Εκδήλωση ενδιαφέροντος μαθητών - Αίτηση Συμμετοχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Ταχ.Δ/νση:
ΜΟΥΣΩΝ & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
Ταχ. Κωδ.:
154 52 Π. ΨΥΧΙΚΟ
Τηλέφωνο:
210 6718234
Fax :
210 6775372
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΙΛΟ
Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) θα λειτουργήσουν
και το τρέχον σχολικό έτος όμιλοι στο σχολείο μας. Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα
μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τα εικαστικά, τον αθλητισμό κ.α.,
έχουν δε ως στόχο τη δημιουργία πυρήνων δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις
ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών.
Προϋπόθεση λειτουργίας ομίλου είναι η συμμετοχή 11 μαθητών κατ’ ελάχιστον και ο μέγιστος
αριθμός μαθητών είναι 20. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει σε δύο ομίλους κατ’
ανώτατο όριο. Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών στον όμιλο, απαιτείται:
α) η συστηματική παρακολούθηση (ο μαθητής δεν μπορεί να απουσιάσει πάνω από 8 ή 16
διδακτικές ώρες ετησίως, ανάλογα με το αν η διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ή 80 ώρες),
β) η εκπόνηση εργασιών ή και η πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου τους ανατεθεί από
τον υπεύθυνο καθηγητή του ομίλου.
Μαθητές που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά στις παραπάνω υποχρεώσεις χάνουν το δικαίωμα
συνέχισης της παρακολούθησης των εργασιών του ομίλου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της
παρακολούθησης του ομίλου ο μαθητής παίρνει πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής.
Οι όμιλοι θα λειτουργούν πέραν του κανονικού ημερησίου προγράμματος από 2.30μμ μέχρι
4.30μμ.
Μέχρι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014
α/Η αίτηση συμμετοχής των μαθητών του ΒΠΠΓ σε όμιλο πρέπει να κατατεθεί στον υπεύθυνο
καθηγητή του τμήματος και
β/ η αίτηση συμμετοχής των μαθητών των γειτονικών σχολικών μονάδων πρέπει να
κατατεθεί στη Γραμματεία του ΒΠΠΓ κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου (8.30πμ-2μμ).
Για το τρέχον σχολικό έτος το ΕΠ.Ε.Σ. του Γυμνασίου μας έχει εγκρίνει τη
λειτουργία των παρακάτω ομίλων:
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Γιώργος Χαντζής, καθ. φυσικής αγωγής
Στόχος του ομίλου είναι η εκμάθηση της τεχνικής και των κανονισμών του Πιγκ-Πογκ ,έτσι ώστε οι
συμμετέχοντες να μπορούν μέσα από τις εναλλαγές ρόλων (παίκτες, διαιτητές) να χαίρονται το
παιχνίδι αγωνιζόμενοι σε μικρής κλίμακας πρωταθλήματα. Η εκμάθηση εντάσσεται στον ευρύτερο
σκοπό της Φυσικής Αγωγής για την απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων και βιολογικών προσαρμογών
και εξοικείωσης με δραστηριότητες που επιδρούν σε ένα υγιεινό και αθλητικό τρόπο ζωής.
Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου.
Ημέρα λειτουργίας ομίλου: Δευτέρα
Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟ & ΨΗΦΙΑΚΟ
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Δρ. Μαρία Γιαλλούση, χημικός
Σκοπός του ομίλου είναι να προκαλέσει τη φαντασία των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου
ώστε να προσεγγίσουν με την αφήγηση βασικές γνώσεις γύρω από τη θεωρία της Μεγάλης
Έκρηξης και τα χημικά στοιχεία. Για την υλοποίησή του οι μαθητές, με την καθοδήγηση της
εκπαιδευτικού, θα αξιοποιήσουν βασικές πληροφορίες από τη χημεία, την ιστορία, τη λογοτεχνία
καθώς και στοιχεία για τα νεότερα τεχνολογικά επιτεύγματα και τον αντίκτυπό τους σε διάφορους
επιστημονικούς τομείς. Οι μαθητές/-τριες σε συνεργασία με την κα Ειρήνη Καμαράτου-Γιαλλούση,
συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας, θα μάθουν τις τεχνικές για τη συγγραφή παραμυθιού. Κάθε
ομάδα θα επιλέξει το τμήμα από την εργασία της πάνω στα χημικά στοιχεία που θα ήθελε να το
προσεγγίσει σαν παραμύθι και θα το γράψει. Οι μαθητές/-τριες θα έχουν την ευκαιρία να
συνεργαστούν είτε με την καθηγήτρια κα Αντ. Παρούση του ΕΚΠΑ, ώστε να δημιουργήσουν ένα
θεατρικό δρώμενο με βάση το παραμύθι τους, είτε με τα τμήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, και
Χημικών Επιστημών της σχολής των Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, για να δημιουργήσουν το
ψηφιακό τους παραμύθι. Έτσι, ο όμιλος θα αποτελέσει την αρχή για τη συγκρότηση μιας
βιβλιοθήκης θεατρικών και ψηφιακών παραμυθιών για τους συμμαθητές τους.
Ημέρα λειτουργίας ομίλου: Δευτέρα
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μπαρτσώκας Ιωαννης , μαθηματικός, Ξεναρίου Καλλιόπη,
μαθηματικός
Στόχοι του ομίλου είναι οι
μαθητές α) να εξοικειωθούν με στρατηγικές αντιμετώπισης
μαθηματικών προκλήσεων σε διαφορετικά πλαίσια (τύπος, ύφος και απαιτήσεις) και να εντάξουν
σ’ αυτές την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, β) να αποκτήσουν ευελιξία στην αναπλαισίωση της
χρήσης των μαθηματικών γνώσεων και γ) να αντιληφθούν την πολλαπλή διάσταση της
μαθηματικής σκέψης ως παιχνίδι, ως νοητική πρόκληση αλλά και ως μέσο επίλυσης πραγματικών
προβλημάτων που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων. Απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ γυμνασίου, οι
οποίοι στην Α΄ και τη Β΄ τάξη είχαν πολύ καλή επίδοση στα Μαθηματικά. Η επιλογή θα γίνει με
συνέντευξη, κατά την οποία θα διερευνηθούν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις των
μαθητών.
Ημέρα λειτουργίας ομίλου: Τρίτη
ΟΜΙΛΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Έφη Λαλιώτου, φιλόλογος
Ο όμιλος υπηρετεί στόχους που σχετίζονται με τη γλωσσική διδασκαλία και καλλιεργεί
δεξιότητες που είναι απαραίτητες και στον γραπτό λόγο. Οι μαθητές προσεγγίζουν ποικίλα ως
προς το είδος και το ύφος λογοτεχνικά κείμενα, εξοικειώνονται με στρατηγικές κατανόησης,
ανάγνωσης και απόδοσης συγκεκριμένου ύφους, ασκούνται στη χρήση του λόγου με επάρκεια
στις διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις, στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων απόψεων, στην
πειστική επιχειρηματολογία και στην ετοιμολογία, μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων, ατομικών
αλλά, κυρίως, ομαδικών. Επιπλέον, στόχος του ομίλου είναι να εξοικειώσει του μαθητές με την
έκθεση σε κοινό και να συμβάλει στην κατάκτηση της ψύχραιμης εγρήγορσης που απαιτείται κατά
τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
Μαθητές του ομίλου, ο οποίος θα λειτουργήσει για τρίτη συνεχή χρονιά, συμμετέχουν σε
διασχολικούς διαγωνισμούς. Μαθήτριά μας βραβεύτηκε σε διασχολικό διαγωνισμό εκφραστικής
ανάγνωσης.
Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου.
Ημέρα λειτουργίας ομίλου: Πέμπτη
ΟΜΙΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ
Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Κοντοπίδη Ευαγγελία,
καθ.Πληροφορικής, Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής, MSc
Πληροφορικής, Τρίμη-Κύρου Κατερίνα καθ.Φιλόλογος
Στόχος του ομίλου Ψηφιακής Αφήγησης, που έχει ήδη λειτουργήσει δύο χρόνια στο σχολείο μας,
είναι η εξοικείωση με τεχνικές ανάγνωσης ψηφιακών αφηγημάτων και παραγωγής ψηφιακών
αφηγήσεων (digital storytelling), η συμμετοχή σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς και οι
συναντήσεις με σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς. Θα αξιοποιηθούν ποικίλες εφαρμογές και
εργαλεία ψηφιακής αφήγησης Web2.0 με στόχο τα παιδιά του ομίλου να δημιουργήσουν
κινούμενα σχέδια (animated stories) στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, ψηφιακά
φιλμάκια με θέματα από τη σχολική, εφηβική και κοινωνική ζωή, ψηφιακά κόμικς, διαδραστικές
αφίσες, κ.α. Στο πλαίσιο του ομίλου προβλέπεται επίσης, συνεργασία με επιστημονικούς φορείς.
Μέσα από τις διαδικασίες αυτές οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις
(learning by doing) και να καλλιεργήσουν δεξιότητες απαραίτητες στον 21ο αιώνα: δημιουργική,
κριτική και λογική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, συνεργασίας,
ψηφιακό γραμματισμό (δημιουργική και ηθική χρήση των Η/Υ, του Διαδικτύου και των
πολυμεσικών εφαρμογών).
Ο όμιλος απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου.
Ημέρα λειτουργίας ομίλου: Πέμπτη
ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ντόρα Λεονταρίδου, καθ γαλλικής γλώσσας
Ο Όμιλος Γαλλοφωνίας έχει ως σκοπό να καλλιεργήσει τους μαθητές/τριες στις γλωσσικές
δεξιότητες του γραπτού και προφορικού λόγου της γαλλικής γλώσσας-επιπέδου γλωσσομάθειας
Β1, όπως αυτές ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του
Συμβουλίου της Ευρώπης- και να τους φέρει σε επαφή με το γαλλικό πολιτισμό. Η προσέγγιση
του γνωστικού αντικειμένου θα γίνεται με τους παραδοσιακούς τρόπους, δηλαδή βιβλίο με
ασκήσεις, αλλά και με καινοτόμους, όπως είναι τα πολυτροπικά κείμενα, βίντεο, οι ηλεκτρονικές
διαδικτυακές πύλες για τη Γαλλοφωνία και τη γλωσσομάθεια, σχεδιασμένες για την ηλικία των
μαθητών/τριών του Γυμνασίου, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των γνώσεων με ευχάριστους και
δημιουργικούς τρόπους.
Γίνονται δεκτοί/ές στον όμιλο μαθητές/τριες που έχουν έντονο ενδιαφέρον και κίνητρα για τη
θεματική του Ομίλου.
Ημέρα λειτουργίας ομίλου: Δευτέρα
ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Ξυπολιά Σοφία, καθ αγγλικής γλώσσας, Οικονομίδου Βασιλική,
καθ. αγγλικής γλώσσας
Στόχος του ομίλου Αγγλικής Γλώσσας είναι η καλλιέργεια στρατηγικών επικοινωνίας και η
ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, στην κατανόηση και
παραγωγή προφορικού λόγου καθώς και η εμβάθυνση στον αγγλικό πολιτισμό.
Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου επιπέδου Β (Β1-Β2). Η
επιλογή των μαθητών θα γίνει με διαγνωστικό τεστ.
Ημέρα λειτουργίας ομίλου: Δευτέρα και Πέμπτη
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός : Αντώνης Τσιάτσιος, καθ. γερμανικής γλώσσας
Στόχος του ομίλου είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια του γραπτού και προφορικού λόγου με
ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο μέσα από παιχνίδια, τραγούδια, ταινίες, κείμενα δραστηριότητες
και ασκήσεις.
Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές επιπέδου Α1/Α2 που έχουν ενδιαφέρον για τον γερμανικό
πολιτισμό και τη γερμανική γλώσσα.
Ημέρα λειτουργίας ομίλου: Πέμπτη
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
.
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Γιάννης Λυμπέρης καθηγητής Μουσικής
Στόχος του «Ομίλου Μουσικής», που λειτουργεί για δεύτερη σχολική χρονιά, είναι η καλλιέργεια
μουσικών δεξιοτήτων που αφορούν στο χώρο της φωνητικής (solo τραγούδι και χορωδία) και
ενόργανης μουσικής (μουσικά σύνολα, συγκροτήματα). Τα προγραμματισμένα για φέτος θέματα
του «Ομίλου Μουσικής» είναι:
Το Ελληνικό τραγούδι και οι Έλληνες συνθέτες στην πορεία των
δεκαετιών: τραγούδι και χορωδία
Η μουσική στο αρχαίο δράμα: ο γυναικείος χορός στον Ευριπίδη
Η μουσική στα λαϊκά δρώμενα
Στον όμιλο μπορούν να συμμετέχουν κορίτσια και αγόρια και από τις τρεις τάξεις του γυμνασίου
ανάλογα με το θέμα. Ειδικότερα για τον γυναικείο χορό στο αρχαίο δράμα θα προτιμηθούν
μαθήτριες που έχουν γενικά μια καλή σχέση με την κίνηση (χορός , μπαλέτο, αθλητισμός). Εάν ο
αριθμός των δηλώσεων συμμετοχής είναι μεγαλύτερος του καθορισμένου από το νόμο η επιλογή
θα γίνει κατόπιν εξέτασης με κριτήριο το τραγούδι.
Ημέρα λειτουργίας ομίλου: Πέμπτη
ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΣ
Υπεύθυνοι καθηγητές: Μαρία Παζάρσκη, Θεολόγος, Ιωάννης Αναστασόπουλος, Θεολόγος
Κύριος στόχος του ομίλου είναι οι μαθητές, μέσω της διαθεματικής προσέγγισης του κειμένου της
Βίβλου (μέσω της Θεολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Γεωγραφίας, Φιλοσοφίας) να γνωρίσουν
στοιχεία των αρχαίων πολιτισμών που βρίσκονταν ανά τους αιώνες στο περιβάλλον γέννησης των
βιβλικών κειμένων (Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι, Πέρσες, Έλληνες). Μέσω της προσπάθειας
μετάφρασης του κειμένου με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών ( πρόκειται για το ειδικό
πρόγραμμα BibleWorks 6) οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την ελληνιστική «κοινή» γλώσσα που
βρίσκεται κοντά στην αρχαία ελληνική.
Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου.
Ημέρα λειτουργίας ομίλου: Τρίτη
Μεγάλες ιδέες στη Φυσική
Μαθητές τάξεων Γ - Β - Α με πολύ καλή επίδοση στη Φυσική και τα Μαθηματικά
υπεύθυνος καθηγητής : Δημοσθένης Θάνος – Φυσικός – Δρ. Μαθηματικών ΕΜΠ
επιστημονικός συνεργάτης : Θεόδωρος Κρητικός -Φυσικός – Δρ. Ιστορίας των
Φυσικών Επιστημών
Ο όμιλος αριστείας μαθητών στο Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικὀ Γυμνάσιο, για το σχολικό
έτος 2014-2015, με θεματική τις μεγάλες ιδέες στη Φυσική, αποσκοπεί σε μία ιστορική και
διερευνητική προσέγγιση για την αιτιώδη γνωριμία των μαθητών με την ανάπτυξη των πρώτων
ιδεών στη Φυσική και τη γνωριμία τους με μεγάλες στιγμές και ανατροπές στη ιστορία της, από
τον Κοπέρνικο και την πρώτη Βιομηχανική επανάσταση μέχρι τα μέσα του 19 ου αιώνα. Επιπλέον,
αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας της πειραματικής μεθόδου στη θεμελίωση των θεωριών
της Φυσικής, διαχρονικά, με την ανάδειξη τόσο του ρόλου της Αστρονομίας και των Μαθηματικών
στην ανάπτυξη, διερεύνηση και προώθηση των ιδεών στη Φυσική, αλλά, και αντίστροφα, όσο και
του ρόλου της Λογικής σε κάθε επιστημονική τεκμηρίωση ( επαλήθευση, απόδειξη ή απόρριψη).
Κεντρικό ρόλο έχουν οι θεμελιώδεις αρχές για την ενέργεια, την ορμή και τη στροφορμή σε
ποικίλα φυσικά συστήματα και αναδεικνύεται η καθολική σημασία των εννοιών αυτών στην εξέλιξη
κάθε φυσικού φαινομένου.
Επιπλέον, δίνεται έμφαση σε μαθηματικές έννοιες και στη διαχρονική αλληλεπίδρασή τους με
αντίστοιχες έννοιες της φυσικής, στην αιτιώδη σχέση επινόησής τους και ανάπτυξής τους χάριν
της φυσικής και αντίστροφα καθώς και σε έννοιες και μεθόδους των εφαρμοσμένων μαθηματικών
με χρήση αλγορίθμων και κωδίκων υπολογισμού.
Γενικότερη επιδίωξη του ομίλου αποτελεί η δημιουργία και θεμελίωση θετικού κλίματος για τις
Θετικές Επιστήμες στη Βαρβάκειο Σχολή με την εύστοχη εκμαίευση, έγκαιρη ανάπτυξη και
καλλιέργεια των κλίσεων των μαθητών της Σχολής για τη γόνιμη και συστηματική αξιοποίησή τους
στο μέλλον.
Προβλέπεται η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και φορείς για τη σχεδίαση και διοργάνωση
εκπαιδευτικών επισκέψεων και επιστημονικών διαλέξεων.
Ημέρα λειτουργίας ομίλου: Πέμπτη
Δημοσθένης Θάνος
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟ
Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………........…………………..........…………
γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ………………………………….....................,
της τάξης ………, επιθυμώ να συμμετάσχει το παιδί μου στον όμιλο/ους του
Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου.
(Σημειώστε αριθμητικά κατά προτίμηση τον όμιλο της επιλογής σας. Κάθε
μαθητής/τριας μπορεί να συμμετάσχει σε δύο ομίλους κατ’ ανώτατο όριο.)
1. ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΣ
2. ΟΜΙΛΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ
3. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ
4. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
5. ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
6. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
7. Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟ & ΨΗΦΙΑΚΟ
8. ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
9. ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
10. ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ
11. ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Αθήνα,
Ο γονέας/κηδεμόνας
(υπογραφή)__