Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες
Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας;
• Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
• Φοιτητές και Σπουδαστές
• Ενήλικες άνεργοι που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας
• Γονείς για να βοηθηθούν στο να κατανοήσουν βαθύτερα τις ανάγκες των εφήβων και να τους στηρίξουν ουσιαστικά στην όποια τους απόφαση, μέσα από τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος εμπιστοσύνης και ελεύθερης έκφρασης.
Δωρεάν υπηρεσίες Συμβουλευτικής Επαγγελματικού
Προσανατολισμού - Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας παρέχονται
από τους εξής δημόσιους φορείς:
(Στοιχεία επικοινωνίας για τις παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται στον αναλυτικό κατάλογο που ακολουθεί)
• Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που λειτουργούν σε όλους τους νομούς της χώρας και εξυπηρετούν μαθητές, νέους έως 25 ετών,
εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες. Λίστα των ΚΕΣΥΠ είναι επίσης διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minedu.gov.gr/publications/docs/dieyth_kesyp_sep_101012.pdf
• Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ) του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, τα οποία λειτουργούν σε 570 σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη
χώρα. Μπορείς να ενημερωθείς για το κοντινότερο ΓΡΑΣΕΠ από τον Καθηγητή ΣΕΠ ή τη Διεύθυνση του Σχολείου σου καθώς και το ΚΕΣΥΠ της περιοχής σου. Λίστα των ΓΡΑΣΕΠ είναι επίσης διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minedu.gov.gr/publications/docs/dieyth_grasep_sep_101012.pdf
• Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης και Πρότυπα Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του
ΟΑΕΔ., τα οποία μεταξύ άλλων παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής για θέματα απασχόλησης – επιχειρηματικότητας και επαγγελματικό προσανατολισμό. Όσοι επιθυμούν να αναζητήσουν εργασία σε κάποια
Ευρωπαϊκή χώρα μπορούν να απευθυνθούν στο Δίκτυο Συμβούλων EURES του ΟΑΕΔ. Αναλυτική λίστα των
υπηρεσιών του ΟΑΕΔ είναι επίσης διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr/Pages/
SN_10.pg
• Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστήμιων και Ανώτατων Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρυμάτων, όπου παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων κατά τη μετάβασή τους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.
• Γραφεία Συμβουλευτικής στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, όπου παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής
με στόχο τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, την παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και την συνολική στήριξη των εκπαιδευόμενων ως προς την ανάπτυξη προσωπικών
δεξιοτήτων και ικανοτήτων και την ατομική, επαγγελματική και κοινωνική τους εξέλιξη.
Αρμόδιοι φορείς για το θεσμό της Συμβουλευτικής
και Επαγγελματικού προσανατολισμού:
• Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) - Τμήμα Α’ Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Τηλέφωνο: 210 344 2222, 210 344 2224 Fax: 210 344 3343
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=66&Itemid=464&lang=el
e-mail: [email protected]
• Ε θνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ)Tηλ. 210 8233669 Fax 210 8233772
E-mail: [email protected] Ιστοσελίδα: http:// www.ekep.gr
• Παιδαγωγικό Iνστιτούτο Τομέας ΣΕΠ: http://sep.pi-schools.gr
Τι είναι η Συμβουλευτική
και Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Συμβουλευτική
Σταδιοδρομίας;
Γραφεία Διασύνδεσης O.T.E.K (Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) www.career-otek.gr
Αθήνα, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΤΕΚ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δραγατσανίου 4, Αθήνα 105 59
Τηλ. 210-3315633 210 3315633 Fax 210 3231821 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Ρόδο, στην Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ξενοδοχείο «Soleil» Δημοκρατίας 2, Τ.Κ. 85 100
Τηλ. 22410 24190, Fax 22410 24356 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Θεσσαλονίκη, στην ΕΠΑΣ Μακεδονίας
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ξενοδοχείο «Ξενία Ήλιος» Παραλία Περαίας, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 57 019 Τηλ. 23920 25551, Fax . 23920 25555
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
H Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός ή αλλιώς Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής με στόχο την στήριξη των ατόμων (μαθητών, σπουδαστών,
φοιτητών, νέων, ενηλίκων κ.λπ.) στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων
και διαχείρισης σταδιοδρομίας σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ηράκλειο, Ξενοδοχείο «Ξενία Ήλιος» Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ξενοδοχείο «Ξενία Ήλιος» Κοκκίνι Χάνι, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71 110 Τηλ. . 2810
761363, Fax . 2810 761580
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Άλλες Υπηρεσίες
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ Γ.Σ.Ε.Ε. http://www.kepea.gr/
ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ οδός Βούλγαρη 1 & Πειραιώς 24, Τ.Κ.104-37, Αθήνα
Τηλ. 210-52.88.000, Fax: 210-52.45.510
1966 Γραμμή επικοινωνίας ΚΕ.Π.Ε.Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Α. (Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών)
http://services.acci.gr/jobfinder/
Ακαδημίας 7, 4ος όροφος, Τ.Κ. 10671, Αθήνα,
Τηλ. 210-3382366, Fax 210-3382367 210-3382159 και 210-3627911
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Πληροφορίες που αφορούν τους νέους.
Αχαρνών 417, ΤΚ 11143, Αθήνα Τηλ./φαξ: 210 25 99 495 – Τηλ. 210-2599300
http://www.neagenia.gr/
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διασύνδεσης Ανέργων και Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας) http:// www.gsevee.gr/index.asp?a_id=521&nnid=2749
Η έκδοση αυτή χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των
πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή.
Παρασίου 1 & Αχαρνών, 99, Τ.Κ.10440 Αθήνα
Tηλ. (30) 210 8233669
Fax (30) 210 8233772
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: http:// www.ekep.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 – 02.35/1167
Πώς γίνεται;
ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συμβουλευτικής
και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
• Επιλέγεις σπουδές;
• Επιλέγεις επάγγελμα;
• Αναζητάς εναλλακτικά
σταυροδρόμια καριέρας;
ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ!
Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας συζητούν μαζί
σου ατομικά ή/και με τους γονείς σου. Με τη χρήση ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και άλλων δραστηριοτήτων σε βοηθούν να επιλέξεις τις σπουδές ή το επάγγελμα που θα ακολουθήσεις ώστε να ανταποκρίνεται στις ικανότητές σου, να σε ενδιαφέρει και να σε ευχαριστεί. Παράλληλα, βοηθούν στο σχεδιασμό, επανασχεδιασμό και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας σε διάφορα στάδια κρίσιμων μεταβάσεων από
την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, την ανάγκη για ανταπόκριση στις απαιτήσεις της δια βίου μάθησης,
τη λήψη και επανασχεδιασμό αποφάσεων για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης και την
καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων. Ο αριθμός και το περιεχόμενο των συναντήσεων θα εξαρτηθεί από τις
ανάγκες σου και το αίτημα σου και φυσικά τηρείται η εμπιστευτικότητα.
Τι προσφέρει ένα πρόγραμμα Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Συμβουλευτικής
Σταδιοδρομίας;
Ένα πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει ως στόχο να σε βοηθήσει να
λάβεις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσεις τη σταδιοδρομία σου. Ειδικότερα,
θα μπορέσεις:
• να πληροφορηθείς έγκυρα για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
• να μάθεις να αναζητάς, να επεξεργάζεσαι και να αξιολογείς πληροφορίες, καθώς και να διερευνάς εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους, με στόχο τη δια βίου επαγγελματική σου ανάπτυξη στη σημερινή κοινωνία της δια βίου μάθησης.
• να αποκτήσεις πληρέστερη γνώση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς σου, των ενδιαφερόντων
σου, των ικανοτήτων-δεξιοτήτων σου και των αξιών σου, παραγόντων που αναμφισβήτητα επηρεάζουν
τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές σου επιλογές.
• να λάβεις την απόφαση που σου ταιριάζει καλύτερα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχεις συγκεντρώσει για εσένα, για τις σπουδές & τα επαγγέλματα που σε ενδιαφέρουν.
• να βοηθηθείς στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αν είσαι υποψήφιος/α για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• να καταρτίσεις το ατομικό σου σχέδιο δράσης ώστε να ενταχθείς στην αγορά εργασίας ή να επαναπροσδιορίσεις την επαγγελματική σου πορεία σύμφωνα με τις προσωπικές σου ανάγκες και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς εργασίας.
Κέντρα Συμβουλευτικής και
Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.)
ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου
Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2, 11146 Αθήνα
Τηλ. 210 2139053 Fax 210 2139046
[email protected]esyp-a-athin.att.sch.gr
ΚΕΣΥΠ Ηλιούπολης
Παπαναστασίου & Βουλιαγμένης 525,
16341 Ηλιούπολη
Τηλ. 210 9944686 Fax 210 9944687
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Πατησίων
Θήρας 45-47 & Ιεροσολύμων,
112 53 Κάτω Πατήσια
Τηλ. 210 8610003, 210 8695049
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων
Π. Κυριακού 10, 115 21 Αμπελόκηποι
Τηλ. 210 6469537, 210 6464286, 210 5234796
http://kesyp-ampel.att.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Αγίας Παρασκευής
Έλλης 3, 15232 Χαλάνδρι
Τηλ. 210 6082984, 210 6084072
Fax 210 6082983
http://1kesypva.blogspot.com
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Νέας Ιωνίας
Ελ Αλαμέϊν 20, 14231 Νέα Ιωνία
Τηλ. 210 2723275Fax 210 2756062
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Αιγάλεω
Π. Ράλλη & Θηβών, 12210 Αιγάλεω
Τηλ. 210 5444694, 210 5447748
http://1kesyp-g-athin.att.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Περιστερίου
Πατριάρχου Σεργίου 24Α, 12136 Περιστέρι
Τηλ. 210 5741499, Fax 210 5741999
http://2kesyp-g-athin.att.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Ιλίου
Αχιλλέως & Χασιάς 123, 13122 , Ίλιον
Τηλ. 210 2690215
ΚΕΣΥΠ Αλίμου
Δωδεκανήσου 12, 17456 Άλιμος
Τηλ. 210 9955036 Fax 210 9954200
210 9922618, 210 9961615
http://sites.google.com/site/kesypalimou
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Καλλιθέας
1ο Γεν. Λυκ. Καλλιθέας,
Αιγέως 41-43 & Αγησιλάου,
176 75 Καλλιθέα Τηλ. 210 9420410,
210 9426389, 210 9408513, 210 9414513
http://2kesyp-d-athin.att.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Παλλήνης
Λεονταρίου 11, 15344 Παλλήνη
Τηλ. 210 6666779Fax 210 6666709
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Αχαρνών
Ροδόπης & Φιλιατών, 13951 Αγ. Άννα
Τηλ. 210 2311703, 210 2319025
http://kesyp-acharn.att.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Κορωπίου
Σπ. Δάβαρη 77 & Αττικής,194 00 Κορωπί
Τηλ. 210 6625697, 210 6627444,
210 6623700, 210 6615862
http://kesyp-korop.att.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Ελευσίνας
Κελεού 3, 19200 Ελευσίνα
Τηλ. 210 5545005
[email protected]
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Πειραιά
Ελ. Βενιζέλου & Κουντουριώτου 89, 18532 Πειραιά
Τηλ. 210 4114155,210 4101184
http://1kesyp-peiraia.att.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Κερατσινίου
Βυζαντίου & Μαυρομιχάλη, 18756 Κερατσίνι
Τηλ.-Fax 210 4313103
[email protected]
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Πόρου
Λύκειο Πόρου, 18020 Αγ. Στέφανος
Τηλ. 22980 25705
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Αγρινίου
Πανοπούλου & Χαβέλα 8, 30100 Αγρίνιο
Τηλ. 26410 33821Fax 26410 48414
http://kesyp-agr.ait.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Μεσολογγίου
Σταυροπούλου 31, 30200 Μεσολόγγι
Τηλ. 26310 25660Fax 26310 25616
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Ναυπλίου
Αιγίου 75, 21100 Ναύπλιο
Τηλ.-Fax 27520 29602
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Τρίπολης
Σπετσεροπούλου 38, 22100 Τρίπολη
Τηλ. 2710 241816Fax 2710 241848
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Άρτας
Αράχθου 17, 47100 Άρτα
Τηλ.-Fax 26810 72196,26810 72758
http://dide.art.sch.gr/kesyp
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Πάτρας
Κανακάρη 118, 26221 Πάτρα
Τηλ. 2610 278747Fax 2610 279187
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς
Ρούμελης 3, 2ος όροφος, 32100 Λιβαδειά
Τηλ.-Fax 22610 80772
[email protected]
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Θήβας
Ηλέκτρας 20, 32200 Θήβα
Τηλ.-Fax 22620 25998
http://2kesyp.voi.sch.gr
E-mail: [email protected]
ΚΕΣΥΠ Γρεβενών
Μακεδονομάχων 22 & Θεοδώρου Ζιάκα,
51100 Γρεβενά
Τηλ.-Fax 24620 87070, 24620 87071
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Δράμας
Ηπείρου 16, 2ος οροφ.,66100 Δράμα
Τηλ. 25210 45666, Fax 25210 35002
http://kesyp.dra.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Ρόδου
Αγ. Αναστασίας & Π. Π. Γερμανού, 85100 Ρόδος
Τηλ. 22410 73763Fax 22410 73850
http://kesyp.dod.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Κω
Εθνικής Αντιστάσεως,85300 Κως
Τηλ. - Fax 22420 48162
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Αλεξανδρούπολης
Εμπορίου & Μακράς Γεφύρας, 68100 Αλεξανδρούπολη
Τηλ. 25510 88162 Fax 25510 88161
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Ορεστιάδας
Ευριπίδου & Σωτ. Τζερκέζη 8, 68200 Ορεστιάδα
Τηλ.-Fax 25520 28444
http://2kesyp.evr.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Χαλκίδας
Γ. Παπανδρέου 2,34100 Χαλκίδα
Τηλ. 22210 21847, 22210 60228 Fax 22210 21847
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Καρπενησίου
24510,Καραϊσκάκη 14,36100 Καρπενήσι
Τηλ.-Fax 22370 24618,22370
[email protected]
http://dide.eyr.sch.gr
ΚΕΣΥΠ Ζακύνθου
Φιλικών 1,29100 Ζάκυνθoς
Τηλ. 26950 29945
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Πύργου
Μπιζανίου 8, 27100 Πύργος
Τηλ. 26210 23531Fax 26210 23532
http://kesyp.ilei.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Βέροιας
Αγ. Δημητρίου 8,59100 Βέροια
Τηλ. 23310 70877 Fax 23310 75877, 23310 76730
http://kesyp.ima.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Ηρακλείου
Πλεύρη 1 & Γερωνυμάκη, 71306 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.-Fax 2810 282680, 2810 344624
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Ηγουμενίτσας
23ης Φεβρουαρίου 1, 46100 Ηγουμενίτσα
Τηλ.-Fax 26650 28770
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Λευκού Πύργου
Εθν. Αμύνης 8, 54621 Θεσ/νίκη
Τηλ. 2310 230613, 2310 251355
http://1kesyp-a.thess.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Θέρμης
Αποστ. & Γρηγ. Ταβάκη 28, 57001Θέρμη
Τηλ. 2310 466462, 2310 466512
http://kesyp-therm.thess.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Θερμαϊκού
Πινδάρου 11 & Σαπφούς 3, Δ. Δ. Περαίας, 57019 Περαία
Τηλ. 23920 76016
http://kesyp-therma.thess.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Νεάπολης
Αγίου Στεφάνου 26, 56727 Νεάπολη
Τηλ.-Fax 2310 550240
http://1kesyp-v.thess.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Λαγκαδά
Λουτρών 14 ,57200 Λαγκαδάς
Τηλ.-Fax 23940 20372
http://2kesyp-v.thess.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Ιωαννίνων
Δημητρίου Δούλη 15, 45444 Ιωάννινα
Τηλ. 26510 65021 Fax 26510 65022
http://kesyp.ioa.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Καβάλας
Παλαιολόγου 5, 3ος όροφος, 65110 Καβάλα
Τηλ.-Fax 2510 230953, 2510 620852
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Καρδίτσας
Διάκου 13 & Πλαστήρα, 43100 Καρδίτσα
Τηλ. 24410 25707-8
http://dide.kar.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Καστοριάς
Βαλαλά 11, 52100 Καστοριά
Τηλ. 24670 21332, Fax 24670 27835
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Κέρκυρας
Βελισσαρίου 2, 1ος όροφ., 49100 Κέρκυρα
Τηλ. 26610 39577 Fax 26610 39722
http://kesyp.ker.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Αργοστολίου
Μίνωος 3, 28100 Αργοστόλι
Τηλ. 26710 26374, 26710 29088
Fax 26710 26374
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Κιλκίς
Πόντου 5, 61100 Κιλκίς
Τηλ.-Fax 23410 24449
http://www.kesyp-kilkis.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Κοζάνης
Δημοκρατίας 48, 50100 Κοζάνη
Τηλ. 24610 28526 Fax 24610 28657
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Κορίνθου
Κολοκοτρώνη 81, 20100 Κόρινθος
Τηλ.-Fax 27410 20950, 27410 22476
http://kesyp.kor.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Ερμούπολης
Χίου & Πελοποννήσου 1, Ερμούπολη, 84100 Σύρος
Τηλ. 22810 81555 Fax 22810 83236
http://kesyp.kyk.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Σπάρτης
Βρασίδου 108, 23100 Σπάρτη
Τηλ. 27310 21319
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Λάρισας
Καστοριάς 2Α, 41335 Λάρισα
Τηλ.-Fax 2410 238326, 2410 233897
http://www.kesyp-thessaly.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Ελασσόνας
Προσ. Στέγαση στα Γραφεία του 2ου Γραφείου Εκπ/σης
Ελασσόνας, Βουλγαροκτόνου 4, 40200 Ελασσόνα
Τηλ. 24930 22328
ΚΕΣΥΠ Αγίου Νικολάου
Κτίριο Νομαρχ. Αυτοδ/σης, 72100 Αγ. Νικόλαος Λασιθίου
Τηλ. 28410 98218, 28410 98214
http://kesyp-ag-nikolaou.blogspot.com
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Μυτιλήνης
Σμύρνης 7, 81100 Μυτιλήνη
Τηλ.-Fax 22510 40588
http://sites.google.com/site/kesypmitilini
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Καλλονής
Πλ. Καλλονής & Οίκ. Βασιλειάδη, 81107 Μυτιλήνη
Τηλ. 22530 23619 , Fax 22530 24141
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Λευκάδας
Καραβέλα 11, 31100 Λευκάδα
Τηλ. 26450 24109
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Βόλου
Γαλλίας & Κοραή 81, 38333 Βόλος
Τηλ.-Fax 24210 39086
http://dide.mag.sch.gr/kesyp
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας
Αριστομένους 33, 24100 (Πνευμ. Κέντρο) Καλαμάτα
Τηλ. 27210 95645 Fax 27210 95476, 27210 95476
http://kesyp.mes.sch.gr http://blogs.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Ξάνθης
Χατζησταύρου 8, 67100 Ξάνθη
Τηλ. 25410 64320, 25410 66200
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Έδεσσας
2ο Έδεσσας, Εγνατίας 91, 58200 ΕΔΕΣΣΑ
Τηλ. 23810 21869 Fax 23810 26414
http://users.sch.gr/darnich
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Κατερίνης
Ειρήνης 34, Παράρτημα 5ου Κατερίνης, 60100 Κατερίνη
Τηλ. 23510 79264 Fax 23510 79265
http://dide.pie.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Πρέβεζας
Παρθεναγωγείου 16, 48100 Πρέβεζα
Τηλ.-Fax 26820 22989
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Ρεθύμνου
Καλλιρόης Παρρέν & Σιγανού 4, 74100 Ρέθυμνο
Τηλ. 28310 53722 Fax 28310 35185
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Κομοτηνής
Σοφούλη 6, 69100 Κομοτηνή
Τηλ.-Fax 25310 22511
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Σάμου
Κανάρη & Ν. Ντάελ, 83100 Σάμος
Τηλ. 22730 80008
http://kesypsamos.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Σερρών
Ανατολικής Θράκης 5, 62124 Σέρρες
Τηλ. 23210 56891 Fax 23210 51597
http://kesyp.ser.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Τρικάλων
Ασκληπιού & Καποδιστρίου 10, 42100 Τρίκαλα
Τηλ. 24310 32481, Fax 24310 28081
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Λαμίας
Κύπρου 85, 35100, Λαμία
Τηλ. 22310 24706, 22310 50144, 22310 67383
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Φλώρινας
7ης Νοεμβρίου 2, 53100 , Φλώρινα
Τηλ. 23850 46066, 23850 54574
http://kesyp.flo.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Άμφισσας
Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως, 33100 Άμφισσα
Τηλ.-Fax 22650 72113
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Πολυγύρου
Κέντρο Νεότητας Πολυγύρου, Γαληνού 23, 63100 Πολύγυρος
Τηλ. 23710 23579, 23710 21300
http://kesyp.chal.sch.gr
[email protected]
ΚΕΣΥΠ Χανίων
Πλατεία Ελευθερίας 1, 73132 Χανιά
Τηλ. 28210 28135, 28210 20235
Fax 28210 28134
http://dide.chan.sch.gr/kesyp
kes[email protected]
ΚΕΣΥΠ Χίου
Κουντουριώτου & Ροδοκανάκη 33, 82100 Χίος
Τηλ. 22710 81158
[email protected]
Γραφεία Διασύνδεσης ΑΕΙ
Γραφείο Διασύνδεσης Εθν. & Καπ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη – Ιλίσια Αθήνα, 157 84
Γραφείο Α22 Τηλ.: 210 72.75.220
http://career-office.uoa.gr/ E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Εθν. & Καπ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημιούπολη – Ιλίσια
Γραφείο 47, Αθήνα 15784
Τηλ.: 210 7276854
E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Εθν. & Καπ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Ομήρου 19 , 7ος όροφος, Αθήνα 10675
Τηλ.: 210 3688947
E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Ανώτατης Σχολή Καλών Τεχνών
Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα
Τηλ.: 210 3836562, 210 3897158, 210 3897159
http://www.career.asfa.gr E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα
Τηλ.: 2105294884,2105294816, 2105294883
http://www.career.aua.gr E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
Κτίριο Διοίκησης, Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310.99.5314, -5315, -7340
www.cso.auth.gr E-mail:[email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
1ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης (Κτίριο Ιατρικής Σχολής)
Τηλ.: 2310.99.9395, -9396, -9397, -9320,
E-mail:[email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
2ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης (Κτίριο Σχολής Νομικών,
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών)
Τηλ.: 2310.99.6644, -6646, -6647, -7350,
E-mail:[email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
3ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης (Κτίριο Φοιτητικής
Λέσχης)
Τηλ.: 2310.99.5831, -5833, -5841
E-mail:[email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Κτίριο III 2ος Όροφος Βασ.
Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη
Τηλ.: 2541079552, 2541079430
http://career.duth.gr E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Κόμβος Κομοτηνής Κτίριο Διοίκησης Δ.Π.Θ., Γραφείο 130
Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή
Τηλ.: 2531039343, 2531039034, 2531039342
E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Κόμβος Αλεξανδρούπολης
Κτίριο Παιδαγωγικών Τμημάτων Γραφείο 5, Όροφος 1ος Ν. Χηλή,
68100 Αλεξανδρούπολη Τηλ.: 2551030021
E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Κόμβος Ορεστιάδος Πανταζίδου 193, Κτίριο Αμφιθεάτρων,
68200 Ορεστιάδα Τηλ.: 25520-41175,25520-41175
E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Τ.Κ. 15773, Ζωγράφου, Αθήνα
E-mail:[email protected]
http://career.central.ntua.gr
Γραφείο Διασύνδεσης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Γραφείο Διασύνδεσης
Ρήγα Φεραίου 169 & Τσαμαδού Τ.Κ 26222 Πάτρα
Τηλ.:2610367453-367452
http://career.eap.gr/ E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Ιόνιου Πανεπιστημίου
Πλατεία Ελευθερίας, Παλαιά Ανάκτορα, 49 100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87733, 87735
http://sites.ionio.gr/liaison/ E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πατησίων 76
Τηλ.: 210 8203220,210 8203216, 2108214081
email:[email protected] http://www.career.aueb.gr
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης (Μυτιλήνη) Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100
Τηλ.: 2251036772,-8
http://www.aegean.gr/career/ E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κόμβος Ρόδου
Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος Τηλ.: 2241099025, 2241099000
Email: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Βόλος 38334
Πολυχώρος Τσαλαπάτα
Τηλ.: 2421074689, 2421006472
http://www.career.uth.gr E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη ΤΚ. 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 08454,26510 08460, 26510 08686
http://career.admin.uoi.gr/ E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης
Κόμβος Ρεθύμνου
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου-Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ.74100-Ρέθυμνο Τηλ.: 28310-77726, 28310-77727 fax: 28310 77728
http://career.admin.uoc.gr
E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης
Κόμβος Ηρακλείου1, Βούτες
Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ,
Βασιλικά Βουτών Τ.Θ. 2208 Τ.Κ.71003Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-394020, 2810-394010
http://career.admin.uoc.gr E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης
Βασιλικά Βουτών
Γραφείο Διασύνδεσης, Τμήμα Ιατρικής, Τ.Θ. 2208,
Τ.Κ.71003- Ηράκλειο Τηλ.: 2810 397454
http://career.admin.uoc.gr E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-891221, Fax: 2310-891260
email:[email protected] http://career.uom.gr
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών
Πανεπιστήμιο Πατρών, Κτήριο Α,
Γραφείο Διασύνδεσης, Ρίο - 26500
Τηλ.: 2610 996678,2610 996679, 2610 996679
http://www.cais.upatras.gr/
E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς
Γραφείο Διασύνδεσης
Ζέας 80-82,ΤΚ 185 34, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4142562,210 4142569
http://career.unipi.gr/ E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Παντείου Πανεπιστημίου
Υπόγειο Γυάλινου Κτιρίου
Τηλ.: 210- 9201097,210- 9201098, 210- 9201500
http://www.panteion.gr/index.php/grafeio-diasyndeseis
E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη, Ακρωτήρι, Χανιά 731 00, Κρήτη
Τηλ.: 28210 37330, 37331, 37332
Fax: 28210 37522
http://www.career.tuc.gr/
email: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας
Παπασιοπούλου 2-4, 35100 Λαμία Τηλ/Φαξ: 2231066938
Email: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ελ. Βενιζέλου 70, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ.: 210- 95 49 126 Fax: 210- 95 49 252
Email:[email protected] http://www.hua.gr
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Τέρμα Καραϊσκάκη - Κτίριο Σχολής Επιστημών Διοίκησης και
Οικονομίας, 2ος Όροφος Γραφείο Β02, Τρίπολη, Αρκαδία, 22100
Τηλ.: 2710230126,2710230126
http://career.uop.gr/ E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Φλώρινα, Κτίριο Παιδαγωγικής Σχολής, 3ο χλμ. Φλώρινας Νίκης Τ.Κ. 53100
Τηλ.: 23850 55209
http://www.uowm.gr/career/ E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τηλ.: 24610 56250
http://www.uowm.gr/career/ E-mail: [email protected]
Γραφεία Διασύνδεσης ΤΕΙ
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Αθήνας
Αγ.Σπυρίδωνος & Μήλου 1, TK 12210 Αιγάλεω, Αττικής
2105385180, 2105385181 Fax.: 2105385180
Email:[email protected] http://www.career.teiath.gr
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400 Σίνδος
Τηλ.: 2310 791480,2310791481, 2310 795505
email:[email protected] http://www.career.teithe.gr/
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Πειραιά
Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44, Αιγάλεω
Τηλ.: 2105691405, 2105381294-6
http://gdias.teipir.gr/ E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Πάτρας
Θεοτοκοπούλου 5, Τ.Κ. 26334, Κουκούλι, Πάτρα
Τηλ.: 2610 643060
http://www.teipat.gr/ E-mail:[email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Κρήτης
Σταυρωμένος,Τ.Θ. 140, Τ.Κ. 71110
Τηλ.: 2810 379335, 2810 379337, 2810 319281
http://www.career.teiher.gr/ E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Κρήτης
Ηράκλειο, Κρήτης
Τηλ.: 2810 379336, 2810 379392, 2810 379372
http://www.career.teiher.gr/ E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Κρήτης
Χανιά, Κρήτης Τηλ.: 2821 023009
http://www.career.teiher.gr/ E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Λάρισας
411 10, Λάρισα
Τηλ.: 2410 618098,2410 611061, 2410 611072
http://www.career.teilar.gr/ E-mail:[email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Λαμίας
3o χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών Τ.Κ. 35100 Λαμία
Τηλ.: 22310-60196, 22310-60196
http://www.career.teilam.gr/ E-mail:[email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Λαμίας
Παράρτημα Άμφισσας
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Αθ. Γκελεστάθη 13 Τ.Κ. 33100 Άμφισσα
Τηλ.: 22650 – 72268, 22650 – 72504
http://www.career.teilam.gr/ E-mail:[email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Λαμίας
Παράρτημα Καρπενησίου
Τμήμα Δασοπονίας Τ.Κ. 36100 Καρπενήσι
Τηλ.: 22370 -23282, 22370 -25063, 22370- 24035
http://www.career.teilam.gr/ E-mail:[email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Δυτ. Μακεδονίας
http://www.teikoz.gr
Διασύνδεσης TEI Δυτ. Μακεδονίας
Κοζάνη Κοίλα 50100 Κοζάνη
Τηλ.: 24610 40161-5 Εσωτ. 627 και 628,
24610 28311 Fax : 24610 28311
http://career.teikoz.gr/ E-mail: [email protected]
Διασύνδεσης TEI Δυτ. Μακεδονίας
Φλώρινα Τέρμα Κοντοπούλη 53100 Φλώρινα
Τηλ./ Fax 2385054651 E-mail: [email protected]
Διασύνδεσης TEI Δυτ. Μακεδονίας
Καστοριά Θέση Φούρκα 52100 Καστοριά
Τηλ.: 2467087182 Fax 2467087063
E-mail:[email protected]
Διασύνδεσης TEI Δυτ. Μακεδονίας
Γρεβενά Εργατικές κατοικίες 51100 Γρεβενά
Τηλ.: 2462087690 -691 Fax 2462087692
E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Ηπείρου
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Ειρήνης & Φιλίας 1, Τ.Κ: 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Τηλ.: 26650 – 49927
http://career.teiep.gr/ E-mail:[email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Ηπείρου
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Σ.Ε.Υ.Π., 4ο ΧΙΛ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τ.Κ 45500,
Τ.Θ. 110, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ.: 26510 50765,26510 50766
http://career.teiep.gr/ E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Ηπείρου
ΑΡΤΑ: Σ.ΤΕ.Γ., ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ ΑΡΤΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ Α΄ Τ.Κ: 47100, Τ.Θ.110, ΑΡΤΑ
Τηλ.: 26810 – 50515
http://career.teiep.gr/ E-mail:[email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Σερρών
Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες
Τηλ.: 23210-49210, 23210-49228, 23210-49195
http://www.teiser.gr/diasyndesi/index.html
E-mail:[email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Καβάλας
Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης (Καβάλα):
Κτηριακό Συγκρότημα Αγίου Λουκά, Τ.Κ. 65 404, Καβάλα
Τηλ.: 2510-462204, Fax. 2510-462205
http://www.teikav.edu.gr/gd/ E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Καβάλας
Περιφερειακό Γραφείο (Δράμας):
1ο χιλ. Δράμας – Καλαμπακίου
Τηλ.-Fax: 25210-60425/33308
http://www.teikav.edu.gr/gd/ E-mail: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121
Τηλ./ Fax 210 2896763
Email: [email protected] <[email protected]>
http://www.aspete.gr/grafeiodiasyndesis/
grafeiodiasyndesis1.htm
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Μεσολογγίου
Νέα Κτίρια, 30200, Μεσολόγγι
Τηλ.:26310 – 58276, 26310 – 24408
http://career.teimes.gr/career/ E-mail:[email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Χαλκίδας
34400,ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλ.: 2228099500, 2228023766
email:[email protected] http://www.teihal.gr
Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Καλαμάτας
Αντικάλαμος 24100, Καλαμάτα
Τηλ.:27210-69393/45171/45172
Email: [email protected]
Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Ι.Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη, 28100, Αργοστόλι
(1ος όροφος της Κεντρικής Διοίκησης του Τ.Ε.Ι.)
Τηλ.:26710-27890 Email:[email protected]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Κόμβος Λευκάδας, Καποδιστρίου 11
Τηλ.:26450-26160 Email:[email protected]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Κόμβος Ζακύνθου Κτίριο Ξένια
Τηλ.:26950-25171 Email:[email protected]
Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
(Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης Κ.Π.Α. - Πρότυπα Κέντρα
Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Σύμβουλοι EURES)
Κ.Π.Α.2 Αθήνας
Πειραιώς 52, 104 36 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 5243982, 210 5246231, 210 5240112
Fax. 210 5243983
Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
Απασχόλησης Νέων
Πειραιώς 52, 10436 Αθήνα
Τηλ. 210-528.8446 Fax 210 5288470
Ο.Α.Ε.Δ - ΠΕΡ/ΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 518,17456 ΑΛΙΜΟΣ
Τηλ. 210 9989916 Fax: 210 9902940
Σύμβουλος EURES: ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΝΤΖΑΡΗ
E-mail : [email protected]
Κ.Π.Α.2. Αγίας Παρασκευής
Μεσογείων 452, 153 42 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ. 210 6081843 Fax. 210 6010788
Κ.Π.Α. Αγίων Αναργύρων
Αμοργού 5, 134 51 ΚΑΜΑΤΕΡΟ
Τηλ. 210 238.2960, 210 2382452, 210 2382454
Fax. 210 2383760
Κ.Π.Α. Περιστερίου
Βασ. Αλεξάνδρου 69, 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τηλ. 210 5734344, 210 5734206
Γραφείο Ε.Κ.Ο. Τηλ. 210 5734344, 210 5734206
Σύμβουλοι EURES:
ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΤΑ - ΚΑΦΟΥΡΟΥ
E-mail : [email protected]
Τηλ. 210 5781444 Fax. 210 5781444
ΚΑΛΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλ.: 210 5771304 E-mail: [email protected]
Κ.Π.Α. 2. Αιγάλεω
Πλαπούτα 11, 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ
Τηλ. 210 5317358, 210 5984611 210 5987380
Fax. 210 5319550, 210 5987380
K.Π.Α . 2 . Αμαρουσίου
Παλαιολόγου 9, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
Τηλ. 210 8067255 Fax. 210 8029138, 210 8067427
Κ.Π.Α. 2 Αμπελοκήπων
Έσλιν 3, 115 23 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 6445678, 210 6445647
Fax. 210 6445793, 210-6459031
Σύμβουλος EURES : ΦΟΥΛΙΡΑ ΕΛΕΝΗ
Mail: [email protected]
Κ.Π.Α. 2 Αχαρνών
Β. Παγώνα 22, 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ
Τηλ. 210 244 4988, 210 244 4989
Fax. 210 246 0593, 210 244 4988
Κ.Π.Α. 2 Γλυφάδας
Βουλιαγμένης 107, 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ
Τηλ. 210 9636618, 210 963 6620, 210 9636621
Fax. 210 9601787, 210 9636458
Κ.Π.Α. 2 Δάφνης
Αγ. Δημητρίου 19, 173 43 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλ. 210 9769821, 210 9769822
Fax. 210 9711527, 210 9706620
Κ.Π.Α. 2 Ελευσίνας
Δήμητρος 51, 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλ. 210 5542412, 210 5548634 Fax. 210 5562958
Κ.Π.Α.2 Ιλίου
Μενελάου 86 & Αθηνάς, 131 22 ΙΛΙΟΝ
Τηλ. 210 2611606, 210 2611655
Fax. 210 2692431, 210 2611655
Κ.Π.Α. Καισαριανής
Αγ. Φανουρίου & Β. Λάσκου 32, 116 33 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 7012897 Fax. 210 7012196
Σύμβουλος EURES: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΗΤΣΗΣ
E-mail : [email protected]
Κ.Π.Α.2 Κηφισιάς
Τατοΐου 125 & Γ. Λύρα 140, 145 64 Ν. Κηφισιά
Τηλ. 210 6205444, 210 6205445, 210 6205447
Fax. 210 6205443
Κ.Π.Α. 2 Καλλιθέας
Ματζαγριωτάκη 57, 176 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Τηλ. 210 9568888, 210 9510562, 210 9577202
Fax. 210 9568887, 210 9510562
Σύμβουλος EURES: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
E-mail : [email protected]
Κ.Π.Α.2 Κερατσινίου
Κίου 5 & Μ. Ασίας, 187 56 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Τηλ. 210 4015306, 210 4015307, 210 4015308
Fax. 210 4015310, 210 4325712
Κ.Π.Α. 2 Μεγάρων
28ης Οκτωβρίου & Συληβρίας, 191 00, ΜΕΓΑΡΑ
Τηλ. 22960 81975 Fax. 22960 28004
Κ.Π.Α. 2Λαυρίου
Φλέμινγκ 24, 195 00 ΛΑΥΡΙΟ
Τηλ. 22920 25366 Fax. 22920 26442
Κ.Π.Α. 2Μαρκόπουλου
Παπαδημητρίου 26Α, 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ. 22990 25414 Fax. 22990 49545
Κ.Π.Α. 2 Νέου Κόσμου
Καλλιρρόης 31, 117 43
Τηλ. 210 9234200, 210 9234277, 210 9234210
Fax. 210 9231750, 210 9231753
Κ.Π.Α.2 Μοσχάτου
Αρτέμιδος 31 & Θεσσαλονίκης, 183 45
Τηλ. 210 9400984 Fax. 210 941.0340, 210 9400806
Σύμβουλος EURES : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑΧΑΜΗ
E-mail : [email protected]
Κ.Π.Α. Νέας Ιωνίας
Αλέκου Παναγούλη 50, 142 51 Ν. ΙΩΝΙΑ
Τηλ. 210 2751985, 210 2717147, 210 279.8289
Fax. 210 2799666
Κ.Π.Α. Πατησίων
Αγ. Λαύρας 9, 111 41 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-201.8565, 210-202.9655
Fax. 210-201.0240
K.Π.Α. 2 Νίκαιας
Καισαρείας 136 & Κιλικίας, 184 50 ΝΙΚΑΙΑ
Τηλ. 210 4919449, 210 4903080, 210 4912092
Fax. 210 4926292, 210 4919361
Κ.Π.Α. 2 Παλλήνης
Λεωφ. Μαραθώνος 115, 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ
Τηλ. 210-666.9914 Fax. 210-603.3486
Κ.Π.Α. 2 Πλατεία Αττικής
Κωνσταντινουπόλεως 192 & Ζαχιάς, 104 45 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 8836270 Fax. 210 8836221
Σύμβουλος EURES: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΕΠΠΑ
E-mail: [email protected]
Κ.Π.Α. 2Πειραιά
Μαυρομιχάλη & Μεσολογγίου 4, 185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. 210 4124665, 210 4124915, 2104172453
Σύμβουλοι EURES:
ΚΙΝΑΜΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ E-mail: [email protected]
ΦΡΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ E-mail : [email protected]
Τηλ. 210 4222323 Fax. 210 4124970, 210 4178585
Κ.Π.Α.2 Μεσολογγίου
Σπ. Μουστακλή 30, 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Τηλ. 26310 28162 Fax. 26310 28833
Κ.Π.Α. 2 Άργους
Κορίνθου 212, 212 00 ΑΡΓΟΣ
Τηλ. 27510 21264 Fax. 27510 21607
Κ.Π.Α. 2 Τρίπολης
Τέρμα Καραϊσκάκη, Περιοχή Σέχι,
Αγ. Γεώργιος, 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ. /Fax 2710 225306 Fax. 2710 224159
Κ.Π.Α. 2 Άρτας
Περιφερειακή οδός Άρτας, 471 00 ΑΡΤΑ
Τηλ. 26810 26518 Fax. 26810 28623
Κ.Π.Α. 2 Λιβαδειάς
Καραγιαννοπούλου 118 & Δροσίνη 321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Τηλ. 22610 23823, 22610 80642 Fax. 22610 80641
Κ.Π.Α.2 Πάτρας
Αγ. Ανδρέου 45 (Πάροδος Γερακάρη 4), 262 21 ΠΑΤΡΑ
Τηλ. 2610 630610, 619
Σύμβουλος EURES: ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ E-mail: [email protected]
2610 630 651, 652 Fax. 2610 630700
K.Π.Α. Αιγίου
Παναγιωτοπούλων 9, 251 00 ΑΙΓΙΟ
Τηλ. 26910 25154 Fax. 26910 29966
Κ.Π.Α. 2 Δράμας
Π. Κάβδα 6, 661 00 ΔΡΑΜΑ
Τηλ. 25210 48724 Fax. 25210 48725
Κ.Π.Α. 2 Θήβας
Πελοπίδου & Αγγελίδη, 322 00 ΘΗΒΑ
Τηλ. 22620 29205 Fax. 22620 21753, 22620 28965
Κ.Π.Α. 2 Γρεβενών
Θ. Ζιάκα & Αριστείδου 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ
Τηλ. 24620 28382, 24620 22315
Fax. 24620 87978, 24620 84994
Κ.Π.Α. 2 Κω
Παναγή Τσαλδάρη 9, Τ.Θ. 187, 853 00 ΚΩΣ
Τηλ. 22420 28747 Fax. 22420 20850
Κ.Π.Α2. Ρόδου
Θ. Σοφούλη 93, 851 00 ΡΟΔΟΣ
Τηλ. 22410 28910, 22410 23265, 22410 28910
Fax. 22410 37917, 22410 37895
Σύμβουλος EURES:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ E-mail : [email protected]
Κ.Π.Α.2 Αρχαγγέλου
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ, 851 02 ΡΟΔΟΣ
Τηλ. 22440 24090 Fax. 22440 23825
Κ.Π.Α. 2 Διδυμοτείχου
Βασ. Αλεξάνδρου 26, 683 00 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Τηλ. 25530 23170 Fax. 25530 26391
Κ.Π.Α.2 Αλεξανδρούπολης
14ης Μαΐου 30, Τ.Θ. 17, 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τηλ. 25510 84966 Fax. 25510 26799
Κ.Π.Α. 2 Χαλκίδας
Νεοφύτου 30, 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ
Τηλ. 22210 25081 Fax. 22210 27013, 22210 22775
Κ.Π.Α.2 Ζακύνθου
Αγ. Λαζάρου 86, 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Τηλ. 26950 45787 Fax. 26950 22217
Κ.Π.Α. 2 Ορεστιάδας
Κωνσταντινουπόλεως 62, 682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τηλ. 25520 24459 Fax. 25520 29.459, 25520 21070
Κ.Π.Α. 2 Καρπενησίου
Θέση «Ξηριάς», 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Τηλ. 22370 22212 Fax. 22370 22263
Κ.Π.Α.2 Βέροιας
Στο δρόμο προς Νοσοκομείο, Τ.Θ. 255, 591 00 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. 23310 73301, 23310 73353
Fax. 23310 73466, 23310 22203
Κ.Π.Α.2 Πύργου
Πάροδος Κατακόλου & Ρήγα Φεραίου, 271 00 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Τηλ. 26210 30462, 26210 36185 Fax. 26210 22982
Κ.Π.Α. 2 Αμαλιάδας
Γ. Παπανδρέου 52 , 272 00 ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Τηλ. 26220 26002 Fax. 26220 28819
Κ.Π.Α. 2 Αλεξάνδρειας
Δημάρχου Βετσοπούλου 130, 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΕΙΑΣ
Τηλ. 23330 23680 Fax. 23330 24338
Κ.Π.Α.2 Νάουσας
Χριστοδούλου Λαναρά 17, 592 00 ΝΑΟΥΣΑ
Τηλ. 23320 28381 Fax. 23320 23191
Κ.Π.Α. 2 Ηγουμενίτσας
Αγίων Αποστόλων 142, 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Τηλ. 26650-28.828 Fax. 26650-24.734
Κ.Π.Α. Ηρακλείου Κρήτης
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου & Φαϊτάκη 2 Τ.Θ. 2010, 710 02
ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τηλ. 2810 342095, 2810 330295, 2810 330614
Σύμβουλος EURES : ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ - ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ ΒΗΘΛΕΕΜ
E-mail [email protected]
Τηλ. 2810-341.567 Fax. 2810-341.567
Κ.Π.Α. 2. Ν. Αλικαρνασσού Κρήτης
Ηροδότου 150, 716 01 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Τηλ. 2810 330785 Fax. 2810 225145, 2810 228623
Κ.Π.Α.2. 2 25ης Μαρτίου
Θερμαϊκού 43, 551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ. 2310 486791, 2310 486793 Fax. 2310 486790
Σύμβουλος EURES : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
E-mail : [email protected]
Κ.Π.Α. 2 Θεσσαλονίκης
Δωδεκανήσου 10Α , Τ.Θ. 194 66, 540 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. 2310 507.754, 2310 507755
Fax. 2310 554338, 2310 554416
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Τηλ. 2310-507.752
Γραφείο Ν.2643. Τηλ. 2310 507730, 2310 507783
Κ.Π.Α. 2 Λαγκαδά
Σ. Τσακμάνη 42, 572 00 ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. 23940 22120 Fax. 23940 22321
Κ.Π.Α.2 Νεάπολης
Λαγκαδά 117-119 , 561 23 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ. και Fax. 2310 725736, 2310 725495, 2310 727295
Fax. 2310 726840
Κ.Π.Α. 2 Ιωνίας
Βασ. Γεωργίου 27, 570 08 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ. 2310 782.374 Fax. 2310 574830, 2310 782373
Κ.Π.Α. 2 Τούμπας
Παπαναστασίου 90, 546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. 2310-912.800 Fax. 2310-902.770
Κ.Π.Α. 2 Ιωαννίνων
Χαριλάου Τρικούπη 38, 453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. 26510 29074, 26510 73007 26510 75474
Fax. 26510 39677, 26510 70633
Σύμβουλος EURES: ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ.: 2651085743, E-mail: [email protected]
Κ.Π.Α. 2 Πύλης Αξιού
Ταντάλου 32 & Αφροδίτης 21, 546 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. 2310 554618, 2310 543850
Fax. 2310 550014, 2310 541310
Σύμβουλος EURES: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΕΛΛΗΣ
Ε- mail : [email protected]
Κ.Π.Α. 2 Ελευθερούπολης
Δράμας 3, 641 00 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τηλ. 25920 23459 Fax. 25920 24424
Ο.Α.Ε.Δ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Α ΤΚ 54626 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλ. 2310545929 Fax:2310554415 2310554338
Σύμβουλοι EURES:
ΑΚΡΙΒΟΥ ΟΛΓΑ Ε- mail : [email protected]
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ E-mail : [email protected]
Κ.Π.Α.2 Καβάλας
Περιγιάλι 2, Τ.Θ. 1019, 652 01 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ. 2510 836663, 2510 836664, 2510 836779
Σύμβουλος EURES: ΜΑΝΤΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
E-mail : [email protected] Τηλ. 2510 224410
Fax. 2510 836773, 2510 224309
Κ.Π.Α. 2 Καρδίτσας
Τρικάλων 226 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλ. 24410 77302 Fax. 24410-71.013
Κ.Π.Α.2 Καστοριάς
Νταλίπη 18, 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Τηλ. 24670 21500 Fax. 24670 21.501, 24670 21500
Κ.Π.Α. 2 Χρυσούπολης
Ζαγορίου 16, 642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τηλ. 25910 24761 Fax. 25910 22730
Κ.Π.Α.2 Λευκίμμης
Εθν. Σταδίου 3, 490 80 ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλ. 26620 22760 Fax. 26620 22760
Κ.Π.Α. 2 Αργοστολίου
Μπ. Αννίνου & Λάσσης 3, 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Τηλ. 26710-26.033 Fax. 26710-22.611
Βοηθός Συμβούλου EURES : ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑΣ
E-mail: i[email protected]
Κ.Π.Α. 2 Κέρκυρας
Κων/νου Ζαβιτσάνου 17 Τ.Θ. 472,
491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ Τηλ. 26610 20270, 26610 39600
Σύμβουλος EURES: ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
E-mail: [email protected]
Τηλ. 26610 48219 Fax. 26610 39879
Κ.Π.Α. 2 Γουμένισσας
Εθνικής Αντίστασης 8, 613 00 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΚΙΛΚΙΣ
Τηλ. 23430 41144 Fax. 23430 41144
Κ.Π.Α. 2 Κοζάνης
Μακρυγιάννη 22, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ. 24610-41.729 Fax. 24610-26970, 24610-22930
Κ.Π.Α. 2 Κιλκίς
Γ. Αργυρίου 16, Τ.Θ. 48, 611 00 ΚΙΛΚΙΣ
Τηλ. 23410 20183Fax. 23410 27863, 23410 76405
Κ.Π.Α.2 Κορίνθου
Εθν. Αντίστασης 86Α, 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλ. 27410-25135 Fax. 27410-84878, 27410-81541
Κ.Π.Α.2 Κιάτου
Ελ. Βενιζέλου 20, 202 00 ΚΙΑΤΟ
Τηλ. 27420-22133 Fax. 27420-22133, 27420-22596
Κ.Π.Α.2 Πτολεμαΐδας
Παρμενίωνος 3, 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Τηλ. 2463-023300 Fax. 2463-024530
Κ.Π.Α.2 Ερμούπολης Σύρου
Κιμώλου 5, 841 00 ΣΥΡΟΣ
Τηλ. 22810-83757, 22810-88609
Fax. 22810-83757, 22810-81018
Σύμβουλος EURES: ΔΟΓΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ e-mail: [email protected]
Κ.Π.Α.2 Νάξου
Χώρα Νάξου, 843 00 ΝΑΞΟΣ
Τηλ. 22850-24980 Fax. 22850-26632
Κ.Π.Α. 2 Λουτρακίου
Ελευθερίου Βενιζέλου 70, 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Τηλ. 27440-67444, 27440-67212
Fax. 27440-67212, 27440-67766
Κ.Π.Α.2 Θήρας
Παλαιό Επαρχείο Φηρά, 847 00 ΘΗΡΑ
Τηλ. 22860-24816 Fax. 22860-25891
Κ.Π.Α.2 Σπάρτης
Λεωνιδίου 73, 231 00 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλ. 27310-81823, 27310-82095 Fax. 27310-26922
Κ.Π.Α. 2 Πάρου
Παροικία Πάρου, 844 00 ΠΑΡΟΣ
Τηλ. 22840-23071 Fax. 22840-23994
Κ.Π.Α.2 Ελασσόνας
25ης Μαρτίου 13, 402 00 ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Τηλ. 24930-23143 Fax. 24930-24977
Κ.Π.Α.2 Αγ. Νικολάου Κρήτης
Α. Παπανδρέου 53, 721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τηλ. 28410-82900 Fax. 28410-22666
Κ.Π.Α. 2 Λάρισας
Ερμογένους 10, 414 47 ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ. 2410-256248, 2410-256201 Fax. 2410-564605
Σύμβουλος EURES : ΓΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ E-mail : [email protected]
oaed.gr Τηλ./ Fax. 2410564605
Κ.Π.Α.2 Σητείας
Θερίσου 35, 723 00 ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Τηλ. 28430-25334 Fax. 28430-24415
Κ.Π.Α.2 Μυτιλήνης
Τερπάνδρου 2, 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Τηλ. 22510-41565 Fax. 22510-45801, 22510-28091
Κ.Π.Α. 2 Ιεράπετρας
Κωστή Παλαμά 22, 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Τηλ. 28420-22942 Fax. 28420-27147
Κ.Π.Α. Βόλου
Δημητριάδος 9, 383 33 ΒΟΛΟΣ
Τηλ. 24210-35375Fax. 24210-39825
Σύμβουλος EURES: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ e-mail: [email protected]
Κ.Π.Α.2 Αλμυρού
Όθρυος 15, 371 00 ΑΛΜΥΡΟΣ
Τηλ. 24220-21226 Fax. 24220-22444
Κ.Π.Α. 2 Λευκάδας
Κουτρουμπή & Καλυβιώτη 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ
Τηλ. 26450-22362 Fax. 26450-24480
Κ.Π.Α.2 Ξάνθης
Λαχανοκήπων 2, Τ.Θ. 105/ 671 00 ΔΡΟΣΕΡΟ ΞΑΝΘΗΣ
Τηλ. 25410-29609, 25410-62583
Fax. 25410-20175, 25410-22443
Σύμβουλος EURES : ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΤΙΝΑ e-mail: [email protected]
Κ.Π.Α.2 Αριδαίας
Αριστοτέλους 3, 584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
Τηλ. 23840-21240 Fax. 23840-25102
Κ.Π.Α. 2 Καλαμάτας
Ασπρόχωμα 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλ. 27210-99814-18 Fax. 27210-99751
Σύμβουλος EURES: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ε-mail: [email protected]
Κ.Π.Α.2 Γιαννιτσών
Π.Ι.Κ.Π.Α. 24, 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Τηλ. 23820-24195 Fax. 23820-27666
Κ.Π.Α.2 Ρεθύμνου
Κριάρη 7-9, 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ
Τηλ. 28310-27131 Fax. 28310-29297
Σύμβουλος EURES: ΚΟΥΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
E-mail: [email protected]
Κ.Π.Α. 2 Έδεσσας
Ιουστινιανού 11, 582 00 ΕΔΕΣΣΑ
Τηλ. 23810-23566 Fax. 23810-20628
Κ.Π.Α.2 Πρέβεζας
Μασσαλίας & Κ. Τζαβέλλα 1, 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ
Τηλ. 26820-21322, 26820-22676, 26820-21312
Fax. 26820-21220
Κ.Π.Α.2 Σάμου
Πυθαγόρα 3, 831 00 ΣΑΜΟΣ
Τηλ. 22730-22003 Fax. 22730-22005
Κ.Π.Α. 2 Κατερίνης
Τ. Τερζοπούλου - Τέρμα 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλ. 23510-22820, 23510-78945 Fax. 23510-73300
Κ.Π.Α.2 Σαπών
Αλκιβιάδη 12, 693 00 ΣΑΠΕΣ
Τηλ. 25320-22166 Fax. 25320-21066
Κ.Π.Α.2 Νιγρίτας
Μ. Αλεξάνδρου 30, 622 00 ΝΙΓΡΙΤΑ
Τηλ. 23220-24777 Fax. 23220-23291
Κ.Π.Α. 2 Κομοτηνής
Χίλια Δένδρα, Τ.Θ. 126 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλ. 25310-33033 Fax. 25310-27343
Κ.Π.Α. 2 Σερρών
Δημογερόντων 4, 621 24 ΣΕΡΡΕΣ
Τηλ. 23210-51740 Fax. 23210-99439
Κ.Π.Α.2 Καλαμπάκας
Μετεώρων & Πλάτωνος 422 00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Τηλ. 24320-22882 Fax. 24320-25180
Κ.Π.Α. 2 Αγίου Κηρύκου Ικαρίας
Πάροδος Διονύσου 195, 833 00 ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ
Τηλ. 22750-23039 Fax. 22750-23798
Κ.Π.Α. 2 Τρικάλων
Καλαμπάκας 128, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. 24310-21745 Fax. 24310-39652, 24310-27459
Κ.Π.Α. 2 Αμυνταίου
Ίωνος Δραγούμη 9 και Κοσκινά 532 00 ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Τηλ. 23860-22713 Fax. 23860-22224
Κ.Π.Α. 2 Σιδηροκάστρου
Αγ. Νεκταρίου 56, 623 00 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
Τηλ. 23230-23029 Fax. 23230-23029
Κ.Π.Α. 2 Φλώρινας
3ο χιλ. οδού Φλώρινας - Νίκης 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ
Τηλ. 23850-28574 Fax. 23850-28310
Κ.Π.Α.2 Αρναίας
630 74 ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τηλ. 23720-22980 Fax. 23720-22985
Κ.Π.Α. 2 Λαμίας
Μεγάλη Βρύση Λαμίας 351 00 ΛΑΜΙΑ
Τηλ. 22310-44776 Fax. 22310-45777, 22310-28665
Κ.Π.Α.2 Πολυγύρου
Πολυτεχνείου 7, 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Τηλ. 23710-22369, 23710-24875 Fax. 23710-23364
Κ.Π.Α. 2 Χίου
Λεωφόρος Καρφά & Αγίας Αναστασίας ΛΕΥΚΩΝΙΑ 821 00 ΧΙΟΣ
Κ.Π.Α. 2 Άμφισσας
Κοττορού & Κόκκαλη 15, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Τηλ. 22650-28426 Fax. 22650-72033
Κ.Π.Α. 2 Νέων Μουδανιών
Πλατεία Ομονοίας 8, 632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
Τηλ. 23730-25418 Fax. 23730-22575
Κ.Π.Α.2 Χανίων
Τζανακάκη 80 & Κορνάρου 731 00 ΧΑΝΙΑ
Τηλ. 28210-71121, 28210-72221, 28210-79222
Fax. 28210-86882
Σύμβουλος EURES : ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΙΒΙΑΝ
E-mail: [email protected]
Κ.Π.Α. 2 Ναυπάκτου
Πλ. Τζαβελλαίων 16Α’, 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Τηλ. 26340 28779 Fax. 26340 28779
Κ.Π.Α. Ναυπλίου
Αγαπητού 10, 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ
Τηλ. 27520 22084 Fax. 27520 25769
Κ.Π.Α.2 Θάσου
Μ. Αλεξάνδρου, 640 04 ΘΑΣΟΣ
Τηλ. 25930 22620 Fax. 25930 23630
Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Αθήνας
Πειραιώς 52 Τ.Κ. 104 36
Τηλ 210-528.8455/ 210-528.8456 Fax 210-524.1523
Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Βόλου
Μαγνήτων 153 Τ.Κ. 382 21 Τηλ./Fax. 24210-48.288
Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Πάτρας
Αγίου Ανδρέα 45 Τ.Κ. 262 21
Τηλ. 2610-630.605-7 Fax. 2610-630.703
Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Ηρακλείου Κρήτης
Αρχ. Μακαρίου 12 & Φαϊτάκη 2 Τ.Θ. 2010 Τ.Κ. 712 02
Τηλ. 2810-280. Fax. 2810-280.905
Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Λάρισας
Ερμογένους 10 Τ.Κ. 414 47
Τηλ. 2410-564.601 Fax. 2410-564.602
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Γραφεία Συμβουλευτικής
Σ.Δ.Ε. Αγ. Αναργύρων
Τηλ.: 2108323941 [email protected]
Σ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης
Τηλ.: 25510 89804 [email protected] Σ.Δ.Ε. Αμφισσας Τηλ.: 2265079298 [email protected]
Σ.Δ.Ε. Αγρινίου
Τηλ.:26410 56100 [email protected]
http://sde-agrin.ait.sch.gr/new/ Σ.Δ.Ε. Αλιβερίου
Τηλ.: 2223029824 [email protected]
Σ.Δ.Ε. Ασσου Λεχαίου Τηλ.:2741087500-86880 [email protected] Σ.Δ.Ε. Αχαρνών Τηλ.: 2102409737 http://www.ideke.edu.gr/sde/
sde_acharnon
Σ.Δ.Ε. Βόλου
Τηλ.: 24210-48762 [email protected]
http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_volou
Σ.Δ.Ε. Γιαννιτσών Τηλ.:23820 81010 [email protected]
http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_giannitson Σ.Δ.Ε. Δικ.Φυλακής Κορυδαλλού
Τηλ.: 2104963972 [email protected]
Σ.Δ.Ε. Δικ.Φυλακών Λάρισας Τηλ.: 2410671065 [email protected]
Σ.Δ.Ε. Δράμας Τηλ.: 25210 26880 [email protected] Σ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310 254565 [email protected] Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας
Τηλ.: 28420-89736 [email protected]
http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_ierapetras
Σ.Δ.Ε. Ιωαννίνων
Τηλ.: 26510 65187 [email protected]
http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_ioanninon
Σ.Δ.Ε. Καλαμάτας
Τηλ.: 2721080425 [email protected]
http://sde-kalam.mes.sch.gr
Σ.Δ.Ε. Καλλιθέας Τηλ.: 210 9533008 [email protected]
http://sde-kallith.att.sch.gr/
Σ.Δ.Ε. Καρδίτσας
Τηλ.:2441073995 mail [email protected] Σ.Δ.Ε. Καστοριάς
Τηλ.: 2467021001 [email protected]
Σ.Δ.Ε. Κατερίνης
Τηλ.: 2351022744 [email protected] http://sde-kater.pie.sch.gr/
Σ.Δ.Ε. Κέρκυρας Τηλ.: 2661044997 [email protected] Σ.Δ.Ε. Κοζάνης
Τηλ.: 2461041077 [email protected]
Σ.Δ.Ε. Κομοτηνής Τηλ.: 25310 83414 [email protected] Σ.Δ.Ε. Κορυδαλλού Τηλ.:210 5693520 [email protected] http://sde-koryd.att.sch.gr/ Σ.Δ.Ε. Λαμίας Τηλ.: 22310 66028 [email protected]
Σ.Δ.Ε. Λάρισας Τηλ.: 2410 670950 [email protected] Σ.Δ.Ε. Μυτιλήνης Τηλ.: 22510 37401 [email protected] http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_mitilinis
Σ.Δ.Ε. Νάουσας Τηλ.: 2332052161 [email protected] Σ.Δ.Ε. Ναυπλίου Τηλ.: 2752099484 [email protected] Σ.Δ.Ε. Νεάπολης Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 672715 [email protected]
http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_neapolis
Σ.Δ.Ε. Ξάνθης
Τηλ.: 2541084366 [email protected]
Σ.Δ.Ε. Ορεστιάδας
Τηλ.:2552023393 [email protected]
Σ.Δ.Ε. Ορχομενού Τηλ.: 2261039045 [email protected] Σ.Δ.Ε. Πάτρας Τηλ.: 2610 462086 [email protected] http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_patras Σ.Δ.Ε. Πειραιά Τηλ.: 2104935600 [email protected] http://sde-peiraia.att.sch.gr
Σ.Δ.Ε. Περιστερίου Τηλ.: 210 5319749 [email protected] http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_peristeriou Σ.Δ.Ε. Πύργου Τηλ.: 26210 20350 [email protected] http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_pirgou Σ.Δ.Ε. Ρεθύμνου Τηλ.: 2831035519 [email protected] Σ.Δ.Ε. Σάμου Τηλ.: 2273024830 [email protected] Σ.Δ.Ε. Σαπών-Ν.Ροδόπης Τηλ.: 2532021110 [email protected] Σ.Δ.Ε. Σερρών Τηλ.: 2321058811 [email protected] Σ.Δ.Ε. Σπάρτης Τηλ.: 2731028825 [email protected] Σ.Δ.Ε. Τρικάλων Τηλ.: 2431031080 [email protected]
Σ.Δ.Ε. Τυλίσου- Ν. Ηρακλείου
Τηλ.: 2810 831145 [email protected]
Σ.Δ.Ε. Φλώρινας Τηλ.: 2385044858 [email protected]
Σ.Δ.Ε. Φυλακών Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310753580
Σ.Δ.Ε. Χανίων Τηλ.: 2821052132 [email protected] Σ.Δ.Ε. Χίου Τηλ.: 2271081860 [email protected]