ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00010000
44376
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω µη δραστηριοποίησης µέχρι σήµερα
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ ΦΛΥΤΖΑΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 79-81
18531 2104321505
06/06/2007 [email protected]
2104321505
Υπηρεσίες εγκατάστασης συστηµάτων συναγερµού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα
Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων
28341
ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 251
18537 2104173268
09/06/1994
2104536960
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Χονδρικό εµπόριο µατογυαλιών, µατογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόµοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 1
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10711200
47411
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων
ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑ Χ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 71& ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
18756 2104617150
01/12/2009
Λιανικό εµπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων
Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 2
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 14132400
19106
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή παντελονιών, φορµών µε µπούστο και µε τιράντες, παντελο
ΜΠΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
18544 2104634589
20/02/1984
2104634589
Κατασκευή παντελονιών, φορµών µε µπούστο και µε τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο και σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν
είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 3
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 18121000
47474
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ ΠΡΙΝΤ
ΘΕΣΗ ΚΑΨΑΛΑ
19600 2105552250
2105551428
11/12/2009
Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφηµιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφηµιστικού υλικού
Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 4
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25112301
23359
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή δοµικών µεταλλικών συστηµάτων στηρίξεως
ΤΕΚΝΟΣΤΥΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣ
ΝΕΑ ΖΩΗ
19300 2105574461
2105574460
10/10/1990 [email protected]
Κατασκευή δοµικών µεταλλικών συστηµάτων στηρίξεως
Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαµηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήµανσης κλπ οδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 5
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25992100
33738
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή χρηµατοκιβώτιων, πορτών θωρακισµένων και χωρισµάτων
ΒΙ∆ΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΣΩΝ 6
18757 2104256758
20/12/1996
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από µέταλλο
Χονδρικό εµπόριο χρηµατοκιβώτιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 6
FAX
KINHTO
1
2104256758
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30110000
42909
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
RDS ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
33ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Τ.Θ 239
19003 2103647096
2103647096
27/03/2006
Εργασίες ικριωµάτων
Ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, σκαφών εκδροµών και παρόµοιων σκαφών για τη µεταφορά επιβατών· οχηµαταγωγών
43158
ΑΤΛΑΣ ΕΝΩΜΕΝΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Θ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ - Α.ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ - Κ.ΚΑΙΣΕΡΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑ
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 82- 88
18863 2104415686
2104413960
20/06/2006 [email protected]
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 7
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 31021001
38172
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή ξύλινων επίπλων κουζίνας, από µονάδα που απασχολεί µέχρ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ
19300 2105574981
05/04/1999
Λιανικό εµπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης εκθεσιακών χώρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 8
FAX
KINHTO
1
2105574983
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 31099201
48243
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αποκατάστασης και ανακαίνισης επίπλων
FURNITURE GALLERY ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 73
18233 2105788460(ΛΟΓ)
06/04/2006
Χονδρικό εµπόριο κατεργασµένων δερµάτων
Κατασκευή άλλων επίπλων και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 9
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33121602
29281
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών ταµιακών µηχανών
Π. Σ. Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 108
18535 2104118158
2104130111
15/03/1995
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών γραφείου
Λιανικό εµπόριο άλλων µηχανών γραφείου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 10
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33121900
12367
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων µηχανηµάτων γενικής χρή
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΖΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ
Κ.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 12
18545 2104225134
27/10/1964 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 11
FAX
KINHTO
1
2104225159
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33122200
23046
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων µορφοποίησης µετ
ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΖΩΡΖΗ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 32
18545 2104110718
24/12/1990
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων µορφοποίησης µετάλλου και εργαλειοµηχανών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 12
FAX
KINHTO
1
2104220826
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33151000
40976
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
ROLLS-ROYCE MARINE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΝΘΑΡΟΥ 2
18537
24/09/2004
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού, πλοίων και αεροσκαφών
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
46600
ΕΜΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΑΝΑΡΑΚΙΟΥ 106
18863 2104010840
26/01/2009 [email protected]
Εργασίες µόνωσης
Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες
37339
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 66
18863 2104410114
03/10/2001
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Υπηρεσίες καθαρισµού ή χρωµατισµού πλοίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 13
3
2104010841
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33151003
45471
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες µηχανουργικών επισκευών πλοίων και µηχανολογικού εξοπλ
T.R.S ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΩΚΙΩΝΟΣ 30
18545 2104110066
2104117973
03/03/2008 [email protected]
Υπηρεσίες µηχανουργικών επισκευών πλοίων και µηχανολογικού εξοπλισµού τους
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστηµάτων, άλλων αντλιών, συµπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 14
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 37001000
48776
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυµάτων
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 94 & ΙΩΝΙΑΣ
18450 2103645571
17/06/2010
Επεξεργασία και διάθεση µη επικίνδυνων απορριµµάτων
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 15
FAX
KINHTO
1
6972228834
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38212900
27074
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης µη επικίνδυνων απορριµµάτων
ΦΑΙ∆ΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 135
18536 2104182283
2104182281
24/09/1993 [email protected]
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Υπηρεσίες µηχανουργικών επισκευών πλοίων και µηχανολογικού εξοπλισµού τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 16
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41200000
28209
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 155
18535 2104296812
2104296732
12/06/1978
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 17
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41201000
42707
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
Σ.ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - Π.ΤΡΥΠΙΤΣΙ∆ΗΣ ΑΝ.- Π.ΤΡΥΠΙΤΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓ. Ο.Ε.
ΚΡΗΤΗΣ 6
19018 2105550179
15/02/2006
2105555389
6932262276(ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥ
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού κεντρικής θέρµανσης
29561
Χ. ΚΑΠΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Γ.ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ 4
18536 2104282656, 2104221150 2104282656
05/01/1984
6977632532
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 18
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41203000
34961
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκ
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 13
18233 2105509200
04/11/1999
Υπηρεσίες προετοιµασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 19
FAX
KINHTO
1
2105509308
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42112003
41151
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες δηµιουργίας, συντήρησης, σήµανσης κλπ ατ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΠΡΑΡΙ-ΜΟΥΣΤΑΚΗ Τ.Θ107
19300 2105595377
18/11/2004 [email protected]
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών σκοπιµότητας τεχνικών έργων
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 20
FAX
KINHTO
1
2104020245
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42991000
17886
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού
ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜ
ΗΡΑΣ 36 & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 21
16674 2109646310
20/12/1980
Άλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 21
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43211000
44928
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
ΑΦΟΙ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΡΑΜΑΣ 70Β
18544 2104206837
26/10/2007
2104618477
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 22
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45112101
41899
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων αυτοκινήτων οχηµάτων για τη µεταφορά επιβατ
ΓΡΙΛΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 40
12351 2105788500(ΛΟΓ.)
14/06/2005
Λιανικό εµπόριο άλλων αυτοκινήτων οχηµάτων για τη µεταφορά επιβατών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 23
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311200
38905
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητ
ΒΑΚΛΑΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΟΥΤΣΑ
19300 2105572178
17/06/1998
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 24
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311213
45105
Ε.ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε.Ε
17ο ΧΛΜ. ΝΕΟΑΚ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ζωνών ασφαλείας και µερών και εξαρτηµάτων αµαξω
19300 2105573368
2105582287
15/11/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Λιανικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 25
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141100
40295
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 69Β
18121 2105696197
16/03/2004 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους
Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισµικού ή επεκτάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 26
FAX
KINHTO
1
2105696198
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46151911
47751
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µεταλλικών οικ
ΠΑΠΑΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 14
18450 2104315092
14/06/2010
6949818223
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µεταλλικών οικιακών σκευών και παρόµοιων αντικειµένων οικιακής
χρήσεως
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 27
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46170000
45261
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3-5
18233 2104925125
10/01/2008
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 28
FAX
KINHTO
1
2104250056
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46181102
42288
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αρωµάτων και
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 23
18233 2102637704
14/10/2005 [email protected]
2102637367
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στιλβωτικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 29
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46190000
48430
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδώ
ΣΠΑΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΥΚΑΛΗΣ 59
18540 2108898718
27/04/2011
Υπηρεσίες συµβούλου σε θέµατα προώθησης πωλήσεων
Υπηρεσίες µεταφοράς µε διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού (logistics)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 30
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46231000
34798
ΑΦΟΙ Α∆ΑΜ ΟΕ
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 106
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ζώντων ζώων
19200 2105548421
04/10/1999
2105548421
Χονδρικό εµπόριο νωπών και κατεψυγµένων κρεάτων
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 31
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46321116
44545
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο νωπών και κατεψυγµένων κρεάτων
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 22
18233 2104817167
19/11/1991
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
Παραγωγή διατηρηµένων τροφών και παρασκευασµάτων κρέατος, εντοσθίων ή αίµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 32
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46330000
33190
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αβγών και βρώσιµων ελ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISLAND
ΛΕΥΚΗ
18010 2297022600
2297026580
12/06/1998
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αβγών και βρώσιµων ελαίων και λιπών
Εκµετάλλευση πολυκαταστηµάτων (υπεραγορών)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 33
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331100
46248
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 44
18902 2104676664
04/09/2008
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο τυριού και τυροπήγµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 34
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331106
41395
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επεξεργασµένου ρευστού γάλακτος
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 7
18454 2105313737
03/02/2005
Χονδρικό εµπόριο επεξεργασµένου ρευστού γάλακτος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 35
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341000
43779
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ποτών
ΗΛΙΑΣ ΛΕΡΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ,ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 11
18545 2104130255
17/11/2006
Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µη αλκοολούχων ποτών
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 36
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341102
48209
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο αναψυκτικών και εµφιαλωµένων νερών
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ, ΖΑΧΑΡΩ∆ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ - ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ Τ.Θ. 50050
19300 2105216200 - 2103806090 (∆ΙΚ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)
27/12/2010
6947182839 - 69322227
Χονδρικό εµπόριο αποσταγµάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευµατωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασµάτων για
την παραγωγή ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 37
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341106
47009
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χυµών φρούτων και λαχανικών
XT MULTIETHNIC EPICUREAN RETAILERS HELLAS CO
ΦΙΛΩΝΟΣ 61-65
18534 2104100370
01/06/2009
Χονδρικό εµπόριο χυµών φρούτων και λαχανικών
Χονδρικό εµπόριο καφέ, µη αποκαφεϊνωµένου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 38
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341200
37008
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ
18050
10/04/1995
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο κατεψυγµένων τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 39
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341206
36183
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ποτών
∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 22
18540 2104226452
13/10/2000
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εµπορευµάτων
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 40
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46351002
37422
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο πούρων, πούρων µε κοµµένο άκρο, πουρακιών και τσ
ΑΦΕΣ ΠΑΠΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 172Β
18900 2104641054(∆ΙΚ.)
09/11/2001
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
Χονδρικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 41
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381000
40656
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 4 ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
18531 2104190180
07/06/2004
Λιανικό εµπόριο ψαριών, οστρακοειδών και µαλακίων
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 42
FAX
KINHTO
1
2104180860
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381014
46767
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
ΕΜΜΑΝ.Κ.∆ΡΑΓΑΤΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 8 ΚΑΙ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ
18531 6932270646
23/03/2009
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 43
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46391200
27312
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο µη κατεψυγµένων τροφίµων, ποτώ
ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦ
ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗ
19300 2105595661
2105596357
31/12/1992 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 44
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411211
27120
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο υφασµάτων επιπλώσεων ή άλλων υφασµάτινων ειδώ
ΚΕΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ
ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 17
18346 2104832832
06/12/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο λευκών ειδών
Λιανικό εµπόριο πετσετών µπάνιου και κουζίνας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 45
FAX
KINHTO
1
2104830508
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441000
34556
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµ
ΜΑΛΑΚΟΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 34
18539 2104516637
30/10/1997
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 46
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441100
37323
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 43
18863 2104020279(∆ΙΚ.)
15/10/2001
Χονδρικό εµπόριο γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής
Λιανικό εµπόριο οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 47
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441111
38466
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο επιτραπέζιων σκευών, µαγειρικών σκευών, άλλων οικ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΣΗΣΤΟΥ 15
18758 2104629792
16/10/2002
Χονδρικό εµπόριο επιτραπέζιων, µαγειρικών ή οικιακών σκευών από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουµίνιο και µερών τους
Χονδρικό εµπόριο µαχαιριών (εκτός των µαχαιριών για µηχανές) και ψαλιδιών, και λεπίδων τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 48
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46450000
17126
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
JOHNSON ΚΑΙ JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ 4 & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)
15125 2106875555
01/01/1975
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Χονδρικό εµπόριο ιατρικών αναλώσιµων υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 49
FAX
KINHTO
1
2106894280
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46470000
28602
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
ΑΦΟΙ ΤΟΠΙΖΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 & ΠΑΓΚΑΛΟΥ 22
19600 2105559716
03/11/1987 [email protected]
Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήµατα
Κατασκευή άλλων επίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 50
FAX
KINHTO
1
2105559717
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481012
34480
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ρολογιών
ΣΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΝΕΩΡΙΩΝ 123
18863
12/05/1999 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συµπεριλαµβανοµένων των χρονόµετρων
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ρολογιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 51
FAX
KINHTO
1
2107221553
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491103
44329
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο κουταλιών, πιρουνιών, κουταλών, τρυπητών κουταλ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΣΩΜΑΤΟΙ
18010 2297027906
23/05/2007
Χονδρικό εµπόριο άλλων φούρνων, κουζινών, πλακών (µατιών) µαγειρέµατος, καµινέτων, σχαρών µαγειρέµατος, ψηστιέρων
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καφέ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 52
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491923
32089
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσε
ΑΓΡΙΜΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ
ΜΟΥΣΩΝ 41
18452 2104977416
11/09/1997
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα
42508
ΛΕΟΥΣΗΣ ΞΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ 81 & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
18546
04/10/2005
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 53
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492201
40745
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο (πρακτορείο) εφηµερίδων και περιοδικών
CAPOCCI ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ-ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ
19300
28/06/2004
Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόµοιων ειδών
Υπηρεσίες διοργάνωσης επιµορφωτικών σεµιναρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 54
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493106
46262
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µουσικής σε έντυπη µορφή
ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 2 ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
19200 2104900002
2104327253
01/09/2008
Υπηρεσίες διάθεσης κινηµατογραφικών ταινιών και άλλου περιεχοµένου βίντεο σε δίσκο, ταινία ή άλλο φυσικό µέσο
∆ραστηριότητες διανοµής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 55
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493311
41450
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόµοιων ειδών
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8
18233 2104925616
10/02/2005
Χονδρικό εµπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόµοιων ειδών
29387
ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΥΠΡΟΥ 64
18453 2104935722
29/03/1995
Λιανικό εµπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόµοιων ειδών
Κατασκευή φορµών αθλητικών (προπόνησης), στολών σκι, µαγιό κολύµβησης· άλλων ενδυµάτων από υφαντικές ύλες, που δεν
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 56
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46620000
41535
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών
ΧΑΡ∆ΑΛΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 128
18900 2104651518
10/02/2005
2104651518
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού, πλοίων και αεροσκαφών
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 57
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46631000
38788
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων για κατ
ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΣΗ ΤΖΙΤΖΙΛΙ ΑΡ.0
19300 2105560801
05/11/1985 [email protected]
2105572890
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 58
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691111
41984
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους
PANTECHNIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 112
18535 2104113916
05/07/2005
2104122450
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλοίων και αεροσκαφών και άλλου εξοπλισµού µεταφοράς π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 59
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691121
38881
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται
WORLD MARINE SUPPLY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 35
18545 2104121426
2104121694
10/04/2002 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 60
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691403
48718
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών
ΧΡΗΣΤΟΣ Σ∆ΡΕΝΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΜΥΚΑΛΗΣ 50
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
18540 2104133506
20/10/2011
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραέριου, για την παραγωγή τροφίµων και ποτών,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 61
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691500
37704
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων η
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚ
ΘΗΒΩΝ 216
18233 2104202669, 2104913981 2104913981
17/01/2002 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 62
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691513
33826
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ζευγών γεννήτριας µε εµβολοφόρους κινητήρες εσω
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΕΡ∆ΟΣ Ο.Ε.
ΥΜΗΤΤΟΥ 20
18540 2104179693
28/01/1999 [email protected]
2104175441
6932290952
Χονδρικό εµπόριο κινητήρων για θαλάσσια προώθηση, κινητήρων για σιδηροδροµική έλξη
Χονδρικό εµπόριο ζευγών γεννήτριας µε εµβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται µε
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 63
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691553
44793
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µονωµένων συρµάτων και καλωδίων
ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 73
18756
08/10/2007
6976808560
Λιανικό εµπόριο υδραυλικών ειδών
Υδραυλικές και κλιµατιστικές εγκαταστάσεις θέρµανσης και ψύξης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 64
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691572
48032
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 27 (ΓΡΑΦΕΙΟ Β8, Β9)
18531 2109228201
17/09/2010
Χονδρικό εµπόριο κινητήρων για θαλάσσια προώθηση, κινητήρων για σιδηροδροµική έλξη
Υπηρεσίες µελετών και επιβλέψεων ναυπηγού µηχανικού
48775
∆ΡΥΜΩΝΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 67
18536 2104180136
11/11/2011
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
Υπηρεσίες εµπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 65
FAX
KINHTO
2
6973980902
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731210
26022
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, συνεχώς διαµορφωµένης κατά µήκος οποιασ
ΡΗΓΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
41ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Κ.
19100 2296032191(ΛΟΓ.)-2296083260
08/05/1991 [email protected]
6946423213
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, συνεχώς διαµορφωµένης κατά µήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας
Υπηρεσίες χηµικών δοκιµών και αναλύσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 66
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731300
45780
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΝΟΒΑ ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΕΡΙ∆ΩΝ 59
18451 2104908065
29/05/2008 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών ειδών υγιεινής
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών πλακιδίων και πλακών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 67
FAX
KINHTO
1
2104907511
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731301
12481
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κεραµικών ειδών υγιεινής
Α∆ΕΛΦΟΙ ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΟΣ 3
18540 2104145000, 2104115755, 2104145144,
2106607660 210660764
31/05/1965 [email protected]
Λιανικό εµπόριο κεραµικών πλακακιών και πλακών
Λιανικό εµπόριο κεραµικών ειδών υγιεινής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 68
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731400
33635
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΥΣΤΡΑ 33
18450 2104634892
02/09/1985
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 69
FAX
KINHTO
1
2104634892
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731600
43134
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΛΟΥΡΑΚΗ ΕΣΤΙΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ο.Ε
ΛΕΩΦ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 18
18900 2104640772
2104678032
15/06/2006 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 70
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731627
42296
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλ
Ν.ΚΑΙ Κ. ΤΟΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ 9
18010 2297022472
21/10/2005
Εξόρυξη λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης· κροκάλων, αµµοχάλικου
Χονδρικό εµπόριο κυβόλιθων, τούβλων, πλακακιών και άλλων ειδών από πρεσαριστό ή χυτό γυαλί, µικρών υαλοπινάκων που
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 71
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731635
36157
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και παρόµοιων ειδ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΡΕΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 287
18451 2104936066
18/10/2000
2104936066
Χονδρικό εµπόριο πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και παρόµοιων ειδών, από τσιµέντο, σκυρόδεµα ή τεχνητό λίθο
Αποθήκευση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 72
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741106
35712
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο κοχλιωτών συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α
ΑΦΟΙ ∆ΑΜΙΓΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΟΥΣ 55
18545 2104120588
13/06/2000 [email protected]
2104171394
Χονδρικό εµπόριο κοχλιωτών συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο
40986
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΑΛ∆ΑΙΑΣ 19
18450 2104915232
06/10/2004
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- επίπλων και µικροεπίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 73
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741200
34225
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθε
ΡΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΡ.ΝΙΚ.ΡΟΚΑ 18
19600 2105559157
28/04/1999
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
Λιανικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 74
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741207
41677
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο στροφίγγων, κανουλών, δικλείδων για νεροχύτες, νιπ
Α & Π. ΣΩΤ. ΤΣΟΚΑ Ο.Ε.
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 119
19200 2105542626(ΛΟΓ.)
18/04/2005 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 75
FAX
KINHTO
1
2105546894(ΛΟΓ.)
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46761903
39932
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύ
P. M. SYNTHESIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Ε
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣΗ ΣΤΕΡΝΑ
19018 2105559053-4
2105555660
31/01/1996 [email protected]
Κατασκευή φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόµοιων ειδών
Χονδρικό εµπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, µεµβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 76
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46900000
48239
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ - ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΝΤΕΣΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΩΚΕΑΝΙ∆ΩΝ & ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
19200 2105562280
17/12/2010
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 77
FAX
KINHTO
1
6947619961
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901000
32332
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΟΕ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 25
18545 2104517544
20/11/1997
Χονδρικό εµπόριο στερεών καυσίµων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 78
FAX
KINHTO
1
2104225588
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901002
48626
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εφοδιασµού σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και
ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19300 2104678377
25/07/2011
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µη αποσταγµένων ποτών που υφίστανται ζύµωση
Υπηρεσίες τροφοδοσίας µε έτοιµα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου µεταφορικού µέσου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 79
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901007
33246
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών δώρων
ΤΣΑΚΛΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΖΩΣΙΜΑ∆ΩΝ 46
18531 2104119903
31/08/1998
Χονδρικό εµπόριο ειδών δώρων
Λιανικό εµπόριο ειδών δώρων γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 80
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901009
39719
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
POLY-THOMAS GUNN ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ 39-41
18545 2104060000
2104621669
10/10/2003
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Χονδρικό εµπόριο γεωγραφικών ατλάντων και άλλων βιβλίων µε χάρτες ή διαγράµµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 81
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47111000
38886
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σε µη εξειδικευµένα καταστήµατα που πωλούν κυρίως
MOHAMMAD AZAM TOY GHULAM
Π.ΡΑΛΛΗ 186
18453 2104319606(ΛΟΓ.)
04/02/2003
Υπηρεσίες πλυσίµατος, γυαλίσµατος οχηµάτων και παρόµοιες υπηρεσίες
Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 82
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47111005
35585
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου
ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΡΑΜΜΟΥ 88
18345 2109429775
10/05/2000
Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) ψωµιού και άλλων ειδών αρτοποιίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 83
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47221303
40488
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κατεψυγµένου κρέατος βοοειδών
ΚΟΣΚΙΝΑ ΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΣ ΠΟΡΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
18020 2298031467
28/04/2004
Λιανικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 84
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47241703
29841
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο παγωτού, χύµα ή τυποποιηµένου
ΚΑΒΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 408
18758 2104320056
19/09/1995
Λιανικό εµπόριο καύσιµου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας
Χονδρικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 85
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47252500
21012
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΑΣΛΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ 13
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2104812755
05/01/1987
Λιανικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 86
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47252501
27426
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) µπίρας, αναψυκτικών και εµφιαλωµένων ν
ΜΠΙΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΣ
18020 2298023069
20/05/1993
Χονδρικό εµπόριο ποτών
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 87
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47291801
35845
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο βούτυρου
OLYMPIC MARINE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΡΜΟΣ
19500 2292063700
2292022569
17/07/2000 [email protected]
Άλλες επαγγελµατικές, τεχνικές και επιχειρηµατικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο πούρων, πούρων µε κοµµένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 88
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292427
46711
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σκληρoύ σιταριού, για κατανάλωση από ανθρώπους
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 25
18122 2105450567
17/02/2009
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο σκληρoύ σιταριού, για κατανάλωση από ανθρώπους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 89
FAX
KINHTO
1
6944267665
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47413100
39200
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων
ALFECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 17-19
18535 2104100333
29/04/2003
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 90
FAX
KINHTO
1
2104116211
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47413112
31869
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ψηφιακών αυτόµατων µηχανών επεξεργασίας δεδοµέν
ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 77
18648 2104615342
22/04/1997
Λιανικό εµπόριο άλλων µονάδων αυτόµατων µηχανών επεξεργασίας δεδοµένων π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 91
FAX
KINHTO
1
2104613754
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515133
32374
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σεντονιών και µαξιλαροθηκών
Α. Β. ∆ΙΓΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ∆Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 56 & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 20 (7ος18535
όρ.) 2111040600
01/12/1997
Λιανικό εµπόριο χαρτοφυλάκων και παρόµοιων ειδών από δέρµα ή από άλλη ύλη
Λιανικό εµπόριο οπτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 92
FAX
KINHTO
1
2111040659, 211104061
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524109
31475
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κοχλιών (βιδών) και λοιπών βιοµηχανικών ειδών
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ - ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΑ
ΜΕΘΩΝΗΣ 30 & Κ.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
18545 2104205890
2104205892
13/02/1997 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών από βασικά µέταλλα π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο σιδηρών σωλήνων, σιδηρών ανοξείδωτων αξόνων και σιδηροδοκών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 93
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524603
47224
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο νεροχυτών, νιπτήρων, µπανιέρων και άλλων ειδών υγι
ΞΕΝΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 81
18534 6974705488
14/09/2009
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Χονδρικό εµπόριο νεροχυτών, νιπτήρων, µπανιέρων και άλλων ειδών υγιεινής και µερών τους, από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 94
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524950
46538
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο οικοδοµήσιµων υλικών γενικά
ΑΦΟΙ ΘΥΜΑΡΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ
18050 2298072170
2298074319
31/12/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωµένων δωµατίων ή διαµερισµάτων για µικρή διάρκεια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 95
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524981
41961
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φύλλων παρκέτων, καλουπιών για οικοδοµικό σκυρόδ
Ι.ΜΑΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 53
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΑΜΦΙΑΛΗ
18758 2103615111
11/07/2005
Χονδρικό εµπόριο χαλιών και κιλιµιών
Λιανικό εµπόριο ταπετσαριών τοίχων γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 96
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545404
47526
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων φούρνων, κουζινών, πλακών (µατιών) µαγειρέµ
ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9 - 11
19100 6972255928
25/01/2010
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 97
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545421
44553
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΗΛΙΕΙΑΣ 36
18122 2104946298
18/07/2007
Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστηµάτων ελέγχου κεντρικής θέρµανσης
Λιανικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατων βαρκών και κανό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 98
FAX
KINHTO
1
2104946296
6936061058
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545424
34875
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΖΩΣΙΜΑ∆ΩΝ 29
18531 2104171115
09/11/1999
Λιανικό εµπόριο κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και µερών τους, µερών ραδιοφωνικών δεκτών και ποµπών, µερών
εξοπλισµού ραντάρ, όχι για αυτοκίνητα οχήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 99
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545437
34320
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο συστηµάτων συναγερµού
∆ΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 70
18539 6997000792
18/05/1999
Λιανικό εµπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουµίνιο
Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαµηγών, βενζινακάτων κλπ) µε πλήρωµα
43865
ΝΕΤΙΖΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΠ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 181
18648 2104082804
2104082804
12/01/2007
Υπηρεσίες φύλαξης
Χονδρικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 100
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595512
36017
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- επίπλων και µικροεπίπλων
MAYFAIR CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 351
18450 2104278800
2104278806
06/09/2000 [email protected]
Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αµείβεται µε προµήθεια επί των λογαριασµών των συνδροµητών, σύνδεσης,
φερεγγυότητας πελατών, εταιρικών συνδέσεων, κοινής διαφήµισης, επίτευξης στόχων κλπ, καθώς και επί της επιδότησης της
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 101
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595517
45254
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιµοποιούνται στην κρεβατο
ΚΑΣΣΑΠΙΑΝ ΜΑΝΟΥΚ ΤΟΥ ΝΤΥΚΡΑΝ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙ∆ΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 26
18450 2104961482, 2104940811
10/01/2008
6979664540
Λιανικό εµπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιµοποιούνται στην κρεβατοκάµαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό
Λιανικό εµπόριο υαλικών φωτιστικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 102
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595600
37240
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φωτιστικών ειδών
Β. Ε. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 45 & ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 182
18535 2104101625
2104101626
03/08/2001 [email protected]
Λιανικό εµπόριο επίπλων
Λιανικό εµπόριο οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 103
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595612
19936
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υαλικών φωτιστικών
ΣΤΟΥΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 133-135
18758 2104329702
01/02/1979
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο ειδών διακόσµησης εσωτερικών χώρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 104
FAX
KINHTO
1
2104311181
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595817
37627
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο θερµαντήρων νερού, στιγµιαίων ή θερµοσυσσώρευσης
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Π.ΡΑΛΛΗ 453
18450 2104257000
04/12/2001
2104250291
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων και βιοµηχανικού εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο θερµαντήρων νερού, στιγµιαίων ή θερµοσυσσώρευσης, µη ηλεκτρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 105
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47626300
41809
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΚΟΥΡΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΤΕΡΜΑ
19100 2296022212(ΛΟΓ.)
19/05/2005
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 106
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646508
44553
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατων
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΗΛΙΕΙΑΣ 36
18122 2104946298
18/07/2007
Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστηµάτων ελέγχου κεντρικής θέρµανσης
Λιανικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατων βαρκών και κανό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 107
FAX
KINHTO
1
2104946296
6936061058
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646515
36570
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ειδών αλιείας γενικά
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΟΥ∆ΟΒΙΚΟΥ 28
18531 2104176692
04/04/2000
Λιανικό εµπόριο ειδών αλιείας γενικά
Κατασκευή διχτυών µε κόµπους από σπάγγους, κορδόνια ή σχοινιά, έτοιµων διχτυών από υφαντικές ύλες· ειδών από νήµατα,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 108
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646517
42980
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόµοιων ειδών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 38
18531 2104528874
03/05/2006
2104528874
Κατασκευή ειδών από βουλκανισµένο ελαστικό π.δ.κ.α.· σκληρού ελαστικού· αντικειµένων από σκληρυµένο καουτσούκ
Χονδρικό εµπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 109
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646520
21772
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εξωλέµβιων κινητήρων για προώθηση
ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 481
18758 2104004994
2104325603
11/11/1985 [email protected]
Λιανικό εµπόριο εξωλέµβιων κινητήρων για προώθηση
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 110
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646531
21879
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιού
∆. ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ - Α.ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ Ο.Ε
ΘΗΒΩΝ 233
18454 2104906945
26/10/1988
2104910809
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία
20804
∆ΑΝ. Π. ΠΕΡΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 6
18531 2104174164
2104111156
03/11/1986 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 111
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646536
45331
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο οργάνων γυµναστικής
Κ.ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ - Α.ΜΟ∆ΙΝΟΣ Ο.Ε.
ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΗ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2104835904
04/02/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ειδών (συµπεριλαµβανοµένων των ποδηλάτων)
Υπηρεσίες επισκευής αθλητικών ειδών και ειδών κατασκήνωσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 112
FAX
KINHTO
1
2104835904
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47656700
48550
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
Π. ΒΑΡΒΕΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΟΡΟΣ
18020
28/06/2011
6978366373
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 113
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47710000
31046
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΓΚΙΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΨΑΡΩΝ 5
18120 2104959092
16/02/1996
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυµάτων, για άνδρες και αγόρια
43620
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΙΧ. ΠΑΧΤΙΤΗ - ΟΜΗΡΟΣ ΕΚΤ. ΠΛΟΥΜΙ∆ΗΣ Ο,Ε
ΑΘΗΝΑΣ 23
18120 6972503819
14/12/1993
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 114
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717115
32057
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
∆ΑΛΜΗΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΟΤΟΥΡΗ 19-21
18541 2104618524
26/08/1997
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
Λιανικό εµπόριο ανδρικών ή αγορίστικων αθλητικών και άλλων φανελακιών, σώβρακων, σλιπ, πιτζαµών, ροµπών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 115
FAX
KINHTO
1
2104834026
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717146
41351
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείων
∆ΗΜ.∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ, ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ,ΚΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ Υ∆ΡΑΣ
18040 2298052132
2298053367
23/09/1993 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείων ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 116
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717150
48082
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο παιδικών ενδυµάτων γενικά
FIVE OAKS ENTERPRISES LIMITED
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 12
16674 2105810746
22/10/2010
Λιανικό εµπόριο παιδικών ενδυµάτων γενικά
Λιανικό εµπόριο παιδικών καροτσιών και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 117
FAX
KINHTO
1
2105822271
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47747504
46760
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ακουστικών βαρηκοΐας, βηµατοδοτών, µερών τους, µε
∆. ΤΖΑΤΖΑΛΙΑΡΗΣ & Σ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ο.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 53
18346 2104820211
12/02/2009
Χονδρικό εµπόριο ορθοπεδικών ειδών, κηλεπιδέσµων και παρόµοιων ειδών
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών οργάνωσης της µεθόδου εργασίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 118
FAX
KINHTO
1
2109409329
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47757602
44464
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο αρωµάτων και κολονιών
ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΑΥΓΕΤΟΥ 36
18757 2104010181
27/06/2007
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 119
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47767900
45193
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς
ΚΟΚΚΟΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
ΑΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ
18050 2298072210
18/12/2007 [email protected]
2298073355
Λιανικό εµπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς
Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασµάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευµένα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 120
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47767902
48532
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών για κατοικίδια ζώα
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΕΕ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 50
18450 2104917294
21/06/2011
Χονδρικό εµπόριο παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς
Λιανικό εµπόριο ειδών για κατοικίδια ζώα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 121
FAX
KINHTO
1
6977290315
2104959891
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778211
33531
Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ 20
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σκευών από άργυρο
18535 2104119196
18/11/1998
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο λουρακιών και αλυσίδων ρολογιών κάθε είδους και των µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 122
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788610
46900
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 39
18531 2109417479
11/03/2002
2104102175
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέµατα
Λιανικό εµπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 123
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50201400
43127
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής µεταφοράς εµπορευµατοκιβώτιω
EURO ASIA G. TRADING Co ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 17
18531 2104171051(ΛΟΓ.)
13/06/2006
Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής µεταφοράς εµπορευµατοκιβώτιων µε πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβώτιων
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 124
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50201900
44218
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων µεταφορών εµπορευµάτων
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 111
18532 2104206441
17/04/2007
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 125
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 51211400
45218
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη τακτικές εναέριες µεταφορές άλλων εµπορευµάτων
ΕΞΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ
19300 2105595984
20/12/2007 [email protected]
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 126
FAX
KINHTO
1
2105595257
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52100000
38787
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Αποθήκευση
Α∆ΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ
25ο ΧΛΜ Ε.Ο.Α.Κ-ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΘ 10) 19600 2105500700
2105559100
17/01/1984 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς µορφές
Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από χάλυβα ταχείας κοπής, µε πλάτος < 600 mm
28621
ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3
10445 2108319526
22/09/1992
Κατασκευή φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόµοιων ειδών
Αποθήκευση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 127
2
2108319526
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52101000
43571
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΟΙΚΟΘΕΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑ
19300 2102524038
17/06/1992 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών κεντρικής θέρµανσης (λεβήτων, καυστήρων αέριων καυσίµων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών,
θερµοσίφωνων κλπ εξαρτηµάτων θέρµανσης)
37233
ΣΤΗΛΤΡΑΝΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΗ 386
18863 2104015550
24/08/2001
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
36123
ΤΣΟΥΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ
ΜΙΑΟΥΛΗ 6
18120 2104977782
13/10/2000
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 128
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52212400
48445
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης
PARK & SPA Κ. ΠΟΝΤΙΦΗΞ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
∆ΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 37
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
15523 2251078760
09/05/2011
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 129
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52212903
29021
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών µέσ
ΣΚΥΛΟ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
∆ΗΜ.ΣΚΥΛΙΤΣΗ 23 & ΒΟΥΛΓΑΡΗ 12
18533 2104226098
11/01/1995
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 130
FAX
KINHTO
1
2104226238
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52240000
46058
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ιακίνηση φορτίων
PROPAL LOGISTIC S.A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΡΟΠΑΛ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
ΜΕΘΩΝΗΣ 5
18545 2104101100
2104101105
17/07/2008 [email protected]
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 131
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291902
38060
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 54
18535 2104101331-4
20/05/2002 [email protected]
2104220940
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
25015
ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΘ 9514
19001 2292069606
26/10/1990 [email protected]
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 132
2
2292040851
6932406597
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291904
24187
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
ΒΕΝΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 15
18536 2104293431
01/12/1977 [email protected]
2104293501
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
30974
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 113
18535 2104282837
03/07/1995
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
35844
ΣΤΕΛΛΑΡ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΝΑΡΗ 5-7
18537 2104283920
14/07/2000 [email protected]
Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 133
3
2104283975
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 53201101
41495
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ταχυµεταφορές εγγράφων και αντικειµένων
PROFESSIONAL CARGO SERVICES ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 4-6
18531 2105696610(ΛΟΓ.)
01/03/2005
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Ταχυµεταφορές εγγράφων και αντικειµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 134
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101100
18285
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
ΜΑΝΕΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΙΣΩΠΙ∆ΟΥ 10
19500 2292025687
05/04/1982
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
39870
Π. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 60
18533 2104225674
06/11/2003 [email protected]
2104225675
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή µουσική ή µε ορχήστρα λιγότερη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 135
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301004
34050
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
UP DOWN RELOADED ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ 24 & ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ
18533 2104171051(ΛΟΓ.)
12/02/1999
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 136
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301007
40503
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΞΩΝ 34
18454 2104907466
27/01/2003
Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεµάτων Υπουργείου Μεταφορών (µεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 137
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 58133000
22139
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ιάθεση διαφηµιστικού χώρου σε εφηµερίδες
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ 51
18532 2104112585
17/01/1983
Χονδρικό εµπόριο λειαντικών προϊόντων
Υπηρεσίες εκτύπωσης εφηµερίδων και περιοδικών, που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδοµάδα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 138
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61104300
40724
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο µέσω καλωδιακών δι
ΑΓΟΡΑ ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ & ΚΑΡΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣΚΑΡΑΟΛΗ & ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 135-139
18453 2104912035 - 21049215202104929520
29/06/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
Χονδρικό εµπόριο οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 139
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61201100
44510
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – πρόσβαση και χρήση
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9
18451 2104250091
21/06/2007
Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – πρόσβαση και χρήση
Λιανικό εµπόριο εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 140
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61900000
47736
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Ε. ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΑΙ Α. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΟΣ ΟΕ
ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ 4
18543 2104599889
28/05/2010
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισµικού, ηλεκτρονικού και
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και άλλου εξοπλισµού γραφείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 141
FAX
KINHTO
1
6945588618
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61901000
45664
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 83
18454 2112217320
12/05/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 142
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62021000
22203
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα υλικού (Hardware) υπολογι
TREE COMPANY CORPORATION - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ν
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ 27
17564 2109473600
2109473617
24/07/1989 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο οργάνων και συσκευών µέτρησης ή ελέγχου ηλεκτρικών µεγεθών π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευµένου λογισµικού εφαρµογών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 143
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62092000
36453
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονι
ΑΠΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 38-40
18545 2104629300
2104619565
27/12/2000 [email protected]
6973736463
Υπηρεσίες συµβουλών για έλεγχο ποιότητας
Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης για παρουσίαση διαφηµίσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 144
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 63111200
44934
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)
∆.ΤΣΟΠΑΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 50
18120 2104949642
18/10/2007
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα συστηµάτων και λογισµικού
Υπηρεσίες µελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 145
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 63991001
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ανεξάρτητου δηµοσιογράφου
48694
ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ
ΙΚΑΡΟΥ 22
19200
04/10/2011 [email protected]
Υπηρεσίες ανεξάρτητου δηµοσιογράφου
Υπηρεσίες ραδιοφωνικών εκποµπών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 146
FAX
KINHTO
1
6932625810
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 64911000
44515
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης
ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κ.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 3
18545 6945666666
12/07/2007
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Υπηρεσίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 147
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 66199903
47035
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενηµέρωσης οφειλετών για χρέη
ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΘΗΝΩΝ 74Α
18547 2109556410
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
09/07/1997
Υπηρεσίες ενηµέρωσης οφειλετών για χρέη
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 148
FAX
KINHTO
1
2109556104
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101000
39334
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
MARYLAND ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩ
ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 23
18535 2104222383
2104112177
12/06/2003
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
46287
ΧΑΛΚΗ∆ΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93
18538 2104290621 - 21042906202104290375
22/09/2008
2104290375
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 149
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101300
46503
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ελεύθερων (µη οικοδοµηµένων) οικοπέδων για κτίρια κ
KEF ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΟΤΑΡΑ 110-112
18535 2104282366
09/12/2008
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 150
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68200000
46469
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ
ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 41
19200 2105560336
2105541587
04/12/2008
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 151
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68311100
44790
KLOSTERTOFFELN S.A
ΘΕΣΗ ΒΡΟΧΕΙΑ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κα
18010 2103253820(ΛΟΓ.), 2297028033
2103251847
03/10/2007
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Υπηρεσίες εκτίµησης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 152
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68321000
46634
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΕΩΣ-ΥΠΟ∆ΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76
18547 2108771700
2106890181
09/06/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 153
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68321103
34773
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες έκδοσης λογαριασµών κοινοχρήστων πολυκατοικιών
ΤΣΙΜΤΣΙΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 61
18535 2104510550
08/12/1993
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 154
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70220000
36999
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβ
ΑΙΝΤΕΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 96
18536 2104286227
2104286228
13/06/2001
Υπηρεσίες µελέτης τεχνικού προγραµµατισµού - σχεδιασµού και λειτουργίας βιοµηχανιών
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 155
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221208
36412
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΑΛΦΙΕΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΡΙΤΣΕΛΗ 9-11
18539 2104132084
11/12/2000
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
48009
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΘΗΣΕΙΟΥ 26
18121 2105441524
19/10/2010
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 156
2
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221303
44581
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παραχώρησης προνοµίου franchise και παροχής σχετικών συ
ΤΥΡΟΓΑΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ
ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ 63
18534 2104123150
27/07/2007
Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός µεταλυκειακής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες κοµµωτηρίων γυναικών και κοριτσιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 157
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221500
45327
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα οργάνωσης παραγωγής
NETPOINT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 114
18532 2104225374
15/01/2008
2104222120
∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανών και εξοπλισµού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 158
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121909
29650
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες µελετών µηχανολόγου µηχανικού γενικά
ΚΛΗΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΜΗ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45Α
18648 2104637476
01/01/1988
Χονδρικό εµπόριο ειδών κεντρικής θέρµανσης (λεβήτων, καυστήρων αέριων καυσίµων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών,
θερµοσίφωνων κλπ εξαρτηµάτων θέρµανσης)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 159
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121912
48032
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µελετών και επιβλέψεων ναυπηγού µηχανικού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 27 (ΓΡΑΦΕΙΟ Β8, Β9)
18531 2109228201
17/09/2010
Χονδρικό εµπόριο κινητήρων για θαλάσσια προώθηση, κινητήρων για σιδηροδροµική έλξη
Υπηρεσίες µελετών και επιβλέψεων ναυπηγού µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 160
FAX
KINHTO
1
6973980902
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111907
47713
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων µέσα σε καταστήµατα (µε διανοµή δώ
ΝΗΣΟΣ ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11
18010 2108311751 (ΛΟΓ.)
29/04/2010
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καµπαρέ ή νάιτ κλαµπ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 161
FAX
KINHTO
1
6948072037
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73121100
48587
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Πώληση διαφηµιστικού χώρου στα έντυπα µέσα, µε αµοιβή ή βάσει σύµ
THREE SIXTY MARKETING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ 36
18538 2104132833
07/07/2011
6978212975
Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης για παρουσίαση διαφηµίσεων
Πώληση διαφήµισης σχετικά µε εκδηλώσεις
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 162
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 74901900
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών και τεχνικών συµβουλών π.δ.
48730
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 44Α
18451
27/10/2011
6977472045
Υπηρεσίες βιοµηχανικού σχεδιασµού
Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 163
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77211000
43590
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης ειδών αναψυχής κ
ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΜΙΧΕΛΑΚΗ Ε.Ε
ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ
19018 2105544507(ΛΟΓ.)
24/10/2006 [email protected]
Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Λιανικό εµπόριο ποτών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 164
FAX
KINHTO
1
2105544524
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77221001
40888
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs, b
ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΟΥΤΗ 3
19600 2104932605
01/09/2004
Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs, blu-rays κλπ)
Λιανικό εµπόριο βιντεοκασετών και κασετών µαγνητόφωνου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 165
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 78301000
32327
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναµικού
ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΟΜΠΑΖΗ 1 & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
18537 2104287262
2104287263
14/11/1997 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 166
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 79111903
41537
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, µε προµήθεια
ΑΣΙΑΝΑ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 53
18536 2104293600
2104293743
15/11/2000 [email protected]
Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, µε προµήθεια
Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων µε προµήθεια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 167
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82191100
45994
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων
Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΙΛΩΝΟΣ 79-81
18535 2104178272
04/06/2008
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 168
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82301100
47017
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων
ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 7
18541 2104833596
12/06/2009
Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάµων και συναφών)
∆ιάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 169
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82301102
46069
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οργάνωσης επιστηµονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΙΓΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΦΑΙΑΣ 25
18010 2297026219
17/07/2008 [email protected]
Υπηρεσίες γραφίστα διαφηµίσεων
Υπηρεσίες διοργάνωσης εµπορικών εκθέσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 170
FAX
KINHTO
1
2297026219
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82911203
47236
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνίας,
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 2
18451 2104256297, 2106608000 2104935514, 210661267
10/12/2004
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Υπηρεσίες παροχής εµπορικών σηµάτων και συµβάσεων δικαιόχρησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 171
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82921000
20203
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συσκευασίας
GENFROCO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΓΡ.11
18757 2105575587-8, 2104326156-2104319703
2105575585
31/01/1986 [email protected]
Εξαγωγή εγχώριων νωπών ψαριών
Συνδυασµένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 172
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85511001
40064
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αεροβικής γυµναστικής (εκπαιδευτικές)
ΑΘΗΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17
18756 2103389118
23/01/2004
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 173
FAX
KINHTO
1
2103389118
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 86901909
47308
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες λογοθεραπείας
Γ. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 223
18450 2104900620
21/10/2009
Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ψυχιατρικής
Υπηρεσίες λογοθεραπείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 174
FAX
KINHTO
1
2104900620
6944517978
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93121000
43698
ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΚΗ Ο.Ε
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 12
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αθλητικών σωµατείων
19200 2105549459
2105562136
01/11/2006 [email protected]
Υπηρεσίες χώρου µπόουλιγκ
Υπηρεσίες αθλητικών σωµατείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 175
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93291901
48029
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάµων και συ
SMART CAFE CATERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 96
18535 2104292012
20/10/2010
Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάµων και συναφών)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 176
FAX
KINHTO
1
6932100445
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95111000
48750
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξ
RED IT SOLUTIONS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΜΑ∆ΡΙ ΤΣΕΒΑ
19300 2103600164
25/05/2009
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων και λογισµικού
Υπηρεσίες σχεδιασµού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρµογές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 177
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95211000
39976
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών
ΤΙΛΑΒΕΡΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Χ.ΨΑΡΟΥ 21
19500 2292026640
22/12/2003
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο συστηµάτων συναγερµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 178
FAX
KINHTO
1
2292060478
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 96021300
22856
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες αισθητικών και υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών
∆ΙΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 53
18545 2104622222
19/01/1989 [email protected]
2104628987
Χονδρικό εµπόριο πυροσβεστήρων, ψεκαστήρων, µηχανών ατµοβολής ή αµµοβολής και παρόµοιων µηχανικών συσκευών, εκτός
των συσκευών που χρησιµοποιούνται στη γεωργία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΛΩΝ:
15/12/2011
Σελίδα 179
1
200