ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000
-8068
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Έλλειψη δραστηριότητας
∆.Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 1
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 03110000
41479
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Θαλάσσια αλιεία
ATLANTIS FRESH FISH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ & ΨΑΡΩΝ
18648 2104080170
24/02/2005
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
Εξαγωγή εγχώριων νωπών ψαριών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 2
FAX
KINHTO
1
2104014378
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 03114200
32666
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Αλιεία άλλων µαλακίων και υδρόβιων ασπόνδυλων, µη καλλιεργούµενω
ΟΣΤΡΑΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ 29
19006 2296022080
2296022080
19/01/1998 [email protected]οo.gr
Αλιεία άλλων µαλακίων και υδρόβιων ασπόνδυλων, µη καλλιεργούµενων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 3
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 21200000
19647
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή φαρµακευτικών σκευασµάτων
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ BOEHRINGER ΙΝGΕLΗΕΙΜ ΕΛΛΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 2
16777 2108906300
2108983207
06/03/1973 [email protected]
Παραγωγή φαρµακευτικών σκευασµάτων
Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 4
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 23419901
42235
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες διακόσµησης ειδών από πορσελάνη και φαγεντιανή γη για λογ
ΡΕΝΑ Γ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡ
ΣΟΥΛΙΟΥ 17
18543 2104204228
2104204609
18/12/1989 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 5
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 23612000
37208
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή προκατασκευασµένων κτιρίων από σκυρόδεµα
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΣΠΡΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΜΠΑΤΑΛΑ
19300 2105590841
30/01/1995 [email protected]
Κατασκευή προκατασκευασµένων κτιρίων από σκυρόδεµα
Κατασκευή δοµικών µεταλλικών προϊόντων και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 6
FAX
KINHTO
1
2105590806
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25611103
33723
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επιψευδαργύρωσης µετάλλων µε ηλεκτρόλυση και χηµική επ
ΤΣΑΝΑΗΣ - ΓΑΛΒΑΝΟ∆ΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 11 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
18535 2104116714
2104116715
05/01/1999 [email protected]
Υπηρεσίες µεταλλικής επίχρισης µε ψεκασµό εν θερµώ
Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 7
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 26301000
36495
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή συσκευών εκποµπής ραδιόφωνου ή τηλεόρασης· τηλεοπτικ
ADAMSNET ∆ΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΕΜΒΙΟΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 51
18648 2104082291
2104628163
18/01/2000 [email protected]
Κατασκευαστικές εργασίες για γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µεγάλων αποστάσεων και γραµµές επικοινωνιών
Λιανικό εµπόριο άλλων µονάδων αυτόµατων µηχανών επεξεργασίας δεδοµένων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 8
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30112000
38989
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Ναυπήγηση πλοίων και παρόµοιων σκαφών για τη µεταφορά επιβατών
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Λ.ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ 1 (ΕΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ)
19500
26/02/2003
6974114071
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Κατασκευές παράκτιων και λιµενικών έργων, φραγµάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδροµηχανικές κατασκευές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 9
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30119100
23613
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40
18863 2104410881-851
01/01/1991 [email protected]
Υπηρεσίες µετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών
Ναυπήγηση ιστιοφόρων (εκτός των φουσκωτών) για αναψυχή ή αθλητισµό, µε ή χωρίς βοηθητικό κινητήρα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 10
FAX
KINHTO
1
2104412131
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 31011100
29740
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή µεταλλικών επίπλων, περιλαµβανοµένων και των καθισµάτω
DOMUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ &
ΖΕΦΥΡΟΥ 48
17564 2104227092
01/08/1995
Χονδρικό εµπόριο πολυέλαιων και άλλων ηλεκτρικών φωτιστικών εξαρτηµάτων οροφής ή τοίχου
Κατασκευή ξύλινων επίπλων, περιλαµβανοµένων και των καθισµάτων, που χρησιµοποιούνται σε γραφεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 11
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111008
44830
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθµούς
ΚΥΜΑΤΟΣΩΜΑ -ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣ
ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
19300 6936842882
20/06/2007
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 12
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111009
48455
Ε ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
ΘΕΣΗ ΑΡΤΙΚΙΕΣ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
19100 2102837000
16/03/2011
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
Εµπόριο ηλεκτρικού ρεύµατος
48146
ΛΟΥΙΖΑ ΚΑΚΑΓΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ 10
19100 2108232003(∆ΙΚ.ΓΡ.)
11/11/2010
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή ηλιακής ενέργειας
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 13
2
6944607751
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38320000
47034
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ανάκτηση διαλεγµένου υλικού
Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ 23
18450 2104913269
2104914893
01/07/2009 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο υπολειµµάτων χαρτιού και χαρτονιού
Υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 14
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41200000
46724
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΑΒΕΙΡΩΝ & ΑΝΩΝΥΜΟΥ
19500 2292023517
23/06/2005
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 15
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41201001
35015
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοπο
ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥΑ 11
18532 2104125123
13/12/1999
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 16
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41202000
29561
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή µη οικιστικών κτιρίων
Χ. ΚΑΠΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Γ.ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ 4
18536 2104282656, 2104221150 2104282656
05/01/1984
6977632532
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 17
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41203000
38387
ΑΦΟΙ ΧΗΡΑΚΗ Ο.Ε.
ΛΑΝΙΤΟΥ 31
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκ
18863 2104119528(∆ΙΚ.)
19/09/2002
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδοµών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 18
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41204000
45539
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσ
ΖΕΑΤΕΧ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3
18532 2104137300
2104170527
02/04/2008 [email protected]
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 19
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42911000
28492
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευές παράκτιων και λιµενικών έργων, φραγµάτων, υδατοφραχτ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΩ ΠΟΥΝΤΑ-ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
18902 2104620862
2104620864
12/09/1994 [email protected]
Κατασκευές παράκτιων και λιµενικών έργων, φραγµάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδροµηχανικές κατασκευές
Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 20
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42991900
46001
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.
ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ
18547 2104853200
2104853300
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
20/06/2008
Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιµενισµού πλοίων σε εσωτερικά ύδατα
Κατασκευή υδραυλικών και λιµενικών έργων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 21
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42992200
44496
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες δοµικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και α
Ν.ΚΑΡΑΙΝΤΡΟΣ OLYMPIC SPORTS A.E ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ 5Χ5 Ε.Ε
ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 126
18541 2104834740
09/07/2007
Κατασκευαστικές εργασίες δοµικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 22
FAX
KINHTO
1
2104834742
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43121200
34610
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες εκσκαφών και µετακίνησης γαιών
ΚΑΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 101Α
18122 2105451898
07/05/1999
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονοµάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά
Εργασίες εκσκαφών και µετακίνησης γαιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 23
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43121202
46395
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εργασίες επιχωµατώσεων
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92-94
18535 6978829530
11/11/2008
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις
διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 24
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43221000
47634
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρµαν
ΜΙΞΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 17-19
18540 2104174625
19/01/2010
Λιανικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού θέρµανσης, καθώς και προµηθειών
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 25
FAX
KINHTO
1
2104174625
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43320000
40829
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Ξυλουργικές εργασίες
ΟΥΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 97
18538 2104290332
28/07/2004 [email protected]
2104291254
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις
του άρθρου 34 ν. 2238/94)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 26
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43321002
23359
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες εγκατάστασης κλιµακοστάσιων
ΤΕΚΝΟΣΤΥΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣ
ΝΕΑ ΖΩΗ
19300 2105574461
2105574460
10/10/1990 [email protected]
Κατασκευή δοµικών µεταλλικών συστηµάτων στηρίξεως
Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαµηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήµανσης κλπ οδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 27
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43321009
36840
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή µεταλλικών κουφωµάτων, ντουλαπιώ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1
19600 2105596214
24/04/2001 [email protected]
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουµίνιο
Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισµάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 28
FAX
KINHTO
1
2105595371
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45111105
30335
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων µε κινητήρα στο
ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΑΟ∆ΙΚΕΙΑΣ 126Α
18451 2104914021
25/01/1996
2104921371
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση νοµισµάτων, κοσµηµάτων, πολύτιµων λίθων και συναφών ειδών
Χονδρικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συµπεριλαµβανοµένων των χρονόµετρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 29
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45112201
30679
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
MICRO 24 - ΕΙ∆Η ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ
ΚΗΦΙΣΟΥ 99
18233 2105580762-3
22/04/1996
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία
44781
ΧΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 109
18120 2104311057
04/10/2007
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 30
FAX
KINHTO
2
2105580213
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45192100
43330
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φορτηγών, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων
ΚΥΡΙΑΚΟΥ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΗΒΩΝ 97-99
18542 2104911410
2104911411
03/08/2006 [email protected]
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο ελαστικών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 31
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45203000
30305
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πλυσίµατος, γυαλίσµατος οχηµάτων και παρόµοιες υπηρεσίε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡ
ΚΥΨΕΛΗ
18010 2297027880
2297023842
02/01/1996
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) ψωµιού και άλλων ειδών αρτοποιίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 32
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311200
23504
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 22
18454 2104930175
23/01/1990
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 33
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321212
48765
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκιν
ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 18
18543 2104202176
31/10/2011
Χονδρικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 34
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45322200
25715
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 189
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµ
18120 2104971111
25/01/1988
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 35
FAX
KINHTO
1
2104979727
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45401000
47476
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών αντ
ΜΟΤΟ Ι ΣΑΛΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 95
19200 2105222000
19/11/2009
2105222200
Άλλο λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων, εκτός καταστηµάτων
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 36
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45402000
26710
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 62
18541 2104834179
21/09/1993
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 37
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45405003
41159
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξαρτηµάτων µοτοσικλετών και µ
ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 259
18863 6976437596
24/11/2004
Λιανικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µοτοσικλετών και καλαθιών µοτοσικλετών
Λιανικό εµπόριο φίλτρων λαδιού, φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης, για
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 38
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141200
46859
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλοίων και αερ
TOPSAIL MARINE SERVICES ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΕΦΟ∆ΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ 36
18755 2109515172(ΛΟΓ.)2104015200-2104010910
23/04/2009
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων και µαστιχών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 39
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141202
48032
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλω
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 27 (ΓΡΑΦΕΙΟ Β8, Β9)
18531 2109228201
17/09/2010
Χονδρικό εµπόριο κινητήρων για θαλάσσια προώθηση, κινητήρων για σιδηροδροµική έλξη
Υπηρεσίες µελετών και επιβλέψεων ναυπηγού µηχανικού
47691
ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 18
18536 2104185704, 210 4283303
10/05/2010
Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιµών πλοίων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 40
FAX
KINHTO
2
6973980902
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141300
37627
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανη
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Π.ΡΑΛΛΗ 453
18450 2104257000
04/12/2001
2104250291
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων και βιοµηχανικού εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο θερµαντήρων νερού, στιγµιαίων ή θερµοσυσσώρευσης, µη ηλεκτρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 41
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46151900
35983
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µαχαιροπίρουν
ΡΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
∆ΑΒΑΚΗ ΠΙΝ∆ΟΥ 49
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2104820549
27/01/2000
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µαχαιροπίρουνων και ειδών οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο περιοδεύοντα εµπόρου οικιακών σκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 42
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311000
41013
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
ΤΖΙΟΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩ 57
18542 2104201180
13/10/2004
Λιανικό εµπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 43
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311111
48256
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΑ Σ14
18233 2104833045
21/01/2011
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 44
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311211
47593
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο λαχανικών κατεψυγµένων
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ
ΘΗΡΑΣ 34 & ∆ΗΛΟΥ
18121 2105697803
2105697803
26/02/2010 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, κατεψυγµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 45
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311219
26548
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χουρµάδων, σύκων, µπανανών, ινδικών καρύδων, βρ
ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 4
18450 2104956285
25/05/1993
Λιανικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 46
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46321201
42278
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών παρασκευασµένου και διατηρηµένου κρ
HELLENIC QUALITY FOODS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΛΕΩΦ.Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
19018 2106161400
30/12/1980 [email protected]
Παραγωγή προϊόντων αλευρόµυλων
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 47
FAX
KINHTO
1
2106161599
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341000
47362
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ποτών
ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΒΥΡΩΝΟΣ 65
18755 6972306472
17/11/2009 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο τυποποιηµένων ειδών αρτοποιίας
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 48
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341100
24247
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 37
18532 2104177356
01/09/1991
Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µη αλκοολούχων ποτών
Λιανικό εµπόριο καφέ αποκαφεϊνωµένου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 49
FAX
KINHTO
1
2104178619
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46351000
36679
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
Γ. ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ - Π. ΜΠΗΤΡΟΣ Ο.Ε.
ΑΙΑΚΟΥ 10 & ΣΠΥΡΟΥ ΡΟ∆Η 41
18010 2297027742
08/03/2001 [email protected]
Πρακτορείο εφηµερίδων, περιοδικών και κάθε φύσεως εντύπων
Ταχυµεταφορές εγγράφων και αντικειµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 50
FAX
KINHTO
1
2297027740
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46361000
17686
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΣΙΤΣΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΑΞΟΥ 18Α, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΛΑΜΠΕΛΕΤ 2
18541 2104818617-2104812032-2104821080-2104824907
2104826923
04/12/1980 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 51
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46361300
30276
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΗΣ 38
18120 2104962872
23/06/1995
Χονδρικό εµπόριο τυριού και τυροπήγµατος
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 52
FAX
KINHTO
1
2104962872
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46380000
40091
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων ψαριών, κα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ 100 Τ.Θ 8
19300 2105593781
08/11/2001 [email protected]
2105593877
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Υπηρεσίες αποθήκευσης
42584
ΠΡΟΒΙΜΙ ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ
19300 2105593042
2105593040
25/08/1995
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 53
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381000
47461
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΒΛΑΣΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ 9,5
18755 2104627631(ΛΟΓ.)
29/12/2009
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
31494
ΤΖΑΙΑΝΤ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΖΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 131
18532 2104222277
18/02/1997
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 54
FAX
KINHTO
2
2104627631
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381014
42407
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
ΦΙΝΤΡΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΣ 2
18755 6936119082
01/12/2005
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 55
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411000
34556
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
ΜΑΛΑΚΟΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 34
18539 2104516637
30/10/1997
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 56
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421000
44383
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
ΡΟΟΥΖ ΜΠΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΟΣ 17
19200 2103831578
05/06/2007
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 57
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421134
43470
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εξαρτηµάτων ιµατισµού για την ασφάλεια εργαζοµέν
BLINK & PICK ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 87
18538 2104291000
22/09/2006
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 58
FAX
KINHTO
1
2104290324
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441107
42235
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
ΡΕΝΑ Γ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡ
ΣΟΥΛΙΟΥ 17
18543 2104204228
2104204609
18/12/1989 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 59
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46450000
43151
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ZAKALDI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 17
18531 2104141404(ΛΟΓ.)
24/05/2006
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 60
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461110
48779
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο παραφαρµακευτικών προϊόντων
ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΜΟΥΡΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΕ
Λ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 141
18539 2104185802
17/11/2011
Χονδρικό εµπόριο παραφαρµακευτικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 61
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471100
41677
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
Α & Π. ΣΩΤ. ΤΣΟΚΑ Ο.Ε.
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 119
19200 2105542626(ΛΟΓ.)
18/04/2005 [email protected]
2105546894(ΛΟΓ.)
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
40158
ΒΙΟΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 107
18755 2104005597
12/02/2004
Χονδρικό εµπόριο επίπλων γραφείου
Λιανικό εµπόριο επίπλων
36172
ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΚΗΦΙΣΟΥ 59
18233 2104815504
2104832081
26/09/2000 [email protected]
6974412282
Χονδρικό εµπόριο ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- επίπλων και µικροεπίπλων
21293
ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 7
18540 2104176855
26/01/1987 [email protected]
2104128446
Χονδρικό εµπόριο στερεών καυσίµων
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
47126
ΣΠΥΜΕΛ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΖΩΣΙΜΑ∆ΩΝ 43
18531 2104176160
2104227438
04/08/2009
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού
Χονδρικό εµπόριο επιτραπέζιων σκευών, µαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισµού (εκτός από πορσελάνη)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 62
5
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471111
39891
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µεταλλικών επίπλων γενικά
ΣΙΓΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΑ
ΕΛΙΚΩΝΟΣ 22
18758 2104324283
31/05/1994
Χονδρικό εµπόριο µεταλλικών επίπλων γενικά
Χονδρικό εµπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιµοποιούνται σε γραφεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 63
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471202
36934
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γυάλινων µερών για λαµπτήρες και εξαρτήµατα φωτ
ZAROS-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΕ
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 12
18233 2104903993
2104903960
23/05/2001 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο χριστουγεννιάτικων ειδών γενικά
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- επίπλων και µικροεπίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 64
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481000
41277
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΜΕΛΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 67
18545 2104625286
04/07/2001
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 65
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481016
42583
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σκευών επιµεταλλωµένων µε χρυσό ή άργυρο
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 94
18121 2105447631
16/01/2006
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Χονδρικό εµπόριο σκευών επιµεταλλωµένων µε χρυσό ή άργυρο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 66
FAX
KINHTO
1
6932201264
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46490000
32039
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ 22-26
18540 2104171544
31/07/1997
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 67
FAX
KINHTO
1
2104179814
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492300
47730
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΧΑΡΤΟ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ - ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 78
18454 2117205660 2107244443
01/06/2010
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
25649
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Π.ΡΑΛΛΗ 426
18451 2104927005-2104950028
05/02/1986
6986659663
Λιανικό εµπόριο εγχώριων υφαντών
Λιανικό εµπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 68
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493315
46882
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο καλαµιών ψαρέµατος, άλλων συνέργων ψαρέµατος µ
ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 16
18533 2104171171
06/05/2009 [email protected]
Λιανικό εµπόριο εξοπλισµού θαλάσσης (βατραχοπέδιλων, µασκών και παρόµοιων
Λιανικό εµπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 69
FAX
KINHTO
1
2104171171
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493400
43407
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
ΓΑΒΡΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 159
18535 2104223454
13/09/2006
Λιανικό εµπόριο άλλων πολυτελών µικροαντικειµένων, όχι από πολύτιµα µέταλλα ή λίθους
Χονδρικό εµπόριο αγαλµατίων, από βασικά µέταλλα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 70
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493900
44514
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α.
F-STORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 135
18120 2104121660
06/07/2007
Λιανικό εµπόριο άλλων µη εδώδιµων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο αθλητικών ειδών γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 71
FAX
KINHTO
1
2104952250
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493907
47330
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο διακοσµητικών κεριών
ΚΑΤΣΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 133-135
18535 6977166996
04/11/2009
Λιανικό εµπόριο ειδών δώρων γενικά
Λιανικό εµπόριο ειδών διακόσµησης εσωτερικών χώρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 72
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511000
22102
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµ
ΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 56
18863 2104410896
23/03/1988
Χονδρικό εµπόριο ειδών για σφαιριστήρια, ειδών για λούνα παρκ, για επιτραπέζια παιχνίδια ή για παιχνίδια συναναστροφής, άλλων
παιχνιδιών που λειτουργούν µε νοµισµατοδέκτη ή µε δισκέτα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 73
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46520000
45664
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού κα
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 83
18454 2112217320
12/05/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 74
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46521104
43865
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συ
ΝΕΤΙΖΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΠ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 181
18648 2104082804
2104082804
12/01/2007
Υπηρεσίες φύλαξης
Χονδρικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 75
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46521200
47229
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
ΧΑΤΖΗΙΓΝΑΤΙΑ∆ΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ 36
18755 2104251230
16/09/2009
Χονδρικό εµπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 76
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46631000
48870
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων για κατ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
18ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ
19300 2105139085
16/05/1995
2105154085
6932375162
Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού µηχανικού
Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 77
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46651000
38267
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επίπλων γραφείου
ΜΕΤΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 61
18532 2104931024
30/07/2002
Λιανικό εµπόριο επίπλων
Λιανικό εµπόριο ταπετσαριών τοίχων γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 78
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46651006
45384
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ξύλινων επίπλων για καταστήµατα
ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ 53
18758 6936613570
06/02/2008
Λιανικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
Χονδρικό εµπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιµοποιούνται σε γραφεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 79
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691106
25387
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
ΒΑΡΤΣΙΛΑ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 25
18535 2104135450
2104117902
02/02/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
Κατασκευαστικές εργασίες για µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 80
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691303
41506
Α.ΜΙΜΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΝΙΚΟΜΗ∆ΕΙΑΣ 47
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ανελκυστήρων, καδοφόρων βαρούλκων, κυλιόµενων
18451 2104900111
03/03/2005
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόµενων κλιµάκων και κυλιόµενων πεζοδροµίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 81
FAX
KINHTO
1
2104907111
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691412
24423
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων καθαρισµού, γεµίσµατος, συσκευασίας
ΒΟΡ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
39ο Χ/ΤΡΟ ΝΕΟΑΚ
19100 2296028416
24/09/1992
2296028110
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή κρασιού, µηλίτη, φρουτοχυµών και παρόµοιων ποτών
Χονδρικό εµπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 82
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691500
37486
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων η
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 54
19600 2105547882
20/11/2001
Χονδρικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 83
FAX
KINHTO
1
2105541411
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691946
40853
Α. & Π. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ Ο.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 36
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών αντλιών, µερών ανυψωτών υγρών
18545 2104171250
14/07/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µερών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσµένου αέρα
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 84
FAX
KINHTO
1
2104171251
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46692002
13007
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελµ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ
∆ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 3
18346 2104176033
01/01/1967 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων φωτοαντιγραφικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 85
FAX
KINHTO
1
2104172244
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46720000
12184
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
ΜΙΧΑΗΛ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΡΑΒΙΑΣ 12
18545 2104174118
28/05/1963
Χονδρικό εµπόριο επίπεδων φύλλων έλασης από σίδηρο ή χάλυβα
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 86
FAX
KINHTO
1
2104123880
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46721315
37111
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο εξαρτηµάτων σωλήνων ή αγωγών, από σίδηρο ή χάλ
ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΑΦΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 43
18545 2104190952
2104190953
30/03/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο νεροχυτών, νιπτήρων, µπανιέρων και άλλων ειδών υγιεινής και µερών τους, από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή
αλουµίνιο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 87
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731400
30857
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΚΕ∆ΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ 29
16673 2109944909
18/04/1986 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 88
FAX
KINHTO
1
2109958977
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731507
48089
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο τζαµιών γενικά και κατόπτρων
ΝΕΓΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΕΩΦ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
18900 2104652308
23/11/2010
Χονδρικό εµπόριο τζαµιών γενικά και κατόπτρων
Λιανικό εµπόριο επίπεδων τζαµιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 89
FAX
KINHTO
1
6977516165
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731636
48428
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς κ
ΣΤΑΛΓΟΥΕΛΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ
ΝΕΑ ΖΩΗ ΣΠΙΘΑΡΕΣ Τ.Θ.193
19300 2105584515
2105584505
28/04/2011 [email protected]
6974059276
Χονδρικό εµπόριο µεταλλικών υφασµάτων, σιτών, πλεγµάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης από σύρµα σιδήρου, χάλυβα ή
χαλκού, τεταµένων φύλλων µετάλλου από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 90
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741100
40975
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών
Π. ΜΑΝΩΛΗΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΗΒΩΝ 79
18542 2104205744
04/10/2004
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
33747
ΣΙΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΝΑΞΟΥ 7
18233 2104834749
25/09/1998
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 91
2
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741300
46627
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΛΩΝΑΣ Ο.Ε
ΒΙΤΩΛΙΩΝ 50
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
18545 2109572921(ΛΟΓ.)
27/01/2009
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
Λιανικό εµπόριο εργαλείων χειρός
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 92
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741309
21610
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών αλυσοπρίονων, µερών εργαλείων που λειτουρ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 103
18541 2104208700-7
29/06/1988 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυµπιεστών και άλλων αεριοσυµπιεστών
Προετοιµασία εργοτάξιου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 93
FAX
KINHTO
1
2104209517
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46761910
39932
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, µ
P. M. SYNTHESIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Ε
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣΗ ΣΤΕΡΝΑ
19018 2105559053-4
2105555660
31/01/1996 [email protected]
Κατασκευή φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόµοιων ειδών
Χονδρικό εµπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, µεµβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 94
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46770000
48861
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑΣ 67
2105577673-5
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
09/12/2002
Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων µη µεταλλικών πρώτων υλών
Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 95
FAX
KINHTO
1
2105777681
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46771012
20602
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
TURBO HELLAS SERVICE, Χ. ΛΗΜΝΙΟΣ - Μ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
18863 2104414010 - 21044143802104021441
01/04/1981
Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού µεταφορών, εκτός από τα µηχανοκίνητα οχήµατα, τις µοτοσικλέτες και τα ποδήλατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 96
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901004
45475
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο διάφορων εκκλησιαστικών ειδών
Θ.ΒΡΟΧΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
25ο ΧΛΜ. ΝΕΟΑΚ
19600 2105542306
2105542307
18/03/2008 [email protected]
6945386616
Κατασκευή ειδών διακόσµησης από ορείχαλκο
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 97
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901008
47196
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το ∆ηµόσιο
UNITED FOOD ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΝ. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 361
17676 2104200072
2104212328
03/09/2009
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το ∆ηµόσιο, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, νοσοκοµεία, δηµοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύµατα και καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 98
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901009
41307
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
ΜΑΡΙΤΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 396
18863 2104082501
11/01/2005 [email protected]
2104082502
Υπηρεσίες σκαφών εκδροµών και περιηγήσεων θάλασσας
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλοίων και αεροσκαφών και άλλου εξοπλισµού µεταφοράς π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 99
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47111003
42393
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών διατροφής γενικά
ΣΙΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ 1
18120 2104977967
29/11/2005
Υπηρεσίες µεταφοράς µε γερανοφόρα αυτοκίνητα
Λιανικό εµπόριο ψαριών, οστρακοειδών και µαλακίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 100
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47221404
47492
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κρέατος και βρώσιµων εντοσθίων πουλερικών, νωπών
ΚΑΨΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 9 & ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
18541 2104817742
11/01/2010
Λιανικό εµπόριο κρέατος
Χονδρικό εµπόριο κρέατος (συµπεριλαµβανοµένων των πουλερικών)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 101
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47231504
44204
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καρκινοειδών, µη κατεψυγµένων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ 44
18755 2104324530
13/04/2007
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
Λιανικό εµπόριο καρκινοειδών, µαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, παρασκευασµένων ή διατηρηµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 102
FAX
KINHTO
1
2104324560
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47252500
36959
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΑΦΟΙ ΣΑΜΠΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
19300 2105578308
07/06/2001
2105575506
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Λιανικό εµπόριο γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, φρουκτόζης και σιροπιού φρουκτόζης, ιµβερτοσάκχαρου, σακχάρων και σιροπιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 103
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47308100
42777
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 41
19300 2105577903
15/03/2005
Χονδρικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Υπηρεσίες επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων (βουλκανιζατέρ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 104
FAX
KINHTO
1
2105575909
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47413104
22652
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους
ΠΟΛΥΜΕΝΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 70
18536 2104180444
01/04/1989
2104180470
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστηµάτων υπολογιστών
∆ραστηριότητες παροχής συµβουλών σχετικά µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
48144
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5-7
18537 2104515983
08/10/2010
6947804501
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 105
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47423205
48399
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Λ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18
18756 2109943976
12/04/2011
Λιανικό εµπόριο εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας
Χονδρικό εµπόριο εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 106
FAX
KINHTO
1
6947838088
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47433300
44210
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηχητικού εξοπλισµού και εξοπλισµού βίντεο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2
18450 2104902902
09/02/2005
Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs, blu-rays κλπ)
Λιανικό εµπόριο ηχητικού εξοπλισµού και εξοπλισµού βίντεο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 107
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524200
38875
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χηµικών π
ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΘΕΣΗ ΝΤΟΜΠΡΟΥ ΚΑΜΙΝΙ
19100 2296035570
27/01/2003
Χονδρικό εµπόριο φυσικών άµµων
Λιανικό εµπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 108
FAX
KINHTO
1
2296035570
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524206
48591
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο διάφορων άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 7
18543 2104930749
14/07/2011
Λιανικό εµπόριο ειδών καπνιστού
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 109
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524503
33086
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο λεβήτων για κεντρική θέρµανση
Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε.
1 ΧΛΜ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ
19500 2292026855
26/06/1998
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Λιανικό εµπόριο υδραυλικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 110
FAX
KINHTO
1
2292025643
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47535307
36710
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο κιλιµιών, βελεντζών και παρόµοιων ειδών
∆ΙΟΜΑΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 35
19100 2296022330
30/09/1999
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 111
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545400
46290
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ Ο.Ε.
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5
18010 2104900001
26/09/2008
Λιανικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 112
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595608
44375
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µερών λαµπτήρων και φωτιστικών εξαρτηµάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΓΥΘΕΙΟΥ 119
18546 2104621862
04/06/2007 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο λαµπτήρων πυράκτωσης, όχι για αυτοκίνητα οχήµατα
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 113
FAX
KINHTO
1
2104620355
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595700
41292
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ξύλινων ειδών, ειδών από φελλό και ειδών καλαθοπλεκ
ORGANIZER STORES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩ
Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 159
18233 2105695360
2105897150
05/01/2005 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µεταλλικών επίπλων, που χρησιµοποιούνται σε γραφεία
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 114
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47616102
28129
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εκτυπωµένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και πα
ΘΡΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ
18534 2104143000
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΣΤΕΛΑ
28/04/1994 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ειδών (συµπεριλαµβανοµένων των ποδηλάτων)
Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 115
FAX
KINHTO
1
2104143113
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646515
22392
ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΟΥ Ο.Ε.
ΠΛ.ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών αλιείας γενικά
18020 2298025173
26/02/1987
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 116
FAX
KINHTO
1
2298025173
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717100
35192
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
GIOVANIDOU CYRIAKI TOY ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 67
19200
04/01/2000
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Χονδρικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 117
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717108
43379
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ανδρικών ή αγορίστικων παλτών, ηµίπαλτων, καπών, ε
ΒΑΡΟΥΤΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΝ. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 82
18756 2104315248
05/09/2006
Λιανικό εµπόριο έτοιµων ανδρικών ενδυµάτων
Λιανικό εµπόριο ανδρικών ή αγορίστικων σακακιών ή µπλέιζερ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 118
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717124
32670
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ενδυµάτων
∆ΑΡΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΖ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 70
18539 2104521887
07/10/1996 [email protected]
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
Λιανικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων και υποδηµάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 119
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717137
22436
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο έτοιµων ανδρικών ενδυµάτων
ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟ∆Α - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 64-66
18536 2104185011
2104184592
19/12/1989 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείων ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 120
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717153
32374
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο στηθόδεσµων, κορσέδων, λαστέξ, µαγιό, τιραντών, ζαρ
Α. Β. ∆ΙΓΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ∆Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 56 & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 20 (7ος18535
όρ.) 2111040600
01/12/1997
Λιανικό εµπόριο χαρτοφυλάκων και παρόµοιων ειδών από δέρµα ή από άλλη ύλη
Λιανικό εµπόριο οπτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 121
FAX
KINHTO
1
2111040659, 211104061
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47757600
38062
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
ΓΑΒΑΛΑΣ Σ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΨΑΡΩΝ 22
18120 2104970287
23/05/2002
Λιανικό εµπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
Λιανικό εµπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγµένων ψαριών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 122
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47770000
47433
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµ
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆
ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ
19018 2105587301
2105587320
07/01/1988 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων υπολογιστών και λογισµικού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 123
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778200
39307
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76
18547 2102717757, 2104819924 2102757762
19/11/1998
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
48515
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 32
18451 2104931732
03/08/2005
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 124
2
2104935163
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788300
41075
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισµού και εξοπλισµού
Α.ΚΑΙ Σ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε.
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 23 & ΤΖΑΒΕΛΛΑ 41
18533 2104114432
02/11/2004
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων και λογισµικού
Λιανικό εµπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισµού και εξοπλισµού ακριβείας, υπηρεσίες οπτικού
18997
ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΛΑ∆ΗΜΗΡΟΥ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 69
18532
13/12/1983
Λιανικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Λιανικό εµπόριο εγγραφών µουσικής και βίντεο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 125
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788401
31615
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών ειδών
ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 7
18121 2104175528
04/03/1997
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελµατικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 126
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788600
45407
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων µη εδώδιµων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α
Μ. ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΡΑΓΑΤΣΗ 2 (Α' ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.13-14) & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 18535 2104124700
19/02/2008
Χονδρικό εµπόριο ειδών δώρων
Λιανικό εµπόριο άλλων µη εδώδιµων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 127
FAX
KINHTO
1
2104124700
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788601
22308
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο αγαλµατίων και άλλων ειδών διακόσµησης, κάδρων για
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΥΠΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 121
18345 2104927185
09/03/1988
Χονδρικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
Χονδρικό εµπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 128
FAX
KINHTO
1
2104922018
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788612
31363
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο διακοσµητικών κεριών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΠΑ∆ΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 1
18453 2104945590
02/01/1997 [email protected]
2104961776
Υπηρεσίες συλλογής απορριµµάτων και υπολειµµάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (µπαταριών) και
ηλεκτρικών συσσωρευτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 129
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788916
43141
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά
ΣΠΙΝΑΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Λ.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ -ΠΛ. ΑΦΩΝ ΒΙΡΒΙΛΗ ΠΟΡΟΣ
18020 2298025155
16/06/2006
2298042243
Λιανικό εµπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων καλλιτεχνικών και διακοσµητικών ειδών και ειδών πολυτελείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 130
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411901
38517
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδ
Γ. ΚΩΤΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΚΡΟΠΟΣ 6-8
18531 2104922149, 2104969463 2104250528
24/10/2002 [email protected]
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό ιδιοκτήτη
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 131
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411907
47569
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µεταφοράς µε γερανοφόρα αυτοκίνητα
CRANES GROUP ENTERPRISES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 27
19200 2105541629
12/01/2005 [email protected]
Υπηρεσίες µεταφοράς µε γερανοφόρα αυτοκίνητα
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 132
FAX
KINHTO
1
2105541149
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50200000
44612
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΓΕΡΑΚΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΙΣΩΠΕ∆ΙΩΝ
19500 6977130586
20/09/1989
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 133
FAX
KINHTO
1
2103417729
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52101000
46058
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αποθήκευσης
PROPAL LOGISTIC S.A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΡΟΠΑΛ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
ΜΕΘΩΝΗΣ 5
18545 2104101100
2104101105
17/07/2008 [email protected]
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 134
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52210000
28271
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες µεταφορές
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΒΑΣ
ΚΟΝΤΕΡΗ 22
18541 2104832684
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
07/07/1994 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας οικιακής χρήσης
24311
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Π.ΝΙΡΒΑΝΑ 38
18539 2104518251
01/09/1984
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
∆ραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες µεταφορές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 135
FAX
KINHTO
2
2104833945
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52212400
40943
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης
ATI TRANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΘΕΣΗ ΧΩΡΑΦΑ
18863 2104175722
30/07/2004
Άλλες ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές υπηρεσίες
Αποθήκευση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 136
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52241000
48273
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
MEDTAINER ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 2
18531 2104223655
29/12/2010 [email protected]
Υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 137
FAX
KINHTO
1
2104220813
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52290000
28492
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΩ ΠΟΥΝΤΑ-ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
18902 2104620862
2104620864
12/09/1994 [email protected]
Κατασκευές παράκτιων και λιµενικών έργων, φραγµάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδροµηχανικές κατασκευές
Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 138
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291901
37975
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
BOURAS TRANSPORT LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΑΜΩΝ 2 & Λ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 417
18863 2104014200
19/04/2002
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανοµής εµπορευµάτων
44785
ΧΟΛΕΒΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 42
18541 2103641548
28/03/2007
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
Χονδρικό εµπόριο γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, φρουκτόζης και σιροπιού φρουκτόζης, ιµβερτοσάκχαρου, σακχάρων και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 139
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291902
43309
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
ΓΙΟΥΝΙΦΡΕΙΤ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 386
18863 2104838546
25/07/2006
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 140
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301004
43803
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
LARYK SVITLANA TOY VICTOR
ΟΜΗΡΙ∆ΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 6
18531 2109531384
21/12/2006
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καµπαρέ ή νάιτ κλαµπ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 141
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301007
46820
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
ΛΕΙΖΕΡ ΝΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 1
18534 2104100474
19/01/2009
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια µε διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe)
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 142
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 58110000
48434
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Έκδοση βιβλίων
ΜΙΝΤΛΕΡΘ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΣ 36
19100 2296026010
2296026020
28/12/1988 [email protected]
6978112621
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Έκδοση βιβλίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 143
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 58140000
38847
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ∆.ΦΑΛΗΡΕΩΣ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2104808000
18/03/1996 [email protected]
Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιµα ή ποτά)
Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 144
FAX
KINHTO
1
2104808239
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61100000
43950
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ενσύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
ΣΙΤΕΛ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SETEL HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A)
ΚΑΝΘΑΡΟΥ 1
18537 2104528157
2104528123
08/02/2007
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 145
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62023002
49008
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευµένου λογισµικού εφαρµογώ
ΜΕΛΛΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74Α
18547 2103217770
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
24/07/2002
Άλλες υπηρεσίες χρηµατικής διαµεσολάβησης π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 146
FAX
KINHTO
1
2103218028
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 63990000
45327
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.
NETPOINT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 114
18532 2104225374
15/01/2008
2104222120
∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανών και εξοπλισµού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 147
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 64991903
48644
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες χορήγησης, διαπραγµάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων, χω
3Β ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΚΟΥΖΕ 1
18535
05/08/2011 [email protected]
Υπηρεσίες συµβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)
Υπηρεσίες συµβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 148
FAX
KINHTO
1
6944674713
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68000000
39350
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας
ΚΤΗΤΩΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 51
18536 2104292530
18/06/2003 [email protected]
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 149
FAX
KINHTO
1
2104586000
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68100000
41132
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΙΒΑ∆I
80100 2736039015
23/01/2004
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις
του άρθρου 34 ν. 2238/94)
39246
ΦΙΛΟΘΕΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑ
ΝΟΤΑΡΑ 143-145
18536 2104101682
22/05/2003
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Άλλες υπηρεσίες καταλύµατος π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 150
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101000
48539
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΕΛΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92-94
18535 2109882500
06/11/2001
Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο προϊόντων ζαχαροπλαστικής (συµπεριλαµβάνεται η λευκή σοκολάτα), που δεν περιέχουν κακάο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 151
FAX
KINHTO
1
2109882500
6977002613
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201000
42676
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινή
ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΠΟΙΝΤ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 118
18756 2104637562(ΛΟΓ.)
07/02/2006
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
Υπηρεσίες µεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 152
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201200
38675
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινή
ΕΚΑΒΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 66
18545 2104225086(ΛΟΓ.)
06/12/2002
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 153
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68311400
44947
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συ
ΧΑΛΚΙΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 149
18535 2104584172
2104290498
25/10/2007
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφών οικοπέδων βάσει αµοιβής ή σύµβασης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 154
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 69201000
48817
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οικονοµικού ελέγχου
Η. ΠΑΠΑ∆ΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 2
18756 2104014820
08/12/2011 [email protected]
Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων
Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συµβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιµασία φορολογικών δηλώσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 155
FAX
KINHTO
1
2118009867
6994014820
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70211000
38989
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Λ.ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ 1 (ΕΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ)
19500
26/02/2003
6974114071
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Κατασκευές παράκτιων και λιµενικών έργων, φραγµάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδροµηχανικές κατασκευές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 156
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221000
40720
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΠΑΡΓΑΣ 3
18537 2104536976
09/06/2004
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα ασφαλείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 157
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221208
24324
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ 20-22
17122 2109853146
13/01/1993
2109853147
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
30391
ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ 103
12243 2104113161
09/09/1991
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 158
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221304
41687
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πωλητή αγαθών
ΦΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΑΙΜΟΣ 19Ο ΧΙΛ/ΤΡΟ ΝΕΟΑΚ
19300 2105577584
13/03/2001
Χονδρικό εµπόριο κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
Υπηρεσίες συµβούλου σε θέµατα προώθησης πωλήσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 159
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70223001
30030
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διακοσµητή καταστηµάτων και άλλων επαγγελµατικών χώρω
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
∆.ΜΑΛΑΓΑΡ∆Η 75
18120 2104949421
03/11/1995
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 160
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121102
34481
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών σκοπιµότητας τεχνικών έργων
ISA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 44
18538 2104290007-9
2104290770
14/06/1999 [email protected]
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών σκοπιµότητας τεχνικών έργων
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονοµάζονται ειδικά, µε ίδια υλικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 161
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121501
41289
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για εγκαταστάσεις στερεών κα
NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2o ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΣΟΥΝΙΟΥ
19500 2292027936
05/01/2005 [email protected]
2292022337
Κατασκευή συσκευών προστασίας του περιβάλλοντος που εγκαθίστανται σε πλοία και ναυπηγεία
Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συµπεριλαµβανοµένων των σχεδιών, πλωτών δεξαµενών, στεγανών κιβωτίων,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 162
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 72111000
48142
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΧΑΒΩΣΙ, Ο∆ΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ
19200 2108142478(∆ΙΚ)
09/12/2010
6974723703 (ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ
Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών
Υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρµογές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 163
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 72192904
42644
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική
∆ΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΣΩΤΗΡΟΣ 20 & ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΡΕΧΝΕΙΟΥ 43
18535 2104221220
15/07/2004
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα υλικού (Hardware) υπολογιστών
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών οργάνωσης της µεθόδου εργασίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 164
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111000
35070
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφηµιστικά γραφεία
ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 109
18534 2104134696
15/12/1999 [email protected]
Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους
Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφηµιστικά γραφεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 165
FAX
KINHTO
1
2104130231
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73121300
48657
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Πώληση διαφηµιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο µε αµοιβή ή βάσ
3VCODE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 12
18535 2104190026
2104190027
24/08/2011
6977714949
Λογιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης στα οικονοµικά και τις επιχειρήσεις
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 166
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77211000
45555
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης ειδών αναψυχής κ
TSORIS CENTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 34-36
18545 6944818131
2104100085
10/04/2008 [email protected]
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 167
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77391905
19884
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης µηχανηµάτων τυχερών παιχνιδιών, που λειτουργ
ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 131
18535 2109024433
14/02/1983
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
Υπηρεσίες ενοικίασης µηχανηµάτων τυχερών παιχνιδιών, που λειτουργούν µε κέρµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 168
FAX
KINHTO
1
6972620200
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 78201000
45472
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
ΝΤΟΥΚΑΣ Γ.- ΜΠΑΤΖΑΝΗΣ Κ. Ο.Ε
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 15-17
18537 2104184623
17/03/2008
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 169
FAX
KINHTO
1
2104184623
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 78301400
45277
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναµικού για εργασίες µεταφο
ΣΙΠΑΛ (SEAPAL) ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 9
18536 2105912616 - 21042927352104292725
14/01/2008
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναµικού για εργασίες µεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασµού ή βιοµηχανίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 170
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82191000
49008
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή φωτοαντιγράφων, προετοιµασία εγγράφων και άλλες εξειδι
ΜΕΛΛΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74Α
18547 2103217770
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
24/07/2002
Άλλες υπηρεσίες χρηµατικής διαµεσολάβησης π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 171
FAX
KINHTO
1
2103218028
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82301102
46693
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οργάνωσης επιστηµονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 47
18122 2109330900
10/02/2009
Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 172
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82991911
35233
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες προώθησης βιβλίων
Α. Π. Σ. Ι. Σ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.
∆ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 3-5
18346 2104838938
13/01/2000
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 173
FAX
KINHTO
1
2104836807
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85591102
46047
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΜΥΡΝΗΣ 34
18756 2104621195
16/07/2008
Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 174
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85591300
41190
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επαγγελµατικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
ΣΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΒΑΘΥ ΠΗΓΑ∆Ι
19600 2105516900
2105516941
20/09/1994 [email protected]
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης όπλων και πυροµαχικών
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων οργάνων και συσκευών αυτόµατης ρύθµισης ή ελέγχου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 175
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 86231000
47049
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Οδοντιατρικές υπηρεσίες
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ - Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ 138
18535 2104124271
6977456747
17/06/2009
Οδοντιατρικές υπηρεσίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 176
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 90021904
41339
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επικουρικές υπηρεσίες του θεάµατος (σκηνικών, φωτισµού, ηχητικού ε
ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 44
18532 2104533677
14/12/2004
Υπηρεσίες ηχογράφησης
Χονδρικό εµπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισµού, καθώς και εξοπλισµού βίντεο και DVD
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 177
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93191000
16421
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες αθλητικές υπηρεσίες
Π.ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΦΩΚΑΙΑΣ 2
18547 2104812492
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
31/12/1977 [email protected]
Κατεργασία και δέψη δέρµατος· κατεργασία και βαφή γουναρικών
Άλλες αθλητικές υπηρεσίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 178
FAX
KINHTO
1
2104819250
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93292101
47766
ΑΦΟΙ ΝΑΝΟΥ ΟΕ
ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ Υ∆ΡΑΣ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες θεάµατος ήχος και φως
18040 2298053031
11/06/2010
Υπηρεσίες θεαµάτων µε πυροτεχνήµατα και θεαµάτων "ήχος και φως"
Χονδρικό εµπόριο πυροτεχνηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 179
FAX
KINHTO
1
6944414611
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95231000
43107
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών
∆.ΒΙΓΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 64
18532 2104172331
2104172331
08/05/2006 [email protected] 6948511394
Χονδρικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 180
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 96041001
43612
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαιτολογίας
Μ.ΤΑΜΗΛΙΑ - Ε. ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ - Ι.ΣΙ∆ΕΡΑ ΜΟΝΑ∆Α ΚΕΝΤΡΟ Α∆ΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΕΝΕSIS SPA Ο.Ε
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57
19200 2105560309
2105560306
26/10/2006
Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώµατος (ινστιτούτου καλλονής)
Υπηρεσίες αισθητικού αρωµατοθεραπείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 181
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 96091911
40923
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεµάτων Υπουργείου Μεταφορών (µεταβιβάσ
Ε.ΡΑΜΜΟΥ - Π.ΡΑΜΜΟΥ Ο.Ε.
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 43
18541 2104619918
15/09/2004
Συνδυασµένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων για τη µεταφορά επιβατών, µεταχειρισµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΛΩΝ:
03/03/2012
Σελίδα 182
FAX
KINHTO
1
200
2104619961