τους τοποθετηθέντες εκπαιδευτικοούς που Απουσιάζουν από τη Μονάδα έχει υλοποιηθεί ένα ευρύτατο σύνολο επιλογών, το οποίο υλοποιείται προς το παρόν σε 2 επίπεδα. Στο 1ο επίπεδο οι επιλογές είναι: Θέση Εκπαίδευσης επί Θητεία Απόσπαση σε Φορέα ΥΠΔΒΜΘ Απόσπαση σε Φορέα εκτός ΥΠΔΒΜΘ Απόσπαση στο Εξωτερικό Απόσπαση σε Άλλο ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ Απευθείας Απόσπαση σε Σχολική Μονάδα Απόσπαση σε Σχολική Μονάδα Εντός ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ Ολική Διάθεση σε Άλλη Σχολική Μονάδα Ολική Διάθεση σε Δημόσιο ΙΕΚ (ν. 3879/2010 αρ. 26, παρ. 10 ‐ ΦΕΚ 163Α) Ολική Διάθεση σε Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ΥΠΔΒΜΘ Μακροχρόνια Άδεια (>10 ημέρες) Διαθεσιμότητα / Αργία / Παύση Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Στο 2ο επίπεδο (όπου υπάρχει) περιλαμβάνονται επιλογές για τις οποίες προβλέπεται από τη νομολογία η απουσία εκπαιδευτικού. Πλέον δεν υπάρχει η επιλογή Άλλος Φορέας, ενώ έχει προστεθεί για πάρα πολύ ειδικές περιπτώσεις η επιλογή Άλλα Υπουργεία (βλ. την Ερώτηση 2 στη συνέχεια). 1) Εκπαιδευτικός απουσιάζει ως αποσπασμένος σε Ι.Ε.Κ., πώς δηλώνεται στο σύστημα; Ως απουσιάζων στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ‐ Ι.Ε.Κ. στους ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΔΒΜΘ (Άρ.12, Παρ.2 του ν.3879/2010 ‐ ΦΕΚ 163Α, όπως ισχύει), εκτός αν είναι Διευθυντής/Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ., οπότε δηλώνεται ως απουσιάζων σε ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ με την κατάλληλη αιτιολογία απουσίας. (Η επιλογή ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ αφορά όσους διατίθενται ολικώς σε Δημόσιο ΙΕΚ σύμφωνα με το ν. 3879/2010 αρ. 26, παρ. 10 ‐ ΦΕΚ 163Α). 2) Εκπαιδευτικός απουσιάζει σε Φορέα που δεν ανήκει στο ΥΠΔΒΜΘ και δεν υπάρχει ως διακριτή επιλογή, πώς δηλώνεται στο σύστημα; Ως απουσιάζων σε "Άλλα Υπουργεία" στους ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΔΒΜΘ. Παράλληλα, ενημερώνεται με ticket (Αναφορά προβλημάτων) το σύστημα survey για το εποπτεύον Υπουργείο και τη Δομή/Υπηρεσία στην οποία απουσιάζει ο εκπαιδευτικός (αυτό πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση της επιλογής "Άλλα Υπουργεία"). Π.χ. εκπαιδευτικός αποσπασμένος στην ΚτΠ Α.Ε. δηλώνεται ως απουσιάζων σε "Άλλα Υπουργεία" και ενημερώνεται με ticket (Αναφορά προβλημάτων) το σύστημα survey για Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΚτΠ Α.Ε. 3) Εκπαιδευτικός απουσιάζει σε φορέα της Γ.Γ.Ε.Τ., πώς δηλώνεται στο σύστημα; Ως απουσιάζων στη Γ.Γ.Ε.Τ. στους ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΔΒΜΘ. 4) Εκπαιδευτικός είναι αποσπασμένος ΕΝΤΟΣ του Νομού του σε κάποια σχολική μονάδα εκ των Πειραματικά / Μουσικά / Καλλιτεχνικά / ΤΑΔ / ΕΤΑΔ / ΣΔΕ / ΙΣΔΕ / Εκκλησιαστικά / Μειονοτικά / ΣΜΕΑΕ (για ΕΠ) / Σ.Ε.Π. Ηρακλείου, πώς δηλώνεται στο σύστημα; Αν και η απόσπαση του εκπαιδευτικού είναι εντός του Νομού του, εντούτοις δηλώνεται στην κατηγορία ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, με χρήση της σχετικής υποεπιλογής. 5) Εκπαιδευτικός είναι Σχολικός Σύμβουλος, πώς δηλώνεται στο σύστημα; Σύμφωνα με τη Φ.354.11/9/6010/Δ1/19‐1‐2012 (http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΝΧ9‐ΕΤ6), οι Σχολικοί Σύμβουλοι διατηρούν την οργανική τους θέση κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Συνεπώς, από την πλευρά της σχολικής μονάδας δηλώνεται ως απουσιάζων σε ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ με την κατάλληλη κατηγορία Σχολικού Συμβούλου. Από την πλευρά των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης δηλώνεται στην Περιφερειακή Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει η έδρα του Σχολικού Συμβούλου ως ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και με την κατάλληλη κατηγορία Σχολικού Συμβούλου ως αιτιολογία απασχόλησης. 6) Σχολικός Σύμβουλος είναι και Προϊστάμενος Επιστημονικής ‐ Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Διευθυντής Π.Ε.Κ. ή Υποδιευθυντής Π.Ε.Κ., πώς δηλώνεται στο σύστημα; Δηλώνεται μόνο ως Προϊστάμενος Επιστημονικής ‐ Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ή Διευθυντής Π.Ε.Κ. ή Υποδιευθυντής Π.Ε.Κ. 7) Εκπαιδευτικός απουσιάζει σαν αποσπασμένος σε Γραφείο Σχολικού Συμβούλου, πώς δηλώνεται στο σύστημα; Από την πλευρά του σχολείου δηλώνεται ως απουσιάζων σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Από την πλευρά των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης δηλώνεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει η έδρα του Σχολικού Συμβούλου ως ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ και με αιτιολογία απασχόλησης "Γραφεία Σχολικών Συμβούλων". 8) Εκπαιδευτικός απουσιάζει σε Περιφερειακή Διεύθυνση / Διεύθυνση / Γραφείο Εκπαίδευσης είτε ως αποσπασμένος είτε με ολική διάθεση, πώς δηλώνεται στο σύστημα; Από την πλευρά του σχολείου δηλώνεται στους "Φορείς ΥΠΔΒΜΘ" /"Ολική Διάθεση σε Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ΥΠΔΒΜΘ" ως απουσιάζων σε Περιφερειακές Διευθύνσεις / Διευθύνσεις / Γραφεία Εκπαίδευσης. Από την πλευρά των Περιφερειακών Διευθύνσεων / Διευθύνσεων / Γραφείων Εκπαίδευσης δηλώνεται ως "Αποσπασμένος από Μονάδα" / "Ολική Διάθεση από Μονάδα" και με αιτιολογία απασχόλησης Περιφερειακές Διευθύνσεις / Διευθύνσεις / Γραφεία Εκπαίδευσης. 9) Εκπαιδευτικός απουσιάζει σε Αποκεντρωμένη Υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ (πλην Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων) είτε ως αποσπασμένος είτε με ολική διάθεση είτε σε θέση εκπαίδευσης επί θητεία, πώς δηλώνεται στο σύστημα; Από την πλευρά του σχολείου δηλώνεται ως απουσιάζων με την κατάλληλη αιτιολογία απουσίας. Από την πλευρά των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης δηλώνεται στους απασχολούμενους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει η Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, με την κατάλληλη αιτιολογία τοποθέτησης και απασχόλησης (Π.Ε.Κ., ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Κ.Π.Ε. υπάγονται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Άρ.1 του ν.2986/2002 – ΦΕΚ 24Α). 10) Σε τι αναφέρεται η άδεια «Για Επιμορφωτικούς ή Επιστημονικούς Λόγους»; Στην προβλεπόμενη άδεια από το Άρ.59 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α). Δεν πρέπει να συγχέεται με την «Άδεια Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης» που προβλέπεται από το Άρ.58 του ίδιου νόμου και είναι η «συνήθης» περίπτωση Εκπαιδευτικής Άδειας. Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Β3 ‐ Καταγραφή κενών‐πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Εδώ καταγράφονται ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα οι ώρες που λείπουν ή πλεονάζουν (όταν υλοποιηθεί ο αλγοριθμικός υπολογισμός τους από τα υπόλοιπα στοιχεία, η ενότητα αυτή θα υπάρχει για ενημέρωση και επιβεβαίωση). Αναφερόμαστε σε λειτουργικά κενά και πλεονάσματα. Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Γ1 ‐ Μαθητικό δυναμικό Προφανώς, όταν δηλώνεται μαθητικό δυναμικό της επόμενης σχολικής χρονιάς, αυτό θα γίνεται κατ’ εκτίμηση (μέχρι να προκύψει το πραγματικό μαθητικό δυναμικό), ώστε να υπάρχει εκτίμηση των τμημάτων που θα λειτουργήσουν (βλ. σχετ. και άρ.4, παρ.2β‐γγ του ΠΔ50/1996 ‐ ΦΕΚ 45Α: «γγ) Τα τμήματα που προβλέπεται ότι θα λειτουργήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος») Βήμα 1ο Πατώντας "Προσθήκη Γραμμής" εμφανίζεται μια γραμμή στη οποία μπορείτε να επιλέξετε την τάξη απο το drop down menu της πρώτης στήλης και στη συνέχεια συμπληρώνετε τον αριθμό των αγοριών και των κοριτσιών που είναι εγγεγραμμένοι στην τρίτη και τέταρτη στήλη του πίνακα αντιστοίχως και τον αριθμό των αγοριών και των κοριτσιών που παρακολουθούν στην πέμπτη και την έκτη στήλη αντίστοιχα. Η δεύτερη στήλη είναι ο αύξων αριθμός του τμήματος και συμπληρώνεται αυτόματα. Στη συνέχεια για να προσθέσετε μαθητές και για άλλο τμήμα της ίδιας ή άλλης τάξης πατάτε και πάλι "Προσθήκη Γραμμής". Συνεχίστε την ίδια διαδικασία ώσπου να περάσετε όλα τα τμήματα όλων των τάξεων του σχολείου.Αν τσεκάρετε το κουτάκι "Διαγραφή", τότε το τμήμα αυτό θα διαγραφεί αφού πατήσετε "Αποστολή". Βήμα 2ο Όταν συμπληρώσετε όλα τα τμήματα όλων των τάξεων για να καταχωρισθούν τα στοιχεία που συμπληρώσατε θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Αποστολή". Αν δεν κάνετε αυτό κανένα στοιχείο απο αυτά που συμπληρώσατε δεν θα αποθηκευθεί απο την εφαρμογή. Με το κουμπί "Επαναφορά" έχετε την δυνατότητα να επαναφέρετε τον πίνακα στην αρχική του κατάσταση. Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Γ2 ‐ Μαθητικό δυναμικό τμημάτων ξένων γλωσσών Δημιουργείτε ΟΛΑ τα ΤΜΗΜΑΤΑ Ξένων Γλωσσών που υπάρχουν. Ειδικά για τα Αγγλικά υπάρχει και η σήμανση τμημάτων αρχάριοι/προχωρημένοι. Η καταχώριση του μαθητικού δυναμικού γίνεται σύμφωνα με τα τμήματα που δημιουργούνται για τις ξένες γλώσσες, τα οποία ενδεχομένως έχουν ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ από τα τμήματα που έχουν δηλωθεί στη φόρμα Γ1. Μην παραλείπετε να δηλώνετε τα Τμήματα των Ξένων Γλωσσών που θέλετε να λειτουργήσουν στη σχολική σας μονάδα, ακόμα και ελλείψει του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να αναδεικνύονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες (όταν έρθει το κατάλληλο προσωπικό στη σχολική μονάδα, κάνετε και τις αναθέσεις). Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Γ3 ‐ Παράλληλη διδασκαλία ξένης γλώσσας Εισάγετε τον αριθμό της υπουργικής απόφασης, επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για το πεδίο Παράλληλη. Στο πεδίο Παρατηρήσεις συμπληρώνετε το λόγο για τον οποίο δεν γίνεται παράλληλη διδασκαλία ξένης γλώσσας (π.χ. έλλειψη αιθουσών, έλλειψη καθηγητών ή για άλλο λόγο τον οποίο συμπληρώνετε) και πατήστε Αποστολή. Αν θέλετε να διαγράψετε μια γραμμή, επιλέξτε το πεδίο Διαγραφή και πατήστε Αποστολή. Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Γ4 – Μαθητικό Δυναμικό Πρόσθετων Τμημάτων Οι μαθητές που καταγράφονται στην παρούσα φόρμα, θα πρέπει να έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε κάποιο από τα τμήματα του μαθητικού δυναμικού στο Γ1. Ο αριθμός των Τμημάτων Ένταξης να συμπίπτει με τον αριθμό που έχει οριστεί με Υπουργική Απόφαση συμπεριλαμβανομένων και των Τμημάτων Ένταξης που έχουν εγκριθεί με τη διαδικασία του ν.3699/2011 άρ.6, παρ. γ (ΦΕΚ 199Α), ανεξάρτητα από το αν (επειδή μπορεί να διδάσκονται σε αυτό διαφορετικά μαθήματα) υπάρχει πολλαπλή ανάθεση εκπαιδευτικών σε ένα Τμήμα Ένταξης. Αντιστοίχως ισχύει και για τα υπόλοιπα Πρόσθετα Τμήματα (π.χ. ένα σχολείο πρέπει να έχει τόσα Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας όσα έχει εγκρίνει ο αρμόδιος Σχολικός Σύμβουλος). Μην παραλείπετε να δηλώνετε τα Πρόσθετα Τμήματα που θέλετε να λειτουργήσουν στη σχολική σας μονάδα, ακόμα και ελλείψει του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να αναδεικνύονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες (όταν έρθει το κατάλληλο προσωπικό στη σχολική μονάδα, κάνετε και τις αναθέσεις).
Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Γ5 ‐ Εκπαιδευτικές Ανάγκες Συμπληρώνετε στοιχεία μόνο για τις ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών αναγκών που αντιστοιχούν στη μονάδα σας. Για κάθε τέτοια κατηγορία συμπληρώστε και τα δυο λευκά πεδία που αντιστοιχούν σε αυτή, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά αριθμούς. Τα γκριζαρισμένα πεδία υπολογίζονται αυτόματα (μετά την επιτυχή αποστολή των δεδομένων). Οι κατηγορίες εκπαιδευτικών αναγκών είναι υπό διαρκή ανανέωση, οπότε αν δε σας καλύπτουν, ενημερώνετε με ticket (Αναφορά προβλημάτων) το σύστημα ώστε να πραγματοποιείται η κατάλληλη προσθήκη. Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Γ6 ‐ Αριθμητικά Στοιχεία Αλλοδαπών Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Γ7 ‐ Αριθμητικά Στοιχεία Παλιννοστούντων Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Γ8 ‐ Στοιχεία Φοίτησης‐Προαγωγής Μαθητών Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Δ1 ‐ Αναθέσεις Μαθημάτων Εδώ πραγματοποιείτε ανά τμήμα (όπως αυτά τα έχετε δηλώσει στο Μαθητικό Δυναμικό Γ1) την ανάθεση σε εκπαιδευτικούς (από αυτούς που έχετε δηλώσει στο Β1). Στο Βήμα 1 επιλέγετε το τμήμα και στο Βήμα 2 πραγματοποιείτε τις αναθέσεις. Εκ δεξιών κάθε διδακτικού αντικειμένου υπάρχει ένα πράσινο + που αν το πατήσετε «ανοίγει» θέση για 2ο κ.ο.κ. εκπαιδευτικό για να πραγματοποιηθεί η Πολλαπλή Ανάθεση. Σε περίπτωση ανάθεσης μαθήματος σε εκπαιδευτικό ο οποίος δεν προβλέπεται να διδάσκει αυτό το μάθημα, αυτό επισημαίνεται για επιβεβάιωση/επιδιόρθωση από το σύστημα με σχετικό μήνυμα (κοκκινίζεται και το όνομα του εκπαιδευτικού). Εντούτοις, η καταχώριση των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Ειδικά για τα Νηπιαγωγεία, η λογική είναι η εξής: το σύστημα χωρίζει τη λειτουργία του Ολοήμερου σε Α και Β βάρδια στα πεδία Δ1 και Δ2. Προκειμένου να δηλώσουμε τμήμα στους 2 Νηπιαγωγούς του Ολοήμερου, δηλώνουμε τον ένα Νηπιαγωγό στο πεδίο Δ1 και τον άλλο στο πεδίο Δ2 (δεν έχει σημασία αν εναλλάσσονται). Εκπαιδευτικός κλασικού τμήματος δηλώνεται στο πεδίο Δ1. Εξυπακούεται ότι για κάθε ολοήμερο τμήμα χρειάζονται 2 εγγραφές, μία στη Φόρμα Γ1 και μία στη Φόρμα Γ2. Προφανώς, όταν οι αναθέσεις αφορούν την επόμενη σχολική χρονιά θα είναι ενδεικτικές (μέχρι να γίνει σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων), ώστε να αναδειχθούν τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Δ2 ‐ Αναθέσεις Μαθημάτων Ξένων Γλωσσών Εδώ πραγματοποιείτε ανά τμήμα (όπως αυτά τα έχετε δηλώσει στο Μαθητικό Δυναμικό Ξένων Γλωσσών Γ2) την ανάθεση σε εκπαιδευτικούς (από αυτούς που έχετε δηλώσει στο Β1). Στο Βήμα 1 επιλέγετε το τμήμα και στο Βήμα 2 πραγματοποιείτε τις αναθέσεις. Σε περίπτωση ανάθεσης μαθήματος σε εκπαιδευτικό ο οποίος δεν προβλέπεται να διδάσκει αυτό το μάθημα, αυτό επισημαίνεται για επιδιόρθωση από το σύστημα με σχετικό μήνυμα (κοκκινίζεται και το όνομα του εκπαιδευτικού). Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Δ3 ‐ Αναθέσεις Μαθημάτων Πρόσθετων Τμημάτων Εδώ πραγματοποιείτε ανά τμήμα (όπως αυτά τα έχετε δηλώσει στο Μαθητικό Δυναμικό Πρόσθετων Τμημάτων) την ανάθεση σε εκπαιδευτικούς (από αυτούς που έχετε δηλώσει στο Β1). Στο Βήμα 1 επιλέγετε το τμήμα και στο Βήμα 2 πραγματοποιείτε τις αναθέσεις. Επειδή υπάρχει η περίπτωση σε Πρόσθετα Τμήματα (π.χ. Τμήματα Ένταξης) να υπάρχει πολλαπλή ανάθεση εκπαιδευτικών (ένα το Τμήμα Ένταξης, πολλοί οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε αυτό), έχει υλοποιηθεί για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος η δυνατότητα της Πολλαπλής Ανάθεσης. Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Ε1 – Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολείου Εδώ διαμορφώνετε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των τμημάτων του μαθητικού δυναμικού γενικής παιδείας, βάσει των αναθέσεων που πραγματοποιήσατε στο Δ1. Επιλέγετε πρώτα το τμήμα. Στα δεξιά είναι διαθέσιμες οι Αναθέσεις (Μάθημα – Εκπαιδευτικός) τις οποίες τις σύρετε αριστερά πάνω στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση λάθους σύρετε την Ανάθεση από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα στον Κάδο Ανακύκλωσης κάτω δεξιά. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και αντιμετάθεση αναθέσεων πάνω στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, σύροντας τη μία πάνω στην άλλη. Για μαθήματα στα οποία προβλέπεται υπό προϋποθέσεις διαχωρισμός του τμήματος (π.χ. Πληροφορική Γυμνασίου) έχει προβλεφθεί δυνατότητα προσθήκης 2ης ανάθεσης στην ίδια ώρα ενός τμήματος. Τα ίδια ισχύουν σε ξεχωριστή φόρμα και για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των τμημάτων Ξένων Γλωσσών, των μαθημάτων κατεύθυνσης, των μαθημάτων επιλογής κτλ. Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
ΣΤ1 ‐ Σχολικές εκδρομές Εδώ δηλώνετε τις σχολικές εκδρομές που πραγματοποιεί η σχολική σας μονάδα. Καταχωρίζονται οι σχολικές εκδρομές που έχουν τουλάχιστον μία διανυκτέρευση. Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) Υποχρεωτικό Διδακτικό Ωράριο: Για τις ανάγκες του survey αυτό καθορίζεται από: α) Βαθμίδα Εκπαίδευσης β) Κλάδο γ) Έτη Υπηρεσίας i) Προϋπηρεσία για μείωση ωραρίου: Εγκύκλιος Φ.361.23/12/123995/Δ1/20‐
12‐2010 (http://statics.diavgeia.gov.gr/doc/4ΙΙ49‐Ο9) ii) Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν το οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους (N.2517/1997 άρ.9 παρ.3β – ΦΕΚ 160Α) Π/Βάθμια Εκπαίδευση: (N.2517/1997 άρ.9 παρ.3 – ΦΕΚ 160Α) Οργανικότητα Έτη 1/θέσια – 3/θέσια 25 (ανεξάρτητα από το βαθμό και τα έτη υπηρεσίας τους) 0‐10 11‐15 16‐20 >20 > 3/θέσια 24 23 22 21 Δ/Βάθμια Εκπαίδευση: (Ν.1566/1985 άρ.14 παρ.13ε/στ/ζ/η – ΦΕΚ 167Α και Ν.2413/1996 άρ.48 παρ.3 – ΦΕΚ 124Α) Κλάδος Έτη 0‐6 7‐12 13‐20 >20 ΠΕ 21 19 18 16 0‐7 8‐13 14‐20 >20 ΤΕ01 22 19 18 16 0‐20 >20 ΔΕ01 28 26 ΕΕΠ & ΕΒΠ: (28915/Γ6/12‐03‐2007 ‐ ΦΕΚ 449Β) Κλάδος Έτη 0‐5 6‐10 11‐15 16‐20 >20 ΕΕΠ 25 24 23 22 21 όσες οι ώρες λειτουργίας της σχολικής μονάδας ΕΒΠ και όχι περισσότερες από 30 εβδομαδιαίως (ανεξαρτήτως ετών) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
2) Δυνητικό Διδακτικό Ωράριο: (Αιτιολογίες Μειωμένου Διδακτικού Ωραρίου: από τις α)‐ε) υπερισχύει η αιτιολογία που δίνει το μικρότερο διδακτικό ωράριο. Σε γενικές γραμμές, μία ή περισσότερες από τις η)‐ιδ) μπορούν να συνδυαστούν με μία εκ των α)‐ε) και να επιφέρουν περαιτέρω μείωση διδακτικού ωραρίου.) Είναι σημαντικό να συμπληρώνετε τις Αιτιολογίες Μείωσης (με τις αντίστοιχες Ώρες Μείωσης) όπου υπάρχουν, ώστε να μη φαίνεται αδικαιολογήτως ακάλυπτο το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών. α) Διευθυντές Π/Βάθμια Εκπαίδευση: (N.2517/1997 άρ.9 παρ.3 – ΦΕΚ 160Α) Οργανικότητα 10/θέσια‐
4/θέσια‐5/θέσια 6/θέσια‐9/θέσια 11/θέσια >11/θέσια 20 12 10 8 Δ/Βάθμια Εκπαίδευση: Γυμνάσια/Λύκεια/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ (Ν.1566/1985 άρ.14 παρ.13α – ΦΕΚ 167Α και Ν.2413/1996 άρ.48 παρ.3 – ΦΕΚ 124Α) Τμήματα Γενικής Παιδείας Έτη 3‐5 6‐9 10‐12 >12 <20 8 7 5 3 >20 6 5 3 1 Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπομένου ανωτάτου αριθμού, ο οποίος είναι: i) Γυμνάσια: 30 (ΚΥΑ 68419/Γ2/06‐07‐2006 – ΦΕΚ 984B) ii) Λύκεια: 30 (ΚΥΑ 68419/Γ2/06‐07‐2006 – ΦΕΚ 984B) iii) ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ: 25 (Ν.3475/2006 άρ.4 παρ.6 – ΦΕΚ 146Α) β) Υποδιευθυντές Γυμνασίων/Λυκείων/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ (Ν.1566/1985 άρ.14 παρ.13γ – ΦΕΚ 167Α και Ν.2413/1996 άρ.48 παρ.3 – ΦΕΚ 124Α) Έτη <20 14 >20 12 γ) Διευθυντής ΣΕΚ (Ν.1566/1985 άρ.14 παρ.13β – ΦΕΚ 167Α και Ν.2413/1996 άρ.48 παρ.3 – ΦΕΚ 124Α) Έτη <20 8 >20 6 Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
δ) Υπεύθυνος Τομέα ΣΕΚ (Ν.1566/1985 άρ.14 παρ.13γ – ΦΕΚ 167Α και Ν.2413/1996 άρ.48 παρ.3 – ΦΕΚ 124Α) Έτη <20 14 >20 12 ε) Υπεύθυνος Εργαστηρίου (πλην Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. & Σ.Ε.Φ.Ε.) (Ν.1566/1985 άρ.14 παρ.13δ – ΦΕΚ 167Α και Ν.2413/1996 άρ.48 παρ.3 – ΦΕΚ 124Α) Έτη <20 18 >20 16 στ) Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Γυμνασίου/Λυκείου/ΕΠΑΛ/Σ.Μ.Ε.Α.Ε.: (100177/Γ7/06‐
09‐2011 – http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4Α8Τ9‐ΧΨΩ) «Ως Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. επιλέγεται εκπαιδευτικός, από αυτούς οι οποίοι διδάσκουν τα μαθήματα Πληροφορικής (κατά προτεραιότητα κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20), ο οποίος υπηρετεί στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει το εργαστήριο και δεν έχει οριστεί υπεύθυνος άλλου εργαστηρίου.» «Για τη θέση του Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. δεν προτείνεται ο Διευθυντής του σχολείου. Επίσης, δεν προτείνεται ο Υποδιευθυντής του σχολείου, εκτός των περιπτώσεων που δεν υπάρχει άλλος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19‐20 στο σχολείο.» «Για την αποτελεσματική κάλυψη των υποχρεώσεών του, οι οποίες εντάσσονται στα διδακτικά του καθήκοντα, ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. θα διαθέτει τρεις (3) ώρες από το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο. Οι τρεις αυτές ώρες θα καταγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου στο οποίο ανήκει το εργαστήριο, κατανεμημένες σε διαφορετικές ημέρες.» ζ) Υπεύθυνος Σ.Ε.Φ.Ε.: (100167/Γ7/6‐9‐2011 – http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4ΑΧ89‐ΛΒ3) «Ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης με απόφασή του ορίζει τον ΥΣΕΦΕ, η θητεία του οποίου διαρκεί ένα διδακτικό έτος.» «Σε κάθε Σχολείο ορίζεται ένας ΥΣΕΦΕ. Στα Λύκεια που διαθέτουν δύο εργαστήρια που έχουν δημιουργηθεί μέσω του ΕΠΕΑΕΚ, ορίζεται και δεύτερος ΥΣΕΦΕ. Στα σχολεία τα οποία διαθέτουν και δεύτερο οργανωμένο εργαστήριο και έχουν τουλάχιστον 12 τμήματα μαθητών, μπορεί να οριστεί και δεύτερος ΥΣΕΦΕ. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη θέση του ΥΣΕΦΕ, γίνεται υποχρεωτική ανάθεση σε καθηγητή του κλάδου ΠΕ04 που ανήκει ή υπηρετεί στο σχολείο, μετά από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων στην οικεία Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης.» «Για τη θέση του ΥΣΕΦΕ δεν προτείνεται ο Διευθυντής του σχολείου.» «Για την αποτελεσματική κάλυψη των παραπάνω υποχρεώσεων, οι οποίες εντάσσονται στα διδακτικά του καθήκοντα, ο ΥΣΕΦΕ θα διαθέτει 3 ώρες από το υποχρεωτικό του ωράριο. Οι τρεις αυτές ώρες θα καταγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Εάν μετά την κάλυψη του εργαστηριακού τριώρου του ΥΣΕΦΕ προκύψουν ανάγκες σε ώρες.διδασκαλίας των Φυσικών μαθημάτων, αυτές ανατίθενται υπερωριακά σε καθηγητές του σχολείου.» Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
η) Γονέας Ανήλικου < 2 ετών (αντί της 9μηνης άδειας ανατροφής): (Ν.2083/1992 άρ.30 παρ.14 – ΦΕΚ 159Α και ΚΥΑ ΙΒ/12480/30‐12‐1992 – ΦΕΚ 750Β) «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να καθορίζεται μειωμένο διδακτικό ωράριο για τις μητέρες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα χρόνια.» «Καθορίζουμε μειωμένο το διδακτικό ωράριο των μητέρων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για τα δύο πρώτα χρόνια, για δύο ώρες εβδομαδιαίως. Η μείωση αυτή θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται στη ζωή.» θ) Πειραματικό Σχολείο: (ν.3966/2011 άρ.51 παρ.11 – ΦΕΚ 118Α) «Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 48 για τα σχολεία που θα οριστούν ως Πρότυπα Πειραματικά από το σχολικό έτος 2011−2012 το διδακτικό και εργασιακό ωράριο του διευθυντή, του υποδιευθυντή και των λοιπών εκπαιδευτικών των κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούντων πειραματικών σχολείων είναι το ίδιο με το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις λοιπές σχολικές μονάδες.» ι) Υπεύθυνος ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.: (143399/Γ7/6‐11‐2008 ‐ http://didefth.gr/kesyp/wp‐
content/uploads/prokirixi_thesosn_grasep_kesyp_2008.pdf) "Οι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι των ΓΡΑΣΕΠ καλύπτουν το µισό διδακτικό τους ωράριο, φροντίζοντας για τη λειτουργία του Γραφείου ΣΕΠ και συµπληρώνουν το υπόλοιπο στη µονάδα του ΓΡΑΣΕΠ, κατά προτεραιότητα: α) Με εφαρµογή του θεσµού του ΣΕΠ στην τάξη. β) Με ανάθεση µέχρι 5 (πέντε) ωρών διδασκαλίας στα διδακτικά αντικείµενα της ειδικότητάς τους. γ) Με ανάληψη έως δύο (2) Προγραµµάτων «Αγωγής Σταδιοδροµίας»." ια) Υπεύθυνος Ενισχυτικής Διδασκαλίας: (96734/Γ7/11‐9‐2003 ‐ http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/4_enisxitiki.htm) «β. Η αμοιβή του Υπευθύνου Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής: ι. Ανάγουμε τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, όπως ορίστηκαν στην παράγραφο 4 σε τμήματα τάξεων κανονικού προγράμματος, διαιρώντας τα με το 6 και στρογγυλοποιούμε στη πλησιέστερη προς τα πάνω μονάδα. Αν υπεύθυνος της ενισχυτικής διδασκαλίας έχει ορισθεί άλλος καθηγητής εκτός του Διευθυντή, μειώνονται οι ώρες του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου στις αντίστοιχες ώρες που έχει Διευθυντής Σχολείου με τα παραπάνω τμήματα τάξεων που προέκυψαν μετά την αναγωγή. Δίνεται η δυνατότητα στον Υπεύθυνο Ενισχυτικής Διδασκαλίας να καλύπτει ολόκληρο ή μέρος του νέου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου με το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Εάν διατηρήσει τις αρχικές υποχρεωτικές του ώρες ή μέρος αυτών και δεν αξιοποιήσει την ανωτέρω δυνατότητα πλήρως ή μερικώς, αμείβεται για τις ώρες μείωσης ωραρίου που Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
εξακολουθεί να διατηρεί με υπερωριακή αποζημίωση, χωρίς όμως να υπερβαίνει η υπερωριακή απασχόληση τις 10 ώρες εβδομαδιαίως. ιι. Αν υπεύθυνος της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι ο Διευθυντής του σχολείου, θα αμείβεται με υπερωριακή αποζημίωση για τις ώρες μείωσης ωραρίου που θα δικαιούτο όπως κάθε άλλος Υπεύθυνος Ενισχυτικής Διδασκαλίας σύμφωνα με το (ι) της ίδιας παραγράφου, θεωρώντας ότι το αρχικό υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο είναι οι 18 ώρες εβδομαδιαίως.» ιβ) Αιρετός Εκπαίδευσης: (ΠΔ.1/2003 άρ.31 παρ.5/6/7 και άρ.45 παρ.5 – ΦΕΚ1Α) i) ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ: αποσπώνται υποχρεωτικώς στην ΚΥ του ΥΠΔΒΜΘ (ολική απουσία) ii) ΑΠΥΣΔΕ/ΑΠΥΣΠΕ: επιλέγουν είτε να διδάξουν στις μονάδες που υπηρετούν το 1/3 του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου είτε διατίθενται, εφόσον το επιθυμούν, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στα γραφεία του Συμβουλίου για την προετοιμασία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. iii) ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ/ΥΣΕΕΠ: διδάσκουν στις μονάδες που υπηρετούν το 1/2 του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου iv) ΠΥΣΕΕΠ: διδάσκουν στις μονάδες που υπηρετούν τα 2/3 του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου ιγ) Συνδικαλιστής: (Ν.1264/1982 άρ.17 – ΦΕΚ 79Α, Ν.2224/1994 άρ. 6, Παρ.3 ‐ ΦΕΚ 112Α, Ν.2336/1995 άρ.11 ‐ ΦΕΚ 189Α) Η λήψη της άδειας δύναται να είναι και τμηματική. Σε αυτή την περίπτωση η μηνιαία μείωση του διδακτικού ωραρίου δίνεται από: (Υποχρεωτικό Διδακτικό Ωράριο x Ημέρες Άδειας ανά μήνα διδακτικού έτους) / 5 (Φ.351.5/27/19630/Δ1/29‐02‐2008) i) µέλη της Διοίκησης της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΑΔΕΔΥ): Ολική απουσία ii) Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Γεν. Γραμματείς και Ταμίες των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και Πρόεδροι Νομαρχιακών Τμημάτων ΑΔΕΔΥ και Ομοσπονδιών, εφόσον οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1500 ψηφίσαντα μέλη: 15 ημέρες άδεια το μήνα (π.χ. ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΛΤΕΕ) iii) µέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων: 9 ημέρες άδεια το μήνα (π.χ. ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΛΤΕΕ) iv) Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων με μέλη >= 500: 5 ημέρες άδεια το μήνα (π.χ. Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, ΕΛΜΕ, ΕΛΤΕΕ) v) Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων με μέλη < 500: 3 ημέρες άδεια το μήνα (π.χ. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, ΕΛΜΕ, ΕΛΤΕΕ) Για τις λιγότερο αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις βλ. Ν.1264/1982 άρ.17 παρ.3 – ΦΕΚ 79Α ιδ) Αιρετός ΟΤΑ: (Δ2/2303/12‐03‐2001 ΥΠΕΠΘ και Φ.351.5/27/19630/∆1/29‐02‐
2008) Εκτός από τις περιπτώσεις ολικής απουσίας, στους υπόλοιπους αιρετούς παρέχεται ετησίως ειδική άδεια 30 ή 60 ημερών (αναλόγως της θέσης τους στους ΟΤΑ) και μπορούν να τη λάβουν είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική αίτηση του αιρετού. Στην περίπτωση τμηματικής λήψης (Σ.Σ. που είναι και η συνήθης), η εβδομαδιαία μείωση του διδακτικού ωραρίου δίνεται από: (Υποχρεωτικό Διδακτικό Ωράριο x Ημέρες Άδειας / 5 ) / Α , όπου Α ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας του διδακτικού έτους (Δ2/2303/12‐03‐2001) Α΄ Βαθμού (Δήμοι): (Ν.3852/2010 άρ.93 – ΦΕΚ 87Α) i) Δήμαρχοι / Αντιδήμαρχοι / Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων: Ολική απουσία ii) Πρόεδροι Συνδέσμων Δήμων με πληθυσμό μελών > 200.000 κατοίκους: Ολική απουσία iii) Μέλη ΔΣ Κεντρικής Ένωσης Δήμων: 60 ημέρες ειδική άδεια iv) Πρόεδροι Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων: 30 ημέρες ειδική άδεια v) Πρόεδροι Συνδέσμων Δήμων με πληθυσμό μελών < 200.000 κατοίκους: 30 ημέρες ειδική άδεια vi) Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: 60 ημέρες ειδική άδεια vii) Πρόεδροι ή Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 30 ημέρες ειδική άδεια Β΄ Βαθμού (Περιφέρειες): (Ν.3852/2010 άρ.182 – ΦΕΚ 87Α) i) Περιφερειάρχες / Αντιπεριφερειάρχες / Πρόεδροι Περιφερειακών Συμβουλίων: Ολική απουσία ii) Μέλη Οικονομικής Επιτροπής και λοιπών διοικητικών επιτροπών της Περιφέρειας: 60 ημέρες ειδική άδεια iii) Επικεφαλής Περιφερειακών Παρατάξεων: 30 ημέρες ειδική άδεια iv) Μέλη του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών: 60 ημέρες ειδική άδεια Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής (survey) 2011‐2012
Αλλαγές στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Καταγραφής 2012‐03‐13: Εκπαιδευτικοί στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (σελ. 3) 2012‐04‐10: Εκπαιδευτικοί που παρέμειναν στη διάθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (σελ.3) 2012‐04‐11: Προσθήκη αιτιολογίας απουσίας και απασχόλησης για Διευθυντές και Υποδιευθυντές Π.Ε.Κ. (σελ.10) 2012‐04‐12: Αλλαγή στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης (μέχρι και 10/7), σύμφωνα με το ν. 4072/2012 άρ.329, παρ.6β – ΦΕΚ 86Α (σελ.4) 2012‐05‐18: Κλείδωμα του πεδίου «Έλαβε Μετάθεση» και πληθύσμωσή του κεντρικά (σελ.4) 2012‐05‐21: Αποσπάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (σελ.7)