ιατρεια - μονα∆ες ή κεντρα πονου & παρηγορητικης αγ γης που λειτουρ

ΙΑΤΡΕΙΑ - ΜΟΝΑ∆ΕΣ Ή ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΝΟΥ & ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (Ε.Σ.Υ. & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ)
ΚΑΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ
Ιούνιος 2011
ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
1)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
κ. ΑΜΜΑΡΙ
ΤΗΛ. 210-2502100,210-2513345
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9.00-14.00
ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ 15-17, 11143 ΑΘΗΝΑ
[email protected], [email protected]
2)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
κ. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ, κ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ
ΤΗΛ. 2132088000 (εσωτ. 304)
∆ΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00-14.00
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 11527 ΑΘΗΝΑ
[email protected]//6976709600
3)
"ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ" ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
κ. ΒΑ∆ΑΛΟΥΚΑ, κ. ΑΡΓΥΡΑ, κ. ΣΙΑΦΑΚΑ
ΤΗΛ. 210-7286288
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ: 10.00-14.00
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 76, 10431 ΑΘΗΝΑ
[email protected], [email protected]
4)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
κ. ΠΛΕΣΙΑ, κ.∆ΙΠΛΑΣ, κ.ΝΤΟΛΟΥ, κ. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΤΗΛ. 210-7201256, 210-7201261
∆ΕΥΤΕΡΑ- ΤΕΤΑΡΤΗ: 10.00-14.00
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47, 10676 ΑΘΗΝΑ
[email protected]
5)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
κ. ΓΚΛΙΝΑΒΟΥ, κ. ΒΑΓ∆ΑΤΛΗ, κ. ΣΠΥΡΟΥ
ΤΗΛ. 210-7768285
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ: 8.00-14.00
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154, 11527 ΑΘΗΝΑ
[email protected]
6)
7)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ"
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κ. ΚΟΛΟΤΟΥΡΑ, κ.ΑΝΤΡΕΟΤΙ, κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΑ- ΠΕΜΠΤΗ: 9.00-14.00
ΤΗΛ.: 2132820200 (εσωτ. 154,144), 6974709192
ΛΕΩΦ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, 19600 ΜΑΓΟΥΛΑ
(ραντεβού:1535)
[email protected]
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
κ. ΚΑΜΠΕΡΗ, κ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ, κ. ΚΟΚΟΛΑΚΗ, κ. ΝΙΑΚΑ, κ. ΚΑΝ∆ΡΕΒΙΩΤΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ,ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1, 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 2132058723 (ραντεβού:1535)
[email protected]
8)
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"
κ. ΧΟΝ∆ΡΕΛΗ, κ. ΖΩΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ: 11.00-14.00
ΤΗΛ. 210-6409000 (εσωτ. 436)
ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 171, 11523 ΑΘΗΝΑ
9)
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ"
κ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ, κ. ΠΑΥΛΑΚΟΥ, κ. ΤΣΟΠΕΛΑ, κ. ΚΑΛΑΪ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ. 2132079417 (ραντεβού:1535)
ΜΠΟΤΑΣΗ 51, 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
[email protected]
10)
11)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ"
κ. ΚΟΥΤΑ, κ. ΛΥΚΟΥ∆Η
ΤΗΛ. 2132057211 (ραντεβού: 1535)
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 3-5, 14233 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΛΑΙΚΟ"
κ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ. 210-7456000, 210-7456671
ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ
ΑΓ. ΘΩΜΑ 17, 11527 ΑΘΗΝΑ
[email protected]
12)
13)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
κ. ΜΠΡΟΥΜΑΣ, κ. ΤΖΑΒΕΛΑΣ, κ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ, κ. ΧΡΟΝΑ
ΤΗΛ:2132077514 (ραντεβού:1535)
∆ΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00-14.00
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ"
κ. ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ
ΤΗΛ:2103381197 (εσωτ. 757)
∆ΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9.00-13.00
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80, 11528 ΑΘΗΝΑ
[email protected]
14)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
κ. ΚΡΕΣΠΗ
ΤΗΛ. 2132042000 (εσωτ. 211)
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ: 8.00-14.00
ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 43, 1144 ΠΑΤΗΣΙΑ
[email protected], [email protected]
15)
6ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ
κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ- ΒΡΑΧΝΟΥ, κ.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ:210-6495170 (εσωτ. 127)
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00-12.00
ΑΣΩΠΙΟΥ 4, 11473 ΑΘΗΝΑ
[email protected]
16)
17)
7ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΤΗΛ: 210-2128600
ΚΑΦΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 11,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ "ΑΤΤΙΚΟΝ"
κ. ΚΙΤΣΟΥ, κ. ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗ , κ. ΚΑΪΛΑΤΖΑΚΗ
ΤΗΛ: 210-5831943(ραντεβού), 210-5831997
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΡΙΜΙΝΙ 1, 12462 ΧΑΙ∆ΑΡΙ
ΑΘΗΝΑ
[email protected]
18)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΚΑΤ"
κ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, κ. ΓΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, κ. ΒΡΕΤΤΟΥ, κ. ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΑ∆ΕΥΤΕΡΑ
ΤΗΛ. 2132086000, 210-6280677
ΝΙΚΗΣ 2, 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ
19)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΕΛΠΙΣ"
κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΗΛ. 2132039126
∆ΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 7, 11522 ΑΘΗΝΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" ΕΕΣ
κ. ΑΝΤΖΕΛ
4 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
20)
21)
ΤΗΛ. 210-6414000 (εσωτ.959), 6932685767
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ. 210-4592870 (ραντεβού: 1535)
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1, 11526 ΑΘΗΝΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ & ΖΑΝΝΗ, 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
[email protected]
22)
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"
κ. ΚΟΣΜΑ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΟ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΝΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ"
ΤΗΛ. 210-5404100 , 6972911047
ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 343, 12461 ΧΑΪ∆ΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
23)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆. ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"
κ. ΤΖΙΡΗΣ, κ.ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ, κ.ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ
ΤΗΛ. 210-5301100, 210-5301131
[email protected]
ΤΕΤΑΡΤΗ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1, 12351 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
[email protected]
24)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ "ΣΩΤΗΡΙΑ"
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, κ. ΚΑΠΕΡ∆Α
210-7763615 (ραντεβού: 1535)
ΤΕΤΑΡΤΗ: 8.00-14.00
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
κ. ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ
ΤΗΛ: 2463057503 -2463057587
ΤΕΤΑΡΤΗ: 13.00-19.00
ΚΟΥΡΗ 1, 50200
[email protected], [email protected]
2)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
κ. ΙΑΤΡΟΥ
ΤΗΛ: 25510 76121
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00-14.00
6ΧΛΜ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗ, 68100 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠ[ΟΛΗ
[email protected],duth.gr
3)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
κ. ΛΕΦΑΚΗ, κ.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
ΤΗΛ:2810 392111(κέντρο) & 2810 392615
ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ & ΒΟΥΤΩΝ, 70013 ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑΣ
[email protected]
4)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
κ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ:26510 99111
ΛΕΩΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Τα.Θ. 1270, 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
[email protected]
5)
6)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
κ. ΜΠΟΓΚΑΝ
ΤΗΛ:2410 560450
∆ΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1, 41221 ΛΑΡΙΣΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
κ. ΤΣΟΚΑΝΤΑΡΙ∆ΗΣ, κ. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, κ. ΚΕΤΙΚΙ∆ΟΥ
ΤΗΛ: 2513501100 (εσωτ. 1163-1164)
ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 62, 65201 ΚΑΒΑΛΑ
[email protected]
7)
8)
9)
10)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
κ. ΤΣΕΜΑΛΙ∆ΟΥ, κ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΤΗΛ: 24410-65555 & 24410-351554
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ, 43100 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
κ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, κ. ΜΑΣΤΟΡΑ
ΤΗΛ: 2431350100 (εσωτ. 746)
ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ 56, 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
κ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ, κ.ΜΟΥΜΤΖΗ
ΤΗΛ:23210 94588 (94173)
ΤΡΙΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10.00-13.00
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 3, 62122 ΣΕΡΡΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ, κ.ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ, κ.ΡΟΥΧΩΤΑ, κ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΤΗΛ: 2810 368412 & 2810 368061
ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ, 71021 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
[email protected]
11)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ: 2410-47100 (ραντεβού: 1535)
ΤΡΙΤΗ
ΝΕΣΤΟΥ & ΛΥΚ. ΘΡΑΚΟΣ, 67100 ΞΑΝΘΗ
[email protected]
12)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
2351350200 (εσωτ. 207)
∆ΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26, 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
κ. ΠΑΛΙΑΛΕΞΗ, κ. ΠΑΠΑ∆ΗΣ
ΤΗΛ: 22310-63000 (εσωτ. 63355)
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΡΜΑ ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, 33100 ΛΑΜΙΑ
14)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
κ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΤΗΛ:2421351465 (εσωτ.1459)
"ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"
ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134, 38222 ΒΟΛΟΣ
15)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
κ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ, κ.ΠΑΠΙΛΑΣ
ΤΗΛ:2237028206
13)
[email protected]
∆ΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9.00-13.00
Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2, 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
[email protected]
16)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΤΗΛ: 2413501000 (εσωτ. 2414)
ΤΕΤΑΡΤΗ
Τ.Θ.. 1425, 41110 ΛΑΡΙΣΑ
[email protected]
17)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡ∆ΑΚΕΙΟ"
κ. ΠΑΝΟΗΛΙΑΣ, κ. ΛΕΙΒΑ∆ΑΡΑΣ, κ. ΣΟΪΛΕΜΙΤΖΙ∆ΟΥ
ΤΗΛ:22810 86666 -2281360619
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 2, 84100 ΣΥΡΟΣ
[email protected]
18)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ"
κ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΗΛ.: 2332059100 (εσωτ. 291), 6946035819
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 3, ΝΑΟΥΣΑ
[email protected]
19)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
κ. ΜΠΕΡΝΑΛΗ
ΤΗΛ: 2262350100
∆ΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γ. ΤΣΕΒΑ 2, 32100 ΘΗΒΑ
[email protected]
20)
21)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ
κ. ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΟΥ
2521023351 & 2521061485
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩ
κ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ
2242023423 (εσωτ. 54209)
66100 ∆ΡΑΜΑ
85300 ΚΩΣ
[email protected]
22)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
κ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ, κ. ΤΡΑΓΟΥ
ΤΗΛ.: 2691022222 & 2691059125 (126 & 127)
∆ΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25100 ΑΙΓΙΟ
[email protected]
23)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ"
κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, κ. ΠΑΞΙΜΑ∆Η
ΤΗΛ.: 2610-227391 (ραντεβού: 2610 639555)
∆ΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ
ΤΣΕΡΤΙ∆ΟΥ 1, 26335 ΠΑΤΡΑ
[email protected]
24)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
κ. ΚΑΚΟΥΛΙ∆ΗΣ, κ. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ, κ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ, κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΤΗΛ.: 2382350200 & 2382350455
25)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
κ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ
ΤΗΛ.: 2621082300 (6973535838)
ΠΕΜΠΤΗ
27100 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΧΕΠΑ"
κ. ΜΑΪ∆ΑΤΣΗ, κ. ΖΑΡΑΛΙ∆ΟΥ
ΤΗΛ: 2310-993111 (εσωτ. 346)
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η 1, 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
[email protected]
2)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
κ. ΓΚΜΠΑΝΤΙ ΡΕΙΜΟΝΤ
ΤΗΛ:2313312000 (εσωτ. 2128)
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 50 & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 49, 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
[email protected]
3)
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ, κ. ΑΝΙΣΟΓΛΟΥ, κ. ΜΑΥΡΟΥ∆Η
ΤΗΛ: 2310-898208 & ραντεβού: 2310-898201/103
∆ΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΕΞ. ΣΥΜΕΩΝΙ∆Η 2, 54351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
[email protected]