close

Enter

Log in using OpenID

Annual Report 3

embedDownload
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
2013-2014
www.unic.ac.cy
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2
5
8
10 11 12 13 Οι Σωστές Επιλογές
Η Επιλογή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Γενικότερα Θέματα Σπουδών
Υποτροφίες
Διαμονή/Φοιτητική Ζωή
Μετεγγραφή σε Πανεπιστήμια Εξωτερικού
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών,
Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
Πτυχία
Εφαρμοσμένα Πολυμέσα
Αρχιτεκτονική
Ψηφιακή Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Γραφική Επικοινωνία
Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές
42
Νομική
Ψυχολογία
Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση και Μάρκετινγκ
Κοινωνική Εργασία
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Μεταπτυχιακά
Διεθνείς Σχέσεις
Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία
Κλινική Ψυχολογία
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Δημόσια Διοίκηση
Νομική
Διδακτορικά
Διεθνείς Σχέσεις
Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Κλινική Ψυχολογία
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Δημόσια Διοίκηση
Νομική
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
48
50
52
54
56
58
60
62
Πτυχία
Λογιστική
Διοίκηση Επιχειρήσεων
- Διοίκηση
- Δημόσια Διοίκηση
- Χρηματο-οικονομικά
- Επικοινωνίες Μάρκετινγκ
- Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
- Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
- Πληροφορικά Συστήματα & Κοινωνικά Δίκτυα
- Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
Διοικητική Πληροφορικών Συστημάτων
Μάρκετινγκ
Διεύθυνση Ξενοδοχείων
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τουρισμού Αναψυχής
και Οργάνωσης Εκδηλώσεων
Αθλητική Διοίκηση
Πτυχία
Μαθηματικά
Μηχανική Υπολογιστών
Πληροφορική
Ηλεκτρολογική Μηχανική
Βιολογία του Ανθρώπου
Φαρμακευτική
Νοσηλευτική
Διατροφολογία και Διαιτολογία
Επιστήμη του Αθλητισμού
Πτυχία
Χορός
Μουσικές Σπουδές
Προδημοτική Εκπαίδευση - Νηπιαγωγικά
Δημοτική Εκπαίδευση
102 Μεταπτυχιακά
Επιστήμες Αγωγής
- Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας
- Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
- Εκπαιδευτική Τεχνολογία
- Ειδική Εκπαίδευση
- Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
- Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών
Επιστημών
- Τέχνες και Εκπαίδευση
- Μουσική Παιδαγωγική
102
Διδακτορικά
Επιστήμες Αγωγής
- Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας
- Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
- Εκπαιδευτική Τεχνολογία
- Ειδική Εκπαίδευση
- Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση
Διδασκαλίας
- Διδακτική των Μαθηματικών και των
Φυσικών Επιστημών
- Τέχνες και Εκπαίδευση
- Μουσική Παιδαγωγική
64 Μεταπτυχιακά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
- Διοίκηση
- Διοικητική Πληροφορικών Συστημάτων
- Χρηματο-οικονομικά
- Μάρκετινγκ
- Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
- Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Υδρογονανθράκων)
64
Διδακτορικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (DBA)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (PhD)
Σχολή Επιστημών και Μηχανικής
70
72
74
76
78
80
82
84
86
94
96
98
100
88 Μεταπτυχιακά
Πληροφορική
Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής
Ηλεκτρολογική Μηχανική
88 Διδακτορικά
Πληροφορική
Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής
Ηλεκτρολογική Μηχανική
Σχολή Ιατρικής
Πτυχία
106 Ιατρική*
* Σε συνεργασία με το St George’s - University of London
University of Hertfordshire
110
112
114
116
118
Πτυχία
Διαιτολογία
Διαχείριση Περιβάλλοντος
Καλές Τέχνες
Φαρμακευτική
Φυσικοθεραπεία
Μεταπτυχιακά
120 Κοινωνικές Παρεμβάσεις
Ποιός κλάδος μου ταιριάζει
περισσότερο;
ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Κάντε το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ
Η επιλογή του κλάδου σπουδών που θα κάνετε,
το επάγγελμα που θα ακολουθήσετε στη συνέχεια, καθώς και το που θα σπουδάσετε, είναι
από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα
πάρετε στη ζωή σας. Ο οδηγός αυτός στόχο
έχει να σας βοηθήσει να επιλέξετε τον κλάδο
που σας ταιριάζει και να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Τηλεφωνείστε στο 22841528 το συντομότερο, για να
μιλήσετε με ένα ειδικό Σύμβουλο.
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σας δίνει τη δυνατότητα να
κάνετε το ειδικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
ΑΡΙΣΤΟΝ, πριν καταλήξετε στην επιλογή κλάδου σπουδών.
Με αυτό το τεστ, δοκιμασμένο σε χιλιάδες νέους πριν
από εσένα, και σταθμισμένο με βάση τα ευρήματα που
καταγράφηκαν θα μπορέσετε, σε συνεργασία με ειδικούς
συμβούλους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, να ανακαλύψετε το ταλέντο σας και να μετρήσετε τις δυνάμεις
και προτιμήσεις σας.
Σπουδές στην Κύπρο ή στο
εξωτερικό;
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ
ΣΩΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ποιο κλάδο σπουδών πρέπει να διαλέξει κάποιος νέος/
νέα; Ποια κριτήρια επιλογής πρέπει να χρησιμοποιήσει;
Είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να προβληματιστείτε για
το κατά πόσο ένας κλάδος οδηγεί σε ένα επάγγελμα με
καλύτερες προοπτικές εργοδότησης, σε σύγκριση με ένα
δεύτερο κλάδο. Αυτό θα το διαπιστώσετε εξετάζοντας
σχετικά στοιχεία και έρευνες. Όμως είναι εξίσου, εάν όχι
και πιο σημαντικό, να σταθμίσετε και διάφορους άλλους
παράγοντες, όπως π.χ. το κατά πόσο σας «ταιριάζει»
ένα επάγγελμα ανάλογα με την προσωπικότητα σας, σε
ποιους τομείς έχετε κλίση ή ταλέντο, τους στόχους σας
για το μέλλον, σε τι είδους εργασιακό περιβάλλον θέλετε
να εργαστείτε κ.λ.π.
Για να προσδιορίσετε τις τυχόν κλίσεις σας θα μπορούσατε
να εξετάσετε τη μέχρι τώρα πορεία και τις προτιμήσεις
σας. Για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι είναι καλοί με
τους αριθμούς ή σε τεχνικά θέματα, ενώ άλλοι σε πιο
δημιουργικά επαγγέλματα. Μια ένδειξη αποτελούν τα
μαθήματα που προτιμούσατε ή στα οποία είχατε κλίση
στο Λύκειο. Αν προτιμούσατε τα Μαθηματικά ή τις Επιστήμες, τότε λογική υπόθεση είναι ότι σας «ταιριάζουν»
οι κλάδοι της Λογιστικής, της Πληροφορικής, η Ηλεκτρολογική Μηχανική κ.λ.π. Αν πάλι προτιμούσατε τα
Ελληνικά, την Ιστορία και τις Εκθέσεις Ιδεών, τότε είναι
πιο πιθανό να σας αρέσουν η Νομική, οι Επικοινωνίες, το
2
Μάρκετινγκ, οι Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις, η Αγγλική
Γλώσσα και Λογοτεχνία κ.λ.π. Επίσης, αν προτιμάτε η
δουλειά σας να σας φέρνει σε επαφή με ανθρώπους,
τότε είναι πιθανό να βρείτε ελκυστικά τα επαγγέλματα
της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων ή Ξενοδοχείων, τις Επιστήμες Αγωγής, την Αρχιτεκτονική κ.ά. Αν προτιμάτε να
εργάζεστε μόνος, τότε ίσως είναι καλύτερα να επιλέξετε
θέματα όπως η Λογιστική, η Πληροφορική, οι Γραφικές
Τέχνες, ενώ αν σας αρέσει να συμμετέχετε στη λήψη
αποφάσεων η Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management),
η Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Energy, Oil & Gas
Management) κ.λ.π. Αν είναι σημαντική για εσάς η παροχή
στήριξης στους άλλους ανθρώπους, τότε ίσως προσανατολιστείτε προς την Ψυχολογία, την Κοινωνική Εργασία,
τη Νοσηλευτική κ.ο.κ.
Στο παρελθόν αρκετοί νέοι σπούδαζαν στο εξωτερικό,
γιατί δεν υπήρχαν τοπικά πανεπιστήμια και τα πτυχία
των τοπικών ιδρυμάτων δεν είχαν την ίδια αναγνώριση
με τα αντίστοιχα του εξωτερικού. Σήμερα χιλιάδες νέοι
σπουδάζουν πλέον στην Κύπρο, ενώ το πρόβλημα αναγνώρισης δεν υφίσταται πια. Τα πτυχία του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας έχουν ακριβώς την ίδια κρατική αναγνώριση
με τα πτυχία οποιουδήποτε άλλου πανεπιστημίου στο
εξωτερικό.
Βέβαια, το γεγονός ότι η επιλογή του εξωτερικού δεν
είναι πλέον αναγκαία, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν
κάποιοι λόγοι που καθιστούν τις σπουδές στο εξωτερικό
μια ελκυστική επιλογή. Για παράδειγμα, πολλοί νέοι
βλέπουν τις σπουδές στο εξωτερικό ως μια ευκαιρία
αυτονόμησης από την οικογένεια, μια δυνατότητα να
γνωρίσουν νέες χώρες και πολιτισμούς, καθώς και να
ζήσουν νέες εμπειρίες. Αυτά είναι όντως σημαντικά
πλεονεκτήματα.
Από την άλλη, όμως, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα
πλεονεκτήματα των σπουδών στην Κύπρο. Οι φοιτητές
που σπουδάζουν στην Κύπρο έχουν την ευκαιρία να
διατηρήσουν τους οικογενειακούς και φιλικούς δεσμούς
- πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουν τη στήριξη των
δικών τους ανθρώπων - έχοντας έτσι την ευκαιρία να
παρακολουθούν απρόσκοπτοι τα μαθήματά τους. Ένα
άλλο πλεονέκτημα, έχει να κάνει με το χαμηλότερο
κόστος σπουδών στην Κύπρο. Οι φοιτητές που
σπουδάζουν στην Κύπρο και διαμένουν με την οικογένειά
τους, χρειάζονται περίπου €8,000 - €16.000 για ένα
ακαδημαϊκό έτος (δίδακτρα και προσωπικά έξοδα).
Αντίστοιχα, το κόστος σπουδών στο εξωτερικό κυμαίνεται
από €30.000 - €50.000, ανάλογα με την περιοχή και το
πανεπιστήμιο. Είναι φανερό ότι το υψηλό αυτό κόστος
καθιστά την επιλογή του εξωτερικού δυσβάστακτη για
πολλές οικογένειες.
Πρέπει λοιπόν να σταθμίσετε και να συγκρίνετε όλους
τους πιο πάνω παράγοντες προκειμένου να καταλήξετε
στη σωστή απόφαση. Και να μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει
μια και μόνο σωστή επιλογή: κάθε περίπτωση έχει τις
δικές της ιδιαιτερότητες και δεδομένα. Ούτως ή άλλως,
μπορείτε κάλλιστα να συνδυάσετε τις δύο επιλογές,
αφήνοντας την προοπτική σπουδών στο εξωτερικό για
αργότερα, για έναν πρόσθετο τίτλο σπουδών.
3
Το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, σε αριθμούς
• Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτελείται από
τέσσερις Σχολές που προσφέρουν:
- 32 Πτυχία
- 10 Μεταπτυχιακά
- 12 Διδακτορικά
• Το Πανεπιστήμιο μας επίσης προσφέρει προγράμματα
μέσω συνεργασιών με ξένα Πανεπιστήμια όπως με
το St. George’s - University of London με το οποίο
δημιουργήθηκε η πρώτη Ιατρική σχολή στη Κύπρο
και με το University of Hertfordshire μέσω του οποίου
προσφέρουμε επιπλέον 5 Πτυχία και 1 Μεταπτυχιακό.
• Από τη ίδρυση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας το
2007 πάνω από 2,900 φοιτητές έχουν αποφοιτήσει
από κοντά μας.
Κτίριο Αρχιτεκτονικής
• Διδάσκουν συνολικά 228 καθηγητές.
• Βραβείο ‘Global 500’ από τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών, για συνεισφορά στην προστασία και βελτίωση
του περιβάλλοντος.
• Χρυσό Μετάλλιο ‘Αριστείας στην Επιχειρηματική
Ηθική’, από το European Business Ethics Network
(EBEN).
• Αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ή Κομισιόν) για συμμετοχή στο Erasmus University
Charter, πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών με πανεπιστήμια του εξωτερικού.
4
Σπουδές Ιατρικής, σε συνεργασία με το
St. George’s Medical School,
University of London
• Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει τις ρίζες του στο
Intercollege-που ιδρύθηκε το 1980, αναπτύχθηκε
γοργά και καθιερώθηκε ως το κορυφαίο τριτοβάθμιο
εκπαιδευτικό ίδρυμα του τόπου, τόσο από πλευράς
μεγέθους όσο και από πλευράς επιπέδου.
Αποστολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι να παρέχει
στους φοιτητές του εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, καθώς
και την απαραίτητη στήριξη για την πραγμάτωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους στόχων, βοηθώντας
τους να υιοθετήσουν ρόλους ευθύνης στο ραγδαία μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο της γρήγορης επικοινωνίας,
της συνεργασίας και της αλληλεξάρτησης.
• Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διακρίνεται για μια
σειρά από πλεονεκτήματα που προσφέρει και που το
καθιστούν μια μοναδική επιλογή. Υπάρχουν δεκάδες
λόγοι για να το επιλέξετε - εδώ παραθέτουμε 10+1
από αυτούς.
Το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, σε διακρίσεις
• Διάκριση ‘Αφοσίωση στην Αριστεία΄, από το Ευρωπαϊκό
Ίδρυμα Διεύθυνσης Ποιότητας (EFQM).
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1. ΚΑΛΗ ΦΗΜΗ/ΚΎΡΟΣ
• Διεθνής Πιστοποίηση Investors in People, σε αναγνώριση των προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναμικού,
• Βραβείο ‘Αριστείας στις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης’,
από τον Οργανισμό Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).
• Το μόνο μη-κρατικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο που είναι
Μέλος του European University Association (EUA).
• Το μόνο μη-κρατικό πανεπιστήμιο με έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ
(σε θέματα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και ενός
πολιτισμού ειρήνης).
Είναι το μεγαλύτερο μη-κρατικό πανεπιστήμιο της
Κύπρου, με πέραν των 5500 φοιτητών, ενώ ταυτόχρονα
χαίρει της καλύτερης φήμης μεταξύ του κοινού και των
εργοδοτών. Σε επανειλημμένες έρευνες κοινής γνώμης
που διεξήχθησαν, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναδείχθηκε ως «το πιο αξιόλογο» μη-κρατικό πανεπιστημιακό
ίδρυμα της χώρας. Στηριζόμενος σε έγκυρες μετρήσεις,
ο Οργανισμός Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) τίμησε
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με το «βραβείο αριστείας».
Αυτή η καλή φήμη μεταξύ του κοινού και των εργοδοτών
προσφέρει ένα ισχυρό εφαλτήριο για τη μελλοντική
επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει για 3η συνεχή
χρονιά τον κλάδο Ιατρικής, σε συνεργασία με το St.
George’s Medical School, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη
της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, για προσφορά υψηλού επιπέδου
σπουδών, εφάμιλλου των διακεκριμένων πανεπιστημίων
του εξωτερικού. Το Πανεπιστήμιο επενδύει, ακόμη, σε
συνεργασίες με διακεκριμένα διεθνή πανεπιστήμια, όπως
το βρετανικό University of Hertfordshire, για ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και προσφορά νέων κλάδων σπουδών.
2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Το επίλεκτο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας διαμορφώνει ένα εκπαιδευτικό επίπεδο
εφάμιλλο των πανεπιστημίων του εξωτερικού. Αυτό
δεν είναι τυχαίο, αφού το δυναμικό των καθηγητών του
πανεπιστημίου αποτελείται από εκπαιδευτικούς που
σπούδασαν και/ή δίδαξαν σε γνωστά πανεπιστήμια της
Μ. Βρετανίας/Αμερικής ή που διέπρεψαν σε διάφορα
πόστα και αξιώματα.
Σπουδές Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
(BBA Energy, Oil & Gas Management)
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, συναισθανόμενο την σπουδαιότητα της βέλτιστης αξιοποίησης των κοιτασμάτων
Φυσικού Αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ, για την θωράκιση
της χώρας και την πρόοδο, εισήγαγε προ 12μήνου το νέο
κλάδο σπουδών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (Energy,
Oil & Gas Management). Οι φοιτητές που θα επιλέξουν
αυτές τις σπουδές αναμένεται να έχουν πολύ καλές ευκαιρίες απασχόλησης, αφού η εμπορική εκμετάλλευση
των κοιτασμάτων θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Η δημιουργία του νέου αυτού κλάδου σπουδών καθρεφτίζει την προσπάθεια που καταβάλλει το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας για προσφορά σπουδών και κατάρτισης σε
συγχρονισμό με τις εξελισσόμενες ανάγκες των αγορών
και της βιομηχανίας.
5
Κτίριο Ιατρικής - Medical School
Mobile App.
Διαθέσιμο
για iPhone,
android
και windows.
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ
Πέραν της γενικής κρατικής αναγνώρισης, τα πτυχία
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι πλήρως αναγνωρισμένα και από τα αρμόδια επαγγελματικά σώματα. Για
παράδειγμα, το Πανεπιστήμιό μας είναι το μόνο αυτή τη
στιγμή στην Κύπρο, που παρέχει πτυχίο Νομικής αναγνωρισμένο από το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου. Επίσης, τα
πτυχία Αρχιτεκτονικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρολογικής
Μηχανικής και Μηχανικής Υπολογιστών είναι αναγνωρισμένα από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
(ΕΤΕΚ). Το πτυχίο Νοσηλευτικής είναι αναγνωρισμένο
από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Νοσηλευτών. Το πτυχίο
Λογιστικής του Πανεπιστημίου εξασφαλίζει 9 απαλλαγές
από τις εξετάσεις του Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA), καθώς και 8 απαλλαγές από τo
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
(ICAEW) - τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό απαλλαγών
που δίνεται από τα αντίστοιχα σώματα. Το πτυχίο του
Μάρκετινγκ αναγνωρίζεται από το βρετανικό Chartered
Institute of Marketing (CIM), και με αυτό οι απόφοιτοι
μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο Professional
Diploma in Marketing.
4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Το Πανεπιστήμιό μας συνεργάζεται με πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης. Τα επίπεδα μας συγκρίνονται επάξια με τα επίπεδα
αξιόλογων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων - πράγμα που
μαρτυρά και η διάκριση «Αφοσίωσης στην Αριστεία», με
την οποία μας τίμησε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διεύθυνσης
Ποιότητας (EFQM).
5. ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει εξασφαλίσει πολλές και
σημαντικές επιτυχίες, που ξεπερνούν τα όρια της Κύπρου.
Για παράδειγμα, στις δύσκολες παγκόσμιες επαγγελματικές εξετάσεις λογιστικής του Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA) και του Institute of Chartered
6
Accountants in England and Wales (ICAEW), για χρόνια
τώρα εξασφαλίζει ποσοστά επιτυχίας πολύ υψηλότερα
από τα αντίστοιχα παγκόσμια ποσοστά. Ειδικότερα, στις
εξετάσεις του ICAEW εξασφάλισε 2 από τα 6 παγκόσμια
πρωτεία το 2009 , το 2010 είχε 3 από τα 6 πρωτεία, τον
Δεκέμβριο 2011 ένα από τα 6 παγκόσμια πρωτεία, τον
Σεπτέμβριο 2012 επίσης ένα από τα 6, και τον Δεκέμβριο
2012 δύο από τα 6 παγκόσμια πρωτεία.
6. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Μερικοί κλάδοι προσφέρονται εξ ολοκλήρου στα
Ελληνικά (π.χ. Κοινωνική Εργασία, Παιδαγωγικές
Σπουδές - Δάσκαλοι/Νηπιαγωγοί, Νομική, Ψυχολογία,
Νοσηλευτική, Επιστήμη του Αθλητισμού). Στους πλείστους
από τους υπόλοιπους κλάδους σπουδών οι φοιτητές των
πρώτων δύο ετών μπορούν να πάρουν τα περισσότερα
από τα μαθήματα τους στα Ελληνικά, ενώ παράλληλα
θα παρακολουθούν ενισχυμένα μαθήματα Αγγλικών.
Το σύστημα 2+2 (2 χρόνια Ελληνικά + 2 Αγγλικά) διασφαλίζει στους φοιτητές καλύτερη προσαρμογή και
κατανόηση των προγραμμάτων. Παράλληλα, μέχρι το
τέλος των σπουδών οι φοιτητές θα έχουν μάθει πολύ
καλά Αγγλικά, προσόν πολύ σημαντικό για σκοπούς εργοδότησης, ειδικά στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.
7. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
Το Πανεπιστήμιο μας συμμετέχει σε
προγράμματα κινητικότητας/ανταλλαγής φοιτητών με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, δίνοντας τη δυνατότητα στους
φοιτητές να γνωρίσουν την κουλτούρα
άλλων χωρών για ένα τετράμηνο ή για ένα χρόνο, στο
πλαίσιο των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Το πρόγραμμα ERASMUS είναι χωρίς αμφιβολία το πιο
επιτυχημένο πρόγραμμα κινητικότητας του κόσμου. Ιδρύθηκε το 1987 και, έκτοτε, περίπου 2,5 εκατομμύρια φοιτητές έχουν χρηματοδοτηθεί για να πραγματοποιήσουν
ένα μέρος των σπουδών τους σε μια δεύτερη χώρα. Υπολογίζεται ότι, κατά μέσο όρο, ένας φοιτητής συμμετέχει
στο πρόγραμμα Erasmus κάθε τρία λεπτά! Με την πάροδο
του χρόνου, το πρόγραμμα Erasmus έχει επεκταθεί για
να περιλάβει τις τοποθετήσεις φοιτητών στο εργασιακό
χώρο και συμμετοχή σε Εντατικά Προγράμματα.
Μέσω του Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε
ποια επιλογή Erasmus σας ταιριάζει καλύτερα. Με πάνω
από 200 συνεργαζόμενα ιδρύματα σε 22 διαφορετικές
χώρες, μπορούμε να σας προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα
ευκαιριών.
8. ΑΡΙΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το Πανεπιστήμιό μας διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, άνετα αμφιθέατρα,
καφετέριες, εστιατόριο, γυμναστήριο, κινηματογράφο
κ.ο.κ., προσφέροντας έτσι ένα ευχάριστο περιβάλλον
μάθησης, αλλά και εξω-ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων
και ψυχαγωγίας.
Όμως, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του Πανεπιστημίου είναι η φιλοσοφία του: ο κάθε φοιτητής αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, σύμφωνα με τα προσωπικά του
δεδομένα και ανάγκες. Γι’ αυτόν άλλωστε το λόγο, το
Πανεπιστήμιό μας διαπνέεται από μια φιλική και
ανθρώπινη ατμόσφαιρα και από σωστές σχέσεις μεταξύ
φοιτητών, καθηγητών και διεύθυνσης.
Όλη η πληροφόρηση,
στα χέρια σας
Αποκλειστικό φοιτητικό mobile app
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δημιούργησε για εσάς μια
πρωτοπόρα εφαρμογή mobile app. Η εφαρμογή, η οποία
είναι ήδη διαθέσιμη για συσκευές Apple, Android και
Windows (τηλέφωνα και tablet), επιτρέπει σε φοιτητές
και φίλους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας να βρίσκουν
πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο, τα προγράμματα
σπουδών, τους καθηγητές, τις διάφορες εκδηλώσεις,
τις ώρες λειτουργίας των τμημάτων, χρήσιμα τηλέφωνα,
χάρτες και πολλές άλλες πληροφορίες, γρήγορα και
εύκολα από την οθόνη του κινητού τους. Οι φοιτητές του
Πανεπιστημίου έχουν επίσης πρόσβαση στον προσωπικό
τους λογαριασμό, όπου μπορούν να δουν το πρόγραμμα των τάξεων και εξετάσεων τους, να ελέγξουν τους
βαθμούς τους, κλπ.
10. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Στις δύσκολες σημερινές μέρες, όπου η εξασφάλιση
εργασίας από τους νέους πτυχιούχους δεν είναι εύκολη,
το Πανεπιστήμιό μας στηρίζει τους απόφοιτους του με
κάθε δυνατό τρόπο. Ειδικό γραφείο Επαγγελματικής Καθοδήγησης του Πανεπιστημίου, βοηθά τους φοιτητές στην
εξεύρεση εργασίας μετά τις σπουδές τους. Εκατοντάδες
απόφοιτοι μας είναι ήδη επιτυχημένοι επαγγελματίες, σε
σημαντικές θέσεις πολλών οργανισμών (βλ. για λεπτομέρειες, τελευταία ενότητα).
9. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ
10+1. ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ένα Πανεπιστήμιο δεν είναι απλώς ένας χώρος μάθησης,
αφού σε αυτό ο νέος ζει τα πιο αξέχαστα χρόνια της ζωής
του. Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δραστηριοποιούνται
ενδιαφέροντες φοιτητικοί όμιλοι, αθλητικές ομάδες και
λαμβάνουν χώρα καλλιτεχνικές, κινηματογραφικές και
άλλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, που δημιουργούν ένα
πλαίσιο ολοκληρωμένης καλλιέργειας και ανάπτυξης.
Τα διάφορα πλεονεκτήματα του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας «συμπυκνώνονται» στο γεγονός ότι σήμερα
διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση του τόπου, διατηρώντας το προβάδισμα σε
όλους τους τομείς σύγκρισης, πράγμα που το καθιστά
τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη στον τομέα του.
7
Χρειάζονται τα
Μαθηματικά;
Αρκετοί νέοι φοβούνται επίσης τα Μαθηματικά και
δεν θέλουν να διαλέξουν κλάδο που να τα περιέχει ως
μάθημα. Πόσο σημαντικά είναι όμως τα Μαθηματικά;
Καταρχήν σε πολλούς κλάδους τα Μαθηματικά δεν είναι
υποχρεωτικά.
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Κριτήρια εισδοχής:
Τι χρειάζεστε για να κάνετε
εγγραφή στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας
Γενικότερο κριτήριο εισδοχής στο Πανεπιστήμιο είναι το
απολυτήριο εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης, με
γενικό βαθμό 75% (ή 15/20) ή άλλο ισοδύναμο προσόν.
Επιπρόσθετα προσόντα μπορούν να βοηθήσουν τον
φοιτητή να κερδίσει επιπλέον πιστωτικές μονάδες/
credits (π.χ. ένα G.C.E. A’ level αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες/credits).
Για συγκεκριμένους κλάδους με αυξημένες απαιτήσεις,
ο γενικός βαθμός που απαιτείται μπορεί να είναι υψηλότερος (π.χ. Νομική 17/20). Σε κάποιους άλλους κλάδους,
με πρακτική κατεύθυνση (π.χ. Αρχιτεκτονική, Μουσική),
τα κριτήρια εισδοχής λαμβάνουν υπόψη συμπληρωματικά στοιχεία (π.χ. συνέντευξη/ακρόαση/αξιολόγηση
πορτοφολίου).
Πως αντιμετωπίζονται
τυχόν αδυναμίες/κενά
ΧΑΜΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
Σε περίπτωση που ο αιτητής έχει χαμηλότερο από τον
απαιτούμενο γενικό βαθμό, μπορεί να γίνει δεκτός στην
κατηγορία Ειδικής Εισδοχής (Special Admission), με τον
όρο ότι θα πάρει λιγότερα από τον κανονικό αριθμό/
φόρτο μαθημάτων στο πρώτο τετράμηνο (semester)
σπουδών και θα κατορθώσει στη διάρκεια του χρόνου
αυτού να εξασφαλίσει ικανοποιητικούς βαθμούς, όπως
προβλέπουν οι κανονισμοί του Πανεπιστημίου Λευκωσίας - οπότε και θα μετατραπεί σε φοιτητή κανονικής
φοίτησης (Regular Admission).
8
Ακόμη όμως και σε όσους είναι αναγκαία (π.χ. Διοίκηση
Επιχειρήσεων, Πληροφορική), ο φοιτητής μπορεί να τα
επιλέξει στο δεύτερο χρόνο σπουδών. Έτσι, τον πρώτο
χρόνο οι αδύνατοι φοιτητές μπορούν να ξεκινήσουν με
την Άλγεβρα, που είναι σχετικά πιο εύκολο μάθημα και
που τους προετοιμάζει καλύτερα για το μάθημα των
Μαθηματικών του δεύτερου χρόνου.
ΑΔΥΝΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Πολλοί φοιτητές που προέρχονται κυρίως από Ελληνόφωνα Λύκεια ανησυχούν για τη χρήση της αγγλικής
γλώσσας στα μαθήματα. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι
ανυπέρβλητο, αφού στα δύο πρώτα χρόνια μπορούν να
πάρουν όσα μαθήματα επιθυμούν στα ελληνικά. Ακόμα,
όμως και για όσους επιλέξουν αγγλόφωνα τμήματα, το
Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει ένα πολύ αποτελεσματικό
τρόπο βελτίωσης της αγγλικής. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές παρακάθονται σε μια διαγνωστική εξέταση (English
Placement Test), παρόμοια σε δομή με το TOEFL, η οποία
δείχνει σε ποιο ακριβώς επίπεδο βρίσκονται.
Αν τα αγγλικά ενός φοιτητή είναι καλά (τουλάχιστον αντίστοιχα με 500 TOEFL) τότε παίρνει κανονικό «φόρτο μαθημάτων», δηλαδή 5 μαθήματα το τετράμηνο/semester. Αν
το επίπεδο του είναι κάπως χαμηλότερο, τότε παίρνει 3-4
μαθήματα και στη θέση των μαθημάτων που αφαιρούνται
προστίθενται ώρες ενισχυμένων αγγλικών. Τα μαθήματα
που αφαιρούνται μπορεί να τα πάρει, αν επιθυμεί, σε καλοκαιρινές τάξεις (Ιούνιο-Ιούλιο), οπότε δεν αναγκάζεται
να παρατείνει τη γενική διάρκεια σπουδών. (Ουσιαστικά
η μόνη επίπτωση είναι ότι μειώνεται η περίοδος των
καλοκαιρινών διακοπών από τέσσερις σε δύο μήνες).
Σημειώνουμε επίσης, ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
προσφέρει δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας στους
πρωτοετείς φοιτητές προκειμένου να βελτιώσουν το
επίπεδο των αγγλικών τους. Τα μαθήματα αυτά διαρκούν
4 βδομάδες και ξεκινούν ένα μήνα πριν την επίσημη
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.
Για όσους θέλουν να αποφύγουν εντελώς τα Μαθηματικά,
υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Για παράδειγμα, επιλέγοντας τον κλάδο των Επικοινωνιών, κάποιος μπορεί να
παρακολουθήσει τα βασικά μαθήματα της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μάρκετινγκ, Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση),
μαζί με τα βασικά μαθήματα των ΜΜΕ, οπότε αποφεύγει
τα Μαθηματικά. Εάν ο φοιτητής θέλει να ακολουθήσει
τον κλάδο της Πληροφορικής, αλλά να μην παρακολουθήσει πολλά Μαθηματικά, τότε μπορεί να επιλέξει την
ειδίκευση Management Information Systems (Διοικητική
Πληροφορικών Συστημάτων).
Τι κάνετε εαν δεν είστε
βέβαιοι για τον κλάδο
σπουδών που θα
ακολουθήσετε;
Πολλές φορές ένας φοιτητής αμφιταλαντεύεται μεταξύ
δύο ή και περισσότερων κλάδων και δεν είναι βέβαιος
ποιον να διαλέξει. Το σύστημα που ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, επιτρέπει στους φοιτητές να συνδυάσουν στα πρώτα 1-2 τετράμηνα τα κύρια μαθήματα
των διαφόρων κλάδων που τους ενδιαφέρουν, έτσι ώστε
να τους δοθεί η ευκαιρία να πάρουν μια ιδέα από
διάφορες ειδικότητες, προτού καταλήξουν στην τελική
τους επιλογή. Όταν τελικά ξεκαθαρίσουν την επιθυμητή οριστική κατεύθυνση που θα πάρουν, τα υπόλοιπα
μαθήματα που επέλεξαν (από τις άλλες κατευθύνσεις)
δεν πάνε χαμένα, αλλά συνυπολογίζονται ως μαθήματα
επιλογής του τελικού κλάδου σπουδών.
Αλλάζοντας κατεύθυνση
(σε σχέση με τις επιλογές
του Λυκείου)
Πολλοί φοιτητές διερωτώνται αν μπορούν να ακολουθήσουν κάποιο κλάδο στο Πανεπιστήμιο, με μαθήματα/
κατευθύνσεις διαφορετικές από εκείνες που ακολούθησαν στο Λύκειο. Βεβαίως και μπορούν, γιατί το Πανεπιστήμιο αποτελεί μια καινούργια αρχή.
Ο συνδυασμός που έχει ακολουθήσει ένας μαθητής στο
Λύκειο δεν περιορίζει την επιλογή του κλάδου σπουδών.
Σε αυτό συντείνει και το γεγονός ότι όλα τα εισαγωγικά
μαθήματα διδάσκονται λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος
φοιτητής ξεκινά από την αρχή, χωρίς να έχει προηγουμένως προχωρημένες γνώσεις στα θέματα αυτά.
9
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς και της
προσπάθειας για δημιουργία κινήτρων για έναν υγιή
ακαδημαϊκό ανταγωνισμό, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
προσφέρει τις ακόλουθες ολικές/μερικές υποτροφίες.
Σε Άριστους Τελειόφοιτους Λυκείου
• Υποτροφίες μέσω των Λυκείων
• Υποτροφίες με βάση το απολυτήριο Λυκείου
Σε Φοιτητές με Οικονομικές Ανάγκες
• Υποτροφίες σε οικογένειες με οικονομικά
προβλήματα
• Υποτροφίες σε πολύτεκνες οικογένειες/αδέρφια
ΔΙΑΜΟΝΗ
Θέλετε να μάθετε
περισσότερα για το
Πρόγραμμα Υποτροφιών
και άλλες μορφές
Οικονομικής Βοήθειας;
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δεσμεύεται να εξετάσει
κάθε περίπτωση χωριστά, με τις ιδιαιτερότητες που έχει,
δίνοντας την προσοχή και φροντίδα που αρμόζει στη δική
σας περίπτωση.
Επικοινωνήστε με τον Σύμβουλο Σπουδών που σας
εξυπηρετεί, για να συζητήσετε το αίτημα σας ή
τηλεφωνείστε στο 22841528.
Σε Αθλητές
• Αθλητικές υποτροφίες
ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Σε Άριστους Φοιτητές
• Υποτροφίες με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση στο
Πανεπιστήμιο
• Κάθε τετράμηνο το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συνεργάζεται με περιορισμένο αριθμό φοιτητών, ως
βοηθούς (assistants) σε εργαστήρια ή άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Ο κάθε φοιτητής - βοηθός
απασχολείται 5-20 ώρες την εβδομάδα, με ανάλογη
μείωση στα δίδακτρά του.
10
Ετήσια Φοιτητική χορηγία €2,562 ή €3,417 (τα ποσά
ισχύουν την ημέρα εκτύπωσης του παρόντος) για οικογένειες με 3 ή περισσότερα παιδιά, φοιτητικό πακέτο
στοχευμένων μέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας βοηθήματα όπως επιχορήγηση ενοικίου, σίτιση, αγορά
βιβλίων, και Η/Υ παραχωρούνται σε φοιτητές με βάση
κοινωνικο -οικονομικά κριτήρια (οικογένειες με χαμηλά
εισοδήματα, κ.λ.π.)
Η Φοιτητική Ένωση είναι ο επίσημος εκπρόσωπος των
φοιτητών. Ο πρόεδρος της Φ.Ε. συμμετέχει στις κύριες
επιτροπές αποφάσεων του Πανεπιστημίου - π.χ. το Πανεπιστημιακό Συμβούλιο. Εκλεγμένοι εκπρόσωποι των
φοιτητών συμμετέχουν στη Σύγκλητο, στα συμβούλια
των σχολών και στα συμβούλια των τμημάτων.
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει οικιστικές μονάδες,
οι οποίες βρίσκονται κοντά στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου και αποτελούνται από μονόκλινα και δίκλινα
πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια. Οι ξενώνες διαθέτουν
κουζίνες, ενώ γεύματα προσφέρονται επίσης και στο
εστιατόριο του Πανεπιστημίου.
ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ
Το Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων βοηθά φοιτητές, που
δεν ενδιαφέρονται να διαμείνουν στους φοιτητικούς
ξενώνες, να βρουν άλλες οικονομικές λύσεις διαμονής κοντά στο Πανεπιστήμιο, λ.χ. σε διαμερίσματα που
μπορούν να μοιραστούν με άλλους συμφοιτητές τους.
Φυσικά, οι σπουδαστές του Πανεπιστημίου δεν έχουν
μόνο ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα. Τα καλύτερα τους
χρόνια, θέλουν να είναι γεμάτα από δραστηριότητες,
δημιουργική ψυχαγωγία, αθλητικές και πολιτισμικές
εκδηλώσεις.
Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ομάδες στο ποδόσφαιρο, στο
βόλεϊ και στην καλαθόσφαιρα, που διακρίνονται παγκυπρίως. Όμιλοι μουσικής, θεάτρου, φωτογραφίας, χορού,
καθώς και άλλων ενδιαφερόντων εμπλουτίζουν τη ζωή
του Πανεπιστημίου μας. Εκδρομές, γιορτές και συνεστιάσεις δεν είναι μόνο ευκαιρίες ψυχαγωγίας, αλλά και
γνωριμίας και καλλιέργειας μιας φιλικής ατμόσφαιρας
μέσα στο Πανεπιστήμιο.
Το Πανεπιστήμιο μας έχει αναπτύξει μια πλούσια κοινωφελή δραστηριότητα. Διοργανώνει σεμινάρια/συμπόσια,
ανοικτές διαλέξεις, εκστρατείες για συλλογικούς στόχους
κ.ά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποκαλείται «πράσινο»
γιατί συνέδεσε το όνομα του με εκστρατείες για την
προστασία του περιβάλλοντος, όπως για την ανακύκλωση αλουμινίου, ενάντια στη μόλυνση από το μόλυβδο,
το «δέντρο της ζωής» κ.ά. Δεν είναι τυχαίο που ο ΟΗΕ
απένειμε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ειδικό βραβείο
για την προστασία του περιβάλλοντος (Global 500).
Ιδιαίτερη προσφορά στον εμπλουτισμό της ζωής τοu
Πανεπιστημίου έχουν οι ξένοι σπουδαστές (περίπου το
20% των φοιτητών), που προέρχονται από εβδομήντα
πέντε και πλέον χώρες και συνδράμουν με τις δικές τους
πολιτισμικές παραδόσεις και εμπειρίες στην άνθηση της
πολυεθνικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
11
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΕ ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διατηρεί στενές σχέσεις με
ένα μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και άλλων
Πανεπιστημίων, στα οποία οι φοιτητές του μπορούν να
μετεγγραφούν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
Πότε γίνεται μετεγγραφή
και σε ποιό έτος μπαίνουν
οι φοιτητές;
Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν σε ποιο
στάδιο θα μετεγγραφούν σε ξένο πανεπιστήμιο μετά το
1ο, 2ο, 3ο έτος ή μετά το τετραετές πτυχίο κατευθείαν για
μεταπτυχιακές σπουδές (Masters).
Αρκετά Πανεπιστήμια (π.χ. στη Μ. Βρετανία) δέχονται
τους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει δύο έτη σπουδών
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, κατευθείαν στο τρίτο
(τελευταίο) έτος σπουδών. Αυτό βέβαια προϋποθέτει
ένα υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, που να επιτρέπει στο
φοιτητή να μετεγγραφεί στο τρίτο έτος σπουδών ενός
βρετανικού πανεπιστημίου, χωρίς να δυσκολευτεί. Για
ένα φοιτητή συνήθους απόδοσης, το καλύτερο είναι να
μπει στο δεύτερο έτος (μετά από 1 ή 2 χρόνια σπουδών
στην Κύπρο).
Κάτοχοι του πτυχίου (Bachelor) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας γίνονται δεκτοί στο μεταπτυχιακό επίπεδο (Masters),
τόσο στην Αγγλία όσο και στην Αμερική. Ειδικοί λειτουργοί
του Πανεπιστημίου είναι υπεύθυνοι για την καθοδήγηση
των φοιτητών, ως προς την επιλογή πανεπιστημίων για
μετεγγραφή, καθώς και την παροχή βοήθειας στη συμπλήρωση της αναγκαίας διαδικασίας.
12
Το Κέντρο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
ιδρύθηκε για να βοηθήσει τους φοιτητές να εξερευνήσουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες, να ενισχύσει την
ενημέρωσή τους για τις επαγγελματικές επιλογές και
να αναπτύξει τις δεξιότητές τους, ώστε να φτάσουν στο
πιο ψηλό επίπεδο των δυνατοτήτων τους.
Το Πανεπιστήμιο μας λαμβάνει υπόψη το πόσο σημαντικό
είναι για κάποιον απόφοιτο να βρει στήριξη τη στιγμή
που χρειάζεται να πάρει αποφάσεις για την καριέρα του
και να βάλει τα θεμέλια για ένα επιτυχημένο ξεκίνημα.
Επομένως, προσφέρουμε τη βάση στην οποία στηρίζεται
η παροχή των καλύτερων ευκαιριών για καριέρα, τόσο
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
Το Κέντρο Σταδιοδρομίας έχει συσταθεί για να στηρίζει
τους φοιτητές και αποφοίτους έτσι ώστε να αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου των
ραγδαίων αλλαγών, αλλά και να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες και τις προσδοκίες των καιρών.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ή ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
INTRANET ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Πολλοί φοιτητές επιθυμούν να εργάζονται παράλληλα με
τις σπουδές τους ή κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών
τους διακοπών. Το Κέντρο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ
εργοδοτών που ενδιαφέρονται να προσλάβουν προσωπικό για μερική ή πλήρη απασχόληση και των φοιτητών
που ψάχνουν για δουλειά.
Φοιτητές που δεν έχουν χρόνο να επισκεφθούν το Κέντρο
Σταδιοδρομίας, μπορούν να ενημερώνονται για τις κενές
θέσεις που προσφέρονται, μέσω της διεύθυνσης “Job
vacancies” στο Ιntranet του Πανεπιστημίου Λευκωσίας:
www.intranet.unic.ac.cy. Η ιστοσελίδα, που ενημερώνεται και ανανεώνεται σε τακτική βάση, είναι εύκολα
προσιτή σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους του
Πανεπιστημίου.
Οι φοιτητές που ψάχνουν εργασία αποτείνονται προσωπικά στο Κέντρο Σταδιοδρομίας και υποβάλλουν γραπτή
αίτηση. Το Κέντρο καταχωρεί τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά και αργότερα τους συστήνει σε διάφορους οργανισμούς/εταιρείες, με τους οποίους διατηρεί τακτική
επαφή και εξαίρετες σχέσεις. Όταν ένας οργανισμός
ζητήσει φοιτητές για εργοδότηση, ο αρμόδιος στο Κέντρο
Σταδιοδρομίας στέλνει στον οργανισμό ένα κατάλογο
με τα ονόματα, τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά των
ενδιαφερόμενων φοιτητών και δίνει τις απαραίτητες
συστάσεις.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
Το Κέντρο Σταδιοδρομίας βοηθά τους φοιτητές να συντάξουν το πρώτο τους επαγγελματικό Βιογραφικό Σημείωμα ή να αναβαθμίσουν το υπάρχον. Επίσης, το Κέντρο
Σταδιοδρομίας προσφέρει στους φοιτητές μαθήματα
για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συνεντεύξεις
εργοδότησης.
13
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Στους φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος
σπουδών και προετοιμάζονται για το ξεκίνημα της καριέρας τους μετά την αποφοίτηση, διευθετούνται ατομικές
συναντήσεις με το έμπειρο προσωπικό του Κέντρου Σταδιοδρομίας, για συμβουλές σε σχέση με την αναγνώριση,
επισήμανση και εξερεύνηση επαγγελματικών ευκαιριών,
σύμφωνα με τα προσόντα τους. Τα στελέχη του Κέντρου
παρέχουν επίσης βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων
εργοδότησης και, αν χρειαστεί, προβαίνουν στην πρώτη
επαφή με τον οργανισμό που προσφέρει δουλειά, για
τη διευθέτηση συνάντησης και συνέντευξης με τους
ενδιαφερόμενους απόφοιτους.
Ορισμένες φορές ο κλάδος σπουδών ενός φοιτητή απαιτεί
πρακτική εμπειρία. Άλλες φορές προκύπτει η προσωπική
επιθυμία ενός φοιτητή να εργαστεί σε έναν οργανισμό,
παράλληλα με τις σπουδές του, για να αποκτήσει πείρα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Κέντρο Σταδιοδρομίας βοηθά
στην εξασφάλιση θέσης σε διάφορους οργανισμούς που
έχουν σχέση με τον κλάδο σπουδών του ενδιαφερόμενου, για περίοδο δύο εβδομάδων μέχρι και τριών μηνών.
Το Κέντρο Σταδιοδρομίας οργανώνει επίσης μια σειρά
σεμιναρίων σχετικά με θέματα καριέρας, κατά τη διάρκεια
της ακαδημαϊκής χρονιάς. Κορυφαίοι επαγγελματίες από
διαπρεπείς οργανισμούς κάνουν παρουσιάσεις σε συγκεκριμένα θέματα και συμβουλεύουν τους φοιτητές για την
επαγγελματική τους αποκατάσταση. Ορισμένα από αυτά
τα σεμινάρια οργανώνονται σε σχέση με συγκεκριμένα
προγράμματα σπουδών, σε μια κοινή προσπάθεια να
αντιληφθούν οι φοιτητές την ποικιλία των επιλογών τους,
κατά τη διάρκεια των σπουδών ή αφού αποφοιτήσουν.
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Η ετήσια Έκθεση Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που
οργανώνει κάθε άνοιξη το Κέντρο Σταδιοδρομίας. Στην
Έκθεση συμμετέχουν εταιρείες και οργανισμοί που στόχο
έχουν να ενημερώσουν τους φοιτητές για τις ευκαιρίες
εργοδότησης στον οργανισμό τους ή ακόμη και για άμεση
πρόσληψη, ύστερα από συνέντευξη. Η Έκθεση γίνεται
στα κτίρια του Πανεπιστημίου και ο ολοένα αυξανόμενος
αριθμός των εταιρειών που συμμετέχουν αποδεικνύει
το μεγάλο ενδιαφέρον και την ευρύτερη επιτυχία της.
14
15
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ
SCHOOL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND LAW
ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
16
Πτυχία
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32-33
34-35
36-37
38-39
40-41
Εφαρμοσμένα Πολυμέσα
(Applied Multimedia)
Αρχιτεκτονική
(Architecture)
Ψηφιακή Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
(Digital Communication and Mass Media)
Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία
(English Language and Literature)
Γραφική Επικοινωνία
(Graphic Communication)
Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου
(Interior Design)
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές
(International Relations and European Studies)
Νομική
(Law)
Ψυχολογία
(Psychology)
Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση και Μάρκετινγκ
(Public Relations, Advertising and Marketing)
Κοινωνική Εργασία
(Social Work)
42
Μεταπτυχιακά
Διεθνείς Σχέσεις (ΜΑ in International Relations)
Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία (MA in Digital Media and Communications)
Κλινική Ψυχολογία (MSc in Clinical Psychology)
Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MSc in Educational Psychology)
Δημόσια Διοίκηση (MSc in Public Administration)
Νομική (LLM Law)
42
Διδακτορικά
Διεθνείς Σχέσεις (PhD in International Relations)
Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (PhD in Media and Communication)
Ψυχολογία (PhD in Psychology)
Κλινική Ψυχολογία (PhD in Clinical Psychology)
Εκπαιδευτική Ψυχολογία (PhD in Educational Psychology)
Δημόσια Διοίκηση (PhD in Public Administration)
Νομική (PhD in Law)
17
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ
SCHOOL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND LAW
Φιλοσοφία
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές με εκείνες τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να εμπλουτίσουν
τις εμπειρίες τους και να επιτύχουν στη ζωή και στην επαγγελματική τους καριέρα, αντιμετωπίζοντας
τις δυσκολίες και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που θα τους δοθούν, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση
Η Σχολή προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, που στόχο έχουν την ολοκληρωμένη εκπαίδευση
των φοιτητών. Τα προγράμματα προσφέρονται από τα τμήματα:
•
•
•
•
•
•
•
Aρχιτεκτονικής
Επικοινωνιών
Σχεδιασμού και Πολυμέσων
Κοινωνικών Επιστημών
Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Νομικής
Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Κάθε Τμήμα προσφέρει ποικιλία προγραμμάτων και διδακτικών αντικειμένων, τα οποία συσχετίζονται
μεταξύ τους, παρέχοντας στους φοιτητές ευκαιρίες συνδυασμών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.
Στόχος του τμήματος της Αρχιτεκτονικής είναι να παρέχει στους φοιτητές πολύπλευρη βασική κατάρτιση,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε επαγγελματικό ή μεταπτυχιακό
επίπεδο στο χώρο της αρχιτεκτονικής.
Στο Τμήμα Νομικής παρέχεται η ευκαιρία για γνώσεις και
εμπειρίες που θα ανοίξουν το δρόμο για εξάσκηση του
δικηγορικού επαγγέλματος. Επίσης προσφέρονται προοπτικές και δυνατότητες στους αποφοίτους να εργαστούν
ως νομικοί σύμβουλοι στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.
Στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας προσφέρεται η δυνατότητα καριέρας σε διάφορους τομείς, όπως
τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας και/ή Φιλολογίας,
τη Μετάφραση κ.ά.
Σταδιοδρομία
Η ποικιλία κλάδων και ειδικεύσεων που προσφέρει η
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών
και Νομικής, αυξάνει τις επιλογές των φοιτητών δίνοντάς
τους τη δυνατότητα να ειδικευτούν στον τομέα που τους
εvδιαφέρει περισσότερο ανάλογα με τα προσωπικά τους
ενδιαφέροντα, παρέχοντας έτσι καλύτερες προοπτικές
επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Οι απόφοιτοι μπορούν
να εργοδοτηθούν σε αρχιτεκτονικά γραφεία, σε εφημερίδες και ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ως γραφίστες, ως
σχεδιαστές ιστοσελίδων, ως διακοσμητές, ψυχολόγοι,
διπλωμάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ως νομικοί
σύμβουλοι ή δικηγόροι.
Στο Τμήμα Επικοινωνιών προσφέρεται η επιλογή ειδικεύσεων στη Δημοσιογραφία, τη Ραδιοτηλεόραση
και την Εταιρική Επικοινωνία (Δημόσιες Σχέσεις/Μάρκετινγκ/Διαφήμιση).
Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ειδίκευσης στη Γραφική
Επικοινωνία και στα Εφαρμοσμένα Πολυμέσα.
Στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών τα μαθήματα επικεντρώνονται γύρω από τον τομέα της Ψυχολογίας
και της Κοινωνικής Εργασίας.
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ασχολείται με τις Ευρωπαϊκές Σπουδές, και προσφέρει εξειδίκευση στις
Διεθνείς Σχέσεις.
18
19
Εφαρμοσμένα Πολυμέσα
Applied Multimedia
Εισαγωγή
Τα Πολυμέσα (Multimedia) αποτελούν το πεδίο όπου συναντιούνται οι βιομηχανίες της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών εκδόσεων, η βιομηχανία
audio και video, καθώς και η βιομηχανία της τηλεόρασης
και του κινηματογράφου. Τα ποικίλα προϊόντα αυτών των
πέντε μεγάλων βιομηχανιών, τα οποία με τη βοήθεια των
Πολυμέσων γίνονται προσιτά στον καταναλωτή, καθώς και
οι τεχνολογίες, μέσω των οποίων παράγονται, αποτελούν
τον πυρήνα του προγράμματος Εφαρμοσμένα Πολυμέσα.
Τα Πολυμέσα συνιστούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς και
διαφορετικούς τομείς δραστηριοποίησης. Η εκπαίδευση
και η επιμόρφωση, οι τέχνες και η έρευνα, η επαγγελματική κατάρτιση και οι παρουσιάσεις, η αγορά και η
διαφήμιση, η ψυχαγωγία και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια,
τα περίπτερα παροχής πληροφοριών (info kiosks) και
οι τηλεδιασκέψεις, τα βιβλία και τα περιοδικά, η ψυχαγωγία και το Διαδίκτυο, είναι μερικοί από τους πολλούς
και συνεχώς διευρυνόμενους χώρους εφαρμογής των
Πολυμέσων.
Στη σύγχρονη πραγματικότητα ένα σύστημα Πολυμέσων
αναμένεται να περιέχει πληροφορίες για περισσότερες
από μία αισθήσεις, χωρίς να απευθύνεται απαραιτήτως
ή αποκλειστικά στην όραση και την ακοή του ανθρώπου.
Ο σχεδιασμός «ολοκληρωμένων εμπειριών» αποτελεί
πλέον στόχο για τους multimedia designers.
Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες του Προγράμματος
εξασκούνται στο συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών, δηλαδή κειμένου, γραφικών, στατικής
και κινούμενης εικόνας, animation, ήχου και βίντεο, με
στόχο τη σχεδίαση, αναπαράσταση και παρουσίαση, την
αποθήκευση, επεξεργασία και μετάδοση πληροφοριών.
Το περιεχόμενο του προγράμματος προσφέρει στους
σπουδαστές τα απαιτούμενα εφόδια και τους παρέχει
το συγκριτικό πλεονέκτημα που θα τους οδηγήσει σε
ηγετική θέση στον επαγγελματικό χώρο ή σε περαιτέρω
μεταπτυχιακές σπουδές.
20
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Οι απόφοιτοι του προγράμματος ‘Εφαρμοσμένα Πολυμέσα’ διαθέτουν ικανότητες, κριτική σκέψη, αισθητική παιδεία και γνώση των σχεδιαστικών εργαλείων για
πολυμεσικές εφαρμογές. Μετά την ολοκλήρωση των
σπουδών τους εργάζονται σε εταιρείες δημιουργίας
εφαρμογών πολυμέσων, σε διαφημιστικές επιχειρήσεις
και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε επιχειρήσεις και
οργανισμούς του Δημοσίου, σε τηλεοπτικά και κινηματογραφικά studios, αλλά και σε καταστήματα παροχής
υπηρεσιών πληροφορικής και υπηρεσιών Διαδικτύου.
Άλλοι, μετά την αποφοίτησή τους, ιδρύουν τη δική τους
επιχείρηση, εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή
συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Σκοπός
Το Πρόγραμμα συνδυάζει τη μελέτη των παραδοσιακών
τρόπων έκφρασης με την πρακτική και θεωρητική διερεύνηση των δυνατοτήτων των νέων μέσων και τεχνολογιών.
Oι σπουδαστές αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας,
έκφρασης και κριτικής σκέψης, καλλιεργούν το αισθητικό
τους κριτήριο και συγκροτούν ένα ισχυρό οπτικοακουστικό λεξιλόγιο που τους καθιστά ικανούς να δημιουργήσουν
πρωτοποριακά πολυμεσικά έργα, χρησιμοποιώντας τις
δυνατότητες που τους προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες
και τα σύγχρονα μέσα έκφρασης.
Στόχοι
Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται:
• Να έχουν την ικανότητα να κατανοούν τις σημαντικές
πτυχές ενός θέματος, να διαθέτουν γνώσεις που θα
τους επιτρέπουν να ερευνούν και να αναλύουν σε
βάθος τα δεδομένα και να μπορούν να χρησιμοποιούν
αποτελεσματικά τα απαραίτητα εργαλεία με στόχο
να προσφέρουν τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό
και την αρτιότερη οργάνωση για την υλοποίηση ενός
πολυμεσικού έργου.
• Να μπορούν να οργανώνουν ομάδες συνεργασίας, οι
οποίες θα επιλύουν προβλήματα μέσα από μεθοδικές
προσεγγίσεις, υποστηρίζοντας την εργασία τους με
ισχυρά επιχειρήματα.
• Να αναπτύξουν δεξιότητες στην προφορική και γραπτή
επικοινωνία.
• Να μπορούν να οργανώνουν την πληροφορία που
προσλαμβάνουν, να τη μετουσιώνουν σε ιδέες και να
μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πολυμεσικές εφαρμογές, κάνοντας την καλύτερη δυνατή χρήση των νέων
τεχνολογιών.
• Να διαθέτουν γνώσεις, εκτίμηση και σεβασμό για τον
ανθρώπινο πολιτισμό, να είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι και οικολογικά υπεύθυνοι.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-ofhumanities-social-sciences-and-law
21
Αρχιτεκτονική
Architecture
Εισαγωγή
Το πρόγραμμα της Αρχιτεκτονικής παρέχει μια διεπιστημονική εκπαίδευση στην αρχιτεκτονική, την
επιστήμη δηλαδή της σύνθεσης, του σχεδιασμού
και της κατασκευής των κτιρίων. Με αφετηρία την
κοινώς αποδεκτή άποψη ότι το δομημένο περιβάλλον
επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από τον άνθρωπο, τον
πολιτισμό, την κοινωνία και το ευρύτερο περιβάλλον,
το πρόγραμμα της Αρχιτεκτονικής έχει ως στόχο
την ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών στους
παρακάτω τομείς.
Στόχοι
• Να είναι οπτικά ευαίσθητοι, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ενήμεροι και τεχνικά καταρτισμένοι, με
εκτίμηση για τις τέχνες και τον πολιτισμό.
• Να επιδεικνύουν σεβασμό και ευθύνη απέναντι στις
πολιτιστικές μας ρίζες.
• Να είναι ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά τις
ανθρώπινες ανάγκες.
• Να μπορούν να μεταφράσουν τις ανάγκες αυτές σε
στρατηγικές σχεδιασμού και κατάλληλων φυσικών
μορφών.
• Να είναι γνώστες της δημιουργικής σύνθεσης σχεδιασμού και των δομικών ιδιοτήτων.
• Να είναι γνώστες των λεκτικών και γραπτών δεξιοτήτων επικοινωνίας που επιτρέπουν αφενός τη
συνεργασία με άλλους σχεδιαστές και αφετέρου με
το κοινό, ειδικά στα διεπιστημονικά προγράμματα
που επηρεάζουν το περιβάλλον και τη δημόσια ευημερία.
22
Σκοπός
Με βάση ένα μελετημένο συνδυασμό θεωρητικής και
πρακτικής κατάρτισης, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα
επιλογής θεμάτων που δεν επικεντρώνονται μόνο σε
εξειδικευμένους τομείς, αλλά και στην εμπέδωση μιας
πιο γενικής και ολοκληρωμένης μόρφωσης. Έχοντας ως
κύριο άξονα τη σύνθεση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει
επίσης σειρές μαθημάτων σε τέσσερις μείζονες θεματικές
ενότητες: πολιτισμό, αρχιτεκτονική (ιστορία και θεωρία),
τεχνολογία και περιβάλλον και αρχιτεκτονικά μέσα
επικοινωνίας και διαχείρισης.
Διάρκεια Σπουδών
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 5 ακαδημαϊκά
έτη πλήρους φοίτησης (απονομή επαγγελματικού
Διπλώματος), με τη δυνατότητα αποφοίτησης στα 4
χρόνια (απονομή πτυχίου).
Περαιτέρω Σπουδές
Το πρόγραμμα σπουδών προετοιμάζει τους σπουδαστές
έτσι που να μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή
τους σε επαγγελματικό ή μεταπτυχιακό επίπεδο στην
αρχιτεκτονική ή σε άλλους συναφείς με το δομημένο
περιβάλλον κλάδους.
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-ofhumanities-social-sciences-and-law
23
Ψηφιακή Επικοινωνία και Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης
Digital Communication and Mass
Media
Εισαγωγή
Στη σύγχρονη εποχή, οι επικοινωνίες καταλαμβάνουν
εξέχουσα θέση στη ζωή μας: ο πολιτικός ηγέτης, ο δημοσιογράφος, ο διευθυντής ενός οργανισμού, ο διαφημιστής, το στέλεχος δημοσίων σχέσεων, ο φωτογράφος, ο παραγωγός ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών
προγραμμάτων, ή ακόμα και το πρόσωπο που μπορεί
να διατηρήσει και να αναπτύξει μια διαδικτυακή
πύλη, επιβάλλεται να κατέχει την τέχνη/επιστήμη
της επικοινωνίας. Πρέπει να αντιλαμβάνεται τον τρόπο
σκέψης των ανθρώπων, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν
τη συμπεριφορά τους, πώς μπορούν να επηρεαστούν ή
και να πειστούν από ένα επικοινωνιακό μήνυμα, και να
κατανοεί τη δυναμική των παραδοσιακών και των νέων
ψηφιακών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), καθώς
και τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας τους.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στην πρωτοπορία σπουδών σ’ αυτό τον τομέα, προσφέροντας προγράμματα ποιότητας, που διανοίγουν τις καλύτερες
προοπτικές για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στα
συναφή επαγγέλματα, σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά), διαδικτυακά
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γραφεία δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ.
Σκοποί
1. Να προσφέρει στους φοιτητές μαθήματα που
οδηγούν στην απονομή πτυχιακού τίτλου σπουδών
(Bachelor Degree) στις κατάλληλες ειδικότητες ώστε
να καταστούν ικανοί για εργοδότηση στον τομέα των
επικοινωνιών.
2. Να προσφέρει στους φοιτητές μια ευρεία μόρφωση
που θα τους καταστήσει ικανούς για μια παραγωγική
και δημιουργική παρουσία στην κοινωνία.
Πρόγραμμα Σπουδών
Το αναλυτικό πρόγραμμα στην Ψηφιακή Επικοινωνία και
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης εμπλουτίζεται συστηματικά
με νέα μαθήματα, με σκοπό την αναβάθμιση και την
επέκταση των γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών.
Προσφέρεται επίσης μια σειρά μαθημάτων, που είναι
χρήσιμα για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία στο
χώρο της αγοράς, καθώς επίσης και μια ευρύτερη γενική
κατάρτιση σε θέματα γλώσσας, χειρισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, καθώς και σε θέματα ανθρωπιστικών και
κοινωνικών σπουδών, με στόχο πάντοτε τη διαμόρφωση
μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας.
Στα μαθήματα του κλάδου παρέχεται η ανάλογη πρακτική
κατάρτιση στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου (στούντιο
φωτογραφίας, στούντιο τηλεοπτικής παραγωγής, στούντιο ραδιοφωνικών παραγωγών), αλλά και στα τοπικά
κανάλια/έντυπα, στα διαφημιστικά γραφεία κ.ά.
Υπερσύγχρονα Εργαστήρια
Το Κέντρο Ραδιοτηλεοπτικών Παραγωγών (Mediazone)
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διαθέτει υπερσύγχρονα
στούντιο ραδιοφώνου και τηλεόρασης σε ψηφιακή
μορφή, με τη χρήση προγραμμάτων όπως Avid, Final
Cut Pro, Wavelab, Pro-Tools & SAM Broadcaster.
24
Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν, αλλά
και να συμμετέχουν σε επαγγελματικές παραγωγές που
αναλαμβάνει η μονάδα και μέσα από τα μαθήματα που
προσφέρονται στο τμήμα.
Το τηλεοπτικό στούντιο μπορεί να υποστηρίξει παραγωγές
με 4 κάμερες SONY STUDIO, διαθέτει πλήρες φωτιστικό
σύστημα, 2 αίθουσες ελέγχου εικόνας και ήχου (control
rooms), καθώς επίσης και 5 σουίτες για μοντάζ. Επιπλέον,
οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν άλλες
11 επαγγελματικές κάμερες SONY και PANASONIC για τις
εκτός στούντιο φωτογραφίσεις τους.
Στον τομέα του ραδιοφώνου, οι φοιτητές μπορούν να
χρησιμοποιούν 2 ραδιοφωνικά στούντιο με την τελευταία ψηφιακή τεχνολογία. Έχουν επίσης την ευκαιρία
να εργάζονται συστηματικά στους ραδιοθαλάμους του
Πανεπιστημίου και να επικοινωνούν με διάφορα κανάλια
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εξάσκησης στα
μαθήματα της ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-ofhumanities-social-sciences-and-law
25
Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Εnglish Language and Literature
Εισαγωγή
Η Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στο επίπεδο πτυχίου
(Bachelor Degree), είναι μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές των Κύπριων φοιτητών. Το τετραετές πρόγραμμα
Πτυχίου στην Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία προσφέρει
τη δυνατότητα στους φοιτητές να ειδικευτούν, μετά τη
συμπλήρωση του δεύτερου έτους, στην γλωσσολογία και
διδασκαλία των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα ή στην Αγγλική
λογοτεχνία. Το πρόγραμμα αυτό έχει δημιουργηθεί στη
βάση διεθνών κριτηρίων, για να είναι όσο το δυνατό πιο
αποτελεσματικό στο σχεδιασμό και στο περιεχόμενο του.
Προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν
τις ικανότητες της κριτικής ανάλυσης και εκτίμησης της
λογοτεχνίας και της Αγγλικής γλώσσας, να κατανοήσουν
πως η λογοτεχνία είναι κληρονομιά του πολιτισμικού,
κοινωνικού και ιστορικού περιβάλλοντος και να αποκτήσουν γνώση και εκτίμηση για τους συγγραφείς και
τα λογοτεχνικά έργα που γράφτηκαν ή μεταφράστηκαν
στα αγγλικά. Επιπλέον οι φοιτητές αποκτούν πρακτική
εξάσκηση στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και στη
δημιουργία διδακτικού υλικού.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Στον κλάδο αυτό αναπτύσσονται οι ικανότητες και οι
γνώσεις χρήσης της Αγγλικής γλώσσας, για διδασκαλία
και έρευνα, καθώς και για γενικότερους σκοπούς. Καλλιεργείται επίσης η ευφράδεια στη χρήση της Αγγλικής
γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο,
στη διδασκαλία και έρευνα. Με την ολοκλήρωση του
Πτυχίου, οι απόφοιτοι μπορούν να ακολουθήσουν καριέρα
σε διάφορους τομείς, όπως τη διδασκαλία της Αγγλικής
Γλώσσας και/ή Φιλολογίας, τη Μετάφραση κ.ά.
Σκοπός
1. Να προετοιμάσει τους φοιτητές στα αντικείμενα της
Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας προσφέροντάς
τους τα απαραίτητα μαθήματα.
2. Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς για καριέρα
ως καθηγητές/δασκάλους της Αγγλικής Γλώσσας
και/ή Λογοτεχνίας, γλωσσολόγους ερευνητές ή
μεταφραστές.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree).
26
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-ofhumanities-social-sciences-and-law
27
Γραφική Επικοινωνία
Graphic Communication
Εισαγωγή
Οι σπουδές στη Γραφική Επικοινωνία συνιστούν μία
ενδιαφέρουσα πρόκληση για κάθε σύγχρονο νέο και
νέα με πολυποίκιλα ενδιαφέροντα και ευαισθησίες.
Στο χώρο της Γραφικής Επικοινωνίας το ανθρώπινο μάτι
αποτελεί το βασικό κανάλι πρόσληψης της γραφικής
γλώσσας. Η ιστορία, η θεωρία και η πρακτική αυτής της
γλώσσας παίζουν σημαντικό ρόλο και καθορίζουν σε
μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα των ανθρώπων σε
ολόκληρο τον πλανήτη. Από την πρωινή εφημερίδα και
το σχολικό βιβλίο, μέχρι τις συσκευασίες των προϊόντων
στις υπεραγορές και τους λογότυπους των καταστημάτων,
τη σήμανση των αεροδρομίων και τους τίτλους των κινηματογραφικών ταινιών, τις διαφημιστικές γιγαντοαφίσες
και ό,τι άλλο έχει ως κύριο στοιχείο την εικόνα και το
κείμενο, η γραφική γλώσσα είναι παρούσα στοχεύοντας
στην επικοινωνία.
Για την οργάνωση και τη σχεδίαση της γραφικής γλώσσας
απαιτούνται ειδικές γνώσεις και για την υψηλή ποιότητά
της απαραίτητη προϋπόθεση είναι μία ευρύτερη, ολοκληρωμένη μόρφωση. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η
ιστορία και η θεωρία της γραφικής επικοινωνίας ενισχύουν τις πρακτικές εργασίες και το επίπεδο των projects,
ενώ αυτά με τη σειρά τους, επιβεβαιώνουν την ορθότητα
του θεωρητικού μέρους των σπουδών.
Το περιεχόμενο του προγράμματος προσφέρει στους
σπουδαστές τα εφόδια εκείνα που τους εξοπλίζουν με
συγκριτικά πλεονεκτήματα, ικανά να τους οδηγήσουν
σε ηγετικές θέσεις στον επαγγελματικό τομέα ή σε
περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Οι απόφοιτοι του προγράμματος Γραφικής Επικοινωνίας
διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων, καθώς και γνώση
σχεδιαστικών εφαρμογών σε πραγματικές συνθήκες.
διαδίκτυο. Άλλοι, μετά την αποφοίτησή τους, ιδρύουν
τη δική τους επιχείρηση ή συνεχίζουν τις σπουδές τους
σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Σκοπός
Το πρόγραμμα Γραφικής Επικοινωνίας στοχεύει στην
ανάπτυξη των ικανοτήτων επικοινωνίας, έκφρασης και
κριτικής σκέψης των φοιτητών, στην καλλιέργεια του
αισθητικού κριτηρίου τους, καθώς και στη συγκρότηση
ενός ισχυρού οπτικού λεξιλογίου για την πετυχημένη
αντιμετώπιση των σχεδιαστικών προβλημάτων και των
τεχνολογικών προκλήσεων στο χώρο του graphic design
και της οπτικής επικοινωνίας.
Στόχοι
Οι απόφοιτοι σχεδιαστές και σχεδιάστριες αναμένεται:
1. Να μπορούν να αναπτύσσουν στρατηγικές για το
graphic design, να έχουν την ικανότητα να αναλύουν
και να επιλύουν σχεδιαστικά προβλήματα μέσα από
μεθοδικές προσεγγίσεις και να μπορούν να υποστηρίζουν την εργασία τους, πείθοντας για τη σχεδιαστική τους προσέγγιση με επιχειρήματα.
2. Να έχουν καλή γνώση των υλικών και των εργαλείων που χρησιμοποιούν, καθώς και δεξιότητες στην
προφορική και γραπτή επικοινωνία, γεγονός που
θα επιτρέπει την ισότιμη συμμετοχή τους σε κοινά
projects.
3. Να διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε ζητήματα
τεχνολογίας, αλλά και γνώσεις και εκτίμηση για το
χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών.
4. Να είναι ευαισθητοποιημένοι κοινωνικά και οικολογικά υπεύθυνοι και να σέβονται τη διαφορετικότητα.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree).
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους εργάζονται
σε εταιρείες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
σε διάφορους χώρους του design, όπως δημιουργικά
γραφεία, διαφημιστικές εταιρείες, μουσεία, εκδοτικές
και τυπογραφικές επιχειρήσεις, αλλά και σε εταιρείες
που εξειδικεύονται στο σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών για την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το
28
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-ofhumanities-social-sciences-and-law
29
Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου
Interior Design
Εισαγωγή
Ο σχεδιαστής εσωτερικών χώρων ασχολείται με τη
διαρρύθμιση και τη διαμόρφωση του εσωτερικού
υφιστάμενων κτιρίων, επιδιώκοντας τη δημιουργία
χώρων που θα είναι λειτουργικά και αισθητικά επαρκείς
για τους χρήστες των κτιρίων.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Ο σχεδιαστής εσωτερικών χώρων εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως υπάλληλος στη διαμόρφωση
χώρων κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, εκθέσεων ή
άλλων χώρων, στην τηλεόραση, στο θέατρο, ως σχεδιαστής εσωτερικών χώρων σε αρχιτεκτονικά γραφεία κ.α.
Σκοπός
Το πρόγραμμα Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων στοχεύει
στην ανάπτυξη μιας ώριμης αισθητικής άποψης, της
δημιουργικής φαντασίας, της ικανότητας χρήσης παραδοσιακών και σύγχρονων μέσων σχεδιασμού χώρων
και της ολοκληρωμένης αντίληψης των δυνατοτήτων του
τρισδιάστατου, σε σχέση με το κοινωνικο-οικονομικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο τον εμπλουτισμό της ανθρώπινης ζωής.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-ofhumanities-social-sciences-and-law
30
31
Διεθνείς Σχέσεις
και Ευρωπαϊκές Σπουδές
International Relations
and European Studies
Εισαγωγή
Το Πρόγραμμα παρέχει συνδυασμό των Διεθνών Σχέσεων
με τις Ευρωπαϊκές Σπουδές και τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ειδίκευση αυτή αποτελεί μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες επιλογές, αφού συνδυάζει γνώσεις από ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων (κοινωνικές επιστήμες, οικονομικά,
πολιτική, ιστορία, γλώσσες). Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην πολιτική και κοινωνικοοικονομική εξέλιξη
του διεθνούς και ευρωπαϊκού συστήματος μέχρι τα τέλη
του 20ού αιώνα. Εξετάζεται ο ρόλος των κρατών, οι
συσχετισμοί δυνάμεων στον κόσμο, ο ρόλος των διεθνών
οργανισμών, όπως του ΟΗΕ, χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης μεταξύ των οποίων και οι τάσεις διεθνοποίησης της οικονομίας και της επικοινωνίας, η επιρροή
των πολυεθνικών οργανισμών, οι συγκρούσεις (όπως στη
Μέση Ανατολή) και η επίλυσή τους.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη
διεύρυνσή της και στο ρόλο της Κύπρου μέσα στην
ευρωπαϊκή οικογένεια μετά την ένταξή της.
Σκοπός
1. Να προσφέρει στους φοιτητές τέτοιες γνώσεις και
μαθήματα, ώστε να είναι ικανοί να κάνουν καριέρα
στους τομείς των Ευρωπαϊκών Σπουδών και των
Διεθνών Σχέσεων.
2. Να ενθαρρύνει τους φοιτητές να προχωρήσουν σε
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους τομείς
των ενδιαφερόντων τους.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-ofhumanities-social-sciences-and-law
32
33
Νομική
Law
Εισαγωγή
Το νομικό επάγγελμα ήταν και παραμένει ένα από τα πιο
καταξιωμένα επαγγέλματα. Από τις τάξεις των νομικών
αναδείχθηκαν σημαντικοί δικηγόροι, δικαστές, νομικοί
σύμβουλοι, αλλά ακόμα και αξιωματούχοι σε δημόσιους
ή ιδιωτικούς οργανισμούς, στις δυνάμεις ασφαλείας, στην
τοπική αυτοδιοίκηση, στο κοινοβούλιο και γενικά στην
κοινωνική και πολιτική ζωή.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Στον πολυσύνθετο κόσμο που ζούμε, ο κάθε οργανισμός
χρειάζεται να έχει τη σωστή πληροφόρηση για τις νομικές
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στην Κύπρο, στην
Ευρώπη και στον ευρύτερο διεθνή χώρο. Με παρόμοιο
τρόπο, νομικές συμβουλές χρειάζεται και ο κάθε πολίτης
για τη σύναψη μιας συμφωνίας, ενός συμβολαίου, στους
ασφαλιστικούς του όρους, στις φορολογικές του υποχρεώσεις κτλ.
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο
στην Κύπρο που λειτούργησε Τμήμα Νομικής. Σήμερα
αποτελεί το μοναδικό Πανεπιστήμιο του τόπου, που
προσφέρει πτυχίο Νομικής αναγνωρισμένο από το Νομικό
Συμβούλιο Κύπρου, ως πτυχίο το οποίο παρέχει στους
κατόχους του το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ασκούμενων Δικηγόρων, καθώς και στο Μητρώο Δικηγόρων
(με την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης που ορίζει
ο Νόμος και της επιτυχίας στις εξετάσεις του Νομικού
Συμβουλίου).
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο το οποίο προσφέρει Νομικές Σπουδές από
το 1993. Στο Τμήμα της Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρονται τρεις κατευθύνσεις Δικαίου οι
οποίες στελεχώνονται από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές: Κυπριακό Δίκαιο, Αγγλικό Δίκαιο,
Ελληνικό Δίκαιο. Οι φοιτητές που επιλέγουν το Αγγλικό
Δίκαιο διδάσκονται στην αγγλική, ενώ το Κυπριακό και το
Ελληνικό Δίκαιο προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα. Το
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει αναγνωρισθεί από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και ομοταγές Πανεπιστημιακό
ίδρυμα με τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. Είμαστε το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο που έχει ειδική συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Paris Nord 13 (Sorbonne).
34
Μετά την απόκτηση του πτυχίου που αφορά στο Ελληνικό
Δίκαιο, οι απόφοιτοι μας μπορούν να κάνουν την άσκηση
τους στους Ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους χωρίς
να απαιτούνται εξετάσεις από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Σκοπός
1. Να καταστήσει τους φοιτητές γνώστες των διαφόρων πτυχών της Νομικής Επιστήμης.
2. Να τους εφοδιάσει με τα αναγκαία ακαδημαϊκά
προσόντα, ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν το
δικηγορικό επάγγελμα ή να εργαστούν ως νομικοί
σύμβουλοι σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς.
Περαιτέρω Σπουδές
Μετά την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor Degree), οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (LLM) του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας (Υπο ένταξη) ως επίσης και στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα (LLM) του University of London (External).
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree-LLB).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-ofhumanities-social-sciences-and-law
35
Ψυχολογία
Psychology
Eισαγωγή
Στο παρελθόν, επικρατούσε η αντίληψη ότι ο ψυχολόγος
ασχολείται αποκλειστικά με τις ψυχικές νόσους. Ωστόσο,
η επιστήμη της ψυχολογίας καλύπτει ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο, στο οποίο περιλαμβάνονται η έρευνα για τα
άτομα και τις ομάδες, καθώς και η μελέτη και η ερμηνεία
των χαρακτηριστικών και εκφράσεων που διέπουν την
καθημερινή συμπεριφορά (π.χ. οι αισθήσεις, τα αισθήματα, τα ένστικτα και οι ανάγκες, τα κίνητρα, η αντίληψη,
η σκέψη, η μάθηση, η νοημοσύνη, η προσωπικότητα, η
κληρονομικότητα, η ανάλυση του ανθρώπινου χαρακτήρα, τα έμφυτα πρότυπα, η δυναμική και η παθολογία
της συμπεριφοράς), με στόχο να προσφέρει λύσεις ή
εισηγήσεις, που να καθιστούν τη ζωή του ατόμου δημιουργική και ευχάριστη.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Ο ψυχολόγος μπορεί να εργαστεί σε παρεμφερείς επαγγελματικούς κλάδους, όπως στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στις δημόσιες σχέσεις και τη διαφήμιση, στην
πολιτική, στο στρατό και στην αστυνομία, ως διοικητικός
λειτουργός σε κρατικές ή ιδιωτικές υπηρεσίες και οργανισμούς ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, προσφέροντας
συμβουλευτικές υπηρεσίες και θεραπευτική αγωγή σε
ενδιαφερόμενους.
Σκοπός
1. Να προσφέρει στους φοιτητές τέτοιες γνώσεις και
ικανότητες, ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν καριέρα σε κοινωνικές υπηρεσίες.
2. Να προσφέρει στους φοιτητές ακαδημαϊκές γνώσεις
και δεξιότητες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν
τη βάση για περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-ofhumanities-social-sciences-and-law
36
37
Δημόσιες Σχέσεις,
Διαφήμιση και Μάρκετινγκ
Public Relations, Advertising
and Marketing
Εισαγωγή
Οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούν πια μέρος της στρατηγικής, τόσο των δημόσιων, όσο και των ιδιωτικών
οργανισμών. Σήμερα, οι αλλαγές στις κοινωνικές δομές,
καθώς επίσης και στην τεχνολογία των επικοινωνιών,
καθιστούν την οργανωμένη εταιρική επικοινωνία απαραίτητο στοιχείο της λειτουργίας τόσο των κερδοσκοπικών,
όσο και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Με αυτό
το σκεπτικό οργανώθηκε το πρόγραμμα των Δημοσίων
Σχέσεων, του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, η οποία
αποτελεί επίσης απαραίτητο στοιχείο στην επικοινωνία
της αγοράς. Στο πλαίσιο του προγράμματος καλλιεργείται
η ευαισθησία στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, ηθικό
και τεχνολογικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο καλούνται
σήμερα να λειτουργήσουν οι σύγχρονοι οργανισμοί.
Επίσης παρέχονται στο φοιτητή οι προσωπικές δεξιότητες για το συστηματικό σχεδιασμό και τη μετάδοση
ιδεών, η τεχνική της ομαδικής εργασίας, καθώς και η
διαπολιτισμική κατανόηση και η συνεργασία.
Σκοπός
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στο να δώσει ποιοτική πανεπιστημιακή κατάρτιση στο φοιτητή και να τον καταστήσει έτσι αποτελεσματικό παράγοντα και λειτουργό των
δημοσίων σχέσεων στο χώρο της εργασίας του. Προς
την κατεύθυνση αυτή, στη διάρκεια των σπουδών του,
ο φοιτητής εξοπλίζεται με γνώσεις και προσόντα μέσα
από μια σειρά μαθημάτων στο Μάρκετινγκ, με εξειδικευμένα μαθήματα Δημοσίων Σχέσεων και Διαφήμισης
που αποτελούν και τους κεντρικούς άξονες του πτυχίου.
Στόχοι
• Να παρασχεθεί μια εις βάθος γνώση της θεωρίας
των Δημοσίων Σχέσεων, άλλα και της πρακτικής
εφαρμογής των Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρική
διοίκηση.
• Να καταστεί ο φοιτητής ικανός λειτουργός στους
τομείς της Διαφήμισης, του Μάρκετινγκ και της Προώθησης Πωλήσεων μέσα από μια σειρά επιχειρησιακών και επικοινωνιακών θεμάτων.
• Η παιδεία στα πιο πάνω θέματα στοχεύει περαιτέρω
στο να ολοκληρώσει τα ακαδημαϊκά προσόντα του
φοιτητή, ώστε να μπορεί να εργαστεί με επαγγελματική επιτυχία στην επικοινωνία της αγοράς.
• Τέλος, πέραν της εξειδικευμένης γνώσης, για τη
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και σφαιρικής
παιδείας, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει μαθήματα γλωσσικής δεξιότητας, χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, θέματα μαθηματικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree).
38
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-ofhumanities-social-sciences-and-law
39
Κοινωνική Εργασία
Social Work
Εισαγωγή
Η Κοινωνική Εργασία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη
που προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική αλλαγή, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την
ανάπτυξη των δυνατοτήτων του κάθε ατόμου, της
κάθε ομάδας και της κάθε κοινότητας στην κοινωνία
ξεχωριστά. Aνταποκρίνεται στα καθημερινά ατομικά
και κοινωνικά προβλήματα σε κρίσεις και έκτακτες
ανάγκες, παρέχοντας ένα πλέγμα εξατομικευμένων
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε άτομα, οικογένειες,
ομάδες ή/και κοινότητες εξασφαλίζοντας έτσι ένα
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
Σκοπός
Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας έχει ως κύριο
σκοπό την προετοιμασία επαγγελματιών που θα
μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις
απαιτήσεις του επαγγέλματος.
Στόχοι
Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:
1. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας.
2. Η κατανόηση της μεθοδολογίας, των τεχνικών
και των δεξιοτήτων της κοινωνικής εργασίας στην
πρόληψη, διάγνωση, θεραπευτική παρέμβαση
και συμβουλευτική προσέγγιση ατόμων, οικογενειών, ομάδων ή/και κοινοτήτων.
3. Η προώθηση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της παροχής ίσων ευκαιριών και της
κοινωνικής ευημερίας.
4. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών σε
θέματα αξιών και αρχών του επαγγέλματος.
Πρόγραμμα σπουδών
To Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας περιλαμβάνει
οκτώ (8) εξάμηνα θεωρητικών και εργαστηριακών
μαθημάτων (πρακτική άσκηση), σε αντιπροσωπευτικούς φορείς εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας. Το
αντικείμενο του προγράμματος σπουδών αφορά το
γνωστικό πεδίο της κοινωνικής εργασίας, ως εφαρμοσμένης κοινωνικής επιστήμης και παρέχει θεωρητική
και εφαρμοσμένη γνώση για την πρόληψη και θεραπεία
κοινωνικών προβλημάτων, εφαρμοσμένη κοινωνική
έρευνα, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.
40
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree).
Έρευνα και Δία Βίου Μάθηση
Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας πρωτοπορεί σε
θέματα επιμόρφωσης και έρευνας, καθώς από το 2009
δημιούργησε το πρώτο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης
της Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής στην
Κύπρο και από το Φεβρουάριο του 2010 προσφέρει
σε επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς το Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην Πρακτική
της Εποπτείας στην Κοινωνική Εργασία.
O απόφοιτος του συγκεκριμένου Προγράμματος μπορεί
να εγγραφεί στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών
Λειτουργών για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας
άσκησης του επαγγέλματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Η διδασκαλία των μαθημάτων του κλάδου της Κοινωνικής Εργασίας γίνεται στα ελληνικά.
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-ofhumanities-social-sciences-and-law
41
Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά
Προγράμματα στις Ανθρωπιστικές Σπουδές,
Κοινωνικές Επιστήμες και Νομική
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει τα παρακάτω μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στους τομείς
των Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες
για τα προγράμματα σπουδών είναι διαθέσιμες σε ξεχωριστά έντυπα.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις (ΜΑ in International Relations)
Μεταπτυχιακό στα Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία (MA in Digital Media and Communications)
Μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία (MSc in Clinical Psychology)
Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MSc in Educational Psychology)
Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MSc in Public Administration)
Μεταπτυχιακό στην Νομική (LLM Law)
Διδακτορικά Προγράμματα
Διδακτορικό στις Διεθνείς Σχέσεις (PhD in International Relations)
Διδακτορικό στην Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (PhD in Media and Communication)
Διδακτορικό στην Ψυχολογία (PhD in Psychology)
Διδακτορικό στην Κλινική Ψυχολογία (PhD in Clinical Psychology)
Διδακτορικό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (PhD in Educational Psychology)
Διδακτορικό στη Δημόσια Διοίκηση (PhD in Public Administration)
Διδακτορικό στην Νομική (PhD in Law)
42
43
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
SCHOOL OF BUSINESS
ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
44
Πτυχία
48-49
Λογιστική
(Accounting)
50-51
Διοίκηση Επιχειρήσεων
(Business Administration)
- Διοίκηση
- Δημόσια Διοίκηση
- Χρηματο-οικονομικά
- Επικοινωνίες Μάρκετινγκ
- Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
- Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
- Πληροφορικά Συστήματα & Κοινωνικά Δίκτυα
- Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
52-53
Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
(Energy, Oil and Gas Management)
54-55
Διοικητική Πληροφορικών Συστημάτων
(Management Information Systems)
56-57
Μάρκετινγκ
(Marketing)
58-59
Διεύθυνση Ξενοδοχείων
(Hospitality Management)
60-61
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τουρισμού Αναψυχής και Οργάνωσης Εκδηλώσεων
(Tourism, Leisure and Events Management)
62-63
Αθλητική Διοίκηση
(Sports Management)
64
Μεταπτυχιακά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA - Master in Business Administration)
- Διοίκηση
- Διοικητική Πληροφορικών Συστημάτων
- Χρηματο-οικονομικά
- Μάρκετινγκ
- Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
- Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Υδρογονανθράκων)
64
Διδακτορικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (DBA - Doctor of Business Administration)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (PhD in Business Administration)
45
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
SCHOOL ΟF BUSINESS
Φιλοσοφία
Η επιχειρηματική δραστηριότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοκρατικής κοινωνίας και μια Σχολή
Επιχειρήσεων αποτελεί βασικό πυλώνα διάκρισης ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος.
Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από ένα πολυσύνθετο αλλά απτό όραμα: την παροχή
υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, τη διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο
και την έμπρακτη κοινωνική προσφορά. Πλαισιώνεται από ένα μωσαϊκό καθηγητών και φοιτητών, που
προέρχονται από 85 και πλέον χώρες, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία επαφών και γνωριμιών με νέες
ιδέες και τρόπους σκέψης. Πρωταρχικό μέλημα της Σχολής είναι να διαμορφώσει ευσυνείδητους πολίτες,
που να μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με άλλους, να προσαρμόζονται στις ραγδαίες
εξελίξεις των καιρών μας και να έχουν μια διαχρονικά θετική προσφορά στα δρώμενα του τόπου.
Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει χτίσει μια αμοιβαία εποικοδομητική σχέση με τη βιομηχανία
και τον επιχειρηματικό κόσμο μέσω της οποίας φοιτητές, πανεπιστήμιο, εταιρείες και κοινωνία δημιουργούν συνεργασίες και δεσμούς αλληλοστήριξης και ευρύτερης κοινωνικής και οικονομικής αξίας.
Εντός του πλαισίου αυτού, έχει συγκροτήσει εδώ και αρκετά χρόνια το Συμβουλευτικό Συμβούλιο
της Σχολής το οποίο αποτελείται από επιφανή μέλη του επιχειρηματικού κόσμου, ημικρατικών και
μη κυβερνητικών οργανισμών. Σκοπός του Συμβουλίου είναι η αλληλοπληροφόρηση και αλληλοστήριξη του επιχειρηματικού κόσμου και της Σχολής στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
επιχειρηματικής ανάπτυξης, πάντοτε προς όφελος των φοιτητών του Πανεπιστημίου.
Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση
Η Σχολή μας προσφέρει ευέλικτα και εμπεριστατωμένα πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα,
που αποσκοπούν στην ανάπτυξη τόσο των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών ικανοτήτων, όσο και
της προσωπικότητας του φοιτητή και που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, της οικονομίας
και της κοινωνίας.
Η Σχολή προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα από πτυχιακά προγράμματα, όπως επίσης μεταπτυχιακά και
διδακτορικά προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα οποία εμπεριέχουν και συνδυάζουν, ανάλογα
με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κάθε φοιτητή, τους παραδοσιακούς κλάδους του Management,
Marketing, Accounting, Finance, Economics, Sports Management, Management Information Systems,
Hospitality Management, Hotel and Tourism Management.
46
Συνεργασίες
Η Σχολή διατηρεί συνεργασίες με κυπριακούς και ξένους
οργανισμούς με πρωτοποριακό και πρωταγωνιστικό ρόλο
στον τομέα τους. Αυτές οι συνεργασίες εκφράζονται μέσα
από κοινά προγράμματα, μελέτες, προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών και χρηματοδότηση για έρευνες σε
τομείς που τους ενδιαφέρουν. Ενδεικτικά, διατηρούνται
συνεργασίες με τον Τραπεζικό και Λογιστικό τομέα, με τις
Βιομηχανίες, τον Τουρισμό, το Εμπόριο, καθώς και με τον
τομέα εφαρμογής Υψηλής Τεχνολογίας, Πληροφορικής
και Μάρκετινγκ.
Η καθηγητική ομάδα αποτελείται από έμπειρα και προσοντούχα στελέχη με γνώση της κυπριακής και διεθνoύς
πραγματικότητας και βιομηχανίας και με πολύχρονη
εμπειρία διδασκαλίας σε επιφανή πανεπιστήμια του
εξωτερικού.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Στους φοιτητές προσφέρεται ένα περιβάλλον εκπαίδευσης, που τους προετοιμάζει για άμεση εργοδότηση σε
μεγάλους κυπριακούς και ξένους οργανισμούς, στον
ιδιωτικό και στον κρατικό τομέα ή για συνέχιση των
σπουδών τους σε πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού. Οι απόφοιτοι με ολοκληρωμένη παιδεία, γνώσεις,
ικανότητες, κριτικό τρόπο σκέψης και επιχειρηματική
συμπεριφορά, ξεχωρίζουν και διαπρέπουν και οι δικοί
μας απόφοιτοι το επιβεβαιώνουν.
47
Λογιστική
Accounting
Εισαγωγή
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινές επιχειρήσεις απαιτούν τη στελέχωσή τους με άτομα προσοντούχα και ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
των σύγχρονων επιχειρήσεων. Τέτοια ικανά άτομα είναι
οι λογιστές/ελεγκτές, οι οποίοι είναι απαραίτητοι στη
στελέχωση αλλά και στην αποτελεσματική λειτουργία
των επιχειρησεών τους.
Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απαιτήσεις, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει ένα μοναδικό ακαδημαϊκό
πρόγραμμα στη Λογιστική (Accounting), δίνοντας τη
δυνατότητα στους κατόχους του ακαδημαϊκού πτυχίου
να απαλλαγούν από μαθήματα των προγραμμάτων των
επαγγελματικών σωμάτων ACCA και ICAEW.
Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή ακαδημαϊκής
παιδείας και επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένης στις σύγχρονες ανάγκες του
λογιστικού, χρηματοοικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, το πρόγραμμα Λογιστικής φιλοδοξεί
να αναπτύξει στους φοιτητές σύγχρονες αναλυτικές
δεξιότητες και κριτική σκέψη, καθώς και μια πολυδιάστατη αναλυτική προσέγγιση σκέψεων και ερμηνειών.
Στόχοι
Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
1. Να επεξηγεί σε βάθος τις βασικές έννοιες και αρχές
της Λογιστικής και την εφαρμογή αυτών στις επιχειρήσεις.
2. Να προσφέρει επιστημονική γνώση στα γνωστικά
αντικείμενα της Λογιστικής, συνδέοντας άριστα τη
θεωρία με την πράξη.
3. Να εμβαθύνει στην εφαρμογή θεμάτων που σχετίζονται με τη φορολογία, τον έλεγχο επιχειρήσεων,
την κοστολόγηση, αλλά και άλλων νομικών αντικειμένων που αφορούν στις επιχειρήσεις.
4. Να αναπτύξει δεξιότητες για την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.
5. Να καλλιεργήσει στους φοιτητές ικανότητες, έτσι
ώστε να ερμηνεύουν τις λογιστικές πληροφορίες και
να μπορούν να τις χρησιμοποιούν σωστά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
48
Περαιτέρω Σπουδές
Μετά την απόκτηση πτυχίου στη Λογιστική, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις επαγγελματικές
σπουδές των λογιστών/ελεγκτών. Σ’ αυτή τη περίπτωση, οι απόφοιτοι απαλλάσσονται από εννέα
(9) σε σύνολο δεκατεσσάρων (14) μαθημάτων του
επαγγελματικού σώματος ACCA (Chartered Certified
Accountants) και οκτώ (8) σε σύνολο δεκαπέντε (15)
μαθημάτων του επαγγελματικού σώματος ICAEW
(Chartered Accountants). Οι απόφοιτοι, επίσης,
μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
(MBA) ή σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο
προσφέρεται από αναγνωρισμένο ίδρυμα στην Κύπρο
ή στο εξωτερικό.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree)
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-business
49
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Business Administration
Εισαγωγή
Ο κλάδος της Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει στους
φοιτητές τη δυνατότητα εξειδίκευσης 1) στη Γενική Διοίκηση, 2) στη Δημόσια Διοίκηση, 3) στα Χρηματο-οικονομικά, 4) στις Επικοινωνίες Μάρκετινγκ, 5) στη Διεύθυνση
Ανθρώπινου Δυναμικού, 6) στην Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία, 7) στα Πληροφορικά Συστήματα & Κοινωνικά
Δίκτυα και 8) στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων. Το
πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρητική προσέγγιση με την
πρακτική εξάσκηση δίνοντας έμφαση στα θέματα και τις
τεχνικές που απαιτούνται στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Σκοπός
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές
αναμένεται να έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες
στις κύριες θεματικές ενότητες του κλάδου και να είναι
σε θέση να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για λήψη
αποφάσεων, να προσαρμόζονται στη δυναμική εξέλιξη
του εργασιακού τους περιβάλλοντος, να εργάζονται
ομαδικά και να μπορούν να διενεργούν έρευνες και να
ανανεώνουν τις γνώσεις τους. Με το πέρας των σπουδών
τους, οι φοιτητές είναι πλήρως έτοιμοι και εφοδιασμένοι
με τις γνώσεις και τις ικανότητες που επιτρέπουν την
αφετηρία μίας επαγγελματικής σταδιοδρομίας ή/και τη
συνέχιση των σπουδών τους σε οποιοδήποτε επίπεδο.
Στόχοι
1. Η εισαγωγή των κυριότερων θεωριών, εφαρμογών
και πρακτικών συναφών με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
2. Η παρουσίαση και αξιολόγηση των σύγχρονων πληροφορικών συστημάτων και των νέων επιχειρηματικών πρακτικών που στηρίζονται στη χρήση υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών.
3. Η σύνδεση των θεωρητικών μοντέλων με τις επιχειρηματικές πρακτικές.
4. Η παρουσίαση των εξελίξεων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αναφορικά με την παγκοσμιοποίηση, την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
κ.λ.π.
Περαιτέρω Σπουδές
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν
τις σπουδές τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας (MBA) ή σε άλλο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από αναγνωρισμένο
ίδρυμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
50
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-business
51
Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
Energy, Oil and Gas Management
Εισαγωγή
Το πετρέλαιο και το αέριο αποτελούν τους βασικούς
πόρους παροχής της παγκόσμιας ενέργειας. Οι πόροι
όμως αυτοί δεν είναι ανεξάντλητοι και η δυναμική της
παγκόσμιας ενέργειας αλλάζει συνεχώς. Οι ανησυχίες για
το περιβάλλον, τα μεταβαλλόμενα πρότυπα παροχής και
οι γεωπολιτικές δυνάμεις διαμορφώνουν ένα καινούριο
πλαίσιο ενέργειας. Από μια επιχειρησιακή οπτική, το
πετρέλαιο και το αέριο προσφέρονται στην αγορά σε
μαζική κλίμακα. Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας επεκτείνονται συνεχώς και οι εταιρείες ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο έτσι ώστε να διατηρήσουν
και να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου και αερίου.
Η Κύπρος είναι μια νεοεισερχόμενη χώρα στο πεδίο της
υπεράκτιας έρευνας και εκμετάλλευσης πετρελαίου και
αερίου. Ακολουθεί το δικό της πρόγραμμα για ανεύρεση
υδρογονανθράκων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής
της Ζώνης (ΑΟΖ). Οι πιο πρόσφατες ανακαλύψεις μεγάλων
αποθεμάτων υπεράκτιου αερίου στην περιοχή της
Μεσογείου μαζί με τα υφιστάμενα αποθέματα πετρελαίου και αερίου στη Μέση Ανατολή, αντιπροσωπεύουν
μια τεράστια δυναμική ενέργειας και μια προοπτική για
νέους πόρους ενέργειας για την Ευρώπη και αλλού.
Αναμένεται με σχετική βεβαιότητα ότι η εξόρυξη
πετρελαίου και αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ θα ωθήσει
την εγκαθίδρυση νέων εταιρειών και επιχειρήσεων, που
θα δημιουργήσουν ένα αυξανόμενο αριθμό θέσεων
εργασίας.
Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει
τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, καθώς και τις
διερευνητικές και αναλυτικές δεξιότητες που να είναι
απαραίτητες για την κατανόηση των επιχειρησιακών
και διαχειριστικών διαδικασιών, καθιστώντας δυνατή
μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στη βιομηχανία του
πετρελαίου και του αερίου. Βάσει αυτών των δεδομένων,
οι πτυχιούχοι στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων θα
είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και να
χειριστούν τις προκλήσεις που αναμένεται να φέρει η
ραγδαία ανάπτυξη στο προσεχές μέλλον.
52
Ευκαιρίες εργοδότησης προσφέρονται σε εθνικούς
και πολυεθνικούς οργανισμούς ενέργειας, κρατικές
υπηρεσίες (π.χ. ΑΗΚ) και σχετικά υπουργεία, τράπεζες
ή άλλους οργανισμούς με επενδύσεις στον τομέα της
ενέργειας, εταιρείες που εμπορεύονται προϊόντα και
υποπροϊόντα πετρελαίου, οργανισμούς που ασχολούνται
με περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα, εταιρείες
συμβούλων σε θέματα ενέργειας κ.ο.κ.
Στόχοι
Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες
γνώσεις σχετικά με τον τομέα της διαχείρισης της ενέργειας, του πετρελαίου και του αερίου. Έχει σχεδιαστεί
με τρόπο που να εκπαιδεύσει και να ετοιμάσει τους
μελλοντικούς εκτελεστικούς διευθυντές και διευθυντές
επιχειρήσεων της ανερχόμενης βιομηχανίας πετρελαίου
και αερίου στην Κύπρο για όλες τις πτυχές της διαχείρισης, των οικονομικών, των νομικών θεμάτων και της
τεχνολογίας του τομέα.
Κύριος Σκοπός
Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να
οδηγήσει στα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:
Γνώση, εφαρμογή της γνώσης και κατανόηση των
τεχνολογιών του πετρελαίου και του αερίου, καθώς
και διαχείριση της ενέργειας πιο γενικά. Το πρόγραμμα
σπουδών εξοπλίζει τους φοιτητές με την αναγκαία
θεωρητική και πρακτική γνώση, τις διερευνητικές
και αναλυτικές δεξιότητες, που συνδυαζόμενα με
την κατανόηση των απαραίτητων επιχειρησιακών και
διαχειριστικών διαδικασιών μπορούν να συμβάλουν
σε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στη βιομηχανία του
πετρελαίου και του αερίου.
Μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος:
Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος
οι φοιτητές θα μπορούν να:
• Χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σε συμβατικά διοικητικά θέματα στο χώρο των επιχειρήσεων, όπως
γενική λογιστική, οικονομικά, διαχείριση, μάρκετινγκ, δίκαιο των επιχειρήσεων και χρηματοδότηση.
• Ενεργοποιήσουν τέτοιες ικανότητες οι οποίες απαιτούνται για την διαπραγμάτευση, διαχείριση επιχειρήσεων, διαχείριση προγραμμάτων πετρελαίου και
αερίου και διαχείριση προγραμμάτων στον τομέα
της ενέργειας.
• Αξιολογούν βασικούς επιστημονικούς όρους και
αρχές που σχετίζονται με τη γεωλογία, τη γεωλογία
πετρελαίου και τις τεχνολογίες ενέργειας.
• Χρησιμοποιούν θεμελιώδεις γνώσεις για τις τεχνολογίες του πετρελαίου και του αερίου, καθώς και
να εφαρμόζουν τεχνικές ασφάλειας και διαχείρισης
του κινδύνου.
• Έχουν γνώσεις και να κατανοούν το νομικό δίκαιο
στους τομείς του πετρελαίου, του αερίου, του περιβάλλοντος και των θαλασσών.
• Αναλύουν και αξιολογούν τα οικονομικά της ενέργειας, της βιομηχανίας του πετρελαίου και του αερίου, καθώς και των αγορών του πετρελαίου και του
αερίου.
• Κατανοούν και επικοινωνούν με σαφήνεια τις Ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και γεωπολιτικής ασφάλειας.
• Αναλύουν και αξιολογούν τρέχοντα θέματα περιβάλλοντος, όπως οι κλιματολογικές αλλαγές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και η αειφόρος ανάπτυξη.
• Διαχειριστούν τη γνώση και τις δεξιότητες τους έτσι
ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ανεξάρτητα προγράμματα διαχείρισης.
Διάρκεια Σπουδών
Το πτυχίο BSc [Bachelor] απαιτεί τέσσερα χρόνια
σπουδών.
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-business
53
Διοικητική Πληροφορικών Συστημάτων
Management Information Systems
Εισαγωγή
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις αναζητούν
τρόπους για την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών τους
εξόδων και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς
τους. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
αποτελούν ισχυρά εργαλεία προς την επίτευξη αυτών
των στόχων. Όμως, οι τεχνολογίες από μόνες τους - όσο
προηγμένες και αν είναι - δεν αποτελούν τη μαγική λύση.
Τα στελέχη που διαχειρίζονται τα πληροφορικά και τα
επικοινωνιακά συστήματα των εταιρειών είναι εκείνα
που θα προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές στρατηγικές
σε τεχνικά εφικτές λύσεις. Γι’ αυτό και χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις στη Διοικητική των Πληροφορικών
Συστημάτων (Management Information Systems).
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Οι απόφοιτοι του κλάδου συνήθως εργοδοτούνται σε
επαγγέλματα συναφή με τις σπουδές τους πριν ακόμα
ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών τους. Στους εργοδότες τους περιλαμβάνονται Κρατικοί και Ημικρατικοί
Οργανισμοί, Τράπεζες και πλήθος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. Επίσης, οι απόφοιτοι του κλάδου γίνονται δεκτοί
για μεταπτυχιακές σπουδές - στην περίπτωση που το
θελήσουν - σε καταξιωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα του
εξωτερικού και της Κύπρου.
Σκοπός
Ο σκοπός του προγράμματος της Διοικητικής Πληροφορικών Συστημάτων (Management Information Systems) είναι
να προσφέρει ολοκληρωμένη θεωρητική κατάρτιση και
ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων μέσα από εργαστηριακά
σεμινάρια σε άτομα που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν ως Στελέχη Πληροφορικών Συστημάτων και πιο
συγκεκριμένα να καταξιωθούν ως Σύμβουλοι Πληροφορικής (IT Consultants), Σχεδιαστές και Προγραμματιστές Εφαρμογών Πληροφορικής (System Designers,
Application Developers), Διαχειριστές Βάσεων Δεδομένων (Database Administrators), Διαχειριστές Έργων
Πληροφορικής (Software Project Managers), Ειδικοί
Επιχειρηματικής Νοημοσύνης (Business Intelligence
Experts), Ειδικοί Επιχειρηματικών Συστημάτων (Enterprise
Systems Experts), Ειδικοί Λήψης Αποφάσεων (Decision
Making Experts) και τελικά ως Διευθυντές Πληροφορικών
Συστημάτων (Chief Information Officers - CIO or Chief
Technology Officer CTO).
54
Στόχοι
1. Να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη
Διοικητική των Πληροφορικών Συστημάτων σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη, χρήση και διαχείριση
πληροφορικών συστημάτων.
2. Να προσφέρει ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων με τη μελέτη θεμάτων που
αφορούν την οργάνωση και τις διαδικασίες στις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται σε ένα δυναμικό περιβάλλον.
3. Να προσφέρει, στο πλαίσιο διασύνδεσης των επιμέρους θεματικών ενοτήτων την ολοκλήρωση ενός
συγκροτημένου έργου που θα συνδέει την ανάλυση
αναγκών, τη σχεδίαση και την υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου ή πληροφορικών συστημάτων σε ένα
επιχειρηματικό περιβάλλον.
4. Να αναπτύξει ερευνητικές, αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, καθώς και ικανότητες που σχετίζονται με την αναζήτηση και διαχείριση της γνώσης.
5. Να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως παράγοντας
βελτίωσης του επιχειρηματικού του περιβάλλοντος
και του κοινωνικού του περίγυρου.
Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας και Μαθηματικών
Οι φοιτητές του κλάδου Διοικητικής Πληροφορικών
Συστημάτων αποκτούν γνώσεις και αναπτύσσουν
δεξιότητες μέσα από διαλέξεις, θεωρητικές και πρακτικές
εργασίες, εργαστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), συζητήσεις, επισκέψεις διακεκριμένων ακαδημαϊκών και καταξιωμένων επιχειρηματιών,
επισκέψεις σε διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς,
πρακτική εξάσκηση σε οργανισμούς, εκπόνηση διατριβής, σεμινάρια και συνέδρια. Σημειώνεται ότι όλα τα
μάθηματα υποστηρίζονται από τεχνολογίες Διαδικτύου
(Intranet) και τα εργαστήρια είναι άρτια εξοπλισμένα με
σύγχρονα τεχνολογικά υπολογιστικά συστήματα και νέες
γενιές λογισμικού εφαρμογών.
Περαιτέρω Σπουδές
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν
τις σπουδές τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας (MBA) ή σε άλλο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από αναγνωρισμένο
ίδρυμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Desgree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-business
55
Μάρκετινγκ
Marketing
Εισαγωγή
Ο κλάδος του Μάρκετινγκ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της σφαίρας των επιχειρηματικών γνώσεων. Ενδιαφέρει,
ιδιαίτερα, όσους θέλουν να ασχοληθούν με τη Διαφήμιση,
τις Δημόσιες Σχέσεις, την Έρευνα Αγοράς, τις Πωλήσεις,
το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, τη Συμπεριφορά του καταναλωτή και βέβαια το σχεδιασμό και την υλοποίηση
στρατηγικών και τακτικών Μάρκετινγκ.
Εντός οποιουδήποτε οργανισμού, το Μάρκετινγκ απαιτεί
την εφαρμογή διαφόρων πρακτικών που διασφαλίζουν
την επίτευξη των στόχων του οργανισμού (κερδοφορία,
ανάπτυξη κ.ά.). Αυτές περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα
τη διαδικασία έρευνας, συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας πληροφοριών, την κατανόηση των αντιλήψεων και
απαιτήσεων της αγοράς, τη δημιουργία σχέσεων με τους
πελάτες, το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών,
τη χρήση εργαλείων, όπως η διαφήμιση, οι δημόσιες
σχέσεις κ.ά.
Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους φοιτητές
την ευκαιρία να αναπτύξουν την κριτική και αναλυτική
σκέψη, μέσω μαθημάτων που βασίζονται στην έρευνα
και τη μελέτη.
Η διδασκαλία εντός του πλαισίου του προγράμματος
έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τη συμμετοχή, την καθοδήγηση, την εκμάθηση και την πνευματική ανάπτυξη
των φοιτητών. Ο συνδυασμός, η ποικιλία και το υψηλό
επίπεδο των μαθημάτων καθιστούν δυνατή την απόκτηση
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, οι οποίες οδηγούν
στην ομαλή μετάβαση των φοιτητών στον επαγγελματικό
χώρο, προσφέροντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα της
διά βίου μάθησης.
Στόχοι
Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι ικανοί:
1. Αφού γνωρίσουν τις βασικές ιδέες του Μάρκετινγκ,
να τις εφαρμόζουν σε διαφορετικούς οργανισμούς.
2. Να εκτιμούν τις εξελίξεις, τα ενδιαφέροντα και τις
ανησυχίες στον τομέα του Μάρκετινγκ τόσο στην τοπική, όσο και στη διεθνή αγορά.
3. Να συσχετίζουν τις θεωρίες του Μάρκετινγκ με τις
πρόσφατες εξελίξεις και προβλήματα στον τομέα
αυτό.
4. Να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές του Μάρκετινγκ και την επίδρασή τους σε όλους τους τομείς
ενός οργανισμού.
5. Να εκτιμήσουν τη σχέση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής στον τομέα του Μάρκετινγκ.
6. Να χρησιμοποιούν ακαδημαϊκές μεθόδους διδασκαλίας και έρευνας.
7. Να κατανοούν τη σημασία της χρήσης σχετικών πληροφοριών στην επίλυση προβλημάτων στον τομέα
του Μάρκετινγκ.
8. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη γύρω από την επίλυση προβλημάτων στο χώρο του Μάρκετινγκ.
9. Να κατανοούν τη σημασία της συγκριτικής ανάλυσης όσον αφορά στις πρακτικές του Μάρκετινγκ.
10.Να καλλιεργούν ηγετικές ικανότητες, να δουλεύουν
ομαδικά, να λαμβάνουν αποφάσεις και να εφαρμόζουν ερευνητικά σχέδια.
11.Να εφαρμόζουν και να υλοποιούν στόχους.
Περαιτέρω Σπουδές
Μετά την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor Degree), οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις
σπουδές τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (MBA) ή σε άλλο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από αναγνωρισμένο
ίδρυμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree).
56
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-business
57
Διεύθυνση Ξενοδοχείων
Hospitality Management
Εισαγωγή
Το πτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας (Hospitality) καθορίζει και παρέχει στο σπουδαστή θεμελιώδη και ευρεία κατανόηση της βιομηχανίας
φιλοξενίας. Η μελέτη σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον
εξασφαλίζει ότι ο σπουδαστής αποκτά την απαιτούμενη επίγνωση στα ζητήματα της ποικιλομορφίας και της
αλληλοσύνδεσης όλων των πτυχών στη βιομηχανία φιλοξενίας. Επίσης οι σπουδαστές τελειοποιούν τη θεωρητική
τους κατάρτιση, με πρακτική άσκηση σε ξενοδοχειακές
και επισιτιστικές μονάδες στη Κύπρο και στο εξωτερικό
προκειμένου να είναι σε θέση να αναλάβουν μια εξειδικευμένη θέση στη βιομηχανία φιλοξενίας.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας διαθέτουν ευρύ φάσμα
δεξιοτήτων καθώς και γνώση διοικητικών εφαρμογών
σε πραγματικές συνθήκες. Μετά την ολοκλήρωση των
σπουδών ο σπουδαστής μπορεί να εργαστεί σε Ξενοδοχεία και Hotel Resorts σε διοικητικά τμήματα, όπως
πωλήσεις στο τμήμα υποδοχής και εξυπηρέτησης του
ξενοδοχείου, marketing, διοίκηση προσωπικού, διοίκηση
οροφοκομίας (Housekeeping) και σε επισιτιστικά τμήματα
προγραμματίζοντας αγορές, προσφορές, την τροφοδοσία
και οργανώνοντας τη λειτουργία εστιατορίου και μπαρ.
Έχει τη δυνατότητα ανέξέλιξης στη θέση του γενικού
διευθυντή σε ξενοδοχειακή ή επισιτιστική μονάδα, όπως
επίσης μπορεί να σταδιοδρομήσει σε Θεματικά Πάρκα,
Κρουαζιερόπλοια, Casino, Συνεδριακούς Χώρους ή ακόμη
στη δημιουργία προσωπικής επιχείρησης στον τομέα
του Τουρισμού, της Διαμονής, της Μαζικής Εστίασης,
Εστιατορίου ή Catering.
Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει κίνητρα στους
φοιτητές για καλλιέργεια του πνεύματος και να τους βοηθήσει να υλοποιήσουν, και να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους και επιδιώξεις,
προκειμένου να αναλάβουν ενεργούς και υπεύθυνους
ρόλους σε έναν κόσμο στον οποίο κυριαρχεί η διεθνής
συνεργασία και η ανταγωνιστικότητα.
Η διδασκαλία εντός του πλαισίου του προγράμματος, η
εφαρμογή των γνώσεων, μέσω εργαστηριακών ασκήσεων
και η περαιτέρω εκπαίδευση στους κόλπους της βιομηχανίας που προσφέρει το πρόγραμμα, διασφαλίζουν
ποιοτική εκπαίδευση σε όλους τους φοιτητές.
Ο συνδυασμός και η ποικιλία των μαθημάτων που προσφέρονται στο Πτυχίο (Bachelor Degree), διακρίνονται
για το υψηλό επίπεδό τους και καθιστούν δυνατή την
ομαλή μετάβαση από τον ρόλο του φοιτητή στον ρόλο
του επαγγελματία.
Στόχοι
Οι φοιτητές του προγράμματος αναμένεται:
1. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων στο χώρο της βιομηχανίας.
2. Να χρησιμοποιούν ακαδημαϊκές μεθόδους διδασκαλίας και έρευνας.
3. Να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά προγράμματα και
να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά.
4. Να αποκτήσουν την ικανότητα εργασίας στο σημερινό πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
5. Να ενεργούν αποτελεσματικά μέσα από διαθεματικές προσεγγίσεις.
58
6. Να αναγνωρίζουν τον ρόλο των διαθεματικών
συσχετίσεων στη βιομηχανία.
7. Να εξοικειωθούν και να αξιοποιούν τα εκπαιδευτικά
μέσα και εργαλεία.
8. Να αναγνωρίζουν τα λειτουργικά πεδία ενός οργανισμού και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις.
9. Να κατανοούν τις επιμέρους λειτουργίες των επιχειρηματικών οργανισμών.
10.Να κατανοούν τη σημασία των νέων τεχνολογιών και
τις επιδράσεις τους στο χώρο της βιομηχανίας.
11.Να κατανοούν το ρόλο και τη σημασία της πρακτικής
άσκησης στο βιομηχανικό χώρο.
12.Να συνειδητοποιούν τις οικολογικές συνέπειες της
βιομηχανίας στο περιβάλλον.
13.Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της πνευματικής
ανάπτυξης και της επαγγελματικής τους κατάρτισης.
Περαιτέρω Σπουδές
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν
τις σπουδές τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας (MBA) ή σε άλλο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από αναγνωρισμένα
ιδρύματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-business
59
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τουρισμού
Αναψυχής και Οργάνωσης Εκδηλώσεων
Tourism, Leisure and Events Management
Εισαγωγή
Στον κλάδο αυτό, οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες
γνώσεις και εμπειρίες που έχουν άμεση σχέση με τον
τουρισμό και με συναφή θέματα, όπως Ξενοδοχεία
και Ξενοδοχειακά Διαμερίσματα, Τουριστικά Χωριά και
Αγροτουρισμό, Θρησκευτικός, Μορφωτικός και Αθλητικός
Τουρισμός, Οργανωμένα Ταξίδια και Κρουαζιέρες,
Μουσεία και Αξιοθέατα, Εκδρομές, Περιηγήσεις και
Μονοπάτια της Φύσης, Πολιτιστικές, Αθλητικές και
Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις, Θεματικά Πάρκα, Τελετές
και Δεξιώσεις, Συνέδρια και Σεμινάρια, Εκκλησίες και
Μονές, Αρχαιολογικοί και Ιστορικοί Χώροι, Φεστιβάλ και
Πανηγύρια, Εστιατόρια, Κλαμπ και Κέντρα Διασκέδασης,
Αθλητικά Κέντρα και Κέντρα Ευεξίας (SPA).
Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει κίνητρα
στους φοιτητές για καλλιέργεια του πνεύματος και να
τους βοηθήσει να υλοποιήσουν, και να επιτύχουν τους
ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους και
επιδιώξεις, προκειμένου να αναλάβουν ενεργούς και
υπεύθυνους ρόλους σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η
διεθνής συνεργασία και ανταγωνιστικότητα.
Η διδασκαλία εντός του πλαισίου του προγράμματος, η
εφαρμογή των γνώσεων, μέσω εργαστηριακών ασκήσεων
και η περαιτέρω εκπαίδευση στους κόλπους της βιομηχανίας που προσφέρει το πρόγραμμα, διασφαλίζουν
ποιοτική εκπαίδευση σε όλους τους φοιτητές, σύμφωνα
με τις βασικές αρχές του ιδρύματος.
Ο συνδυασμός και η ποικιλία των μαθημάτων που προσφέρονται στο Πτυχίο (Bachelor Degree), τα οποία διακρίνονται για το υψηλό επίπεδό τους, καθιστούν δυνατή
την ομαλή μετάβαση από το ρόλο του φοιτητή στο ρόλο
του επαγγελματία.
60
Στόχοι
Οι φοιτητές του προγράμματος αναμένεται:
1. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη για την επίλυση
προβλημάτων στο χώρο της βιομηχανίας.
2. Να χρησιμοποιούν ακαδημαϊκές μεθόδους διδασκαλίας και έρευνας.
3. Να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά προγράμματα
και να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά.
4. Να αποκτήσουν την ικανότητα εργασίας στο
σημερινό πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
5. Να ενεργούν αποτελεσματικά μέσα από διαθεματικές προσεγγίσεις.
6. Να αναγνωρίζουν το ρόλο των διαθεματικών
συσχετίσεων στη βιομηχανία.
7. Να εξοικειωθούν και να αξιοποιούν τα εκπαιδευτικά μέσα και εργαλεία.
8. Να αναγνωρίζουν τα λειτουργικά πεδία ενός
οργανισμού και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις.
9. Να κατανοούν τις επιμέρους λειτουργίες των
επιχειρηματικών οργανισμών.
10.Να κατανοούν τη σημασία των νέων τεχνολογιών
και τις επιδράσεις τους στο χώρο της βιομηχανίας.
11.Να κατανοούν το ρόλο και τη σημασία της πρακτικής άσκησης στο βιομηχανικό χώρο.
12.Να συνειδητοποιούν τις οικολογικές συνέπειες
της βιομηχανίας στο περιβάλλον.
13.Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της πνευματικής
ανάπτυξης και της επαγγελματικής τους κατάρτισης.
14.Να αναγνωρίζουν τις μελλοντικές εξελίξεις και να
προσαρμόζονται ανάλογα σ’αυτές.
15.Να κατανοούν και να σέβονται την «άλλη» πολιτισμική άποψη, στο πλαίσιο της ετερότητας.
16.Να αναπτύξουν μια σωστή θεωρητική και πρακτική
προοπτική.
17.Να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν την αξία του πολιτισμού στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για απόκτηση Πτυχίου (Bachelor Degree).
Περαιτέρω Σπουδές
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν
τις σπουδές τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (MBA) ή σε άλλο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από αναγνωρισμένο
ίδρυμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-business
61
Αθλητική Διοίκηση
Sports Management
Εισαγωγή
Η αθλητική βιομηχανία αναπτύσσεται με γοργούς
ρυθμούς και συνεχώς δημιουργούνται νέες ανάγκες
επαγγελματικής στελέχωσης στο χώρο. Ο αθλητισμός
συνεχώς προωθείται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και
η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, με την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών,
δημιουργεί νέα δεδομένα στο χώρο.
Η αθλητική βιομηχανία βρίσκεται σε ανοδική πορεία
ανάπτυξης από την οποία θα προκύψουν αυξημένες
ανάγκες για καλύτερη προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει όλοι οι επαγγελματίες
στο χώρο να είναι πλήρως καταρτισμένοι και ενήμεροι
για τις εξελίξεις στον τομέα εξειδίκευσής τους. Όλοι
όσοι εμπλέκονται στο χώρο (επαγγελματικά στελέχη
ή εθελοντές), με τον ένα ή άλλο τρόπο θα πρέπει να
καθορίσουν την παραπέρα πορεία τους λαμβάνοντας
σοβαρά υπόψη αυτές τις προκλήσεις. Το πρόγραμμα
αθλητικής διοίκησης εφοδιάζει τους νέους που αγαπούν
τον αθλητισμό με τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια
λαμπρή καριέρα στην αθλητική βιομηχανία.
Στόχοι
1. Εισαγωγή των σημαντικότερων θεωριών που αφορούν τη διοίκηση και τη διαχείριση αθλητικών οργανισμών.
2. Απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτούνται για εργοδότηση στην αθλητική βιομηχανία.
3. Παρουσίαση όλων των σύγχρονων εξελίξεων σχετικά με τη διοίκηση αθλητικών οργανισμών.
4. Εφαρμογή πρακτικών και συστημάτων που απαιτούνται για σωστή ανάπτυξη των αθλητικών οργανισμών.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Με την αποφοίτησή τους, οι φοιτητές θα αποκτήσουν
τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις που θα τους
επιτρέψουν να εργοδοτηθούν ως διοικητικοί λειτουργοί
και managers σε αθλητικούς οργανισμούς.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για απόκτηση Πτυχίου (Bachelor Degree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-business
62
63
Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά
Προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει τα παρακάτω μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στον τομέα
της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τα προγράμματα σπουδών είναι
διαθέσιμες σε ξεχωριστά έντυπα.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA - Master in Business Administration)
- Διοίκηση
- Διοικητική Πληροφορικών Συστημάτων
- Χρηματο-οικονομικά
- Μάρκετινγκ
- Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
- Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Υδρογονανθράκων)
Διδακτορικά Προγράμματα
Διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (DBA - Doctor of Business Administration)
Διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (PhD in Business Administration)
64
65
ΣΧΟΛΗ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
SCHOOL OF SCIENCES AND ENGINEERING
ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
66
Πτυχία
70-71
Μαθηματικά
(Mathematics)
72-73
Μηχανική Υπολογιστών
(Computer Engineering)
74-75
Πληροφορική
(Computer Science)
76-77
Ηλεκτρολογική Μηχανική
(Electrical Engineering)
78-79
Βιολογία του Ανθρώπου
(Human Biology)
80-81
Φαρμακευτική
(Pharmacy)
82-83
Νοσηλευτική
(Nursing)
84-85
Διατροφολογία και Διαιτολογία
(Nutrition and Dietetics)
86-87
Επιστήμη του Αθλητισμού
(Sports Science)
88
Μεταπτυχιακά
Πληροφορική
(Computer Science)
Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής
(Exercise Science and Physical Education)
Ηλεκτρολογική Μηχανική (Electrical Engineering)
88
Διδακτορικά
Πληροφορική
(Computer Science)
Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής
(Exercise Science and Physical Education)
Ηλεκτρολογική Μηχανική (Electrical Engineering)
67
ΣΧΟΛΗ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
SCHOOL OF SCIENCES AND ENGINEERING
Φιλοσοφία
Όραμα της Σχολής Επιστημών και Μηχανικής είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και
έρευνας για την προώθηση και ανάπτυξη της επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας.
Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση
Τα Τμήματα της Σχολής (Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και
Επιστημών της Υγείας) στοχεύουν να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές, έτσι ώστε, πέραν της διεύρυνσης
των γνώσεών τους, να αναπτυχθεί η κρίση και η δημιουργικότητά τους για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στον 21ον αιώνα.
Τα Πτυχιακά Προγράμματα σπουδών των πιο πάνω Τμημάτων, προσφέρουν στους φοιτητές ένα ευέλικτο
περιβάλλον διδασκαλίας βασικής θεωρίας και πρακτικής, ενθαρρύνοντας τους έτσι να αυτενεργούν.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Η Σχολή δεσμεύεται να προωθεί την έρευνα, να στελεχώνει και να καταρτίζει το διδακτικό προσωπικό,
να αναβαθμίζει και να εκσυγχρονίζει τα προσφερόμενα προγράμματα και να προωθεί την εργαστηριακή
εκπαίδευση σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Το διδακτικό προσωπικό, με τις σωστές μεθόδους
διδασκαλίας και ακαδημαϊκής ανάπτυξης, προωθεί την επαγγελματική επιτυχία των φοιτητών. Με αυτές
τις προϋποθέσεις, τη σύγχρονη γνώση, τα εφόδια και τα προσόντα που αποκτούν στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, οι απόφοιτοι της Σχολής είναι έτοιμοι να εργοδοτηθούν σε ακαδημαϊκές, βιομηχανικές
και τεχνολογικές κοινότητες, αλλά και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο,
τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.
Διδακτικό Προσωπικό - Έρευνα
Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής αποτελείται από αξιόλογους στο πεδίο της έρευνας ακαδημαϊκούς,
με παγκοσμίως αναγνωρισμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις. Οι συνεργασίες των ακαδημαϊκών της
Σχολής με άλλα πανεπιστήμια και οργανισμούς τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, τους εξασφαλίζουν χρηματοδοτήσεις για βασική και εφαρμοσμένη έρευνα από διάφορους φορείς, όπως το
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, το UNOPS Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσφορά
τους επεκτείνεται και στην ευρύτερη κοινωνία, μέσω επιστημονικών επιτευγμάτων που συμβάλλουν
στη μετάδοση γνώσης και στην προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας.
68
69
Μαθηματικά
Mathematics
Εισαγωγή
Τα Μαθηματικά είναι μια από τις αρχαιότερες και πιο
θεμελιώδεις επιστήμες. Ταυτόχρονα, όμως είναι μια
μοντέρνα επιστήμη που αξιοποιεί την τελευταία λέξη
της τεχνολογίας. Χρησιμοποιεί θεωρητικές μεθόδους,
αλγόριθμους, υπολογιστικές μεθόδους καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να επιλύσει προβλήματα
από τις φυσικές επιστήμες, τα οικονομικά, τη διοίκηση
επιχειρήσεων και τις κοινωνικές επιστήμες. Τα Μαθηματικά αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της
επιστήμης και της θεμελίωσης της γνώσης. Σύμφωνα με
τον αρχαίο Έλληνα μαθηματικό και φιλόσοφο Πυθαγόρα
«Πάντα κατ’ αριθμόν γίγνονται».
Το πρόγραμμά μας παρέχει ένα ισορροπημένο συνδυασμό
θεωρητικών και εφαρμοσμένων μαθημάτων, έτσι ώστε οι
φοιτητές μας να αποκτούν ένα ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο. Τα πολλά διαφορετικά μαθήματα επιλογής εντός
κλάδου δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν
μια ευρεία γκάμα θεμάτων καθώς και να εμβαθύνουν σε
συγκεκριμένο τομέα της επιλογής τους. Επίσης, με κατάλληλες επιλογές μαθημάτων εκτός κλάδου επιτυγχάνεται
σε κάποιο βαθμό και o συνδυασμός των Μαθηματικών
με άλλη επιστήμη (διεπιστημονικότητα).
Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και η χρήση
μαθηματικού και στατιστικού λογισμικού (software) στη
μαθησιακή διαδικασία δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές του προγράμματος να εφαρμόζουν μαθηματικές
τεχνικές και μεθόδους σε πραγματικά προβλήματα προερχόμενα από άλλες επιστήμες.
Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο σπουδαστής
θα αναπτύξει τις διανοητικές εκείνες δεξιότητες που θα
τον καθιστούν ικανό να:
1. Διατυπώνει και να αναλύει μαθηματικά προβλήματα
με στόχο την εξαγωγή ορθολογικών συμπερασμάτων.
2. Κατανοεί και να αναπτύσσει Μαθηματικές αποδείξεις.
3. Χρησιμοποιεί υφιστάμενες τεχνικές επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων με εύληπτο και σαφή τρόπο.
70
4. Κατασκευάζει, αναλύει και ερμηνεύει μαθηματικάμοντέλα τα οποία ανταποκρίνονται σε προβλήματα τα
οποία προκύπτουν από τις εφαρμοσμένες επιστήμες
5. Κατανοεί ότι η Μαθηματική Επιστήμη συνίσταται από
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως άλγεβρα, ανάλυση,
λογική και γεωμετρία, τα οποία συνιστούν ένα αξιωματικά θεμελιωμένο λογικό οικοδόμημα.
6. Χρησιμοποιεί γλώσσες προγραμματισμού και
μαθηματικό/στατιστικό λογισμικό προς επίλυση
μαθηματικών προβλημάτων.
Διάρκεια Σπουδών και Γλώσσα Διδασκαλίας
Η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών (Bachelor)
απαιτεί τέσσερα έτη σπουδών. Η γλώσσα διδασκαλίας
των μαθημάτων είναι ως επί το πλείστον η αγγλική. Κατά
τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών καταβάλλεται
κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η όσον το
δυνατό ομαλότερη μετάβαση από τη Μέση στην Ανώτατη
Εκπαίδευση. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μαθήματα
που εισάγουν τους φοιτητές στις έννοιες των ανώτερων
μαθηματικών. Οι ελληνόφωνοι σπουδαστές βοηθούνται
στο συσχετισμό της Ελληνικής με την Αγγλική μαθηματική
ορολογία.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε διάφορα επαγγέλματα του Δημόσιου (συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) όσο
και του Ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα
που απαιτούν την ανάπτυξη και χρήση Μαθηματικών
και Στατιστικών μοντέλων. Οι αναλυτικές και ποσοτικές
ικανότητες, καθώς και οι ισχυρές δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων που αδιαμφισβήτητα κατέχει ένας Μαθηματικός αποτελούν προσόντα περιζήτητα.
Συνοπτικά, ένας πτυχιούχος Μαθηματικός μπορεί να
εργοδοτηθεί στους ακόλουθους τομείς:
Οι απόφοιτοι μας μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές
τους στα παρακάτω πεδία:
1. Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Χρηματιστήριο, Εταιρείες Δημοσκοπήσεων
και Έρευνας Αγοράς.
2. Στη Μέση Ιδιωτική και Δημόσια Εκπαίδευση.
3. Στην Κεντρική Τράπεζα, στη Στατιστική Υπηρεσία,
στο Υπουργείο Οικονομικών και στη Μετεωρολογική
Υπηρεσία.
4. Στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, Ερευνητικά
Κέντρα Κοινωνικών Επιστημών και Εταιρείες Ανάπτυξης
Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Περαιτέρω Σπουδές
Οι δεξιότητες και γνώσεις που παρέχονται από το
πρόγραμμά μας δίνουν στους αποφοίτους μας την
ελευθερία επιλογής εξειδίκευσης ή και συνέχισης
των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Masters,
Διδακτορικό) σε ένα ευρύ πεδίο επιστημών. Καθ’ όλη
τη διάρκεια των σπουδών, το ακαδημαϊκό προσωπικό
θα διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο, παρέχοντας την
αμέριστη στήριξη του στους σπουδαστές σε θέματα
επαγγελματικού προσανατολισμού.
Καθαρά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Στατιστική
Φυσική
Μηχανολογία και Εφαρμοσμένες Επιστήμες
Επιχειρησιακή Έρευνα
Αναλογιστική Επιστήμη
Πληροφορική
Οικονομικά Μαθηματικά
Διδακτική των Μαθηματικών
Τόσο η ευελιξία όσο και ο καθολικός χαρακτήρας των
Μαθηματικών παρέχουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους μας να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε τομείς
των ανθρωπιστικών επιστημών, όπως η Ψυχολογία και
η Κοινωνιολογία, όπου η επιστημονική έρευνα έχει σε
μεγάλο βαθμό μαθηματικοποιηθεί.
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-sciencesand-engineering
71
Μηχανική Υπολογιστών
Computer Engineering
Εισαγωγή
Ο κλάδος Μηχανικής Υπολογιστών ασχολείται με τα
συστήματα υπολογιστών που αφορούν τόσο τα φυσικά
εξαρτήματά τους (hardware) όσο και το λογισμικό τους
(software). Ο μηχανικός υπολογιστών επικεντρώνεται στο
σχεδιασμό, την κατασκευή, τον προγραμματισμό, τον
τρόπο λειτουργίας και τη δικτύωση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών ή άλλων αυτοματοποιημένων ψηφιακών
μηχανών. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που οι
απόφοιτοι του κλάδου είναι περιζήτητοι και απορροφώνται
αμέσως από την αγορά εργασίας.
Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα προσφέρεται από ακαδημαϊκό επιστημονικό προσωπικό, με πείρα στη βασική έρευνα και στη
βιομηχανία, και εγγυάται μια άρτια εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου.
Σκοπός
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να προετοιμάσει τους αποφοίτους θεωρητικά και πρακτικά, για μια επιτυχημένη
επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της Μηχανικής
Υπολογιστών ή για μεταπτυχιακές σπουδές στη Μηχανική
Υπολογιστών ή/και στους εξειδικευμένους κλάδους του
τομέα αυτού.
Στόχοι
1. Η παροχή γνώσης σ’ ένα ευρύ φάσμα βασικών αρχών
της μηχανικής και της πληροφορικής που διέπουν τον
τομέα της μηχανικής των υπολογιστών.
2. Η εμπέδωση γνώσης των μεθόδων και εξαρτημάτων της μηχανικής των υπολογιστών και η απόκτηση
εργαστηριακής πείρας στον σχεδιασμό/κατασκευή
εξαρτημάτων και λογισμικού, στοιχείων ή διαδικασιών
λειτουργίας των υπολογιστών, ώστε οι φοιτητές να
μπορούν ν’ ανταποκριθούν
σε θεμιτές ανάγκες εφαρμογής των αρχών της μηχανικής των υπολογιστών.
3. Η ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων και γνώσεων για την
αναγνώριση, ανάλυση και σχεδιασμό της επίλυσης
προβλημάτων σχετικά με εξαρτήματα ή λογισμικό
για τη λειτουργία των υπολογιστών.
72
4. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ώστε οι φοιτητές
να μπορούν να παρουσιάσουν τις τεχνολογικές τους
ιδέες προφορικά, γραπτά και με γραφικά μέσα.
5. Η εισαγωγή των φοιτητών στο ρόλο του επαγγελματία
μηχανικού υπολογιστών στην κοινωνία και η δυνατότητα εγγραφής αποφοίτων σε επαγγελματικούς οργανισμούς, όπως το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο
Κύπρου (ΕΤΕΚ).
6. Η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, της ελεύθερης
σκέψης και της ευρηματικότητας με σκοπό την προσαρμογή των φοιτητών σε ένα περιβάλλον συνεχούς
αλλαγής και την επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην μηχανική υπολογιστών ή/και για περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές.
Εργαστήρια
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει άρτια εξοπλισμένα
εργαστήρια Μηχανικής Υπολογιστών, όπου οι φοιτητές,
υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους, ασκούνται πειραματικά σε μικρές ομάδες που δεν υπερβαίνουν τα 12
άτομα. Τα πειραματικά αυτά μαθήματα περιλαμβάνουν
Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Ηλεκτρονική, Ψηφιακά Συστήματα, και Μικροεπεξεργαστές.
Πρακτική Άσκηση
Στους φοιτητές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
παρέχονται ευκαιρίες για πρακτική άσκηση (practical
training), η οποία αυξάνει τις προοπτικές επιτυχούς και
ικανοποιητικής εργοδότησης μετά την αποφοίτηση.
Επαγγελματική Κατοχύρωση
Οι απόφοιτοι του κλάδου Μηχανικής Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχουν τη δυνατότητα να
εγγραφούν ως μέλη στο ΕΤΕΚ.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση πτυχίου (Bachelor
Degree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-sciencesand-engineering
73
Πληροφορική
Computer Science
Εισαγωγή
Το πρόγραμμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προετοιμάζει τους φοιτητές για να αναλάβουν
υπεύθυνους ρόλους στο ζωτικό αυτό τομέα, μεταδίδοντάς τους γνώσεις και δεξιότητες, απαραίτητες για το
σχεδιασμό και την επίλυση λογισμικών προβλημάτων,
τον προγραμματισμό, τη διαχείριση δεδομένων και την
ανάλυση συστημάτων.
Στην εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι απόφοιτοι
του κλάδου είναι περιζήτητοι και απορροφώνται αμέσως
από την αγορά εργασίας (ιδιωτικό, ημικρατικό, κρατικό
τομέα και εκπαίδευση). Η επιστήμη του μέλλοντος, όπως
έχει χαρακτηριστεί η Πληροφορική, εξακολουθεί να αποτελεί εγγύηση για μια επιτυχημένη και σίγουρη καριέρα,
με υψηλές απολαβές και προοπτικές ανέλιξης.
Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί γύρω από τις εξής θεματικές ενότητες: θεωρία, τεχνολογία υπολογιστών,
προγραμματισμός και επίλυση προβλημάτων, σχεδιασμός-ανάλυση συστημάτων και εφαρμογές.
Σκοπός
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους
πτυχιούχους τη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται
για να δημιουργήσουν τις νέες γενεές των εφαρμογών
λογισμικού και την επιστημονική βάση στις οποίες θα
στηριχτούν.
Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
1. Εξοικείωση με τις σημαντικότερες εφαρμογές Πληροφορικής και με τις τεχνικές στις οποίες βασίζονται.
2. Εκμάθηση και εφαρμογή των σημαντικότερων γλωσσών προγραμματισμού.
3. Εξέταση και αξιολόγηση των τελευταίων πληροφορικών συστημάτων και εφαρμογή σύγχρονων υπολογιστικών τεχνικών για τη δημιουργία νέων και
βελτιωμένων επιχειρησιακών συστημάτων πληροφορικής.
4. Κατανόηση των υπολογιστικών μοντέλων και των
μεθόδων υλοποίησης τους σε υλικό και λογισμικό.
5. Εξοικείωση με τις νέες εξελίξεις στον τομέα της
πληροφορικής, όπως Τεχνολογίες Διαδικτύου,
ασφάλεια, πρωτόκολλα, κ.ά.
74
Εργαστήρια
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει άρτια εξοπλισμένα,
υπερσύγχρονα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
όπου ο κάθε φοιτητής εργάζεται με δικό του υπολογιστή
και έχει στη διάθεσή του απεριόριστο χρόνο χρήσης.
Υπάρχουν επίσης εργαστήρια για την αποκλειστική χρήση
των φοιτητών Πληροφορικής, με υπολογιστές τελευταίας
τεχνολογίας.
Επαγγελματική Κατοχύρωση
Οι απόφοιτοι του κλάδου Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως
μέλη στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
(Ε.Τ.Ε.Κ.).
Περαιτέρω Σπουδές
Μετά την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor Degree) οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Πληροφορική του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση πτυχίου (Bachelor
Degree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-sciencesand-engineering
75
Ηλεκτρολογική Μηχανική
Electrical Engineering
Εισαγωγή
Ο κλάδος της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής ασχολείται τόσο
με σήματα χαμηλής τάσης και υψηλών συχνοτήτων όσο
και με σήματα υψηλής τάσης και χαμηλών συχνοτήτων
και έχει πρωτοστατήσει στους τομείς των αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων, ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών, συστημάτων
ελέγχου, συστημάτων επεξεργασίας σημάτων, ηλεκτρικών μηχανών, συστημάτων παραγωγής και διανομής
ενέργειας, κ.λ.π. Οι σπουδές στον κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής παρέχουν στον απόφοιτο του κλάδου
τα αναγκαία εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική
σταδιοδρομία με υψηλές απολαβές.
Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα προσφερεται από ακαδημαϊκό επιστημονικό προσωπικό, με πείρα στη βασική έρευνα και
στη βιομηχανία, που εγγυάται μια άρτια εκπαίδευση σε
πανεπιστημιακό επίπεδο.
Σκοπός
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να προετοιμάσει τους αποφοίτους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία
στην Ηλεκτρονική ή Ηλεκτρολογική Μηχανική ή για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ηλεκτρονική ή Ηλεκτρολογική
Μηχανική ή/και στους εξειδικευμένους κλάδους αυτών
των τομέων.
Στόχοι
1. Η παροχή γνώσης σ ’ένα ευρύ φάσμα βασικών αρχών
της μηχανικής που διέπουν την ηλεκτρονική και ηλεκτρολογική μηχανική.
2. Η εμπέδωση γνώσης των μεθόδων και τεχνολογιών
της ηλεκτρονικής και ηλεκτρολογικής μηχανικής και
η απόκτηση εργαστηριακής πείρας στην εφαρμογή
τους, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αναλύσουν
πραγματικά προβλήματα, να σχεδιάσουν συστήματα
και να δώσουν ικανοποιητικές μηχανολογικές λύσεις
τις οποίες να διέπουν η καινοτομία και η ευρηματικότητα.
3. Η ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων προγραμματισμού
χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές στη
διαδικασία ανάλυσης και σχεδιασμού έξυπνων συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας.
76
4. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας ώστε οι φοιτητές
να μπορούν να παρουσιάσουν τις τεχνολογικές ιδέες
τους προφορικά, γραπτά και με γραφικά μέσα.
5. Η εισαγωγή των φοιτητών στο ρόλο του επαγγελματία ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού στην
κοινωνία και η δυνατότητα εγγραφής αποφοίτων σε
επαγγελματικούς οργανισμούς, όπως το Επιστημονικό
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).
6. Η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, της ελεύθερης
σκέψης και της ευρηματικότητας για την προσαρμογή
των φοιτητών σε ένα περιβάλλον συνεχούς αλλαγής
για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία
στην ηλεκτρολογική μηχανική ή/και για περαιτέρω
ακαδημαϊκές σπουδές.
Εργαστήρια
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει άρτια εξοπλισμένα
εργαστήρια Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, όπου οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη των καθηγητών
τους, ασκούνται πειραματικά σε μικρές ομάδες που
δεν υπερβαίνουν τα 12 άτομα. Τα πειραματικά αυτά
μαθήματα περιλαμβάνουν Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Ηλεκτρονική, Ψηφιακά Συστήματα, Μικροεπεξεργαστές,
Ηλεκτρονική Επικοινωνία, Κυκλώματα Μικροκυματικής
και Οπτικές Ίνες.
Πρακτική Άσκηση
Στους φοιτητές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
παρέχονται ευκαιρίες για πρακτική άσκηση (practical
training), η οποία αυξάνει τις προοπτικές επιτυχούς και
ικανοποιητικής εργοδότησης μετά την αποφοίτηση.
Επαγγελματική Κατοχύρωση
Οι απόφοιτοι του κλάδου Ηλεκτρολογικής Μηχανικής
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχουν τη δυνατότητα να
εγγραφούν ως μέλη στο ΕΤΕΚ.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση πτυχίου (Bachelor
Degree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-sciencesand-engineering
77
Βιολογία του Ανθρώπου
Human Biology
Εισαγωγή
Ο κλάδος της Βιολογίας του Ανθρώπου δίνει τις απαραίτητες βάσεις που χρειάζονται οι φοιτητές για να διαπρέψουν
στις Βιολογικές/Βιοϊατρικές επιστήμες και τα επαγγέλματα που ασχολούνται με τις βιολογικές λειτουργίες
του ανθρώπινου σώματος και τις σχέσεις των λειτουργιών αυτών με την υγεία τόσο του ατόμου όσο και του
ευρύτερου πληθυσμού.
Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία στο φοιτητή
ν’ αποκτήσει ένα τετραετές πτυχίο με την παρακολούθηση
σειράς μαθημάτων που επικεντρώνονται στη διεπιστημονική μελέτη της βιολογίας του ανθρώπου, από το μοριακό-κυτταρικό επίπεδο και το ανθρώπινο σώμα, μέχρι
το πληθυσμιακό επίπεδο. Ο φοιτητής έχει την ευκαιρία
απόκτησης σύγχρονης γνώσης και εφαρμογής σε θέματα
υγείας και ασθένειας του ανθρώπινου οργανισμού, σε
θέματα προστασίας της υγείας, καθώς επίσης και στις
επιπτώσεις της σχέσης του ανθρώπου με τους άλλους
οργανισμούς και το περιβάλλον.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα θεωρίας με ή
χωρίς εργαστηριακή πρακτική, καθώς επίσης και εκπαίδευση στην έρευνα για την απόκτηση των γνώσεων και
δεξιοτήτων που απαιτούνται στους κλάδους των Βιολογικών/Βιοϊατρικών επιστημών και της Υγείας.
Το επιστημονικά καταρτισμένο και προσοντούχο προσωπικό προσφέρει υψηλά επίπεδα διδασκαλίας πανεπιστημιακού επιπέδου και συμβάλλει στην πολυθεματική
προσέγγιση του προγράμματος.
Σκοπός
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να προετοιμάσει τους αποφοίτους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε
χώρους εργασίας που σχετίζονται με τη διδασκαλία της
βιολογίας (πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση),
με βιολογικές/βιοϊατρικές αναλύσεις/έρευνες και με
θέματα υγείας, δημόσιας υγείας, πολιτικής για την υγεία,
καθώς επίσης και για μεταπτυχιακές σπουδές στους
εξειδικευμένους κλάδους των Βιολογικών/Βιοϊατρικών
Επιστημών και της Υγείας.
78
Στόχοι
1. Να παρέχει διεπιστημονική γνώση για την κατανόησητων μηχανισμών, διαδικασιών, των εννοιών και
των θεμάτων που σχετίζονται με την ανθρώπινη ζωή
και υγεία από το μοριακό/κυτταρικό επίπεδο μέχρι
το άτομο.
2. Να ενσωματώσει τη θεωρία με την έρευνα στη μελέτη,
ανάλυση και ερμηνεία των σύνθετων σχέσεων μεταξύ
μορφής και λειτουργίας που έχουν επηρεάσει την
εξέλιξη, την ανάπτυξη, την υγεία και τον πολιτισμό
του ανθρώπου.
3. Να διδάξει τον τρόπο διεργασίας επιστημονικών προσεγγίσεων και τη χρήση μοντέρνας τεχνολογίας στη
μελέτη της Βιολογίας/Υγείας του ανθρώπου, έτσι
ώστε να μπορεί ο φοιτητής ν’ αντιμετωπίσει τα επιστημονικά και ηθικά ερωτήματα που σχετίζονται με
την ανθρώπινη ζωή.
4. Να εμπεδώσει ο φοιτητής τη γνώση των εργαστηριακών μεθόδων και της τεχνολογίας και να προωθήσει την ανάπτυξη εργαστηριακών δεξιοτήτων και
εμπειριών στη συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση
δεδομένων.
5. Να εμπεδώσει ο φοιτητής την αγάπη για την έρευνα
και να εμπλουτίσει τις ικανότητες του για τη διεξαγωγή
μιας αυτόνομης ερευνητικής
εργασίας.
6. Να ενισχύσει τις ικανότητες του φοιτητή για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διά βίου μάθηση, όπως κριτική
και αναλυτική σκέψη, ευρηματικότητα, τρόπους
επικοινωνίας, χρήση μοντέρνας τεχνολογίας, επαγγελματική και ηθική προσέγγιση στο χώρο της εργασίας.
Εργαστήρια
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει άρτια εξοπλισμένα
εργαστήρια Βιολογίας, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας,
Χημείας κτλ., για την εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών,
την εκτέλεση της ερευνητικής τους εργασίας κ.α.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση πτυχίου (Bachelor
Degree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-sciencesand-engineering
79
Φαρμακευτική
Pharmacy
Εισαγωγή
Ο κλάδος της Φαρμακευτικής παρέχει τις επιστημονικές
αρχές που διέπουν την ανακάλυψη, σχεδιασμό και ανάπτυξη φαρμάκων, καθώς και την τεκμηριωμένη κλινική
χρήση των φαρμάκων. Το πρόγραμμα ενσωματώνει επιστημονική θεωρία και εφαρμοσμένη πρακτική για την
ανάπτυξη προχωρημένων προσωπικών δεξιοτήτων που
θα επιτρέψουν στους φοιτητές να βιώσουν τον ρόλο του
φαρμακοποιού ως μέλη της ευρύτερης ομάδας επαγγελματιών υγείας.
Πρόγραμμα Σπουδών*
H διάρκεια του Προγράμματος είναι 4+1 έτη πλήρους
φοίτησης (4 έτη για την απόκτηση πτυχίου και 1 έτος
πρακτική εξάσκηση). Το πρόγραμμα σπουδών στηρίζεται
σε τρεις κύριους πυλώνες: (α) την διδαχή της απαραίτητης
θεωρίας από τις σχετικές επιστήμες υγείας, (β) την ανάπτυξη προσωπικών, κινητικών και κλινικών δεξιοτήτων σε
άρτιες εργαστηριακές εγκαταστάσεις, και (γ) την κάλυψη
θεμάτων νομοθεσίας, ακεραιότητας, επαγγελματισμού
και δεοντολογίας. Ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να αποκτήσει γνώσεις γύρω από την φυσιολογική λειτουργία
του ανθρώπινου σώματος καθώς και για την φαρμακολογική επίδραση φαρμακευτικών ουσιών σε περίπτωση
ασθένειας του ανθρώπινου οργανισμού.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα θεωρίας με ή
χωρίς εργαστηριακή πρακτική, καθώς και μαθήματα
που προτρέπουν τον φοιτητή να αναλάβει ανεξάρτητη
έρευνα των διαφόρων πτυχών του επαγγέλματος για
την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων πολύτιμων για
την σωστή εξάσκηση της φαρμακευτικής σε κλινικό και
μη περιβάλλον.
Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρο και προσοντούχο
ακαδημαϊκό προσωπικό (επιλογή Γλώσσας Διδασκαλίας
Ελληνική ή Αγγλική), προσφέροντας όχι μόνο υψηλά
επίπεδα διδασκαλίας αλλά και χρήσιμες γνώσεις γύρω
από την πρακτική της φαρμακευτικής στην κοινότητα, σε
νοσοκομειακούς χώρους και στην βιομηχανία.
80
Σκοπός
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να προετοιμάσει τους απόφοιτους για την απαιτούμενη 12μηνη (στο πέμπτο έτος)
πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματος σε κοινοτικό
φαρμακείο, σε νοσοκομειακό χώρο, ή στην φαρμακευτική βιομηχανία, καθώς και για τις γραπτές εξετάσεις
του Συμβουλίου Φαρμακευτικής Κύπρου για εξασφάλιση
άδειας εξάσκησης επαγγέλματος.
Στόχοι
1. να αναπτύξει τις γνώσεις που σχετίζονται με τις
φαρμακευτικές επιστήμες και που συνδέονται με
την ανακάλυψη, το σχεδιασμό φαρμάκων και την
ανάπτυξη και τυποποίηση τους σε εμπορικά φάρμακα, καθώς και την κλινική χρήση των φαρμάκων.
2. να επιτρέψει στους φοιτητές να αποδείξουν μια σε
βάθος εκτίμηση των πηγών των φαρμακευτικών
παραγόντων, των εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών, και την ανάπτυξη των χημικών
ενώσεων σε φάρμακα και σε συμπληρωματικές
θεραπείες.
3. να αναπτύξει γνώσεις και σωστές εκτιμήσεις σχετικά με το πώς τα φάρμακα λειτουργούν στο σώμα
σύμφωνα με τις αρχές της φαρμακο-κινητικής και
της φαρμακοδυναμικής, και το πώς οι ασθενείς
ανταποκρίνονται στα φάρμακα από την άποψη κλινικών και τοξικολογικών επιπτώσεων.
4. να επιτρέψει στο φοιτητή να κατανοήσει τις συνθήκες και μηχανισμούς που οδηγούν στην ασθένεια,
την αναγνώριση των συμπτωμάτων, την διάγνωση
που συσχετίζεται με κοινές ασθένειες, και τη διαχείριση της νόσου για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και ασφαλής συνταγογράφηση και κλινική χρήση
των φαρμάκων για τη θεραπεία και την πρόληψη των
ασθενειών.
5. να αναπτύξει μια σε βάθος κατανόηση της δομής
της παροχής υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο και στην
Ευρώπη, και τα νομικά, επαγγελματικά και ηθικά
πλαίσια που διέπουν το επάγγελμα της φαρμακευτικής, καθώς και την προμήθεια και χρήση των
φαρμάκων.
6. να αναπτύξει αποτελεσματικές επικοινωνιακές και
διαπροσωπικές δεξιότητες με τους ασθενείς, δημόσια πρόσωπα και τους επαγγελματίες υγείας σε ένα
εύρος του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης σε
μια σειρά από συσχετιζόμενα περιβάλλοντα.
7. να αναπτύξει την δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων,
τη λήψη ορθών αποφάσεων και την ικανότητα εφαρμογής σωστής κρίσης με βάση την επαγγελματική
πρακτική τηςφαρμακευτικής.
Εργαστήρια
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει άρτια εξοπλισμένα
εργαστήρια Βιολογίας, Χημείας και Βιοχημείας για την
εργαστηριακή ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και για τις
διαδικασίες αφομοίωσης και εμπέδωσης της θεωρίας,
και σχεδιάζει επί το παρόν στάδιο την επέκταση των
εργαστηριακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση πτυχίου (Bachelor
degree) +12μηνη πρακτική εξάσκηση.
*Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire.
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-sciencesand-engineering
81
Νοσηλευτική
Νursing
Εισαγωγή
Οι τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της γνώσης, της
τεχνολογίας και της φροντίδας των ασθενών, επιφέρουν
επαναστατικές αλλαγές στη νοσηλευτική εκπαίδευση σε
όλον τον κόσμο. Η έμφαση στα θέματα της ποιότητας
ζωής και ο ρόλος που διαδραματίζει η υγεία σε αυτό τον
τομέα, έχουν αυξήσει τη σπουδαιότητα και τη ζήτηση
των συναφών επαγγελμάτων. Ιδιαίτερα στην Κύπρο, μετά
την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ο ιδιωτικός
τομέας αντιμετωπίζει μεγάλη έλλειψη εγγεγραμμένων
νοσηλευτών Α΄ επιπέδου, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του. Πέραν τούτου,
η αποπεράτωση του νέου, μεγάλων διαστάσεων, κρατικού νοσοκομείου στη Λευκωσία και η αφυπηρέτηση
μεγάλου αριθμού Λειτουργών Υγείας, δημιούργησε ακόμη
περισσότερες ανάγκες για εργοδότηση Νοσηλευτών.
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ανταποκρινόμενο στην
αυξημένη ανάγκη για εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς, προσφέρει
Πρόγραμμα Σπουδών σε επίπεδο πτυχίου στη νοσηλευτική
εκπαίδευση.
Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα παρέχεται από εξειδικευμένο Ακαδημαϊκό προσωπικό, τόσο στον τομέα της Νοσηλευτικής,
όπου το Ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό προσωπικό έχει τα
κατάλληλα προσόντα και την αντίστοιχη εμπειρία στη
νοσηλευτική εκπαίδευση καθώς και στους τομείς των
βασικών και βιολογικών επιστημών που συμπληρώνουν
και υποστηρίζουν το πρόγραμμα για μια ολοκληρωμένη
εκπαίδευση. Το πρόγραμμα συνδυάζει την εκπαίδευση με
την ταυτόχρονη ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων. Οι
φοιτητές του προγράμματος στο αρχικό στάδιο αποκτούν
τις απαιτούμενες ικανότητες στο πλήρως εξοπλισμένο
Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες αυτές
αναπτύσσονται και βελτιώνονται περαιτέρω στον κλινικό
χώρο, όπου οι φοιτητές ασκούν και εφαρμόζουν τη νοσηλευτική φροντίδα. Επίσης το πρόγραμμα διαθέτει και
Simulation room όπου γίνεται άσκηση των φοιτητών σε
προσομοιωτές τελευταίας τεχνολογίας με ανθρώπινες
αντιδράσεις πάνω σε κλινικά νοσηλευτικά σενάρια. Η
κλινική εκπαίδευση γίνεται σε επιλεγμένα νοσοκομεία
και κλινικές, τόσο στον κρατικό όσο και στον ιδιωτικό
τομέα, υπό την εποπτεία Καθηγητών και εξειδικευμένων
κλινικών Νοσηλευτών.
82
Το πρόγραμμα συνάδει με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και
τις Ευρωπαϊκές οδηγίες περί Νοσηλευτικής και περιέχει
4.600 ώρες θεωρίας και πρακτικής. Οι ώρες μοιράζονται
εξίσου - 2.300 σε θεωρητικά μαθήματα και 2.300 σε ώρες
πρακτικής άσκησης.
Σκοπός
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να προετοιμάσει τους αποφοίτους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στη Νοσηλευτική με δυνατότητα να εργαστούν σε
νοσοκομεία ή κλινικές κρατικού ή ιδιωτικού τομέα τόσο
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Οι απόφοιτοι του
Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νοσηλευτική και στους
εξειδικευμένους κλάδους της.
Στόχοι
• Η παροχή γνώσης σ’ ένα ευρύ φάσμα βασικών αρχών
της Νοσηλευτικής επιστήμης και τέχνης.
• Η προσφορά γνώσης της διαδικασίας της έρευνας και
η εφαρμογή της στην καθημερινή νοσηλεία/φροντίδα
των ασθενών.
• Η εμπέδωση της γνώσης και της τέχνης της νοσηλευτικής καθώς και η απόκτηση εργαστηριακής εμπειρίας
με την εφαρμογή τους στον κλινικό χώρο, να δημιουργούν τις συνθήκες έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν
να αξιολογούν τα προβλήματα υγείας των ασθενών
χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη για την επιλογή της
κατάλληλης νοσηλείας και φροντίδας τους.
• Η ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων επικοινωνίας, ώστε
οι φοιτητές να μπορούν να επικοινωνούν σωστά τόσο
με τους ασθενείς και το ευρύτερο οικογενειακό τους
περιβάλλον, όσο και με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
επαγγελματιών υγείας.
• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο γραπτό και στον προφορικό λόγο, προκειμένου οι φοιτητές να είναι ικανοί να
συγγράφουν και να παρουσιάζουν τις έρευνές τους.
• Η ανάπτυξη επαγγελματικής υπευθυνότητας, ώστε οι
φοιτητές να είναι υπόλογοι των πράξεών τους μέσα
και έξω από τον κλινικό χώρο.
• Η εισαγωγή των φοιτητών στο ρόλο του επαγγελματία
νοσηλευτή στην κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα
και η δυνατότητα εγγραφής αποφοίτων σε επαγγελματικούς οργανισμούς όπως το ΝΜC, International
Association of Nurses, European Forum κ.ά.
• Η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, της ελεύθερης
σκέψης και της ευρηματικότητας για την προσαρμογή
των φοιτητών σε ένα περιβάλλον συνεχούς αλλαγής
για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία ως
εγγεγραμμένοι νοσηλευτές Α΄ επιπέδου ή και για
περαιτέρω Ακαδημαϊκές σπουδές.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση του πτυχίου (Bachelor
Degree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-sciencesand-engineering
83
Διατροφολογία και Διαιτολογία
Nutrition and Dietetics
Στόχοι του Προγράμματος
Ο στόχος του προγράμματος είναι να ετοιμάσει, μέσω
κατάλληλα σχεδιασμένων μαθημάτων, επαρκώς εκπαιδευμένους και προσοντούχους απόφοιτους για την
αγορά εργασίας του 21ου αιώνα, οι οποίοι θα μπορούν
να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στη διατροφολογία και
διαιτολογία προς όφελος των ατόμων και της δημόσιας
υγείας στην Κύπρο ή στη χώρα που θα επιλέξουν να
εξασκήσουν το επάγγελμά τους.
Η Λογική του Προγράμματος
Στην Κύπρο υπάρχει αυξημένη ανάγκη για τον κλάδο
της Διατροφολογίας και Διαιτολογίας. Το πρόγραμμα
προσφέρει στους φοιτητές ένα πρόγραμμα σπουδών
το οποίο στηρίζεται στις βασικές επιστήμες της Διατροφολογίας και Διαιτολογίας και στην πρακτική εφαρμογή
των αρχών των επιστημών της υγείας στη διατροφή. Το
πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να πληροί τις
προϋποθέσεις για αίτηση σε επαγγελματικές σχολές,
όπως ιατρική, οδοντιατρική, φυσικοθεραπεία και άλλα
παραϊατρικά επαγγέλματα. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα
ετοιμάζει τους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές στην
Κλινική Διαιτολογία.
Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος
Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να:
• Κατανοούν τη σύνθεση των τροφίμων και πώς τα
τρόφιμα παράγονται/κατασκευάζονται.
• Αξιολογούν κριτικά την ασφάλεια των τροφίμων
τόσο για τα άτομα όσο και για συγκεκριμένους πληθυσμούς.
• Εκτιμούν την επίδραση της σύνδεσης των τροφίμων
στην υγεία και στην ευεξία των ανθρώπων.
• Προσδιορίζουν το ρόλο της δίαιτας στην πρόληψη
ασθενειών και στην προώθηση της βέλτιστης υγείας.
• Αξιολογούν κριτικά τους κινδύνους που προκύπτουν από την υιοθέτηση ακατάλληλης διατροφής
από διάφορους πληθυσμούς (π.χ. έγκυες γυναίκες,
παιδιά, άτομα τρίτης ηλικίας).
• Επιδεικνύουν δεξιότητες και γνώσεις για την κριτική
χρησιμοποίηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας
στον τομέα των τροφίμων και της διατροφής.
• Κατανοούν θέματα πολιτικής που αφορούν στη διατροφή σε σχέση με τη δημόσια υγεία.
• Αξιολογούν την επιστημονική θεωρία και όρους στο
πλαίσιο των τροφίμων, του πολιτισμού, της δίαιτας
και της διατροφής.
• Αναπτύξουν τις κριτικές, αναλυτικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες καθώς και μια προσέγγιση για
δια βίου μάθηση με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη
στις επιστήμες διατροφής και διαιτολογίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος ανά έτος
σπουδών
Με την επιτυχή συμπλήρωση κάθε έτους σπουδών οι
φοιτητές θα είναι σε θέση να:
Έτος 1 & 2
• Επιδεικνύουν βασικές γνώσεις στην ανατομία και
φυσιολογία, βιολογία, βιοχημεία και χημεία.
• Κατανοούν το ρόλο της επιστήμης στην ασφάλεια και
ποιότητα των τροφίμων.
• Εκτιμούν την σημαντικότητα της διατροφής στην
πρόληψη ασθενειών.
• Διαβλέπουν τη σημαντικότητα της διατροφής στην
προώθηση της υγείας σε διαφορετικές κουλτούρες
και πολιτικά και οικονομικά περιβάλλοντα.
• Επιδεικνύουν μια σειρά από μεταβιβάσιμες δεξιότητες.
• Επιλέγουν τις προνομιούχες μεθόδους μάθησης.
• Διαχωρίζουν τις απαιτήσεις για ασφαλείς πρακτικές
εργασίας σε επιστημονικά εργαστήρια.
• Εφαρμόζουν την θεωρία σε πρακτικά θέματα.
Έτος 1 & 3
• Κατανοούν τη σημαντικότητα της διατροφής κατά τη
διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.
• Προσδιορίζουν τις κοινότυπες βιοχημικές και μεταβολικές διεργασίες του σώματος.
• Εξηγούν τη διατροφή σε σχέση με τον πολιτισμό, το
κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.
• Διαχωρίζουν τα χημικά συστατικά βασικών ομάδων
τροφών.
• Συγκεκριμενοποιούν τη δυνητική διαντίδραση μεταξύ τροφής και φαρμάκων και τη δυνητική ανάπτυξη
τροφικών αλλεργιών.
• Επιδείξουν επαγγελματισμό στην παρακολούθηση
και υλοποίηση του πλαισίου παρατήρησης.
Έτος 4
• Εξηγούν την πολυπλοκότητα των αντιδράσεων των
συστατικών των τροφών και να προβλέπουν τα αποτελέσματα τους.
• Εντοπίζουν τις απαιτήσεις για διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων και να εφαρμόζουν τις αρχές
του HACCP για εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας στα τρόφιμα.
• Συζητούν τη σημαντικότητα της κλινικής διατροφολογίας και πώς η τροφή και η διατροφή είναι σημαντικοί παράγοντες για την πρόληψη και τον έλεγχο
των ασθενειών.
• Προσδιορίζουν τις διατροφικές απαιτήσεις και τη
δυνητική τοξικότητα των θρεπτικών συστατικών.
• Αξιολογούν κριτικά τη βιβλιογραφία σε σχέση με τη
τροφή και τη διατροφή.
• Επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά κατά τη
διάρκεια του πλαισίου παρατήρησης.
Ζήτηση Αγοράς/Απασχολησιμότητα Αποφοίτων:
Μια μεγάλη μερίδα των αποφοίτων του προγράμματος θα
συνεχίσουν να εργάζονται στον τομέα της διατροφολογίας και της διαιτολογίας, όπως για παράδειγμα σε ερευνητικά ινστιτούτα διατροφής σε όλο τον κόσμο ή απασχόληση σε διαιτολογικά γραφεία. Εν όψει της αύξησης του
δημόσιου ενδιαφέροντος για τη διατροφή και την υγεία,
οι προσοντούχοι διατροφολόγοι/διαιτολόγοι τυγχάνουν
μεγάλης ζήτησης. Μπορούν να εργαστούν σε συνδέσμους
καταναλωτών, σε εταιρείες τροφίμων λιανικής πώλησης,
στο κράτος και στη βιομηχανία τροφίμων, ενώ άλλοι ως
δημοσιογράφοι σε θέματα που άπτονται της διατροφής
και της υγείας. Οι απόφοιτοι του κλαδου της Διατροφολογία/Διαιτολογία μπορούν να υποβάλουν αίτηση
για να γίνουν αποδεκτοί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
στη Διαιτολογία ή στο Μεταπτυχιακό MSc στην Κλινική
Διαιτολογία. Οι διαιτολόγοι εργάζονται σε διάφορους
χώρους, διατελώντας ποικίλους ρόλους.
Μετά την αποφοίτηση τους, οι περισσότεροι διαιτολόγοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή στην κοινοτική ή
πρωτοβάθμια φροντίδα. Αρκετοί συνεχίζουν για περαιτέρω εξειδίκευση σε τομείς όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία, η διατροφική υποστήριξη ή η δημόσια υγεία.
Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλοί άλλοι ρόλοι που μπορεί
ένα απόφοιτος του προγράμματος να διατελέσει, όπως
η διοίκηση, η έρευνα και η εκπαίδευση ή η ιδιωτική
πρακτική. Μερικοί επιλέγουν να επιδιώξουν περαιτέρω
σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο (PhD). Απόφοιτοι του
κλάδου εχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για εγγραφή στο
Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων, Τεχνολόγων Τροφίμων
και Διαιτολόγων Κύπρου.
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-sciencesand-engineering
84
85
Επιστήμη του Αθλητισμού
Sports Science
Εισαγωγή
Το πρόγραμμα Επιστήμης του Αθλητισμού αποτελεί μια
καινοτομία για τα κυπριακά δεδομένα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να
αποκτήσουν εξειδικευμένες θεωρητικές και πρακτικές
γνώσεις σε όλο το εύρος της αθλητικής επιστήμης, ούτως
ώστε να μπορούν να ασκήσουν επιτυχώς το επάγγελμα του αθλητικού επιστήμονα (π.χ. καθηγητή φυσικής
αγωγής, γυμναστή, προπονητή κ.τ.λ.), ή/και να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικούς με την
αθλητική επιστήμη κλάδους.
Μέσα από το πρόγραμμα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών
τους (εξάμηνα Α’ - Ε’), να ακολουθήσουν την εξειδικευμένη κατεύθυνση της Προπονητικής (Sports Coaching)
(εξάμηνα ΣΤ’ - Η’).
Η εκπαίδευση γίνεται από έμπειρους ακαδημαϊκούς με
ειδίκευση στην επιστήμη του αθλητισμού και της φυσικής
αγωγής, αλλά και σε άλλες βιολογικές επιστήμες. Κατά
την διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν την
ευκαιρία να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις
στην πρακτική άσκηση (π.χ. στη Φυσική Αγωγή, Προπονητική) σε σχολεία ή/και σε αθλητικές ομάδες.
Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε όσους
επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως καθηγητές φυσικής
αγωγής, προπονητές και γυμναστές (σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία, κέντρα υγείας και γυμναστήρια). Η
εις βάθος θεωρητική και πρακτική διδασκαλία εντός του
πλαισίου του προγράμματος έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει
τη συμμετοχή, την καθοδήγηση και την άρτια κατάρτιση
των φοιτητών σε θέματα του τομέα της επιστήμης του
αθλητισμού. Ο συνδυασμός και η ποικιλία των μαθημάτων καθιστούν δυνατή την απόκτηση ειδικών γνώσεων,
ικανοτήτων και δεξιοτήτων, δημιουργώντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο ολοκληρωμένους αθλητικούς επιστήμονες και
μελλοντικούς επαγγελματίες στον χώρο της αθλητικής
επιστήμης.
86
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Oι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν
στους εξής κυρίως κλάδους: Γυμναστές σε σχολεία και σε
αθλητικές ομάδες ή συλλόγους, προπονητές (κατεύθυνση
προπονητικής), σε γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και
κέντρα άσκησης και υγείας, συνεργάτες σε εργομετρικά
κέντρα, κ.α. Επιπλέον, θα μπορούν να ακολουθήσουν
μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της αθλητικής επιστήμης, της φυσικής αγωγής και σε σχετικούς κλάδους.
Περαιτέρω Σπουδές
Μετά την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor Degree) οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιστήμη της Άσκησης
και της Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-sciencesand-engineering
87
Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα
στην Πληροφορική και στην Επιστήμη
της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει τα παρακάτω μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στους τομείς
της Πληροφορικής και της Επιστήμης της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής. Περισσότερες πληροφορίες και
λεπτομέρειες για τα προγράμματα σπουδών είναι διαθέσιμες σε ξεχωριστά έντυπα.
Μεταπτυχιακά
Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική
Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής
Μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρολογική Μηχανική
Διδακτορικά
Διδακτορικό στην Πληροφορική
Διδακτορικό στην Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής
Διδακτορικό στην Ηλεκτρολογική Μηχανική
88
89
ΣΧΟΛΗ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
SCHOOL OF EDUCATION
ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
90
Πτυχία
94-95
Χορός
(Dance)
96-97
Μουσικές Σπουδές
(Music)
98-99
Προδημοτική Εκπαίδευση - Νηπιαγωγικά
(Pre-Primary Education)
100-101
Δημοτική Εκπαίδευση
(Primary Education)
102
Μεταπτυχιακά
Επιστήμες Αγωγής (MA in Education)
- Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας
- Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
- Εκπαιδευτική Τεχνολογία
- Ειδική Εκπαίδευση
- Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
- Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών
- Τέχνες και Εκπαίδευση
- Μουσική Παιδαγωγική
102
Διδακτορικά
Επιστήμες Αγωγής (PhD in Education)
- Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας
- Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
- Εκπαιδευτική Τεχνολογία
- Ειδική Εκπαίδευση
- Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
- Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών
- Τέχνες και Εκπαίδευση
- Μουσική Παιδαγωγική
91
ΣΧΟΛΗ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
SCHOOL OF EDUCATION
Φιλοσοφία
Η Σχολή Επιστημών Αγωγής φιλοδοξεί να προσφέρει επιστημονική γνώση και άρτια επαγγελματική
κατάρτιση με εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της σημερινής
και της αυριανής κοινωνίας.
Η προαγωγή των Παιδαγωγικών Επιστημών γίνεται μέσω αποτελεσματικής ακαδημαϊκής διδασκαλίας
και ουσιαστικής έρευνας. Η έρευνα, το πιο ζωτικό κύτταρο της πανεπιστημιακής διδασκαλίας, αποτελεί
βασική παράμετρο του προγράμματος σπουδών. Στους πτυχιούχους παρέχονται όλα τα εφόδια που
θα τους εξασφαλίσουν άρτια επιστημονική κατάρτιση για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Οι
συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά ζητήματα τεχνολογίας και παιδαγωγικής
επιστήμης γενικότερα αποτελούν βασική μέριμνα του προγράμματος, ενώ παράλληλα καλλιεργείται
η προώθηση των κοινωνικών αξιών στην εκπαίδευση, με βάση τις νέες κοινωνικοπολιτισμικές αντιλήψεις. Όλα τα πιο πάνω επιτελούνται μέσα σ’ ένα πνεύμα πλουραλισμού και ανθρωπιστικής παιδείας.
Εγγύηση για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων αποτελεί η υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου, τα πρωτοποριακά προγράμματα, το εξειδικευμένο διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό και η
σωστή λειτουργία των θεσμοθετημένων ακαδημαϊκών οργάνων.
Οι ολοένα και περισσότεροι φοιτητές της Σχολής Επιστημών Αγωγής εκπαιδεύονται ως αυριανοί
«πολίτες του κόσμου», με το όραμα της ευρωπαϊκής προοπτικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν
με επιτυχία και αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις του 21ου αιώνα σε τομείς που τους ενδιαφέρουν.
Η καθηγητική ομάδα αποτελείται από έμπειρα και προσοντούχα στελέχη με γνώση της κυπριακής
και διεθνoύς πραγματικότητας και βιομηχανίας και με πολύχρονη εμπειρία διδασκαλίας σε επιφανή
πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Το περιβάλλον εκπαίδευσης προετοιμάζει τους φοιτητές για άμεση εργοδότηση στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα ή για συνέχιση των σπουδών τους σε πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού. Οι
απόφοιτοι της Σχολής αποκτούν ολοκληρωμένη παιδεία, γνώσεις, ικανότητες και κριτικό τρόπο σκέψης
και ξεχωρίζουν και διαπρέπουν είτε ως επαγγελματίες εκπαιδευτικοί είτε ως μεταπτυχιακοί φοιτητές.
92
Ολοκληρωμένη εκπαίδευση
Στη Σχολή Επιστημών Αγωγής προσφέρονται τα ακόλουθα προγράμματα:
• 4ετές πρόγραμμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
• 4ετές πρόγραμμα Προδημοτικής Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγικών
• 4ετές πρόγραμμα Μουσικών Σπουδών
• 4ετές πρόγραμμα Χορού
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής
επιπέδου Master με οκτώ κατευθύνσεις:
• Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας
• Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
• Εκπαιδευτική Τεχνολογία
• Ειδική Εκπαίδευση
• Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
• Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών
Επιστημών
• Τέχνες και Εκπαίδευση
• Μουσική Παιδαγωγική
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής
Διδακτορικού επιπέδου με οκτώ κατευθύνσεις:
• Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας
• Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
• Εκπαιδευτική Τεχνολογία
• Ειδική Εκπαίδευση
• Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
• Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών
Επιστημών
• Τέχνες και Εκπαίδευση
• Μουσική Παιδαγωγική
Σταδιοδρομία
Οι σπουδές στους παραπάνω τομείς προσφέρουν
λαμπρές ευκαιρίες για ευχάριστη και αποδοτική εκπαίδευση-κατάρτιση. Με βάση πρόσφατη έρευνα σε παγκύπρια κλίμακα, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει μεγάλη αγορά
εργασίας για ειδικευμένα άτομα που θα ασχοληθούν με
τη φροντίδα και την αγωγή των παιδιών.
93
Χορός
Dance
Εισαγωγή
Το Πρόγραμμα Χορού στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
προσφέρει την δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν πτυχίο το οποίο βασίζεται στον ισορροπημένο
συνδυασμό πρακτικών και θεωρητικών αντικειμένων.
Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε ένα
υψηλό επίπεδο πρακτικής και θεωρητικής μελέτης του
χορού για να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες στον
σύγχρονο και κλασικό χορό, στην χορογραφία, και
επαρκή κριτική σκέψη. Οι φοιτητές μπορούν να μελετήσουν διάφορα είδη χορού όπως Graham, Release,
αυτοσχεδιασμό, κλασικό χορό καθώς και διεθνείς
χορευτικές τεχνικές, σε συγχρονισμό με τις εξελίξεις
στο παγκόσμιο πεδίο χορού.
Το Πρόγραμμα Χορού είναι μοναδικό στο είδος του στην
Κύπρο. Μέσω της πρακτικής εκπαίδευσης, της φιλοσοφικής αναζήτησης και της καλλιτεχνικής έκφρασης και
δημιουργίας, προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν χορό σε ανώτατο επίπεδο. Επίσης
δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν ένα
διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο, με
της προοπτικές να ακολουθήσουν μια αξιόλογη καριέρα σε διάφορους τομείς χορού τόσο στην Κύπρο όσο
και στο εξωτερικό.
Σκοπός
Μέσα από το πρόγραμμα, οι φοιτητές θα αποκτήσουν
πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις του σύγχρονου και
του κλασικού χορού, της ιστορίας και θεωρίας του
χορού, της δημιουργικής πρακτικής της χορογραφίας,
των ειδικών μεθόδων διδασκαλίας και της πολύπλευρης σχέσης του χορού με τις άλλες εικαστικές τέχνες.
94
Στόχοι
Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση:
1. Να συμμετέχουν ως χορευτές σε χορευτικές ομάδες
ή άλλα χορευτικά σύνολα.
2. Να γίνουν χορογράφοι σε χορευτικές ομάδες, θέατρα και χορευτικές παραγωγές.
3. Να σταδιοδρομήσουν ως καθηγητές χορού και κίνησης στη Δημοτική, Μέση και Ανώτερη Εκπαίδευση.
4. Να σταδιοδρομήσουν σε τομείς της πολιτιστικής και
καλλιτεχνικής ζωής.
5. Να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν
πολιτιστικά προγράμματα σε διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς ή υπηρεσίες.
6. Να διευθύνουν χορευτικές παραστάσεις.
7. Να σχεδιάζουν και να διεξάγουν έρευνες που σχετίζονται με το χορό και την κίνηση.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-education
95
Μουσικές Σπουδές
Music
Εισαγωγή
Το Πρόγραμμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας στελεχώνεται από καθηγητές με διδακτορικό τίτλο και πλούσιο ερευνητικό και συνθετικό έργο,
και από καταξιωμένους καλλιτέχνες-εκτελεστές. Είναι
προσανατολισμένο στο να προσφέρει υψηλής ποιότητας
μουσική παιδεία και επαγγελματική κατάρτιση, με ένα
σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών εφάμιλλο προγραμμάτων διεθνώς καταξιωμένων πανεπιστημίων και μουσικών
ακαδημιών, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις
απαιτήσεις της κοινωνίας του 21ου αιώνα. Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μουσικών
πεδίων το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και παιδαγωγική κατάρτιση με τη μουσική δημιουργικότητα και
την σε βάθος καλλιέργεια και ανάπτυξη της τεχνικής
και ερμηνευτικής δεξιότητας, τόσο στη Δυτικοευρωπαϊκή μουσική όσο και σε επιλεγμένα στυλ δημοφιλούς
(popular) μουσικής (τζαζ, ροκ, φανκ). Επίσης, προσφέρει
πολλές ευκαιρίες εμφάνισης μπροστά σε κοινό μέσω
της διαρκούς συμμετοχής σε μικρά και μεγάλα μουσικά
σύνολα (χορωδία δυτικοευρωπαϊκής μουσικής, χορωδία
τζαζ, μικρά σύνολα κλασικής μουσικής, σύνολα τζαζ,
φανκ και ροκ μουσικής).
Πρόγραμμα Σπουδών
Στόχοι Προγράμματος
Η επιτυχής παρακολούθηση του τετραετούς προγράμματος μουσικής προσφέρει στους απόφοιτους τη δυνατότητα:
1. Να σταδιοδρομήσουν ως δάσκαλοι μουσικής στη
Δημοτική Εκπαίδευση και ως καθηγητές μουσικής
στη Μέση και Ανώτερη Εκπαίδευση.
2. Να συμμετέχουν ως εκτελεστές σε ορχήστρες ή σε
άλλα μουσικά σύνολα.
3. Να σταδιοδρομήσουν σε τομείς της πολιτιστικής
ζωής.
4. Να σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν πολιτιστικά προγράμματα σε διάφορους πολιτιστικούς
οργανισμούς ή υπηρεσίες.
5. Να γίνουν μουσικοί διευθυντές, διασκευαστές και
συνθέτες.
6. Να ακολουθήσουν σολιστική καριέρα στην Κύπρο ή
στο εξωτερικό.
96
7. Να απασχολούνται ως δημιουργοί, εκτελεστές ή
παραγωγοί στον τομέα της δημοφιλούς (popular,
π.χ., τζαζ, ροκ, φανκ, κ.α.) μουσικής.
8. Να εργαστούν ως καθηγητές μουσικών οργάνων,
φωνητικής και θεωρητικών μουσικών μαθημάτων σε
ωδεία και μουσικές σχολές.
9. Να εργαστούν ως μουσικοί παραγωγοί στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
10.Να οργανώνουν, εκγυμνάζουν και διευθύνουν διάφορα μουσικά σύνολα (χορωδίες/ορχήστρες, κ.λ.π).
11.Να σχεδιάζουν και να διεξάγουν έρευνα στο πεδίο
της μουσικής.
12.Να απασχολούνται σε τομείς που άπτονται της μουσικής τεχνολογίας.
Το Πρόγραμμα της Μουσικής προσφέρει τις πιο κάτω
θεματικές ενότητες:
1. Παιδαγωγική της Μουσικής (Music Education).
2. Μουσική Εκτέλεση: κλασική μουσική (Classical
Performance) για όλα τα όργανα της Συμφωνικής
Ορχήστρας, Πιάνο, Κιθάρα και Φωνή.
3. Μουσική Εκτέλεση: Τζαζ Μουσική (Jazz Performance).
4. Δημιουργική Μουσική Τεχνολογία (Creative Music
Technology).
Προώθηση Μουσικής Κουλτούρας
Μέσα στο πλαίσιο των μαθημάτων του, το Πρόγραμμα
Μουσικών Σπουδών προωθεί τη λειτουργία Τετράφωνης Μεικτής Χορωδίας δυτικοευρωπαϊκής (κλασικής)
μουσικής, Χορωδίας Τζαζ, Συνόλων Κλασικών Κιθάρων,
Συνόλων Ηλεκτρικών Κιθάρων, Συνόλων Τζαζ, Ροκ και
Φανκ, Φωνητικών Συνόλων, Βυζαντινού Χορού, και
Συνόλων Μουσικής Δωματίου, που συμβάλλουν στο
«πολιτισμικό γίγνεσθαι» του τόπου και εκπροσωπούν
επάξια τη μουσική κουλτούρα της Κύπρου στην παγκόσμια μουσική σκηνή.
Διάρκεια σπουδών
4ετές πρόγραμμα για την απόκτηση πτυχίου (Bachelor
Degree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-education
97
Προδημοτική Εκπαίδευση
- Νηπιαγωγικά
Pre - Primary Education
Εισαγωγή
Είναι κοινώς αποδεκτό πως τα βασικά χαρακτηριστικά της
ανθρώπινης προσωπικότητας διαμορφώνονται κατά τα
πρώτα χρόνια της ζωής και πως οι εμπειρίες της περιόδου
αυτής έχουν καθοριστική επίδραση πάνω σε ολόκληρη
την ανάπτυξη του παιδιού. Σήμερα, αναγνωρίζεται από
όλους, και κυρίως από το κράτος, ότι αυτοί που θα ασχοληθούν με τη φροντίδα των παιδιών στα πρώτα χρόνια
της ζωής τους πρέπει να έχουν ειδική κατάρτιση: γνώση
για τις βασικές βιολογικές, πνευματικές, ψυχολογικές και
κοινωνικές ανάγκες του παιδιού, για τους νόμους που
διέπουν την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά του και για
τους ορθούς χειρισμούς στην αντιμετώπιση των διαφόρων
προβλημάτων που ανακύπτουν.
Σκοπός
Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει
ολοκληρωμένη θεωρητική και επαγγελματική κατάρτιση
σε άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν ως νηπιαγωγοί-παιδαγωγοί.
Στόχοι
Ο φοιτητής αναμένεται:
• Να γνωρίσει βασικές έννοιες και αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και συνεπώς να κατανοήσει πώς
αυτές οριοθετούν την οργάνωση και άσκηση του
διδακτικού έργου.
• Να εμβαθύνει στις θεωρητικές βάσεις της αγωγής
και του διδακτικού έργου μελετώντας τις ιστορικές,
φιλοσοφικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές
διαστάσεις της αγωγής και μάθησης.
• Να αποκτήσει τις διδακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική οργάνωση και
διεξαγωγή της διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο καθώς
και για την καλλιέργεια της αυτενέργειας και της
δημιουργικότητας των παιδιών της νηπιακής ηλικίας.
• Να κατανοήσει το ρόλο του νηπιαγωγείου στο
σύγχρονο κόσμο και ειδικότερα την αποστολή του
να υποβοηθήσει την πνευματική ανάπτυξη των
παιδιών της νηπιακής ηλικίας.
• Να προαγάγει τις ιδέες της διαπολιτισμικότητας, της
συνεργασίας και της αλληλοκατανόησης.
• Να αναπτύξει τη δεξιότητα έρευνας και το πνεύμα
ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης.
98
• Να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως φορέας βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και της γενικότερης
ανάπτυξης του περίγυρου στον οποίο θα εργάζεται.
Διάρκεια σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-education
99
Δημοτική Εκπαίδευση
Primary Education
Εισαγωγή
Αναντίλεκτα, κατά τη διάρκεια της φοίτησης σε δημοτικό
σχολείο αναπτύσσεται σημαντικά η προσωπικότητα του
παιδιού και τίθενται οι βάσεις μιας στέρεης γνωστικής
ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος εκπαιδευτικός
πρέπει να γνωρίσει σε βάθος τα γνωστικά αντικείμενα που
διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο, τον τρόπο σκέψης των
παιδιών σχολικής ηλικίας, τους σκοπούς της εκπαίδευσης
και πώς αυτοί αναδιαμορφώνονται από την επίδραση των
τρεχουσών ιστορικοπολιτικών και κοινωνικοοικονομικών
επιδράσεων, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του
εκπαιδευτικού συστήματος. Τα θέματα αυτά αναλύονται
διεξοδικά μέσα από τους κύκλους μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών.
Σκοπός
Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει δασκάλους-παιδαγωγούς για παιδιά ηλικίας 6-12
ετών. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος δάσκαλος πρέπει
να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες
και ταυτόχρονα να διαμορφώσει τις στάσεις που θα
του επιτρέψουν από τη μια να οργανώσει το κατάλληλο
μαθησιακό περιβάλλον για τη γνωστική ανάπτυξη παιδιών
ηλικίας 6-12 ετών και από την άλλη να υποβοηθήσει την
ανάπτυξή τους στον κοινωνικό, συναισθηματικό και
ηθικό τομέα.
Στόχοι
Με το πέρας των σπουδών του ο φοιτητής αναμένεται:
• Να γνωρίσει τις βασικές έννοιες και αρχές των Επιστημών της Αγωγής και συνεπώς να κατανοήσει πώς
αυτές οριοθετούν την οργάνωση και την άσκηση του
διδακτικού έργου.
• Να εμβαθύνει στις θεωρητικές βάσεις της αγωγής
και του διδακτικού έργου μελετώντας τις ιστορικές,
φιλοσοφικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της αγωγής και μάθησης.
• Να κατανοήσει το ρόλο του σχολείου στο σύγχρονο
κόσμο και ειδικότερα την αποστολή του να υποβοηθήσει την πνευματική ανάπτυξη παιδιών της σχολικής ηλικίας.
• Να προαγάγει τις ιδέες της διαπολιτισμικότητας, της
συνεργασίας και της αλληλοκατανόησης.
100
• Να αποκτήσει τις διδακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική οργάνωση και
διεξαγωγή της διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο,
καθώς και για την καλλιέργεια της αυτενέργειας και
της δημιουργικότητας των παιδιών σχολικής ηλικίας.
• Να αναπτύξει τη δεξιότητα έρευνας και το πνεύμα
ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης.
• Να λειτουργήσει ως φορέας βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και της γενικότερης ανάπτυξης του περίγυρου στον οποίο θα εργάζεται.
Διάρκεια σπουδών
Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree).
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/school-of-education
101
Μεταπτυχιακά και
Διδακτορικά Προγράμματα
στις Επιστήμες Αγωγής
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει τα παρακάτω μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στον τομέα των
Επιστημών Αγωγής. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τα προγράμματα σπουδών είναι διαθέσιμες
σε ξεχωριστά έντυπα.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (MA in Education)
- Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας
- Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
- Εκπαιδευτική Τεχνολογία
- Ειδική Εκπαίδευση
- Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
- Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών
- Τέχνες και Εκπαίδευση
- Μουσική Παιδαγωγική
Διδακτορικά Προγράμματα
Διδακτορικό στις Επιστήμες Αγωγής (PhD in Education)
- Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας
- Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
- Εκπαιδευτική Τεχνολογία
- Ειδική Εκπαίδευση
- Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
- Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών
- Τέχνες και Εκπαίδευση
- Μουσική Παιδαγωγική
102
103
05
104
ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
SCHOOL OF MEDICINE
ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πτυχία
106-107
Ιατρική
(Medicine - Graduate Entry Level)
105
Ιατρική
MBBS (Bachelor in Medicine
and Bachelor in Surgery), 4 χρόνια
Εισαγωγή
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το
St George’s - University of London, μια από τις κορυφαίες Ιατρικές Σχόλες στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν
ενώσει τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν το πτυχίο
ιατρικής (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery)
του St George’s στην Κύπρο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που έχουν ήδη συμπληρώσει το πρώτο
τους πτυχίο - όπως για παράδειγμα το πτυχίο Βιολογίας
του Ανθρώπου, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα στην
Κύπρο, θεωρούνται φοιτητές του St George’s University of London και επωφελούνται του καινοτόμου
προγράμματος σπουδών που αναπτύχθηκε από το
St George’s. Ταυτόχρονα, απολαμβάνουν όλα τα προνόμια και πλεονεκτήματα της φοίτησης στις σύγχρονες
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Με
την ολοκλήρωση του προγράμματος στην Κύπρο, οι
φοιτητές αποκτούν το πτυχίο MBBS από το St George’s University of London, το οποίο είναι επίσης υπεύθυνο
για τα ακαδημαϊκά πρότυπα και την διασφάλιση ποιότητας του προγράμματος στη Λευκωσία.
Διάρκεια και Δομή Προγράμματος
Τέσσερα χρόνια (4 χρόνια) για την απόκτηση του πτυχίου MBBS. Τα πρώτα δύο χρόνια του προγράμματος
πραγματοποιούνται στην Κύπρο και τα τελευταία δύο
χρόνια, της κλινικής άσκησης, σε εγκεκριμένα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία όπως το Γενικό Νοσο-κομείο
Λευκωσίας στην Κύπρο, το Sheba Medical Centre στο
Ισραήλ και το Jackson Park Hospital στην Αμερική.
106
Κριτήρια Εισδοχής
Οι υποψήφιοι πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν ένα
πτυχίο (όπως για παράδειγμα το πτυχίο Βιολογίας
του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας) με
γενικό βαθμό ισοδύναμο με 2.2 Honours ή να έχουν
μεταπτυχιακό τίτλο (π.χ. MSc, MPhil ή PhD) σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών, να επιτύχουν στο Medical College
Admission Test (MCAT) ή στο Graduate Australian
Medical School Admission Test (GAMSAT) και να περάσουν από ειδική συνέντευξη.
Για όσους ενδιαφέρονται η εξέταση του Medical
College Admission Test (MCAT) προσφέρεται και στο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.nicosia.sgul.ac.cy ή να επικοινωνήσετε με το
Γραφείο Εισδοχής, τηλ: 22471941/945,
email: [email protected]
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/medical-school
107
06
UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE
ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire, είναι ένα από τα κορυφαία Βρετανικά
Πανεπιστήμια και αποτελεί υπόδειγμα στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι
πρωτοπόρο, καινοτόμο και ενθαρρύνει άτομα και οργανισμούς να αριστεύσουν. Η
υπεροχή του στη διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα οδηγείται από διεθνείς
πρακτικές και προσεγγίσεις, καθιστώντας το μια κορυφαία επιλογή μεταξύ των
αποφοίτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για να διευρύνουν τους εκπαιδευτικούς
και επαγγελματικούς τους ορίζοντες.
Στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire φοιτούν πάνω από 27,700 φοιτητές, από
περισσότερες από ογδόντα πέντε διαφορετικές χώρες, που σπουδάζουν σε
προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί ωστε να τους βοηθήσουν στην άμεση
εργοδότηση τους. Κατά την αποφοίτηση, οι φοιτητές θα διαθέτουν επαγγελματικά
προσόντα, δεξιότητες ζωής, πρακτική εμπειρία και επαφή με ένα συνεχώς
αναπτυσσόμενο δίκτυο από πάνω από 170.000 αποφοίτους - ακριβώς αυτό που
χρειάζονται για την έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
Πτυχία
110-111
Διαιτολογία
BSc (Hons) Dietetics
112-113
Διαχείριση Περιβάλλοντος
BSc (Hons) Environmental Management
114-115
116-117
Καλές Τέχνες
BA (Hons) Fine Art
118-119
Φυσικοθεραπεία
BSc (Hons) Physiotherapy
Μεταπτυχιακά
120-121
Κοινωνικές Παρεμβάσεις
(MSc Social Interventions)
Φαρμακευτική
MPharm Pharmacy
Το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire τιμήθηκε με τον τίτλο «Επιχειρηματικό
Πανεπιστήμιο της χρονιάς 2010» από το Times Higher Education (THE) και
κατατάσσεται στην κορυφή του 4% όλων των πανεπιστημίων στον κόσμο, σύμφωνα
με την πρόσφατη Παγκόσμια Κατάταξη των Πανεπιστημίων από το Times Higher
Education (THE).
108
109
Διαιτολογία
Dietetics
BSc (Hons)
Εισαγωγή
Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του προγράμματος
είναι να παράγει αποφοίτους που είναι εφοδιασμένοι
με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες που
απαιτούνται για να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή
ως κλινικοί διαιτολόγοι στο HCPC και το Συμβούλιο
Εγγραφής Επιστημόνων Τεχνολόγων Τροφίμων και
Διαιτολόγων Κύπρου. Η λογική είναι να αποκτηθούν
θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτικές εμπειρίες
που θα επιτρέψουν να αντεπεξέλθει ο απόφοιτος
με επιτυχία στις ανάγκες της διαιτολογίας/κλινικής
διαιτολογίας. Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να
χρησιμοποιήσει μια μαθητοκεντρική προσέγγιση που
να συμπεριλαμβάνει το μαθητή ενεργά στη μάθησή
του, μέσω της εκπαιδευτικής και πρακτικής εξάσκησης.
Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση ενθαρρύνει τη
σύνθεση της γνώσης, διευκολύνει τόσο δεξιότητες
επίλυσης προβλημάτων όσο και τις ικανότητες
εφαρμογής διαιτολογικών προσεγγίσεων που οδηγούν
στην επαγγελματική αυτονομία των φοιτητών. Το
πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να επιτρέψει στον
απόφοιτο διαιτολόγο να μπορεί να προσαρμοστεί,
να διαχειρίζεται και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
για παροχή υγειονομικής περίθαλψης και να είναι
σε θέση να εργαστεί ως μέλος μιας διεπιστημονικής
ομάδας. Ενθαρρύνει, επίσης, από την αρχή τη συνεχή
επαγγελματική ανάπτυξη.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι
η μορφή της πρακτικής με βάση την εκπαίδευση και την
αναγνώριση ότι η πρακτική είναι ένα αναπόσπαστο μέρος
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ότι οι τοποθετήσεις
σε νοσηλευτήρια και άλλες εγκαταστάσεις για πρακτική
εξάσκηση έχουν την ίδια αξία με την πανεπιστημιακή
μελέτη. Η πρακτική εξάσκηση είναι καθοριστικής
σημασίας για την ενσωμάτωση των θεωρητικών
γνώσεων με την εφαρμογή στην πράξη.
Σκοπός
Το πρόγραμμα προσφέρει όλα τα αναγκαία εφόδια που
χρειάζεται ένας επαγγελματίας υγείας στο τομέα της
Διαιτολογίας και έχει ως κύριο σκοπό να προετοιμάσει
τους μελλοντικούς Διαιτολόγους/Κλινικούς Διαιτολόγους να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για ένα μεγάλο
φάσμα ασθενειών και καταστάσεων υγείας.
110
Το ολοκληρωμένο αυτό πρόγραμμα έχει ως όραμα
την αλληλοσυμπλήρωση της θεωρίας με την πρακτική
άσκηση. Το πρόγραμμα Διαιτολογίας BSc (Hons), έχει
αναπτυχθεί με σκοπό να εφοδιάσει τους πτυχιούχους
με υψηλής ποιότητας θεωρητικές και πρακτικές
δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων του επαγγέλματος. Η
διαιτολογική πρακτική είναι βασισμένη σε μια σειρά
ακαδημαϊκών και πρακτικών αρχών που προϋποτίθενται
για να εξασφαλίσουν ότι οι απόφοιτοι διαιτολόγοι έχουν
το επίπεδο ικανότητας που απαιτείται για να παρέχουν
άριστες διαιτολογικές και διατροφικές συμβουλές και
φροντίδα.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Η διδασκαλία γίνεται απο εξειδικευμένους καθηγητές,
με πολυετή πρακτική και εκπαιδευτική εμπειρία.
Χρησιμοποιώντας ποικίλες, σύγχρονες μεθόδους
διδασκαλίας, η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω πρακτικών
εργαστηρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, και άλλων
ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων.
Πρακτική Εκπαίδευση
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, η θεωρητική διδασκαλία
εναλλάσσεται με πρακτική εκπαίδευση, προσφέροντας
έτσι τις απαραίτητες πρακτικές εμπειρίες που θα
χρειαστείτε ως πτυχιούχοι. Οι ώρες της πρακτικής
εκπαίδευσης σε κάθε έτος σπουδών είναι (ενδεικτικά):
1ο Έτος: 281 ώρες
2ο Έτος: 450 ώρες
3ο Έτος: 675 ώρες
Η πρακτική εξάσκηση γίνεται σε κρατικά και ιδιωτικά
νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια και γραφεία
κλινικών διαιτολόγων. Η πρακτική εξάσκηση δίνει
την ευκαιρία να συνδεθούν και να εφαρμοστούν οι
θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις του πανεπιστήμιου,
σε ασθενείς ή άτομα με διάφορες καταστάσεις υγείας.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης, υπάρχει
η υποστήριξη και καθοδήγηση έμπειρων κλινικών
διαιτολόγων (εκπαιδευτών), καθώς επίσης και των
έμπειρων καθηγητών.
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/university-ofhertfordshire
Διάρκεια Σπουδών
Τρία (3) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree), BSc (Hons).
4. Επιτυχή Προσωπική συνέντευξη.
5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
6. Πιστοποιητικό Υγείας.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Οι διαιτολόγοι εργοδοτούνται τόσο εντός [(νοουμένου
ότι αιτηθούν και εγκριθούν από το Health and Care
Professions Council (HCPC) για τον τίτλο του RD
(Registered Dietitian) ή/και τον τίτλο του κλινικού
διαιτολόγου από το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων
και Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου
σύμφωνα με τον Ν(31)/(Ι)96 ] όσο και εκτός του
νοσοκομειακού τομέα. Επιπλέον, οι διαιτολόγοι
ασχολούνται με την αθλητική διατροφή, με την
κατάλληλη μεταπτυχιακή κατεύθυνση, τη βιομηχανία
τροφίμων, την εκπαίδευση και την έρευνα.
Σημείωση1: Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τα 1 και 3, 4,
5, 6 ή 2 και 3, 4, 5, 6
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει στο σπουδαστή τη
θεωρητική γνώση και την πρακτική εμπειρία για να
αντεπεξέλθει σε όλους τους πιο πάνω τομείς. Όλοι οι
απόφοιτοι, νοούμενου ότι έχουν περάσει τουλάχιστο
τις 1100 ώρες πρακτικής εξάσκησης είναι επιλέξιμοι
για να αιτηθούν για έγκριση από το Health Professional
Council για τον τίτλο του RD (Registered Dietitian)
και έπειτα τον τίτλο του κλινικού διαιτολόγου από το
Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων και Τεχνολόγων
Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου σύμφωνα με τον
Ν(31)/(Ι)96.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα.
Απευθείας Εισδοχή
Για εισδοχή1 στο πρόγραμμα, οι δυνάμει σπουδαστές
θα πρέπει να έχουν:
1. Απολυτήριο Λυκείου με ελάχιστη γενική βαθμολογία
17/20 και τουλάχιστον δύο (2) επιλεγόμενα μαθήματα από: Βιολογία, Βιολογία Ανθρώπου, Φυσική,
Χημεία, με ελάχιστη βαθμολογία 15/20, αντίστοιχα.
ή
2. Τρία (3) GCE A2 Levels με ελάχιστη βαθμολογία ΑΒB
στα μαθήματα: Χημεία, Βιολογία και Φυσική.
και
3. GCSE English Language (Αγγλικά) με ελάχιστη
βαθμολογία το C ή IELTS (Academic) 6.5 (τουλάχιστον 6.0 σε όλες τις κατηγορίες) ή αντίστοιχο TOEFL.
Εισδοχή Μέσω Foundation Year
Εάν ο υποψήφιος δεν πληροί τα κριτήρια εισδοχής
1-3, θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα χρόνο στο premedical ως Προπαρασκευαστικό Έτος (Foundation
Year) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Απολυτήριο Λυκείου με ελάχιστη γενική βαθμολογία
15/20 και με τα ακόλουθα επιλεγόμενα μαθήματα:
Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Μαθηματικά.
2. Επιτυχή Προσωπική συνέντευξη.
3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
4. Πιστοποιητικό Υγείας.
5. English Placement Test.
Με την ολοκλήρωση του Προπαρασκευαστικού Έτους
(Foundation Year) ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει πετύχει την ακόλουθη επίδοση για να εξεταστεί η περίπτωση του περαιτέρω:
1. Συνολική Βαθμολογία (GPA) - 2,7/4 (B-)
2. Αγγλικά - ENGL 101 (C)
3. Τα μαθήματα:
• Γενική Βιολογία Ι & II & Εργαστήριο
• Εισαγωγή στην Διατροφή & Υγεία
• Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών
• Βασική Γραφή
• Άλγεβρα και Τριγωνομετρία
• Γενική Βιολογία ΙΙ
• Εισαγωγή στην Οργανική & Βιολογική Χημεία
• English Composition
• Εισαγωγή στην Ανθρώπινη Ανατομία & Φυσιολογία
4. Σε κανένα από τα μαθήματα του Προπαρασκευαστικού Έτους (Foundation Year) δε θα πρέπει να έχει
χαμηλότερη βαθμολογία από C.
Ολοκλήρωση του Προπαρασκευαστικού Έτους (Foundation Year) με αποκλίσεις από τα παραπάνω δε θα
επιτρέψει την περαιτέρω εξέταση της περίπτωσης για
εισδοχή στο πρόγραμμα.
111
Διαχείριση Περιβάλλοντος
Environmental Management
BSc (Hons)
Εισαγωγή
Οι παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές, η μόλυνση της
ατμόσφαιρας, του νερού και του εδάφους, οι χρήσεις
της γης και οι αλλαγές στη βιοποικιλότητα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η αποτελεσματική
διαχείριση του περιβάλλοντος έχει καταστεί απαραίτητη για την βιομηχανία, τις επιχειρήσεις, την τοπική
αυτοδιοίκηση, το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον καθώς και η
ανθρώπινη υγεία και ποιότητα ζωής.
Σκοπός
Το πρόγραμμα καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων που
καταπιάνονται με το περιβάλλον και τα προβλήματα που
το αφορούν όπως οι κλιματικές αλλαγές και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η διαχείριση οικοσυστημάτων,
η περιβαλλοντική πολιτική και ανάπτυξη κ.α. Εκτός από
τις εξειδικευμένες γνώσεις οι σπουδαστές αποκτούν
πρακτικές εμπειρίες και δεξιότητες, όπως π.χ. στην
χρήση και εφαρμογή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών GIS (Geographic Information System).
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Η διδασκαλία γίνεται απο εξειδικευμένους καθηγητές,
με πολυετή πρακτική και εκπαιδευτική εμπειρία. Αξιοποιώντας ποικίλες, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας,
η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω εργασίες πεδίου, σεμιναρίων, διαλέξεων, και άλλων ατομικών και ομαδικών
δραστηριοτήτων. Οι δεξιότητες που θα αναπτύξετε
σε όλη τη σειρά των μαθημάτων, θα σας καταρτίζουν
κατάλληλα ώστε να μπορέσετε να ακολουθήσετε
οποιοδήποτε επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό κλάδο της
Διαχείρισης Περιβάλλοντος, και να αναπτύξετε περαιτέρω το ταλέντο σας.
Διάρκεια Σπουδών
Τρία (3) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree), BSc (Hons).
112
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε
να παρέχονται στο σπουδαστή γνώσεις και δεξιότητες
που θα τον ενισχύσουν κατάλληλα για τη μελλοντική
του εργασία. Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν
άριστες προοπτικές για σταδιοδρομία σε πολλούς
τομείς όπως η πολεοδομία, η διαχείριση υδατικών
πόρων, τα συμβούλια αποχετεύσεων, η διαχείριση
στερεών αποβλήτων, η περιβαλλοντική υγιεινή, οι
συμβουλευτικές υπηρεσίες, η κατασκευαστική βιομηχανία, οι δασικές βιομηχανίες, οι εταιρείες ενέργειας
και πετρελαιοειδών κ.ο.κ. Μπορούν επίσης να εργαστούν ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι-μελετητές σε θέματα
του περιβάλλοντος.
3. IELTS 6.5 (with minimum 6 in all components).
4. Επιτυχή προσωπική συνέντευξη.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα.
Με την ολοκλήρωση του προπαρασκευαστικού έτους
(Foundation Year) θα πρέπει να έχει πετύχει τις
ακόλουθες επιδόσεις για συνέχιση των σπουδών:
1. Συνολική Βαθμολογία (GPA) - 2,2/4 (C+)
2. Αγγλικά - ENGL 101 (B)
3. Κανένα από τα μαθήματα του Προπαρασκευαστικού Έτους (Foundation Year) δε θα πρέπει να έχει
χαμηλότερη βαθμολογία από C
Απευθείας Εισδοχή
1. Απολυτήριο Λυκείου με ελάχιστη γενική βαθμολογία
17/20 και με επιλεγόμενα μαθήματα: Μαθηματικά
και τουλάχιστον ΕΝΑ από Χημεία, Φυσική ή Βιολογία
με ελάχιστη βαθμολογία 15/20, αντίστοιχα
ή
2. Τρία (3) GCE A Levels με ελάχιστη βαθμολογία C στα
Μαθηματικά και Βιολογία ή Χημεία ή Φυσική
και
Σημείωση: Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τα 1,3 και
4 ή 2,3 και 4.
Εισδοχή Μέσω Foundation Year
Εάν ο υποψήφιος δεν πληροί τα κριτήρια εισδοχής, θα
πρέπει να παρακολουθήσει ένα χρόνο στο pre-medical
ως Προπαρασκευαστικό Έτος (Foundation Year) με τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Απολυτήριο Λυκείου με ελάχιστη γενική βαθμολογία 15/20
2. English Placement Test
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/university-ofhertfordshire
113
Καλές Τέχνες
Fine Art
BΑ (Hons)
Εισαγωγή
Η τέχνη στις μέρες μας διατηρεί μία σημαντική θέση
στο επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής των κοινωνιών,
ενώ διαρκώς επεκτείνεται σε νέες περιοχές και παίρνει
συναρπαστικές κατευθύνσεις. Οι σύγχρονοι εικαστικοί
καλλιτέχνες αποτελούν ισχυρή κινητήρια δύναμη και
συμβάλλουν ποικιλότροπα με τις γνώσεις, τις ιδέες και
τη δημιουργικότητά τους στην ευρύτερη πολιτιστική,
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.
Σκοπός
Οι σπουδαστές διερευνούν τις σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές, γνωρίζουν τα μεγάλα επιτεύγματα του
παρελθόντος και κατανοούν τη σημασία της εικαστικής
παράδοσης. Μέσω του προγράμματος αναπτύσσουν
τις καλλιτεχνικές δεξιότητές τους και ενθαρρύνονται
να αναζητήσουν, να πειραματιστούν και να εκφράσουν
τη δημιουργικότητά τους, όχι μόνο με τη χρήση πινέλων και καβαλέτων, αλλά και με την εφαρμογή νέων
τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι σπουδαστές μελετούν τις
παραδοσιακές εφαρμογές σε συνδυασμό με τις προηγμένες τεχνολογίες σε χώρους όπως η ζωγραφική και
το σχέδιο, η γλυπτική και η τρισδιάστατη δημιουργία,
οι καλλιτεχνικές εκτυπώσεις και η χαρακτική, η φωτογραφία, το video και τα ψηφιακά μέσα. Παράλληλα, η
εκπαίδευσή τους ενισχύεται από σειρές σεμιναρίων και
εργαστηρίων, που παραδίδονται από καταξιωμένους
επισκέπτες εικαστικούς και επαγγελματίες του χώρου
των τεχνών, όπως ποιητές, σχεδιαστές, κριτικούς της
τέχνης, επιμελητές συλλογών και εκθέσεων κ.ά. Η
ομάδα των άριστα καταρτισμένων, με διεθνούς ακτινοβολίας εικαστικό και ερευνητικό έργο, καθηγητών,
υποστηρίζει την εκπαίδευση μέσα σε ένα δημιουργικό
περιβάλλον, προετοιμάζοντας άρτια τους αυριανούς
επαγγελματίες στους τομείς των καλών τεχνών.
Απευθείας Εισδοχή
Για εισδοχή στο πρόγραμμα, οι δυνάμει σπουδαστές θα
πρέπει να έχουν:
1. Απολυτήριο Λυκείου με ελάχιστη γενική βαθμολογία 17/20 και Μαθηματικά με ελάχιστη βαθμολογία
15/20
114
ή
2. Επιτυχία σε άλλες εξετάσεις εγκεκριμένες από το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου και το
Naric, UK
3. GCSE στα Μαθηματικά με ελάχιστη βαθμολογία το C
και
4. GCSE English Language (Αγγλικά) με ελάχιστη
βαθμολογία το C ή IELTS 6.5, ή TOEFL (Paper based:
513, Computer based: 183, Internet based: 65)
Σημείωση: Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τα 1 και 4 ή
2, 3 και 4.
Portfolio
Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος θα πρέπει, σε
προγραμματισμένη συνέντευξη με τους υπεύθυνους
του προγράμματος, να παρουσιάσει φάκελο εργασιών
του (portfolio). Οι εργασίες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την ικανότητα και το ταλέντο του στο σχέδιο και
τη ζωγραφική καθώς και γνώση της χρήσης βασικών
υλικών.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει portfolio, θα πρέπει
να παρακολουθήσει το Προπαρασκευαστικό Έτος
(Foundation Year).
Εισδοχή Μέσω Foundation Year
Υποψήφιος που δεν πληροί τα γενικά κριτήρια για απευθείας εισδοχή στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να παρακολουθήσει το Προπαρασκευαστικό Έτος (Foundation
Year) εφόσον έχει:
1. Απολυτήριο Λυκείου με ελάχιστη γενική βαθμολογία
15/20
2. GCSE English Language (Αγγλικά) ή English Placement Test
Με την ολοκλήρωση του Προπαρασκευαστικού Έτους
(Foundation Year) ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει
πετύχει την ακόλουθη επίδοση για να εξεταστεί η
περίπτωσή του περαιτέρω:
1. Συνολική Βαθμολογία (GPA) - 2,2/4 (C+)
2. Αγγλικά - ENGL 101 (C)
3. Κανένα από τα μαθήματα του Προπαρασκευαστικού
Έτους (Foundation Year) δε θα πρέπει να έχει χαμηλότερη βαθμολογία από C.
Ολοκλήρωση του Προπαρασκευαστικού Έτους
(Foundation Year) με αποκλίσεις από τα παραπάνω δεν
θα επιτρέψει την περαιτέρω εξέταση της περίπτωσης
για εισδοχή στο πρόγραμμα. Σημαντικός είναι ο ρόλος
της ποιότητας του portfolio που θα δημιουργήσει ο
σπουδαστής κατά την περίοδο του προπαρασκευαστικού έτους.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Μετά την αποφοίτησή τους οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Καλών Τεχνών έχουν τη δυνατότητα ποικίλων
επιλογών. Μπορούν να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικοί εικαστικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ως ιστορικοί και κριτικοί τέχνης, ως επιμελητές
συλλογών και εκθέσεων ή ως σύμβουλοι πολιτιστικών
υπηρεσιών και ιδρυμάτων τέχνης. Επίσης, μπορούν να
εργαστούν στον εκδοτικό χώρο, στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ως γραφίστες, σχεδιαστές εσωτερικών χώρων ή σχεδιαστές προϊόντων, ως
διοικητικά στελέχη διαχείρισης μουσείων και προβολής
πολιτιστικών θεσμών αλλά και ως επαγγελματίες εικαστικοί καλλιτέχνες.
Διάρκεια Σπουδών
Τρία (3) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree), BA (Hons)
Γλώσσα Διδασκαλίας
Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα.
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/university-ofhertfordshire
115
Φαρμακευτική
Pharmacy
MPharm
Εισαγωγή
Ο ρόλος του Φαρμακοποιού είναι πολύ σημαντικός
στον τομέα της υγείας, ως ο πλέον ειδικός στον τομέα
των φαρμάκων. Οι Φαρμακοποιοί, πέραν από το
φαρμακείο και την κλινική, ασχολούνται επίσης με την
ανάπτυξη και βελτίωση νέων φαρμάκων για σκοπούς
αντιμετώπισης των διαφόρων ασθενειών. Η απόκτηση
του τίτλου (MPharm) από Αγγλικό Πανεπιστήμιο απαιτεί τετραετή παρακολούθηση σπουδών, συνοδευόμενη από ένα χρόνο πρακτικής άσκησης (Preregistration
Training Year), για να μπορέσει ο υποψήφιος να αιτηθεί
την εγγραφή του στο σχετικό Μητρώο Φαρμακοποιών
στην Κύπρο, το ΗΒ ή αλλού στην Ευρώπη.
Σκοπός
Το πρόγραμμα της Φαρμακευτικής (MPharm), έχει
αναπτυχθεί για να δώσει στο σπουδαστή μια λεπτομερή
κατανόηση της θεωρίας και πρακτικής της Φαρμακευτικής Επιστήμης. Η σειρά των μαθημάτων αποσκοπεί στο
να παρασχεθούν οι σχετικές επιστημονικές γνώσεις και
δεξιότητες για να μπορέσει κάποιος να γίνει σωστός
φαρμακοποιός, να μπορεί να κατανοεί τις διάφορες
λειτουργίες του οργανισμού και να είναι σε θέση να
εφαρμόσει τη γνώση του στη θεραπεία των ασθενών.
Τέλος, ο φοιτητής μαθαίνει για το ρόλο του Φαρμακοποιού στη βιομηχανία φαρμάκων και αναπτύσσει
διαπροσωπικές δεξιότητες, όπως η επικοινωνία, η
εφαρμογή της τεχνολογίας και πληροφοριών, και η
ομαδική εργασία μέσα στο πλαίσιο του επαγγέλματος.
Διάρκεια Σπουδών
Τέσσερα χρόνια εκ των οποίων ο πρώτος και τέταρτος
χρόνος σπουδών πραγματοποιούνται στην Κύπρο και οι
τρίτος και τέταρτος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι απόφοιτοι μετά τη λήψη του πτυχίου τους (4 έτη) και την
συμπλήρωση της πρακτικής τους άσκησης (ένα έτος)
μπορούν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις απόκτησης
άδειας επαγγέλματος Φαρμακοποιού και να αποκτήσουν έτσι όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του
Φαρμακοποιού και τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος τόσο στην Κύπρο, όσο και στις υπόλοιπες
Ευρωπαϊκές χώρες.
Μέθοδοι διδασκαλίας
Η διδασκαλία γίνεται από εξειδικευμένους καθηγητές,
με πολυετή πρακτική και εκπαιδευτική εμπειρία. Αξιοποιώντας ποικίλες, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας,
η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω πρακτικών εργαστηρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, και άλλων ατομικών και
ομαδικών δραστηριοτήτων, καθώς και πρακτικής τόσο
σε εικονικό αλλά και πραγματικό φαρμακείο.
Κριτήρια εισδοχής
1. Απευθείας εισαγωγή στο πρώτο έτος με απολυτήριο
Λυκείου: 18/20 στο απολυτήριο Λυκείου, με τουλάχιστον 18/20 στη Χημεία και σε ένα άλλο μάθημα
θετικής κατεύθυνσης. Αν η Αγγλική δεν είναι η
πρώτη γλώσσα: IELTS με βαθμό 6.5 και τουλάχιστον
6.0 σε κάθε επιμέρους εξέταση.
2. Εισαγωγή μέσω A levels: Διαδικασία UCAS: 340
μονάδες περιλαμβανομένων GCE A2 Level στη
Χημεία με βαθμό B και τουλάχιστον ένα θέμα θετικής κατεύθυνσης (Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία ή
Ψυχολογία) με βαθμό τουλάχιστον Β.
116
Γλώσσα Διδασκαλίας
Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα.
3. Κάτοχος 3 A levels γίνεται αποδεκτός αν έχει επιτύχει βαθμούς ABB (περιλαμβανομένων A2 επιπέδου
στη Χημεία και σε ένα άλλο θέμα θετικής κατεύθυνσης (Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία ή Ψυχολογία).
4. Για εισαγωγή μέσω του προπαρασκευαστικού
έτους (Foundation Year): στο απολυτήριο Λυκείου,
με τουλάχιστον 15/20 στη Χημεία και σε ένα άλλο
μάθημα θετικής κατεύθυνσης και γενική επίδοση
GPA 2.4 στο τέλος του προπαρασκευαστικού έτους.
Ισοδύναμα κριτήρια μπορούν να ληφθούν υπόψη.
Άλλα κριτήρια:
• Επιτυχής συνέντευξη
• Λευκό ποινικό μητρώο
• Πιστοποιητικό υγείας
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/university-ofhertfordshire
117
Φυσικοθεραπεία
Physiotherapy
BSc (Hons)
Εισαγωγή
Το πρόγραμμα προσφέρει μια δυναμική προσέγγιση
στη μελέτη της φυσικοθεραπείας και σας παρέχει όλες
εκείνες τις ικανότητες και δεξιότητες για να γίνετε ένας
ικανός επαγγελματίας φυσικοθεραπευτής. Θα αποκτήσετε θεωρητικές γνώσεις αλλα και πρακτικές εμπειρίες που θα σας επιτρέψουν να αντεπεξέλθετε επιτυχώς
στις ανάγκες της σύγχρονης φυσικοθεραπείας.
Σκοπός
Προσφέροντας όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας σύγχρονος επαγγελματίας υγείας, το πρόγραμμα έχει ως βασικό σκοπό να σας προετοιμάσει ως τους
αυριανούς Φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ένα ευρύ φάσμα ασθενών,
συμβάλλοντας σημαντικά στο κοινωνικό σύνολο.
Μέθοδοι διδασκαλίας
Η διδασκαλία γίνεται απο εξειδικευμένους καθηγητές,
με πολυετή πρακτική και εκπαιδευτική εμπειρία. Αξιοποιώντας ποικίλες, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας,
η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω πρακτικών εργαστηρίων,
σεμιναρίων, διαλέξεων, και άλλων ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων. Οι δεξιότητες που θα αναπτύξετε
σε όλη τη σειρά των μαθημάτων, θα σας καταρτίσουν
κατάλληλα ώστε να μπορέσετε να ακολουθήσετε οποιοδήποτε επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό κλάδο της Φυσικοθεραπείας, και να αναπτύξετε περαιτέρω το ταλέντο
σας.
Πρακτική Εκπαίδευση
Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, η θεωρητική
διδασκαλία εναλλάσσεται με πρακτική εκπαίδευση,
προσφέροντας έτσι τις απαραίτητες πρακτικές εμπειρίες που θα χρειαστείτε ως πτυχιούχοι. Οι ώρες της
πρακτικής εκπαίδευσης σε κάθε έτος σπουδών είναι
(ενδεικτικά):
1ο Έτος: 204 ώρες
2ο Έτος: 340 ώρες
3ο Έτος: 510 ώρες
118
Η πρακτική εκπαίδευση γίνεται σε κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και θεραπευτήρια και σας
δίνει τη δυνατότητα να συνδέετε και να εφαρμόζετε
τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που μαθαίνετε στο Πανεπιστήμιο, σε πραγματικούς ασθενείς.
Κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου πρακτικής εκπαίδευσης, θα απολαμβάνετε την υποστήριξη και καθοδήγηση καταξιωμένων και έμπειρων φυσικοθεραπευτών, καθώς επίσης θα βρίσκεστε σε τακτική επαφή
με τους καθηγητές σας.
Διάρκεια Σπουδών
Τρία (3) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor
Degree), BSc (Hons).
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Ως πτυχιούχοι του προγράμματος Φυσικοθεραπείας,
θα έχετε την ευκαιρία να σταδιοδρομήσετε σε ένα
ευρύ φάσμα τομέων υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας. Μπορείτε να εργοδοτηθείτε τόσο στον δημόσιο
(νοουμένου ότι θα αιτηθείτε και εγκριθείτε από το
Health and Care Professions Council του Ηνωμένου
Βασιλείου για τον τίτλο του Physio-therapist ή/και
τον τίτλο του Φυσικοθεραπευτή από το Συμβούλιο
Εγγραφής Φυσικοθεραπευτών Κύπρου), όσο και
στον ιδιωτικό τομέα, σε μια πλειάδα ειδικοτήτων,
όπως μυοσκελετικά/ορθοπεδικά, νευρολογικά,
καρδιοαναπνευστικά, αθλητικές ομάδες, γυμναστήρια ή ακόμη και αυτοαπασχόληση.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα.
Απευθείας Εισδοχή
Για εισδοχή1 στο πρόγραμμα, οι δυνάμει
σπουδαστές θα πρέπει να έχουν:
1. Απολυτήριο Λυκείου με ελάχιστη γενική βαθμολογία 17/20 και τουλάχιστον δύο (2) επιλεγόμενα
μαθήματα από: Βιολογία, Βιολογία Ανθρώπου,
Φυσική, Χημεία, με ελάχιστη βαθμολογία 15/20,
αντίστοιχα.
ή
2. Τρία (3) GCE A2 Levels με ελάχιστη βαθμολογία
ΑΒB στα μαθηματα: Χημεία, Βιολογία και Φυσική.
και
3. GCSE English Language (Αγγλικά) με ελάχιστη
βαθμολογία το C ή IELTS (Academic) 6.5 (τουλάχιστον 6.0 σε όλες τις κατηγορίες) ή αντίστοιχο TOEFL.
4. Επιτυχή Προσωπική συνέντευξη.
5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
6. Πιστοποιητικό Υγείας.
Σημείωση1: Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί
τα 1 και 3, 4, 5, 6 ή 2 και 3, 4, 5, 6
Εισδοχή Μέσω Foundation Year
Εάν ο υποψήφιος δεν πληροί τα κριτήρια εισδοχής
1-3, θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα χρόνο στο premedical ως Προπαρασκευαστικό Έτος (Foundation
Year) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Απολυτήριο Λυκείου με ελάχιστη γενική βαθμολογία
15/20 και τουλάχιστον δύο (2) επιλεγόμενα μαθήματα από: Βιολογία, Φυσική, Χημεία
2. Επιτυχή Προσωπική συνέντευξη.
3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
4. Πιστοποιητικό Υγείας.
5. English Placement Test.
Με την ολοκλήρωση του Προπαρασκευαστικού Έτους
(Foundation Year) ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει πετύχει την ακόλουθη επίδοση για να εξεταστεί η περίπτωση του περαιτέρω:
1. Συνολική Βαθμολογία (GPA) - 2,8/4 (B)
2. Αγγλικά - ENGL 101 (B)
3. Τα μαθήματα:
• General Biology I & II (Β),
• Elements of Physics (Β),
• Introduction to Organic and Biological Chemistry (Β),
• Introduction to Human Anatomy and Physiology (Β).
4. Κανένα από τα μαθήματα του Προπαρασκευαστικού
Έτους (Foundation Year) δε θα πρέπει να έχει χαμηλότερη βαθμολογία από C.
Ολοκλήρωση του Προπαρασκευαστικού Έτους (Foundation Year) με αποκλίσεις από τα παραπάνω δε θα
επιτρέψει την περαιτέρω εξέταση της περίπτωσης για
εισδοχή στο πρόγραμμα.
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/university-ofhertfordshire
119
Κοινωνικές Παρεμβάσεις,
Μεταπτυχιακό
MSc Social Interventions
Εισαγωγή
Η Κυπριακή κοινωνία παρουσιάζει μια συνεχή κινητικότητα σε πληθυσμιακά μεγέθη, αντίληψη αξιών και
αλλαγές στην κοινωνικό-οικονομική της δομή. Στην ίδια
κατεύθυνση εξελίσσεται και η κοινωνική πολιτική, με
στόχο τη βελτίωση στην επιλογή και στην προσβασιμότητα Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας, την αναβάθμιση
των οργανώσεων και την εξειδίκευση των επαγγελματιών για καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των κοινωνικών υπηρεσιών. Παρ΄ όλο, όμως, που αυτές οι αλλαγές
έχουν επιφέρει σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές μεταλλάξεις, η επιχειρηματολογία για την
εξεύρεση αποτελεσματικότερων τρόπων διαχείρισης
αυτών συνεχίζεται.
Αυτά τα αναφυόμενα ζητήματα έχουν δημιουργήσει
ανησυχίες για την ανάγκη ποιοτικής κατάρτισης και
εξειδίκευσης σε επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας,
για την καθοδήγηση και παροχή αποτελεσματικότερων
υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους τους, προκειμένου να μπορούν να τους προσφέρουν τις προϋποθέσεις για μια αποδοτική συμβίωση και ενεργό συμμετοχή μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των
κοινοτήτων τους.
Σκοπός
Κύριος σκοπός είναι η δημιουργία μεταπτυχιακών
αποφοίτων, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με δεξιότητες, σύγχρονες θεωρητικές γνώσεις, και ικανότητες
που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων στους τομείς της κοινωνικής εργασίας και κοινωνικής πρόνοιας.
Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στην κάλυψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών σε τομείς, όπως
η προστασία παιδιών και εφήβων, η ψυχική υγεία, η
διϋπηρεσιακή δικτύωση των οργανώσεων και η διεπιστημονική συνεργασία, η πρακτική στην εποπτεία και η
διαχείριση-ανάπτυξη του προσωπικού.
120
Ο σχεδιασμός του Προγράμματος Σπουδών αποβλέπει
στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, με την αξιοποίηση της επαγγελματικής προϋπηρεσίας τους ή/και της τρέχουσας εμπειρίας
στο πλαίσιο απασχόλησής τους. Επιδίωξη παραμένει
πάντα η προετοιμασία ικανών και έμπειρων επιστημόνων υγείας και πρόνοιας σε διεπιστημονικά πλαίσια
εργασίας.
Κριτήρια Εισδοχής
Για εισδοχή στο πρόγραμμα, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας (ψυχολογία, κοινωνική
εργασία, νοσηλευτική, κοινωνιολογία, εργοθεραπεία )
της Κύπρου και άλλων χωρών, οι οποίοι γνωρίζουν καλά
την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
1. Αίτηση Εισδοχής.
2. Αντίγραφο Πτυχίου στις παραπάνω ειδικότητες.
3. Ελάχιστος βαθμός πτυχίου Καλώς (C).
4. Υποψήφιοι που δεν έχουν αποφοιτήσει από ελληνόφωνο πανεπιστήμιο πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό κατοχής της Ελληνικής Γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό, ενδέχεται να
ζητηθεί η παράλληλη παρακολούθηση του προσφερόμενου εξαμηνιαίου μαθήματος Ελληνικών (GREK
150).
5. Υποψήφιοι που το πρώτο τους πτυχίο δεν είναι από
αγγλόφωνο πανεπιστήμιο υποβάλλουν αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής της αγγλικής γλώσσας
IELTS με βαθμό 6.0 και πάνω ή αντίστοιχο ισότιμο.
6. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει
τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την επαγγελματική, εθελοντική, διδακτική, ερευνητική
εμπειρία στον κλάδο, καθώς και την επιστημονική
και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
7. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από ένα
ακαδημαϊκό και τον πιο πρόσφατο εργοδότη.
8. Σύντομο κείμενο 600 λέξεων, όπου ο υποψήφιος
αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για φοίτηση στο συγκεκριμένο ΜΠΣ. Αποτελεί πλεονέκτημα
να εργάζεται ο υποψήφιος ή να έχει τουλάχιστον
διετή(2) επαγγελματική εμπειρία.
Διάρκεια Σπουδών
Ένα έτος (πλήρη φοίτηση) έως δύο έτη (μερική φοίτηση) για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα.
Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
www.unic.ac.cy/schools-programmes/university-ofhertfordshire
121
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ;
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε το ειδικό τεστ επαγγελματικού
προσανατολισμού ΑΡΙΣΤΟΝ, πριν καταλήξετε στην επιλογή κλάδου σπουδών. Με αυτό το τεστ,
δοκιμασμένο σε χιλιάδες νέους πριν από εσένα, και σταθμισμένο με βάση τα ευρήματα που
καταγράφηκαν θα μπορέσετε, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας, να ανακαλύψετε το ταλέντο σας και να μετρήσετε τις δυνάμεις και προτιμήσεις σας.
Τηλεφωνείστε στο 22841528 το συντομότερο, για να μιλήσετε με ένα ειδικό Σύμβουλο.
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ;
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δεσμεύεται να εξετάσει κάθε περίπτωση χωριστά, με τις ιδιαιτερότητες
που έχει, δίνοντας την προσοχή και φροντίδα που αρμόζει στη δική σας περίπτωση. Επικοινωνήστε
με τον Σύμβουλο Σπουδών που σας εξυπηρετεί, για να συζητήσετε το αίτημα σας ή τηλεφωνείστε
στο 22841528.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ένας Σύμβουλος Σπουδών βρίσκεται στη διάθεση σας. Επικοινωνήστε μαζί μας το
συντομότερο, για να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, να ανταλλάξουμε σκέψεις, ιδέες και
στοιχεία, και να ορίσουμε μια συνάντηση γνωριμίας.
Τηλ.: 22841528
e-mail: [email protected]
www.youtube.com/user/UniversityNicosia
twitter.com/Uni_of_Nicosia
www.facebook.com/universitynicosia
Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46, Τ.Κ. 24005, 1700 Λευκωσία
Tηλ.: +357-22-841500, Φαξ: +357-22-357481
E-mail: [email protected]
www.unic.ac.cy
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
4 022 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content