ΥΛΙΚΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
Αλοιφή γυαλίσµατος
µεσαία, για γραµµές και
σβησίµατα,
νεροδιάλυτη
Kovax Ιαπωνίας 1 lit.
Αλοιφή γυαλίσµατος
ψιλή, για τελικό
γυάλισµα, νεροδιάλυτη
Kovax Ιαπωνίας 1 lit.
Αλοιφή γυαλίσµατος
ψιλή, ειδική για
πολυεστερικά σκάφη
κλπ.
Kovax Ιαπωνίας 1 lit.
Αλοιφή γυαλίσµατος
µεσαία,
Ιταλίας 0,5 lit.
56
ΥΛΙΚΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
Αλοιφή γυαλίσµατος ψιλή,
Ιταλίας 0,5 lit.
Βάση “PAD” Velcro για
γούνες & σφουγγάρια
γυαλίσµατος 180mm.
για όλους τους
αλοιφαδόρους
(No.4602) & (No.4604)
Βαµβάκι Γυαλίσµατος
πακέτο 800 γραµµαρίων
Πανί γυαλίσµατος µε
µικροίνες πολύ λεπτής
υφής
Kovax Ιαπωνίας
57
ΥΛΙΚΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
Σφουγγάρι Γυαλίσµατος
Σκληρό (πορτοκαλί)
Σφουγγάρι Γυαλίσµατος
Μεσαίο(µπλε)
Σφουγγάρι Γυαλίσµατος
Μαλακό (κίτρινο)
Σφουγγάρι Γυαλίσµατος
Πολύ Μαλακό (µαύρο)
Σφουγγάρι Γυαλίσµατος
200mm. Velcro
200mm. Velcro
200mm. Velcro
200mm. Velcro
160mm. Velcro
Γούνα γυαλίσµατος
200mm. Velcro
(No.4712)
Βάση “PAD” Velcro για
γούνες & σφουγγάρια
γυαλίσµατος 150mm.
58
ΥΛΙΚΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
Σφουγγάρι Γυαλίσµατος HAMACH
σκληρό (κίτρινο) Velcro 165mm.
Σφουγγάρι Γυαλίσµατος HAMACH
µέτριο (λευκό) Velcro 165mm.
Σφουγγάρι Γυαλίσµατος HAMACH
µαλακό (µαύρο) Velcro 165mm.
Γούνα Γυαλίσµατος HAMACH
Velcro 178mm.
Γούνα Γυαλίσµατος HAMACH
Velcro 125mm.
Γούνα Γυαλίσµατος Μερινός
∆έρµα) µε κορδόνι 180mm.
Γούνα Γυαλίσµατος Μερινός
∆έρµα) µε κορδόνι 200mm.
Γούνα Γυαλίσµατος Μερινός
∆έρµα) Velcro 180mm.
Γούνα Γυαλίσµατος Μερινός
∆έρµα) Velcro 135mm.
(Φυσικό
(Φυσικό
(Φυσικό
(Φυσικό
59