Βιογραφικό Σημείωμα - Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
12.2011
Ονοματεπώνυμο:
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης
Θέση:
Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π)
τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας,
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γραφείο:
Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας - BClab,
Δεριγνύ 12, 4ος όροφος, Αθήνα, 10434
Επικοινωνία:
210.8203.438, Φαξ: 210.8223.802, [email protected]
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
1985:
Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος, Φυσικομαθηματική
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σχολή,
Εθνικού
2001:
Msc, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες
Τεχνολογίες», Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
2007:
Πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων από το «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
Δομών δια Βίου Μάθησης» Ε.Κε.ΠιΣ, αριθμός μητρώου ΕΒ00816. Επιτυχής
ολοκλήρωση Προγράμματος Συνεχιζόμενης Κατάρτισης με θέμα «Εκπαίδευση
Εκπαιδευτών» (300 ωρών).
Επιμόρφωση: - Πληροφορική και Λήψη Αποφάσεων: Κέντρο Έρευνας ΑΣΟΕΕ -1988, 220 ώρες.
- Πληροφορική: Ανάλυση και Προγραμματισμός Η/Υ, Ελληνική Μαθηματική
Εταιρεία -1988, 300 ώρες.
- «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη Διαδραστικών Πολυμέσων»: Apple Europe Παρίσι,
1990.
- «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών εφαρμογών Πολυμέσων»: Society of Applied
Learning Technologies- S.Α.L.Τ. Οrlando ΗΠΑ, 1992.
- Οπτική Αντίληψη & Τέχνη, Ήχος & Ηχητικά Συστήματα, Σκηνοθεσία.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
1995 – Σήμερα:
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Διδασκαλία ως Ειδικό Εργαστηριακό
Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)(2000-σήμερα) και ως εισηγητής Ν.407/85
(1995-2000) σε προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Μάρκετινγκ &
Επικοινωνίας και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων: «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες» και
«Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού», στα μαθήματα:
«Δημόσιες Σχέσεις», «Εταιρική Επικοινωνιακή Στρατηγική», «Επικοινωνία στη
Πράξη», «Εισαγωγή στην Επικοινωνία», «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης»,
«Τεχνικές Επικοινωνίας», «Ειδικά Θέματα Επικοινωνίας», «Εργαλεία
Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ», «Σχεδίαση Διαδραστικών Εφαρμογών».
Βιογραφικό Σημείωμα του Δημήτρη Λυμπερόπουλου
2005-2011
Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.Αν.Ε.Π.) της ΓΣΕΕ:
διδασκαλία στην «Ακαδημία Εργασίας» και την «Βασική Συνδικαλιστική
Εκπαίδευση» της θεματικής ενότητας «Αρχές και Θεωρία της Επικοινωνίας»,
με θέματα: «Εισαγωγή στην Επικοινωνία», «Αποτελεσματική Προφορική
Παρουσίαση», «Κοινή Γνώμη & Προγράμματα Επικοινωνίας».
2006 έως και
2009
Ινστιτούτο Επικοινωνίας της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας
Ελλάδος (ΕΔΕΕ): Οργάνωση και Βασική Εισήγηση, σε 6 κύκλους σεμιναρίων
16 ωρών, για στελέχη επιχειρήσεων με θέμα «Πρόληψη και Επικοινωνιακή
Διαχείριση Κρίσεων». Οργάνωση
Σεμινάρια:
11/2010
ΣΙΔΕΝΟΡ θυγατρική των Σιδηρουργείων Κορίνθου: 16 ώρες σεμινάριο
Πωλητών, με θέμα «Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων».
6/2006
Organon φαρμακευτική: Σεμινάριο 10 ωρών, για στελέχη της, με θέμα
«Τεχνικές Παρουσιάσεων».
4/2006
Dade Behring φαρμακευτική: Διήμερο σεμινάριο
φαρμακευτικής, με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών».
5/2005:
Ο.Σ.Ε.: Διδασκαλία σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Τεχνικές
Παρουσιάσεων».
για
στελέχη
της
2003, 2005,
2007:
Vodafone – Panafone: Διδασκαλία σε εκπαιδευτικούς κύκλους επιμόρφωσης
προσωπικού, με θέματα «Αντιμετώπιση Κρίσεων» και «Τεχνικές
Παρουσιάσεων».
2000-2006:
ΚΕΚ-ΟΠΑ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών): Διδασκαλία σε
επιμορφωτικά σεμινάρια αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ, με θέματα «Τεχνικών
Επικοινωνίας», «Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών Επικοινωνίας».
5/99 – 1/97:
ΚΕΚ-ΟΠΑ : Διδασκαλία σε 14 σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών του
ΥΠΕΠΘ, με θέμα εισήγησης «Αξιοποίηση και εφαρμογή των Νέων
Τεχνολογιών στην εκπαίδευση».
4/96 - 12/96:
ΚΕΚ-ΟΠΑ : Διδασκαλία σε σειρά 4 σεμιναρίων για Καθηγητές ΟΑΕΔ με
θέμα "Δημιουργία Εκπαιδευτικών Εφαρμογών με χρήση Πολυμέσων".
Διάρκεια 300 ώρες. Οργάνωση ΟΑΕΔ σε συνεργασία με ΚΕΚ-ΟΠΑ
12/94 - 3/95:
ΥΠ.Ε.Π.Θ – ΟΕΕΚ - ΚΕ.ΟΠΑ: Διδασκαλία σε σεμινάριο για Καθηγητές
Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης με θέμα: "Δημιουργία Εκπαιδευτικών
Εφαρμογών με χρήση Πολυμέσων". Διάρκεια 180 ώρες.
11/94:
Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή του "2ου Συνεδρίου Εκπαιδευτικής
Πληροφορικής" που διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια Δούκα. Οργάνωση,
συντονισμός, και εισήγηση στη συνεδρία "Νέες Τεχνολογίες στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα, Δραστηριότητες στη Τάξη" ενότητα "Πολιτισμός-Περιβάλλον".
Διδασκαλία στο τεχνολογικό εργαστήριο με θέμα "Τα εργαλεία των
Πολυμέσων και η Χρήση τους - Δημιουργία ενδεικτικής εφαρμογής".
Σελίδα 2
Βιογραφικό Σημείωμα του Δημήτρη Λυμπερόπουλου
10-11/94:
Κέντρο Μελετών & Αυτομόρφωσης : Διδασκαλία σε επιμορφωτικό σεμινάριο
Παιδαγωγών με θέμα "Κατάρτιση Παιδαγωγών Εμψυχωτών στα Μultimedia".
Διάρκεια 60 ώρες.
10-11/94:
ΑΝΟΔΟΣ : Διδασκαλία σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα τα Πολυμέσα..
8/94:
ΥΠ.Ε.Π.Θ – ΟΕΕΚ - ΚΕ.ΟΠΑ: Σεμινάριο για καθηγητές πληροφορικής
Μέσης Εκπαίδευσης: "Τα Πολυμέσα στην Εκπαίδευση". Διάρκεια 50 ώρες.
3-5/94:
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης: Διδασκαλία σε σεμινάριο κατάρτισης
Διοικητικών Υπαλλήλων του Ο.Π.Α. με θέμα "Εκμάθηση εφαρμογών
Αυτοματισμού Γραφείου". Διάρκεια 120 ώρες.
2/94:
Π.Ε.Κ. – Λαμίας: Ταχύρυθμο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα "Νέες εκπαιδευτικές Τεχνολογίες".
Διάρκεια 12ώρες.
12/93 - 2/94:
Κέντρο Έρευνας ΟΠΑ: Διδασκαλία σε επιμορφωτικό σεμινάριο Υπαλλήλων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με θέμα "Αυτοματισμός Γραφείου" με
χρήση συστημάτων αυτοεκπαίδευσης. Διάρκεια 180 ώρες.
8/93:
ΥΠ.Ε.Π.Θ – ΟΕΕΚ - ΚΕ.ΟΠΑ: Σεμινάριο για Καθηγητές Πληροφορικής
Β’βάθμιας εκπαίδευσης "Τα Πολυμέσα στην Εκπαίδευση". Διάρκεια 40 ώρες.
9/93 - 10/93:
Ευρωπ.Κάρτα Νέων/ Γ.Γ.Νέας Γενιάς: Διδασκαλία σε επιμορφωτικό
"Μultimedia στην Εκπαίδευση". Διάρκεια 200 ώρες.
3/93 - 5/93:
Κέντρο Έρευνας ΟΠΑ: Διδασκαλία σε επιμορφωτικό σεμινάριο Δημοσίων
Υπαλλήλων Υπηρεσιών Εντελλομένων Εσόδων με θέμα "Αυτοματισμός
Γραφείου" με χρήση συστημάτων αυτοεκπαίδευσης. Διάρκεια 180 ώρες.
12/90 - 8/92:
Apple Computer: Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ομάδες πελατών του "Αpple
Centre Εducation" με θέματα εκμάθηση εφαρμογών και λειτουργικού
συστήματος για τους υπολογιστές Αpple.
Σελίδα 3
Βιογραφικό Σημείωμα του Δημήτρη Λυμπερόπουλου
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1992 - 2010 : Εργαστήριο Πολυμέσων και Επικοινωνίας του τμήματος Μάρκετινγκ &
Επικοινωνίας του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Θέση: Υπεύθυνος Παραγωγής Εργαστηρίου: Ανάλυση, σχεδίαση και συμμετοχή στην υλοποίηση
εφαρμογών, με χρήση τεχνολογίας Πολυμέσων και Διαδικτύου.
•
Σχεδιασμός και συμμετοχή στην παραγωγή εκπαιδευτικού συστήματος για την
υποστήριξη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στελεχών του ΟΤΕ, και την παραγωγή του
εκπαιδευτικού υλικού 8 μαθημάτων. Χρηματοδότηση ΟΤΕ.
•
Σχεδιασμός και συμμετοχή στην Παραγωγή εκπαιδευτικής Πολυμεσικής εφαρμογής με
θέμα τη «Ποιότητα στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις». Το πρόγραμμα
χρηματοδοτήθηκε από τη δράση Leonardo da Vinci και συμμετείχαν 10 Ευρωπαίοι
Εταίροι.
•
Συμμετοχή στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εκτέλεση, μαθήματος του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση του
Διαδικτύου. (http://vsm/aueb.gr). Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη δράση
SOCRATES και συμμετείχαν 6 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
•
Συμμετοχή στον ανασχεδιασμό (2003), του διαδικτυακού τόπου (website) του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.aueb.gr)
•
Συμμετοχή στο Σχεδιασμό και την Παραγωγή πρωτοτύπου (prototype) εκπαιδευτικής
πολυμεσικής εφαρμογής με θέμα τη διδασκαλία των Συναρτήσεων στη Β’μια
εκπαίδευση. Πρόγραμμα Σειρήνες ΥΠΕΠΘ.
•
Συμμετοχή στο Σχεδιασμό και την Παραγωγή 3 μαθημάτων αυτοεκπαίδευσης για τις σχολές
μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. με χρήση τεχνολογίας Πολυμέσων.
Οι θεματικές ενότητες των 3 μαθημάτων ήσαν:
• Τεχνολογία αυτοκινήτου.
• Εισαγωγή στη Πληροφορική και τον Αυτοματισμό Γραφείου.
• Επαγγελματικός Προσανατολισμός
•
Δημιουργία εταιρικής παρουσίασης μέσω εφαρμογής πολυμέσων της ΜΕΤΑΧΑΣ
Διαγνωστικά. Οπτικοακουστική υποστήριξη εκδήλωσης της εταιρείας, με δημιουργία ημίωρης
πολυμεσικής παρουσίασης και ειδικής εφαρμογής πολυμέσων.
•
Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα "Ανάλυση των τάσεων του εξωτερικού
περιβάλλοντος στην αγορά ασφαλειών", και δημιουργία πιλοτικής εφαρμογής Πολυμέσων για
την πληροφόρηση κοινού και βοήθεια των ασφαλιστών της ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ.
•
Δημιουργία εταιρικής παρουσίασης μέσω εφαρμογής πολυμέσων και διαφανειών της
διαφημιστικής εταιρείας Geo Υoung & Rubicam.
•
Δημιουργία τίτλου CD-RΟΜ και πολυμεσικής παρουσίασης, με θέμα τη ζωή και το
επιστημονικό έργο του καθηγητή Ρhilip Κotler (κορυφαίου επιστήμονα του marketing). Η
παραγωγή του τίτλου, έγινε προς τιμή του καθηγητή για την αναγόρευσή του σε επίτιμο
διδάκτορα του Ο.Π.Α. στις 14 Μαρτίου 1995.
•
Συμμετοχή στο Σχεδιασμό και την Παραγωγή 6 μαθημάτων Αυτοεκπαίδευσης με χρήση
τεχνολογίας Πολυμέσων, στα πλαίσια του προγράμματος Ο.Di.Le in Greece.
Οι θεματικές ενότητες των 6 μαθημάτων ήσαν:
Σελίδα 4
Βιογραφικό Σημείωμα του Δημήτρη Λυμπερόπουλου
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Εισαγωγή στη Πληροφορική και τον Αυτοματισμό Γραφείου.
Λογιστικά Φύλλα Εργασίας
Βάσεις Δεδομένων
Δημόσιο Λογιστικό
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Μισθοδοσία και διοίκηση προσωπικού
•
Σχεδίαση και Παραγωγή πιλοτικών εκπαιδευτικών εφαρμογών επίδειξης (demo), βασισμένες
στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων μέσης εκπαίδευσης.
•
Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τη χρήση εκπαιδευτικών μεθόδων με χρήση
Υπολογιστών, σε 250 μαθητές Ε΄Δημοτικού.
•
Σχεδίαση και παραγωγή, πολυμεσικής παρουσίασης (40 λεπτά) και σταθμού ενημέρωσης
συνέδρων, για το συνέδριο "ΠΑΤΡΑ στον 21ο αιώνα". Δήμος Πατρών.
•
Σχεδίαση, παραγωγή και ενημέρωση, πολυμεσικής παρουσίασης (10 λεπτά) του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1994 μέχρι σήμερα (Ελληνική και Αγγλική έκδοση).
1990 - 1992: Αpple Computer - ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε., Computer System Supporter (Μultimedia
Specialist).
1988 - 1990: Κέντρο Οικονομικής Έρευνας ΑΣΟΕΕ. Αναλυτής – Προγραμματιστής, τμήμα
Μηχανογραφικών Εφαρμογών
Συμμετοχή στην υλοποίηση των εξής εφαρμογών:
ƒ Πρωτόκολλο Γραμματείας
ƒ Διαχείριση Παγίων
ƒ Μισθοδοσία Προσωπικού ΑΕΙ
ƒ Πρόγραμμα διαχείρισης Διεθνούς Συνεδρίου.
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
1. Δημόσιες Σχέσεις:
α)Μοντέλα και Ρόλοι επαγγελματιών των Δ.Σ., β)Διαχείριση Κρίσεων, γ)Διαδίκτυο &
Δημόσιες Σχέσεις, περιέχονται στο βιβλίο Δημόσιες Σχέσεις, Νάνσυ Παπαλεξανδρή, 2001,
Εκδ. Μπένου, σελ.:129-160, 176-186, 210-264.
2. Κοινή Γνώμη, (Σημειώσεις Παραδόσεων).
3. Ιστορική Εξέλιξη των Δημοσίων Σχέσεων, (Σημειώσεις Παραδόσεων).
4. Η Τεχνική Της Προφορικής Παρουσίασης (Σημειώσεις Παραδόσεων)
5. Σχεδίαση της Οπτικής Γλώσσας & Οπτική Εταιρική Ταυτότητα (Σημειώσεις Παραδόσεων)
6. Σημειώσεις
Παραδόσεων
σε
θέματα
Πληροφορικής:
«Εισαγωγή
στους
Μικροϋπολογιστές», «Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Ms-Windows», «Επεξεργασία
Κειμένου με το Ms_Word», «Εισαγωγή στο Powerpoint», «Εισαγωγή στη Ψηφιακή
Επεξεργασία Εικόνας με το Adobe Photoshop», «Εισαγωγή στη Ψηφιακή Επεξεργασία
Βίντεο με το Adobe Premiere», «Εισαγωγή στα Πολυμέσα», «Συγγραφικό Εργαλείο
Πολυμέσων - Macromedia Director»
Σελίδα 5
Βιογραφικό Σημείωμα του Δημήτρη Λυμπερόπουλου
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
•
Μέλος Επιτροπής Αρχείου του Ινστιτούτου Επικοινωνίας.
•
Συμμετοχή στη κριτική επιτροπή των «Βραβείων Κοινωνικής Προσφοράς» το 2003 &
2005 - Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος.
•
Συμμετοχή στη κριτική επιτροπή των Βραβείων Διαφήμισης «EFFIE HELLAS 2003» Ένωση Εταιριών Διαφήμισης Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ).
•
Αξιολογητής Εκπαιδευτικών Βιντεοταινιών για τις «Κοινωνικές Επιστήμες» - Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο (1998).
•
Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων – Επιτροπή εκπαίδευσης.
•
Συμμετοχή σε Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων: (2008-2010: Πρόεδρος και 2006-2008:
Γραμματέας του ΣΓΚ 3ου Γυμνασίου Βριλησσίων, 2004-2006: Γραμματέας ΣΓΚ 2ου
Δημοτικού Βριλησσίων).
Σελίδα 6