17 Δεκεμβρίου 2014 - 117η Δημοπρασία

Σ ΠΑ Ν Ι Α
Β Ι Β Λ Ι Α
Σ Π Α Ν Ο Σ
S P A N O S
R A R E B O O K S
ΣΠΑΝΙΑ & ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 250 βιβλίων 117η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Πλ. Καρύτση 8. Ώρα 18:00 ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΠΑΝΟΣ 2014 ΣΠΑΝΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ • ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ • ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: Μαυρομιχάλη 7, 106 79 Αθήνα
Τηλ.: 210.3614.332, 210.3623.917 Fax: 210.8953.076
www.spanosrarebooks.gr
SPANOS
Ίδρυση 1929 Est.
EDITIONS • RARE BOOKS • BIBLIOPHILIA
BOOKSHOP: 7 Mavromichali str. 106 79 Athens
Tel.: (+30) 2103614332, 2103623917 Fax: 2108953076
E-mail: [email protected]
ΣΠΑΝΙΑ & ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 250 βιβλίων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Α) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Σελ. 1
Β) ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Σελ. 2
Γ) ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Σελ. 6
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
Σελ. 6
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
Σελ. 6
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Σελ. 7
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Σελ. 7
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
Σελ. 8
ΥΓΙΕΙΝΗ
Σελ. 8
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Σελ. 8
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Σελ. 8
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Σελ. 9
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Σελ. 10
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σελ. 10
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Σελ. 10
ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Σελ. 10
ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Σελ. 11
ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Σελ. 11
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
Σελ. 11
ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ
Σελ. 11
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Σελ. 12
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ –ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Σελ. 12
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Α) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
38
ΑΡΕΤΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ κτλ, εκδ. 1888, σσ. 85.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
60-90
39
ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Α., ΦΥΣΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ, Λόγος εν τω Εθνικω Πανεπιστημίω 17 Δεκ.
1896, εκδ. 1897, σσ. 32.
25-35
535 ΛΟΥΡΟΣ Ν.Κ., ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ, πρόκειται για πανόραμα ιστορίας της Ιατρικής, εκδ. Παρισιάνος 1967, σσ. 329,
με πολλές εικόνες από πρόσωπα και θέματα γύρω από την ιατρική.
15-25
551 ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡ., ΜΟΡΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΑΤΙΡΑΣ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ, εκδ. 1979, σσ. 80+πίνακες
σχετικά με την ιατρική.
15-25
552 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Κ. - ΛΟΥΡΟΣ Ν., Δύο γιατροί θυμούνται, έκδ. Φιλιππότη 1979, σσ. 122.
10-20
553 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι.Θ.-ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Τόμος Α΄:
από της προϊστορικής εποχής μέχρι της Αναγεννήσεως, Τόμος Β΄: Από την Αναγέννηση ως τον εικοστό αιώνα,
εκδ.1979, σσ. 324+431. (2)
50-80
576 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε., ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ, 1940, σσ. 54.
356 ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ Δ., Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, έκδ. Αθήνα (χ.χ), σσ. 407.
40-60
361 ΑΔΕΛΦΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ-FRATRUM ZOSIMADARUM, VETERUM ET CLARORUM MEDICORUM
GRAECORUM VARIA OPUSCULA. PRIMO NUNC IMPENSIS ANASTASII, NICOLAI, ZOES, ET
MICHAELIS, FRATRUM ZOSIMADORUM. Ιατρικά κείμενα των αδελφών Ζωσιμάδων, εκδ. Mosquae 1808, σσ.
416, κείμενο ελληνιστί και λατινιστί. Δεμένο.
400-600
363 ΠΕΔΑΝΙΟΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ, ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-DE MATERIA MEDICA, ΠΈΝΤΕ
ΒΙΒΛΙΑ, τόμοι Α΄ και Β΄, εκδ. Lipsiae 1829, σσ. 850+716. Δερματόδετη ράχη. (2)
120-180
413 ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ. Ορισμός, ιστορία,, παθολογική ανατομοκή αιτιολογογία,
συμπτωματολογία, θεραπεία παρά τοις αρχαίοις και παρ’ημίν, 1903, σσ. 84.
50-80
453 ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, πρόλογος Σκεύου
Ζερβού, 1928, σσ. 276, δεμ.
40-65
481 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Κ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ). Από των αρχαιοτάτων
χρόνων μέχρι των καθ’ημάς, 1940, σσ. 537. Δερμ. βιβλιοδ.
35-40
492 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Ν., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: έκδ. Αθήνα 1950, σσ.
150.
30-40
496 ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Κ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. ΤΕΥΧΟΣ 1ο:
Προϊστορική Ιατρική-Αρχαία Ιατρική-Ιατρική των Μεσοποταμίων-Ιατρική των Αιγυπτίων, εκδ. 1952, σσ. 110, με
πολλές εικόνες γύρω από την ιατρική τέχνη, άκοπο.
516 CASTIGLIONI A., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, δερμ. εκδ. Αθήνα, Μινώταυρος 1961, 3 τόμοι, σσ.
478+1272 +μη (48) Βιβλιογραφία [μαζι δεμ.] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Ν., ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 1961, σσ. 103. Σπασμ. Βιβλιοδ. Στους 2 πρώτους τόμους.
50-90
388 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Λ., ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ: ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, έκδ. Αθήνα 1882, σσ.
37.
45-65
389 ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Κ.Π., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, εκδ. 1883, σσ. 960,
δερματόδετη ράχη.
80-130
395 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. Ι., Η ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ΧΟΛΕΡΑ ΤΩ 1883, εκδ. 1888, σσ. 228. 50-70
405 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΡΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ, 1897,
σσ. 79.
35-50
1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
448 ΜΩΣΕΙΔΗΣ Μ., ΕΥΓΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ, 1925, σσ. 53.
40-60
419 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Α., ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ, Λειψία 1907, σσ. 221. Με εικ. εντός κειμ. Με
αφιέρωση του συγγρ. Φθαρμ. Εξώφυλλο.
120-170
474 ΛΑΜΕΡΑΣ Ι.Κ., ΠΥΡΕΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, εκδ. 1936, σσ. 7.
20-25
763 ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Α., ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΧΟΛΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ, 1917, σσ. 30. Με 3 αναδιπλ.
Πίνακες.
45-70
809 ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΗΣ Γ., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Αλεξάνδρεια 1960, σσ. 168. Με εικ.
εκτός κειμ.
25-40
969 ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧ., ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ, Υπουργείον Περιθάλψεως, έκδ.
Γραφείου Τύπου Υπουργείου Εξωτερικών, 1921. Με πολλές φωτ. προσφύγων (Τουρκίας - Ρωσίας 1921) εκτός
κειμένου και αναδιπλ. πίνακες. Δεμ., σσ. 545.
90-100
1000 ΛΟΥΡΟΣ Ν. Κ., Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΩΡΤΣΙΛ, εκδ. Φιλιππότης 1983, σσ. 74, με αρκετές φωτογραφίες. 10-15
Β) ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
70
AUBER E., PHILOSOPHIE DE LA MEDICINE, Paris 1865, σσ. 182, δερμ. βιβλιοδ.
80-140
358 AUENBRUGGER LEOPOLDUS, INVENTUM NOVUM EX PERCUSSIONE THORACIS HUMANI UT
SIGNO ABSRUSOS INTERNI PECTORIS MORBOS DETEGENDI, εκδ. Vindobonae 1761, χασ. Δεμένο.
150-250
362 LAENNEC R., TRAITE DE L’AUSCULTATION MEDIATE ET DES MALADIES DES POUMONS ET DU
COEUR, Paris 1826, 2 τόμοι, σσ. 36+728+790, δεμ.
120-150
365 RENOUARD P.V., HISTOIRE DE LA MEDECINE, Paris 1846, 2ος τομ. Από τον 15ο αι. μέχρι τον 19ο αι., σσ.
524. Δερμ. βιβλιοδ.
50-80
371 TODD R., THE CYCLOPAEDIA OF ANATOMY AND PHYSIOLOGY, London, Longman, Brown etc. Χχ.,
2ος τομ. DIA-INS. Εικονογρ. Με εικ. εντός κειμ.
50-80
372 DESCURET G.B.F., LA MEDICINA DELLE PASIONI OVVERO LE PASSIONI CONSIDERATE NELLE
LORO RELAZIONI COLLA MEDICINA, COLLE LEGGI E COLLA RELIGIONE, εκδ. Milano 1853, σσ.599.
Δεμένο.
80-100
373 [ΓΑΛΗΝΟΣ] DAREMBERG CH., OEUVRES ANATOMIQUES, PHYSIOLOGIQUES ET MEDICALES DE
GALIEN, Paris 1854-1856, 2 τόμοι, σσ. 16+706+786.
70-120
375 HOUDART M., HISTOIRE DE LA MEDECINE GRECQUE DEPUIS ESCULAPE JUSQU’A HIPPOCRATE,
Paris 1856, σσ. 320.
50-80
378 DAREMBERG CH., LA MEDECINE, HISTOIRE ET DOCTRINES, Paris, Didier, 1865, σσ. 24+491. Δερμ.
βιβλιοδ. εποχής.
379 CONFERENCES HISTORIQUES. Faites pendant l’annee 1865. Paris 1866, σσ. 497. Μελέτες-ομιλίες
γύρω από την ιατρική το 1865, όπως: Les chirurgies erudies, Celse, … Δερμ. βιβλιοδ. 45-70
380 MOLLERE, LES MEDICINES AU TEMPS DE MOLIERE, Moeurs-institutions-doctrinees, Paris, Libraire
academigue, 1866.
40-60
382 MAUROCORDATO ALEXANDRO, PNEUMATICUM CIRCULANDI SANGUINIS INSTRUMENTUM,
SIVE DE MOTU ET USU PULMONUM, εκδ. Lipsiae 1870, σσ.130, δερματόδετη ράχη και γωνίες. 90-150
384 JEANNEL M., ARSENAL DE DIAGNOSTIC MEDICAL, PARIS, BAILIERE ET FILS, 1877, σσ. 448.
40-60
385 LITTRE E. - ROBIN CH., DICTIONNAIRE DE MEDECINE DE CHIRURGIE, DE PHARMACIE, DE L’ART
VETERINAIRE ET DES SCIENCES QUI S’Y RAPPORTENT, Paris 1878, σσ. 1894. Δίστηλο κειμ. Εικονογρ. Με
χαλκογραφίες εντός κειμ. Ξεκολημ. Βιβλιοδ.
80-120
2
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
386 [ΡΟΥΦΟΣ ΕΦΕΣΙΟΣ] OEUVRES DE RUFUS D’EPHESE, publication par Le Ch. Daremberg & Ch. Ruelle,
Paris 1789, σσ. 56+676. Περιλαμβάνει: Περί των παθών στα νεφρά, ποδάγρα, ιατρικά ερωτήματα, τα μέρη του
σώματος κλπ. Σπασμένη δερμ. βιβλιοδ. Ανατύπωση.
60-90
392 CORLIEU A., LES MEDECINS GRECS DEPUIS LA MORT DE GALIEN JUSQU’ A LA CHUTE DE L’
EMPIRE D’ ORIENT (210-1453), εκδ. Paris 1885, σσ. 208, πρώτο φύλλο αποκολλημένο. 65-90
396 DIGNAT P., HISTOIRE DE LA MEDECINE ET DES MEDECINS, A travers les ages, Paris, Libraire
Renouard,1888, σσ 347, Δερμ βιβλιοδεσία.
60-90
399 PUSCHMAN THEODOR, A HISTORY OF MEDICAL EDUCATION FROM THE MOST REMOTE TO
THE MOST PRESENT TIMES, trnsl. In english from German by Evan H. Hare, εκδ. London 1891, σσ. 650,
δεμένο.
80-120
402 ALBERT MAURICE, LES MEDECINS GRECS A ROME, εκδ. Hachette 1894, σσ. 323, δεμένο.
45-60
403 STRAUS I., LA TUBERCULOSE ET SON BACILLE, Paris 1895, σσ. 884. Εικονογραφημ. Με εικ. εντός κειμ.
Ξεκολημ. Δερμ. βιβλιοδ.
40-60
404 SIR BHAGVAT SINH JEE, A SHORT HISTORY OF ARYAN MEDICAL SCIENCE, εκδ. London 1896, σσ.
280, δεμένο.
40-60
406 BESSON A., TECHNIQUE MICROBIOLOGIQUE ET SEROTHERAPIQUE, Paris 1898, σσ. 580. Με 223 εικ.
εντός κειμ. Σπασμ. Βιβλιοδ.
40-60
408 SYDENHAM T., MASTERS OF MEDICINE, εκδ. χ.χ , σσ. 264.
30-40
411 MCKAY ST., THE HISTORY OF ANCIENT GYNAECOLOGY, London 1901, σσ. 14+302. Δεμ.
45-65
417 HOUGH TH. - SEDGWICK W., THE HUMAN MECHANISM. Its physiology and hygiene and the sanitation
of its surroundings, London 1906, σσ. 564. Δεμ.
40-65
430 DOYEN E., TRAITE DE THERAPEUTIQUE CHIRURGICALE ET DE TECHNIQUE OPERATOIRE, tome
4eme, Operations sur l’ABDOMEN, Paris 1912, σσ. 515. Εικονογρ. Με 511 εικ. εντός κειμ., από εγχειρίσεις. Σχ.
4ο, δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.
40-60
441 BROWNE E., ARABIAN MEDICINE. Being the Fitzpatrick lectures delivered at the College of physicians in
1919-1920, Cambridge 1921, σσ. 137. Δεμ.
35-45
442 TAYLOR OSBORN HENRY, GREEK BIOLOGY AND MEDICINE, εκδ. London 1922, σσ. 151, δεμένο.
30-40
446 MEUNIER L., HISTOIRE DE LA MEDECINE DEPUIS SES ORIGINES JUSQU’A NOS JOURS, Paris 1924,
σσ. 642, δεμ.
40-70
449 GREEN CUMSTON CH., AN INTRODUCTION TO THE HISTORY OF MEDICINE. From the time of
the Pharaos to the end of the 18th c., London 1926, σσ. 390. Με εικ. εκτός κειμ. Δεμ. 30-45
455 STEINEG T. - SUDHOFF K., GESCHICHTE DER MEDIZIN IM UBERBLICK, Jena 1928, σσ. 446. Με 217
εικ. Σπασμ. Βιβλιοδ.
30-40
456 WARSAMY D., EXAMEN DU SANG. Physiologie technique et semeiologie, Paris 1928, σσ. 472.
25-40
457 [BROCK ARTHUR J.] GREEK MEDICINE BEING EXTRACTS ILLUSTRATIVE OF MEDICAL
WRITERS FROM HIPPOCRATES TO GALEN, εκδ. Dent & Sons 1929, σσ. 256, δεμένο. 30-40
458 BROCK A., GREEΚ MEDICINE BEING EXTRACTS … FROM HIPPOCRATES TO GALEN, London 1929,
σσ. 256. Δεμ.
25-40
462 CASTIGLIONI A., HISTOIRE DE LA MEDECINE, Paris 1931, σσ. 777. Με 279 εικόνες. Δεμ. 60-100
464 HABERLING W., GERMAN MEDICINE, New York 1934, σσ. 160. Σχ. 12ο, δεμ. Με 9 εικ.
30-50
466 WILLIAMS L., MINOR MEDICAL MYSTERIES, London, Cassell, 1935, σσ. 211, δεμ.
25-35
468 DELAUNAY P., LA VIE MEDICALE AUX XVI, XVII ET XVIII SIECLES, Paris 1935, σσ. 556. Με 114
εικόνες.
25-35
469 SUDHOLF K., PARACELSUS, EIN DEITISHES LEBENSLILD AUS DEN TAGEN DER RENAISSANCE,
εκδ. Leipzig 1936, σσ. 156.
30-40
3
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
471 SOUQUES A., ETAPES DE LA NEUROLOGIE DANS L’ANTIQUITE GRECQUE, Paris 1936, σσ. 246.
30-45
473 WEBER A., TABLEAU DE LA CARICATURE MEDICALE DEPUIS LES ORIGINES JUSQU’ A NOS
JOURS, AVEC 130 GRAVURES, εκδ. Paris 1936, σσ. 143, δερματόδετη ράχη.
35-50
475 COLNAT A., LES EPIDEMIES ET L’HISTOIRE, Paris 1937, σσ. 191, με 56 εικ.
25-40
476 LUMIERE A., LES HORIZONS DE LA MEDECINE, A, PARIS, 1937, σσ. 252.
25-35
477 GRIER J., HISTORIE DE LA MEDECINE ET DES MEDECINS, a traver, σσ. 317, Δερμ Βιβλιοδεσία.
35-50
483 CLENDENING LOGAN, SOURCE BOOK OF MEDICAL HISTORY, εκδ. Dover 1942, σσ. 685, δεμένο.
30-50
484 WALZER R., GALEN ON MEDICAL EXPERIENCE, London 1944, σσ. 164, δεμ.
25-40
485 GUIART J., HISTOIRE DE LA MEDECINE FRANCAISE, εκδ. Αθήνα 1947, σσ. 284. 20-30
487 PAZZINI A., STORIA DELLA MEDICINA, Milano 1947, 2 τόμοι, σσ. 796+767. Δεμ. [μαζί] επισκεπτήρια
κάρτα του συγγραφέα γιατρού με χειρόγραφη αφιέρωση.
50-100
488 DELAUNAY P., LA MEDECINE ET L’EGLISE, Paris 1948, σσ. 137. Δεμ.
25-35
489 MAURIAC P., LA MEDECINE ET L INTELLIGENCE (1840-1940), εκδ. Delmas 1926, σσ. 269.
30-40
490 GURTHRIE D., LORD LISTER. His life and doctrine, Edinburg 1949, σσ.128. Με φωτογρ. εκτός κειμ. Δεμ.
20-25
491 SINGER C., A HISTORY OF BIOLOGY: A GENERAL INTRODUCTION TO THE STUDY OF LIVING
THINGS, έκδ. Αθήνα 1950, σσ. 579.
25-40
497 SARTON G., A GUIDE TO THE HISTORY OF SCIENCE, USA 1952, σσ. 316. Δεμ.
15-25
500 RIESE W., THE CONCEPTION OF DISEASE. Its history, its versions and its nature, New York 1953, σσ. 120.
Δεμ.
30-40
504 BETTMANN O., A PICTORIAL HISTORY OF MEDICINE, USA 1956, σσ. 318. Εικονογραφημένο. Δεμ. Σχ.
4ο.
20-40
508 McMICHAEL J., CIRCULATION. Proceedings of the Harvey Tercentenary Congress, 1957, Oxford 1958, σσ.
503. Με εικ. εντός και εκτός κειμ., δεμ.
30-40
509 STEUER R. - SAUNDERS J., ANCIENT EGYPTIAN & CNIDIAN MEDICINE, Berkeley 1959, σσ. 90. Λινή
βιβλιοδ.
25-35
510 MAJOR R., CLASSIC DESCRIPTIONS OF DISEASE. With biographical sketches of the authors, USA 1959,
σσ. 679, εικονογρ. Με εικ. εντός και εκτός κειμ. Δεμ.
30-50
511 SARTON G., A HISTORY OF SCIENCE. Hellenistic science and culture in the last three centuries BC.,
Cambridge 1959, σσ. 554. Με εικ.
25-40
512 VEILLON E., MEDIZINISCHES WORTERBUCH - MEDICAL DICTIONARY - DICTIONNAIRE MEDICAL,
Paris 1960, σσ. 476+496+435. Τρίγλωσσο λεξικό, γερμ., αγγλ. Γαλλ. Δεμ.
40-65
514 BULLOCH WILLIAM, THE HISTORY OF BACTERIOLOGY, εκδ. Oxford 1960, σσ. 422, δεμένο. 25-35
515 MARTI-IBANEZ F., CENTAUR. ESSAYS ON THE HISTORY OF MEDICAL IDEAS, New York 1960, σσ.
714. Δεμ.
30-40
516 CASTIGLIONI A., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, δερμ. εκδ. Αθήνα, Μινώταυρος 1961, 3 τόμοι, σσ.
478+1272 +μη (48) Βιβλιογραφία [μαζι δεμ.] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Ν., ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 1961, σσ. 103. Σπασμ. Βιβλιοδ. Στους 2 πρώτους τόμους.
50-90
517 MARTI-IBAN F., A PRELUDE TO MEDICAL HISTORY, New York 1961, σσ. 253. Δεμ. 20-30
519 SINGER CHARLES & UNDERWOOD ASHWORTH E., A SHORT HISTORY OF MEDICINE, εκδ. Oxford
1962, σσ. 854, με εικόνες γύρω από την ιατρική πρακτική, δεμένο.
40-60
4
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
520 HAHN A. - DUMAITRE P., HISTOIRE DE LA MEDECINE ET DU LIVRE MEDICAL, Paris 1962, σσ. 430.
Σχ. 4ο, εικονογρ. Με πάμπολλες φωτογρ. εντός και εκτός κειμ. Λινόδετο. Βιβλιοδεσία σε κουτί. 25-40
521 THORWALD J., HISTOIRE DE LA MEDECINE DANS L’ANTIQUITE, Hachette 1962, σσ. 330. Με
πάμπολλες εικόνες. Δεμ.
15-30
522 MARTI-IBANEZ FELIX, ARIEL. ESSAYS ON THE ARTS AND THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF
MEDICINE, εκδ. New York 1962, σσ. 292, δεμένο.
20-30
523 SAUNDERS J., THE TRANSITIONS FROM ANCIENT EGYPTIAN TO GREEK MEDICINE, University of
Kansas press, 1963, σσ. 40, δεμ.
20-35
526 PAPASPYROS N., THE HISTORY OF DIABETES MELLITUS, Stuttgart 1964, σσ. 104. Με εικ. εκτός κειμ.
Λινόδετο.
527 MILLEPIERRES FRANCOIS, DES MEDECINS AU TEMPS DE MOLIERE, εκδ. Hachette 1964, σσ. 250,
δεμένο.
10-15
528 SMOUT C., THE STORY OF THE PROGRESS OF MEDICINE, Bristol 1964, σσ. 156. Εικονογρ. Δεμ.
10-15
529 PAZZINI A., IL PENSIERO MEDICO NEI SECOLI, Roma 1965, σσ. 415, δεμ.
20-30
531 HENSCHEN F., THE HISTORY OF DISEASES, Longmans 1966, σσ. 344. Εικονογραφημ. Δεμ. 15-25
532 HOUTS MARSHALL, LAWYERS’ GUIDE TO MEDICAL PROOF, εκδ. Matthew Bender 1966, χασ,
(ογκώδες). Δεμένο.
30-50
533 BULLOUGH V., THE DEVELOPMENT OF MEDICINE AS A PROFESSION, Basel 1966, σσ. 125. Λινή
βιβλιοδ.
20-40
537 BROTHWELL A.-SANDISON A., DISEASES IN Antiquity. A survey of the diseases, injuries and surgery of
early populations, USA 1967, σσ. 766. Εικονογρ. Με εικ. εντός κειμ. Δεμ.
20-30
539 MARGOTTA R., HISTOIRE ILLUSTRE DE LA MEDECINE, Paris 1968, σσ. 308. Λεύκωμα με πάμπολλες
χρωμ. Και α/μ φωτογρ. Σχ. 4ο, δεμ.
25-35
540 SCARBOROUGH J., ROMAN MEDICINE, Thames and Hudson 1969, σσ.238. Δεμ.
20-35
542 DORSEY J., PSYCHOLOGY OF EMOTION SELF DISCIPLINE BY CONSCIOUS EMOTIONAL
CONTINENCE, έκδ. Αθήνα 1971, σσ. 174.
25-35
555 STATFORD BRYAN C., ΑΤΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΣΥΝΗΘΗ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, εκδ. Παρισιανός 1981, σσ. 205, με πολλές εικόνες,
15-20
420 LITTRE E., DICTIONNAIRE DE MEDECINE, DE CHIROURGIE, DE PHARMACIE ET DES SCIENCES
QUI S’ Y RAPPORTENT, TOME 1 & 2, εκδ. Paris 1908, σσ. 1842, αυτοσχέδιο δέσιμο. 60-90
494 PARE A., THE APOLOGIE AND TREATISE OF AMBROISE PARE, FALCON UNIVERISTY PRESS,
LONDON, 1951, σσ. 227. Δερμ. Βιβλιοδεσία.
15-30
495 HIRSCHVOGEL A., PARACELSUS: at the age of 47, εκδ. New York 1951, σσ. 360.
25-35
580 TAYLOR SHERWOOD F., THE ALCHEMISTS, FOUNDERS OF MODERN CHEMISTRY, εκδ. London 1951,
σσ. 246, δεμένο.
569 NORDENSKIOLD ERIK, THE HISTORY OF BIOLOGY. A SURVEY, εκδ. 1928, σσ. 629, δεμένο. 35-50
580 TAYLOR SHERWOOD F., THE ALCHEMISTS. FOUNDERS OF MODERN CHEMISTRY, εκδ. London
1951, σσ. 246, δεμένο.
20-30
582 WHITE ANDREW DICKSON, A HISTORY OF THE WARFARE OF SCIENCE WITH THEOLOGY IN
CHRISTENDOM, VOL. I, εκδ. Dover 1960, σσ. 415, δεμένο.
15-25
843 DURUY V., ABREGE D’HISTOIRE UNIVERSELLE. Comprenant des grandes epoques de l’histoire depuis les
origines jusqu’a 1848, Paris 1873, σσ. 662, δεμ.
25-40
884 SARTON G., A HISTORY OF SCIENCE, 1953, σσ. 646. Εικονογραφημένο. Δεμ.
30-45
5
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γ) ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
139 LITTRE E., OEUVRES COMPLETES D’HIPPOCRATE, Paris 1839-1861, 10 τόμοι δερματόδετοι με
χρυσώματα. Άπαντα Ιπποκράτη.
350-450
357 ZERVOS SKEVOS, LE PORTRAIT D’HIPPOCRATE A LA FACULTE DE MEDECINE DE PARIS, 1940,
σσ. 43. Εικονογραφ. Με φωτογρ. γλυπτών και άλλων απεικονίσεων του Ιπποκράτη.
35-50
547 ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΙΣ ΠΑΡ’ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΩ. ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ, εκδ. 1973, σσ. 370. 30-40
390 GUARDIA J.-M., HISTOIRE DE LA MEDECINE D’ HIPPOCRATE A BROUSSAIS ET SES
SUCCESSEURS, εκδ. Paris 1884, σσ. 552, δεμένο.
50-80
554 [ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ] ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ/OMNIA OPERA HIPPOCRATIS ., Ελληνικό κείμενο,
2φ + 6φ, σσ. 233, εκδ. Aldi & Andreae Asulani Soceri, Βενετία, 1526, Ανατύπωση από το πρωτότυπο εκδόσεως
1526, για την αποκλειστική χρήση του Eπιστημονικού Γραφείου Ελλάδος της Duphar, σχ. μικρό folio.
Σκληρόδετο, Ελαφρώς χρωματισμός στο οπισφόφυλλο, μικρή εκδορά στη βάση της ράχης.
60-100
525 MARTINY M., HIPPOCRATE ET LA MEDECINE, Paris 1964, σσ. 362, δεμ.
30-40
493 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΥΠΝΙΩΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, εκδ. Αιξώνη 1951, σσ. 14, άκοπο.
15-20
503 IZQUIERDO J., EL HIPPOCRATISMO EN MEXICO, Mexico 1955, σσ. 264.
30-50
507 LICHTENTHAELER CH., LA MEDECINE HIPPOCRATIQUE, Baconniere, 1957, σσ. 144, δεμ. 30-40
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
366 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ, εν Ερμουπόλει 1846, σσ. 202. 90-180
381 ΠΥΡΛΑΣ Ι.Π., ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ, εκδ. 1870, σσ. 335, πράσινη δερματόδετη ράχη.70-120
393 LUTAUD A., MANUEL DE MEDECINE LEGALE ET DE JURISPRUDENCE MEDICALE, εκδ. Paris 1886,
σσ. 754, δεμένο.
80-130
398 LUTAUD A., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ, μτφρ. Α. Καλλιβωκά, 1891, σσ. 368.
80-130
423 ΒΑΦΑ Χ., ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ: Διδαχθέντα εν τω Εθνικό Πανεπιστήμιο, έκδ. Αθήνα 1910, σσ. 833.
60-85
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
425 ΛΑΜΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤ. Γ., Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΝ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, εκδ. 1910, σσ. 70.
45-65
411 MCKAY ST., THE HISTORY OF ANCIENT GYNAECOLOGY, London 1901, σσ. 14+302. Δεμ. 45-65
460 ΚΑΪΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓ., ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, μετά 310 καλλιτεχνικών εικόνων εν τω κειμένω, εκδ. Δημητράκος
1930, σσ. 959, δεμένο.
60-90
370 ΚΩΣΤΗ Ν., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, εκδ. Αθήνα 1849, σσ. 444.
100-150
400 ΚΙΝΔΥΝΗΣ Α., ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, 1892, σσ. 152. 80-100
407 ΛΟΥΡΟΣ Κ., ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΟΣ ΚΑΙ ΩΟΘΗΚΗΣ, 1900, 62. Με 17 ξυλογραφίες.
70-120
409 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Γ., ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ, 1900, σσ. 30. 35-60
410 ΖΕΡΒΟΣ ΣΚΕΥΟΣ, ΑΕΤΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΜΗΤΡΑ ΠΑΘΩΝ, εν Λειψία 1901, σσ. 172. Με εικ. εκτός λειμ.
Και 1 πορτραίτο του συγγρ. Έναντι της σελ. τίτλου. Φθαρμ. Εξώφ.
60-90
416 ΛΟΥΡΟΣ Κ., ΚΑΙ ΑΥΘΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΤΙΚΤΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΛΕΧΩΙΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗΣ
ΕΠΙΛΟΧΙΟΥ ΜΟΛΥΝΣΕΩΣ, 1905, σσ. 71.
40-60
6
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
433 FAURE J.- L, & SIREDEY ARMAND, TRAITE DE GYNECOLOGIE MEDICO-CHIRURGICALE, με 650
εικόνες εκ των οποίων οι 255 είναι χρωματιστές, εκδ. Paris 1914, σσ. 1148. Δερματόδετη ράχη αποκολλημένη, με
γωνίες.
40-60
556 ΡΟΥΦΟΣ ΕΦΕΣΙΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΙΣ ΠΑΘΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΘΑΡΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙ ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΟΡΙΩΝ, ΣΩΡΑΝΟΥ- ΠΕΡΙ
ΜΗΤΡΑΣ, ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ, εκδ. 1554 (ανατύπωση 1983), σσ.60. [μαζί] ΑΡΕΤΑΙΟΥ
ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ- ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΝΟΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ, εκδ. 1554 (ανατύπωση 1983), σσ.195.
25-35
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
395 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. Ι., Η ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ΧΟΛΕΡΑ ΤΩ 1883, εκδ. 1888, σσ. 228.
50-70
403 STRAUS I., LA TUBERCULOSE ET SON BACILLE, Paris 1895, σσ. 884. Εικονογραφημ. Με εικ. εντός κειμ.
Ξεκολημ. Δερμ. βιβλιοδ.
40-60
549 ΑΡΣΕΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ, εκδ.
1975, σσ. 200. Δεμένο.
20-25
412 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Β., ΤΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ Η ΦΘΙΣΙΑΤΡΕΙΑ, 1902, σσ. 106. Με 18 εικ.
60-90
475 COLNAT A., LES EPIDEMIES ET L’HISTOIRE, Paris 1937, σσ. 191, με 56 εικ.
25-40
500 RIESE W., THE CONCEPTION OF DISEASE. Its history, its versions and its nature, New York 1953, σσ. 120.
Δεμ.
30-40
510 MAJOR R., CLASSIC DESCRIPTIONS OF DISEASE. With biographical sketches of the authors, USA 1959,
σσ. 679, εικονογρ. Με εικ. εντός και εκτός κειμ. Δεμ.
30-50
479 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Ε., ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Βιολογικαί θεραπείαι, επιδημιολογία και προφύλαξις. Λάρισα
1937, 2ος τομ., σσ. 611. Δεμ.
25-30
440 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Κ.Ν., ΠΕΡΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΦΟΥ. ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, εκδ. 1920, σσ.
37+αναδιπλούμενα διαγράμματα.
35-60
443 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ Π., ΦΥΜΑΤΩΣΙΣ ΚΑΙ ΣΑΝΑΤΟΡΙΑ, Φραγκφούρτη 1922, σσ. 396. Δεμ.
40-60
531 HENSCHEN F., THE HISTORY OF DISEASES, Longmans 1966, σσ. 344. Εικονογραφημ. Δεμ. 15-25
763 ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Α., ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΧΟΛΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ, 1917, σσ. 30. Με 3 αναδιπλ.
Πίνακες.
45-70
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
401 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α., ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΝ, 1893, σσ. 478. Σχ. 12ο, δεμ.65-90
414 ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ Α., ΤΑ ΝΕΩΤΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, 1904, σσ. 436.
Άδετο.
80-140
499 ΙΩΑΚΕΙΜΟΓΛΟΥ Γ., ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ, 1953-54, 2 τόμοι, σσ. 795+751. Δερμ.
βιβλιοδ., σπασμ. Στον 1ο τομ.
40-50
543 HOFFMAN F., ΦΑΡΜΑΚΑ, έκδ. Bale, La Roche 1971, σσ. 139.
30-40
356 ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ Δ., Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, έκδ. Αθήνα (χ.χ), σσ. 407.
40-60
556 ΡΟΥΦΟΣ ΕΦΕΣΙΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΙΣ ΠΑΘΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΘΑΡΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙ ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΟΡΙΩΝ, ΣΩΡΑΝΟΥ- ΠΕΡΙ
ΜΗΤΡΑΣ, ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ, εκδ. 1554 (ανατύπωση 1983), σσ.60. [μαζί] ΑΡΕΤΑΙΟΥ
ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ- ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΝΟΥΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ, εκδ. 1554 (ανατύπωση 1983), σσ.195.
25-35
7
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
387 ΔΑΜΒΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ., ΠΕΡΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΤΩΝ
ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΥΦΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ,
εκδ. 1880, σσ. 69.
60-90
424 WOOTON A., CHRONICLES OF PHARMACY, London 1910, 2 τόμοι, σσ. 428+332. Εικονογραφημ.
Βιομηχαν. Βιβλιοδ.
50-80
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
413 ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ. Ορισμός, ιστορία,, παθολογική ανατομοκή αιτιολογογία,
συμπτωματολογία, θεραπεία παρά τοις αρχαίοις και παρ’ημίν, 1903, σσ. 84.
50-80
421 ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ Σ.Γ., Ο ΚΑΙΣΑΡ ΛΟΜΠΡΟΖΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΥΤΟΥ ΕΡΓΟΝ,
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ», εκδ. 1909, σσ. 19.
25-40
463 ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜ., ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, εκδ. 1934,
σσ. 31.
25-50
471 SOUQUES A., ETAPES DE LA NEUROLOGIE DANS L’ANTIQUITE GRECQUE, Paris 1936, σσ. 246.
30-45
ΥΓΙΕΙΝΗ
467 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Κ.Ν., ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ. ΕΔΑΦΟΣ-ΑΗΡ-ΥΔΩΡ, εκδ. Εστία 1935, σσ. 474,
δεμένο.
35-45
376 ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ Α., ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ, τυπ. Λακωνίας 1860, σσ. 57+467. Σχ. 12ο, δερμ. βιβλιοδ.
70-100
377 ΠΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π., ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΕΚΑΣΤΟΥ, εκδ. 1864, σσ. 436, δεμένο.
60 -90
417 HOUGH TH. - SEDGWICK W., THE HUMAN MECHANISM. Its physiology and hygiene and the sanitation
of its surroundings, London 1906, σσ. 564. Δεμ.
40-65
498 ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΩΤΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΝ, 1952, σσ. 14.
15-20
426 [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ] ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 18 ΜΑΪΟΥ 1911 ΠΕΡΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗΝ ΤΗΣ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ ΕΝ ΤΩ ΚΡΑΤΕΙ και
προς παρακώλησιν της διά θαλάσσης και ξηράς μεταδόσεως αυτής, εκδ. 1911, σσ. 141. 45-65
738 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Κ., Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΌ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ, 1917, σσ. 104.
25-40
851 ΣΟΥΤΣΟΣ Π., ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, 1865, σσ. 343. Με φθορές στο εξώφυλλο. 50-80
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
434 [ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ] ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1912 ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1913, εκδ. Εστία 1914, σσ. 294, εμπροσθόφυλλο αποκολλημένο.
45-80
472 [ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ] ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ. ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ ΕΠΙ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ, εκδ. Ταρουσόπουλος 1936, χασ, 32ο σχήμα.
25-50
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
45
ΜΑΛΤΕΖΟΣ Κ., Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Εναρκτήριος λόγος 28 Φεβρ. 1919, εκδ. 1919, σσ. 47.
25-35
8
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
70
AUBER E., PHILOSOPHIE DE LA MEDICINE, Paris 1865, σσ. 182, δερμ. βιβλιοδ.
80-140
368 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Δ., ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Ερανισθείσα εκ του Αγγλικού και ήδη το πρώτον
τύποις εκδοθείσα, εκδ. Αθήνα 1846, σσ. 475.
80-100
397 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Κ., ΙΑΤΡΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, 1889, σσ. 164.
80-100
459 ΜΕΡΜΗΓΚΑ Κ., ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Διαλέξις εν τη ιατρική εταιρεία Αθηνών συνέδρια 13ής
Απριλίου 1929, έκδ. Αθήνα 1929, σσ. 8.
15-20
505 ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Μ., Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ, έκδ. Δαμασκός 1956, σσ. 155.
522 MARTI-IBANEZ FELIX, ARIEL. ESSAYS ON THE ARTS AND THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF
MEDICINE, εκδ. New York 1962, σσ. 292, δεμένο.
20-30
25-40
418 [ΚΑΡΔΑΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Π.] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Ε΄. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝ
ΑΘΗΝΑΙΣ 10-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1906, εκδ. Σαλιβέρου 1906, σσ. 1290, δερματόδετη ράχη ταλαιπωρημένη και
εμπροσθόφυλλο αποκολημμένο.
60-90
476 LUMIERE A., LES HORIZONS DE LA MEDECINE, A, PARIS, 1937, σσ. 252.
25-35
489 MAURIAC P., LA MEDECINE ET L’ INTELLIGENCE (1840-1940), εκδ. Delmas 1926, σσ. 269.
30-40
574 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Μ., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 1938, σσ. 307. Δερμ.
βιβλιοδ.
15-25
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
362 LAENNEC R., TRAITE DE L’AUSCULTATION MEDIATE ET DES MALADIES DES POUMONS ET DU
COEUR, Paris 1826, 2 τόμοι, σσ. 36+728+790 δεμ.
120-150
364 ΓΡΙΜΩ & ΝΔΟΥΡΟΣΣΕ, ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΕΡΙ ΤΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΔΙ ΩΝ ΑΥΤΉ ΤΕΩΣ ΑΝΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ, εκδ. 1844, σσ. 478,
με αναδιπλούμενο πίνακα, δερματόδετη ράχη.
120-150
530 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι., ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΣΧΙΖΟΜΥΚΗΤΕΣ, 1966, σσ. 241.
20-30
555 STATFORD BRYAN C., ΑΤΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΣΥΝΗΘΗ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, εκδ. Παρισιανός 1981, σσ. 205, με πολλές εικόνες,
15-20
371 TODD R., THE CYCLOPAEDIA OF ANATOMY AND PHYSIOLOGY, London, Longman, Brown etc. Χχ.,
2ος τομ. DIA-INS. Εικονογρ. Με εικ. εντός κειμ.
50-80
374 ΚΟΜΠΕ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΝ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, εκδ. Βενετία 1854, σσ. 241,
με αναδιπλούμενο σχέδιο των διάφορων τμημάτων του ανθρωπίνου σώματος.
85-130
367 ΟΥΦΕΛΑΝΔΟΣ ΧΡΙΣΤ. ΒΙΛΧ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, μτφρ. Αναστασίου Γούδα,
εκδ. 1846, σσ. 720, με χαρακτική προσωπογραφία του Ουφελάνδου στο εσώφυλλο, δερματόδετη ράχη,
ταλαιπωρημένο.
80-130
369 ΓΡΙΖΟΛΟΣ Α., ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ. Μετφρ. Σ.
Μπαλάνου κ Ι. Θεοφανίδου, τυπ. Βλαστού 1849, σσ. 304. Δεμ.
90-130
384 JEANNEL M., ARSENAL DE DIAGNOSTIC MEDICAL, PARIS, BAILIERE ET FILS, 1877, σσ. 448.
40-60
413 ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ. Ορισμός, ιστορία,, παθολογική ανατομοκή αιτιολογογία,
συμπτωματολογία, θεραπεία παρά τοις αρχαίοις και παρ’ ημίν, 1903, σσ. 84.
50-80
506 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ι., ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. Αίμα και αιμοποιητικά όργανα, 1957, σσ. 426. Μετ’
εικόνων και εγχρώμων πινάκων. Δεμ.
20-30
9
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
428 [ΤΟ ΑΥΤΙ] MANGAKIS M., CINQ CAS DE FISTULE CONGENITALE DE L’OREILLE, Paris 1912, σσ. 5.
Σπάνιο φυλλάδιο.
40-60
486 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, 1947, 2 τόμοι, σσ. 527+510.
Πλούσια εικονογραφημ. Δερμ. βιβλιοδ. σπασμ. Στον 1ο τομ., από τον 2ο τόμο λείπουν οι 2 πρώτες σελ. 35-60
413 ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ. Ορισμός, ιστορία,, παθολογική ανατομοκή αιτιολογία,
συμπτωματολογία, θεραπεία παρά τοις αρχαίοις και παρ’ημίν, 1903, σσ. 84.
50-80
546 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, εκδ. Batavia 1744 (ανατύπωση 1973), σσ. 141, κείμενο ελληνικό και
λατινικό.[μαζί] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΩΝ, εκδ. 1744 (ανατύπωση
1973) σσ.143-157, κείμενο ελληνικό και λατινικό.
30-40
391 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, εκδ. 1884, σσ.
871, δερματόδετη ράχη, ταλαιπωρημένο.
80-120
766 ΒΑΡΒΙΑΝΗΣ Ν., ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΖΑΛ Ο ΠΑΤΗΡ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 1961, σσ. 28.
25-35
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
452 ΣΑΒΒΑ Κ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, έκδοση 4η επαυξημένη, Μακρής, Αθήνα, 1927, σσ. 711
35-50
549 ΑΡΣΕΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ, εκδ.
1975, σσ. 200. Δεμένο.
20-25
555 STATFORD BRYAN C., ΑΤΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΣΥΝΗΘΗ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, εκδ. Παρισιανός 1981, σσ. 205, με πολλές εικόνες,
15-20
406 BESSON A., TECHNIQUE MICROBIOLOGIQUE ET SEROTHERAPIQUE, Paris 1898, σσ. 580. Με 223 εικ.
εντός κειμ. Σπασμ. Βιβλιοδ.
40-60
450 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Ν., ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, Μέρος Πρώτον: Μετά 126 εικόνες ων αι πλείσται
έγχρωμοι, Σακελλάριος, Αθήνα, 1926, σσ. 480. Δέρμ.
25-35
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
430 DOYEN E., TRAITE DE THERAPEUTIQUE CHIRURGICALE ET DE TECHNIQUE OPERATOIRE, tome
4eme, Operations sur l’ABDOMEN, Paris 1912, σσ. 515. Εικονογρ. Με 511 εικ. εντός κειμ., από εγχειρίσεις. Σχ.
4ο, δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.
40-60
537 BROTHWELL A.-SANDISON A., DISEASES IN Antiquity. A survey of the diseases, injuries and surgery of
early populations, USA 1967, σσ. 766. Εικονογρ. Με εικ. εντός κειμ. Δεμ.
20-30
ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
534 KING E., ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ: Μικροαναλυτική, εκδ. 1967, σσ. 373.
20-30
479 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Ε., ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Βιολογικαί θεραπείαι, επιδημιολογία και προφύλαξις. Λάρισα
1937, 2ος τομ., σσ. 611. Δεμ.
25-30
561 ΛΑΝΔΕΡΕΡ Ξ., ΧΗΜΕΙΑ, τομ. 2ος - Χημεία των οργανικών σωμάτων, εκ της Βασιλικής τυπογραφίας, 1842,
σσ.451. Με 1 αναδιπλ. Πίνακα, σπασμ. Βιβλιοδ.
65-120
569 NORDENSKIOLD ERIK, THE HISTORY OF BIOLOGY. A SURVEY, εκδ. 1928, σσ. 629, δεμένο. 35-50
577 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛ., ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ, 1949, τομ. 1ος, τεύχη 1-4, σσ. 653 και τομ. 2ος, τευχ. 1, σσ. 144. 35-50
10
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
580 TAYLOR SHERWOOD F., THE ALCHEMISTS. FOUNDERS OF MODERN CHEMISTRY, εκδ. London
1951, σσ. 246, δεμένο.
20-30
583 ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ Α., ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, 1961, σσ. 627. Δεμ.
25-40
585 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ ΑΛ., ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, τόμος Α΄, Β΄, Γ΄, εκδ.
Παρισιανός 1961, σσ. 569+704+425, δερματόδετη πράσινη ράχη. (3)
35-60
586 DUNCAN R., ΒΙΟΧΗΜΙΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΝ, 1964, σσ. 303. Δεμ.
30-40
ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
438 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. - ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ, 1918, σσ. 1248. Δεμ.
60-90
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ
568 ΒΛΗΣΙΔΗΣ ΘΡ., ΒΟΤΑΝΙΚΗ. Τομ. 1ος - Ανατομική και φυσιολογία των φυτών, 1923, σσ. 248, με 148 εικ.
εντός κειμ.
35-50
581 [ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΛΗΜΗΣ] ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ,
Θεσσαλονίκη 1958, σσ. 28. Στον μοναχό Κλήμεντα έχει αποδοθεί αργυρό μετάλλιο για την προσφορά του στην
φαρμακευτική από τον Υπουργό Εμπορίου το 1952.
30-40
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
465 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΛΛΗ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΗ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΟΙΣ, 1934, σσ. 18.
20-25
431 ΓΚΙΖΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ, ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝ ΤΩ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩ ΤΜΗΜΑΤΙ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ, εκδ.
1912, σσ. 40.
30-40
436 ΓΚΙΖΗΣ ΒΑΡΘ., Ο ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ. ΑΠΌ ΤΩΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΩΝ. ΕΝΑΚΤΗΡΙΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟ ΒΑΡΘ. ΓΚΙΖΗ, εκδ. 1916, σσ. 22.25-30
ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
576 EMMANOYHΛ Ε., ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ, 1940, σσ. 54.
45-90
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
454 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Α., ΠΕΡΙ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ, 1928, σσ. 239 [μαζί δεμ.]
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ Α. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ, σσ. 42. Με αφιέρωμα του συγγρ.
60-90
562 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ, εκδ. 1878, σσ. 28.
50-70
ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ
383 ΜΑΚΚΑΣ Γ., ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΟΣ, αναγνωσθείς τη 21 Οκτ. 1874 εν τω Εθνικώ
Πανεπιστημίω, 1875, σσ. 91.
50-80
11
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
480 ΜΑΡΙΝΟΣ Χ., ΒΙΤΑΜΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΒΙΤΑΜΙΝΩΣΕΙΣ. Με 56 πινάκων και 60 εικ. εντός κειμ., 1937, σσ. 562.
Δερμ. βιβλιοδ.
30-40
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
518 WINTROBE M., KΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 1962, 2 τόμοι, σσ. 1490. Εικονογρ. Με εγχρ. Και α/μ εικ. Δερμ.
βιβλιοδ.
30-50
506 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ι., ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. Αίμα και αιμοποιητικά όργανα, 1957, σσ. 426. Μετ’
εικόνων και εγχρώμων πινάκων. Δεμ.
20-30
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ -ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
76
RICHET CH., ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, μτφρ. Ν. Κουντουριώτου, 1914, σσ. 252.
35-45
88
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ARISTOTELIS, ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ-DE ANIMA, εκδ. Oxford Classical Texts 1963, σσ. 110,
δεμένο.
15-20
91
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ARISTOTELIS, ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ-METAPHYSICA, εκδ. Oxford Classical Texts
1969, σσ.312, δεμένο.
25-40
116 [ΝΕΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ] Περιοδικό με θέματα Παραψυχολογίας, Αποκρυφισμού, Πνευματολογίας, Τεκτονισμού
κτλ. Τεύχη 1-16 σε έναν τόμο. Εκδ. 1891, σσ. 608. Περιέχει άρθρα όπως: Περί Χειρομαντείας.- Περί της υπάρξεως
της ψυχής.- Περί της μαγνητικής και μαγνητιστικής θεραπείας των ασθενειών. Περί Σολομονικής. Θ.Δόμινος: Οι
διακόσιοι ιερείς, Lermina Jules Το ελιξήριον της ζωής, κτλ. Δεμένο.
90-130
372 DESCURET G.B.F., LA MEDICINA DELLE PASIONI OVVERO LE PASSIONI CONSIDERATE NELLE
LORO RELAZIONI COLLA MEDICINA, COLLE LEGGI E COLLA RELIGIONE, εκδ. Milano 1853, σσ.599.
Δεμένο.
80-100
12